Eski 07-03-04, 20:36 #1
MiRaBiLiS MiRaBiLiS çevrimdışı
Varsayılan Microsoft Nt 4.0 Workstation Kurulumu

Microsoft Nt 4.0 Workstation Kurulumu
1. Kuruluş Öncesi Bilinmesi Gereken Bazı Noktalar
2. Kuruluş İçin Gereken Bilgiler
3. Sistem Gereksinimleri
4. Microsoft NT 4.0 Workstation Kuruluş Ortamları
5. Microsoft NT Workstation Kuruluşunun Başlatılması
5.1.* Kuruluş İşleminin Başlamasının Ardından
5.2.* Dizin Seçimi
6. Migration (Taşınma)
6.1.* Sistem Düzenlemelerinin Taşınması
6.2. Kullanıcı Düzenlemelerinin Taşınması
6.3. Taşınamayan Elemanlar
6.4. Olası Taşınma Geçirme Hataları
6.5. Taşınmaya Zorlama
6.6. Kullanıcılar, Sistemi Nasıl Taşınmaya Zorlarlar ?
7. Kuruluş Tipi
8. Ms-Dos ve OS/2 İle birlikte Yükleme
8.1.* Ms-Dos ve OS/2 Dual-Boot Seçenekleri
9. Windows 95 İle Dual-Boot

1. Kuruluş Öncesi Bilinmesi Gereken Bazı Noktalar
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 işletim sisteminin kuruluş işlemi 4 şekilde yapılabilir:
Kuruluş İçin Hazırlık: Bu aşamada bütün donanım birimleri Windows NT Hardware Compatibility List’e (Donanım Uyumluluk Listesi)göre kontrol edilmelidir.
Setup’ı Çalıştırma: Kuruluş programı aşama aşama NT dosyalarını sisteme yükler.
Network’ü Yükleme: Network (Ağ) bileşenlerini sisteme yükler.
Setup’ı Bitirme ve NT’yi Başlatma: Kuruluş işlemi tamamlanır ve bilgisayar yeniden başlatılır.
Ayrıca :*
Windows NT Release notlarının bir kere okunması.
Bilgisayardaki mevcut verilerin yedeğinin teyp ya da ağ ortamında bir yere alınması.
Donanım birimlerinin (network kartları, ses kartları, disk kontrol kartları, ekran sürücüleri vb.) HCL’de (Hardware Compatibility List) kontrol edilmesi.
Bütün donanım birimleri için sürücüler(onları tanıtmak ve kullanmak için gerekli olan dosyalar) var mı?
Emergency Repair Disk (Acil Durum Kurtarma Disketi) için bir tane formatlı disket var mı?
NT Cd’si ya da NT dosyalarının yer aldığı network dizininin olması.
NT kurulacak bilgisayarın adı.
Workgroup ya da Domain adları.
IP adresi (Eğer network’te DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) sunucusu yoksa).
*2. Kuruluş İçin Gereken Bilgiler
Tek bir bilgisayar adı: 15 karakter
Yazıcı adı ve çıkışı
Ağ kartı: IRQ sayısı, taban I/O adresi, DMA
Domain adı (Eğer Domain’e girilecekse)
Workgroup adı(eğer bir Workgroup) oluşturulacaksa
Administrator parolası:14 karakter
Bir ilk kullanıcı adı:20 karakter
*3. Sistem Gereksinimleri
*Donanım
* 32- bit x86 uyumlu mikroişlemci. Intel 80486/25 ya da daha üzeri.*
* RISC işlemcileri*(MIPS R4x00,Digital Alpha, PowerPc gibi)
* VGA ya da daha yüksek çözünürlükte bir ekran.
*Bellek
* 12 MB RAM (minimum)
* 16 MB RAM (minimum RISC sistemler için)
*Sabit Disk
* 110 MB sabit disk (RISC sistemler için de aynı)
* Sabit disk gereksinimi ayrıca sistem bölümlerinde (partition) kullanılan sektör*
** büyüklüğüne de bağlıdır.
* 3.5 Inch HD disket sürücü ya da CDROM sürücü.
