Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 14-11-08, 03:23 #41
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)150-HAVACILIK-UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

TANIM

Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar,
- Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar,
- Üretimin planlanmasını; girdilerin zamanında, istenilen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar,
- Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler,
- Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır,
- Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçekte işleyişini gözler,
- Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Teknik malzemeler,
- Ölçüm aletleri,
- Bilgisayar,
- Teknik çizimler için gerekli cetveller,
- Hesap makinesi,
- Anahtar takımları,
- Test alet ve cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Havacılık-uzay/uçak mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Matematik-fizik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Yaratıcı, tasarım gücü yüksek,
- İnsanlarla iyi ilişki kurabilen,
- Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları kısmen kapalı yerde, kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Havacılık-uzay/uçak mühendisliği eğitimi ülkemizde iki yerde verilmektedir. Bunlar:
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara), Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü,
- İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği bölümüdür.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Uçak Elektriği”, “Uçak Elektroniği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Uçak Mühendisliği”, ayrıca “Uçak Gövdesi”, “Uçak Motoru” ön lisans programlarını bitirenler ise “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” ile “Uçak Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile bu süre 5 yıla çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile O.D.T.Ü Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde; mühendislik eğitimi verilerek, havacılık ile ilgili her konuda çalışabilecek, yeterli kapasitede tasarım, araştırma, geliştirme, planlama, endüstriyel ilişkiler ve bakım hizmetlerini yerine getirebilecek elemanlar yetiştirilir.
Eğitimin 1. sınıfında: Yüksek Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama ve İngilizce dersleri; ikinci dönemde de bu derslerin devamı ve Statik dersi okutulmaktadır.

İkinci sınıftan başlayarak dört ana grupta toplanan dersler (sınıfları parantez içinde gösterilerek) şöyle sıralanabilir:
A) AERODİNAMİK VE UÇUŞ MEKANİĞİ
Akışkanlar Mekaniği (2), Aerodinamik (2), Aerodinamik (3), Uçak Performansı (3), Sistem Dinamiği ve Kontrol (3), Uçuş Mekaniği ve Kontrol (4), Havacılık Mühendisliği Tasarımı (4),
B) İTKİ (MOTOR)
Termodinamik (2), Aerodinamik (3), Isı Transferi Sistemleri (3), İtki Sistemleri (3), Uçak Motor Tasarımı ve Roket (4),
C) YAPI VE MALZEME
Statik (1), Dinamik (2), Mühendislik Malzemeleri (2), Mukavemet (2), Üretim Mühendisliği İlkeleri (2), Havacılık Yapıları (I ve II), Havacılık Mühendisliği Malzemeleri (3), Havacılık Yapıları Tasarımı (4), Tahribatsız Muayene Metotları
D) KONTROL VE AVİYONİK SİSTEMLERİ
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Temelleri (2), Uçuş Aletleri (4), Ölçme Tekniği (4), Sistem Analizi (3), Kontrol Teorisi (4).

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun olduğu bölüme göre “Havacılık ve Uzay Mühendisliği”, “Uçak Mühendisliği” lisans diploması ve mezun olduğu alana göre unvan verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Havacılık-uzay/uçak mühendisi;
- Türk Hava Yollarında,
- T.C Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri Ana Bakım Üslerinde),
- Türk Uçak Sanayi A.Ş.,
- Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda,
- TAI'de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi),
- Özel hava yollarında çalışabilirler.

Havacılık ve uzay endüstrisinde çalışan kimselerin büyük bir kısmı bilim adamlarından, mühendislerden ve üst düzeyde teknik elemanlardan oluşmaktadır.

Ülkemizde uçak sanayii, lisans anlaşmalarıyla montajdan işe başlayarak, belirlenen program paralelinde, araştırma-geliştirmeye de yer vererek imalatta milli katkının artışını öngören bir hedef doğrultusunda gelişmektedir.

Gelişen bu hedef doğrultusunda havacılık/uçak mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Bugün kısıtlı olan iş ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. Çalışma alanları ülke şartlarına paralel olarak genişlemektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim tamamlandıktan sonra iş bilgisi, tecrübe, çalışılan alan ve bölüme göre kazanç durumu değişmektedir. Havacılık-uçak mühendisliği genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarındandır.

G - MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

- Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.

- Yurtdışında konuyla ilgili bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak bilgi ve tecrübelerini arttırıp, üst düzey sorumlulukta bir görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Havacılık Tasarım Mühendisi,
- Elektronik Mühendisi,
- Üretim Mühendisi,
- Makine Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları.
- Türk Hava Yolları,
- Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ),
- Hava Kuvvetleri,
- "Havacılık ve Uzay Endüstrisinin Yapısı, İşleyişi ve Türkiye'de Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma" Doç.Dr. Ahmet DEMİR Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Politikası Kürsüsü,
- ÖSS-2005Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 SYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


151-HEMŞİRE

TANIM


Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
- Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
- Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
- Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
- Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
- Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
- Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
- Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
- Aspiratör,
- Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
- Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültelesi”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Temel Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
- Kız olmak,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak ,
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Acil Bakım Teknikerliği”,Acil Yardım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği”, “Ana – Çocuk Sağlığı”, “Anestezi”, “Anestezi Teknikerliği”, “Diyaliz”, “Ebelik”, “Hemşirelik”, “Hidroterapi”, “Medikal Bakım”, “Perfüzyon”, “Radyoterapi”, “Radyoloji”, “Sağlık Memurluğu”, “Sağlık Teknikerliği”, “Toplum Sağlığı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;
- Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
- İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
- İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
- Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
- Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
- Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
- İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
- Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
- Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
- Doğum ve aile planlamasını,
- Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
- Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ders programı ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ders programı EK’te yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans diploması
ve Hemşire ” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
- Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
- Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Yüksek lisans (mastır) yapanlar uzman hemşire olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sağlık Memuru,
- Ebe,
- Eczacı.

H- EK BİLGİLER

İ.Ü. FLORENCE NİGHTİNGALE
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:


I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi-Histoloji, - Fizyoloji,
- Psikoloji, - Biyokimya,
- Beslenmeye Giriş, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Mikrobiyoloji-Parazitoloji, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil, - Yabancı Dil,
- Türk Dili, - Türk Dili,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,

II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Patoloji, - Sağlık Sosyolojisi,
- Farmakoloji, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği,
- Epidemiyoloji, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Yabancı Dil, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil,

III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum ve Kadın hast.Hemşireliği, - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- İstatistik, - Hemşirelikte Araştırma,
- Eğitim Psikolojisi, - Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım,

IV. Yıl IV. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:
- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Yönetim, - Hemşirelikte Öğretim.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:


I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi, - Fizyoloji,
- Histoloji, - Mikrobiyoloji-Parazitoloji,
- Beslenmeye Giriş, - Temel İngilizce II,
- Biyokimya, - Türk Dili II,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Temel İngilizce I, - Seçmeli Ders (Müzik),
- Türk Dili I,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Hemşirelik Esasları,

II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- Patoloji, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma I,
- Farmakoloji, - Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği,
- Temel İngilizce III, - Sağlık Eğitimi,
- Eğitim Psikolojisi, - Temel İngilizce IV,
- Seçmeli Ders (Beden Eğitimi), - Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),

III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum, Kadın Sağl. ve Hast.Hemş., - Doğum, Kadın Sağl. ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemş., - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Biyoistatistik, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araş.
- Hemş. Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım,
- Sağlık Sosyolojisi, - Sağlık Antropolojisi,
- Mesleki İngilizce I, - Mesleki İngilizce II,

