Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-07-05, 13:01 #1
MuRaTKSK MuRaTKSK çevrimdışı
66 Voleybol Hakkında Bilgi, Teknikleri, Kuralları Herşey BuradaBÖLÜM BİR
OYUN ALANI VE GEREÇLERİ

1. OYUN SAHASI
Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır.

1.1 ÖLÇÜLER
Oyun alanı, 18x9 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir.
Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır.
FIVB Dünya Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde en az 8 m genişliğinde olacaktır. Serbest oyun boşluğu ise oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 m yüksekliğinde olacaktır.

1.2 OYUN SAHASININ YÜZEYİ
1.2.1Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır.
1.2.2 Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için farklı renkler kullanılmalıdır.
1.2.3 Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm’lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.

1.3 OYUN ALANININ ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER
1.3.1 Bütün çizgiler 5 cm genişliğindedir. Çizgiler, zeminden ve diğer çizgilerden farklı ve açık renkte olmalıdır.
1.3.2 Sınır çizgileri
İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgilerin her ikisi de oyun alanının boyutlarına dahil olarak çizilir.
1.3.3 Orta çizgi
Orta çizginin tam ortası oyun alanını 9x9 m boyutlarında iki eşit alana böler. Bu çizgi, filenin tam altından iki yan çizgi arasında uzanır.
1.3.4 Hücum çizgisi
Her oyun alanında arka ucu orta çizginin tam ortasından 3 m geriye çizilen bir hücum çizgisi ön bölgeyi belirler.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında hücum çizgisi yan çizgilerden itibaren toplam 1.75 m’lik kesik çizgilerle uzatılmıştır. 5 cm eninde, 15 cm boyundaki bu 5 adet kısa çizgi 20 cm aralıklarla çizilmelidir.

1.4 BÖLGELER VE SAHALAR
1.4.1 Ön bölge
Her oyun alanında ön bölge orta çizginin tam ortası ve hücum çizgisinin arka ucuyla sınırlıdır.
Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı varsayılır.
1.4.2 Servis bölgesi
Servis bölgesi, her dip çizginin gerisinde 9 m genişliğindedir.
Bu bölgenin yan sınırları, yan çizgilerin uzantısı olarak dip çizgilerden 20 cm geride ve bunlara dik 15 cm uzunluğunda iki kısa çizgiyle belirlenir. Her iki kısa çizgi de servis bölgesinin genişliğine dahildir.
Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.
1.4.3 Oyuncu değiştirme bölgesi
Oyuncu değiştirme bölgesi, her iki hücum çizgisiyle sınırlanan ve yazı hakeminin masasına kadar olan bölgedir.
1.4.4 Isınma sahası
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ısınma sahaları yaklaşık 3x3 m boyutlarında, serbest bölgenin dışında ve oturma sıralarının bulunduğu taraftaki köşelerde yer alır.
1.4.5 Ceza sahası
Yaklaşık 1x1 m boyutlarında olan ve 2 sandalye bulundurulan bir ceza sahası kontrol sahasında, dip çizginin uzantısının dışında yer alır. Bu sahalar 5 cm genişliğinde kırmızı bir çizgiyle sınırlandırılabilirler.

1.5 ISI
En düşük ısı 10° C’nin (50° F) altında olmayacaktır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında maksimum ısı 25° C’den (77° F) daha yüksek ve minimum ısı 16° C’den (61° F) daha düşük olmayacaktır.

1.6 AYDINLATMA
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında aydınlatma, oyun sahası yüzeyinden 1 m yükseklikte ölçülmek suretiyle, 1000 ile 1500 lux arasında olacaktır.

2. FİLE VE DİREKLER
2.1 FİLENİN YÜKSEKLİĞİ
2.1.1 File, orta çizginin üstünde ve buna dik olarak yer alır; erkekler için 2.43 m ve bayanlar için 2.24 m yüksekliğindedir.
2.1.2 Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından ölçülür. Filenin iki kenar yüksekliği kesinlikle aynı olmalı ve buradaki yükseklik kuralda belirtilen yüksekliği 2 cm’den fazla geçmemelidir.

2.2 YAPISI
File, 1 m genişliğinde, 9.50 m uzunluğundadır ve 10 cm’lik karelerden müteşekkil siyah iplerden yapılmıştır.
Filenin üst kısmında 5 cm genişliğinde, iki kat beyaz çadır bezinden yapılmış yatay bir bant file boyunca dikilmiştir. Bandın her iki ucunda onu direklere bağlayan ve gergin durmasını sağlayan bir ipin geçtiği bir delik bulunur.
Bandın içinden geçen elastiki kablo fileyi direklere bağlar ve üst kısmının gergin durmasını sağlar.
Filenin alt kısmında (yatay bantsız) kareler arasından geçen bir ip onu direklere bağlar ve filenin alt kısmının gergin durmasını sağlar.

2.3 YAN BANTLAR
İki adet beyaz bant, her iki yan çizginin üzerinde yer alacak şekilde fileye dik olarak bağlanır.
Bunlar 5 cm genişliğinde ve 1 m uzunluğunda olup filenin bir parçası olarak kabul edilir.

2.4 ANTENLER
Anten, 1.80 m uzunluğunda ve 10 mm çapında, fiberglas ya da benzeri bir maddeden yapılmış esnek bir çubuktur.
Anten yan bandın dış tarafına bağlanır. Antenler karşılıklı olarak filenin ters yönlerine yerleştirilir.
Antenlerin her birinin 80 cm’lik üst kısımları filenin üzerinde devam eder ve bu kısımlar zıt (tercihen kırmızı ve beyaz) renkte 10 cm’lik şeritlerle işaretlenir.
Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan sınırlarını belirler.

2.5 DİREKLER
2.5.1 Filenin bağlandığı direkler, yan çizgilerin dışından 0.50 m ile 1.00 m mesafede yerleştirilmiştir. Direkler 2.55 m yüksekliğinde ve tercihen ayarlanabilir olmalıdır.
Tüm FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında fileyi taşıyan direkler, yan çizgilerin dışından 1 m mesafede yerleştirilir.
2.5.2 Direkler düzgün ve yuvarlak olmalı, zemine tel kullanılmadan tutturulmalıdır. Tehlikeli ve engelleyici unsurlar taşımamalıdır.

2.6 İLAVE MALZEMELER
Bütün ilave malzemeler FIVB yönetmelikleriyle belirlenir.

3. TOPLAR
3.1 STANDARTLAR
Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel olacaktır.
Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir.
Uluslararası Resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesinin ya da renk kombinasyonlarının FIVB standartlarına uyması gerekir.

Çevresi 65-67 cm ve ağırlığı 260-280 gr’dir.

İç basıncı 0.30-0.325 kg/cm²’dir (294.3-318.82 mbar veya hPa).

3.2 TOPLARIN BENZERLİĞİ
Bir müsabakada kullanılan tüm toplar çevre genişliği, ağırlık, basınç, cins ve renk olarak aynı özellikte olmalıdır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarının yanında Ulusal ya da Lig Şampiyonalarının, FIVB tarafından aksi kabul edilmedikçe, FIVB onaylı toplarla oynanması gerekir.

3.3 ÜÇ TOP SİSTEMİ
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında üç top kullanılacaktır. Bu durumda birer tane serbest bölgenin her bir köşesinde, birer tane baş ve yardımcı hakemlerin arkasında olmak üzere altı top toplayıcı bulunur.4. TAKIMLAR
4.1 TAKIMIN OLUŞUMU
4.1.1 Bir takım en fazla 12 oyuncu, bir koç, bir yardımcı koç, bir masör ve bir tıp doktorundan oluşur.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında tıp doktoruna FIVB tarafından önceden yetki verilmiş olmalıdır.
4.1.2 Libero dışındaki oyunculardan biri müsabaka cetvelinde takım kaptanı olarak belirtilmelidir.
4.1.3 Sadece müsabaka cetveline kayıtlı oyuncular oyun alanına girebilirler ve müsabakaya iştirak edebilirler. Koç ve takım kaptanı müsabaka cetvelini imzaladıktan sonra kayıtlı oyuncular değiştirilemez.

4.2 TAKIMIN YERLEŞİMİ
4.2.1 Oyunda olmayan oyuncular takımın oturma sıralarında oturmalı veya kendi ısınma sahalarında bulunmalıdırlar. Koç ve takımın diğer mensupları da takımın oturma sıralarında oturmakla birlikte buradan geçici olarak ayrılabilirler.
Takımların oturma sıraları yazı hakemi masasının yan taraflarına, serbest bölgenin dışına yerleştirilir.
4.2.2 Müsabaka esnasında sadece takım mensuplarının takımlarının sırasında oturmalarına veya ısınma sahasında bulunmalarına müsaade edilir.
4.2.3 Oyunda olmayan oyuncular topsuz olarak aşağıdaki gibi ısınabilirler:
4.2.3.1 oyun esnasında: ısınma sahasında,
4.2.3.2 molalarda ve teknik molalarda: kendi oyun alanlarının arkasındaki serbest bölgede.
Oyuncular set aralarında serbest bölge içinde top kullanarak ısınabilirler.

4.3 MALZEMELER
Bir oyuncunun malzemeleri forma, şort, çorap (forma) ve spor ayakkabısından oluşur.
4.3.1 Bütün bir takımın forma, şort ve çoraplarının rengi ve tasarımı tek tip (Libero hariç) ve temiz olmalıdır.
4.3.2 Ayakkabılar hafif, esnek, lastik veya deri tabanlı ve topuksuz olmalıdır.
FIVB Büyükler Dünya ve Resmi Müsabakalarında bir takımın ayakkabı renkleri aynı olmalıdır; ancak marka ambleminin rengi ve dizaynında farklılık olabilir. Forma ve şortların FIVB standartlarına uyması gerekir.
4.3.3 Oyuncuların formaları 1’den 18’e kadar numaralandırılmış olmalıdır.
4.3.3.1 Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır. Numaraların renk ve parlaklığı formanın renk ve parlaklığına zıt olmalıdır.
4.3.3.2 Numaraların yüksekliği göğüste en az 15 cm, sırtta en az 20 cm olmalıdır. Numaraların yazıldığı bandın genişliği ise en az 2 cm olacaktır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında oyuncu numaraları şortun sağ paçasında tekrarlanmalıdır. Numaranın yüksekliğinin 4 ile 6 cm arasında ve numaranın yazıldığı bandın genişliğinin en az 1 cm olması gerekir.
4.3.4 Takım kaptanının formasında, göğüs numarasının altında 8x2 cm’lik bir şerit olmalıdır.
4.3.5 Diğer oyunculardan farklı renkte olan (Libero oyuncusu haricinde) ve/veya kurallara uygun olmayan şekilde numaralandırılmış formaların giyilmesi yasaktır.

4.4 MALZEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Baş hakem bir veya daha fazla oyuncuya şu konularda müsaade verebilir:
4.4.1 çıplak ayakla oynamak,
4.4.2 set aralarında veya oyuncu değişikliğinden sonra ıslak formaları renk, dizayn ve numarası aynı olmak şartıyla yenileriyle değiştirmek,
4.4.3 soğuk havalarda bütün takım için (Libero hariç) aynı renk ve dizayna sahip ve Kural 4.3.3’e uygun numaralı olması şartıyla takımların eşofmanla oynaması.

4.5 YASAKLANMIŞ EŞYALAR
4.5.1 Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj sağlayacak şeylerin kullanılması yasaklanmıştır.
4.5.2 Oyuncular riski kendisine ait olmak kaydıyla gözlük ve lens takabilir.

5. TAKIM LİDERLERİ
Takım kaptanı ve koç kendi takım mensuplarının davranış ve disiplininden sorumludur.

5.1 KAPTAN
5.1.1 Maç Öncesi takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve kurada takımını temsil eder.
5.1.2 Maç Esnasında ve oyun alanında olduğu sürece, takım kaptanı oyundaki kaptandır. Takım kaptanı oyunda olmadığı zaman koç veya takım kaptanı oyundaki kaptan rolünü üstlenmek üzere Libero dışındaki bir başka oyuncuyu tayin eder. Bu oyundaki kaptan; değiştirilene, takım kaptanı oyuna dönene veya set bitene kadar takım kaptanının sorumluluklarını üstlenir.
Topun oyun dışı olduğu zamanlarda sadece oyundaki kaptan hakemlerle konuşma hakkına sahiptir:
5.1.2.1 kuralların uygulanması ve yorumu hakkında açıklama ister ve aynı zamanda takım arkadaşlarının istek veya sorularını da iletir. Eğer oyundaki kaptan baş hakemin açıklamalarına katılmazsa, bu karara itiraz edebilir ve derhal hakeme maçın sonunda müsabaka cetveline resmi bir itiraz kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtir;
5.1.2.2 şu konularda yetki ister:
a) malzeme değişikliğ
b) takımların pozisyonlarının tetkiki
c) zemin, file ve top, vs. kontrolü;
5.1.2.3 mola ve oyuncu değişikliği talebinde bulunur.
5.1.3 Maç Sonunda takım kaptanı:
5.1.3.1 hakemlere teşekkür eder ve sonucu tasdik etmek için müsabaka cetvelini imzalar;
5.1.3.2 baş hakeme zamanında bildirilmiş olması halinde, hakemin Kuralları uygulaması ya da yorumlaması ile ilgili resmi bir itirazı teyit edip müsabaka cetveline kaydedebilir.

5.2 KOÇ
5.2.1 Koç, maç süresince takımının oyuncularını oyun alanının dışından yönlendirir. Başlangıç pozisyonlarını, oyuncu değişikliklerini ve direktif vermek için molaları tayin eder. Bu görevlerde temas kuracağı yetkili yardımcı hakemdir.
5.2.2 Maçtan Önce koç kendi oyuncularının isim ve numaralarını müsabaka cetveline kaydettirir veya bunları kontrol eder ve daha sonra müsabaka cetvelini imzalar.
5.2.3 Maç Esnasında koç:
5.2.3.1 her setten önce pozisyon kağıdını düzgün bir şekilde doldurarak imzalar ve yazı hakemine veya yardımcı hakeme verir;
5.2.3.2 takımının sırasında, yazı hakemine en yakın yerde oturur; ancak yerini terk edebilir;
5.2.3.3 mola ve oyuncu değişikliği taleplerinde bulunur;
5.2.3.4 diğer takım mensupları gibi oyun sahasındaki oyunculara direktif verebilir. Koç bu direktifleri maçı engellemeden ya da geciktirmeden, takımının oturma sırasının önündeki serbest bölgede durarak ya da hücum çizgisinin uzantısından ısınma sahasına kadar yürüyerek verebilir.

5.3 YARDIMCI KOÇ
5.3.1 Yardımcı koç, takımın oturma sırasında oturur; ancak maça müdahale etme hakkı yoktur.
5.3.2 Koç takımın başından ayrılmak zorunda kalırsa, yardımcı koç oyundaki kaptanın isteği ve baş hakemin müsaadesiyle koçun görevlerini üstlenebilir


6. BİR SAYI ALMAK, SET VE MAÇ KAZANMAK
6.1 BİR SAYI ALMAK
6.1.1 Sayı
Bir takım aşağıdaki durumlarda sayı alır:
6.1.1.1 topu rakibin oyun alanında başarıyla yere değdirdiğinde;
6.1.1.2 rakip takım bir hata yaptığında;
6.1.1.3 rakip takım bir İhtar aldığında.
6.1.2 Hata
Bir takım, Kurallara aykırı bir oyun hareketi yaparak (ya da bu kuralları başka bir şekilde ihlal ederek) bir hata yapar. Hakemler hataları değerlendirir ve Kurallara uygun olarak sonuçlarını belirlerler.
6.1.2.1 eğer art arda iki veya daha fazla hata yapılırsa, sadece ilk yapılan hata dikkate alınır;
6.1.2.2 eğer iki ya da daha fazla hata rakipler tarafından aynı anda yapılırsa, bu bir ÇİFT HATA’ dır ve rally tekrarlattırılır.
6.1.3 Bir rally kazanmanın neticeleri
Bir rally, servis vuruşu anından topun oyun dışına çıkmasına kadar yapılan oyun hareketleri silsilesidir.
6.1.3.1 Eğer servis atan takım bir rally kazanırsa, bir sayı alır ve servis atmaya devam eder;
6.1.3.2 Eğer servis karşılayan takım bir rally kazanırsa, bir sayı alır ve servis atma hakkı kazanır.

6.2 SET KAZANMAK
Bir set (netice seti -5’inci- hariç) en az 2 sayı farkla 25 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik olması halinde oyun iki sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25) devam eder.