Seçimlik
* Fare (Mouse)
* Network Kartı (Ethernet Adapter)
Mikroişlemci
* NT Workstation’da maksimum 2 tane desteklenir.
4. Microsoft NT 4.0 Workstation Kuruluş Ortamları
Microsoft NT 4.0 Workstation 3 türlü ortam vasıtasıyla kurulabilir :*
CDROM Üzerinden Kuruluş: Kuruluş biçimi, CD-ROM’a ulaşmadan önce 3 açılış disketine ihtiyaç duyar. RISC bilgisayarlarda sadece CD-ROM’dan kuruluş yapılır. Daha az diskete gereksinim duyan ve önerilen bir kuruluş sistemidir. Kuruluş süresince 3 adet açılış disketi (Setup Boot Floppy Disk) yaratılır. Intel platformunda kuruluş işlemi 3 disket ile başlar. Bu sonra CD ile devam eder. RISC platformunda ise kuruluş direk CD ortamından başlar.
Network Üzerinden Kuruluş: En hızlı metoddur. Intel x86 bilgisayarlarda “\i386” dizininde ve disk ya da CD-ROM üzerinden yer alan işletim sistemi paylaştırılarak çok sayıda bilgisayarın aynı anda kuruluş işlemi yapması sağlanır. MS-NET uyumlu herhangi bir bağlantı programıyla ulaşılan NT Workstation işletim sistemi dosyaları kurulur. Bu yöntemde üç tane Setup Boot floppy disk yaratma seçeneği vardır.
Kopyalama İşlemi: “XCOPY /S” komutu ile “\I386”, “\MIPS” ya da “\ALPHA” dizini CD-Rom ya da karşı dizinden kopyalanmalıdır.
Yukarıdaki kuruluş seçeneklerinden ilk ikisinde bahsedilen üç disket :
1. Disket: Windows NT Setup Boot Disk (NT Kurulum Açılış Disketi).
2. Disket: NT Disk 2
3. Disket: NT Disk 3
Bu disketler NT’nin tamamını içermezler. Disketler sadece kuruluş işlemini başlatır. Ve sonra işlem NT Cd'si veya harddisk üzerinden yapılır.
*
5. Microsoft NT Workstation Kuruluşunun Başlatılması
Kuruluş işlemi NT kuruluş dosyalarının bulunduğu ortama ve sahip olunan bilgisayarın özelliklerine göre değişir.
Kuruluş 1. Yol :
“Windows NT Setup Boot Disk” etiketli disket, disket sürücüsüne ya da NT CD’si CD-Rom’a takılır.
*Sistem kapatılır ve açılır. (Reboot)
“NT Disk 2” ve “NT Disk 3” etiketli disketler de sırasıyla disket sürücüsüne takılır. Ardından CD-ROM’a geçilir ve kuruluş işlemi tamamlanır.
Kuruluş 2. Yol:
Intel mikroişlemcili sistemler için Windows NT işletim sistemi CD’de “\i386” adlı directory’de(klasör) bulunur.
“\i386” dizini CD’de, diskte ya da bir network sürücüsünde durması farketmez. Önemli olan dizin ve içerikleridir. Bu dizinde bulunan WinNT ve WinNT32 kuruluş programlarının farkı, 32 bit ya da 16 bit olmasıdır.
WINNT, DOS işletim sisteminin üzerine NT Workstation kurulacağı zaman ;
WINNT32, eski bir NT sürümü üzerine NT Workstation kurulacağı zaman;
WINNT /w Windows 9x üzerine NT Workstation kurulacağı zaman kullanılır.
WINNT ve WINNT32 programlarını kullanmak için 3 tane formatlı HD(High Density 1.44 MB) diskete gereksinim duyulur. Kuruluş programlarının ikisi de önce üç tane (sıralı) açılış disketini oluşturduktan sonra kuruluş işlemine geçerler. Bu disketlerin amacı, kuruluş sırasındaki sorunlarda ya da daha sonraki açılış işlemlerinde bir sorun çıktığında kullanılabilmeleridir. Bu iki kuruluş programı “/b” parametresiyle çalıştırılırsa, sistem üç tane boş diskete gereksinim duymadan kuruluş işlemini gerçekleştirir.