IV. Yıl IV. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Öğretim, - Hemşirelikte Yönetim,
- Temel Bilgisayar, - Mesleki İngilizce IV.
- Mesleki İngilizce III,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu,2001
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (Sağlık Bakanlığı- 2001-2002)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


152-HEYKELTRAŞ

TANIM

Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şild, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapacağı eseri zihninde tasarlar,
- Kullanılacak malzemeyi seçer,
- Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar,
- Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,
- Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,
- Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,
- Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir,
- Eserin yüzeyini parlatır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler,
- Elmas ve çelik uçlu kalemler,
- Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri,
- Ağrandizör (büyültme aleti),
- Çeşitli elektrikli aletler,
- İskarpela,
- Tahta tokmaklar,
- Taş, beton, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Heykeltraş olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Heykeltraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren “Güzel Sanatlar Fakülteleri”, “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri”nin bulunduğu üniversiteler şunlardır:
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Bilkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mersin Üniversitesi (Mersin), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mustafa Kemal Üni. (Hatay), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Sanat Tarihi,
- Resim,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim 4 yıl süreli olup, heykel bölümünde heykel ile ilgili bütün konulara yönelik bilgiyle donatılmış ülkemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunacak yaratıcı heykeltıraş ve tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için yaratıcı ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. Eğitimde ana ilke öğrencinin yaratıcı kişiliğini geliştirmektir. Bu açıdan eğitim de öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayıcı kavramsal ve deneysel çalışmalar yapılır.
- Birinci sınıftaki temel sanat eğitimine paralel olarak üç boyutlu şekillendirme, anatomi, sanat tarihi ve yorumu ve teknoloji dersleri temel dersler olarak verilir. Ayrıca heykel tasarım atölyelerinde çalışmalarla, optik anlatım ve devingen şekillendirme yapabilme, denemeleri ile öğrenciye mesleğiyle ilgili gerekli malzemelerle şekillendirme yapabilme bilgi ve becerileri kazandırılır. Taş, metal, tahta, seramik ve yapay malzemeleri kullanabilmesi, teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla soyut, somut çalışmalar yapabilmesi, yaratıcı kişiliğini geliştirmesi sağlanır.
- Peyzaj mimarisinin ve çevre tasarım dersleri öğrencinin eserleriyle doğa ilişkilerini kurabilmesi ve çevrede düzenleme yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Dördüncü sınıfta heykel çalışmaları yoğunlaşır. Üçüncü sınıfta zorunlu olarak gördüğü taş, tahta, seramik ve yapay malzeme atölyelerinden birini seçer ve uygulamaların bir kısmını bu atölyelerin verdiği imkanlarla yapar. Çalışma yeri donatım, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı bu çalışmaların zaman ve süresini etkileyebilmektedir.

Heykel bölümünde okutulan dersler fakülteler arasında bazı farklılıklar göstermesine rağmen amaç ve içerik yönünden aynıdır.
Okutulan bazı dersler şunlardır: Temel Eğitim, Heykel, Anatomi, Sanat Anatomisi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim ve Tez Çalışması gibi bölüm derslerinin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi genel kültür dersleri de gösterilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini tamamladıktan sonra “Heykel Bölümü” Lisans Diploması ve "Heykeltraş" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Heykeltraşlar genellikle bağımsız çalışırlar.

- Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

- Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

- Heykeltraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise heykeltraşın yeteneğine, üretkenliğine, tanınmışlığına, girişkenliğine, sanat çevresiyle ve halkla ilişkilerine göre değişkenlikler göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- Kendini belli bir alanda yetiştirerek uzmanlaşabilir.
- Çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.

BENZER MESLEKLER

- Ressamlık,
- Kalıpçılık teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Güzel Sanatlar Fakültesi 1991-1992 Dokuz Eylül Üniversitesi yayını,
- Marmara Üniversitesi Rehberi "Marmara Üniversitesi Temmuz 1991",
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:24 #42
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


153-HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,
- Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler,
- Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar,
- Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve ekonomik tüketim için plan yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Sondaj ekipmanı,
- Jeofizik ölçüm aletleri,
- Su kimyası ile ilgili arazi ve laboratuar aletleri,
- Bilgisayar,
- Su kalitesi gözlem cihazları,
- Yağışın akım, buharlaşma, sıcaklık gibi özelliklerini ölçmeye yönelik hidrolik gözlem aletleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Araştırıcı bir özelliğe sahip,
- Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı,
- Meraklı ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hidrojeoloji mühendisi arazi, laboratuar ve büro ortamında çalışır. Çalışırken laborant, teknisyen, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler, Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Hidrojeoloji Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosu ile teknik hizmetler sınıfından ücret alınmaktadır. Bu ücret bugün için brüt asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı kadardır. Özel sektörde çalışılması durumunda alınan ücret işyerlerinin ve yapılan işin özelliğine göre değişim göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı olduğu kurum bünyesindeki yönetim kademelerine yükselmeleri söz konusu olabilmektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Jeoloji Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği,
- Çevre Mühendisliği,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Hacettepe Üniversitesi web sayfası ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


154-HOSTES (KABİN MEMURU)