6.3 MAÇ KAZANMAK
6.3.1 Maç, üç seti alan takım tarafından kazanılır.
6.3.2 Setlerde 2-2’lik eşitlik olması halinde, netice seti (5’inci) en az 2 sayı farkla 15 sayı üzerinden oynanır.

6.4 MAÇTA HAZIR BULUNMAMA VE EKSİK TAKIM
6.4.1 Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve ceza olarak setleri 25-0, maçı da 3-0’lık sonuçla kaybeder.
6.4.2 Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bulunmayan bir takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve Kural 6.4.1’deki gibi işlem görür.
6.4.3 Bir takım set veya maç için EKSİK ilan edilirse, seti veya maçı kaybeder. Rakip takıma seti veya maçı kazanması için gerekli sayılar ya da sayı ve setler verilir. Eksik ilan edilen takım ise daha önce aldığı sayı ve setleri aynen muhafaza eder.

7. OYUNUN YAPISI
7.1 KURA
Müsabakadan önce baş hakem birinci sette takımların sahalarını ve ilk servisi atacak takımı belirlemek için kura atışı yapar.
Eğer netice seti oynanacaksa, yeniden kura atışı yapılır.
7.1.1 Kura iki takım kaptanının huzurunda atılır.
7.1.2 Kurayı kazananın seçenekleri:
YA
7.1.2.1 servis atma ya da karşılama hakkı
YA DA
7.1.2.2 oyun alanının seçimi.
Kurayı kaybeden kalan seçenekleri alır.
7.1.3 Ayrı ayrı ısınma halinde ilk servisi atacak takım filede ilk ısınacak takımdır.

7.2 ISINMA DEVRESİ
7.2.1 Maç öncesinde takımlar başka bir sahada ısınma olanağı bulmuşlarsa 3’er dakika, bulamamışlarsa 5’er dakika filede ısınabilirler.
7.2.2 İki takımın kaptanı anlaşarak birlikte ısınmak isterlerse, Kural 7.2.1’deki şartlara göre filede 6 veya 10 dakika ısınabilirler.

7.3 TAKIMIN DİZİLİŞİ
7.3.1 Her takımın oyunda daima altı oyuncusu olmalıdır.
Oyun alanındaki oyuncuların dönme sırası, takımların başlangıç dizilişiyle belirlenir. Bu sıra set boyunca korunmalıdır.
7.3.2 Her setin başlamasından önce koç kendi takımının başlangıç dizilişini pozisyon kağıdında göstermelidir (ayrıca bkz. Kural 20.1.2). Bu kağıt düzgün bir şekilde doldurulup imzalanarak yardımcı hakeme veya yazı hakemine verilir.
7.3.3 Bir setin başlangıç dizilişinde yer almayan oyuncular, o set için yedek oyunculardır (Libero hariç).
7.3.4 Pozisyon kağıdının yardımcı hakem veya yazı hakemine teslim edilmesinden sonra dizilişte normal oyuncu değişikliğinin dışında hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilemez.
7.3.5 Oyuncuların sahadaki yerleri ve pozisyon kağıdı arasında çelişki
7.3.5.1 Set başlamadan önce oyuncuların oyun alanındaki yerleriyle pozisyon kağıdı arasında böyle bir çelişki görüldüğünde, oyuncular pozisyon kağıdında gösterilen yerlerine geçmelidirler. Bu durumda ceza verilmez.
7.3.5.2 Set başlamadan önce oyun alanında pozisyon kağıdına yazılmamış bir oyuncu olduğunda, bu oyuncu pozisyon kağıdına göre değiştirilmelidir. Bu durumda ceza verilmez.
7.3.5.3 Bununla beraber eğer koç pozisyon kağıdına yazılmamış böyle oyuncu veya oyuncuları oyun alanında tutmak isterse, kurallara uygun oyuncu değişikliği talep etmelidir. Bu değişiklik(ler) müsabaka cetveline işlenecektir.

7.4 POZİSYONLAR
Servis atan oyuncunun topa vurduğu anda her takım kendi oyun alanında dönüş sırasına göre pozisyon almalıdır (servis atan oyuncu hariç).
7.4.1 Oyuncuların pozisyonları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:
7.4.1.1 Filenin önünde bulunan üç oyuncu ön hat oyuncusudur ve 4 (ön-sol), 3 (ön-orta), 2 (ön-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.
7.4.1.2 Diğer üç oyuncu arka hat oyuncusudur ve 5 (arka-sol), 6 (arka-orta), 1 (arka-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.
7.4.2 Oyuncular arasındaki bağlantılı pozisyonlar
7.4.2.1 Her arka hat oyuncusu kendisiyle ilgili ön hat oyuncusuna göre filenin daha gerisinde yer almalıdır.
7.4.2.2 Ön hat ve arka hat oyuncuları, Kural 7.4.1’de belirtilen sıraya göre birbirlerinin yanında durmalıdırlar.
7.4.3 Oyuncuların pozisyonları, yere temas eden ayaklarının pozisyonlarına göre ve aşağıda belirtilen şekilde tespit ve kontrol edilir:
7.4.3.1 her ön hat oyuncusunun ayağının en azından bir kısmı orta çizgiye kendisiyle ilgili arka hat oyuncusunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.
7.4.3.2 sağ (sol) tarafta bulunan her oyuncunun ayağının en azından bir kısmı sağ (sol) taraftaki yan çizgiye kendi sırasında ortada bulunan oyuncunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.
7.4.4 Servis atışından sonra oyuncular her tarafa hareket edebilir ve kendi oyun alanlarında veya serbest bölgede herhangi bir pozisyon alabilirler.

7.5 POZİSYON HATASI
7.5.1 Eğer servis atan oyuncunun topa vurduğu anda herhangi bir oyuncu düzgün pozisyonda değilse, takımı pozisyon hatası yapar.
7.5.2 Servis atan oyuncu topa vurduğu anda servis hatası yaparsa, bu hata pozisyon hatasından önce gelir.
7.5.3 Eğer topa vurulduktan sonra bir servis hatası olursa, cezalandırılacak olan pozisyon hatasıdır.
7.5.4 Bir pozisyon hatası aşağıdaki sonuçları doğurur:
7.5.4.1 takım rally kaybıyla cezalandırılır;
7.5.4.2 oyuncuların pozisyonları düzeltilir.

7.6 DÖNÜŞ
7.6.1 Dönüş sırası başlangıç dizilişiyle belirlenir ve set boyunca oyuncuların pozisyonları ve servis sırasına göre kontrol edilir.
7.6.2 Servisi karşılayan takım servis atma hakkını kazandığı zaman bu takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönmelidir: 2 no’lu pozisyondaki oyuncu servis atmak için 1 no’ya gider, 1 no’lu pozisyondaki oyuncu 6 no’ya geçer, vs...

7.7 DÖNÜŞ HATALARI
7.7.1 Dönüş hatası, SERVİS dönüş sırasına göre atılmadığı zaman yapılır. Bu durum aşağıdaki sonuçları doğurur:
7.7.1.1 takım rally kaybıyla cezalandırılır;
7.7.1.2 oyuncuların dönüş sırası düzeltilir.
7.7.2 Buna ilave olarak yazı hakemi hatanın yapıldığı anı tam olarak belirleyecek ve takımın hata yaptıktan sonra kazandığı bütün sayılar iptal edilecektir. Rakip takımın sayıları geçerli kalır.
Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa, kazanılmış sayılar iptal edilmez; uygulanacak tek ceza rally kaybıdır.

8. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Oyuncu değişikliği, bir oyuncunun yazı hakemi tarafından kaydedildikten sonra oyun alanını terk etmesi gereken bir başka oyuncunun pozisyonuna geçmek için oyuna girme hareketidir (Libero hariç). Oyuncu değişikliği, hakem müsaadesi gerektirir (oyuncu değişikliği işlemleri için bkz. Kural 16.5).

8.1 DEĞİŞİKLİKLERİN LİMİTLERİ
8.1.1 Her sette her takıma en fazla altı oyuncu değişikliği yapma izni verilir. Bir veya daha fazla oyuncu aynı anda değiştirilebilir.
8.1.2 Başlangıç dizilişinde yer alan bir oyuncu bir sette yalnız bir defa oyundan çıkabilir ve yalnız bir defa sadece diziliş pozisyonunda önceki yerine girebilir.
8.1.3 Bir yedek oyuncu başlangıç dizilişindeki bir oyuncunun yerine bir sette bir defa girebilir ve sadece aynı oyuncuyla yer değiştirebilir.

8.2 İSTİSNAİ DEĞİŞİKLİK
Oyuna devam edemeyecek şekilde sakatlanmış bir oyuncu (Libero hariç) kurallara uygun olarak değiştirilmelidir. Bu mümkün değilse, Kural 8.1’de belirtilen sınırlamalar dışında takıma bir İSTİSNAİ değişiklik yapma hakkı tanınır.
İstisnai değişiklik, Libero ve yer değiştirdiği oyuncu dışında, sakatlanma anında oyun alanında olmayan herhangi bir oyuncunun sakatlanan oyuncunun yerine oyuna girmesi demektir. Sakatlanan oyuncu değiştirildikten sonra tekrar maça girme izni verilmez.
İstisnai oyuncu değişikliği hiçbir koşulda kurallara uygun oyuncu değişikliği olarak değerlendirilemez.

8.3 İHRAÇTAN YA DA DİSKALİFİYEDEN DOLAYI DEĞİŞİKLİK
OYUNDAN ÇIKARILAN veya DİSKALİFİYE edilen bir oyuncu kurallara uygun olarak değiştirilmelidir. Bu mümkün değilse, takım EKSİK ilan edilir.

8.4 KURALLARA UYGUN OLMAYAN DEĞİŞİKLİK
8.4.1 Oyuncu değişikliği Kural 8.1’de belirtilen sınırları aşıyorsa, bu kurallara uygun olmayan bir değişikliktir (Kural 8.2’deki durum hariç).
8.4.2 Bir takım kurallara uygun olmayan bir değişiklik yapmış ve oyuna başlamışsa, aşağıdaki işlemler uygulanacaktır:
8.4.2.1 takım rally kaybı ile cezalandırılır;
8.4.2.2 değişiklik düzeltilir,
8.4.2.3 hatalı takımın hata oluştuğu andan itibaren aldığı sayılar iptal edilir. Rakibinin sayıları aynen kalır.


9. OYUNUN SEYRİ
9.1 OYUNDAKİ TOP
Baş hakemin müsaadesiyle servis için topa vurulduğu an top oyundadır.

9.2 OYUN DIŞI TOP
Top, hakemlerden biri tarafından düdük çalınarak değerlendirilen hatanın yapıldığı veya hata dışı olarak düdüğün çalındığı andan itibaren oyun dışıdır.

9.3 DAHİL TOP
Top, sınır çizgileri dahil olmak üzere oyun alanı içinde yere değdiği zaman dahildir.

9.4 HARİÇ TOP
Top şu koşullarda “hariçtir”:
9.4.1 zemine temas eden kısmı sınır çizgisinin tamamen dışındaysa;
9.4.2 oyun alanı dışında bir cisme, tavana veya oyun dışındaki bir kişiye değerse;
9.4.3 antenlere, kablolara ve direklere veya yan bantlar dışındaki fileye değerse;
9.4.4 Kural 11.1.2’de belirtilen durum hariç, file dikey düzlemini geçiş boşluğunun kısmen veya tamamen dışından geçerse;
9.4.5 filenin altından alt boşluğu tamamen geçerse.

10. TOPLA OYNAMA
Her takım kendi oyun sahası ve oyun boşluğunda oynamalıdır (Kural 11.1.2 hariç). Bununla beraber top serbest bölgenin dışından da geri döndürülebilir.

10.1 TAKIM VURUŞLARI
Bir takım topu filenin üzerinden geri göndermek için üç vuruş (blok temasına ilaveten, Kural 15.4.1) yapma hakkına sahiptir. Eğer daha fazla vuruş yapılırsa, takım DÖRT VURUŞ hatası yapmış olur.
Takımın vuruşları sadece oyuncuların isteyerek yaptıkları vuruşları değil; aynı zamanda topla istemeden yaptıkları temasları da kapsar.

10.1.1 BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEMASLAR
Bir oyuncu art arda iki defa topa vuramaz (Kural 10.2.3, 15.2 ve 15.4.2 hariç).

10.1.2 AYNI ANDA YAPILAN TEMASLAR
İki veya üç oyuncu topa aynı anda dokunabilir.
10.1.2.1 İki (üç) takım arkadaşı topa aynı anda dokunduğu zaman bu iki (üç) vuruş olarak göz önüne alınır (blok hariç). İki (üç) takım arkadaşı topa uzanır; fakat sadece bir oyuncu temas ederse, bu bir vuruş olarak sayılır. Oyuncular çarpışırlarsa, bu hata olarak değerlendirilmez.
10.1.2.2 İki rakip file üzerinde topa aynı anda temas etmişler ve top oyunda kalmışsa, topun sahasında kaldığı takımın tekrar üç vuruş yapma hakkı vardır. Böyle bir top dışarı giderse, bu karşı taraftaki takım için bir hatadır.
10.1.2.3 Topa iki rakip oyuncu tarafından aynı anda yapılan temas “TUTULMUŞ TOP” olarak değerlendirilirse, bu bir ÇİFT HATA’dır ve rally tekrarlattırılır.

10.1.3 YARDIMLI VURUŞLAR
Oyun sahası içinde bir oyuncunun topa ulaşmak için takım arkadaşlarından, herhangi bir yapıdan veya cisimden destek almasına izin verilmez.
Bununla beraber hata yapmak üzere olan bir oyuncu (fileye dokunmak veya orta çizgiyi geçmek gibi) takım arkadaşları tarafından durdurulabilir veya geri çekilebilir.

10.2 VURUŞUN ÖZELLİKLERİ
10.2.1 Top vücudun herhangi bir kısmına dokunabilir.
10.2.2 Topa fırlatılmadan ve/veya tutulmadan vurulmalıdır. Top herhangi bir doğrultuda geri gidebilir.
10.2.3 Temasların aynı anda olması şartıyla, top vücudun çeşitli yerlerine dokunabilir.
İstisnalar:
10.2.3.1 Tek bir hareket esnasında olması kaydıyla, bir veya daha fazla blok oyuncusu blokta topa art arda dokunabilir.
10.2.3.2 Takımın birinci vuruşunda, temasların tek bir hareket esnasında olması kaydıyla, top vücudun çeşitli yerlerine art arda dokunabilir.

10.3 TOPLA OYNANIRKEN YAPILAN HATALAR
10.3.1 DÖRT VURUŞ: Bir takımın topa geri döndürmeden önce topa dört defa vurmasıdır.
10.3.2 YARDIMLI VURUŞ: Bir oyuncunun oyun sahası içinde topa ulaşmak için bir takım arkadaşından, herhangi bir yapı veya cisimden destek almasıdır.
10.3.3 TUTULMUŞ TOP: Bir oyuncunun topa vurmayıp tutması ve/veya fırlatmasıdır.
10.3.4 ÇİFT VURUŞ: Bir oyuncunun topa art arda iki defa vurması veya topun vücudunun çeşitli yerlerine art arda temas etmesidir.

11. FİLEDEKİ TOP
11.1 FİLEYİ GEÇEN TOP
11.1.1 Rakip sahaya gönderilen top filenin üzerinden, geçiş boşluğu içinden gitmelidir. Geçiş boşluğu file dikey düzleminin bir parçasıdır ve aşağıdakilerle sınırlıdır:
11.1.1.1 aşağıda filenin üst kısmıyla,
11.1.1.2 kenarlarda anten ve antenlerin varsayılan uzantılarıyla,
11.1.1.3 yukarıda tavanla.
11.1.2 Top file düzlemini tamamen ya da kısmen dış boşluktan geçerek rakibin serbest bölgesine girdiğinde, takımın vuruş limiti dahilinde kalmak koşuluyla, geri oynanabilir. Ancak bu esnada topu geri çeviren oyuncu:
11.1.2.1 rakibin oyun alanına temas etmemelidir;
11.1.2.2 topu file dikey düzleminin aynı tarafından ve yine tamamen ya da kısmen dış boşluktan geçirerek geriye çevirmelidir.
Rakip takım böyle bir hareketi engelleyemez.

11.2 FİLEYE DEĞEN TOP
Top fileyi geçerken ona değebilir.

11.3 FİLENİN İÇİNDEKİ TOP
11.3.1 Filenin içine takılan top takımın üç vuruş limiti içinde geri alınabilir.
11.3.2 Top filenin iplerini yırtar veya filenin kopmasına neden olursa, rally iptal edilir ve tekrarlattırılır.