RISC bilgisayarlara kuruluş, INTEL bilgisayarlara kuruluştan daha farklıdır. RISC bilgisayarlara NT işletim sistemi CD-ROM’dan yüklenmelidir. Kuruluş işlemi donanım firmasına göre değişebilir. Genellikle benzer ama bu işlemde Setupldr programının kullanımı gerekir. Setupldr programı MIPS, ALPHA ya da PPC gibi dizinlerden yüklenir.
RISC sistemlerde diğer bir fark da, disk sistem bölümünün (system partition) FAT olmasıdır. Minimum 2 MB olan bu bölüm iki özel dosyayı içerir. \OS\WINNT\OSLOADER.EXE ve \OS\WINNT\HAL.DLL. Sistemde NTFS kullanılması düşünülürse de bu iki dosya mutlaka FAT bölümünde yer almalıdır.
*CD:\PLATFORM\ARCINST programı ile diskin sistem bölümü düzenlenir.
*
WINNT.EXE Anahtarları
Winnt <Anahtar> olarak kullanılır.
/O******* Sadece Boot disketlerin yaratılmasını sağlar.
/OX****** Sadece Boot disketlerin disket ya da CD-ROM’dan yaratılmasını sağlar.
/B******** Disketsiz kuruluş. Bu yöntem fazladan 4-5 MB fazla yer kaplamasını sağlar.
/S******* NT Workstation’un kaynak dosyalarını belirtir.
/U******** Otomatik olarak /B anahtarını da kullanarak kesintisiz kuruluş sağlar.
/F******** Setup Boot disketlere kopyalanan dosyaların sağlaması (verify) yapılmaz.
/I:Bilgi Dosyası*** : Setup bilgisinin bulunduğu dosyayı belirtir.
/C************************ Setup disketlerindeki boş alan (Free Disk) kontrolünün atlanmasını sağlar.
/D : winnt_root**** NT Workstation sistem dosyalarının kaldırılmasını sağlar.
/T:Geçici Sürücü**** Geçici kuruluş dosyasını içerecek dizini belirtir.
/W******* Mikroişlemcinin tanımlanması ve kuruluş işleminin ardından otomatik sistem açılışını iptal eder.
*
5.1. Kuruluş İşleminin Başlamasının Ardından
Kuruluş işleminden önce Ntdetect.com çalışır ve sistemde yer alan donanım birimlerini tanır. Ardından NT Hardware Abstraction Layer’ı yükler . Bu aşamada :
NT Config Data,
Fonts (Yazıtipleri),
PCMCIA desteği,
SCSI sürücüleri,
Video (ekran) sürücüsü,
Disket Sürücü sürücüsü,
Klavye sürücüsü,
FAT(File Allocation Table) dosya sistemi yüklenir.
Kuruluş sırasında ekran 50 satırlık moddan normal moda döner ve Welcome To Setup(Kur'a Hoşgeldiniz) mesajı ekrana gelir. Bu aşamada şu seçenekler ekrana gelir:
Ardından kuruluş programı, sistemde yer alan SCSI sürücülerinin otomatik olarak tanır. Daha sonra NT’nin lisansıyla ilgili onaylar alınır.
Terfi işlemlerinde sistem aşağıdaki mesajı vererek kuruluşun bir terfi mi yoksa yeniden bir işletim sistemi kuruluşu mu olacağının seçilmesini sağlar.
Setup has found Windows NT on your hard disk in the directory shown below. To upgrade,press Enter. To cancel upgrade and install a fresh copy of Windows NT, press N.
*"Enter" tuşu ile terfi işlemi yapılır. "N" tuşu ile yeni dizine kuruluş işlemi yapılır. Kuruluş sırasında dosya sisteminin de belirlenmesi gerekir.