TANIM

Hostes, uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılır ve yönergeyi okur,
- Uçağın içinin temizliğini kontrol eder,
- Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol eder,
- Yolculara verilecek ikram malzemelerini teslim alır,
- Yolcuların uçağa yerleşmesine, el bagajlarının, palto vb. eşyanın baş üstü dolaplarına konmasına yardımcı olur,
- Özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı, çocuk vb. yolcularla ilgilenir,
- Yolcuların sayımını yapar ve kalkış sırasında kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol eder,
- Yolculara hava durumu, uçuş koşulları ve tehlike halinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgi verir,
- İçecek ve yemek servisleri yapar,
- İniş hazırlıklarını yapar ve yolcuların güvenlik içinde inişlerini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Çeşitli yiyecek ve içecek ikram malzemeleri,
- İkram arabası, çatal, bıçak, kaşık, tabak vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Hostes olmak isteyenlerin:
- Boyları 1.63-1.80 cm(bayanlar için), 1.70-1.85 (erkekler için) arasında olan,
- Yaşları 19-29 arasında olan,
- Aynı anda bir çok şeye dikkat eden,
- Kuralları uygulayabilen,
- İnsanlara hizmet etmekten, güçsüzlere yardım etmekten hoşlanan,
- Uzun süre ayakta durabilen ve güç koşullarda vücut dengesini koruyabilen,
- Güler yüzlü, dışa dönük, tedbirli, temiz ve düzenli
kimseler olmaları ve yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmeleri gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Hostes havaalanında ve uçak içinde görev yapar. Çalışma ortamı temiz, basınç değişiklikleri gösteren, sarsıntılı, gürültülü, kapalı ve dardır.
- Çalışma ortamında devamlı değişen insanlarla etkileşim halindedir.
- Hosteslerin çalışma saatleri çok değişik olup, gece, gündüz, hafta sonu görev yapabildikleri gibi bayramlarda nöbet de tutabilirler.
- Hosteslik seyahat etmeye ve yeni insanlar tanımaya olanak veren bir meslektir. Bu meslekte uçak kazasına uğrama olasılığı vardır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi THY Eğitim Müdürlüğünde verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde de Host ve Hosteslik eğitim-öğretim programı bulunmaktadır. Ayrıca özel kuruluşlarda da host ve hosteslik alanında eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- T.C. vatandaşı olmak,
- En az lise ve dengi okullar ile Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, (Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarının Turizm, Otelcilik, Seyahat, Tur Operatörlüğü, Yabancı Dil, Sağlık, Hemşirelik, İlk Yardım, Resepsiyon, Halkla İlişkiler, İletişim, İşletmecilik, Pazarlama, Perakendecilik, Satış bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir.)
- İstanbul ilinde ikamet etmeyi kabul etmek.
- Son 2 yıl içinde TOEFL (Test of English as a Foreign Language ), ILTS (International English Language Testing System ), KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı ) veya Türk Hava Yolları A.O. tarafından yaptırılacak ingilizce sınavında başarılı olmak.
- Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 29 yaşından gün almamış olmak,
- Bayanlar için : 163–180 cm arası boya sahip olmak,
- Baylar için : 170 – 185 cm arası boya sahip olmak ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak,
- Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak (Tam teşekküllü hastane raporu),
- Adli sicil kaydı bulunmamak,
- Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedenleriyle ayrılmamış olmak,
- Temel Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Hostes ve Host adaylarına, Türk Hava Yolları Uçuş Ekibi Eğitim Müdürlüğünde kabin memurları başlangıç temel eğitim programı doğrultusunda 3 haftalık kurs düzenlenir. Bu kursta, kabin memuru görev ve sorumlulukları, yemek servisi, tiplerine göre uçaklar (B-737 Tipi vb.), uçuş teorisi, meteoroloji, havacılık ingilizcesi, ilk yardım, insan ilişkileri, uçuş emniyeti, anons diksiyon konularında dersler verilir.
Özel kuruluşlarda Mesleki ingilizce Turizm sektörünün gerektirdiği; seyahat organizasyonu, konaklama , rezervasyon. Yabancı para birimleri,teknik bilgiler , diksiyon vb. Konularda eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda başarılı olanlar, uçuşa başlamaya hak kazanarak sertifika alırlar. Sertifika uçak tiplerine göre belirtilen tarihten itibaren 1 yıl için geçerlidir. Sertifikanın geçerliliği kurslara katılmakla sağlanır. Söz konusu eğitimi başarıyla bitirenler kabin memuru unvanını alırlar.
Özel kuruluşların eğitim programını başarı ile tamamlayanlar Mesleki İngilizce’de başarılı olduklarına ilişkin katılım sertifikası, Milli eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Resmi Hosteslik Sertifikası verilmektedir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hava taşımacılığındaki modern ve hızlı gelişmeye paralel olarak bu hizmeti veren şirketler her geçen gün artmaktadır. Bu şirketler hizmeti daha iyi yapabilmek için birbirleriyle yarışma halindedirler. Bu yüzden hizmeti çok iyi yapan kabin memurları her zaman yüksek ücretle gelişmiş hava taşımacılığı şirketlerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Türk Havayolları ve diğer özel havayolu şirketlerinde genellikle uçuş görevlerinde, nadiren de yer hizmetlerinde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi esnasında kursiyerler aday sayılmakta dolayısıyla da herhangi bir ücret alamamaktadırlar. Ancak öğle yemekleri verilmekte ve evlerine gidebilmeleri için servislerden yararlanma olanağı tanınmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimi bitirip kabin memuru olarak görev yapanlar maaş+uçuş parası olmak üzere ücret alırlar. Uçuş ücreti uçuş saatine göre hesaplanır. Hostesin net ücreti brüt asgari ücretin 4 ila 8 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte en az 5 yıl çalışmış, tecrübeli, istenilen niteliklere sahip olanlar amir olabilirler. (kontrol hostesliği gibi)

Düzenlenen eğitim programlarına katılarak başarılı oldukları takdirde, Kabin memurluğu eğitiminde öğretmenlik görevi alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kamarot (vapur),
- Yer hostesi,
- Fuar hostesi,
- Otobüs hostesi,
- Host (erkek kabin memuru).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Meslek elemanları.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- THY ve Özel Hava Yolları Şirketleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

155-HUKUK SEKRETERİ


TANIM

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

A- GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;
- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,
- Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,
- Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,
- Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,
- İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,
- Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,
- Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,
- Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,
- Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,
- Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

A- GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;
- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,
- Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,
- Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,
- Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,
- İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,
- Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,
- Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,
- Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,
- Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,
- Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hukuk sekreteri olmak isteyenlerin;
- Bellekleri güçlü,
- Ayrıntıya dikkat edebilen,
- Biteviye iş yapmaktan sıkılmayan,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilen,
- Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hukuk sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Mesleğin eğitimi Anadolu Kız Meslek Lisesi ile Kız Meslek Liselerinin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanının "Hukuk Sekreterliği" dalında Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Sekreterlik alanının Hukuk sekreterliği dalında verilmektedir.
- Bu okulların öğrencileri üçüncü sınıftan itibaren kendi istekleri ile Hukuk Sekreterliği dalını seçerler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu Kız Meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmak ve üçüncü sınıfta “Hukuk Sekreterliği” dalını seçmek gerekmektedir.
Kız Meslek Liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Bünyesinde "Hukuk Sekreterliği" dalı olan Anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
- Anadolu ticaret meslek liselerinde ilk yıl hazırlık eğitimi yapılır, ağırlıklı olarak İngilizce dersi okutulur. Sonraki sınıflarda ise meslek dersleri başta olmak üzere kültür dersleri okutulur.
- Üçüncü sınıfta hukuk sekreterliği bölümünü seçen öğrenciler haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işyerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ile tanışmaktadırlar.
- Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografi, Hukukun Temel Kavramlarıdır.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim sonunda meslek lisesi diploması ve "Hukuk Sekreteri" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar.

Günümüzde özellikle hukuk bürolarında sekreter olarak çalışan kişiler yaygın olarak lise veya dengi okul mezunu olup, işe girmek için daktilo bilgisi dışında önemli bir şart aranmamaktadır. Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Mesleki eğitim süresince (Anadolu ticaret meslek liselerinde) okul tarafından öğrenciye herhangi bir ücret ödenmez. Ancak beceri eğitimi sırasında asgari ücretin % 30'u oranında ücret almaktadırlar.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak aynı işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız].
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 2000 – 2001 Eğitim – Öğretim yılı,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.


156-İÇ MİMAR

TANIM


İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
- Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
- Tasarımın krokisini çizer,
- Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar,
- Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
- Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İç mimar olmak isteyenlerin,
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırdedebilme, zihinde canlandırabilme özelliklerine,
- Yaratıcı güce,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,
- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,
- Başkalarını etkileyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
- Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne ÖSS Eşit Ağırlık puanla,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne ÖSS Sayısal puanla,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık” Bölümüne ÖSS Sayısal puanla,

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “İç Mimarlık” , “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinin bulunduğu üniversiteler:
- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı,
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Bahçeşehir Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Beykent Üni. (İstanbul)Mühendislik-Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul )Sanat ve Tasarım Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Haliç Üni. (İstanbul), Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık,
- İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Kocaeli Üni. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Maltepe Üni. (İstanbul), Mühendislik - Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Marmara Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”
- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Resim,
- Sanat Tarihi,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), İç Mimarlık bölümü için yeterli “Sayısal (SAY)” puan, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için ilgili üniversitelerin belirleyeceği ÖSS taban puanı almak ve özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe – Matematik, Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanından, “İç Mimarlık” programında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Dekor Tasarımı”, “Restorasyon”, “Restorasyon ve Konservasyon”, “Sahne Tasarımı” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır.
Eğitimde; Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarlı Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.
Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine göre daha da artış göstermektedir.
- Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.
- Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri ürünleri tasarımcısı,
- Mimar.

