Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 14-11-08, 04:07 #21
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


74-DERİ MÜHENDİSİ

TANIM

Derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme konusunda inceleme ve araştırma yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Bir derinin hayvandan yüzüldükten sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanılabilir hale gelinceye kadar geçen sürede yapılan işlemleri denetler.
- İşlenerek kullanılabilir hale gelen ham deri ve kürkün dikilmesi ve korunması konusunda, yapımcılara danışmanlık yapar,
- Özel kullanım amaçlı derilerin üretimi alanında çalışır. Kullanım yeri ve amacına göre; giysilik, kürklük, ayakkabılık, çantalık, döşemelik, mobilyalık vb. çeşitli deri üretimleri konusunda inceleme ve araştırmalar yapar,
- Derinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar. Ürünün kaliteli olması için denetlemelerde bulunur,
- Deri üretimi sırasında ortaya çıkan artıklardan üretimi mümkün olan jelatin, tutkal, salam ve sucuk kılıfları gibi mamullerin elde edilmesi için yöntemler geliştirir,
- Sektörün sorunlarını bilimsel ve teknolojik anlamda çözebilir, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilir, danışmanlık yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İşlenmiş ve yarı işlenmiş deri çeşitleri (kösele, napa, pösteki kürk, nubuk, meşin, astar, güderi, süet, glase),
- Deri işlemeciliğinde kullanılan laboratuar malzemeleri,
- Kimyasal maddeler (oksitler, asitler, bazlar, çeşitli tuzlar, kükürt, sülfirik asit, sodyum ve bileşikleri, alüminyum, demir, krom vb.),
- Deri boyama ve yardımcı boya maddeleri (anyonik, katyonik, anfoterik boyalar),
- Deri işlemeciliğinde kullanılan çeşitli makine ve aletler (pervaneli tekne, dolap, etleme makinesi, traş makinesi, yarma makinesi, ütü pres, pistole vb.),
- Bilgisayar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- İnceleme ve araştırma merakına sahip,
- Fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve başarılı,
- İşbirliği halinde çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları, çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda, atölyelerde, ıslak zeminde, zaman zaman da laboratuarda çalışırlar. Fabrika, atölye vb. yerlerde yoğun deri kokusu ve kimyasal analizler yaparken çoğunlukla kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalırlar. Meslek elemanları fabrikalarda işverenle, teknisyen, tekniker ve işçilerle iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Ege Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesinin "Deri Mühendisliği" programlarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Kimya,
- Biyoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrence Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puanı almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Deri Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Ayrıca Deri İşleme Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Dericilik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Deri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Deri Mühendisliği programında verilen eğitimin amaçlarından biri; deri endüstrisinin ihtiyaç duyduğu, günümüz modern teknolojisini kullanabilecek, araştırıcı ve geliştirici nitelikte teknik elemanları yetiştirmektir. Diğer amacı ise; sektörün sorunlarına bilimsel çözümler bulmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak ve bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmektir.
Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Deri Histolojisi Ham Deri, Deri Kimyası, Tabaklama Maddeleri, Deri Yardımcı Maddeleri, Deri Bitim İşlemleri, Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri, Deri Analizi ve Kalite Kontrol, Deri Atıkları ve Değerlendirilmesi, Kürk İşleme Teknikleri, İşletme Organizasyonu ve Personel Yönetimi gibi dersler verilir. Okutulan derslerin %62'si teorik, %38'i pratik olarak verilmektedir.
Ayrıca, 3. Sınıfın sonunda 60 günlük yaz stajı vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Deri Mühendisi" ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri mühendisliği alanında yetişen meslek elemanları, başta deri sanayi olmak üzere deri sanayi kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, DPT gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.

Hayvansal ürünler arasında son zamana kadar bir yan ürün olarak kabul edilen ve kolay bozulabilen ham deri; dünyada gelişen bilim ve teknoloji sayesinde günümüzde önemli bir sanayi hammaddesi niteliğini kazanmıştır. Ülkemizde geleneksel deri işleyen işletmeler, yarattıkları ekonomi ve istihdam gücüyle önemli bir sektörün doğmasını sağlamışlardır. Bütün bu gelişmeler sektörde modern teknolojiyi kullanabilecek, araştırıcı ve geliştirici nitelikte teknik elemanlara olan ihtiyacı günümüzde olduğu gibi gelecekte de arttıracaktır.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden yararlanabilirler.

Ege Üniversitesine yerleştirilen öğrencilerden üniversitenin herhangi bir programını ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ve yabancı dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öğrenci arasına girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından burs verilmektedir.

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre belirlenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlar.

Deri ve Deri Ürünleri Sanayii ile ilgili özel işyerlerinde aylık kazanç asgari ücretin en az 2 katı düzeyinde olmaktadır. 3-5 yıllık deneyimi olan ya da deri kimyasalları üreten kuruluşlarda çalışanlar daha yüksek ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler, lisansüstü eğitimi tamamlayarak bu konuda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.

İşletmelerde gösterilen performansa ve deneyime bağlı olarak yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Dericilik teknikeri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri ve bölümü tanıtan dokümanlar,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-Prof. Dr. Y.KUZGUN,
- Ege Üniversitesi Rehberi 1999-2000,
- ÖSYM 2006 Sınav Kılavuzu,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


75-DERİ TEKNİSYENİ

TANIM

Ham deri veya yünlü deriyi çeşitli işlemlere tabi tutarak kullanıma hazır mamül hale getirme işleriyle uğraşan kişidir.

A-GÖREVLER

Deri Mühendisi tarafından hazırlanan üretim planına göre;
- İşlenecek deriyi seçer,
- Ham deriyi ıslatır, gerekirse tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç soma ve yağ giderme işlemini yapar,
- Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapar,
- Sıkma ve traş işlemlerini yapar,
- Deride kalite ayırımı yapar,
- Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapar,
- Deriyi kurutur, istenilen renge boyar, ütüler ve su geçirmezliğini sağlar,
- Deriyi istenilen ölçülerde keserek satışa hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Deri işlemede kullanılan araç-gereçler (etleme makinesi, sıkma makinesi, pervaneli tekne, tıraş makinesi, yaş ve kuru dolaplar, gergi makinesi, yün kırpma makinesi, tarak, vakum makinesi, deri alanı ölçme makinesi, deri ölçme ve kesim makineleri, boyama makinesi, yarma makinesi),
- Jilet, bıçak ve kenar alma makası,
- Deri işlemede kullanılan kimyasal maddeler.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Temel bilimlere ilgili,
- Uzun süre ayakta çalışmaya dayanıklı ve bedence güçlü,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Kötü kokudan, ıslak, rutubetli ortamdan rahatsız olmayan,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deri Teknisyenlerinin çalışma ortamı kirli, ıslak ve rahatsız edici kokuludur. Çalışma yeri, deri işleyen tabakhane, atölye ve fabrikalardır. Genellikle ayakta çalışılır. Islak ve nemli ortamlarda uzun süreli çalışma sonunda romatizmal hastalıklar söz konusu olabilir. Meslek elemanı çalışırken birinci derecede deri ve kimyasal maddelerle ilgilidir. Mühendisler, işveren ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Liselerinin ‘Deri Teknolojisi’ bölümlerinde verilmektedir. Bunlar;
- Bornova (İzmir) Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi,
- Gerede (Bolu) Endüstri Meslek Lisesi’ dir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.

Mesleğin eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak yapılır.
Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi genel kültür dersleri, Anorganik Kimya, Ham Deri, Deri Kimyasalları, Deri Teknolojisi, Organik Kimya, Arıtma Bilgisi, Makine Bilgisi, Kürk Teknolojisi gibi teorik ve Kimya Laboratuarı, Atölye gibi uygulamalı meslek dersleri okutulur. 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

Öğrenciler son sınıfta ise 2 gün okulda, 3 gün meslekle ilgili işletmede olmak üzere beceri eğitimi görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları okullara göre; meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri Teknisyenleri; özel sektöre ait deri işleme atölye ve fabrikalarında çalışabilirler .

Ekonomik durumuna bağlı olarak kendi işyerini açabileceği gibi özellikle deri işleme sanayinin gelişmiş olduğu İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Uşak, Niğde, Tekirdağ (Çorlu) gibi illerde de iş bulma şansına sahiptir.

Kalite anlayışının artması, deri konfeksiyon ve deri ürünlerinin sürekli çeşitlenmesi ve dış talebin artması bu alanda yetişmiş elemana olan talebi arttırmaktadır.


F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler, yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
- Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
- Mesleki eğitim sürecinde muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Kazanç, çalışılan işletmeye göre değişmektedir. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Deri Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.