*----------------------------------------------------------------------
NT Workstation sabit diski FAT ya da NTFS (NT File System) olarak formatlar. Kuruluş sırasında sabit diskte bölüm (partition) yaratılabilir. Minimum olarak NT Workstation, bir bölüme gerek duyar, boot ve sistem dosyalarını bu bölümde saklar. Bu bölüme sistem bölümü (system partition) denir. Sistem bölümü, NT yüklenmesi için gerek duyulan dosyaları içerir. NT ayrıca bir disk bölümüne daha gerek duyar. Boot partititon (Açılış Bölümü / Önyükleme Bölümü) olarak adlandırılan bu bölüm(partition) işletim sistemi dosyalarını içerir.
INTEL x86 tabanlı sistemlerde, sistem bölümü ana bölüm(Primary Partition) olmalıdır ve ilk yüklemede kullanılmak üzere aktif olarak işaretlenmelidir. Ana bölüm sistemin açılış sırasında baktığı diskte olmalıdır. Birden çok ana bölüm varsa bunlardan sadece biri bir anda aktif(etkin) olabilir .
RISC tabanlı sistemlerde bölümler aktif olarak işaretlenmezler. Bölümler üretici firmanın sağladığı programlarla düzenlenirler. INTEL tabanlı bilgisayarlarda birden fazla bölüm olduğunda Setup programı, NT’yi yüklemek için gereken donanım özel dosyalarını aktif ya da sistem bölümüne yükler. Eğer NT’yi yüklemek için ayrı bir bölüm seçilmişse o bölüme Önyükleme Bölümü(Boot Partition) denir. X86 makinalarda yükleme bölümü en az 85 MB olmalıdır. RISC makinalarda ise 93 MB olmalıdır. Eğer ek bazı modüller(seçenekler) yüklenecekse yükleme bölümü daha geniş olmalıdır.
NT sistem dosyaları ve yükleme dosyaları aynı bölüme yüklenmişse o zaman bölüm Önyükleme ya da Sistem Bölümü olarak adlandırılır.
FAT: MS-DOS ve OS/2 işletim sistemlerinin kullandığı dosya sistemidir. NT’nin dual boot(Birden çok işletim sisteminin kullanılmasına imkan veren açılış) olarak MS-DOS’ta açılması için bir disk bölümünün FAT olarak formatlanması gerekir.
NTFS: Windows NT tarafından erişilen bir dosya sistemidir. Eğer bilgisayar başka bir işletim sistemi ile açılırsa o zaman NTFS disk bölümüne erişilemez. NTFS şu özellikleri kazandırır:
Macintosh dosyalarını saklamayı sağlar.
Dosya düzeyinde güvenlik için izinler düzenlemek.
Netware’den gelen dosyaların güvenliğinin korunması.
Sıkıştırmayı sağlar.
Dosya sistemi biçiminde şu faktörler göz önünde bulundurmalıdır :
Dual Boot: NT ile MS-DOS ikili açılış yapacak ise o zaman aktif disk bölümü FAT olmalıdır.
RISC Bilgisayar: Sistem Bölümü FAT olmalıdır.
Güvenlik : Kullanıcı ve dosya bazında yerel güvenlik ancak NTFS disk bölümünde sağlanır.
FAT ile NTFS arasındaki farklar şunlardır:
FAT’in üstünlüğü DOS uyumlu olmasıdır.
FAT formatlı NT disk, Dos açılış disketi ile açılabilir.
FAT dosyalara, güvenlik özelliği veremez.
FAT 200-300 MB’in üzerindeki yüksek kapasiteli sabit disklerde performans düşüklüğüne sebep olur.
*
Bir FAT sistemi sonradan NTFS’ye çevrilebilir. Bunun için “Convert C: /FS: NTFS” yazılır. Ağ üzerinde diğer kullanıcılara açılacak bölüm NTFS olmalıdır. NTFS’nin özellikleri:
Dizinler otomatik sıralanır.
Dosya adları büyük ve küçük olabilir.
Dosya ve dizin için izin düzenlenmesi sağlar.
Büyük dosyalara hızlı erişim sağlar.
254 karakter uzunluğunda dosya ve dizin adı destekler.
Macintosh uyumluluğu bulunur.
