Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 02-08-10, 11:26 #1
gkn_cyber gkn_cyber çevrimdışı
Thumbs up 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....


Bilgisayar mezunu olaraktan ygs 2 sıralamam 113 (alandısı ) bın arkadaslar
Daha tercih yapmadım...
Kendi bölümüm geliyor ama herkes aşagıda yazılan bölümleri tavsiye ediyor...
Bu bölümler hakkında bilgisi olan arkadaslar varsa lütfen paylaşsın eminim benım gıbı cok kısı merak edıyordur. bu bölümleri bitirince işin hazır diyorlar ne kadar doğru ???
Sizce böte mi bu bölümlermi
yada bu bolumlerın gelme igtimali nedir en başa yazmalımıyım...????
Lütfen bi yol gösterin

AMBULANS VE ACİL BAKIM


Mevcut Bölümler : Ambulans ve Acil Bakım
Alacağı Unvan : Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Ambulans ve acil bakım programının amacı, acil bakımı hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmek. Ambulans ve acil bakım programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, beden eğitimi ve vücut geliştirme dersleri okutulmakta ve 6 hafta süreli staj yaptırılmaktadır.

Ambulans ve acil bakım programında okumak isteyen kimselerin, insanların duygularını anlayabilen ve onlara yardım etmeye istekli, dikkatli, sorumlu ve acil durumlarda soğukkanlı kimseler olmaları gerekir. Acil bakım ve ambulans programını bitirenler "Acil Bakım Tekniker" unvanı almaya hak kazanırlar. Acil bakım ve ambulans teknikeri acil bakıma ihtiyacı olan kimselerin hastane dışında bakımı ve gerektiğinde bir tedavi kurumuna ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını yapar. Bu elemanlar tıbbi bakımın yanı sıra araç sürücülüğünden de sorumlu olabilirler. Acil bakım ve ambulans teknikerle ambulans servislerinde görev alabilirler.

ANESTEZİMevcut Bölümler : Anestezi
Alacağı Unvan : Anestezi Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmek. Anestezi programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve nesteziyoloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir.

Anestezi programını bitiren bir kimseye "Anestezi Teknikeri" unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda
uygular. Anestezi teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanına ülkemizde büyük ihtiyaç vardır.

BİYOKİMYAMevcut Bölümler : Biyokimya
Alacağı Unvan : Biyokimya Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Biyokimya Teknikerliği programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuarlarında kimyasal analizleri yapacak eleman yetiştirmek. Biyokimya teknikerliği programında, temel derslerin yanı sıra anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, meslek etiği, davranış bilimleri, farmakoloji, temel biyokimya, hastalıklar bilgisi, klinik biyokimya ve hematoloji, ilk yardım, patoloji, biyomedikal teknikler gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Biyokimya teknikerliği programını bitirenlere “Biyokimya Teknikeri” unvanı verilir. Mezunlar, Laboratuarda gerekli alet ve araçların alınması, kullanılması, test sonuçları hakkında uzmana bilgi verilmesi, gibi görevleri yaparlar. Biyokimya teknikerleri, kamu ve özel sektöre bağlı sağlık kurumlarında, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarlarında, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilirler.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİMevcut Bölümler : Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Alacağı Unvan : Biyomedikal Cihaz Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmek. Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve X-Ray cihazları gibi dersler okutulur.

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" unvanı verilir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır. Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler.

DİŞ PROTEZMevcut Bölümler : Diş Protez
Alacağı Unvan : Diş Protez Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Dişprotez programının amacı, diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuarlarda çalışabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirmek. Program süresince öğrencilere, matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protezler, hareketli protezler, bölümlü protezler, tam protezler, ortodonti apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Diş Protez programı mezunları "DişProtez Teknikeri" unvanı alırlar. Dişprotez teknikeri, diş ve çene-yüz protez ve cihazları ile ortodonti cihazlarının laboratuar uygulamalarını yürütür. Dişprotez teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlarda is bulma olanağına sahiptirler.

DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİMevcut Bölümler : Diş Teknik Sekreterliği
Alacağı Unvan : Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Dişteknik sekreterliği programının amacı diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait dişpolikliniklerinde diş hekimine klinik yardım ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek elemanları
yetiştirmek. Dişteknik sekreterliği programında mikrobiyoloji, anatomi, psikoloji ve davranış bilimleri, kişiler arası ilişkiler, farmakoloji ve patoloji, hasta bakımı, ağız cerrahi, protez yardımcılığı, temel ortodonti gibi dersler okutulmaktadır.

Dişteknik sekreterliği programını bitirenlere “Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Dişteknik sekreterleri diş kliniklerinde dişhekimine diş tedavisi, protez yapımı vb. çalışmalarında yardımcı olur; dişkliniklerinin yönetiminde, hastalarla ilişkilerin yürütülmesinde sorumluluk alırlar. Diş teknik sekreterleri devlete veya özel sektöre ait hastane ve kliniklerde görev alırlar. Halen bu alanda iş bulma sorunu yoktur.