Meslek liselerinin Deri Teknolojisi bölümünden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Deri Teknolojisi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Dericilik Teknikeri.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Bu alanda program uygulayan ilgili eğitim kurumu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2005,
- Meslek Danışma Merkezi Bilgi Kaynakları,
- MEB, 2001-2002 öğretim yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Ankara-2001,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


76-DİL BİLİMCİ

TANIM

Ana dil esas olmak üzere çeşitli dillerin yapısını, kullanımını ve tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Çeşitli toplumların kullandıkları bir iletişim biçimi olan dilin birbirinden farklılıkları ve benzerliklerini inceler,
- İnsan dilinin ses ve anlam yönlerine ilişkin bilgiler elde eder,
- Dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi hakkında araştırmalarda bulunur,
- Dil aileleri hakkında araştırmalar yapar,
- Elde ettiği verileri değerlendirerek dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili bilgiler oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Teyp,
- Kamera,
- Film,
- Bilgisayar,
- Çeşitli büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dil bilimci olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip,
- Dil-edebiyat, tarih, sosyoloji, ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili,
- Bilimsel çalışmaya meraklı,
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur. Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Dil Bilimi” Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Tarih,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Türk Dili ve Edebiyatı.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrence Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli “Dil” puanı almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Dil Bilimi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Dil Bilimi programında eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince Dilbilimine Giriş, Dilbilim Tarihi, Dilin Değişik Açılardan Görünümü, Fonetik, Sentaks, Semantik gibi derslerin yanı sıra Dünya Dilleri, Dil Aileleri ve Diyalektoloji gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Dil Bilimci” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dil bilimciler, üniversite ve araştırma kurumlarında dille ilgili araştırmacı olarak çalışabilirler. Öğrenimleri sırasında Türk Dili, Fransızca, İngilizce, Almanca gibi filoloji dallarında zorunlu yada seçmeli dersler aldıklarından ortaöğretim kurumlarında bu dillerde öğretmenlik yapabilirler.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler, gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Filolog,
- Etnolog.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu ÖSYM 2006,
- Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi Haziran/2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


77-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ (İLKÖĞRETİM)

TANIM


Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
- Ankara Üniversitesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum),
- Çukurova Üniversitesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri),
- Marmara Üniversitesi (İstanbul)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),
- Selçuk Üniversitesi (Konya)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Ayrıca, aşağıda belirtilen üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri mezunlarıda öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans veya pedagojik formasyon gibi) almaları halinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Kurumlarına atanırlar.
- Ankara Üniversitesi,
- Atatürk Üniversitesi ( Erzurum),
- Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas),
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
- Çukurova Üniversitesi (Adana)
- Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir),
- Erciyes Üniversitesi ( Kayseri),
- Fırat Üniversitesi(Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak.,
- Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa),
- İstanbul Üniversitesi,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fak.
- Marmara Üniversitesi ( İstanbul),
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun),
- Sakarya Üniversitesi,
- Selçuk Üniversitesi ( Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi ( Isparta),
- Uludağ Üniversitesi ( Bursa).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Felsefe,
- Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Y.D.A), Çok Programlı Lisenin İmam Hatip Lisesi Programı/Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açıköğretim Lisesinin İmam Hatip Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- İlahiyat Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır.
Eğitim süresince;
Tefsir Usulu, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, Eğitime Giriş, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Dini Musiki, Din ve Ahlak Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler almaktadırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler

G- MESLEKTE İLERLEME

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
MEB'ca yapılan sınavda başarılı olurlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tarih öğretmenliği

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu –2006,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
Müdürlükleri.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:09 #22
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


78-DİPLOMAT (DIŞ İŞLERİ MESLEK MEMURU)

TANIM

Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığınca atanan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hükümetçe belirlenen esaslara uyan dış politikayı uygular ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür,

- T.C. uyruklu, gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlar karşısında hak ve çıkarlarını korur, geliştirir ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk korumasını sağlar,

- Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile uluslar arası örgüt ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ilişki ve görüşmelerini yürütür, Bu ilişki ve görüşmeler sonucu gerekiyorsa uluslar arası anlaşmaları yine diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yapar,

- Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve ilişkilerinin Devletin dış politikasına uygunluğunu sağlar, bu kuruluşların uluslar arası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren ilişkilerin eşgüdümünü sağlar ve bunlara katılır,

- Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken dış ilişki ve görüşmelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetir,

- Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarda temsil işlerini yetkili makam olarak yürütür,

- Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri izler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru) olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
- Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
- Sorumluluk duygusuna sahip, sır saklayabilen,
- Düzgün bir fiziki yapıya sahip ve bedensel özürü bulunmayan,
- İleri derecede İngilizce veya Fransızca ve Almanca bilen
kimseler olmaları gerekmektedir.


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak, Ankara’daki Merkez teşkilatında ve Türkiye’nin yurtdışında bulunan büyükelçilik, başkonsolosluk ve daimi temsilciliklerde görev yaparlar.

- Yurtdışında kişi, haberleşme ve bina dokunulmazlığı haklarından yararlanırlar. Ayrıca, gümrük denetiminden de muaftırlar.

- Çalışma saatleri görevli bulunduğu ülkenin çalışma saatlerine bağlıdır. Bunun yanısıra saat farkı bulunan ülkelerde gerektiğinde kendi ülkesinin çalışma saatlerine göre de çalışırlar.

- Meslek hayatlarının üçte iki kadarı dış temsilciliklerde geçer. Yurtdışına her tayin öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir. Tayin kapsamına giren memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri imkanlar elverdiği ölçüde dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Ülkemizde diplomat (dış işleri meslek memuru) yetiştiren herhangi bir fakülte veya bölüm bulunmamaktadır. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumları bu mesleğin ön eğitim yerleri olarak sayılabilir.

MESLEK ÖN EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Lise veya dengi okul mezunlarının katılabildiği, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda eşit ağırlık puanına göre öğrenci alan ve eğitim süresi dört yıl olan üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakültelerini veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarını kazanmış olmak gerekmektedir. (Uygulamada sınav konularının denkliği bakımından Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları daha fazla başarı sağlamaktadırlar.)

MESLEKİ EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


Siyasi Tarih, Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Ekonomi, Maliye, İngilizce, Türkçe, Uluslar arası Politika, Ululslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Medeni Hukuk, Türkiye Ekonomisi, Uluslar arası Ekonomi, Hukukun Temel Kavramları.

MESLEĞE GİRİŞ
KOŞULLARI


Dışişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile akıl yürütme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü meslek memurluğu sınavında başarılı olmak gerekir. Sınava girebilmek için aranan nitelikler şunlardır:
- Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek,
- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreyle eğitim veren Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakültelerinin veya bunlara denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı öğrenim kurumunu bitirmiş bulunmak,
- Yazılı eleme sınavın ilk gününde otuz bir yaşından gün almamış olmak,
- ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarından Dış İşleri Bakanlığı aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden sınav ilanında duyurulacak yeterli puan almak
gerekmektedir.

Sınav Konuları: Yazılı eleme aşamasında, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde kompozisyon, Türkçe’den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe’ye çeviri bölümleri bulunmaktadır. Almanca’dan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri gereklidir. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

Yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağrılırlar. Sözlü aşamasında adaylara; Siyasi Tarih, (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789’dan zamanımıza kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi); Uluslararası Politika; Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye’nin yönetim yapısı; Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku; Hukukun temel kavramları ve Medeni Hukuk; Türkiye Ekonomisi; Maliye; Uluslar arası Ekonomi; Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Sözlü ve mülakat şeklinde yapılan sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulurlar.

ADAYLIK EĞİTİMİN
SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Aday meslek memurlarının eğitim süresi iki yıldır.
- Sınav sonucunda, Dışişleri Bakanlığına katılan aday meslek memurları, önce temel eğitime, daha sonra kapsamlı olarak hazırlanan hazırlayıcı eğitime ve staja tabii tutulurlar.

- Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu temel ve hazırlayıcı eğitim bir yıl sürmektedir. Aday memurlar, temel ve hazırlayıcı eğitimin ardından merkez birimlerinde bir yıl staj yaparak iki yıllık hizmet içi eğitim süresini tamamlarlar.

ADAYLIK EĞİTİMİ
SONUNDA ALINAN UNVAN


Olumlu sicil alan ve adaylıkları tamamlanan meslek memurları Ataşe unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru), Dış İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yabancı ülkelerde Başkonsolosluklar, Daimi Temsilcilikler ve Büyükelçiliklerde çalışırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrenciler de vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

- Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) maaş ve özlük hakları bakımından kamu personeline tanınan haklardan yararlanırlar. Ankara’da Bakanlık merkez teşkilatında görevli meslek memuruna ayrıca, “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir. Bu çerçevede Dış İşleri Bakanlığında göreve yeni başlayan bir meslek memuru asgari ücretin yaklaşık dört katı tutarında maaş alır.

- Yurtdışı maaşları her ülkenin yaşam koşulları ve pahalılık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Görev yapılan ülkenin hayat şartlarına göre iki ile yedi bin ABD Doları arasında maaş alırlar. Maaş düzeyleri iki-üç yılda bir Birleşmiş Milletler Yaşam Standardı esasına göre bulunulan ülkedeki hayat pahalılığı açısından gözden geçirilir. İlk yurtdışı tayininde, örnek olarak Almanya’ya atanan bekar bir meslek memuru yaklaşık 3000 Euro maaş alır.

- Evli memurların yurtdışı maaşlarına aile yardımı olarak, eş için %5, iki çocuğa kadar çocuk başına %2,5 eklenir.

- Yurtdışında görevli memurlara ayrıca, pahalı ülkelerde maaşlarının belli bir oranını aşmaması koşuluyla, kira katkısı sağlanır.

- Yurtdışına atanan veya merkeze dönen memura ve aile fertlerine uçak biletleri yanında eşya nakil yolluğu ödenir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Ataşelik süresi bir yıldır. Ateşelik görevinden sonra 3 yıl 3.katip, arkasından 3 yıl süre ile 2. Katip olarak görev yaparlar. Ataşelik, 3. Katiplik ve 2. Katiplik dönemlerinde Muavin Konsolos sıfatını da taşıyarak yurt dışında görevlendirilirler. 2. Katiplik süresinin sonunda yapılan sınav sonucuna göre Başkatip unvanını alırlar ve Başkatip olanlar Konsolos yeterlik sınavına kabul edilirler.

- Konsolos yeterlilik sınavını kazananlar, Konsolosluk dönemlerindeki başarı durumlarına göre Şube Müdürü veya Daire Başkan Vekili ile Daire Başkanı olabilirler. Bu unvanları taşıdıkları süre zarfında aynı zamanda Başkonsolos sıfatı ile yurtdışında görevlendirilirler.

- Başkonsoloslar daha sonra durumlarına göre Genel Müdür Yardımcısı olabilirler ve bu süre zarfında aynı zamanda Elçi sıfatını alırlar. Bir süre sınırlaması bulunmamakla birlikte bu görevde 2 ile 4 yıl arası görev yaparlar. Genel Müdürlüğe yükselen diplomatlar ise Büyükelçi sıfatı ile yurtdışında görevlendirilirler.