Diski FAT’e göre daha idareli kullanır.
Uzun dosya adları, 8+3 kısa dosya adları oluşturulur. (8= Dosya Adı , 3=Dosya Uzantısı)
INTEL x86 bilgisayarlarda NT, mevcut dosya sistemi ya da yeni yaratılacak dosya sistemine kurulabilmek gibi seçenekler sunar . Eğer disk formatlanacaksa FAT ya da NTFS seçilmelidir. Setup programı, diski otomatik olarak FAT formatlar. FAT disk boyutu maksimum 4 GB olabilir. Eğer NTFS seçilirse ilk FAT olarak formatlanır sonra NTFS’ye çevirilir. NTFS hız, kapasite ve güvenlik sağlar. RISC sistemlerde ise sistem bölümünün FAT olması gerekir. Bu donanım bakımından bir zorluktur.
*
5.2. Dizin Seçimi
Kuruluş işleminde bir diğer soru da, NT’nin sistemde nereye (hangi dizine) kurulacağıdır. Dizin seçiminde önemli olan nokta, eğer sistemde Windows 3.x veya Windows NT 3.x bir işletim sistemi varsa dizin adı özel olarak gelir . Eğer eski dizin üzerine kuruluş yapılırsa da taşınma(migration) olur. Ardından NT dosyaları sisteme kopyalanır, Kuruluşun ikinci aşaması tamamlanır. NT yeniden açılır ve ekran grafik ortama dönerek kurma işlemi devam eder.
*
6. Migration(Taşınma)
Migration(taşınma), eski işletim sisteminde bulunan düzenlemelerin (masa üstü, kullanıcı tanımlamaları, uygulamalar vb.) yeni işletim sistemi tarafından kullanılmasıdır. Eğer bir bilgisayarda Windows 95 yüklü ise taşıma(migration) mümkün olmaz. Diğer bir deyişle, NT aynı dizine kurulamaz. NT ayrı bir dizine kurulmalıdır. Uygulamalar ise yeniden kurulmalıdır. Taşınma süreci iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada sistem düzenlemeleri (ayarları) taşınır. İkinci aşamada ise kullanıcı düzenlemeleri (ayarları) taşınır.
*
6.1. Sistem Düzenlemelerinin Taşınması
Sistem düzenlemelerinin taşınmasında .reg, .dat, .win, .ini uzantılı dosyaların bir kısmı, aygıtlar, yazıtipleri, yazıcılar, Windows NT Workstation’a taşınırlar. Taşınma işlemi NT’ye ilk logon edildiğinde gerçekleşir.
*
6.2. Kullanıcı Düzenlemelerinin Taşınması
Administrator hariç, Windows 3.1’den terfi edilen diğer kullanıcıların NT’ye ilk defa logon olduklarında, Windows 3.x Migration diyalog kutusu ekrana gelir. Kullanıcının Ok yanıtı ile kullanıcıya özel düzenlemeler; masa üstü düzenlemeleri, renkler, duvar kağıtları (Program.INI dosyasında belirtilen özellikler) taşınır. Ekran koruyucuları taşınmaz.
*
6.3. Taşınamayan Elemanlar
Bazı elemanların taşınması sorunlara yol açar :
Ağ bağlantıları.
Varsayılan domain ve kullanıcı adları.
Program gruplarında yapılan değişiklikler.
Program.INI dosyasında yer alan
Autoarrange (kendiliğinden yerleştir),
Minimize On Use(Kullanımda simge ile göster),
Save Settings On Exit (Çıkışta ayarları kaydet) seçenekleri de taşınamaz.
6.4. Olası Taşınma (Geçirme) Hataları*
Simgeler taşınmamıştır : 256 renkten daha fazla renk çözünürlüğüne sahip olan simgeler taşınamaz.
Program Manager(Yöneticisi) Grupları taşınmamıştır : 64 KB'dan büyük gruplar taşınamaz.*
*
NT Workstation’de maksimum .GRP(Program Yöneticisi Grupları) büyüklüğü 64 KB’dır.