H- EK BİLGİLER


İç Mimari eğitiminin ;

Birinci yılında; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Modelaj, Fotoğraf, Teknik Resim dersleri alarak görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelinir.
İkinci yılında; Mesleki Tasarım Eğitimi, Temel Mimari, Görsel Anlatım Teknikleri, Mobilya Konstrüksiyon ve Çağdaş Sanat dersleri alınır.
Üçüncü yılında; Öğrenciler estetik ve işlerliği bir bütün içinde ortaya koyarak projeler yaparlar ve staj görürler. Temel Strüktür, Mobilya Tarihi ve Mimaride Estetik, İnce Yapı derslerini alırlar.
Dördüncü yılında; Öğrenciler verilen projeleri önceki birikimlerine göre eksiksiz ve çok yönlü çizerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Bilgisayarlı Tasarım, Yapı Donatım, Tasarım Kuram ve Yönetim, Analiz ve Keşif dersleri alarak aynı zamanda staj da görürler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Mesajı son düzenleyen Orcнυη ( 14-11-08 - 03:27 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:27 #43
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


157-İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İlköğretim matematik öğretmeni , bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ
GEREÇ VE MATERYALLERİ


- Yıllık öğretim programları, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Maple, mathcad gibi özel bilgi matematik yazılım programları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlköğretim matematik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlköğretim matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.Çalışmaları sırasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri , meslektaşları ve okul idari personeli ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi
- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi
- Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğitim Fakültesi
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi
- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
- İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi
- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi
- Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY 2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar genel liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler;
Genel Matematik, Türkçe I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II, Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri, Eğitim Psikolojisi, Analiz I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Eğitim, Matematik Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.
Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır.
Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda MEB bağlı eğitim kurumlarına ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- MEB bağlı eğitim kurumlarında her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda matematik öğretmeni olanlar gerekli koşulları taşımaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda uzman öğretmen, başöğretmen, okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Matematik Öğretmeni

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Ağustos 2004 tarih ve 2563 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayınlanan 119 sayılı karar)
- OSYM 2007 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

158-İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

TANIM

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
- Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
- Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
- koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
- Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
- Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,
- Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
- Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
- Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,
- Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,
- Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Üniformalar,
- Kapı anahtarları,
- Detektör,
- Görev yerinde bulundurulamayan tabanca,
- Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin;
- Vücutça sağlam, atletik vücutlu,
- İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen)
- Fedakar
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar,
Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi).
Gardiyanlar;
- Cezaevi üst yöneticileriyle,
- Tutuklularla ve hükümlülerle,
- Halktan kişilerle,
- Meslektaşlarıyla,
- Savcılarla,
- Hakimlerle,
- Avukatlarla,
- Askerlerle, iletişim içindedir.
Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; En az Lise veya dengi okul mezunlarına yönelik Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan infaz ve koruma memurları Ağır Cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi eğitim kurslarına alınırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Bu mesleğe girebilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Bu mesleğe yeni başlayan meslek elemanının hükümlü ve tutuklularla olan ilişkilerinin daha sağlıklı olabilmesi için hizmet-içi eğitim uygulanır,
- Bu eğitimde; cezaevi yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi almaları sağlanır, hükümlü ve tutuklularla daha sağlıklı,diyalog kurmaları için Türkçe’yi daha iyi kullanma yetenekleri geliştirilir. Cezaevi mevzuatı, hükümlü ve tutukluları ilgilendiren kanunlar hakkında bilgi verilir,
- Bu mesleğe girenlere zinde kalmaları için yakın dövüşme kuralları öğretilir,
- Cezaevine girmesi yasaklanan maddelerin tanıtılması için dersler verilir. (Esrar, morfin, kokain, eroin ve uyuşturucu haplar.)
Meslek için önemli olan dersler;
- Psikoloji, Türkçe, İnfaz Hukuku, Cezaevi İdaresi, Genel Hukuk, Kriminoloji, Narkotik, Davranış Bilimleri, Ceza Mahkemeleri (CUMUK), İlk Yardım ve Sağlık, Beden Eğitimi vb. dersler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE ÜNVAN


Sınavı kazananlar, Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan hizmet içi kurs programını başarı ile tamamlayanlar “İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan)” olarak göreve başlar.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak devlet memuru statüsünde çalışırlar.

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar.

Cezaevi personeli ile hükümlüler ve tutuklular arasındaki diyalogu artırarak ve o kişileri topluma kazandırmak için hizmet-içi faaliyetlerine çok önem vermek ve bu çalışmaların artırılması mesleğe prestij kazandıracaktır

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru görev içerisinde gösterdiği başarı durumuna göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir.

Yüksek okul mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Polis,
- Bekçi,
- Koruma görevlisi.

H- EK BİLGİLER


Bu konuyla ilgili çeşitli terimlerin açıklanması;

TUTUKLU : Kanun yoluyla hürriyeti elinden alınmış ve bir yere
kapatılmış kimse (Mevkuf).
MEVKUF : Tutulmuş, tutuklu, zan üzerine geçici olarak hapsedilmiş.
HÜKÜMLÜLÜK : Hüküm giymiş olan mahkum.
HÜKÜM : Kanunun gerektirdiği kararın verilmesi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Hapishane ve Tevkifhanelerinin İdaresi hakkında Kanun 14 Haziran 99-1930-1721,
- Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük . 5/Temmuz/1967-8517/
- Adalet Bakanlığı E Tipi Cezaevi ziyaret edilerek görüşme yöntemiyle bu bilgiler derlenmiştir.
- Türk Meslekler Sözlüğü-İİBK,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- Ceza ve tutukevleri,
- Adalet Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

159-İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI

TANIM

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Müdürüne bağlı olarak;
- İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
- Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
- İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur,
- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır,
- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur,
- Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır,
- Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli büro malzemeleri,
- Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi,
- Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları,
- Eğitim araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneği güçlü,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Yönergeyi izleyebilen,
- Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
- Empati kurabilen,
- Büro işlerine ilgili,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir M.Y.O. “İnsan Kaynakları” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- İngilizce.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;
- İşletme, Genel Ekonomi,
- Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon,
- Temel Bil. Tek. Kul. , Sunum Teknikleri,
- Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletim Sistemi,
- Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- İletişim ve Davranışsal Yeterlilik,
- Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi,
- Kamu Personeli Yönetimi,
- İstatistik,
- Eğitim Yönetimi,
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
- Pers. ve İdari İşler, İnsan Kay. Yön ve Formalizasyon Çal.,
- Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi,
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Genel Muhasebe, Çağdaş Yönetim Teknikleri,
- İnsan Kaynakları Planlaması, Özlük Hakları,
- İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı,
- Toplumsal Duyarlılık, Görgü ve Pro. Kuralları,
- Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür dersleri verilmektedir

Ayrıca öğrenciler işyerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLAMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanı ve İnsan Kaynakları “Ön Lisans” diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacıda beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle işçi giriş ve çıkışlarının düzene bağlanması önem arzetmeye başlamıştır.