H- EK BİLGİLER

DIŞ TEŞKİLAT


Büyükelçilikler, nezdinde bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki ikili düzeydeki ilişkileri yürüten diplomatik misyonlardır. Büyükelçi, söz konusu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve Cumhurbaşkanının kendisine güven duyduğunu ifade eden mektubu, nezdine atandığı Devlet Başkanına sunularak göreve başlar. Büyükelçilikte görevli Büyükelçi dışındaki meslek memurları, kıdemlerine göre sırasıyla Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Başkatip, Müsteşar ve Elçi-Müsteşar unvanlarını taşırlar.

Daimi Temsilcilikler, bir uluslar arası kuruluşta Türkiye’yi temsil eden diplomatik misyonlardır. Daimi Temsilci, Büyükelçi unvanını taşır. Daimi Temsilci dışındaki meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla, Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsil Yardımcısı unvanlarını taşırlar.

Başkonsolosluklar, görev sahalarına giren bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve kültürel çıkarlarını korumak ve bölgede yerleşik T.C. vatandaşları üzerinde devletin himayesini sağlamakla yükümlüdürler. Bir ülkede birden fazla başkonsolosluk bulunabilir. Başkonsolosluğun amiri Başkonsolos unvanını taşır. Bu misyonlarda görev yapan diğer meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla, Ataşe, Muavin Konsolos, Konsolos ve Başkonsolos Yardımcısı unvanlarını taşırlar. Başkonsolosluklar, bulundukları ülkede yerleşik Büyükelçiliğe bağlıdırlar.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Dış İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Dışişleri Bakanlığı dokümanları,
- Uluslar arası Politika Ders Kitabı (Mehmet GÖNLÜBOL),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Dışişleri Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

79-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

TANIM

Diş hekiminin kendisine verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER


- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine alçı ile suyu karıştırarak yaptığı hamuru dökerek, alçı model elde eder,
- Alınan model üzerinde gerekli çalışmaları yapar.
- Alçı kalıptan akrilik denilen maddeyi çıkarır,
- Diş hekimince yapılan provadan gelen dişleri mumlayarak diş eti şeklini verir,
- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba yerleştirir (mufta safhası),
- Kalıptan çıkardıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,
- Protez cilası yapar,
- Kırılan protezleri tamir eder,
- Kron köprü yapar,
- Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),
- Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.,
- Elektriksiz el aletleri (mufla, bol bol kaşığı, modelaj, ateş spatülü, pense çeşitleri, makas, testere vb.),
- Elektrikli el aletleri ve makineler (tur motorları ve mikromotorlar).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş protez teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El becerisine sahip,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve estetik görüşe sahip,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Ayrıntılara dikkat edebilen
kimseler olmaları gerekir.

Kimyasal maddelere ve tozlara karşı alerjisi olanlar bu mesleğin icrasında zorlanırlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş protez teknisyenleri, diş laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı farklılık gösterebilir. Metal döküm ve metal tesviye işlerinin yapıldığı laboratuarlar tozlu ve gürültülü olabilir. Akrilik ve porselen çalışması yapılan kısımlar temiz ortamlardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışılır. Diş Protez teknisyenleri Diş hekimleri ile iletişim içinde görev yaparlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı aşağıda isimleri yazılı Sağlık meslek liselerinin “Diş Protez” bölümlerinde verilmektedir.

- İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
- Ordu Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
- Çankırı Ilgaz Sağlık Meslek Lisesi,
- Elazığ Atatürk Sağlık Meslek Lisesi.

Ayrıca; Mesleki Eğitim Merkezlerinde “Diş Protezcisi” mesleğinin eğitimi verilmektedir. Bu meslek hakkında bilgi edinmek için “Diş Protezcisi” mesleğini inceleyebilirsiniz.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- İş-Teknik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Diş Protez Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
- İlköğretim okullarının 8.sınıflarında öğrenim görüyor veya mezun omak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)’nda başarılı olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrenciler, meslek dersleri olarak Meslek Teknolojisi, Protez Maddeleri Bilgisi, Manipülasyon, Diş Morfolojisi, Tam protezler, Bölümlü Protezler, Sabit Protezler, Ortodonti, Mikrobiyoloji, Çene-Yüz Protezleri, İşletme Ekonomisi, temel bilim dersleri olarak Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlkyardım, Sağlık İstatistiği, Hastalıklar Bilgisi, kültür dersleri olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlar “Sağlık Meslek Lisesi Diploması” ve “Diş Protez Teknisyeni” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diş protez teknisyenleri özel diş laboratuarlarında, kliniklerde ve kamu ve özel hastanelerde iş bulabilirler.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar sağlık hizmetleri sınıfından asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı tutarında ücret almaktadırlar.

Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise işyerinin durumuna göre ve çalışan kişinin beceri ve deneyimine göre değişiklikler gösterir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinin “Diş Protez Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Ağız Diş Sağlığı , Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde bu proğramlara kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.
Ağız Diş Sağlığı , Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Çeşitli üniversite ve özel laboratuarların düzenledikleri ücretli kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini artırabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diş protez teknikeri.
- Protez ortez teknikeri

H - EK BİLGİLER

Sağlık Meslek Liselerine Başvuru Şartları:
Genel Şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak,
Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak,Kamu haklarından yasaklı olmamak.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Sağlık Bakanlığı ve ilgili okullar,
- Türkiye İş Kurumu Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

80-DİŞ HEKİMİ

TANIM

Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastanın şikayetlerini dinleyip, ayna ve sort ile ağzını muayene eder,
- Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
- Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder,
- Tedavisi olanaklı olmayan dişleri anestezi yaparak çeker,
- Apseli diş için reçete yazar,
- Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,
- Kanal tedavisi yapar,
- Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
- İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Fotey (Dişçi koltuğu),
- Diş Üniti,
- Aeratör (Diş kesme aleti),
- Mikromotor,
- Enjektör (Set),
- Davye (Dişçi kerpeteni),
- Diş temizleme aletleri,
- Ağız aynaları ve ağız için el aletleri,
- Diş çürüğünden koruyucu maddeler,
- Alçılar,
- Ölçü maddeleri,
- Dolgu maddeleri (Siman, Amalgan, Porselen),
- Anestezi Solüsyonu (Tedavilerde acı duymayı önleyen sıvı).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş hekimi olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
- Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,
- Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Estetik anlayışı yüksek
kimseler olmaları gerekir.
El becerisi, meslekte başarıyı artırıcı etmendir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki fakültelerde verilmektedir.
- Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi,
- Atatürk Üni. (Erzurum) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Dicle Üni. (Diyarbakır) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Ege Üni. (İzmir) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Gazi Üni. (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi,
- İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi,
- Marmara Üni. (İstanbul) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Selçuk Üni. (Konya) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Yeditepe Üni. (İstanbul) Diş Hekimliği Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


Fen bilimleri dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Diş Hekimliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Diş Hekimliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim 6 yıldır.
Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.

Eğitimi genel olarak iki bölüme ayırabiliriz:
a) Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır.
b) Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir.
Eğitimde:
1. yıl: Türkçe, Biyokimya, Biyoistatistik, Organik Kimya,Fizik, Tıbbi Biyoloji, Yabancı Dil, Protez Pratik, Protez Teorik, Davranış Bilimleri, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
2. yıl: Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Tedavi Teorik, Tedavi Pratik, Protez Pratik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
3. yıl: Tedavi Pratik, Protez Pratik, Tam Protez, Hareketli Bölümlü Protez, Farmakoloji, Endodonti, Endodonti Pratik, Sabit Protez, Maddeler Bilgisi, Ağız Hastalıkları Tedavisi,Genel Patoloji, Periodontoloji, Dental Anestezi, Ortodonti, Radyoloji, Oral Diagnoz, Tedavi Teorik,
4. yıl: Sabit Protez, Endodonti, Dahiliye, Hareketli Bölümlü Protez, Pedodonti, Oral Diagnoz, Dental Anestezi, Ortodonti Teorik, Ortodonti Pratik, Periodontoloji, Genel Cerrahi, Ağız Hastalıkları, Tam Protez, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
4. Sınıf Stajları;
Staj fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara göre
- Cerrahi, Protez, Tedavi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalında en az 4 hafta yapılır.
5. yıl: Üst Çene Protezi, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Pedodonti, Diş Hekimliği Tarihi, Çene-yüz Cerrahisi, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Adli Tıp, Genel Seminer.
5. Sınıf Stajları;
Staj Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre; Cerrahi; en az 6 hafta, Protez; en az 6 hafta, Tedavi; en az 6 hafta, Periodontoloji; en az 3 hafta, Ortodonti; en az 3 hafta, Pedodonti; en az 3 hafta, Oral Diagnoz ve Radyoloji; en az 3 hafta Anabilim ve Bilim Dallarında yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanede çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.

Kamu ve özel sektörde ihtiyaca yetecek kadar diş hekimi bulunmakla birlikte 7'nci 5 yıllık kalkınma planına göre 2000 yıllarında diş hekimliğine duyulan ihtiyaç artacak ve istihdam alanı genişleyecektir. Ayrıca koruyucu hekimlik yönünde doğacak talepler ileride diş hekimliği için geniş iş olanakları sunacaktır.
Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş Hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenci isterse ve şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Bu kredinin miktarı her öğrenci için aynı olup her yıl artırılmaktadır.

Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği meslek odalarından karşılıksız burs alma olanağı da vardır. Fakat bu burstan yararlanmanın koşullarını fakülteler belirler. (Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.)

EĞİTİM SONRASI

Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir.

Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır.

Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemelidir.

Protez alanında teknik, tedavi alanında bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır.

Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler.

Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

BENZER MESLEKLER

- Diş teknisyenliği,
- Tıp doktorluğu.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2006,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
- Meslekler ve Tercih Rehberi- Aydoğdu Yayınları
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

81-DİŞ PROTEZCİSİ

TANIM

Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine, alçı ile suyu karıştırarak hamur yapar. Hamuru kalıp üzerine yerleştirir ve kaynatarak sertleştirir,
- Alçı kalıptan akriliği çıkarır,
- Dişlerin, kalıba yerleştirilmesinde diş hekimine yardım eder,
- Provadan gelen dişleri mumlayarak, diş eti şeklini verir,
- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba geçirir (mufta safhası),
- Kalıptan çıktıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,
- Protez cilası yapar,
- Kırılan protezleri tamir eder,
- Kron köprü yapar,
- Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),
- Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Elektriksiz el aletleri (pense çeşitleri, makas, testere vb.),
- Elektrikli aletler ve makineler,
- Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş protezcisi olmak isteyenlerin;
- Normal bir genel yetenek düzeyine,
- El ve gözü uyumlu kullanabilme,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine,
- Renk algısına,
- Estetik görüşe sahip olmaları,
- Kimyasal maddelere ve toza karşı alerjisi olmaması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş protezcileri, diş atölyelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamında kimyasal maddelerle, alçı ve porselenle çalışıldığından aşırı toz ve koku vardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışırlar. Zaman zaman diş hekimleri, diş teknisyenleri ile etkileşim halindedirler. Çalışmasını haftanın her günü tam zamanlı olarak yürütür. Hafta sonu çalışması da söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Diş Protezciliği alanında eğitim programı düzenlenebilmektedir.
Ayrıca, mesleğin eğitimi teknisyenlik düzeyinde sağlık meslek liselerinde verilmektedir.
Diş Protez Teknisyenliği mesleği hakkında bilgi almak için bu merkezde mevcut “Diş Protez Teknisyenliği” meslek bilgi dosyasından yararlanabilirsiniz.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Diş protezciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Bu merkezlerde teorik eğitim, işyerlerinde ise uygulamalı eğitim verilmektedir.
Çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi, Maniplasyon, Malzeme Alet Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve “Kalfa” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çalışma alanları, diş laboratuarları, özel diş klinikleri ve hastanelerdir. Meslekte iş bulma olanağı fazladır. Usta unvanını alanlar kendi adlarına işyeri açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Aday çırak ve çırak öğrencilere, eğitimleri süresince, asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere işverenlerce ücret ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar, asgari ücretin, yaklaşık olarak 2-3 katı tutarında ücret almaktadır,

Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise, işyerinin yapısı elemanın beceri ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diş Protez Teknisyenliği,
- Diş Protez Teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Diş Hastanesi Diş Protez Kliniği,
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı "Çıraklık Dönemi Diş Protezciliği" Meslek Dalı Eğitim Programı,

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Mesleki eğitim merkezleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:10 #23
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


82-DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI

TANIM


İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar,
- Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder,
- Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar,
- Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır,
- Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Diğer büro malzemeleri,
- Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dış Ticaret Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dış ticaret elemanları büroda çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İş genellikle oturarak yürütülür. İthalat-ihracat işiyle ilgili işletmelerde görev alanlar gümrüklerde de iş takibi yaparlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleki eğitim aşağıdaki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının ‘Dış Ticaret” programlarında verilmektedir.
- Denizli Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Bekilli Meslek Yüksekokulu, Buldan Meslek Yüksekokulu,
- Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu,
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Yayladağı Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
- Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu,
- Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Konya Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu,
- Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu,
- Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yüksekokulu, Geyve Meslek Yüksekokulu, Sapanca Meslek Yüksekokulu, Pamukova Meslek Yüksekokulu,
- Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu,
- Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu,
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Sosyal Bilimler,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen ) , Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu) , İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden mezun olanlar ve Ticaret Liselerini Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde bitirenler “Dış Ticaret” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse açık kalan kontenjanlara göre ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSS Sınavında yeterli EA (Eşit Ağırlıklı) puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Mezuniyet için 30 işgünü staj zorunludur. Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar, Genel Muhasebe, Hukuka Giriş, Ekonomi, Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı, Ticari Matematik, İş Hukuku, İthalat ve İhracat Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Dış Ticaret Muhasebesi, AB- Türkiye İlişkileri, Gümrük Birliği ve Gümrük Rejimleri, Kambiyo Mevzuatı, Finansal Yönetim, Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama, gibi dersler görülür.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Dış Ticaret Ön lisans Diploması" ve " Dış Ticaret Meslek Elemanı " unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dış ticaret ön lisans programından mezun olanlar Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir. Avrupa Birliğine girildiğinde bu meslek elemanlarına olan talebin artacağı düşünülmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında istihdam edilenler 657 sayılı Kanuna göre belirlenen ücreti alırlar.
- Eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneği ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-5 katı arasında değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

“Dış Ticaret ” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik”Ekonomi ve Finans, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İşletmeci,
- Muhasebeci,
- Bankacı,
- İktisatçı.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dökümanları
- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2005,
- ÖSS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2005,
- ÖSS Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu 2005,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


83-DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI)

TANIM

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında
oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,
- Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve
diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,
- Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz
beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,
- Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve
uygulanmasında yardımcı olur,
- Besin analizlerini yapar,
- Diyet ürünleri geliştirir,
- Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına
uygun diyetleri planlar,
- Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,
- Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun
hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi,
saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,
- Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin
öğelerini hesaplar,
- Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,
- Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve
sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,
- Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda
eğitir,
- Eğitim materyallerini hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İlgili dokümanlar,
- Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diyetisyen olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen,
- Başkalarına yardım etmekten hoşlanan,
- Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,
- Güleryüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan,
- Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde verilmektedir.
- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu,
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fak.,
- Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji,
- Kimya,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Beslenme ve Diyetetik lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Beslenme ve Diyetetik lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.

Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra:
Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunların çalışma alanları 6 grupta toplanabilir:
1. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.)
2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda,
3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında,
4. Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda,
5. Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen,
6. Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır.

Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir.

Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

BENZER MESLEKLER

- Halk Sağlığı Gıda Uzmanlığı,
- Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Uzmanlığı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

84-DİZGİ TEKNİSYENİ

TANIM

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orjinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) dizgisini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

• Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,
• Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,
• Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,
• Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,
• Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,
• Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,
• Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


• Bilgisayarlar (PC ve Mac),
• Paket Programlar,
• Scannerler,
• Yazıcılar,
• Film çıkış üniteleri,
• Işıklı masa,
• Disketler,CD’ler,CD yazıcılar

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dizgi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip,
- İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,
- Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,
- Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
- Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.

Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi İstanbul Matbaa Meslek Lisesinin dizgi bölümünde ve aşağıdaki Endüstri Meslek Liselerinin matbaa bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
• Adana Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi,
• Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Bursa Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi,
• Bursa Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi,
• Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Gaziantep M.Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi,
• İzmir Buca Endüstri Meslek Lisesi,
• İzmir Kemalpaşa Molpak Endüstri Meslek Lisesi,
• Isparta Endüstri Meslek Lisesi,
• Kayseri S.Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi,
• Kocaeli Darıca Aslan Çimento Endüstri Meslek Lisesi,
• Konya Meram Endüstri Meslek Lisesi,
• Malatya Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi,
• Samsun Merkez Endüstri Meslek Lisesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Resim,
- Türkçe,
- İş Teknik dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Matbaa Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrenciler birinci ve ikinci yıl teorik eğitim, üçüncü sınıflarda haftada 3 gün işletmelerde pratik, 2 gün okulda teorik eğitim görürler.

Meslek liselerindeki eğitimin;
Birinci yılında: Türkçe, Matematik, Tarih, Yabancı Dil, Fizik, Kimya gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, Genel Matbaa, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği gibi meslek derslerini görürler,
Uygulamalı olarak ise Atölye ve Meslek Teknolojisi dersleri görürler.
İkinci yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Genel Matbaa, Renk Bilgisi ve Mikaj-Montaj gibi meslek dersleri ve Atölye, Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri vardır.
Üçüncü yıl: Genel bilgi dersleri ve Grafik, Maliyet, Elektrik-Elektronik Bilgisi gibi meslek dersleri Atölye ve Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri verilmektedir.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek lisesinde eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, teknisyen unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dizgi teknisyenleri, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgi teknisyenliği iç içe girmiş durumdadır. Masaüstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir. Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin dizgi bölümden mezun olanlar Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
- Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Tipo baskıcı,
- Serigraf,
- Grafiker,
- Ofset baskıcı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2006
- MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

85-DOĞALGAZ TESİSAT TEKNİSYENİ

TANIM

Doğalgaz tesisatının, bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb.) kadar projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve kullanıma hazır hale getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Doğalgaz çalışmalarında teknik emniyet tedbirlerini alır,
- Kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemalarını okur,
- Regülatörlerin montaj işlerinde karşılaşılan problemleri çözer,
- Polietilen boruların kaynak döşemesini yapar,
- Çelik hat boru kaynağını, kontrolünü, döşemesini yapar,
- Çelik hat borularının korozyona karşı korunması için gerekli önlemleri alır,
- Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında; ön hazırlık çalışmalarını yapar, teknik emniyetle ilgilenir,
- Doğalgaz sayaçlarının; periyodik kontrollerini, okunmasını ve bakımını yapar,
- Kontrolsüz gaz çıkışları ve yangınlarına karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,
- Doğalgazın binaya nasıl ve nereden alınacağını tayin eder ve karar verir,
- Yapıların iç dağıtım şebekesini oluşturur ve gaz borularını tekniğine uygun döşer,
- Yaptığı gaz tesisatını test ederek kaçaklarını giderir,
- Baca çekiş testlerini yapar,
- Havalandırma menfez ve kanallarının yerlerini belirler ve monte eder,
- Kazan dairelerinde gaz boruları ile gaz yolu armatürlerinin nasıl döşenmesi gerektiğini tasarlar ve yapar,
- Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesini ve bakımını yapar,
- Doğalgaz tüketim cihazlarına ait elektrik devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar,
- Baca gazı ölçüm cihazlarını kullanarak yanma sonucu meydana gelen ürünleri ölçer ve cihaz alev ayarlarını yapar,
- Doğalgaz tüketim (yakıcı) cihazların montajını fonksiyon şemasına göre bakım ve onarımını yapar,
- Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Elektrik kaynak makinesi,
- Matkap tezgahı,
- Hidrolik demir testere tezgahı,
- Sütunlu zımpara taşı tezgahı,
- Bakır boru işleme takımı,
- Lehim takımı,
- Çelik boru bükme makinesi,
- El breyzi,
- Kenet makinesi,
- Rulo makinesi,
- Demir, kurşun ve bakır borular,
- Elektrik el breyzi,
- Oksijen-asetilen takımı,
- Gaz kaçak arayıcısı,
- Gaz basınç regülatörleri,
- Gaz sayaçları,
- Sızdırmazlık malzemeleri (macun, keten, özel dolgu malzemeleri),
- Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,
- Eğeler, keskiler, gönyeler,
- Tenekeci makası,
- Su terazisi,
- Boru anahtarları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Bedenen güçlü ve sağlıklı kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri; binalar, kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen, açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozlu ve gürültülüdür. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; Endüstri Meslek Liselerinin “Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz)” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Endüstri Meslek Liseleri “Tesisat Teknolojisi” bölümü bünyesinde eğitim süresi I. ve II. yıl ortak program, III. Yıl ve IV. “Isıtma Doğalgaz Tesisatı” ihtisas programı olmak üzere 4 yıldır. Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra bu bölümde öğrencilere; konutlar, işyerleri ve diğer sosyal tesislerde kullanılan doğalgaz, sıhhi ve ısıtma tesisatı ile ilgili tesisat, montaj, bakım-onarım ve kullanımı hakkında mesleki bilgiler kazandırılmaktadır. Öğrenciler III. Sınıftan itibaren istekleri doğrultusunda ısıtma-sıhhi tesisat yada ısıtma-doğalgaz tesisatı ihtisas alanlarına ayrılmaktadırlar.
Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde de çalışabilirler.
- Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkanına da sahiptirler.
- Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlerde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri işe yeni başlamaları halinde asgari ücret düzeyinde yada 2 katı oranında gelir elde ederler. Ancak kazanılan bilgi birikimi ve edinilen deneyime paralel olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmeleri de söz konusudur. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre ücrette değişiklik olabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları halinde de asgari ücretin en az 4-5 katı kadar kazanç elde edebilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi” bölümlerinden mezun olanlar istedikleri taktirde, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Tesisat Teknolojisi Sıhhi Tesisat ve Yapı Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda “Enerji Öğretmenliği” ile “Tesisat Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

- Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni,
- Doğalgaz Tesisatçısı,
- Sıhhi Tesisatçı.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Özel ve resmi kurumlarda, kurum mevzuatına (teknik şartnamelere) göre kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmaktan amirine veya işyeri temsilcisine karşı sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:10 #24
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

86-DÖKÜM ÖĞRETMENİ

TANIM


Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Döküm meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Döküm öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
- Çeşitli makine parçaları modelleri, kurutma fırını, ergitme ocakları, sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi, pota, döküm kumu, kalıp kumu, basınçlı döküm makineleri vb.alet ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döküm öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Döküm öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Döküm öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Atölyede, çalışma ortamı, sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Gazi Üniversitesi (Ankara), Teknik Eğitim Fakültesi-Döküm Öğretmenliği,
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi- Döküm
Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Türkçe,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Döküm Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Döküm Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin Döküm, Dökümcülük, İzabe, Endüstriyel Döküm, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Döküm Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Döküm, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine- Resim-Konstrüksiyon, Termik Santral Makineleri, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler;

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Döküm Teknolojisi, Meslek Resmi, Döküm Teknikleri, Dökümlerde Yolluk Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Dökümlerde Besleyici Tasarımı, Cisimlerin Dayanımı, Metalografi, Makine Elemanları, Metalurji Termodinamiği, Döküm Meslek Resmi, Elektrik Bilgisi, Malzeme Muayene Yöntemleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Döküm Hataları, Demir Dışı Alaşımlar Metalurjisi, Metal Ergitme Tekniği, Döküm Laboratuarı, Döküm Üretim Teknikleri, Demir Alaşım Metalurjisi, Döküm Kalite Kontrolü, Zaman ve Hareket Etüdü.

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Döküm öğretmenliği Lisans Diploması" ve ''Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Bu bölümü bitirenler;
- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel
bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler.
- Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.
- Kendi işyerlerini açabilirler.

Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Model Öğretmenliği,
- Kalıpçılık Öğretmenliği.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


- Atölyede, çalışma sırsında yangın tehlikesi olduğundan dikkatli olmak gerekmektedir.

- Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu –2005,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar),
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

87-DÖKÜM TEKNİSYENİ

TANIM

Modelci tarafından ahşap ve polyesterden hazırlanmış makine parçalarına ait modelleri döküm kumu içine kalıplayan ve ergitilen maden ya da alaşımlarını hazırlanmış kalıplara veya metal kalıplar içerisine dökerek istenen şekli veren, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizleyerek düzelten kişidir.

A- GÖREVLER

Dökümcülük, karmaşık ve ustalık gerektiren bir meslektir. Diğer endüstri dallarında olduğu gibi, istenen parçaların temiz, sağlam, gerekli özelliklerde ve ucuz elde edilmeleri temel amaçtır. Bunun için teknolojik gelişmelerle yeni yöntemler geliştirilmiş ve makineleşmeye gidilmiştir. Meslek elemanları çalıştıkları işyerlerine göre H- EK BİLGİLER bölümünde belirtilen alanlarda uzmanlaşsalar da genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.
- Kum kalıpları hazırlar ve döküme hazır hale getirir,
- Döküm yolu ile elde edilecek parçanın kullanılacağı yere göre hangi metal veya alaşımdan yapılması gerektiğine karar verir,
- Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlar,
- Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker,
- Dökümü yapılan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli makine parçaları modelleri,
- Kurutma fırını,
- Ergitme ocakları,
- Silis kumu,
- Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,
- Kum eleme makinesi,
- Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
- Tokmak,
- Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,
- Körük, hava kompresörü,
- İş temizleme makineleri,
- Alaşım elementleri,
- Bakır makas,
- Sıcaklık ölçüm cihazları,
- Seyyar lamba,
- Su üfleyicisi,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Kaldırma ve taşıma donanımı,
- Pota,
- Döküm kumu, kalıp kumu,
- Metal veya ahşap kalıplama dereceleri,
- Basınçlı döküm makineleri,
- Savurma döküm makineleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döküm teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.
Ruhsal ve bedensel açıdan % 50'yi aşan özrü olanlar ile kronik bronşit, akciğer tüberkülozu ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışamazlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, endüstri meslek liselerinde ve yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Başvuru sayısı fazla olduğunda, diploma notuna göre yapılan sıralamayla öğrenci kaydı yapılır.
Çıraklık eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleki eğitim, endüstri meslek liselerinde 4 yıl, mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl sürelidir.
Endüstri meslek liselerinde öğrencilere Teknik Resim ve Meslek Teknolojisi ile Atölye, Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi ve Atölye, Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi, Atölye ve Laboratuar dersleri okutulur. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. 2. Sınıftan itibaren öğrenciler uygulamalı derslerden Atölye derslerini haftada 3 gün işletmelerde gerçek üretim ortamında yaparlar.
Çıraklık eğitiminde ise haftada 5 gün işletmede pratik, 1 gün okulda teorik eğitim alınır. Çıraklık eğitimde ise kültür derslerinin yanı sıra; Takoz niteliğindeki modellerin kalıbını yapmak.
- Döküm hazırlığı sırasında, kalıplara ağırlık yüklemek, tampon yapmak ve ceke takmak,
- Dökülen işleri kumdan çıkartmak, çapakları kırmak ve toplamak.
- Tabii ve sentetik maça kumları hazırlamak,
- Dökümden çıkan parçaları taşlamak,
- Biten işleri ambarlamak gibi pratik ve teorik dersleri birlikte almaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Endüstri meslek lisesi mezunları "Meslek Lisesi Diploması" ve "Teknisyen" unvanı, çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık" Belgesi ve “Kalfa” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döküm teknisyenleri fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan dökümcülük alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Çıraklık eğitimi öğrencileri işyerlerinde çalışırken asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere ücret alırlar.

Endüstri meslek lisesi öğrencileri, işletmelerdeki stajları sırasında asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları işe ilk başladıklarında asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Kişilerin başarı durumlarına göre zamanla bu ücret iki veya üç kat artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME


Meslek liselerinin “Döküm” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Döküm, Makine, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ile Metalurji Malzeme ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Ayrıca meslek liselerinin bu bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Döküm Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine

BENZER MESLEKLER

- Modelci (Polyester),
- Modelci (Ahşap),
- İzabeci,
- Kalıpçı.

H- EK BİLGİLER

Meslek elemanları;
- Metal modelci (makine modelci),
- Maçacı (kum kalıp hazırlayan kişi),
- Metal dökümcü,
- Ocakçı, izabeci,
- Kalıp bozma işçisi,
- Kum kalıpçı olarak uzmanlaşabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları
- 1999-2000 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları (MEB Yayını)
- Dökümcülük Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.asp?alno=3
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

88-DOKUMA TEKNİSYENİ

TANIM

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, tezgahlarda bağlamak suretiyle, kumaş haline getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Dokuma tezgahını hazırlar, iplikleri takar, ayarını yapar ve çalıştırır,
- Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlar,
- Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirir veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirir,
- Kopan iplikleri bağlar ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlar,
- Dokunan kumaşların,istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol eder. İstenilen uzunluğa gelen kumaşı, tezgahın çalışmasını durdurarak tezgahtan çıkartır,
- Dokuma tezgahının temizlik ve bakım işlerini yapar veya yaptırır,
- İşi bittikten sonra, bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi verir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler,
- Desen kağıtları,
- Dokuma tezgahı,
- Mekik.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dokuma teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Dikkatli,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Ayakta ve eğilerek çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Gözleri iyi görebilen
kimseler olmaları gerekir.
El ve parmakları ince olan kişiler bu meslekte daha başarılı olabilirler.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dokuma teknisyenleri tekstil fabrikalarında ve dokuma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleri lif tozludur. Bunun için çalışanlar önlük giyerler. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma saatleri düzenlidir. Kişi bağımsız bir işyeri açarsa çalışma saatlerini kendisi düzenleyebilir. Çalışırken birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgili olup çalışma ortamında;
- Meslektaşlarıyla,
- Boya aprecilerle,
- Müşterilerle,
- İşyerinde çalışan diğer personelle,
- Tekstil teknikeri ve mühendisleriyle,
iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi, kız meslek/meslek liseleri, Anadolu kız meslek ve Anadolu kız teknik ve liseleri “Tekstil” alanının Dokuma dalı, endüstri meslek lisesi, teknik ve Anadolu meslek ve Çok Programlı liselerin “Dokuma” Anadolu teknik liselerinin “Tekstil (Dokuma)” bölümlerinde, çeşitli illerde bulunan mesleki eğitim merkezlerinin "Dokumacılık" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu meslek liselerinde ve Anadolu teknik liselerinde öğrenim görebilmek için
- İlköğretim okulu mezunu olmak ve
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Öğrenci Yönlendirme ve yerleştirme Sınavı sonucunda başarılı olmak,
Meslek liselerinde öğrenim görebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,

Teknik liselerde öğrenim görebilmek için;
- Teknik liseye kayıt şartlarını taşımak gereklidir.