12. FİLEDEKİ OYUNCU
12.1 FİLENİN DİĞER TARAFINA UZANMA
12.1.1 Blok esnasında bir blokçu, rakibinin hücum vuruşu öncesi veya anındaki oyununu engellememek koşuluyla, hücum vuruşunu takiben filenin öteki tarafında topa dokunabilir.
12.1.2 Hücum vuruşunun kendi oyun boşluğundan yapılmış olması şartıyla, bir oyuncu hücum vuruşunu yaptıktan sonra elinin filenin öteki tarafına geçmesine izin verilir.

12.2 FİLENİN ALTINDAN GEÇME
12.2.1 Rakibin oyununa müdahale etmemek şartıyla, filenin altından rakip oyun boşluğuna girilmesine izin verilir.
12.2.2 Orta çizginin üzerinden rakibin oyun alanına girme:
12.2.2.1 Ayak(lar) veya el(ler)in orta çizginin ötesinde rakibin oyun alanına değmesine izin verilir. Ancak karşıya geçen ayak(lar) veya el(ler)in bir kısmı orta çizgiye temas etmeli ya da orta çizginin üzerinde olmalıdır.
12.2.2.2 Vücudun başka herhangi bir parçasının rakibin oyun alanına temas etmesi yasaktır.
12.2.3 Top oyun dışı olduktan sonra bir oyuncu rakibinin oyun alanına girebilir.
12.2.4 Oyuncular, oyununa müdahale etmemek şartıyla, rakiplerinin serbest bölgesine girebilirler.

12.3 FİLE İLE TEMAS
12.3.1 Bir oyuncunun file ya da antene topla oynadığı sırada değmesi veya oyuna müdahale etmesi dışında, file veya antene temas bir hata değildir.
12.3.2 Bir oyuncu topa vurduktan sonra direklere, kablolara veya filenin toplam uzunluğu dışındaki herhangi bir cisme dokunabilir; ancak bu dokunuş oyuna müdahale etmemelidir.
12.3.3 Top filenin içine takılır ve bu nedenle file rakibe temas ederse, bu hata olarak kabul edilmez.

12.4 OYUNCULARIN FİLEDEKİ HATALARI
12.4.1 Bir oyuncu rakibinin hücum vuruşunun öncesinde veya esnasında rakibinin oyun boşluğundaki topa veya rakibine dokunursa,
12.4.2 Bir oyuncu filenin altından rakibinin boşluğuna, rakibinin oyununa zarar vererek girerse,
12.4.3 Bir oyuncu rakibinin oyun alanına girerse,
12.4.4 Bir oyuncu filede topla oynarken fileye veya antene değerse ya da oyuna müdahale ederse.

13. SERVİS
Servis, topun servis bölgesinde ve geri hattın sağında bulunan oyuncu tarafından vurularak oyuna sokulması hareketidir.

13.1 BİR SETTEKİ İLK SERVİS
13.1.1 Birinci set ile netice setinde (5. set) ilk servis kura atışıyla belirlenen takım tarafından atılır.
13.1.2 Diğer setler bir önceki sette ilk servisi kullanmamış olan takımın atacağı servisle başlatılacaktır.

13.2 SERVİS SIRASI
13.2.1 Oyuncular pozisyon kağıdına kaydedilen servis sırasını takip etmek zorundadır.
13.2.2 Bir setteki ilk servisten sonra servis kullanacak oyuncu şu şekilde belirlenir:
13.2.2.1 Servis kullanan takım rally’yi kazandığında daha önce servis kullanan oyuncu (veya yerine geçen oyuncu) tekrar servis atar.
13.2.2.2 Servis karşılayan takım rally’yi kazandığında servis atma hakkını da kazanır ve servis atmadan önce bir pozisyon döner. Sağ ön pozisyondan sağ arka pozisyona gelen oyuncu servis atacaktır.

13.3 SERVİS KULLANMA YETKİSİ
Baş hakem servis kullanacak oyuncunun topa sahip olduğunu ve takımların oynamaya hazır olduklarını kontrol ettikten sonra servisin atılmasına müsaade eder.

13.4 SERVİSİN ATILMASI
13.4.1 Topa, havaya atıldıktan ya da el(ler)den bırakıldıktan sonra tek el veya kolun herhangi bir kısmıyla vurulmalıdır.
13.4.2 Sadece tek bir atışa izin verilir. Top saydırmaya ya da topu elinde oynatmaya izin verilir.
13.4.3 Servis atan oyuncu vuruşu anında ya da sıçrayarak atılan bir servis için zıpladığında ne oyun alanına (dip çizgi dahil) ne de servis bölgesi dışındaki zemine temas etmemelidir.
Bu oyuncu servis vuruşundan sonra servis bölgesinin dışına veya oyun alanının içine basabilir veya düşebilir.
13.4.4 Servis kullanacak oyuncu, baş hakemin servis için çaldığı düdüğü takip eden 8 saniye içinde topa vurmalıdır.
13.4.5 Baş hakemin düdüğünden önce atılan servis iptal edilir ve tekrarlattırılır.

13.5 PERDELEME
13.5.1 Servis kullanan takımın oyuncuları kişisel veya grup perdelemesi yaparak rakiplerinin servis atan oyuncuyu veya topun geliş yönünü görmelerini engellememelidirler.
13.5.2 Servis kullanan takımın bir ya da bir grup oyuncusu servis atıldığı sırada kollarını sallar, zıplar veya her iki yöne hareket eder ya da topun geliş yönünü gizlemek için grup halinde durursa, perdeleme yapmış olur.


13.6 SERVİS SIRASINDA YAPILAN HATALAR
13.6.1 Servis hataları:
Aşağıdaki hatalar rakip takım pozisyon hatası yapıyor olsa bile servis değişikliğine yol açar. Servis atan oyuncu:
13.6.1.1 servis sırasını ihlal ederse,
13.6.1.2 servisi kurallara uygun şekilde atmazsa.
13.6.2 Servis vuruşundan sonra yapılan hatalar:
Topa kurallara uygun şekilde vurulduktan sonra (bir oyuncunun pozisyon hatası yapmaması kaydıyla) aşağıda gösterilen hallerde servis hatalıdır. Eğer top:
13.6.2.1 servis kullanan takımın oyuncularından birine değer veya file dikey düzlemini geçiş boşluğundan tümüyle geçmezse,
13.6.2.2 oyun alanının dışına giderse,
13.6.2.3 bir perdelemenin üzerinden geçerse.

13.7 SERVİSTEN SONRA YAPILAN HATALAR VE POZİSYON HATALARI
13.7.1 Eğer servis atan oyuncu servis vuruşu sırasında bir hata yaparsa (yanlış dönüş sırası, kural dışı uygulama, vs.) ve karşı tarafta pozisyon hatası varsa, servis hatası cezalandırılır.
13.7.2 Buna karşılık eğer servis kurallara uygun şekilde atıldıktan sonra serviste hata meydana gelirse (topun dışarı gitmesi ya da bir perdelemenin üstünden gitmesi, vs.) pozisyon hatası öncelik alacak ve cezalandırılacaktır.

14. HÜCUM VURUŞU
14.1 HÜCUM VURUŞU
14.1.1 Servis ve blok hariç olmak üzere, topu rakibe yönelten bütün vuruşlar hücum vuruşu olarak değerlendirilir.
14.1.2 Hücum vuruşu sırasında topa net bir şekilde temas edilmiş ve itilmemiş ya da fırlatılmamışsa, tip yapmaya izin verilir.
14.1.3 Top bütünüyle file dikey düzlemini geçtiği veya bir rakip oyuncuya temas ettiği anda hücum vuruşu tamamlanmış olur.

14.2 HÜCUM VURUŞUNDAKİ KISITLAMALAR
14.2.1 Ön hat oyuncusu, temasın kendi oyuncu boşluğu dahilinde yapılması kaydıyla, hücum vuruşunu herhangi bir yükseklikte tamamlayabilir (Kural 14.2.4 hariç).
14.2.2 Bir geri hat oyuncusu ön bölgenin gerisinden herhangi bir yükseklikten hücum vuruşunu tamamlayabilir:
14.2.2.1 sıçradığı anda oyuncunun ayağı (ayakları) hücum çizgisine değmemeli veya çizgiyi geçmemelidir,
14.2.2.2 vuruştan sonra oyuncu ön bölgeye düşebilir.
14.2.3 Eğer temas anında top file üst kenar seviyesinin tamamen üzerinde değilse, bir geri hat oyuncusu ön bölgeden de hücum vuruşunu tamamlayabilir.
14.2.4 Top ön bölgede ve file üst kenar seviyesinin tamamen üzerindeyken hiçbir oyuncunun rakibin servisinin üstüne hücum vuruşu tamamlamasına izin verilmez.

14.3 HÜCUM VURUŞU HATALARI
14.3.1 Bir oyuncu rakip takımın oyun boşluğu içinde topa vurursa,
14.3.2 Bir oyuncu topu harice vurursa,
14.3.3 Vuruş anında top bütünüyle file üst kenar seviyesinin üstündeyken bir geri hat oyuncusu ön bölgeden hücum vuruşunu tamamlarsa,
14.3.4 Top ön bölgede ve bütünüyle filenin üst kenar seviyesinin üstündeyken bir oyuncu rakibinin servisinin üstüne hücum vuruşunu tamamlarsa,
14.3.5 Vuruş anında top bütünüyle file üst kenar seviyesinin üstündeyken Libero bir hücum vuruşu tamamlarsa,
14.3.6 Bir oyuncu ön bölgedeki Liberonun parmak pasından gelen top file üst kenar seviyesinin tümüyle üstündeyken bir hücum vuruşunu tamamlarsa.

15. BLOK
15.1 BLOK YAPMA
15.1.1 Blok, fileye yakın olan oyuncuların rakip sahadan gelen topu durdurmak için file üst kenar seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıkları harekettir. Sadece ön hat oyuncularının bloğu tamamlamasına izin verilir.
15.1.2 Blok Teşebbüsü
Blok teşebbüsü, topa dokunmadan yapılan blok hareketidir.
15.1.3 Tamamlanmış Blok
Blokçunun topa değdiği anda blok tamamlanmıştır.
15.1.4 Kolektif Blok
Birbirine yakın iki ya da üç oyuncu tarafından yapılır ve bu oyunculardan biri topa değdiğinde tamamlanır.

15.2 BLOK TEMASI
Temasların tek bir hareket esnasında yapılmış olması kaydıyla, bir veya daha çok blokçu topa birbiri ardına (çabuk ve devamlı) temas edebilir.

15.3 RAKİBİN BOŞLUĞUNDA BLOK YAPMA
Blok esnasında, rakip oyuncunun oyununa engel olmamak kaydıyla, bir oyuncu ellerini ve kollarını filenin ötesine geçirebilir. Ancak rakip bir hücum vuruşu yapıncaya kadar filenin ötesinde topa dokunulmasına müsaade edilmez.

15.4 BLOK VE TAKIM VURUŞLARI
15.4.1 Blok teması takımın bir vuruşu olarak sayılmaz. Sonuç olarak blok temasından sonra bir takıma topu geri göndermek üzere üç vuruş hakkı verilir.
15.4.2 Bloktan sonraki ilk vuruş, blok esnasında topa dokunan da dahil olmak üzere, takımın herhangi bir oyuncusu tarafından yapılır.

15.5 SERVİSE BLOK YAPMA
Rakibin servisine blok yasaktır.

15.6 BLOK YAPMA HATALARI
15.6.1 Blokçu rakibinin hücum vuruşundan önce ya da aynı anda rakibinin boşluğundaki topa değerse,
15.6.2 Bir geri hat oyuncusu ya da Libero bir bloğu tamamlar veya tamamlanmış bir bloğa katılırsa,
15.6.3 Rakibin servisine blok yapılırsa,
15.6.4 Top bloktan harice gönderilirse,
15.6.5 Antenlerin dışından rakibin boşluğunda blok yapılırsa,
15.6.6 Libero oyuncusu ferdi ya da kolektif blok teşebbüsünde bulunursa.


16. KURALLARA UYGUN OYUN DURAKLAMALARI
Kurallara uygun oyun duraklamaları, MOLALAR ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ’DİR.

16.1 KURALLARA UYGUN DURAKLAMALARIN SAYISI
Her takımın her sette en fazla iki mola ve altı oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

16.2 KURALLARA UYGUN DURAKLAMA TALEPLERİ
16.2.1 Sadece koç veya oyun kaptanı duraklama talebinde bulunabilir.
Bu talep top oyun dışındayken ve servis düdüğünden önce elle işaret vermek suretiyle yapılır.
16.2.2 Bir setin başlangıcından önce oyuncu değişikliği talebinde bulunulmasına izin verilir ve bu değişiklik o sete ait kurallara uygun oyuncu değişikliği olarak kaydedilmelidir.

16.3 DURAKLAMALARIN BİRBİRİNİ TAKİP ETMESİ
16.3.1 Takımlardan birinin talep ettiği bir veya iki mola ile bir oyuncu değişikliği oyunun tekrar başlamasına gerek olmaksızın birbirini takip edebilir.
16.3.2 Bununla birlikte bir takımın aynı duraklama içinde birbirini takip eden oyuncu değişikliği taleplerine müsaade edilmez. Ancak bir takım isterse aynı duraklama esnasında iki veya daha fazla oyuncu değiştirebilir.

16.4 MOLALAR VE TEKNİK MOLALAR
16.4.1 Talep edilen tüm molalar 30 saniye sürer.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ilk 4 sette (1-4) maçı önde götüren takım 8 ve 16’ncı sayılara ulaştığında 60’şar saniyelik iki ek “Teknik Mola” otomatik olarak uygulanır.
Netice setinde (5’inci) “Teknik Mola” yoktur; her takım sadece 30 saniye süreli iki mola talebinde bulunabilir.
16.4.2 Tüm molalar esnasında oyundaki oyuncular kendi sıralarının yakınındaki serbest bölgeye gitmek zorundadır.

16.5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
(Limitler için bkz. Kural 8.1)
(Libero ile ilgili yer değiştirmeler için bkz. Kural 20.3.2 & 20.3.3)
16.5.1 Oyuncu değişikliği oyuncu değiştirme bölgesi içinde yapılmalıdır.
16.5.2 Oyuncu değişikliği ancak müsabaka cetveline kaydedilmesi ve oyuncuların oyuna giriş-çıkış yapabilmesi için gereken zaman kadar sürebilir.
16.5.3 Talep anında oyuncu(lar) oyuncu değiştirme bölgesine yakın durarak oyuna girmeye hazır olmalıdırlar.
Eğer durum böyle değilse, oyuncu değişikliği kabul edilemez ve takım geciktirme cezası alır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında oyuncu değişikliğini kolaylaştırmak için uzun saplı ve numaralı levhalar kullanılır.
16.5.4 Eğer koç birden fazla oyuncu değişikliği yapmak isterse, talebi esnasında bu sayıyı el işareti ile bildirmek zorundadır. Bu durumda oyuncu değişiklikleri bir çift oyuncuyu diğerleri takip edecek şekilde peş peşe yapılmalıdır.

16.6 KURALLARA UYGUN OLMAYAN DURAKLAMA TALEPLERİ
16.6.1 Aşağıda sıralanan duraklama talepleri uygun olmayan taleplerdir:
16.6.1.1 top oyundayken veya servis düdüğü anında veya sonrasında,
16.6.1.2 yetkili olmayan bir takım mensubu tarafından,
16.6.1.3 bir takım oyuncu değişikliği yaptıktan sonra, oyun başlamadan önce ikinci bir değişiklik talep ederse,
16.6.1.4 müsaade edilen mola ve oyuncu değişikliği sayısı aşılırsa.
16.6.2 Oyunu etkilemeyen ya da geciktirmeyen kurallara uygun olmayan duraklama talebi reddedilir.
16.6.3 Maçta tekrar eden kurallara uygun olmayan bir talep geciktirme olarak değerlendirilir.

17. OYUNU GECİKTİRMELER
17.1 GECİKTİRME TÜRLERİ
Bir takımın oyunun yeniden başlamasını engelleyen uygunsuz bir hareketi geciktirmedir ve daha birçoklarının yanında aşağıdaki hareketleri kapsar:
17.1.1 oyuncu değişikliğini geciktirmek,
17.1.2 oyuna başlama işaretini aldıktan sonra diğer duraklamaları uzatmak,
17.1.3 kurallara uygun olmayan oyuncu değişikliği talep etmek,
17.1.4 kurallara uygun olmayan bir talebi tekrarlamak,
17.1.5 bir takım üyesinin oyunu geciktirmesi.

