Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 02-08-10, 11:26 #1
Prm.Ali Prm.Ali çevrimdışı
Thumbs up 2 Yıllık Sağlık Bölümleri31.08.2017 Tarihinde Güncellenmiştir.


İlk Ve Acil Yardım


İş, ev, trafik kazaları ve diğer acil durumlarda hastaya ilk yardımı uygulayan acil tıp teknisyenlerinin; etkin ve verimli bir sağlık hizmetini sunabilmeleri adına acil yardım bilgisinin yanı sıra tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, sağlık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin olması gerekir.

2012 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık sektöründe Acil Tıp Teknisyeni unvanında yaklaşık 17 bin kişinin istihdam edildiğine ulaşılmaktadır. Acil vaka sayısının ve sağlık sektörüne verilen önemin arttığı göz önüne alındığında söz konusu alandaki istihdam olanaklarının artacağı gözükmektedir.

DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.


Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alırlar ve hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.
  • İntravenöz girişim yapmak.
  • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
  • Oksijen uygulaması yapmak, Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
  • EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.
  • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
  • Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak.
  • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
  • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
  • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapmak.


[SIZE="2"]ANESTEZİ

Anestezi teknikerlerinin görevi, sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili anesteziste yardımcı olmak, hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almaktır.
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygular.
Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.
Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak ilaçları ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadırlar.
Anestezi ekibinde yer alan mezunlarımız birer yardımcı sağlık personelidirler.
Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceri ile donatmayı amaçlamaktadır. Ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
İstihdam Olanakları
Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
Çalışabilecekleri yerler
Devlet hastanelerinin ameliyathaneleri,
Özel hastanelerin ameliyathaneleri,
Doğumevi,
Ayılma (derlenme) odası,
Resüsitasyon,
Ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümleri
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
- Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
- Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan,
- Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
- Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Anestezi teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.


BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edecek, sürekli bakımını yapacak, arıza olunca yerini saptayacak ve onaracak teknik personeli yetiştirir. Bölüm Hakkında Günümüzde hastanelerde yaklaşık 20 bin farklı çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Programın amacı, sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Öğrencilerimiz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi sektöründe mal/ hizmet üreten firmalarda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Öğrencilerimiz programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, elektronik ve otomasyon bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilmektedirler. Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimleri alanında başarılı olmaları, alet ve makinelere ilgi duymaları, aynı zamanda el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekanik ve şekil ilişkilerini algılayabilen özelliklere sahip, görme ve işitme organları sağlam, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edip sürekli bakımını yaparak arıza olunca yerini saptayarak onarmaktadır. Biyomedikal cihaz teknikerleri; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler. Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler. İstihdam Olanakları Biyomedikal cihaz teknikerleri; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar gösterir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personelleri ile iletişim halindedirler.AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız ve diş sağlığı alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmek çok yönlü ve disiplinli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Kamu ve özel sektörde tercih edilen, saygın, nitelikli ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış mezunlar yetiştirmek yetkin bir Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi olmadan gerçekleşemez.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
İLGİLENDİĞİ KONULARA ÖRNEKLER
• Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar.
• Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.
• Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder.
• Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.
• Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur.
İSTİHDAM OLANAKLARI
Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibariyle diş hekimi sayısının ise 20.00 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Programımızdan mezun öğrencilerimiz, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.
DİYALİZ


Türkiye’de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Diyaliz Teknikerliği de bu alanlardan biridir.
Diyaliz tedavisi, vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun yapay bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde etkin şekilde kullanılmaktadır. Diyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlamaktadır. Diyaliz teknikerleri bu tedaviye destek veren sağlık çalışanlarındandır.
• Diyaliz teknikeri, diyaliz hekimi direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenerek, hastaların makinesine bağlanmasını takip eder.
• Diyaliz teknikeri, hastaya diyalize almadan önce diyaliz cihazını kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
• Diyaliz teknikeri, diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur.
• Diyaliz teknikeri, tedavi sürecinde hastayı ve hasta yakınlarını bilgilendirmekle görevlidir.
• Böbrek hastalıkları tedavisi uzun bir süreçtir ve diyaliz teknikerleri bu süreçte hastanın hayatını kolaylaştırmaktan sorumludur.
İSTİHDAM:
Diyaliz teknikerliği mesleğinin özellikle ülkemizde özelleşmiş kurumlar için istihdam sorunu yoktur.
Çalışılabilecek yerler:
• Devlet Hastaneleri
• Özel Hastaneler
• Özel Diyaliz Merkezleri
• Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.