Bu nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“İnsan Kaynakları” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İnsan Kaynakları Uzmanı,
- Büro Yöneticisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu ÖSS -2005
- Eğitim Kurumu- Kocaeli Üniversitesi Gebze M.Y.O.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Meslek elemanları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

160-İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

TANIM

İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden kişidir

A- GÖREVLER

- İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar ve revize eder,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
- İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek sorumluluk sahibi olanları koordine ve kontrol eder,
- İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlar,
- İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür,
- İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar,
- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlar,
- İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygular,
- Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirir,
- Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar,
- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olur,
- Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili diğer benzer işleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli büro malzemeleri,
- Telefon, fax, bilgisayar, daktilo vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip,
- Bir işi planlayabilen ve uygulayabilen,
- Analitik düşünebilen
- Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
- Sosyal bilimlere ilgi duyan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Yabancı dil bilen ve kullanabilen,
- Ekip çalışmalarına yatkın,
- Bilgisini paylaşabilen,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- İnsanlarla empati kurabilen,
- Çalışma hayatına yönelik hukuk mevzuatına hakim,
- Sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip,
- Büro işlerine ilgili
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnsan kaynakları uzmanı, öncelikli ve ağırlıklı olarak büro ortamında görev yapar, birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimini veren lisans düzeyinde herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak çeşitli üniversitelerde bu alanda yüksek lisans yapmak ve sertifika programlarına katılarak mümkündür. Ayrıca; işletme, iktisat, kamu yönetimi, psikoloji, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri rehberlik ve psikolojik danışma, halkla ilişkiler ve iletişim bölümlerinden mezun olanlar bu meslekte çalışabilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Psikoloji Sosyal psikoloji ve endüstriyel psikoloji),
- İşletme,
- Kalite Yönetimi
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek lisans ve sertifika programına katılmak için ilgili üniversitelerin belirleyeceği şartları taşımak gerekmektedir. Yukarıda belirtilen diğer programlara girebilmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında adı geçen bölümlere girmede gereken türde yeterli puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Meslek için liseden sonra en az 4 yıllık üniversite eğitimi söz konusudur. Lisans eğitiminden sonra 2 yıl yüksek lisans yapmak mümkündür. Ayrıca çeşitli sürelerdeki sertifika programlarına da katılmak mümkündür. İnsan kaynakları eğitimi ekonomi, çalışma ekonomisi, psikolojik danışma ve araştırma, istatistik konularına ağırlık verir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim görülen alanla ilgili lisans diploması ve sertifika alınmaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mesleğin çalışma alanları;

- Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının özlük, personel ya da insan kaynakları birimlerinde,
- Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyen profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir.

İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır.

İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları bünyelerinde çalıştırmak istemektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Tecrübe, işletmenin büyüklüğü ve çalışılan ile göre ücrette değişiklik olmaktadır. Ancak özel sektörde alınan ücret asgari ücretin en az 4 katıdır. Ücretin en üst sınırını vermek mümkün olmamaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

İşyerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Meslek elemanlarının; insan kaynakları müdürü, bölüm yöneticisi ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER


- Halkla ilişkiler elemanı
- Çalışma ekonomisti

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek Elemanları,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İZMİR,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] -30/05/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:28 #44
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


161-İNŞAAT MÜHENDİSİ

TANIM


Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Hesap makinesi,
- Bilgisayar,
- Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri,
- Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal akıl yürütme gücüne sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma),
- Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili)
- Sorumluluk sahibi, dikkatli,
- Yöneticilik özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Erzurum),
- Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Antalya),
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),
- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Manisa),
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),
- Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Kayseri),
- Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Elazığ),
- Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ankara),
- Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İngilizce),
- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ş.Urfa),
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversiresi İnşaat Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Trabzon),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fak. (Trabzon),
- Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Mustafa Kemal Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Hatay),
- Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Samsun),
- ODTÜ Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Osmangazi Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Denizli),
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Isparta),

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

- Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi (Edirne),
- Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (İstanbul),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İnşaat Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İnşaat Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Hazır Beton Teknolojisi”, “İnşaat”, “İnşat Teknikerliği”, “Karayolu Ulaşımı ve Trafik”, “Raylı Sistemler Teknolojisi”, “Ulaştırma”, “Yapı Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İnşaat Mühendisliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dille eğitim yapan okullarda ise bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Eğitimin:
1. yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Yabancı Dil, Bilgisayar Programlama, İnşaat Mühendisliği için Jeoloji, İnşaat Mühendisliğine Giriş,

2. yılında; Mühendislik Mekaniği, Mühendislik Ekonomisi, Malzeme Bilimi, ileri düzeyde Matematik, İnşaat Mühendisliği Bilgisi Uygulaması, Topografya, Mukavemet, Yapı Malzemeleri, Mühendis Matematiği,

3. yılında; Yapı Mekaniğine Giriş, Ulaştırma Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Hidroloji, Mühendis Bilgilendirme Yöntemleri, İstatistiksel Yöntemler, Trafik Mühendisliğine Giriş, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği,

4. yılında; Temel Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Betonarme, Yapım Mühendisliği ve İşletmesi, Su Kaynakları Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapı Tasarımı derslerini almaktadırlar.

Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “İnşaat Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. En yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. Kendi işyerini açabilirler.

Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır. Ancak yeni üniversitelerin açılması ve üniversitelere göre farklılık gösteren eğitim olanakları nedeniyle yeni mezun olan inşaat mühendislerinde işsiz kalma olasılığı daha fazladır.

İnşaat Mühendisleri Odası Yayınlarından edinilen bilgiye göre ülkemizde inşaat mühendisliği eğitimi gören kadın sayısı oldukça azdır. İnşaat mühendisi olarak görev yapan bayanların büyük çoğunluğu da büroda proje mühendisliği yapmaktadır.

İnşaat sektörü devamlı gelişim ve ilerleme içinde olduğundan gelişen teknolojinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca uzmanlaşma (köprü, baraj, otoyol, bina inşaatı) ve bilgisayar kullanımı artmaktadır. Deprem ve diğer tabii afetler göz önünde bulundurularak yapılaşmaya gidilmesi inşaat mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir.

Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuş ve bu kapsamda Avrupa’daki İnşaat Mühendislerinin eğitim düzeylerinin eşitlenmesi çalışmaları için ön hazırlık yapılmaktadır. Bu amaçla da mezuniyet sonrası eğitimle sertifikalı mühendislik uygulamasının işler hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mezuniyet sonrası tecrübe ile katılınılan teknik toplantı, mesleki seminer ve sempozyumlar göz önünde bulundurularak uzmanlardan oluşan bir komite önünde sözlü ve yazılı bir şekilde sınav yapılarak bu sertifikanın elde edilmesi düşünülmektedir.

Büyük inşaat firmaları özellikle son yıllarda yurt dışında da ihale almaktadırlar. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında görev yapan inşaat mühendisleri de vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

Özel işyerlerinde çalışanlarda ise kazanç, tecrübeye ve bölgelere göre değişmektedir. Genellikle büro görevi yapanlar asgari ücretin dört katı kadar, şantiye mühendisliği yapanlar asgari ücretin sekiz katı kadar, yabancı dil, bilgisayar ve deneyimi olanlar ise asgari ücretin dokuz katı kadar ücret alırlar.

Kendi işyerlerini açarak müteahhitlik yapanlarda ise ücret yapılan işe göre değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitiminden sonra yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve büyük firmaların açtığı mesleki eğitim kursları vardır. İnşaat Mühendisleri Odası ihtiyaca göre sık sık çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Meslekte uzmanlaşma imkanı oldukça fazladır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde;

- Yapı Malzemesi,
- Yapı İşletmesi,
- Deprem Mühendisliği,
- Geoteknik (Yer bilimleri),
- Ulaştırma ve Tatbiki Yapı Analizi,
- Mekanik ve Boyutlandırma,
- Hidrolik,
- Su Yapıları (Barajlar, bentler, dalga kıran),
- Yol, Demiryolu gibi alanlarda uzmanlaşmak mümkündür.

İlgili fakültede eğitimini bitiren kişi mühendis unvanı alır. Daha sonra Yüksek Mühendislik, Bilim Uzmanlığı, Bilim Doktorluğu eğitimiyle meslekte yükselme ve ilerleme mümkün olabilmektedir.

