Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-03-12, 11:55 #1
SÜKUT SÜKUT çevrimdışı
Arrow KPDS Nedir?


KPDS sınavı yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

(aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanların, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personelin katıldığı sınavdır.

KPDS Nerelerde Kullanılmaktadır?

KPDS çok çeşitli yerlerde kullanılmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse;

Kamu Kurumlarının Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bu sınava girmesi gerekmektedir.
657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıların bu sınava girmesi gerekmektedir.
657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenlerin bu sınava girmesi gerekmektedir.
Doçentlik sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve en az 60 puan almaları gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler için 1999 yılında KPDS'den 60 puan alma şartı istenmiştir. Bu zorunluluğun tekrar istenip istenmeyeceği konusunda bir kesinlik yoktur.
YÖK kanalıyla Yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek isteyenler için 1996 yılında bu sınavdan 40 puan alma zorunluluğu istenmiştir. Bu zorunluluğun tekrar istenip istenmeyeceği bilinmemektedir.
Bunların dışında KPDS sınav sonuçları yüksek lisans (bilhassa tezli yüksek lisans) başvurularında da istenmektedir. Tezli Yüksek Lisans başvurularında bir çok üniversite ve enstitünün yabancı dil yeterliliği arıyor olması sebebiyle KPDS sınav sonuçları yüksek lisans başvurularında yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kullanılabilmektedir. Yüksek lisans başvuruları için KPDS sınavından kaç puan alınması gerektiği en az 45 olarak belirlenmiş olmakla birlikte başvuru yapmak istediğiniz üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Başvuru yapmak istediğiniz enstitüden kaç puan istendiğini öğrenebilirsiniz.

KPDS İçin Ne Kadar Puan Almak Gerekir?

31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlan ve Başvurma Şartları" adlı

İkinci Bölümün 6. Maddesinde:

"Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak." ve "Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır."

hükümleri yer almaktadır. (bkz: 31/07/2008 tarihli 26953 Sayılı Resmi Gazete)

İkinci Bölümün 7. Maddesinde ise:

"Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak."

hükmü yer almaktadır.

Yüksek lisans başvuruları için gerekli KPDS puanları üniversitelere ve enstitülere göre farklılık göstermektedir. Enstitüler başvuru koşulları arasında başvuru için gerekli minimum KPDS puanlarını da açıklarlar.

KPDS Puan Cetveli

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilmektedir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-03-12, 12:05 #2
SÜKUT SÜKUT çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?


KPDS İçin Başvuru Koşulları Nelerdir?

Bu sınava yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Personelinin yabanci dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışacak;

Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
Bilgi işlem çözümleyicisi ve programcılarının ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında Ingilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde
olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabanci dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalısmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

1996 yılında Yükseköğretim Kurulu, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderirken adayların KPDS'den (Almanca, Fransızca veya Ingilizce) en az 40 puan almalarını, 1999 yılında ise üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yurtiçinde lisansüstü eğitim yapmak için KPDS'den en az 60 puan almalarını şart koşmuştur.

Bu koşulların daha sonraki dönemlerde de uygulanmaya konulup konulmayacağı bilinmemekle birlikte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek isteyen adayların KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2. Maddesi de ALES'ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan alınmasını öngörmektedir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Alman, Fransız ve Ingiliz dilleri dışındaki dillerden sınava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS'ye girilmesi; Doçentlik Bilim Sınavına Alman, Fransız ve Ingiliz dilleri dışındaki bir yabanci dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasi Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.

Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına baska bir dilden girmek zorundadır.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, Ingilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin

mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması koşuluyla yapılmasına,
mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermistir.
Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.
Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-03-12, 12:07 #3
SÜKUT SÜKUT çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?


KPDS İçin Başvurma İşlemleri Nasıl Yapılır?

a) KPDS'ye başvuracak adaylar, önce basın yoluyla verilen ilanlarda ve ÖSYM internet sitesindeki basın duyurularında belirtilen tarihler arasında sınav ücretini ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını (yabancı uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadı bilgilerini vererek yatıracaklardır. Sonra bu ücreti yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, Il/Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Üniversite Rektörlüklerine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oturanlar ise "Bedrettin Demirel Cad., No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinde görevli personele göstererek Başvurma Belgesi ve KPDS Kılavuzunu alırlar. (ÖSYM Temsilcilikleri)