Çıraklık eğitimi için ise,
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekli dir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim süresi, kız meslek ve endüstri meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 4 yıldır. Bu okullarda öğrenim görenler eğitimleri esnasında 3308 Sayılı Yasaya göre 3 gün işletmelerde 2 gün okulda eğitim görürler.
- Mesleki eğitim merkezlerinde süre 3 yıldır. Haftanın bir günü teorik eğitime katılan çırak adayları genel kültür derslerinin yanı sıra Tekstil Bilgisi, Örgü Bilgisi, Dokuma Teknolojisi, Bilgisayar gibi meslek dersleri alırlar. Bu derslerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi H- EK BİLGİLER bölümünde verilmektedir.
- Meslek liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra Tekstil Teknolojisi, Tekstil Kimyası ve Uygulaması, Mesleki Resim, Örgü Bilgisi, Dokuma Teknolojisi, Bilgisayar, Teknik Resim, Makine Bilgisi, Kalite ve Üretim Teknolojisi, Atölye Teknolojisi ve Laboratuarı, Girişimcilik ve İşletme Bilgisi dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Meslek eğitimini meslek lisesinde tamamlayanlar bitirdikleri okul türüne göre meslek lisesi diploması ve "Teknisyen" unvanı alırlar.
- Çıraklık eğitimini tamamlayarak yapılan sınavda başarılı olanlar "Kalfalık Belgesi" ve unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler.
- Bu meslekte iş bulma olanakları: İzmir, İstanbul, Bursa, Uşak, Bilecik, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli ve Kayseri İllerinde oldukça fazladır.
- Özelleştirme nedeni ile kamu kurumlarında bu meslek elemanlarının iş bulma olanağı kalmamıştır. Ancak ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


İşletmede meslek eğitimi sırasında meslek lisesi öğrencileri ile aday çırak ve çırak öğrencilere, yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere, işverenlerce ücret ödenmektedir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalık iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi bittikten sonra, ortalama aylık kazanç yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katıdır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Tekstil Dokuma ve Dokuma bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde Halı ve Kilim, Halıcılık Moda ve Tekstil Tasarımı,Tekstil ve ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Ayrıca meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS kazanıp, “Tekstil Öğretmenliği” ile “Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

BENZER MESLEKLER

- Tekstil desencisi,
- Örücü,
- Tekstil terbiyecisi (boya-baskı-apre-kaplama).

H- EK BİLGİLER

Çıraklık eğitiminde;
Tekstil Bilgisi dersi teorik eğitim programında, eğitimin;
- 1. Yılında: Tekstil, Tekstil Lifleri, Tekstil İplikleri, Kumaş, Renk, Tekstil Terbiye,
- 2. Yılında: Kumaş Analizi, Ana Örgülü Kumaşların Analizi, Kumaş Ağırlık Hapları, Kumaş Tasarımı,
- 3. Yılında: Havlu Örgülü Kumaşların Analizi, Havlu Örgülü Kumaşların Ağırlık Hesapları, Havlu Örgülü Kumaşların Tasarımı,
Örgü Bilgisi Dersi Teorik Öğretim Programının:
- 1. Yılında: Örgü, Bozayağı Örgüsü, Diene Örgüsü, Saten Örgüsü, Örgülerde Tahar ve Planları, Örgülerde Armür ve Planları,
- 2. Yılında: Renkli İpliklerin Örgülere Etkisi, Birleştirilmiş Örgüler, Kuvvetlendirilmiş Örgüler, Çift Katlı Kumaş Örgüler, Pike Örgüler,
- 3. Yılında: Havlu Örgüler, Ajur Örgüler,
Dokuma Teknolojisi Dersi Teorik Öğretim Programının:
- 1. Yılında: Dokuma Düğümleri, El Dokumacılığı, İş Güvenliği, Bobin Makineleri, Katlama ve Büküm, Çözgü Makineleri, Haşıl, Atkı,
- 2. Yılında: Makine Bakımı, Dokuma, Dokuma Makinesinde Atkı Atma, Ağızlık Açma Sistemleri,
- 3. Yılında: Mekikli Dokuma Makineleri, Mekiksiz Dokuma Makineleri konularını öğrenirler,
Dokumacılık Meslek Dalı Pratik Eğitim Programı:
- 1. Yılında: Dokuma Düğümleri, İş Güvenliği, Dokuma Hazırlık,
- 2. Yılında: Makine Bakımı, Dokuma,
- 3. Yılında: Mekikli Dokuma Makineleri, Mekiksiz Dokuma Makineleri, Armürle Ağızlık Açma Sistemi, Jakarlı Ağızlık Açma Sistemleri, Dokuma Makinelerinde Atkı Atma (vuruş) Sistemi, Dokuma Makinelerinde Atkı Taşıyıcılar, Dokuma Makinelerinde Kara (vuruş) Hareketleri konularını öğrenirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- 2004-20025Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumlar Ankara-2005
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Dönemi Dokumacılık Meslek Dalı Eğitim Programı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, "Türk Meslekler Sözlüğü", Yayın No: 173, Ankara 1983,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.


89-DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ

TANIM

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler ve işin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarır, siparişini verir,
- Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
- Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
- Kaplanacak eşyanın ölçülerini alır, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve eşyanın üstüne geçirir ,
- Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yapıştırır,
- Eskimiş mobilya döşemelerini onarır,
- Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapar,
- Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, gönye, T cetveli),
- Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, kerpeten, tel kesti),
- El ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı çivileme tabancaları,
- Dikiş makineleri, kauçuk bıçağı, İngiliz anahtarı, havalı matkap.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döşemecilik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Şekiller arasındaki ilişkileri ve farkları kolayca görebilme yeteneğine sahip,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözünü eşgüdümle kullanan,
- Bedenen güçlü
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Döşemecilik teknisyenleri, mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi sadece döşemecilik işlemlerinin yapıldığı imalathanelerde de çalışabilirler. Çalışma ortamında kırık artığı, vernik, cila kokuları vardır. İş genellikle ayakta yapılır. Birinci derece alet ve malzemelerle ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi;
- Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi,
- Kayseri Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi
“Döşemecilik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin kayıt dönemlerinde okula doğrudan başvurabilirler. Ancak başvurdukları okulda, bu bölümün kontenjanından fazla başvuru olması halinde, ilköğretim okulu diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Endüstri meslek liselerinde, eğitim süresi 4 yıldır.

1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyerine gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, haftanın üç günü işyerinde, mesleğin icra edildiği ortamda, mesleğin icrası için gerekli araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından yararlanılarak öğrenilmektedir.

Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi gibi kültür derslerinin yanı sıra, meslek dersi olarak Meslek Bilgisi, Teknik Resim dersleri okutulmaktadır.

Meslek bilgisi dersinde; döşemecilik ve döşeme işlerine ait genel bilgiler, döşemeciliğin yaşantımızdaki yeri, döşeme cins ve çeşitleri, döşeme teknikleri, döşeme malzemeleri ve özellikleri, döşemecilikte kullanılan aletler ve kullanma teknikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Teknik resim dersinde; resimin önemi ve özellikleri, teknik resim çiziminde kullanılan araçlar ve gereçler, çizgi çeşitleri, resim levhaları, çizim ve ölçülendirme, geometrik çizimler, perspektif ve görünüş çıkarma gibi konular üzerinde durulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döşemecilik teknisyenleri mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler, kendi işyerlerini açabilirler.

Bu meslekte işini severek yapan, mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin iş bulma şansları oldukça yüksektir.

Meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Bu meslekte çalışan kadın yok denecek kadar azdır.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere , işletmelerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,

Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Çalışılan işyerine, yapılan işe ve tecrübeye göre alınan ücret değişmektedir. Özel sektörde işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlamaktadır. Zamanla ücretinde iyileşme olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar , genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “Döşemecilik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekarasyon ile Orman İşletmeciliği, Odun Dışı Orman Ürünleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca meslek liselerinin, “Döşemecilik” bölümünden mezun olanlar, üniversitelerin, “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” lisans programlarını tercih ettiklerinde, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Mobilyacı,
- Oto döşemecisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


- İşle ilgili doğru ölçü almaktan, yeterli malzeme kullanmaktan ve işi zamanında teslim etmekten,
- Kullandığı alet ve malzemelerin bakımından, küçük onarımların yapımından sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- Endüstri meslek lisesi döşemecilik bölümü eğitim programı,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:11 #25
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

90-EBE

TANIM

Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
- Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
- Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
- Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
- Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
- Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
- Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Gebelik izlem çizelgeleri,
- Tansiyon aleti,
- Dinleme aleti,
- Çocuk kalp sesi dinleme aleti,
- Derece,
- Lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için),
- Enjektör ve iğneler,
- Pamuk,
- Eldiven,
- Bebek küveti,
- Steril gazlıbez,
- Maske,
- Makas,
- İpek iplik,
- Muşamba ve önlük,
- Havlu,
- Sabun,
- El fırçası,
- Tülbent,
- Tentürdiyot,
- El kantarı
- Eğitim araç ve gereçleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ebe olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Temiz, dikkatli, titiz,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitim yeri Sağlık Yüksekokullarının ve Sağlık Meslek Liselerinin "Ebelik" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Sosyal Bilimler,
- Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen dersleri,
- Türkçe,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Ebelik ” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ebelik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

NOT: Bu bölüme sadece kız öğrenciler alınmaktadır.

Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için ise;
• İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
• Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
gerekmektedir.

- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Sınıf Öğretmenliği alanları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek Liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Ebelik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ana-Çocuk Sağlığı, Ebelik, Hemşirelik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Pataloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.Bu ders programlarında ;
- Hastalık çeşitleri, nedenleri, önlem ve tedavileri,
- Hastalık çeşitlerine göre hangi ilaçların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı (zararları, veriliş biçimleri, yan tesirleri vb.),
- Kadın hastalıkları, ortaya çıkış sebepleri, önlemleri ve uygulanacak tedavileri ile bu konuda hastaların eğitimi,
- 0-6 yaş grubu çocukların büyümeleri, nasıl beslenecekleri, bakımları, beden ve ruh gelişimleri,
- Doğum yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası hasta bakımı ve muayenesi,
- Yatak banyosu yaptırma,
- Hastaların psikolojik durumları ile ilgili sorunları, bu durumda alınacak tavır ve davranışlar, hasta-ebe ilişkileri,

- Mikropların yapısal özellikleri, insanlara bulaşma yolları ve korunma yöntemleri,
- Kan alma ve çeşitli tahlillerin yapılması,
- Anne karnında çocuk kalp sesini dinleme, enjeksiyon yapma, serum bağlama ve ateşin ölçülmesi,
- Doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri,
- Sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistiki verilerin nasıl toplanıp değerlendirileceği gibi konulara yer verilmektedir.
- Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı olarak yapılır.
Derslerin tanıtımına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebelik” lisans diploması ve “Ebe ” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. İşsizlik kişilerin çalışma yer ve ortamını beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME


Sağlık Meslek Liselerinden mezun ebeler Üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler.Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hemşirelik,
- Sağlık Memurluğu,
- Laborantlık.

H- EK BİLGİLER

- Meslek sağlık iş kolunda yer alır.
- Yalnızca bayanlara açık bir meslektir.
- Çalışma yeri genelde kapalı ortamlardır.
- Resmi kurumlarda meslek elemanlarının beyaz forma ve kep giyme zorunluluğu bulunmakta, ancak özel kuruluşlarda özellikle kep takma zorunluluğu bulunmamaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ve 154 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu,2001
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (Sağlık Bakanlığı- 2001-2002)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

91-ECZACI

TANIM

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
- Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir,
- Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
- İlaçları laboratuarlarda fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder,
- Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
- Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
- İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir,
- Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrap ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,
- İlaç kontrolünde kullanılan araçlar,
- Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczacı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Dikkatli, tertipli ve düzenli,
- İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacılar genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temizdir, ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Eczacılık mesleğinin eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde verilmektedir.
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eczacılık Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Eczacılık Fakültesi,
- Ege Üniversitesi (İzmir) Eczacılık Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eczacılık Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi,
- İnönü Üniversitesi (Malatya) Eczacılık Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Eczacılık Fakültesi,
- Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Yeditepe Ünivesitesi (İstanbul) Eczacılık Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Kimya,
- Fizik,
- Matematik,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Eczacılık” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Eczacılık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar.
Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında;
- Temel dersler: Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik vb.
- Temel sağlık dersleri: Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji vb.
- Eczacılığın başlangıcı derslerini alırlar.
Eğitimin son iki yılında ise;
- Eczacılıkla ilgili (farmasötik), bitki bilimleri (botanik) kimya ve üretim teknolojisi derslerine ilaç etkilerini inceleyen farmakoloji ve toksikoloji konularına, eczacılık tarihi ve mevzuatına ağırlık verilir.
Bu derslerin yanında programda tüm üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri yer alır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Eczacılık” lisans diploması ve “Eczacı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında,
- İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda,
- Kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar.

Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır.

Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80'i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir.

Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler.

Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler.

Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kendi işletmesini kuranların (eczane, ecza deposu,ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyüterek eczacılık alanında işletmeci olarak ilerlemeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Farmakolog,
- Kimyager,
- Fizyolog,
- Biyolog,
- İşletmeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

92-ECZACI KALFASI

TANIM

Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

A-GÖREVLER

- Müşterileri karşılar,
- Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların
kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
- Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirir,
- Tansiyon ölçer, gebelik testi yapar, kan şekeri ölçer,
- Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti verir,
- Eczaneye ait resmi-özel işleri takip eder,
- Eczanenin ilaç ihtiyaçlarını belirleyerek, ilaç siparişlerini
verir,
- Eczanenin temizlik ve düzenini sağlar,
- Bilgisayarda ilaçların giriş-çıkış vb. kayıtlarını tutar,
- Rafları düzenler,
- İlaçların son kullanma tarihlerini takip eder,
- İlaçları ve ıtriyatları etiketler,
- Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapar,
- Telefonlara cevap verir,
- Fatura/kasa fişi düzenler,
- Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutar,
- Nöbetçi eczane duyurusunu eczaneye asar,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İlaç yapımında kullanılan araç-gereçler ve ham maddeleri,
- Bilgisayar ve donanımları,
- Hesap makinası,
- Kağıt, makas, bant,
- Maske, eldiven,
- Telefon.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczacı Kalfası olmak isteyenlerin;
- Kişisel temizliği ve dış görünüşü düzgün,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın,
- Sorumluluk duygusu yüksek, sabırlı,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
- Dikkatli, tertipli, düzenli,
- Detaylara özen gösteren,
- İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
- Uykusuzluğa ve ayakta çalışmaya dayanabilen,
kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacı kalfaları genellikle kapalı ortamlarda, resmi-özel eczanelerde veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ancak, biraz ilaç ve kimyasal madde kokuludur. Eczacı kalfaları sürekli insanlarla etkileşim halindedirler. Eczanenin işlerini takip etmek için zaman zaman kurumlara giderler. Eczane adına ilaç sıralarına girer ve yatan hastalara ilaç götürürler. Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutarlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen kurslarda mesleğin eğitimi verilmektedir.

Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir
Eczanelerde çırak olarak göreve başlayarak, uzun süre çalıştıktan sonra kalfa olabilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Kimya
- Biyoloji
- Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen eğitimler 1,5 ay sürmektedir.

Eğitim süresince;

-İlk Yardım, Matematik, Muhasebe, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Kozmetik, Doğal Ürünler, İlaç Şekilleri, Bilgisayar, İlaçlarla İlgili Mevzuat, Pratik İlaç derslerini alırlar. Ayrıca uygulama dersleri de bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE ÜNVANI


Eğitim sonunda kursa katılanlara Türk Eczacılar Birliğince “Katılım Sertifikası” verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Eczacı kalfası mesleği, eczanelerde eczacının yürütmekte olduğu hizmetlerde ona yardımcı olan ve önemi her geçen gün artan bir meslek alanıdır. Sağlık sektörünün giderek önem kazanmasıyla birlikte, iyi yetişmiş, ilaç ve sağlık konusunda bilgili ve becerili eczacı kalfalarının istihdam olanaklarının giderek artacağı düşünülmektedir.
Eczacı kalfası eczanelerde, ilaç depolarında, medikal sektöründe iş bulabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


İş yeriyle anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Eczanede kalfalık görevini yürütenler , işyeri ile anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

G-MESLEKTE İLERLEME

Eczacı kalfası iş tecrübesine göre kendi alanında uzmanlaşabilir.

BENZER MESLEKLER

- Reprezant (ilaç tanıtım elemanı),

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Eczacılar
- Meslek Elemanları
- Türk Eczacılar Birliği
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türk Eczacılar Birliği
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek
Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

93-EKONOMETRİST

TANIM

Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir

A- GÖREVLER

- Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.
- Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,
- Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,
- İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Çeşitli iletişim araçları,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ekonometrist olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
- Sosyal olaylara ilgili,
- Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,
- Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin "Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir:
- Çukurova Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Adana),
- Dokuz Eylül Üniversitesi.-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İzmir),
- Gazi Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ankara),
- İnönü Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Malatya),
- İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesi (İstanbul),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Trabzon),
- Marmara Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İstanbul),
- Uludağ Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Bursa).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Ekonometri” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ekonometri” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Sigortacılık,Para ve sermaye yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “Ekonometri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Eğitim süresince öğrencilere:
1. Yıl: İktisat, İşletme, Muhasebe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Hukuka Giriş, Matematik, Medeni Hukuk, İstatistik,
2. Yıl: Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Envanter Bilanço, Bilgi İşlem, İstatistik, Makro İktisat, Mali Analiz Teknikleri, Model Kurma Teknikleri,
3. Yıl: Bilgisayar Programlaması, Matematiksel İstatistik, Ekonometriye Giriş, Matematiksel İktisat, Doğrusal Cebir, Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Karar Teorisi, Araştırma Yöntemleri,
4. Yıl: Uluslararası İktisat, Ekonometrik Modeller, uygulamalı Ekonometri, Planlama ve Programlama Teknikleri, Fizibilite Analizi, Örnekleme ve seçmeli dersler gibi mesleki konularda dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ekonometri” lisans diploması ve “Ekonometrist” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ekonometri bölümünü bitirenler;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında,
- Bankacılık sektöründe,
- Araştırma şirketlerinde,
- İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde,
- Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar.

Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonrası kazanç durumu ise, işletmenin yapısı, büyüklüğü ve kişinin yetenek ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BENZER MESLEKLER

- İşletmeci,
- Ekonomist,
- Endüstri mühendisi,
- İşletme mühendisi,
- Maliyeci,
- Muhasebeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:12 #26
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

94-EKONOMİST

TANIM

Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.
- Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını
belirler,
- İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını
belirler,
- Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
- Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
- Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler
yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak
yayınlar,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Muhasebe defteri ve gerekli dokümanlar,
- Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ekonomist olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe,
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Araştırma ve incelemeye meraklı,
- İletişim ve işbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin "İKTİSAT veya EKONOMİ" bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İktisat”, “Ekonomi” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İktisat”, “Ekonomi” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Alan/Dal/Bölüm mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Borsa ve Finans, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Dış Ticaret, Emtia Borsası, İthalat–İhracat, Para ve Sermaye Yönetimi, Uluslararası Ticaret/ Uluslararası Ticaret Yönetimi ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “İktisat” ve “Ekonomi” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler:
- İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Tarım Ekonomisi, İktisadi Büyüme Teorileri, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Kamu Yönetimleri, Davranış Bilimleri, Türk Vergi Sistemi, Büyüme Teorileri, Türkiye'nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Konjonktür ve Tahmin, Yatırım Proje Değerlendirmesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Ekonomisi gibi mesleki konularda dersler almaktadırlar.