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel işyerlerinde çalışan inşaat mühendisleri deneyim ve yeteneklerine bağlı olarak zaman içerisinde yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Mimar,
- Jeofizik Mühendisi,
- Çevre Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

162-İNŞAAT TEKNİSYENİ

TANIM

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler,
- Kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenir, bu malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu inceler,
- Yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale eder, uyarıda bulunur, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak mühendise haber verir,
- İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazar,
- İnşaatla ilgili diğer konularda inşaat mühendisleri ve mimarın vereceği görevi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Şartname ve projeler,
- Bilgisayar,
- Testere,
- Keser,
- Rende,
- Mala,
- İskarpela,
- Şakül,
- Mastar,
- Terazi (su terazisi),
- Metre, mira, niva,
- Sürveyan defteri, ataşman ve röleve defteri, hesap makinesi gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve geometri konularına ilgili ve başarılı,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip,
- Başkaları ile iyi ilişki kurabilen,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Bedence güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk sahibi ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat teknisyenleri resmi kuruluşların inşaat bölümlerinde ve inşaat firmalarında çalışırlar ve görevlerini inşaat alanlarında yürütürler. Çalışma ortamı genellikle tozlu, bazen sıcak, bazen soğuktur. İnşaat teknisyeni ayakta çalışır ve işçilerin çalışmalarını denetler. Bu da insanlarla etkileşimde bulunmasını gerektirir. Görevde dikkatsizlik ve ihmal kazalara yol açabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitim yerleri, endüstri meslek liseleri, çok programlı liseler ve teknik liselerin inşaat ve yapı, Anadolu teknik liselerinin İnşaat bölümleridir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- İş Teknik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu olup, genel veya meslek liselerinin ortak hazırlık sınıfının (9 sınıf) sonunda meslek lisesine girmeye karar veren öğrenciler kayıt yaptırabilirler.
- Anadolu teknik liselerine ilköğretim okulunun 8. sınıfına devam eden, sağlık durumu girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda başarı sağlamış olanlar başvurabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıl, bu liselerin bünyesinde bulunan teknik liselerde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıldır.

9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. Eğitim süresince; Yapı Bilgisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Ölçme Bilgisi, Statik ve Yapı Hesapları, Yapı İşletmesi ve Mal Alma, Atölye, Bina Bilgisi, Betonarme, Su Yapıları, Yol Bilgisi, Bilgisayar, Yapı Tesisat Bilgisi derslerini alır ve uygulamalarını yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-GİPLOMA VE UNVAN


Endüstri meslek lisesi mezunları meslek lisesi diploması, Anadolu teknik lisesi mezunları teknik lise diploması alarak mezun olurlar. Unvanları ise "İnşaat Teknisyeni"dir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat teknisyenleri kamu sektöründe TC. Devlet Demir Yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belediyeler vb. işyerleri ile özel inşaat şirketlerinde iş bulabilirler.
Bu alanda iyi eğitim gören meslek sahiplerinin özellikle özel sektörde çalışma alanları geniştir.
Kamu kurumlarında teknik eleman olarak ve teknisyen unvanı ile çalışmak isteyenlerin iş bulma şansı azdır.
Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek sahiplerinin yurtdışında çalışma olanaklarını artırmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimlerinin 3. yılında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere işverence bir ücret ödenir. Yine pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayıp özel sektörde müteahhit yanında çalışan inşaat teknisyenleri becerilerine göre, en az asgari ücretle çalışmaktadırlar.

Kamu kuruluşlarında teknik eleman olarak görev yapan inşaat teknisyenleri bulundukları kadro, derece ve kademelerine göre belirlenen ücreti alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinden mezun olanlar, doğrudan ustalık sınavına girerler ve başarılı oldukları taktirde ustalık belgesi alabilmektedirler.

Meslek okulu mezunları, meslek eğitimi içerisinde yapıda yer alan betonarme demirciliği, doğrama, yalıtım vb. alanlardan birisini tercih ederek bu alanda uzmanlaşmaya gidebilmektedirler.

Meslek liselerinin inşaat ve yapı bölümlerinin birinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşım ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Raylı Sistemler Teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Yapı Öğretmenliği”, “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Sürveyanlık,
- Restorasyon teknisyenliği,
- Alt yapı teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Meslekte çalışanların başlıca sorumlulukları:
- Bina ve yapıların projeye uygun yapılmasından ve uygun malzeme kullanımına nezaret etmekten,
- Çalışanlarla ilgili tekniker veya mühendisi bilgilendirmek ve direktiflerini yerine getirmekten,
- Çalışanların iş güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını takip ve kontrol etmekten sorumludurlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İSKUR Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü" 1983-Ankara Yayın No: 173,
- Endüstri Meslek Lisesi, Yapı Bölümü Meslek Dersleri Eğitim Programları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu 2005,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- MEB, 2001 – 2002 Öğretim yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Ankara – 2001,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

163-İŞLETME MÜHENDİSİ

TANIM

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar,
- İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar,
- İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir,
- Mühendislerle işletmeciler arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İmalat ve tasarımda kullanılan bilgisayarlar ve ilgili paket programlar,
- Rapido, pergel, gönye takımı gibi plan ve proje için gerekli malzemeler,
- Kumpas, mikrometre, metre vb. ölçme aletleri,
- Çalıştığı alanla ile ilgili özel aletler ve hammaddeler,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal düşünme yeteneğine,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
- Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
- Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı,
- Matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili,
- Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- Zamanı iyi kullanabilen,
- Başkalarıyla çalışabilen ve onlara güvenebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


İşletme mühendisi olmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi "İşletme Mühendisliği" programını tamamlamak gerekir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi "İşletme Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim boyunca işletme mühendisliği bölümünde;
- Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Mikro Ekonomi, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi, Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Para Kredi, Matematiksel Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Personel ve Ücret Yönetimi, Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, Gelişme Ekonomisi, İşletme Politikası başlıklı branş dersleri okutulur.
- Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme Mühendisliği” lisans diploması ve “İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletme mühendisleri sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika gibi kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler.

Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar.

İşletme mühendisliği Türkiye'de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde, büyük fabrikalarda üretim faaliyetleri ile işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit ettiği miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında işletme mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler.
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri Mühendisi,
- İşletmeci,
- İktisatçı,
- Yönetici,
- Denetici,
- Çalışma Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri Uzmanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İstanbul Teknik Üniversitesi Katalogu,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:29 #45
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


164-İŞLETMECİ

TANIM


İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran ve yöneten (işleten) kişidir.