17.2 GECİKTİRMELERLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR
17.2.1 “Geciktirme uyarısı” ve “geciktirme cezası” takıma ait yaptırımlardır.
17.2.1.1 Geciktirmelerle ilgili yaptırımlar tüm maç için geçerlidir.
17.2.1.2 Tüm geciktirme yaptırımları, uyarılar da dahil olmak üzere, müsabaka cetveline kaydedilir.
17.2.2 Bir takım mensubunun maçtaki ilk geciktirmesi “GECİKTİRME UYARISI” ile cezalandırılır.
17.2.3 Aynı takımın herhangi bir üyesinin aynı maçtaki her türlü ikinci ve sonraki geciktirmeleri bir hata teşkil eder ve “GECİKTİRME CEZASI” ile değerlendirilir: rally kaybı.
17.2.4 Set öncesinde ya da iki set arasında verilen geciktirme yaptırımları bir sonraki set için uygulanır.

18. İSTİSNAİ OYUN DURAKLAMALARI
18.1 SAKATLANMA
18.1.1 Top oyundayken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı ve doktorun sahaya girmesine izin vermelidir.
Daha sonra rally tekrarlattırılır.
18.1.2 Eğer sakatlanmış bir oyuncu kurallara uygun ve istisnai olarak değiştirilemiyorsa, bu oyuncuya 3 dakikalık bir iyileşme süresi tanınır; ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez.
Oyuncunun bu süre içinde iyileşmemesi halinde takımı eksik ilan edilir.

18.2 HARİCİ MÜDAHALE
Oyun sırasında herhangi bir harici müdahale olursa, oyun durdurulmalı ve rally tekrarlattırılmalıdır.

18.3 UZATILMIŞ DURAKLAMALAR
18.3.1 Eğer beklenmeyen koşullar nedeniyle maç kesilirse, bu takdirde baş hakem, organizatör ve varsa Kontrol Komitesi normal koşulların yeniden tesisi için alınacak tedbirleri kararlaştırırlar.
18.3.2 Toplam 4 saati aşmamak kaydıyla, oyunda bir veya daha fazla duraklama olduysa:
18.3.2.1 eğer maç aynı oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set aynı sayı, oyuncu ve pozisyonlarla devam edecektir. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.
18.3.2.2 eğer maç başka bir oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set iptal edilir ve aynı takım mensupları ve aynı başlangıç dizilişiyle yeniden oynatılır. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.
18.3.3 Toplam 4 saati aşan bir ya da daha fazla duraklama olduğunda tüm maç yeniden oynatılacaktır.

19. FASILALAR VE OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
19.1 FASILALAR
Setler arasındaki tüm fasılalar üç dakika sürer.
Bu süre zarfında oyun alanları değiştirilir ve takımların başlangıç pozisyonları müsabaka cetveline kaydedilir.
İkinci ve üçüncü setler arasındaki fasıla, organizatörün talebi üzerine yetkili organ tarafından 10 dakikaya kadar çıkarılabilir.

19.2 OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
19.2.1 Netice seti hariç her setten sonra takımlar oyun alanlarını değiştirirler.
19.2.2 Netice setinde bir takım 8. sayıya ulaştığı zaman takımlar gecikmeksizin oyun alanlarını değiştirirler ve oyuncuların pozisyonları aynı kalır.
Eğer değişim önde olan takım 8. sayıya ulaştığında yapılmazsa, yanlışlık fark edilir edilmez değişim gerçekleştirilir. Değişimin yapıldığı zamanki sayılar aynen koru

20. LİBERO OYUNCUSU
20.1 LİBERONUN BELİRLENMESİ
20.1.1 Her takımın 12 oyunculu listesinden bir (1) özel defans oyuncusu “Libero” belirleme hakkı vardır.
20.1.2 Libero, maçtan önce müsabaka cetvelinde özel olarak ayrılmış bölüme kaydedilir. Numarasının da ilk setin pozisyon kağıdına eklenmesi gerekir.
20.1.3 Libero takım kaptanı ya da oyundaki kaptan olamaz.

20.2 MALZEMELER
Libero oyuncusu takımın diğer üyeleriyle zıtlık oluşturacak farklı renkte bir forma (ya da yeniden belirlenen Libero için yelek) giymek zorundadır. Libero forması farklı bir tasarımda olabilir; ancak takımın geri kalan üyelerininki gibi numaralandırılması gerekir.

20.3 LIBEROYA İZİN VERİLEN HAREKETLER
20.3.1 Oyun hareketleri
20.3.1.1 Libero, herhangi bir geri hat oyuncusunun yerini alabilir.
20.3.1.2 Görevleri bir geri hat oyuncusu olmakla sınırlandırılmıştır ve temas anında top file üst kenar yüksekliğini tümüyle aşmışsa, hiçbir yerden (oyun sahası ve serbest alan da dahil) bir hücum vuruşunu tamamlayamaz.
20.3.1.3 Servis atamaz, blok yapamaz ya da blok teşebbüsünde bulunamaz.
20.3.1.4 Eğer top ön bölge ya da uzantısında bulunan bir Liberonun parmak pasından geliyorsa, bir oyuncu filenin üst kenar seviyesinden daha yüksekteki bir hücum vuruşunu tamamlayamaz. Eğer Libero böyle bir vuruşu ön bölgenin arkasında yapıyorsa, topa serbestçe hücum yapılabilir.
20.3.2 Oyuncuların yer değiştirmesi
20.3.2.1 Liberonun bir oyuncunun yerine geçmesi düzenli değişiklik olarak sayılmaz.
Bu yer değiştirmeler sınırsızdır; ancak iki Libero değişikliği arasında bir rally olması gerekir.
Liberonun yerine sadece daha önce yer değiştirdiği oyuncu geçebilir.
20.3.2.2 Bu yer değiştirmeler ancak servis düdüğünden önce:
a) her setin başlangıcında yardımcı hakemin takım dizilişini kontrol etmesinden sonra ya da
b) top oyun dışındayken yapılabilir.
20.3.2.3 Servis düdüğünden sonra yapılan yer değişikliği reddedilmemelidir; ancak rally bitiminden sonra sözlü uyarı alması gerekir.
Müteakip geç yer değiştirmelere geciktirme cezası verilmesi gerekir.
20.3.2.4 Bir Libero ve yerine geçen oyuncu ancak takım sırasının önündeki yan çizgiden, hücum çizgisi ve dip çizgisi arasından sahaya girip çıkabilir.
20.3.3 Yeni bir Liberonun yeniden belirlenmesi:
20.3.3.1 Belirlenen Liberonun sakatlanması halinde ve baş hakemin onayının ardından koç yeniden belirleme sırasında sahada olmayan oyunculardan birini yeni Libero olarak belirleyebilir.
Sakatlanan Libero maçın geri kalan bölümünde oyuna tekrar giremez.
20.3.3.2 Bu şekilde yeniden Libero olarak belirlenen oyuncu, oyunun geri kalan kısmında Libero olarak kalmak zorundadır.
20.3.3.3 Liberonun yeniden belirlenmesi halinde bu oyuncunun numarasının müsabaka cetvelindeki notlar bölümüne ve bir sonraki setin pozisyon kağıdına kaydedilmesi gerekir.KATILANLARIN DAVRANIŞLARI

21. DAVRANIŞ KOŞULLARI
21.1 SPORTMENCE DAVRANIŞ
21.1.1 Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek ve onlara uymak zorundadırlar.
21.1.2 Oyuna katılanlar sportmenliğe yakışır bir şekilde hakemlerin kararlarını tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
Herhangi bir şüpheli durumda yalnız oyundaki kaptan vasıtasıyla açıklama isteğinde bulunulur.
21.1.3 Oyuna katılanlar hakemlerin kararlarını etkilemek ya da kendi takımlarının yaptığı hataları gizlemek amacına yönelik tutum ve hareketlerden sakınmalıdırlar.

21.2 DÜRÜST SPORCULUK (FAIR-PLAY)
21.2.1 Oyuna katılanlar dürüst sporculuk (FAIR-PLAY) anlayışı içerisinde sadece hakemlere karşı değil; aynı zamanda diğer görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere karşı da nazik ve saygılı davranmalıdırlar.
21.2.2 Maç esnasında takım mensuplarının kendi aralarında konuşmalarına izin verilir.

22. HATALI DAVRANIŞ VE YAPTIRIMLARI
22.1 KÜÇÜK HATALI DAVRANIŞLAR
Küçük hatalı davranışlar yaptırıma tabi tutulmaz. Takımı oyundaki kaptan aracılığıyla sözlü olarak ya da el işaretleriyle uyararak takımın yaptırım uygulanacak seviyeye yaklaşmasını önlemek baş hakemin görevidir.
Bu uyarı bir ceza değildir ve anlık sonuçları yoktur. Müsabaka cetveline kaydedilmez.

22.2 YAPTIRIMLARA YOL AÇAN HATALI DAVRANIŞLAR
Takım üyelerinden birinin resmi görevlilere, rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı yapılan davranışın derecesine göre üç ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır:
22.2.1 Kaba davranış: terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı hareket veya aşağılayıcı ifadeler
22.2.2 Saldırgan davranış: itibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler
22.2.3 Tecavüzkar davranış: fiili saldırı ya da saldırıya niyetlenme.

22.3 YAPTIRIM TABLOSU
Baş hakemin kararına göre ve hatalı davranışın derecesine bağlı olarak uygulanacak ve müsabaka cetveline kaydedilecek yaptırımlar:
22.3.1 İhtar
Maçta takımın herhangi bir üyesinin ilk kaba davranışı rally kaybıyla cezalandırılır.
22.3.2 Oyundan çıkarma
22.3.2.1 Oyundan çıkarmayla cezalandırılan bir takım üyesi setin geri kalan kısmında oynayamaz ve başka bir işlem yapılmaksızın takım sırasının arkasındaki ceza alanında ve oturması gerekir.
Oyundan çıkarılan bir koç sete müdahale etme hakkını kaybeder ve takım sırasının arkasındaki ceza alanında oturmak zorundadır.
22.3.2.2 Bir takım üyesinin ilk saldırgan davranışı başka bir sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.
22.3.2.3 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki ikinci kaba davranışı bir başka sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.
22.3.3 Diskalifiye
22.3.3.1 Diskalifiyeyle cezalandırılan takım üyesi maçın geri kalan kısmında bir başka sonuç olmaksızın Müsabaka Kontrol Alanı’nı terk etmek zorundadır.
22.3.3.2 İlk tecavüzkar davranış bir başka sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.
22.3.3.3 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan ikinci bir saldırgan davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.
22.3.3.4 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan üçüncü bir kaba davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.

22.4 HATALI DAVRANIŞ YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI
22.4.1 Tüm yaptırımlar bireysel yaptırımlardır, bütün maç için geçerlidir ve müsabaka cetveline kaydedilir.
22.4.2 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki hatalı davranış tekrarı, Kural 21.3 gösterildiği gibi artarak cezalandırılır (aynı takım üyesi birbirini izleyen her kaba davranışı için daha ağır bir ceza alır).
22.4.3 Saldırgan davranış ve tecavüzkar davranıştan kaynaklanan oyundan çıkarma ya da diskalifiye için daha önce bir ceza alınmış olması gerekmez.

22.5 SET ÖNCESİ VE SETLER ARASINDAKİ HATALI DAVRANIŞLAR
Setlerden önce veya setler arasında meydana gelen herhangi bir hatalı davranış Kural 21.2 uyarınca değerlendirilir ve yaptırımlar müteakip sette uygulanır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-05, 13:02 #2
MuRaTKSK MuRaTKSK çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Voleyboll Hakkında Bilgi,Teknikleri,Kuralları Herşey Burada!!!Voleybolda en sinir bozucu durum, bir smaçörün senin tuttuğun bloku sürekli aşarak takımına devamlı sayı kazandır-masıdır. İnsan hiçbir işe yaramadığı ve sanki blok tutmuyor da bedavaya sıçrama antremanı yapıyormuş hissine kapılır !Ama umudunu sakın kaybetme! Bir blokun başarısında oyuncunun boyu, kol uzunluğu, sıçraması gibi faktörlerin yanında, teknik ve zekasının da önemli rolü vardır.Aşağıda bu konuda bazı öğütler bulacaksın:1. File ile ellerin arasındaki aralığı en aza indirmeye çalışİyi blok tutmanın püf noktası, filenin üzerinden uzanan katı bir engel oluşturmaktır. Bunu yaparken kolların ile filenin üst kenarı arasndaki aralık olabildiğince az olmalıdır. Fileye dokunmadan top sızdırmaz (!) bir blok oluşturabilirsen, smaçörün topu bloktan dışarı sektirmesi veya kollarınla file arasına vurması çok güçleşir. Bunun için kollarını olabildiğince filenin üzerinden ileri uzat (dirsekler kilitli, omuzlar yukarda, kafa aşağıda fakat gözler yukarıya bakıyor!). Sadece bilekler ve eller karşıya geçse bile, kolları duvar gibi yukarıya uzatmaktan iyidir.2. Blok bir "saldırı silahı" değil bir "savunma kalkanı"dır.Blok yaparken bir hücum hareketi değil, smaçörün hücumuna karşı bir kalkan oluşturmaya çalıştığını unutma! Birçok oyuncu vurulan topu yakalayıp karşı alana indirmeyi düşünürler. Bunu yapabilmeye çabaladıklarından, file ile kollar arasında doğal olarak bir aralık kalır veya fileye temas ederler. Aslında topu yakalayıp istenilen yere yönlendirme sansı çok zor ele geçer. Bunun yerine kendini top geçirmez bir duvar olarak düşün. Hareketsiz bir cisim olduğunu ve topun darbesini yumuşatmanın esas amacın olduğunu unutma. Filenin üzerinden olabildiğince uzan, mümkün olduğunca uzun süre havada kal ve blok yapan diğer arkadaşlarınla uyumuna dikkat et..3. Kollarının arasndaki aralığı iyi ayarlaBlok tutan oyuncular kollarının arasındaki aralığı ayarlamada

güçlük çekerler. Bu aralık tekli blokla çiftli blok arasında da

değişir. İki oyuncunun oluşturduğu blokta kollar arasındaki

mesafe daha az tutulur. Tek başına bloka çıkarsan kolların

arasındaki aralık bir top çapı kadar olsun, parmaklarını en

büyük alanı oluşturacak şekilde aç. Başparmakların birbirine

değmesin, değiyorsa aralık dar demektir. Başparmaklarının

arasında 10-15 cm olması uygundur. Bu aralığın uygunlu-

ğunu, antrenörüne veya arkada savunma yapan arkadaşlarına

sormak yararlı olur.4. Rakip pasörü ve smaçörü iyi izleBirçok blokçu sadece smaçörü takip eder, aslında pasörün attığı pas nasıl bir vuruş olacağı konusunda daha iyi fikir verir. Pas fileden açığa mı düştü? Demek ki smaçör topu doğrudan öldüremeyecek, adımlarını tekrar ayarlamak zorunda ve vakit kaybedecek. Yani sen bloğa geç çıkmalısın ve yükseğe sıçramalısın! Top fileye yakın mı düştü? Kollarını olabildiğince filenin üzerinden uzatmaya çalış! Kurşun pas geliyorsa bloka daha çabuk sıçramaya çalış!Doğal olarak smaçörü izleyerek de önemli bilgiler edinebilirsin. Smaça giriş açısına bak. Bu sana blokta nerede durman gerekeceğini belirtecektir.Omuzlarna ve gövdesinin üst kısmına bak. Çok fazla dönme varmı? O zaman belki de topa düz vurmayacak.5. Son SözlerBazen ne yaparsan yap, smaçörü durduramazsın. Senin boyun 175 cm ise, 195 cm boyunda ve iyi sıçrayan güçlü bir smaçörü durdurman epey güçtür ! Ama bu tür özel koşullar dışında, yukardaki bilgiler normal koşullarda sana yardımcı olacaktır !Diğer popüler spor türleri ile karşılaştırıldığında voleybol oyununun diğerlerinden belirgin olarak farklı bazı özellikleri olduğu görülür. Bu temel özelliklerin bilinmesi gerek antrenörlerin, gerekse oyuncuların bu spora doğru yaklaşımda bulunmalar için çok önemlidir.GERİYE GÖNDERME OYUNU

Voleybol topun darbelerle rakibe geri gönderildiği bir oyundur. Yani:

-Takımların uzun süreler topu alıkoyma olanakları yoktur,

-Topa yapılan temasların kalitesi başarı veya başarısızlığı belirleyen en önemli unsurdur,

-Kısa süreli topa temasların arasında, oyuncuların yaptıkları topsuz hareketler takımın başarısını belirler.