*
6.5.Taşınmaya Zorlama
Taşınma işlemi, kullanıcının ilk defa sisteme girişi (ilk logon’u sırasında) gerçekleşir. Ancak kullanıcının bu şansını kaybetmesi durumunda aşağıdaki düzenleme ile taşınmaya zorlama işlemi yapılır.
*********** Bu işlem için NT Workstation Registry’den
** ************ (Start Menüsü --> Run -->* Regedit)*
******* HKEY_CURRENT_USER\Windows 3.x Migration Status anahtarı silinir.
*
6.6. Kullanıcılar, Sistemi Nasıl Taşınmaya Zorlarlar ?
Windows 3.1 ile NT Workstation ayrı dizinlere kurulmuşsa; o zaman Windows 3.1’in *.INI, *.GRP uzantılı dosyalar ve REG.DAT dosyaları NT’nin ana dizinine kopyalanır. Daha sonra kullanıcı ilk defa sisteme logon olduğunda taşıma işlemini yine onaylayarak yapabilir.
7. Kuruluş Tipi
Microsoft Windows NT 4.0 dört türlü kuruluş seçeneğine sahiptir:
1. Typical Setup(Tipik Kuruluş): Standart kuruluş seçeneğidir. Az sayıda soru ile NT’yi yükler. Bütün donatılar, iletişim programları yüklenir. Windows Messaging ve oyunlar yüklenmez.
2. Portable Setup (Taşınabilir Kuruluş): Taşınabilir bilgisayarlar içindir. Bütün donatılar, iletişim programları yüklenir. TCP/IP ve Dial Up Networking yüklenir. Windows Messaging ve oyunlar yüklenmez.
3. Compact Setup(Yoğun Kuruluş): En az modülle en az disk alanına kuruluş yapar. Seçimlik yüklemeler yapılmaz.
4. Custom Setup(Özel Kuruluş): Modüllerin ve diğer birimlerin özel olarak seçildiği kuruluş biçimidir. Kurulacak bütün bileşenler, işletim sistemini kuran kişiden onay alınarak kurulur.
******* Kullanıcı adı ve organizasyon. Bu bilgiler lisans bilgisi bakımından anlamlıdır.
******* Name(Adı): Ahmet
******* Organisation (Organizasyon): AK Limited
******* Bilgisayar adı: Bilgisayarın adı, bilgisayarı workgroup ve domain’de temsil eden önemli bir bilgidir.*
********* Makinayı networkte temsil edecek olan bir bilgidir.
*************** Name (Adı): Muhasebe
Administrator kullanıcı adı : Kuruluş sırasında varsayım olarak bir Administrator kullanıcı adı oluşturulur. Bu kullanıcı sistemde her türlü değişikliği yapar. Administrator kullanıcı adına ve parolasına sahip olan kullanıcı genellikle NT’yi kuran ve sistemi (Network) yöneten kişidir.
Password (parola): xxx
Confirm (onay) : xxx
Emergency Repair Disk : NT kuruluşunda genellikle önerilen bir diğer işlem de Emergency Repair Disk yaratmaktır. Emergency Repair Disk (Acil Onarım Diski), bir NT açılış diski değildir. Emergency Repair Disk, sadece bozulan NT’yi yeniden kurmak (veya onarmak) için gerekli dosyaları içerir. Bu dosyalar, kullanıcı veritabanı ve sistem konfigürasyonudur.
Seçimlik Bileşenler (Components): Bu aşamada, NT kuruluşunda istenilen modüllerin seçilmesi sağlanır. Seçim, disk kapasitesine göre ya da gereken birimlere göre yapılır. Ardından gelen aşamada Network’e giriş yapılır.*

Do not connect this computer to a network at this time
Bu aşamada network’e bağlanma. (Bu bilgisayar bu aşamada network'e bağlanamaz.)*
*
This computer will participate on a network
Bilgisayar networkte yer alacak.*
Internet Information Server: Internet Information Server (IIS), internet üzerinde home page, etkileşimli programlar ve diğer dökümanları yayınlamayı sağlayan bir programdır.