A- GÖREVLER

İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir.
Genellikle işletmeci;
- İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,
- İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,
- İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,
- İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,
- Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayarlar,
- Basılı veya yazılı dokümanlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletmeci olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal düşünme yeteneğine,
- Organizasyon yeteneğine,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
- Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
- Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
- Matematik ve sosyal konulara ilgili,
- Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- Zamanı iyi kullanabilen,
- Ekip çalışması yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketi ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi hemen hemen tüm üniversitelere bağlı “İktisadi ve İdari Bilimler” , “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” fakültelerinin “İşletme” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlık ( EA-2)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşletme” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Banka ve Sigorta Yönetimi”, “Bankacılık ve Sigortacılık”, “Bankacılık”, “Bilgi Yönetimi”, “Bilgisayar Destekli Muhasebe”, “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama”, “Bilişim – Yönetim”, “Borsa ve Finans” “Dış Ticaret”, “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği”, “e-Ticaret”, “Emlak ve Emlak Yönetimi”, “Emtia Borsası”, “Endüstriyel Yönetim”, “Finans”, “Finans ve Muhasebe”, “Genel İşletme”, “Gümrük İşletme”, “İnternet ile Pazarlama”, “İş İdaresi”, “İşletme/İşletmecilik”, “İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi”, “İthalat-İhracat”, “Kooperatifçilik”, “Mağaza İşletmeciliği”, “Muhasebe”, “Orta Kademe Yöneticilik”, “Otel Yöneticiliği”, “Para ve Sermaye Yönetimi”, “Pazarlama/Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi”, “Sigortacılık”, “Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama”, “Tarımsal Kooperatifçilik”, “Tarımsal İşletmecilik”, “Tarımsal Pazarlama”, “Ticaret ve Yönetim”, “Turizm”, “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği” “Turizm ve Otelcilik”, “Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği”, “Turizm Yönetimi”, “Turizm ve Seyahat İşletmeciliği”, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İşletme” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince alınan dersler;
Birinci Sınıf;
Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Türkçe I, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, Psikoloji, Envanter ve Bilanço, İşletme Yönetimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi I, Yabancı Dil, Genel İktisat, Matematik.
İkinci Sınıf;
Türkçe II, İşletme Organizasyonu, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Ticaret Hukuku, Para ve Banka, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Beden Eğitimi II, Yabancı Dil II, Kamu Maliyesi, İstatistik.
Üçüncü Sınıf;
İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Makro Pazarlama, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Türkçe III, Vergi
hukuku II, Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi,
Üretim Yönetimi ve Sistemleri, Maddi Raporlar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III, Beden Eğitimi III, Yabancı Dil III.
Dördüncü Sınıf;
Türkçe IV, Sayısal Yöntemler, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İhtisas Muhasebeleri, Pazarlama Araştırmaları, Muhasebe Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Politikası, Kooperatifçilik, Muhasebe Denetimi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi IV, Beden Eğitimi IV, Yabancı Dil IV.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme” lisans diploması ve “İşletmeci” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.
- Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.
- İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.)
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
İşletmecilik mesleği, iş dünyası (yönetim, vergi, sigorta, finansman, ekonomi vb.) ile ilgili bir meslektir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında sağlıklı kararlar alınabilmesi için daha hızlı, daha sağlam ve daha sıkı bir bilgi akımı ve analizi zorunludur. Gelişen teknolojiyle birlikte işletmeciler teorik ve pratik bilgilerini bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleriyle çalışarak pekiştirmelidir. Gelecekte kendini teknik ve sosyal yönden geliştirebilmiş işletmecilere daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.
Meslek eğitimi verilen üniversitelerden bazılarında eğitim-öğretim ücretlidir. Bu ücretler yıllık olarak hesaplanmakta olup, üniversitelere göre farklılık göstermekte ve 2 ya da 4 eşit taksitle alınmaktadır. Burslu programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen burs İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrası ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedir. Bu ücretler işyerinin kamu ve özel kuruluş olmasına bağlı olduğu kadar kişisel başarılarla da yakından ilgilidir.
Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışanlar ilk göreve başlayışta normal olarak göstergelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Bu da asgari ücretin 2 katı civarındadır.
Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, öğrenim düzeyi (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- Ayrıca başarılı olanlar özel veya kamu kuruluşlarında en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükselebilirler.
- Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, muhasebeci, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İşletme Mühendisi,
- İktisatçı,
- Maliyeci,
- Çalışma Ekonomisti,
- Yönetici,
- Mali Müşavir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ANGİAD, Ankara Genç İşadamları Derneği "Ülkemizde Girişimcilik ve Risk Sermayesi" Hazırlayan: Hakan KARALAR,
- Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX Sayı: 1-2-1991,
- Eskişehir İTİ Akademisi Yayınları, "Yeni gelişmeler Karşısında İşletme Yöneticileri ve İşletme Eğitimi", Şanöz ALP, ANKARA-1972,
- KOSGEB, "Kendi İşinizi Kurabilirsiniz. Temel Kavramlar ve Öneriler", 1993-ANKARA,
- "İşletmecinin Dünyası" BİAR Eğitim Hizmetleri Departman Yayını,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


165-İSTATİSTİKÇİ

TANIM


Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar,
- İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar,
- Anketin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler,
- Anketi uygulayacak kişileri eğitir,
- Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,
- Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,
- Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,
- Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,
- Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştir.
- İstatistikçiler mevcut ve başkaları tarafından toplanan bilgilerin işlenmesi (sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi) aşamasında da görev yaparlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, istatistiksel paket programları,
- Hesap makinesi,
- İstatistik tablo ve cetveller.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İstatistikçi olmak isteyenlerin;
- Üstün düzeyde akademik yeteneğe,
- Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip,
- Derinliğine araştırmaya meraklı,
- Dikkatli, sabırlı,
- Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İstatistikçiler genellikle büroda bilgisayar başında çalışırlar. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı “Fen” ve “Fen-Edebiyat” fakültelerinin “İstatistik” bölümlerinde verilmektedir.
Meslek eğitiminin yapıldığı üniversiteler:
- Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi
- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
- Çukurova Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
- Fırat Üniversitesi(Elazığ) Fen Edebiyat Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Muğla Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İstatistik”, lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İstatistik”, lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,Bilgisayar Programcılığı,Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri“Kalite Kontrol”, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İstatistik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
- İstatistiğin işlevleri temel kavramları, değişkenler, yüzdeler ve oranlar,
- Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, eğitim çizimleri integraller, çok değişkenli fonksiyonlar,
- Vektör ve uzaylar, matrisler ve matris uzaylar, permütasyonlar ve determinantlar,
- Matrisler, determinantın özellikleri, hesaplaması, ilgili programlar,
- Diferansiyel denklemlerle ilgili bilgiler ve uygulamalar,
- Olasılık tanımı, örnek uzay kavramı, koşullu olasılık, değişken kavramı, yoğunluluk fonksiyonu yardımıyla mod, medyan, aritmetik ortalama ve varyasyon hesaplaması, tesadüfi değişken kavramı, kesikli ve sürekli dağılımlar, bileşik dağılımlar,
- Tesadüfi değişkenlerin toplamları ve dağılımı, merkez limit teorisi, basit tesadüfi örnekleme,
- Ortalamalar ile ilgili uygulamalar, basit düzeyde regrasyon analizi uygulamaları, zaman serileri, çoklu regrasyon analizi ve parametrik olmayan tekniklerle ilgili uygulamalar,
- Tahmin ve tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regrasyon ve korelasyon, varyans analizi,
- Örnekleme ve tamsayılar, örnekleme kuramının temel öğeleri, örnekleme tekniklerinin irdelenmesi,
- Simetri ve başlıklı ölçüler, normal dağılım işlevi, olasılıklı örnekleme dağılımları, kestirim, istatistiksel sınama,
- Araştırma çeşitleri, araştırmanın aşamaları, problem seçimi, kaynak tarama, veri toplama, analiz, sonuç, soru cetveli hazırlanması, anket tekniği, görüşme, anket değerlendirme,
- Bilgisayarın tanımı, sınıflandırılması, programlama olgusu, yazılım ve ürünleri, paket programı, akış şeması, basic programlama dili, kodlama giriş/çıkış komutları, fonksiyonlar, matrisler üzerinde işlemler, programlama elemanlarının istatistik uygulamalarda kullanımı, istatistikte kütük kullanımı ve uygulamaları,
- Cobol programlama dili özellikleri, program denetimi, giriş çıkış işlemleri, pascal programlama dili ve kullanımı,
- Çok değişkenli istatistik teknikleri ve testleri,
- Karar ve karar alma ortamları, istatistik karar alma kurumlarında karar alma yöntemleri,
- Zaman serisi tanımı, unsurlar, unsurların belirlenmesi,
- Karar kavramı ve istatistiksel karar alma ile ilgili bilgiler ve deney düzenleme,
- Ekonometri ile ilgili kapsamlı bilgiler, kalite, kalite kontrol, toplam kalite kontrolün tarihçesi, kontrol grafikleri, kabul planları, güvenilirlik,
- Kararlar ve modeller, doğrusal programlama ve model ile ilgili varsayımlar ve tanımlar, çözüm teknikleri, optimizasyon ile ilgili kavramlar ve optimizasyonun işletmelerde uygulanması, şebeke analizi, oyun teorisi, tamsayılı programlama,
- Bilimsel yöntem ve istatistiğin yeri, deney tasarım ilişkileri,
- Proje kavramı ve çalışmaları, proje değerlendirme yöntemleri projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi ve yöntem organizasyon açısından değerlendirilmesi,
- Halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve reklam, iletişim kavramları, kitle iletişim araçları, halkla ilişkilerde istatistiğin önemi, halkla ilişkiler kampanyalarından örnekler,
- Yönetime giriş, işletmenin yapısı, işletmelerde karar verme süreci, kararlarda maliyet giderleri ve talep çözümlemesi, kararlarda rekabet ve kar yaklaşımı,
- İktisat, iktisat teorisi ve politikası, değer ve fiyat teorisi, faktör fiyatlarının oluşumu, milli muhasebe ve milli hasıla, para teorisi ve para politikası, uluslararası ekonomi, iktisadi gelişme,
- Demografinin tanımı, demografinin tarihsel gelişimi, nüfus teorileri, nüfus politikaları, demografik bilgi kaynakları,
- Statik demografi, dinamik demografi, Türkiye'deki demografik bilgi kaynakları, hayat tabloları konularında eğitim alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İstatistik” lisans diploması ve "İstatistikçi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Bankalar, Emniyet Teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Üniversitelerin, istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak, ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler.
İstatistik mesleği günlük yaşantı ve birçok bilim dalı ile iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte biyoloji, işletmecilik, demografi, ekonomi, mühendislik, sağlık, sigortacılık, pazarlama ve tüketim araştırması, tıp, yöneylem araştırması, psikoloji, sosyal bilimler ve kalite kontrol alanlarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye duyulan gereksinim daha da artmaktadır.
Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirilmesinde istatistikçiler rollerini genişletmektedirler.
Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle istatistikçilerin çalışma alanları çok geniştir. Bilgisayar programcısı olarak çalışabilecekleri gibi analizler yapan planlama ünitelerinde, kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrolü aşamalarında, teknolojik gelişme aşamasında veya tarımla ilgili sektörlerde deney düzenleyici olarak görev alabilirler.
Gelecekte yasal değişiklikler sonucu kamu kurumları dışında istatistiki bilgi toplayan ve değerlendiren özel şirket ve danışmanlık bürolarının açılmasına izin verilmesi gündeme gelebilir.
Çalışmalarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve fonksiyonlarının artması meslekte kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi sırasında, herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