Görüldüğü gibi bu spor, futbol, basketbol ve hentbol gibi oyunlardan çok farklıdır. Diğer oyunlarda kaybedilen top savaşılarak geriye kazanlabilir veya top "tutulabilir", yani belirli sınırlar içinde zaman geçirmek için oynanabilir. Ayrıca diğer oyunların hiçbirinde topla temasın kalitesi hakem tarafından kontrol edilmez.

Bu özellikleri nedeniyle genç voleybolcuların yetiştirilmesinde, temel teknikleri iyi öğrenmelerinin yanında taktik anlayışlarının da geliştirilmesi çok önemlidir.UZMANLAŞMA

Voleybol oyuncularının takım içinde belirli

görevler için uzmanlamalar ancak sınırlı

olarak mümkündür (libero gibi !). Kurallar

gereği oyuncular dönerek oynadıklarından

ve her sette değiştirilebilecek oyuncu sayısı

sınırlı olduğundan, her oyuncu hem hücum

hem de savunmada görevler üstlenmek

zorundadır. Bu nedenle genç oyuncuların

çok yönlü yetiştirilmeleri çok önemlidir.OYUN ALANI

Voleybolda oyun alanı çok küçüktür. Voleybolda oyuncu bana sadece 13,51 m² alan düşerken, bu sayı basketbolda 36,4 m², hentbolde 69 m², futbolda ise yaklaşık 490 m²'dir.

Bu durum ise voleybolcuların diğer sporculardan daha farklı özelliklere sahip olmasını gerektirir. Örneğin hızlı kavrama, konsantrasyon ve takım içi uyum çok önemlidir. Dolayısıyla genç oyuncuların yetiştirilişinde koordinasyon özelliklerinin geliştirilmesine gayret edilmeli ve onlar becerilerini gerilimli durumlarda dahi uygulayacak şekilde çalıştırılmalıdır.OYUN YÜKSEKLİĞİ

Voleybolda oyuncularn topla temas ettikleri yükseklikler çok farklıdır. Yerden birkaç santimetre yükseklikten (top çıkarma), 3,6 m yüksekliğe kadar (smaç) her seviyede topla oynanması söz konusudur. Bu ise oyuncuların çok hareketli olmalarını ve sıçrama kabiliyetlerinin çok iyi olmasını gerektirmektedir.SORUMLULUK

Voleybolde oyuncularn sorumluluk duygusunun geliştirilmesi çok önemlidir. Her voleybolcu kendi oyununun sürekli bir zincirin halkası olduğunu anlamalıdır. Kendi oyun tarzı bu zincire uygun olmalıdır ve hareketlerini takımdan ayrı olarak değerlendirmemelidir. Dolayısıyla herkes kendi aksiyonlar ile başarılı bir zinciri oluşturmaya veya olumsuzlukları düzeltmeye gayret göstermelidir. İyi bir manşet ve pas, başarılı bir smaçın vazgeçilmez ön koşullarıdır. Başarılı bir arka alan savunmasının ön koşulu ise kuralına uygun blok tutulmasıdır.

Dolayısıyla her bir oyuncunun takımın başarılı olması için sorumluluk duygusuna sahip olması voleybolda kaçınılmazdır. Hem sahada, hem de sosyal yaşamlarında sağlanacak uyum ve birliktelik duygusu takımın başarısı için çok önemlidir. Voleybol, başarı için oyuncuların birbirlerine karşı anlayışlı ve uyumlu olmalarını zorunlu kılan ender spor türlerinden biridir. Dolayısıyla antrenörler takımın fiziksel özellikleri kadar, sosyal uyumunu da geliştirmeye özen göstermelidirler.BAŞARININ PAYLAŞILMASI

Voleybolde servis, smaç ve blok dışındaki

diğer top temaslarının başarısı genellikle

gözden kaçar. Örneğin manşet, savunma,

pas, dublaj v.b. oyunlar önemsiz ara hare-

ketler gibi görünür ve özellikle genç oyun-

cular bunların önemini kavrayamazlar.

Voleybolcular tecrübe kazandıkça bu yan

ögelerin önemini anlarlar ve bu tür başarı-

larıdan da keyif alabilirler.

Voleybolde her oyuncunun oyunun akışına

dahil olabilmesi için başarı ve başarısızlık-

ların bireysel değil, takım olarak kutlanması

ve hissedilmesi çok önemlidir. Antrenörler

bazı oyunculara "yıldız", bazılarına da "hamal" görevi veren düzenlerden kaçınmalıdırlar.SAVUNMA

Voleybolda sayı, ancak iyi bir savunmadan başlayarak kazanılır. Rakibin hataları dışında, sayı kazanılabilecek 3 durum vardır:

- Doğrudan servis atışı ile,

- Geçilmesi güç bloklar tutarak,

- Başarılı bir savunma sonrasında yapılan hücumlar ile.

Bunlardan ilk ikisi genellikle servis atan takım tarafından gerçekletirilmeye çalışılır. Ancak üst seviyede oynanan voleybol maçlarında ilk iki uygulama ile sayı kazanmak zordur ve genellikle servisi karşılayıp hücum yapma hakkına sahip olan takım daha avantajlıdır. Dolayısıyla rakibin bu avantajını ortadan kaldırmak ve iyi bir savunma ile karşı hücum hakkı kazanmak gerekir.

Modern voleybolda rizikolu servislerle rakibin hücum organize etmesini güçleştiren, başarılı bloklarla rakip hücumunu önleyen ve iyi savunma ile karşı hücum yapma şansını elde eden takımlar kazanır.SON SAYI

Voleybol oyununu son sayıyı alan takım kazanr. Yani setler zaman ile sınırlı olmadığından oyun sırasında öne geçmenin hiç bir faydası yoktur. Bu nedenle maç sayısını alana kadar aktif olarak her sayı için savaşmak gerekir. Rakibin hata yapmasını bekleyerek sayı kazanmayı umut eden takımların başarısı şansa kalmıştır. Ancak kendi gücü ile son sayıyı alana kadar savaşan takımlar uzun vadede amaçlarına ulaşırlar. Dolayısıyla antremanlarda takımın soğukkanlı, hırslı ve istekli olma özelliklerini geliştirmeye çalışmalıdır.KONSANTRASYON

Voleybolda sayı almaya konsantre olmak çok önemlidir. Oyuncular yaptıkları her hareketin çok önemli olduğuna inanmalıdır. Tüm düşünce ve hisleri ile o an yaptıklar harekete konsantre olmalıdırlar. Biraz önce yapılmış veya biraz sonra yapılacak hareketleri düşünerek konsantrasyonu bozmamak gerekir. Bu sağlanırsa başarı kendiliğinden gelecektir. Konsantrasyon alışkanlığı antremanlarda kazanılır ve bu nedenle idmanlarda düşük tempoda çalışmaya, gevşek davranmaya ve ciddiyet dışı davranışlara izin verilmemelidir. Her oyuncu en iyisini yapmaya çalışmalı ve kendi pozisyonunda en iyi olmaya gayret etmelidir.OYUNCULARIN ÖZELLİKLERİ

Her oyuncunun güçlü olduğu yönleri geliştirilmeye çalışılmalıdır. Doğal olarak öncelikle oyuncuların zayıf oldukları taraflar giderilmeye çalışılmalıdır. Ancak bununla yetinilmemeli, oyuncuların başarılı oldukları teknik, taktik, moral ve hatta sosyal yönlerini de geliştirerek, takımın başarısına katkıları artırılmalıdır.SON SÖZLER

Voleybol diğer popüler sporlardan farklı özellikleri olan bir oyundur. Oyuncuların eğitimleri, idmanları ve maçlar sırasında bunlara dikkat etmek gerekir. Bir antrenörün bütün bu hususları gerçekletirebilmesi, ancak takımı maça iyi hazrlaması ile mümkündür. Maç sırasında etkili olma imkanı çok sınırlı olduğundan, antrenörün en önemli işlevleri maç öncesinde tamamlanmaktadr. Dolayısıyla başarılı olmak için, bir antrenörün kendine özgü bir voleybol "felsefesi" olmalı, oyuncularını iyi tanımalı ve bu oyunculardan yukarda belirtilen hususları dikkate alarak "bir takım" yapmalıdır. Deneyimli voleybolseverler, bir takımın oyununda antrenörün olumlu veya olumsuz katkılarını kolaylıkla farkedebilirler.MANŞET : ZOR SERVİSLERManşet tekniği çok iyi olan oyuncular dahi, sert ve uzun servislerde,

manşet için kollarını vücutlarından öne doğru ayırıp iyi bir manşet

alabilmek için zorlanırlar. Bu durumlarda vücudunuzu mümkün

olduğunca yükseltmeye ve hatta parmak uçlarında kalkmaya çalışın.

Ancak en iyisi böyle bir duruma düşmemek için gerekli tedbirleri

önceden almaktır. Bunun için vücudunuz topa tam dönük olsun ve

ayak hareketleri ile manşet alma yüksekliğini ayarlamaya çalışın. Yeni

kurallara göre artık servisler parmakla da karşılanabilmektedir. Bu

güzel bir görüntü vermezse de çoğu kez tek çözümdür ve top tutulup

atmadıkça parmak pası kötü olsa dahi hakem genellikle faul çalmaz.

SERVİS: TOPA KONSANTRE OLUNServis atmaya hazırlanırken filenin arasından rakip oyunculara bakarak hedefinizi belirleyin . Manşeti zayıf olan oyunculara veya , manşet alanlar arasındaki koridorlara veya yanlara atmaya çalışın. Özellikle pasörün ön sırada olduğu durumlarda, geçerli bir diğer taktik de sol taraftaki smaçöre kısa servis atmaktr. Bu durumda hücum yapacak oyuncu sayısı bire iner. Atacağınız yere karar verdikten sonra, iyi bir servis için konsantre olmaya çalışın. Etkin bir servis için en önemli husus, topun havaya iyi atılmasıdır. Bu durumda top (vurmaz iseniz) tam ayaklarınızın önüne düşmelidir.BLOK: MORALİNİZ BOZULMASINBlok yaparken, ne kadar iyi blok tutarsanız tutun, hücum eden

daima avantajlıdır.. Topu yakalama ihtimaliniz çok yüksek

değildir, o nedenle moraliniz bozulmasın. Siz işinize devam

edin ve mümkün olduğunca ellerinizi karşı alana uzatmaya

çalışın. Bazı oyuncuların moralleri, mesela blokta top ellerinin

arasından geçip sayı olduğunda çok bozulur ve kendilerini

suçlu hissederler. Bir sonraki bloka daha hırslı fakat bilinçsiz

olarak çıkar ve hata yaparlar. Bunun yerine bir önceki hücumda rakibin şanslı olduğunu düşünün. Unutmayın ki iyi

kurulmuş bir blokta dahi, doğal olarak birçok zayıf nokta

vardır. Blok başarılı olmasa dahi antremanda öğrendiğiniz

temel teknikleri sabırla ve konsantre şekilde uygulamaya

devam edin.SAVUNMA: SMAÇÖRLERİ BAĞIRARAK BELİRLEYİNİyi bir savunma için rakibin ön sıra oyuncularının belirlenmesi çok önemlidir. Bütün blok yapacaklar smaçörlerin kimler olduğunu ve pasörün ön veya arka oyuncu olduğunu bilmelidirler. Pasör ön oyuncu ise plase atabilir veya ikinci topa vurabilir. Ön sıra ve arka sıra savunmacılar buna hazır olmalıdırlar. Pasör arka oyuncu ise onu dikkate alıp savunma yapmaya gerek kalmaz.SMAÇ: TÜM VÜCUT İLESmaç vurulan topun hız kazanması için, tüm vucudunuzun

ağırlığını kullanmalısınız. Bazı oyuncular sadece kollarının

hareketiyle smaç vurmaya çalışırlar. Güçlü bir smaç topu

önünüze alarak ve tüm vücut kaslarınızın kuvvetini

ona aktararak vurulabilir.

ORTADA KALAN TOPLAR: BASTIR !!!!Top bazen file üstünde ve her iki takımın arasnda kalır. Yani iki rakip oyuncu aynı anda topa temas ederler ve daha mücadeleci olan ve topla daha dengeli temas kuran kazanır. Bu durumda sıçrayabildiğiniz kadar yükseğe sıçrayın ve dirseklerinizi kilitleyerek ellerinizi güçlü bir şekilde ileri uzatın. Tüm ağırlığınız topun arkasında olsun. Çift elle temas etmeniz mümkün değilse, tek elle temas etmek hiç müdahale etmemekten daha iyidir. Topu ksa süre tutup atsanız dahi hakem genellikle faul çalmayacaktr.SMAÇ: TEMAS YÜKSEKLİĞİBir oyuncunu smaç vurma kapasitesi boyunun uzunluğuna ve sıçrama yüksekliğine bağlıdır. Ancak bunların dışında genellikle gözardı edilen en önemli bir diğer husus vardır: topla temas ettiği anda oyuncunun kolunun ne kadar açık olduu. Temas noktasının yüksekliği smaçta çok önemlidir, fakat bazı oyuncular smaç sırasında kollarını tam açmazlar. Başarılı bir smaç için, smaç vurmadığınız omzunuzu iyice düşürün ve topun arkasında kalarak topa sıçrayabildiğiniz en yüksek noktada temas etmeye çalışın.SERVİS ATILIRKEN: ELLER YUKARIServis atılırken ön oyuncu iseniz, file önünde ve elleriniz yukarıda bekleyin. Aksi halde hızlı bir hücumda geç kalabilirsiniz. Elleri yukarda tutmanın bir diğer yararı da rakibin görüşünü kısmen engellemektir. Elleri hareket ettirerek rakibin görüşünü kapamak kural dışıdır, ancak vucudun hafifce sağa sola eğilmesi ile yapılan engellemelere hakemler genellikle tolerans gösterirler.BLOK: GÖZLER AÇIK KALSINBlok yapanların çoğu topa vurulduğu anda gözlerini

kaparlar. Hücum eden oyuncu, smaçtan vazgeçip

plaseyi tercih edebilir ve bu duruma reaksiyon

göstermekte geç kalabilirsiniz. Bu nedenle gözlerinizi

mümkün olduğu kadar uzun açık tutun,

(yani kapamayın!).

MOLALAR: KOÇU İYİ DİNLEYİNMolalarda bazı oyuncular ilgisiz davranırlar ve koçlarını dinlemezler. İyi bir takım oyuncusu kesinlikle böyle davranmaz. Molalarda her zaman koç ile göz temasında olun ve verilen talimatları başınızla onaylayın. Takımın iyiliği için kesinlikle uyumsuzluk ifade eden veya itiraz belirten hareketler yapmayğn, veya sözler söylemeyin. Bu tartışmaları maçtan sonraya veya antremana saklayın. Kazanmak için oyuncular ve koçun uyum içinde olması en önemli koşuldur.