b) Halen bir kurumda çalışmakta olan adaylar, Başvurma Belgelerini kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurduktan sonra bu belgeyi kurumunun en üst amir veya onun görevlendireceği yetkililere onaylatırlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek isteyenlerden bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde bir lisans programından mezun olabilecek durumda olup KPDS'ye basvuranlar ile kendilerinden KPDS puanı istenen üniversite öğrencileri ile lisansüstü öğretim görmek isteyen lisans programı öğrencilerinden KPDS'nin yapılacağı tarihten itibaren bir yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar, Kayıt Kartlarını kendi üniversitelerine onaylatacaklardır. Adaylar onaylattıkları Başvurma Belgelerini ve sınav ücretini ödediklerini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu kılavuzda belirtilen tarihler arasında kendilerine en yakın Il/Ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya Üniversite Rektörlüklerine, KKTC'den başvuran adaylar ise Başvurma Belgeleri ve sınav ücretini ödediklerini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontu ile varsa ilgili belgelerini yukarıda adresi verilen ÖSYM Temsilciliğine teslim ederler.
Bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olup halen bir kurumda çalışmayan adaylar nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgelerinin (yurtdışından mezun olanlar Diploma Denklik Belgelerinin) noter onaylı birer suretini Başvurma Belgelerine ekleyeceklerdir (Halen denklik işlemleri süren adaylar Yükseköğretim Kurulundan alacakları yazının bir fotokopisini ekleyeceklerdir). Bu belgelerin noter onaylı bir suretini eklemeyen adayların Başvurma Belgeleri işleme alınmayacaktır. Yurtdışı üniversitelerden mezun olan adaylardan Diploma Denklik Belgeleri veya denklik işlemleri süren adaylar için Yükseköğretim Kurumundan alacakları yazının bir fotokopisi yerine diplomalarının Türkçe tercümesini Başvurma Belgelerine ekleyen adayların başvuruları kabul edilmez.


Son 2 Yılda KPDS Sınavlarından Herhangi Birine Girdiniz mi?

HAYIR

T.C. Uyruklu değilseniz ve daha önce ÖSYM’den Y.U. Numarası almamışsanız; ÖSYM’nin internet sayfasındaki “Aday İşlemleri Sisteminden” Y.U. Numaranızı alınız. Alacağınız bu numara daha sonra ÖSYM’ye yapacağınız tüm sınav başvurularında kullanacağınız tek numara olacaktır.

www.osym.gov.trinternet adresinde açıklanan listede yer alan KPDS Başvuru Merkezlerinden Başvurma Süresi içinde başvuru için randevu verilmesini isteyiniz.
Başvurma süresi içerisinde kılavuzda belirtilen bankalardan(*) birine sınav ücretini yatırınız.
www.osym.gov.trinternet adresinde yayınlanan Aday Bilgi Formunu doldurunuz.
Doldurduğunuz Aday Bilgi Formu ile nüfus cüzdanı veya fotoğraflı-onaylı bir özel kimlik belgesi ile birlikte randevu aldığınız gün ve saatte randevu aldığınız başvuru merkezine gidiniz. Başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 YTL ödeyiniz.
Bilgilerinizin, başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama girişini izleyiniz, kurallara uygun fotoğrafınızı çektiriniz ve görevlinin size vereceği Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünden bilgilerinizi kontrol edip onaylayınız. Sizin ve görevlinin imzaladığı bu belgeyi saklayınız.
Başvuru işleminiz tamamlanmıştır.
EVET

Daha önce ÖSYM’den Şifre almamışsanız ya da hatırlamıyorsanız size en yakın başvuru merkezine nüfus cüzdanınız ve T.C. Kimlik / Y.U. Numaranız ile birlikte giderek yeni şifrenizi alınız. Alacağınız bu şifre daha sonra ÖSYM’ye yapacağınız tüm sınav başvurularında da kullanacağınız tek şifre olacaktır.
Adaylar, www.osym.gov.trinternet adresinden 2011-KPDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ve Aday Bilgi Formuna ulaşabilirler.
Başvurma süresi içerisinde kılavuzda belirtilen bankalardan(*) birine sınav ücretini yatırınız.
www.osym.gov.trinternet adresinde yayınlanan Aday Bilgi Formunu önceden doldurmanız yararınıza olacaktır.
Bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra internet bağlantısı ve yazıcısı olan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM’nin www.osym.gov.trinternet adresindeki “2011-KPDS İlkbahar Dönemi KAYIT” başlıklı alana girdikten sonra T.C. Kimlik / Y.U. Numaranız ile şifrenizi giriniz; mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz, kimlik bilgileriniz dışında istediğiniz alanları güncelleyiniz, eksik bilgilerinizi giriniz.
Başvuru İşlemini Tamamla butonuna basınız ve “Başvurunuz Sistem Tarafından Başarıyla Tamamlanmıştır” iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi gördüğünüzde Aday Bilgilerim bağlantısından Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü alınız ve bu belgeyi saklayınız.
Başvuru işleminiz tamamlanmıştır.
Sınav Ücretinin Yatırılabileceği Bankalar: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bankası ve Garanti Bankası.

KPDS Başvurma Belgesinin Doldurulması

Başvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak siyah bir kurşun kalemle, diğer kısımlar ise dolmakalem veya tükenmezkalemle bizzat adayın kendisi tarafından doldurulur.

Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı ÖSYM'de optik okuyucularla okunur. Bu nedenle bu kısmın yumuşak siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem bulunmaktadır. Birinci işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olmak üzere bilginin ayrılan kutulara BÜYÜK HARFLERLE yazılmasıdır.
Kodlamada yapılacak iş, kutulara yazılan harf veya rakamların her kutunun altında bir sütun halinde sıralanmış olan kutucuklarda bulunması ve bu kutucukların kurşunkalemle dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir kutucuğun karalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgi işlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yapılan kodlama yanlışlarından doğacak sonuçların bütün sorumlulugu adaylara aittir.

Başvurma Belgesine adı, soyadı, baba adı, dogum tarihi ve dogum yeri gibi kimlikle ilgili bilgiler yazılırken nüfus cüzdanlarındaki kayıtlara uyulması gerekir.
Başvurma Belgesi teslim edildikten sonra bu belgedeki kimlik bilgilerine ilişkin degişiklik isteklerine, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerin eklenmesi zorunludur.

KPDS Başvurularının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa
Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Kayıt Kartınin arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Başvurma Belgesi, başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi çalışılan kurum veya okudukları üniversite tarafından onaylanmamışsa,
Başvurma Belgesi aday tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Üniversite Rektörlüğüne veya ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse,
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopisi ile başvurulmuşsa,
Kayıt Kartına son altı ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmis bir fotoğraf yapıştırılmamışsa,
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler isleme konmayacaktır.

KPDS Başvurusu Geçerli Sayılan Adaylara Gönderilecek Belgeler

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, Kılavuzun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgelerin yenisini çıkartabilirler. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için, sınav kılavuzunda belirtilen ücretleri ilgili hesaba yatırmaları gerekir. Belgelerin kendilerine posta ile gönderilmesini isteyen adaylar banka dekontlarını dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

Sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınır. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamani iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olur.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-03-12, 12:09 #4
SÜKUT SÜKUT çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?

KPDS Sınav Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve Ingilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabanci dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

KPDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak "İlçe Kodları", "Kurum Kodları", "Ünvan Kodları", değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

KPDS Sınavına Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

KPDS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon yazılı olacaktır. KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan bir aday ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacaktır (Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.)
FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Adayların sınava girebilmeleri için KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliklerini açıkça gösteren fotograflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekir.
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutulmalıdır. Adayların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanlarına yeni çekilmiş bir fotoğrafın yapıştırılıp onaylatmaları gerekir. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan Kayıt Kartına yapıştırılması gereken özellikleri taşıyan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır.

KPDS Hangi Dillerde Yapılır?

KPDS (Kamu personeli dil sınavı) 19 farklı dilde icra edilmektedir.

Bu diller:

Almanca
Arapça
Bulgarca
Çince
Danimarkaca
Farsça
Fransızca
Hollandaca
İngilizce
İrlandaca
İspanyolca
İtalyanca
Lehçe
Macarca
Portekizce
Rumence
Rusça
Sırpça
Yunanca
dillerinden oluşmaktadır.

KPDS Sınavında Ne Gibi Sorular Çıkacak ve Nereden Soru Sorulacaktır?

Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır.

Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.

Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.

Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-06-12, 01:11 #5
RepLicanTR RepLicanTR çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?

Paylaşım İçin Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-04-14, 21:39 #6
Nikki Nixon Nikki Nixon çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-02-15, 00:14 #7
kuzeyaral kuzeyaral çevrimdışı
Varsayılan C: KPDS Nedir?

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen SÜKUT Mesajı Göster
KPDS Sınav Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve Ingilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabanci dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

KPDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak "İlçe Kodları", "Kurum Kodları", "Ünvan Kodları", değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

KPDS Sınavına Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

KPDS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon yazılı olacaktır. KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan bir aday ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacaktır (Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.)
FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Adayların sınava girebilmeleri için KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliklerini açıkça gösteren fotograflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekir.
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutulmalıdır. Adayların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanlarına yeni çekilmiş bir fotoğrafın yapıştırılıp onaylatmaları gerekir. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan Kayıt Kartına yapıştırılması gereken özellikleri taşıyan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır.

KPDS Hangi Dillerde Yapılır?

KPDS (Kamu personeli dil sınavı) 19 farklı dilde icra edilmektedir.

Bu diller:

Almanca
Arapça
Bulgarca
Çince
Danimarkaca
Farsça
Fransızca
Hollandaca
İngilizce
İrlandaca
İspanyolca
İtalyanca
Lehçe
Macarca
Portekizce
Rumence
Rusça
Sırpça
Yunanca
dillerinden oluşmaktadır.

KPDS Sınavında Ne Gibi Sorular Çıkacak ve Nereden Soru Sorulacaktır?

Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır.

Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.

Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.

Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.
ilk sorum şu ingilizceden yapılmıyomu ? ikincisi ise hala kpds mi oluyo yoksa artık ydsye mi giriliyo yabancı dil sınavı için ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:21
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018