ODİYOMETRİ

Odyometri programının amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Görev, yetki ve sorumluluklar:
• Hastaların klinik değerlendirilmesi amacıyla gerekli ekipmanı kullanarak, saf ses ve konuşma odyometrisi, ileri odyolojik tetkikler yapar. Bunların test sonuçları ile ilgili işitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın koope rasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.
• Gerekli durumlarda ilgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi(0-6 yaş), vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve elektrofizyolojik testleri yapar.
• İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde odyometrik testleri uygular ve kayıtlarını tutar.
• Çevre ve işyeri gürültüsünü çeşitli ölçme araçları ile ölçer
• İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.
• Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.
• Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.
• Odyoloji ünitesindeki odyometri stajyerlerinin eğitimlerinde görev alır.
İstihdam olanakları::
Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okulçağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilirler.

OPTİSYENLİK (GÖZLÜKCÜLÜK)

Optik sektörü, Göz hekimleri tarafından tanısı konmuş kusurların giderilmesi ve hastaya eksiksiz bir şekilde uygulanması amacı ile kurulmuş bir sağlık sektörüdür.
Optik sektöründe optisyenler, mağaza sahipleri ve satış elamanları birlikte bir ekip çalışması içerisindedir.
Üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarının optisyenlik programından mezun olmuş kişilere optisyen denir.
Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamarı sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşur.
Bu programın amacı; genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.
Optisyenler, hekimin yazdığı reçeteyi okuyarak hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik eder.
Pupillametre ve kişisel ölçüm teknikleri ile hastanın pupilla ( iki göz bebeği arası ) mesafesini ölçülerek görme odağını belirler.
Fokometre ile camın diyoptrilerini ölçerek camın odağını tespit eder.
Optisyenler yaptıkları ölçümler sonucu hazırladıkları camı, uygun çerçeveye montajı için manuel veya otomatik cam kesme makinalarında camı istenilen ölçülere getirir ve montajını yapar.
Kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim eder.
Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.
Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.PATOLOJİ

Patoloji Laboratuvar Teknikerliği programı 2 yıllık bir bölüm olup amacı mezuniyet sonrasında direk olarak patoloji ve histoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikte laboratuvar teknisyenlerini yetiştirmektir.

Bu nedenle müfredatında bu konuya temel oluşturacak genel bir tıp nosyonunu kazandıracak olan anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, genel patoloji gibi dersler yanı sıra özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak histoteknoloji, sitoteknoloji, immünhistokimya teknikleri, moleküler patoloji teknikleri, patoloji laboratuvar teknikleri uygulamalı derslerini görerek teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır. Programın eğitim hedefleri arasında patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen ve dolayısıyla ayırdında olan teknikerler yetiştirmektir.

Patoloji teknikerliği programından mezun olan öğrenciler Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.


PROTEZ VE ORTEZ [SIZE=2]

El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ortopedik Protez ve ortez teknikeri olmak isteyenlerin; El ve parmak becerisine, Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip, Titiz ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddelere karşı alerjileri olmamalıdır
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerleri hastanelerin rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı alçı ve alçı tozları ile kirlenmiş olabilir. İş genellikle ayakta yürütülür
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerliğinin kadrosu hastanelerde Sağlık Teknikeri olarak bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.
MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler

RADYOLOJİ

Hastalıkların doğru tanı ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedeflerindendir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır.
Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür.
• Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapar.
• Öncelik sırasına göre (acil hasta vb) hastaları kabul eder ve tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlar.
• Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlar.
• Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.
• Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yapar, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletir.
• Yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutar, tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlar.
PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE
ÇALIŞMA ALANLARI
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını başarı ile bitirenlere Sağlık Teknikeri ünvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı tomografi, Magnetik Rezonans, Mammografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları vardır.
İŞ İMKANLARI
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ünvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.
Bölüm Hakkında
Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi sekreterler ve sağlık elemanı yetiştirmektir.
Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.
Yüksekokulumuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ikinci sınıf öğrencileri (4. yarıyıl sonunda) Staj Eğitim Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde (Temmuz-Ağustos aylarında) 30 (otuz) işgünü zorunlu staj yapmak zorundadırlar.
Tüm derslerini veren (başarısız dersi olmayan) öğrenciler ise dönem içinde de staj yapabilirler. Stajların üniversitemize bağlı Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde ya da yurt içi ve yurtdışında Yüksekokulumuz müdürlüğünce uygun görülen en az 100 yataklı hastanelerde yapılması esastır. Staj değerlendirmesi ve uygulamaları.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır.
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.
İstihdam Olanakları
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri” unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.

TIBBİ LABORATUAR

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, Tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Hedef:
Alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmektir.
İstihdam olanakları:
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
DGS geçiş olanakları:
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş olanağı bulunmaktadır.

TIBBİ MÜMESSİLLİK


İlerleyen teknoloji ile birlikte sağlık alanındaki gelişmeler bu alanda çalışacak olan her bir elemanın spesifik özellikleri olması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Tıbbi tanıtım ve pazarlama uzmanları, sağlık hizmetleri kadar sağlık pazarının kalbinde de yer edeceklerdir.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki temel bilgilere sahiptir ve ulaştığı yeni bilgileri değerlendirip, etik çerçeve içerisinde uygular.
Analitik düşünce ile modern satış yöntemlerini uygular, satış yöntemleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisini sergiler.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, öğrenme gereksinimlerini belirler, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel bilgi ve becerileri etkin bir şekilde kullanır.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinde, Türkçeyi ve beden dilini doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanır.
İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik temel tıbbi kavramları anlar, anlatır ve kullanır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde; halkla ilişkiler, kişiler arası iletişim, pazarlama iletişimi, liderlik, satış yönetimi ve teknikleri konusundaki yetkinliğini etkili bir şekilde kullanır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
İstihdam olanakları – çalışabilecekleri yerler:
Program mezunları iş bulma imkanları açısından oldukça avantajlıdır. Bunun en önemli sebebi sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratmasıdır. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilirler. Programdan mezun olan öğrenciler kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ilaç tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazanırlar. Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Tıbbi ürün ve ilaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler. Ayrıca alacakları medikal girişimcilik eğitimi sayesinde kendi firmalarını da kurabilirler.
Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.
__________________

Mesajı son düzenleyen MasterMakarov ( 01-09-17 - 00:13 )
 
Eski 02-08-10, 12:47 #2
TİRMİZİ TİRMİZİ çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....


Üniversitelerin biyoloji bölümü mezunları da tıbbi mümessil olabiliyor bir akrabam pfızer firmasında çalışıyor ordan biliyorum,
Tıbbi dökümantasyon sek.bölümünü boşver özel hastanede asgari ücretle çalışırsın..bilgisayar sertifikası olan biriyle eş değer tutulursun..kpss atanma oranıda düşük diyorlar..

En iyileri bence radyoloji ve tıbbi laboratuvar..
 
Eski 02-08-10, 13:12 #3
erkanozcosar erkanozcosar çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....


afedersiniz yaa ben iki yıllık fizyo terapiyi soracam acaba nasıl bir iş alanına sahip yardım ederseniz sevinirim
 
Eski 02-08-10, 18:08 #4
gkn_cyber gkn_cyber çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....


peki ;
1-)bu unılerın neden 4 yıllıkları yok 2 yıllık ıcınmı öss calıstık ?
2-) saglık meslekler ekpu anlamı gırıyor yoksa dıploma notuylamı ?
3-)radyolojı maas 1500 mus doner ıcınde bılgınız olsun...
4-)acil yardım , diyaliz vb... bunlar ıı degılmı sadece anestezı ve radyolojı mı populer ?
 
Eski 02-08-10, 18:13 #5
Demoniumx Demoniumx çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....


odiyometri en rahat iş bulabileceğin mesleklerden.Onun dışında diş protez ve optisyenlik iyidir.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:24
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016