EĞİTİM SONRASI


Eğitimin tamamlanmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa göreve başlayanlar teknik eleman olarak 8. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar.
Özel kuruluşlarda ise çok daha yüksek ücretle çalışma olanağına sahiptirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler (şef, müdür yrd., müdür vb).
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Matematikçi,
- Sistem Analisti.

H- EK BİLGİLER

Matematiksel İstatistikçi: İstatistik biliminin matematiksel bazında araştırmaları yürütür, istatistiki çalışmaların metodunu tayin eder, ileriye dönük ekonomik ve istatistiki matematiksel hesaplamaları yapar.
Herhangi bir konu üzerinde meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel problemlerin çözümü için araştırma tekliflerini değerlendirir; olayları etüt eder, sebep sonuç ilişkilerini ortaya koyarak ortalama eğilimler üzerinde çalışır; olasılık, sonuç, varyans ve diğer matematiksel teorileri ispatlar, yeni istatistiksel metodolojiyi test eder ve düzenlemede bulunur; derlediği bilgiler ışığında metot tespiti yapar; bilgileri genelleştirir, teknik esaslara bağlar; anket ve analiz çalışmalarında kullanılacak formların dizayn çalışmalarını yapar; çok amaçlı sorular hazırlar; yapılacak çalışmaların mali yükünü hesaplar; çalışmalarda kullanılacak adam-saati tespit eder.
Uygulamalı İstatistikçi: Çeşitli konularda yorumlar yapmak için istatistiksel araştırmaları planlar ve yürütür, geliştirir, elde edilen istatistiki veriyi değerlendirir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

166-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda işitme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
İşitme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
- İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir,
- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
- Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,
- Okul araç-gereçleri,
- Bireysel ve grup işitme cihazları,
- Görsel araçlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilim konularına ilgili,
- İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşitme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon), Fatih Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümlerinden mezun olanlar ile Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil alanlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, Odyoloji, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir.
Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşitme Engelliler Öğretmenliği ” lisans diploması ve “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.
Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler,
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği,
- Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile12.07.2004 ve119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- MEDAK Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- Anadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM),
- Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve
Şube Müdürlükleri

167-İTHALAT-İHRACAT MESLEK ELEMANI

TANIM

Uluslararası ticaret işlemlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev alan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurar, gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlar,
- Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder,
- Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimini gerçekleştirir,
- Yurt dışından alınan malın parasının (bedelinin) sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında tahsil edilmesini sağlamaya çalışır,
- Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İthalat ve ihracatla ilgili mevzuat kitapları,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Büro malzemeleri, telefon, fax, bilgisayar, hesap makinesi vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İthalat-İhracat Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Ekonomi, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İthalat-ihracat elemanları büroda çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İş genellikle oturarak yürütülür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin meslek yüksekokulları "İthalat-İhracat " programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Sosyal Bilimler,
- Matematik,
- Yabancı Dil (İngilizce, Almanca vb.).

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden ve Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler; “İthalat-İhracat” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

İthalat ve İhracat alanında üniversitelerde verilen eğitimin süresi 2 yıldır.

I. yarıyıl: İktisat, İşletme, Muhasebe I, Temel Hukuk, İthalat Tekniği, Bilgi İşlem I, Kamu Maliyesi,
II. yarıyıl: Ticaret Hukuku, Uluslararası İktisat, Muhasebe II, Bilgi İşlem II, İhracat Tekniği, Vergileme Tekniği, İstatistik,
III. yarıyıl: İthalat Mevzuatı, Finansman Teknikleri, Kambiyo İşlemleri, Gümrük Mevzuatı, Uluslararası Pazarlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret İngilizcesi,
IV. yarıyıl: Dış Ticaret Muhasebesi, İhracat Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri, İthalat-İhracat Finansmanı, Dış İşlemlerde Teşvikler, Güncel Dış Ticaret Sorunları, Dış Ticaret İngilizcesi dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İthalat – İhracat” , ön lisans diploması ve “İthalat – İhracat Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir. Avrupa Birliğine girildiğinde bu meslek elemanlarına olan talebin artacağı düşünülmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneği ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-5 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME


“İthalat-İhracat” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme, Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararsı Ticaret ve Finansman lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Meslek elemanları bilgilerine, yeteneklerine ve iş tecrübelerine bağlı olarak çeşitli yönetim kademelerinde yer alabilirler. Firmalarda dış ticaret müdürü olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gümrük işletme teknikeri.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:47
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016