DİYALİZMevcut Bölümler : Diyaliz
Alacağı Unvan : Diyaliz Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını temizlemek için açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmek. Diyaliz programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, psikoloji, patoloji, beslenme ilkeleri, elektrik elektronik, iç hastalıkları ruh sağğı ve ruhsal sorunlar gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.

Diyaliz programını bitirenlere “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilmektedir. Diyaliz teknikerleri diyaliz merkezlerinde nöbetleşe veya vardiya seklinde çalışırlar. Görevleri diyaliz makinesini hazırlanmak, hastayı makineye yerleştirmek, diyaliz sırasında hasta ile ilgilenilmek, bakımını yapmak; ona manevi destek sağlamaya çalışmak; diyaliz süresinin bitiminde hastayı makineden çıkarmaktır.

Diyaliz teknikeri resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmişeleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir. Diyaliz teknikerleri diyaliz ünitesi bulunan her bölgede görev yapabilirler.

ODİYOMETRİMevcut Bölümler : Odiyometri
Alacağı Unvan : Odiyometri Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Odiyometri programının amacı, işitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu alanında çalışan elemanları yetiştirmek. Odiyometri bölümünde birinci yıl; fizik, istatistik, psikoloji, çocuk gelişimi, fizyoloji, anatomi, patoloji gibi temel dersler, ikinci yıl odiyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odiyometrik cihazlar ile ilgili mesleki dersler okutulur ve kulak burun bogaz-odiyoloji kliniklerinde uygulama yaptırılır.

Odiyometri programını bitiren öğrencilere "Odiyometrist (Odyometri teknikeri)" unvanı verilir. Odiyometrist resmi ve özel hastanelerin kulak burun boğaz kliniklerinde, kulak burun boğaz uzmanının gözetiminde, işitme ölçümü yapar; kulak hastalıklarının tanısı için ayırıcı testleri uygular, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular; okullarda işitme taramaları yapar. resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışırlar. Ülkemizde odiyoloji alanında Odiyometristler teknikerine ihtiyaç vardır.

OPTİSYENLİK (GÖZLÜKCÜLÜK)Mevcut Bölümler : Optisyenlik
Alacağı Unvan : Optisyenlik Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Optisyenlik programının amacı, gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek. Optisyenlik programında, fizik, kimya, görme optiği, optik aletler kullanımı, göz anatomisi ve fizyolojisi, göz hastalıkları, davranış bilimleri ve bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve staj yapılmaktadır.

Optisyenlik programını bitirenlere "Optisyen" unvanı verilir. Optisyenler insanların görme organlarındaki anatomik veya fizyolojik bir bozukluğun giderilmesi veya hafifletilmesi için, optik araç ve ğereçler kullanır. Bunun için göz hastalıkları hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine uygun gözlük yapar. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.

PATOLOJİ LABORATUARIMevcut Bölümler : Patoloji Laboratuarı
Alacağı Unvan : Patoloji Laboratuarı Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Pataloji laboratuar programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuarlarında çalışacak elemanları yetiştirmek. Pataloji laboratuar programında kimya, biyoloji, biyokimya alanı ile ilgili derslerden başka laboratuar teknolojisi ile ilgili dersler de okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Patoloji Laboratuar programını bitirenlere "Patoloji Laboratuarı Teknikeri" unvanı verilmektedir. Patoloji laboratuarı teknikeri, patoloji laboratuarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskopik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için Gereken teknolojiyi kullanır. Patoloji laboratuar teknikeri, devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev alabilirler.

PERFÜZYONMevcut Bölümler : Perfüzyon
Alacağı Unvan : Perfüzyon Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Perfüzyon programının amacı, organ nakillerinde, yoğun bakım ünitelerinde bulunan makineleri kullanabilecek , bunların kontrol ve basit onarımlarını yapabilecek elemanları yetiştirmek. Perfüzyon programında anatomi, fizyoloji,, temel ve organik kimya, biyomedikal teknoloji, sterilizasyon esasları, toplum sağğı, hastane yönetimi, ilkyardım ve perfüzyon gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Perfüzyon programını bitirenlere “Perfüzyon Teknikeri” unvanı verilir. Perfüzyon teknikeri kalp ameliyatlarında, kalp- akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlar; karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalıştırır. Perfüzyon teknikerleri özel v resmi hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler

PROTEZ VE ORTEZMevcut Bölümler : Protez ve Ortez
Alacağı Unvan : Protez ve Ortez Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Protez ve ortez programının amacı, organ kaybı durumlarında yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmek. Protez ve ortez programında anatomi, fizyoloji, fizik, kinezyoloji, biyomekanik, protez-yardımcı cihazlar ve yapım yöntemleri, teknik resim, ölçme ve kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur. Bunun yanı sıra eğitim programının sonunda öğrencilere staj yaptırılır.

Protez ve ortez programı mezunları "Protez ve Ortez Teknikeri" unvanını alırlar. Protez ve ortez teknisyenleri suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yaparlar.