Kötü Paslar

Dünyanın en iyi pasörlerinin dahi kötü günleri olabilir, mantıksız paslar

atarlar veya manşetler çok başarısız olabilir. Sonuçta onlar da

insandır. Yani maç sırasında bazı kötü paslar alman çok doğaldır. Bu

nedenle bu tür ümitsiz topların nasıl değerlendirileceğini bilmek çok

önemlidir. Blokun içine doğru atılan, fileye çok yakın veya uzak düşen

paslar gibi durumlarda, akıllı bir smaçör bu toplarda sayı yapma veya

en azından topu oyunda tutma yolunu bulmalıdır. Unutmayın ki böyle kötü paslarda dahi, karşı tarafta blok tutanlara karşı önemli bir avantajınız vardr. Siz bu topu nasıl değerlendireceğinizi bilirsiniz, onlar ise bilmezler.Blok-Out

Voleybolda bloka çarparak dar çıkan top ile, müthiş bir smaçla öldürülen top aynı sayıyı kazandırır. Hatta blok-out yaptırmayı becerebilirseniz, bu sayece birçok ünlü blokçuyu çılgına döndürme şansına da sahip olursunuz. En zor paslar fazla açığa atılan toplardır, eğer karşıda güçlü bir blok varsa topu geçirecek yer kalmaz. Bu durumlarda en etkin vuruş topu yüksek vurup antene en yakın ele çarptırmaktır. Bunu deneyin, ne kadar etkin ve başarılı olduğunu kısa sürede anlayacaksınız.İçe Kesme

Pasör topu ikili bir blokun önüne doğru atarsa, bu durumda yapılabilecek en iyi hücumlardan biri de, topu orta blokcunun ellerinin altından, file ile blok arasına sokmaktır. Vuruş hızlı ve sert olmalıdır.Yüksek ve Yatay Vuruş

Pasörün topu hemen hemen tam filenin üstüne ve blokçuların elleri arasına attığı durumlar, bir smaçör için en sevimsiz paslardır. Hatta bazı smaçörler bu topları hiç ellemezler ve söylenerek pasöre doğru kötü kötü bakarlar. Bir takım içinde yapılacak en yanlış davranış budur. Böyle durumlarda sıçrayabildiğiniz kadar yükselin, topa yüksekten yatay olarak vurun (karşı duvarı hedefliyormuş gibi). Vuruşunuz çok sert olmayabilir ama, göreceksiniz ki birçok top blok-out olacak, bazı toplar ise bloktan sekerek sizin sahanıza manşet alınması kolay bir şekilde geri gelecektir. Bu tür topları dahi değerlendirebilen takımlar başa baş giden maçları lehlerine çevirirler. Diğer takımlar ise soyunma odasında pasörün paslarının kötülüğünün dedikodusunu yaparlar.Fileden Açk Toplarda

Maç sırasında manşet veya pasör hataları nedeniyle fileden uzak bir çok pas alacaksın. Bu durumda en emniyetli ve etkili hücum yüksek vuruşlarla karşı sahann köşelerini hedeflemektir.Bloktaki Zayıf Noktalar

Pasör size en güzel pası atsa dahi, karşınızda ikili veya üçlü yüksek bir blok varsa işiniz zor demektir. Cesaretinizi hiçbir zaman kaybetmeyin, böyle durumlarda her zaman yüksek vurun, aksi halde sonuç hüsran olabilir. Ve en önemlisi her blokun zayıf noktaları olduğunu unutmayın:

a) İki blokcunun elleri arasında genellikle bir boşluk veya uyumsuzluk vardır.

b) En dıştaki el her zaman için zayıftır. Buraya yapılacak vuruşlarda topun paralel olarak geçmesi veya blok-out olması şansı yüksektir.Smaç vururken bu noktalara bakmayı ve vuruşlarını buralara

yapabilmeyi becerdiğin anda kendini iyi smaçör kabul edebilirsin.

Yoksa iyi pasa, hele bir de karşıdaki blok zayıf ise herkes vurur !Bir takımda en önemli, en güç ve en gerilimli görev pasörlüktür. Pasörler oyunun temposunu ayarlarlar ve hücumu organize ederler. Ancak manşetin doğru alınamadığı veya smaçörlerin zayıf olduğu takımlarda pasörler etkisiz kalırlar ve takıma katkıda bulunmaları imkansızlaşır. Pasörlerin takımın başarısına katkısı, büyük ölçüde takım arkadaşlarına bağlı olmasına rağmen, onların da kendi silahları olduğu unutulmamalıdır. Aşağıda pasörlerin daha başarılı olmaları için bazı öğütler sıralanmıştır:İYİ BİR PAS TEKNİĞİ

Pasörler bazen kendi tekniklerine dikkat etmeyi unuturlar. Bunun

yerine smaçörlerin kaldırılan topları iyi değerlendiremediklerini veya

manşetlerin kötü çıktığını söyleyerek kolay yolu seçerler, yani suçu

başkasının üzerine atmayı tercih ederler. Ancak iyi tekniğe sahip bir

pasör , birçok kötü manşeti uygun bir pasa çevirerek takımına büyük

katkıda bulunur.

Şimdi bir pasörün sahip olması gereken temel teknikleri hatırlayalım.

Pasör öncelikle çabuk ayaklara sahip olmalıdır, yani pas atmadan önce,

hızla topa yönlenip altına girmeye çalışmalıdır. Pasör topun altına

girdiğinde ve pas atmaya hazır olduğunda, ayakları omuz genişliğinden

biraz daha açık durumda, dizler hafif bükülmüş ve vücut ağırlığı ayaklara

eşit dağılmış olmalıdır. Vücudu öne veya arkaya eğmemelidir, çünkü bu

durumda yön değitirmek çok güç olur.

Fileye yakın olan ayak biraz daha önde olmalıdır, bu sayede kalça ve

omuzlar hafif olarak kendi oyun sahasına dönük olacak ve atılan pasın

fileye çok yakın gitmesi veya karşı tarafa kaçması önlenmiş olacaktır.

Eller yüzün üstüne kaldırılmış ve bilekler pas vermeye hazır durumda olmalıdır. Eller ve parmaklar gergin tutulmalı, dirsekler ise 45 ila 90 derecelik bir açı yapmalıdır.

Pas verirken bütün parmaklar kullanılmalıdır. Yüzük parmağı ve küçük parmaklar da topu dengelemeye katkıda bulunurlar. Temas edilen alan ne kadar büyük olursa, topu kontrol etmek o kadar kolaylaşır.

Pas başın üstünden atılmalı ve top bütün vücut kullanılarak smaçöre doğru gönderilmelidir. Top elden çıkana kadar eller topu takip etmeli ve bu sayede topun doğru bir yol izlemesine yardım edilmelidir.KARŞI SAHAYA PLASE

Fileye çok yakın pas aldıkları zaman pasörler çoğu kez topu plase ile karşı sahaya aktarmayı seçerler. Ancak plasenin, sadece bu tür zor durumda başvurulan bir teknik değil, aynı zamanda güçlü bir hücum oyunu olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca plase ile başarılı olmanın en uygun zamanı, pasöre manşetin güzel geldiği ve kimsenin plase atılmasını beklemediği durumlardır. Plase atışında çok çabuk davranmalı ve aynı zamanda rakibi aldatmalıdır. İyi pasörler hem aldatıcı, hem de çabukturlar. Plaseyi atarken el gergin tutulmalı ve bilek hızlı hareket ettirilmelidir. Dirsek hareket ettirilmemeye çalışılmalıdır, aksi halde hakem "taşıma" nedeniyle düdük çalabilir.

Plase her iki elle atılabilir, top öne, arkaya veya sahanın ortasına yönlendirililebilir. Plase kısa veya uzun olabilir. Plase genellikle havuza atılır, çünkü en aldatıcı olan budur. Ancak müdafaa taktik değiştirip ortayı kaparsa, yan çizgilere doğru da plase atılabilir. Yine de pasörün plaseyi teknik olarak en iyi becerdiği yere atması daha doğrudur.SIÇRAYARAK PAS

Sıçrayarak pas atma, pasörlerin önemli bir silahıdır ve birçok

avantaj sağlar. Pasör top ile daha çabuk temas ettiğinden

hücum hızlanır. Ayrıca hücum oyuncusunun yüksekliğine

daha yakın olunduğundan kısa paslar atmak daha kolaylaşır.

Bunun dışında rakip, pasörün hücum edeceğini düşünebilir

ve pasöre blok yapabilir. Rakipten bir ön oyuncunun pasöre

blok tutması, smaçörlerin işini çok kolaylaştırır. Sıçrayarak

pas atmak için de, hızla topun altına girmeli ve ayaklar

pozisyonlarında olmalıdır. Pas vermeden önce yerden pas

atarken geçerli olan vücut ve el pozisyonları alınmalıdır. Pas,

sıçramanın en yüksek noktasında atılmalıdır. Bu teknik

genellikle daha zor olduğundan başarılı olmak için çok

çalışmak gerekeceği unutulmamalıdır.FİLEYE YAKIN GELEN TOPUN KURTARILMASI

Bazı durumlarda manşetten çıkan top fileye çok yakın

gelebilir. Bu topların karşı tarafa plase ile aktarılması

durumunda bloka takılma ihtimali yüksektir veya hücum

sırası karşı takıma geçecektir. Dolayısıyla bu tür

durumlarda öncelikle sıçrayarak iki elle pas atmaya

çalışılmalıdır. Ancak bunun için çok iyi sıçramak ve ayrıca

kol ve ellerin güçlü olması gerekecektir.

İkinci seçenek ise tek elle pas atmaktır, ancak bunu

gerçekleştirmek daha güçtür. Fileye yakın kol ile yükseğe

sıçranır; el, bilek ve parmaklar pas atarken gergin tutulur.

Eğer topa pas atmak için ulaşılamaz ve pasör ön oyuncu

ise, topa vurmaya veya plase atmaya çalışılmalıdır. Veya

rakibin hücumuna blok tutulabilir. Eğer pasör arka oyuncu

ise bu son seçeneklerin hiçbirini yapamaz. Bu durumda

topa ulaşamaz ise dahi, pas atıyormuş gibi kandırmaca yapılabilir. Bu hamle belki rakiplerini aldatabilir veya topa doğrudan hücum yapmaktan vazgeçebilirler. Yapılabilecek bir diğer aldatmaca da blok tutuyor gibi yapıp, sonradan elini aşağıya çekmektir. Bu da rakibi etkileyebilir.FİLEYE TAKILAN BİR TOPUN KURTARILMASI

Bu durumda öncelikle topu kurtarmaya çalışılır. Topun filenin neresine takılacağı izlenir ve onun altında pozisyon alınır. Dizler eğilir ve çökerek bir manşet pas denenir. Topun filenin neresine çarptığına dikkat edilmelidir. Filenin üst yarısına çarpan topların aşağıya yuvarlanma olasılığı yüksektir. Bu durumda fileye daha yakın durmak gerekir. Top filenin alt bölümüne çarparsa geriye sıçrayacaktır. Hemen fileden açılarak pas atmaya hazır beklemek gerekir.

Bu topların kurtarılmasında yapılabilecek en büyük hata, çökmeyip topu yüksek pozisyonda beklemektir. Bu durumda topun durumunu doğru yargılamak zorlaşır, ayrıca gerekli reaksiyonu gösterecek zaman kalmaz.ALÇAK GELEN TOPLARDA PARMAKLA PAS ATMAK

Bazı durumlarda pasöre manşet alçak ve hızlı gelebilir. Bu durumda topun fileye çarpıp geri gelmesini beklemek yerine, alçak pozisyonda pas atmak denenebilir, çünkü bu topların en iyi değerlendiriliş şekli budur. Bu pası atabilmek için kolların ve vücudu destekleyen bacakların çok güçlü olması gereklidir.

Topun nereye gideceğini hemen kestirmeye çalışmalı, o yöne fırlayarak alçak pozisyona geçilmelidir. Ayakların ve vücudun topun altında kalmasını sağlamaya çalışmalıdır, çünkü topu istenen uzakla gönderebilmek için bacakların itici gücüne ihtiyaç vardır

OYUNCULARI MOTİVE EDEN NEDİR?

Her konuda daha iyiyi yapmak için gayret göstermemizin nedeni, başarılı olunca duyacağımız sevinç ve keyiftir. Bunun tersi durumda ise acı ve üzüntü sözkonusudur.

Özellikle genç oyuncular başarısız olup sıkıntılı bir duruma düşmekten korkarlar ve bu durum onların gerçek potansiyellerini ortaya koymalarını engeller.

Peki antrenörlerin bunu önlemek için ne yapmaları gerekir? Öncelikle sporcuların çabalarının sonucunu, yani başarı olup olmadıklarını değerlendirme de dikkatli olunması gerekir. Oyuncu hata yapmaktan nefret eder, çünkü sıkıntlı bir durumdur. Mahçup olur, üzülür, kendi iç dünyasında değişik duygular yaşar. Bu ise oyunun devamında başarılı olmasını büyük ölçüde engeller. Ona kendi hatalarını daha farklı değerlendirmeyi ögretmeliyiz. Yani "Hata diye birşey yoktur, sadece bize yeni şeyler ögreten deneyimler vardır!". Kötü bir pas mı attın. Bunu bir hata olarak değil, sadece ögrenme sürecinde bir deneyim olarak düşün. Kendine şu soruyu sor: Ne yapmalıyım ki, gelecek sefer daha başarılı olayım?". Deneyimli oyuncular bu sorunun cevabını hemen bilirler: "Kolumu düşürdüm", "Topu tam önüme alamadım" gibi. Düşünme tarzını bu şekilde değiştiren sporcu, üzülmek yerine bir sonraki fırsatta daha iyiyi yapmaya konsantre olur. Genç oyuncular kendi hatalarını teknik olarak bu kadar sağlıklı değerlendiremezler, o nedenle koçlarını dinlemeleri yerinde olur.

Eger sporcular bu şekilde düşünebilirlerse, takım için çok yararlı olur. Herkesin düşüncesi hep olumlu olur ve üzüntü ve sıkıntılardan arınarak amaca daha kolay ulaşılır. Böylece oyunun kalitesi üst düzeyde gerçekleşir. Antrenörlerin bu konuda çok anlayışlı ve olgun davranmaları gerekir. Oyunda yapılacak tek hata vardır: fiziksel ve düşünsel olarak oyuncunun kapasitesinin tamamını vermemesi, ilgisizlik, disiplinsizlik. Bunlar af edilmez hatalardır.

Olumlu düşünce tarzını antremanlarda geliştirmek gerekir. Yani üzülmek yerine elinden geleni yapmak. Bir antrenör de zaten bir oyuncudan bundan fazlasını bekleyemez. Sporcuların hatalara karşı davranışlarındaki bu önemli değişikliği sağlamak için önce olumsuz tepkilerden kaçınmak ve sadece olumlu ve tekniğe yönelik eleştirilerle yetinmek. Hatalar sonunda "Hadi bundan sonraki topu alacagız" gibi cesaretlendirmeler, iyi bir ses tonunda ve surat asmadan yapılırsa, oyuncuların bir sonraki topa konsantre olmalarını sağlanacaktır. Oyunculara gayretleri için saygı duyuldugunu her fırsatta belirtip, onları cesaretlendirmek gerekir. Bu sayede voleyboldan daha fazla keyif alıp iyi oynayacaklardır (iyi oynamak elinden geleni yapmaktır, kazanmak değil!)OYUNCULARIN GÜVEN DUYGULARININ GELİŞTİRİLMESİSporcu için üç değişik güven duygusu söz konusudur.Kendine Güven: Voleybol becerilerini geliştirmek ve iyi oynamak için ellerinden geleni yaptıklarına kendilerine inanmalı ve güvenmelidirler. Aksi halde ya pısırıklaşırlar veya olmayacak şeylerle kendilerini ispat etmeye çalışırlar.Takım Arkadaşlarına Güven: Oyuncular takım arkadaşlarına güvenmelidirler. Aksi halde herkes elinden geleni yapmıyor diye tüm keyifleri kaçar. Belki de bunun sonucu kendi başlarına takımı kurtarmaya çalışıp, çok zararlı olurlarAntrenöre Güven: Tüm oyuncuların takımdaki performansı değerlendiren tek kişinin antrenör olduğunu bilmeleri lazımdır. Koçun aksıyan durumlarda gerekeni yapacağını bilmeleri ve ona güvenmeleri halinde herkes kendi işine bakar. Bunu sağlamak için antrenörün herkesin gösterdiği gayrete saygı göstermesi, eşit ve adil davranması gerekir. Özellikle işlerin ters gittiği zamanlar, onlara ellerinden geleni yaptıklarını ve sonuç ne olursa olsun gayretlerinin takdir ettiğinin söylenmesi çok önemlidir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-05, 13:03 #3
MuRaTKSK MuRaTKSK çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Voleyboll Hakkında Bilgi,Teknikleri,Kuralları Herşey Burada!!!Voleybolda sporu nasıl oynanır?

Voleybol altı kişiden kurulu iki takım arasında oynanır. Amaç, sahayı ikiye bölen filenin üzerinden topu karşı tarafın sahasına düşürerek puan kazanmaktır.

Oyuncular sahada sabit yerlerde dururlar üç kişi fileye yakın üç kişi de savunma pozisyonunda geride durur. Bir takım topa arka arkaya en fazla üç kere vurabilir. Topa vücudun herhangi bir yeri ile vurmak serbesttir.

Oyuncular saat yönünde olmak üzere sürekli değişerek oynarlar. Topu karşı tarafın sahasına düşüren takım puan kazanır. Maç 5 setten oluşur.

25 puana, en az iki farkla olmak üzere ilk ulaşan seti kazanır. Beşinci set 15 puan üzerinden oynanır. En az iki farklı sonuç burada da gereklidir. "Libero" defansif bir oyuncudur. Defansta istediği yerde oynayabilir. Ön tarafa geçemez, blok yapamaz, servis atamaz.

Forması takım arkadaşlarından farklı renktedir. Takım koçları saha kenarından takımlarına direktifler vermekte serbesttir. Her sette altı değişiklik yapma hakkı vardır. Sadece ön alanda oynayan oyuncular bloğa çıkabilir.