Protokoller: NT 4.0’da varsayım olarak TCP/IP protokolü yüklenir. Bunun dışında sistem yöneticisi, gereksinim duyduğu diğer protokolleri de yükler. TCP/IP protokolü bir IP numarasına sahip olan bir makinanın internete bağlanmasını sağlayan bir protokoldür.
TCP/IP (Bir bilgisayarın Internete bağlanmasını sağlayan bir protokoldür)
Nwlink IPX/SPX Compatible Transport
NetBEUI (Bir bilgisayarın Network'e (ağa) bağlanmasını sağlayan bir protokoldür.)
Network servisleri, Workgroup ve Domain bilgileri, zaman ve görüntü kartı düzenlemelerinin ardından NT 4.0 kuruluş işlemi sona erer. Kuruluşun ardından bilgisayar yeniden başlatılarak NT 4.0 kullanılmaya başlanır.
*
8. MS-DOS ve OS/2 İle Birlikte Yükleme
NT Workstation; OS/2, MS-DOS, Win 3.1 ve Win 95 ile birlikte kurulabilir. İlk yükleme aşamasında kullanıcı istediği işletim sistemini seçer.*

Varolan İşletim Sistemi Kuruluş Seçenekleri Intel X86 Makinalar için Minimum Sabit Disk Sistem Bölümü Dosya Sistemi
MS-Dos NT Workstation ve MS-Dos 85 MB FAT
MS-Dos ve Win 3.1 NT Workstation, MS-Dos ve Win 3.1 85MB FAT
OS/2 NT Workstation ve OS/2 85 MB FAT, HPFS
NT Workstation 3.1 ve MS-Dos Nt Workstation 3.5. ve MS-Dos’a Terfi 10-25 MB CD-Rom için 40-60 MB ağ üzerinden FAT
*
8.1. MS-Dos ve OS/2 Dual- Boot Seçenekleri
NT işletim sistemi, OS/2 1.x ve MS-Dos işletim sistemi üzerine kurulduğu zaman, NT’nin yüklenmesi için sistem MS-Dos işletim sisteminden açılmalıdır. NT Workstation yüklendikten sonra Boot Loader’ı MS-Dos seçeneğini gösterir, OS/2’yi göstermez. Bu nedenle OS/2’den öz yükleme yapmak için bilgisayar Ms-Dos ile açılmalıdır. Sonra, boot/dos komutu ile OS/2 işletim sisteminden öz yükleme sağlanır.
Eğer OS/2.x ve Boot Manager yüklenmişse o zaman kullanıcı, NT Workstation ya da OS/2 işletim sistemlerinden istediğini seçebilir.
NT işletim sistemi, MS-Dos ya da OS/2 üzerine kurulacağı zaman aşağıdaki konular göz önünde bulundurulmalıdır:
NT için ayrı bir NTFS bölümü yaratılmalıdır. NT, diğer bölümlere de ulaşabilir.
Eski bölümleri NTFS ya da FAT olarak formatlamak verilerin kaybına neden olur. Eğer diğer bölümler NTFS olarak formatlanırsa, MS-Dos ve OS/2 bu bölümlere ulaşamaz.
NT’nin kuruluşu sırasında FAT ve HPFS bölümleri NTFS’e dönüştürülebilir.
HPFS bölümünün dönüştürülmesi güvenlik bilgilerinin kayıp olmasına neden olur. Bu durumda eski dosya güvenlik bilgilerinin kullanılması için ACLCONV yardımcı programı kullanılır.
MS-Dos ve HPFS, NTFS’ye ulaşamazlar, ancak NTFS diğerlerine ulaşabilir .
NT işletim sistemi sıkıştırılmış bir sürücüye yüklenemez.
*
*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-12-06, 01:11 #2
metalok metalok çevrimdışı
Varsayılan C: Microsoft Nt 4.0 Workstation Kurulumu

eline sağlık uğraşmışsın bayağı!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-08-09, 02:25 #3
Harbikiz34 Harbikiz34 çevrimdışı
Varsayılan C: Microsoft Nt 4.0 Workstation Kurulumu

tşkler paylasim içinnn
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:10
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.