Protez ve ortez teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümleri ve ilgili protez ve yardımcı cihazlar atölyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait özel atölyeler açarak da mesleklerini uygulayabilirler. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde protez ve ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla işbulabilirler.

RADYOLOJİMevcut Bölümler : Radyoloji
Alacağı Unvan : Radyoloji Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Radyoloji programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir. Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.

Radyoloji bölümünü bitirenlere "Radyoloji Teknikeri" unvanı verilir. Radyoloji teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular. Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman evvelce kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmişelemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

RADYOTERAPİMevcut Bölümler : Radyoterapi
Alacağı Unvan : Radyoterapi Onkolojisi Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Radyoterapi programının amacı, kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmek. Radyoterapi programında anatomi, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerle ilgili derslerden başka, bilgisayarlı cihazları kullanabilme becerisini geliştirici teorik ve uygulamalı dersler okutulur.

Radyoterapi programını bitirenlere "Radyasyon Onkolojisi Teknikeri" unvanı verilmektedir. Radyasyon onkolojisi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ısın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİKMevcut Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Alacağı Unvan : Tıbbi Dokümanter Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programında öğretimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, psikoloji, hastalıklar ve ilaçlar, tıbbi istatistik, iletişim teknikeri ve daktilografi gibi dersler verilir. ikinci yılda ise tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, tıbbi yazışma teknikleri gibi meslek dersleri okutulur. Öğrenciler 30-40 işgünü staj yaparlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterli mezunları "Tıbbi Dokümanter Teknikeri" unvanını alırlar. Tıbbi dokümantasyon temelde bir büro işidir. Bu alanda çalışan kimseler araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve ilgililere iletilmesiyle ilgili işler yaparlar. Tıbbi dokümanter teknikerleri üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar.

TIBBİ LABORATUARMevcut Bölümler : Tıbbi Laboratuar, Laboratuar
Alacağı Unvan : Tıbbi Laboratuar Teknikeri
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Tıbbi laboratuar programı, hastane, laboratuar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar. Tıbbi laboratuar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, ğenetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.

Tıbbi laboratuar mezunları "Tıp Laboratuarı Teknikeri" unvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmişelemana ihtiyaç çoktur.

TIBBİ MÜMESSİLLİKMevcut Bölümler : Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
Alacağı Unvan : Tıbbi Mümessillik Meslek Elemanı
ÖSS Puan Türü : Sınavsız
Eğitim Süresi : 2

Tıbbi Mümessillik programının amacı, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak elemanları yetiştirmek. Tıbbi Mümessillik programında, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, psikoloji, pazarlama ilkeleri, iktisat, iletişim, hukuk, sosyoloji, deontoloj, tıbbi dokümantasyon, halkla ilişkiler, patoloji, reklamcılık ve fuarcılık gibi dersler okutulmaktadır.

Tıbbi Mümessillik programını bitirenlere “Tıbbi Mümessil” unvanı verilir. Tıbbi Mümessiller pazarın ihtiyacı olan ilaçları tanıtım ve pazarlama, rakiplerin pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını belirleme, ilaç ile ilgili bilgileri aktarma, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesine organize etmek, tanıtımını yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta reçetelerine yazılmasını sağlamak gibi görevler üstlenirler. Mezunlar ilaç firmalarında ve ecza depolarında tıbbi mümessil olarak çalışırlar.

__________________
 
Eski 02-08-10, 12:47 #2
TİRMİZİ TİRMİZİ çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....

Üniversitelerin biyoloji bölümü mezunları da tıbbi mümessil olabiliyor bir akrabam pfızer firmasında çalışıyor ordan biliyorum,
Tıbbi dökümantasyon sek.bölümünü boşver özel hastanede asgari ücretle çalışırsın..bilgisayar sertifikası olan biriyle eş değer tutulursun..kpss atanma oranıda düşük diyorlar..

En iyileri bence radyoloji ve tıbbi laboratuvar..
 
Eski 02-08-10, 13:12 #3
erkanozcosar erkanozcosar çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....

afedersiniz yaa ben iki yıllık fizyo terapiyi soracam acaba nasıl bir iş alanına sahip yardım ederseniz sevinirim
 
Eski 02-08-10, 18:08 #4
gkn_cyber gkn_cyber çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....

peki ;
1-)bu unılerın neden 4 yıllıkları yok 2 yıllık ıcınmı öss calıstık ?
2-) saglık meslekler ekpu anlamı gırıyor yoksa dıploma notuylamı ?
3-)radyolojı maas 1500 mus doner ıcınde bılgınız olsun...
4-)acil yardım , diyaliz vb... bunlar ıı degılmı sadece anestezı ve radyolojı mı populer ?
 
Eski 02-08-10, 18:13 #5
Demoniumx Demoniumx çevrimdışı
Varsayılan C: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri.....

odiyometri en rahat iş bulabileceğin mesleklerden.Onun dışında diş protez ve optisyenlik iyidir.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:20
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016