Blok, top fileyi geçmeden yapılmalıdır. Blok sayı olarak sayılamaz. Voleybol sahası 18 m x 9 mboyutlarındadır. Tam ortasından bir ağ ile ikiye bölünmüştür. Fileden 3 metre geriye olan kısım atak alanıdır.

Voleybolda topla yapılan teknik hareketler

Voleybolda, sporcuların maç sırasında yaptıkları teknik hareketleri başarıyla uygulayabilmeleri için saha içersinde duruş pozisyonlarının doğruluğu çok önemlidir. Üç çeşit pozisyon vardır.

a) Yüksek pozisyon

b) Orta pozisyon

c) Alçak pozisyon

Voleybolda müsabaka sırasında sporcuların kullandıkları temel hareketler ise şıınlardır:

a) Pas

b) Manşet

c) Servis

d) Smaç

e) Blok

Voleybolda pas

Voleybol sporunda önemli bir teknik harekettir. Voleybolun en etkileyici ve en arzulanan hareketi olan smaç bile pasın başarısı ile değer kazanır. Pas, voleybol sporunda tamamen uzmanlık isteyen ve üzerinde çok çalışıması gereken bir harekettir. Bunun sebebi topun havaya atılması değil, isteğe göre belirli bir yere ve istenilen yüksekliğe atılmasıdır.

Pas Çeşitleri:

1) Pasın yönüne göre:

a) Öne pas
b) Gcriye pas

2) Pasıtı seviyesinc göre:

a) Yüksek pas
b) Yatık pas

3) Sıçrayarak pas:

a) Öne sıçrayarak pas
b) Geriyc sıçrayarak pas

1) Pasın Yönüne göre:

a) One Pas: Pasörün sahanın her yerinden smaçörlere yüzü dönük şekilde attı~ı pastır.

b) Geriye Pas: Pasörün arkasından hücum yapacak olan smaçöre attı`ı pastır.

2) Pasın Seviyesine Göre:

a) Yüksek Pas: Blok üzerinden vurabilen uzun boylu veya çok sıçrayabilen smaçörlere atılacak pastır. Atılış şekillerine göre dörde ayrılır.

1) Kule pas

2) Yüksek pas

3) Orta pas

4) Açık pas

b) Yatık Pas: Oyunu süratlendirmek ve rakip blok disipliniııi bozmak amacıyla atılan pastır. Şöyle sınıflandırılır:

1) Jet Pas

a) Normal jet
b) Bombeli jet
c) Kurşun jet
d) Yarım jet

2) Kurşun pas

a) Uzak kurşun
b) Yakın kurşun

3) Kaydırarak pas

4) Kısa pas

a) Yüksek kısa
b) Erken kısa
c) Ölü kısa

3) Sıçrayarak Pas: Rakip takımda blok yapan oyuncuları şaşırtmak, onları tereddüte düşürüp hücum eden smaçörlere rahat top kullanma imkânı vermek amacıyla kullanılır. Öne ve geriye sıçrayarak yapılır.

Voleybolda pasörlük

Voleybol takımında en önemli mevkii pasörlüktür. Maç yapan iki takım arasındaki pasörlerin farkı bile müsabakanın neticesini değiştirebilir.

Pasörler takımların oyun kurucu elemanlarıdır. Yapılacak her hücumun hazırlığı pasörlerin kararı ve attıkları pasla gerçekleştirilir.

Bu derece önemli bir mevkide görev yapabilecek pasörün bazı nitelikleri olmalıdır. Bunlar sırasıyla:

1) Mücadelecilik

2) Zihinsel çabukluk

3) Anında harekete geçebilme yeteneği

4) Sürekli hareketlilik

5) Serinkanlılık

6) Dayanıklılık

Pasörlük yeteneği ve özellikleri böyle çok olunca bu yeteneklere sahip oyuncuların eğitimi de oldukça zordur.

Voleybolda manşet

Voleybol sporunda manşet, önemli teknik hareketlerden biridir. Voleybol müsabakasında karşıdan gelen topların pasöre iletilmesi sırasında kullanılan bu hareket, başarılı yapılırsa servis karşılama ve savunma sırasında pasörü rahatlatır, takımın başarılı hücum yapma olanağını sağlar. Takımların oyun tempolarını manşetle ayarladıkları görülmektedir. İki çeşit manşet vardır:

1) Yüksek Manşet: Maçın oyun temposunun yavaşlatılması, oyunun rolantiye alınması istendiğinde kullanılır.

2) Yatık ve Kurşun Manşet: Temponun hızlandırılması için kullanılan bir tekniktir. Karşıdan gelen servisin pasöre çabuk iletilmesi amacıyla kullanılır.

Manşetin Teknik Gelişimi:

a) Hazırlık pozisyonu
b) Ayaklar üzerinde kayarak hareket etme
c) Vuruş öncesi pozisyon
d) Vuruş
e) Vuruş sonrası takip pozisyonu

Yer müdafası (Savunma): Voleybol müsabakası sırasında, seyircilerin seyretmekten zevk aldıkları bir başka hareket de vurulan çok bir smaçın müdafa tarafından çıkamasıdır. Topun karşılıklı gidip gelir seyirciye doyumsuz bir heyecan ve ancak sporcuları da yorar.

Müdafa sistemleri; arka orta içerde ve arka dışarda olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Dublajlar: Voleybolda gösterişsiz ve oyların çalışmasını yaparken çok dıkları bir harekettir. İki şekilde uygulanır:

a) Hücum Dublajı: Takım halinde yapılan bir hücum sırasında, rakip bloktan dönme ihtimaline karşı, topun tekrar kazanılıp hücum yapabilmek amacıyla kullanılan, alçak pozisyondaki manşet vuruşudur.

b) Müdafa Dublajı: Rakibin yaptığı bir hücumda blok yapan oyuncuların arkasında alçak pozisyonda yapılan manşet vuruşudur. Servis ya da sayı kaybının önlenmesinde etkendir.

Takımın yaptığı hücum süratine göre ikiye ayrılır:

1) Erken Dublaj: Yatık pasla süratli hücumlar yapıldığında kullanılır.
2) Geç Dublaj: Normal ve yüksek pasla yapılan hücumlar sırasında kullanılır.

Fileye gelen topların alınması: Voleybolda yanlış alınan bir manşet vuruşunun fileye gitmesi durumunda, takımın aleyhine olabilecek hatanın düzeltilmesi amacıyla yapılır. Mutlaka çalışılması gereken bir hareket olup, topun fileye gelmesi sırasında sporcunun yapacağı ilk şey, topun filenin hangi tarafına geldiğini tespit etmesidir.

Top filenin üç bölümüne gelebilir ve şöyle çıkartılır:

1) Top filenin bantına yakın gelirse hemen aşağıya kayar. Sporcuların bu topu erken dublaj hareketi gibi çabuk girerek çıkartmaları gerekir.

2) Top filenin ortasına çarparsa açığa düşer, alçak manşet pozisyonunda bir metre kadar filenin önüne yaklaşan sporcu, bu topu çıkartabilir.

3) Top filenin alt kısmına düşerse bir an filede kalıp dışarı düşer, geç dublaj hareketi yapan bir sporcu bu topu çıkartabilir.

Voleybolda yer hareketleri: Voleybol müsabakası sırasında savunma yapan takım oyuncularının, topun çıkartılmasında çaresiz kaldıkları durumlarda kullandıkları hareketlerdir. Biraz da artistik olan bu hareketler, iyi bir voleybol takımında çok az kullanılır. Çünkü yere düşmeden ve atlamadan topa müdahale etmek, takımların ayak çabukluğu için önemli bir değerlendimıedir.

Yer hareketleri üç çeşittir:

1) Yana ters takla (sağa, Bola)
2) Plonjon
3) Burgu

Bütün bu hareketlerde amaç topun yere değmeden çıkartılmasıdır.

Voleybolda servis

Bazı başka sporlarda olduğu gibi voleybolda da servis oyunu başlatan vuruştur. Servis atışı sırasında etkili olabilmek için uzun servis antrenmanları yapmak gerekir. Takımların sayı alabilmeleri için önemli bir etken olan servis aynı zamanda sayı almanın da en kestirme yoludur.

Atılış şekillerine göre servisler ikiye ayrılır:

a) Alttan atılan servisler,

1) Onden atılan servisler
2) Yandan atılan servisler

b) Üstten atılan servisler,

1) Tenis servis
2) Amerikan servis
3) Balans servis
4) Kelebek servis
5) Japon servis
6) Smaç servis

Taktik Servis Atma: Voleybol müsabakasında taktik servisin önemi çok büyüktür. Oyuncular servisten direkt sayı alabilmek için, servisi kötü manşet olan rakip oyuncuya veya rakibin boş alanlarına alma çalışmaları yaparlar. Bu tür servisler rakip takımın servis karşılama disiplinini bozar. Servis karşılama dizilişinde olan bir takımın önüne atılan bir kısa servis (Kesik Servis) veya gerisine atılan uzun servis (Derin Servis) takımin manşetlerini bozar.

Servis Karşılama: Etkili hücum yapmak isteyen takımların en önemli özelliklerinden biri hatasız servis karşılama olmalıdır. Karşıdan gelen etkili servislerin, pasör yerine doğru çıkartılması, antrenmanlarda uzun süren servis karşılama çalışmaları ile mümkün olur. Takımlar müsabaka sırasında birbirlerinin servis karşılamalarını bozmak için etkili servis alma yarısına girerler.

Smaç: Voleybolda etkili bir hücum silahıdır. Günümüz voleybolunda çeşitli hücum şekillerinin yaratılmış olmasının başlıca sebebi, etkili bir smaç vurmaktır. Çağdaş voleybolda sporcular artık sahanın her yerinden smaç vurabiliyorlar. Ön hat oyuncularının file önünde vurdukları smaçların yanında, arkada oynayan oyuncuların da bulundukları yerden sıçrayarak smaç vurmaları bu hareketin önemini kanıtlamaktadır.Voleybolda hücum şekilleri

Voleybolda bir hücum anında smaçörlerin rakip blok karşısında rahat top kullanabilmeleri için çeşitli hücumlar üretilmiştir.

Bunlar harekette görev alan oyuncu sırasına göre ikiye ayrılırlar:

A) İkili girişler

B) Üçlü girişler

A) İkili girişler:

1) Paralel romen
2) Çapraz romen
3) Vagon
4) Asansör
5) Boş top
6) Kurşeın kısa
7) Kaydırak kısa
Kurşun, arkaya kısa
9) Ters paralel romen
10) Ters çapraz romen
11) Yarma
12) Arkaya tck adım

B) Uçlü girişler: Yukarıda belirtilen ikili girişlere katılan oyuncularııı arasına bir başka oyuncunun da ilave olmasıyla yapılan hücumlardır. Bütün bu hücümların amacı rakip takımda blok takip etmekle görevli oyuncuları şaşırtarak güzel, göze hoş gelcn smaçlar vurmaktır.

Blok: Blok, voleybola ilk zamanlar smaça karşı bir savunına çaresi olarak girmiştir. Ancak günümüzde takımlar blok hareketini sayı almak amacıyla kullanıyorlar. Antrenörler müsabaka sırasında bloktan sayı alabilmek için oyuncu değiştirmesi yapıyorlar, uzun zaman harcayarak blok yapmakta görevlendirecekleri oyuncular yeliştiriyorlar.

Bütün bunların nedeni voleybol müsabakası sırasında servis atan takımın, servis karşılayacak olan rakibin manşette hata yapmasını beklemeden blok yaparak sayı alma şanslarının olmasıdır.

Yapılış şekillerine göre iki çeşit blok vardır: a) Pasif blök b) Aktif blok

a) Pasif Blok: Genelde yüksek smaç vuran smaçörlere karşı, blokçuların ellerini uzanabildikleri kadar yukarıya kaldırmaları şeklinde yapılır.

b) Aktif Blok: Hızlı hücumlar ve fileden açık pasta yapılan hücumlar karşısında kullanılır, blok yapan oyuncunun ellerini filenin üzerindcn içeri sokmasıyla yapılır.

Bloka katılan oyuncu sayısına göre üç çeşit blok vardır.

1) Tekli blok
2) İkili blok
3) Üçlü blok (grup blok)Voleybolda sistemler

Voleybolda sistem belirlemede iki esas, antrenörler tarafından göz önüne alınır.

Bunlar:

1) Elde bulunan oyıınculara göre uygulanacak sistem

2) Önceden düşünıülen, uygulanması planlanan sisteme göre oyuncu tespiti

Bu sistemlerde oyuncular görev yerlerine göre şöyle sınıflandırılırlar:

a) Pasör

b) Smaçör

c) Sımaçör pasör

Smaçör ve smaçör pasörlerin her ikisinin de hücum elemanı olduğunu kabul ettiğimizde, sistemlerin oluşmasında smaçör ve pasör olarak iki görev adamı belirlenir.

Bu oyuncuların sahada bulunan takımdaki sayılarına göre sistemler şöyle adlandırılırlar.

a) 3-3 (3 pasör, 3 smaçörj

b) 4-2 (2 pasör, 4 smaçör)

c) 5-1 (1 pasör, 5 smaçör)

d) 6-0 (4-2 gibi 2 pasör 4 smaçör özelliklerine whip)

Diziliş aldatmacaları: Çağdaş voleybolda gittikçe çok kullanılan bir uygulamadır. Uygulanmasının iki temel esası vardır.

1) Bir ön oyuncuyu arka oy gibi gösterip, rakip blok yapm smaç vurmasını sağlamak.

2) Bir arka oyuncuyu ön oyuncu gibi gösterip, ona blok yapılmasını sağlamak ve smaç vuracak ön oyuncuya bloksuz vurma şansı kazandırmak.

Voleybolda kullanılan malzemeler

File 1 m genişliğinde, 9.50 m uzunluğunda ve orta çizginin üzerinde zemine dik olarak yer alır. File kenarları 10 cm'lik karelerden oluşan siyah iplerden yapılmıştır. Filenin üst kısmında 5 cm genişliğinde yatay, beyaz bir bant vardır. Bu bant çadır bezinden yapılmıştır ve file boyunca iki kat dikilir. Bantın içinden elastiki bir kablo geçer. Bu kablo filenin direklerine bağlanmasını ve üst kısmının gergin olmasını sağlar.

Filenin alt kısmında kareler arasından geçerek onu direklere bağlayan ve filenin gergin olmasını sağlayan bir ip vardır. 5 cm genişliğinde ve 1 m uzunluğunda iki adet beyaz bant her iki yan çizginin üzerinde yer alacak şekilde fileye dik olarak bağlıdır. Bu bantlar filenin bir parçası olarak kabul edilirler. Anten 1.80 m boyunda, 10 mm çapında esnek çubuktur. Fiber glas veya benzeri bir maddeden yapılmıştır.

İki adet anten yan bantların dış tarafına bağlanır ve karşılıklı olarak filenin ters yönlerine yerleştirilir. Antenlerin 80 pp'lik kısımları filenin üzerinde devam eder. Bu kısımlar 10 cm'lik birbiri ile zıt iki ayrı, (tercihen kırmızı ve beyaz) renkte işaretlenir. Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan sınırlarını belirler. Filenin yüksekliği erkekler için 2.43 m, bayanlar için 2.24 m'dir ve oyun alanının ortasından bir ölçü çubuğu ile ölçülür.

Filenin iki (yan çizgilerin üzeri) oyun alanının yüzeyinden aynı yüksekliktedir. Buradaki yükseklik kuralda belirtilen yüksekliği 2 cm'den fazla geçemez. Filenin bağlandığı direkler, düzgün, yuvarlak ve 2.55 m yüksekliğindedir. Direkler iki yan çizgiden 0.50 m ile 1.00 m mesafede yerleştirilmiştir. Direklerin yere tel ile tutturulması ise yasaktır. Top, içinde lastik veya benzeri maddeden bir kese bulunan, küresel ve dış kısmı esnek bir deriden yapılmıştır.

Renk: Tek ve açık Çevresi: 65-67 cm. Ağırlığı: 260-280 gr İç basıncı: hPa (0.40-0.45 kg/cm) veya 392-444 m bar'dır. Bir müsabakada kullanılan tüm toplar çevre genişliği, ağırlık, basınç ve cins olarak aynı özellikte olmalıdır. Uluslararası resmi müsabakalar FIVB tarafından onaylanan toplarla oynanır.

Uluslararası resmi müsabakalarda üç top kullanılır. Bu durumda altı top toplayıcı bulunur. Bunlardan dört tanesi serbest bölgenin dört köşesinde, birer tanesi ise baş ve yardımcı hakemlerin arkasında yer alır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-05, 13:16 #4
MuRaTKSK MuRaTKSK çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Voleyboll Hakkında Bilgi,Teknikleri,Kuralları Herşey Burada!!!NE İSTER ?

Bir voleybolcuda aranan özellikler şunlardır:
a) Çabukluk
b) Sürat
c) Kuvvet
d) Çabuk kuvvet
e) Dayanıklılık
f) Beceriklilik
g) Oyun zekâsı

Bir voleybol çalışmasından önce sporcular, oyun sırasında kullanacakları adale gruplarını hareketlere hazırlama çalışmaları, yani ısınma yaparlar. Isınma hareketlerine streaching (gerdirme) ile başlanır. Kolay hareketlerden sırasıyla zor hareketlere kadar süren bu çalışma, ortalama 15-20 dakikadan az olmamalıdır. Bu çalışmalardan sonra sporcular oyun sırasında kullanacakları çabukluk ve ayak hareketlerini yapar, daha sonra top teknik çalışmalarına geçerler.

VOLEYBOLUN SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARI

Voleybol sporunda da diğer spor dallarında olduğu gibi hazırlık döneminde iyi çalışılması başarıyı getirir. Voleybolda hazırlık dönemi üç bölümden oluşur:

A) Birinci ön hazırlık devresi
B) İkinci ön hazırlık devresi
C) Geçiş devresi

A) Birinci Ön Hazırlık Devresi:


Müsabakaların başlamasına en az dört ay kala başlayan hazırlık çalışmalarının ilk iki ayını içerir. Çalışmaların büyük bir bölümü kondüsyon (kuvvet, çabukluk, dayanıklılık) çalışmalarına ayrılır. Voleybola has özel çalışmalarında yapıldığı bu devrede en kısa tutulması gereken bölüm top teknik çalışmasıdır.

B) İkinci Ön Hazırlık Devresi:


Bu hazırlık devresi müsabaka dönemini de içine alır. Bu devrede artık kondüsyon çalışmaları en aza indirilmiştir. Teknik ve taktik çalışmalar antrenman planının büyük bir bölümünü tutar. Yaklaşık bir buçuk ay sürebilen bu devrede, antrenörler müsabakalar sırasında rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için, hazırladıkları özel taktikleri bu devrede yaptıkları antrenman maçları, katıldıkları özel turnuvalarda denemek fırsatı bulurlar. Müsabakalar boyunca da takımlarında gördükleri eksikleri ve rakibe karşı özel önlemleri bu dönem antrenmanlarında yaptırırlar.

C) Geçiş Devresi:


Bu devreye sporcular "Ölü Sezon" da derler. Müsabakaların bitiminden itibaren başlayan bu dönemde sporcular antrenmanlarda başka sporlarla ilgilenirler. Voleybol antrenmanı yapmaz, oynadıkları oyunlarla hem eğlenirler hem de kondisyonlarını koruyarak bir başka yeni sezon çalışmalarına hazır hale gelirler.


VOLEYBOLDA TOPLA YAPILAN TEKNİK HAREKETLER

Voleybolda, sporcuların maç sırasında yaptıkları teknik hareketleri başarıyla uygulayabilmeleri için saha içersinde duruş pozisyonlarının doğruluğu çok önemlidir. Üç çeşit pozisyon vardır.

a) Yüksek pozisyon
b) Orta pozisyon
c) Alçak pozisyon

Voleybolda müsabaka sırasında sporcuların kullandıkları temel hareketler ise şunlardır:

a) Pas
b) Manşet
c) Servis
d) Smaç
e) Blok

PAS:
Voleybol sporunda önemli bir teknik harekettir. Voleybolun en etkileyici ve en arzulanan hareketi olan smaç bile pasın başarısı ile değer kazanır. Pas, voleybol sporunda tamamen uzmanlık isteyen ve üzerinde çok çalışması gereken bir harekettir. Bunun sebebi topun havaya atılması değil, isteğe göre belirli bir yere ve istenilen yüksekliğe atılmasıdır.

Pas Çeşitleri:

1) Pasın yönüne göre:
a) Öne pas
b) Geriye pas

2) Pasın seviyesine göre:
a) Yüksek pas
b) Yatık pas

3) Sıçrayarak pas:
a) Öne sıçrayarak pas
b) Geriye sıçrayarak pas


1) Pasın Yönüne göre:
a) Öne Pas: Pasörün sahanın her yerinden smaçörlere yüzü dönük şekilde attı~ı pastır.
b) Geriye Pas: Pasörün arkasından hücum yapacak olan smaçöre attı`ı pastır.

2) Pasın Seviyesine Göre:
a) Yüksek Pas: Blok üzerinden vurabilen uzun boylu veya çok sıçrayabilen smaçörlere atılacak pastır. Atılış şekillerine göre dörde ayrılır.

1) Kule pas
2) Yüksek pas
3) Orta pas
4) Açık pas

b) Yatık Pas: Oyunu süratlendirmek ve rakip blok disiplini bozmak amacıyla atılan pastır. Şöyle sınıflandırılır:

1) Jet Pas

a) Normal jet
b) Bombeli jet
c) Kurşun jet
d) Yarım jet

2) Kurşun pas

a) Uzak kurşun
b) Yakın kurşun

3) Kaydırarak pas

4) Kısa pas

a) Yüksek kısa
b) Erken kısa
c) Ölü kısa

3) Sıçrayarak Pas:
Rakip takımda blok yapan oyuncuları şaşırtmak, onları tereddüde düşürüp hücum eden smaçörlere rahat top kullanma imkânı vermek amacıyla kullanılır. Öne ve geriye sıçrayarak yapılır.


PASÖRLÜK
Voleybol takımında en önemli mevkii pasörlüktür. Maç yapan iki takım arasındaki pasörlerin farkı bile müsabakanın neticesini değiştirebilir. Pasörler takımların oyun kurucu elemanlarıdır. Yapılacak her hücumun hazırlığı pasörlerin kararı ve attıkları pasla gerçekleştirilir. Bu derece önemli bir mevkide görev yapabilecek pasörün bazı nitelikleri olmalıdır. Bunlar sırasıyla:

1) Mücadelecilik
2) Zihinsel çabukluk
3) Anında harekete geçebilme yeteneği
4) Sürekli hareketlilik
5) Serinkanlılık
6) Dayanıklılık
Pasörlük yeteneği ve özellikleri böyle çok olunca bu yeteneklere sahip oyuncuların eğitimi de oldukça zordur.


MANŞET
Voleybol sporunda manşet, önemli teknik hareketlerden biridir. Voleybol müsabakasında karşıdan gelen topların pasöre iletilmesi sırasında kullanılan bu hareket, başarılı yapılırsa servis karşılama ve savunma sırasında pasörü rahatlatır, takımın başarılı hücum yapma olanağını sağlar. Takımların oyun tempolarını manşetle ayarladıkları görülmektedir.

İki çeşit manşet vardır:
1) Yüksek Manşet: Maçın oyun temposunun yavaşlatılması, oyunun rolantiye alınması istendiğinde kullanılır.

2) Yatık ve Kurşun Manşet: Temponun hızlandırılması için kullanılan bir tekniktir. Karşıdan gelen servisin pasöre çabuk iletilmesi amacıyla kullanılır.

Manşetin Teknik Gelişimi:
a) Hazırlık pozisyonu
b) Ayaklar üzerinde kayarak hareket etme
c) Vuruş öncesi pozisyon
d) Vuruş
e) Vuruş sonrası takip pozisyonu


YER MÜDAFASI (SAVUNMA)
Voleybol müsabakası sırasında, seyircilerin seyretmekten zevk aldıkları bir başka hareket de vurulan çok bir smaçın müdafa tarafından çıkarılmasıdır. Topun karşılıklı gidip gelir seyirciye doyumsuz bir heyecan ve ancak sporcuları da yorar. Müdafaa sistemleri; arka orta içerde ve arka dışarıda olmak üzere iki şekilde uygulanır.


DUBLAJLAR
Voleybolda gösterişsiz ve oyların çalışmasını yaparken çok dıkları bir harekettir. İki şekilde uygulanır:

a) Hücum Dublajı:
Takım halinde yapılan bir hücum sırasında, rakip bloktan dönme ihtimaline karşı, topun tekrar kazanılıp hücum yapabilmek amacıyla kullanılan, alçak pozisyondaki manşet vuruşudur.

b) Müdafaa Dublajı:

Rakibin yaptığı bir hücumda blok yapan oyuncuların arkasında alçak pozisyonda yapılan manşet vuruşudur. Servis ya da sayı kaybının önlenmesinde etkendir. Takımın yaptığı hücum süratine göre ikiye ayrılır:

1) Erken Dublaj: Yatık pasla süratli hücumlar yapıldığında kullanılır.
2) Geç Dublaj: Normal ve yüksek pasla yapılan hücumlar sırasında kullanılır.FİLEYE GELEN TOPLARIN ALINMASI

Voleybolda yanlış alınan bir manşet vuruşunun fileye gitmesi durumunda, takımın aleyhine olabilecek hatanın düzeltilmesi amacıyla yapılır. Mutlaka çalışılması gereken bir hareket olup, topun fileye gelmesi sırasında sporcunun yapacağı ilk şey, topun filenin hangi tarafına geldiğini tespit etmesidir. Top filenin üç bölümüne gelebilir ve şöyle çıkartılır:


1) Top filenin bandına yakın gelirse hemen aşağıya kayar. Sporcuların bu topu erken dublaj hareketi gibi çabuk girerek çıkartmaları gerekir.
2) Top filenin ortasına çarparsa açığa düşer, alçak manşet pozisyonunda bir metre kadar filenin önüne yaklaşan sporcu, bu topu çıkartabilir.
3) Top filenin alt kısmına düşerse bir an filede kalıp dışarı düşer, geç dublaj hareketi yapan bir sporcu bu topu çıkartabilir.VOLEYBOLDA YER HAREKETLERİ

Voleybol müsabakası sırasında savunma yapan takım oyuncularının, topun çıkartılmasında çaresiz kaldıkları durumlarda kullandıkları hareketlerdir. Biraz da artistik olan bu hareketler, iyi bir voleybol takımında çok az kullanılır. Çünkü yere düşmeden ve atlamadan topa müdahale etmek, takımların ayak çabukluğu için önemli bir değerlendirmedir. Yer hareketleri üç çeşittir:

1) Yana ters takla (sağa, Bola)
2) Planjon
3) Burgu

Bütün bu hareketlerde amaç topun yere değmeden çıkartılmasıdır.SERVİS
Bazı başka sporlarda olduğu gibi voleybolda da servis oyunu başlatan vuruştur. Servis atışı sırasında etkili olabilmek için uzun servis antrenmanları yapmak gerekir. Takımların sayı alabilmeleri için önemli bir etken olan servis aynı zamanda sayı almanın da en kestirme yoludur. Atılış şekillerine göre servisler ikiye ayrılır:

a) Alttan atılan servisler,
1) Önden atılan servisler
2) Yandan atılan servisler

b) Üstten atılan servisler,
1) Tenis servis
2) Amerikan servis
3) Balans servis
4) Kelebek servis
5) Japon servis
6) Smaç servis

Taktik Servis Atma:


Voleybol müsabakasında taktik servisin önemi çok büyüktür. Oyuncular servisten direkt sayı alabilmek için, servisi kötü manşet olan rakip oyuncuya veya rakibin boş alanlarına alma çalışmaları yaparlar. Bu tür servisler rakip takımın servis karşılama disiplinini bozar. Servis karşılama dizilişinde olan bir takımın önüne atılan bir kısa servis (Kesik Servis) veya gerisine atılan uzun servis (Derin Servis) takımın manşetlerini bozar.


Servis Karşılama:


Etkili hücum yapmak isteyen takımların en önemli özelliklerinden biri hatasız servis karşılama olmalıdır. Karşıdan gelen etkili servislerin, pasör yerine doğru çıkartılması, antrenmanlarda uzun süren servis karşılama çalışmaları ile mümkün olur. Takımlar müsabaka sırasında birbirlerinin servis karşılamalarını bozmak için etkili servis alma yarısına girerler.SMAÇ
Voleybolda etkili bir hücum silahıdır. Günümüz voleybolunda çeşitli hücum şekillerinin yaratılmış olmasının başlıca sebebi, etkili bir smaç vurmaktır. Çağdaş voleybolda sporcular artık sahanın her yerinden smaç vurabiliyorlar. Ön hat oyuncularının file önünde vurdukları smaçların yanında, arkada oynayan oyuncuların da bulundukları yerden sıçrayarak smaç vurmaları bu hareketin önemini kanıtlamaktadır.VOLEYBOLDA HÜCUM ŞEKİLLERİ
Voleybolda bir hücum anında smaçörlerin rakip blok karşısında rahat top kullanabilmeleri için çeşitli hücumlar üretilmiştir. Bunlar harekette görev alan oyuncu sırasına göre ikiye ayrılırlar:

A) İkili girişler
B) Üçlü girişler

A) İkili Girişler:
1) Paralel romen
2) Çapraz romen
3) Vagon
4) Asansör
5) Boş top
6) Kurşun kısa
7) Kaydırak kısa
Kurşun, arkaya kısa
9) Ters paralel romen
10) Ters çapraz romen
11) Yarma
12) Arkaya tek adım

B) Üçlü Girişler:
Yukarıda belirtilen ikili girişlere katılan oyuncuların arasına bir başka oyuncunun da ilave olmasıyla yapılan hücumlardır. Bütün bu hücümların amacı rakip takımda blok takip etmekle görevli oyuncuları şaşırtarak güzel, göze hoş gelen smaçlar vurmaktır.BLOK
Blok, voleybola ilk zamanlar smaça karşı bir savunma çaresi olarak girmiştir. Ancak günümüzde takımlar blok hareketini sayı almak amacıyla kullanıyorlar. Antrenörler müsabaka sırasında bloktan sayı alabilmek için oyuncu değiştirmesi yapıyorlar, uzun zaman harcayarak blok yapmakta görevlendirecekleri oyuncular yetiştiriyorlar.

Bütün bunların nedeni voleybol müsabakası sırasında servis atan takımın, servis karşılayacak olan rakibin manşette hata yapmasını beklemeden blok yaparak sayı alma şanslarının olmasıdır. Yapılış şekillerine göre iki çeşit blok vardır:

a) Pasif blok
b) Aktif blok

a) Pasif Blok:
Genelde yüksek smaç vuran smaçörlere karşı, blokçuların ellerini uzanabildikleri kadar yukarıya kaldırmaları şeklinde yapılır.

b) Aktif Blok:
Hızlı hücumlar ve fileden açık pasta yapılan hücumlar karşısında kullanılır, blok yapan oyuncunun ellerini filenin üzerinden içeri sokmasıyla yapılır. Bloka katılan oyuncu sayısına göre üç çeşit blok vardır.

1) Tekli blok
2) İkili blok
3) Üçlü blok (grup blok)
VOLEYBOLDA SİSTEMLER
Voleybolda sistem belirlemede iki esas, antrenörler tarafından göz önüne alınır. Bunlar:

1) Elde bulunan oyunculara göre uygulanacak sistem
2) Önceden düşünülen, uygulanması planlanan sisteme göre oyuncu tespiti
Bu sistemlerde oyuncular görev yerlerine göre şöyle sınıflandırılırlar:

a) Pasör
b) Smaçör
c) Smaçör pasör

Smaçör ve smaçör pasörlerin her ikisinin de hücum elemanı olduğunu kabul ettiğimizde, sistemlerin oluşmasında smaçör ve pasör olarak iki görev adamı belirlenir. Bu oyuncuların sahada bulunan takımdaki sayılarına göre sistemler şöyle adlandırılırlar.
a) 3-3 (3 pasör, 3 smaçör)
b) 4-2 (2 pasör, 4 smaçör)
c) 5-1 (1 pasör, 5 smaçör)
d) 6-0 (4-2 gibi 2 pasör 4 smaçör özelliklerine whip)DİZİLİŞ ALDATMACALARI

Çağdaş voleybolda gittikçe çok kullanılan bir uygulamadır. Uygulanmasının iki temel esası vardır.

1) Bir ön oyuncuyu arka oyuncu gibi gösterip, rakip blok yapma smaç vurmasını sağlamak.
2) Bir arka oyuncuyu ön oyuncu gibi gösterip, ona blok yapılmasını sağlamak ve smaç vuracak ön oyuncuya bloksuz vurma şansı kazandırmak.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-05, 13:17 #5
MuRaTKSK MuRaTKSK çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Voleyboll Hakkında Bilgi,Teknikleri,Kuralları Herşey Burada!!!
PaaaaSöRRRR kOpAR Bizİiiiii

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:10
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016