- Ayrıca, Matematik, Toplumbilim, Hukuk, Yabancı Dil, Bilgisayar, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVANEğitimini başarı ile tamamlayanlara “İktisat”, “Ekonomi” lisans diploması ve “Ekonomist” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda "Uzman" olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.
- Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.

Gelecekte Meslek Görülebilecek Değişiklikler

İş alanı bakımından, oldukça geniş bir alanda hizmette bulunduklarından bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik, borsa, pazarlamacılık, ithalat, ihracat ve parasal konular, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları gibi konulardaki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

EĞİTİM SONRASI


Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. Ancak ücret düzeyi asgari ücretin 2 katından daha fazla olmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BENZER MESLEKLER


- Ekonometristlik,
- İşletmecilik,
- İşletme Mühendisliği,
- Maliyecilik,
- Muhasebecilik,
- Tarım Ekonomistliği,
- Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği,
- Pazarlamacılık.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- "Üniversite Adayları için Rehber" MEF Yayınları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


95-EL SANATLARI/DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENİ

TANIM


Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

A- GÖREVLER

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır.
- Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinası, deri trikotaj makinası cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,
- Estetik görüş sahibi, yaratıcı,
- Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin '' Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği'' ve ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Resim-İş
- Çiçek, örgü, dokuma

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” veya “Çiçek Örgü Dokuma öğretmenliği lisans programlarından birisi için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yukarıdaki lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca meslek liselerinin;
“Nakış, Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi Giyim ve Ev Aksesuarları, Plastik Sanatlar bölümü mezunları “Dekoratif Sanatlar öğretmenliği” lisans programına Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi bölümü mezunları “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği ” ve “ Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” lisans proğramlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra, Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı, Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Mataryal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

Öğrenciler üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Dekoratif Sanatlar Öğretmeni "veya “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmeni “ lisans diploması ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında görev yaparlar. Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda alan öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre değişmektedir.

El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işleri yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar

G- MESLEKTE İLERLEME

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
- Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
- Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
- Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Nakış Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri,
- ÖSYM 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2003,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (
(Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

96-ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

- Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
- Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
- Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
- Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
- Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
- Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
- Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
- Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
- Jenaratör ve motorlar,
- Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
- Optik ölçüm aletleri,
- Bilgisayar
- Çeşitli el aletleri

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
- Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
- Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
- Mekanik yeteneği olan,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
- Kurallara uyan,
- Yönergeleri izleyebilen,
- Yaratıcı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
- Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
- Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuvarlarda,
- Proje yapımında büro ortamında,
- Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
- Tıbbi elektronik konularında ise hastahane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zamna seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik bölümünde verilmektedir.
- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Bahçeşehir Ünivesitesi Mühendislik Fak.
- Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fak
- Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak
- Dicle Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak.
- EgeÜniversitesi Mühendislik Fak.
- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fak .
- Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.
- İnönü Üniversitesi Mühendislik Fak.,
- Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Koç Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Mersin Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Niğde Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Osmangazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak.
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fak.
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Girne Amerikan Üniversitesi
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
- Lefke Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fak.
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühensislik Fak.
- Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Kimya,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Elektronik Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, OSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Biyomedikal Cihaz ve Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekartronik, Muharebe ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.
Eğitimin süresince; Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Güç Sistemleri Analizi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesis Proje, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, Güç Kalitesi, Elektrik Sürücü Sistemleri, Aydınlatma ve İç Tesisat, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlaması, Teknik Resim Mühendislik Çizimi, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, Mantıksal Analiz, Temel Devre, Elektronik Devreleri, Sinyal ve Sistem Analizi, Haberleşme, Stokastik Sistemler, Mikrodalga, RF Elektroniği ve Tıbbi Elektronik gibi dersler okutulur.
Öğrenciler 3. ve 4. sınıfların sonunda 20’şer günden toplam 40 gün staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektrik_-Elektronik Mühendisliği” lisans diploması ve “Elektrik-Elektronik Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
- Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Mezunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümünde uzmanlaşabilirler.

Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar Mühendisi,
- Fizik Mühendisi,
- Elektrik Mühendisi,
- Elektronik Mühendisi,
- Uçak Mühendisi,
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisi.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (OSS) Kılavuzu,
- ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
- OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ - DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

97-ELEKTRİK MÜHENDİSİ

TANIM

Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,
- Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar,
- Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,
- Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,
- Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ölçü aletleri (avometre, voltmetre, vatmetre, toprak meğer vb.)
- El aletleri (tornavida, pense, yankeski, çekiç vb.)
- Yüksek gerilim eldiveni,
- Yüksek gerilim neonlu ıstaka,
- Transformatör, jeneratör ve elektrik motorları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik mühendisi olmak isteyen kimselerin,
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, özellikle üst düzeyde sayısal yeteneğe,
- Fen alanında özellikle elektrikle ilgili kavramlarla akıl yürütebilme gücüne,
- Fizik konularına içten bir ilgiye,
- Birçok ayrıntıyı aynı anda algılama ve çabuk tepkide bulunma gücüne,
- Bir işi planlamadan önce derinliğine araştırma alışkanlığına,
- Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığına,
- Sorumluluk bilincine,
- İleriyi görebilme, koşulları değerlendirebilme ve değişik görüşleri anlamaya çalışma gücüne,
- Başkalarını yönetebilme, başkaları ile işbirliği yapabilme gibi kişilik özelliklerine
sahip olmaları gerekir.
Dikkatsiz olmak mesleğin yürütülmesini imkansız kılar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik mühendisleri fabrikalarda, elektrik santrallarında, şantiyelerde, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında çalışırlar. Genellikle büroda çalışırlarsa da zaman zaman santrallarda gürültülü, şantiyelerde tozlu ortamlarda görev yapmaları gerekir. Elektrik dağıtımı alanında çalışanlar ise görevlerini açık havada yürütmektedirler.
Elektrik mühendisleri çalışırken,
- İnşaat, makine, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisleriyle,
- Tekniker ve teknisyenlerle,
- Topograflarla,
- Ekonomist ve işletmecilerle,
- Teknik ressamlarla,
- Müteahhitlerle
işbirliği halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelerin Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programlarından biri için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik–Elektronik, Elektrik–Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik,Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Telekomünikasyon,Termik Santrallerde Enerji ÜretimiUçak Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo-Televizyon Tekniği, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik–Elektronik Mühendisliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Elektrik mühendisliği mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre hazırlık sınıfı olan üniversitelerde 5 yıla çıkmaktadır.
- Eğitimin ilk yılında Matematik, Fizik, Kimya derslerine ağırlık verilir. Bu derslerin yanı sıra Bilgisayar Programlaması, Makine Bilgisi, Teknik Resim ve Ekonomi konulu dersler okutulur. Ayrıca, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış alanda, uygulama yapılabilecek laboratuar olanakları bulunmaktadır. Eğitim süresince staj yapma ve bitirme ödevi hazırlama zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN


Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde ilk 3 yıl aynı dersler alındıktan sonra 4. yılda öğrenciler kendi istekleri ile Elektrik veya Elektronik Bölümünü seçebilmektedirler. Bu şekilde mezun olan öğrencilere verilen unvanlar üniversitelere göre farklılıklar göstermektedir. Bazılarında Elektrik-Elektronik Mühendisi, bazılarında 4.yılda seçilen bölüme göre, bazılarında ise hangi bölümü bitirdiğine bakılmaksızın Elektrik Mühendisi unvanı verilmektedir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Son yıllarda giderek artan mühendislik programlarının pek çoğunda iş bulma sorunu gündeme gelmekte iken elektrik mühendisleri bu konuda biraz daha şanslıdırlar. Elektrik enerjisinin kullanım alanının yaygın olması, elektrik mühendislerine duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Ancak, üniversitelere göre değişen laboratuar, araç- gereç, kütüphane ve sosyal tesisler göz önüne alınırsa aradaki eğitim farkı ortaya çıkmaktadır. Bu fark, öğrencilerin kendi özverisi ve olanakları ile eksiklerini giderme dışında belirgin bir biçimde görülmekte, eksiklikler mezuniyet sonrasında da yaşanmaktadır. Aranan tecrübenin yetersizliği ve endüstriye uyum sağlayamama gibi nedenlerle düşük ücretle çalışmak zorunda kalınabilmektedir. Günümüzde birçok meslekte olduğu gibi elektrik mühendislerinin de yabancı dil bilgisine sahip olmaları daha iyi koşullarda iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.

Türkiye' de özellikle 60'lı yıllardan sonra, elektriğin yaygın olarak kullanımı, endüstrimizin ihracata yönelmesi ve daha sonraki yıllarda elektrik enerjisi üretimimizin artması, bu mesleğin istihdam alanını genişletmiştir.

Elektrik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektrik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler, meslek eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen burslardan şartları uyanlar yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılıyorsa, teknik hizmet sınıfından ücret alınır, zam ve tazminatlardan yararlanılır,

- Özel işyerlerinde çalışanlar için, mesleğin ilk yıllarında ücret biraz daha düşük, deneyim kazandıktan sonra, yabancı dil bilgisi de olanların ücret düzeyleri yüksektir.

- Kendi işyerlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Elektrik mühendisleri pek çok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler (şantiye şefi, başmühendis, grup mühendisi, genel müdür yardımcısı, genel müdür vb.).

BENZER MESLEKLER

- Elektronik mühendisliği,
- Nükleer enerji mühendisliği,
- Elektronik ve haberleşme mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:13 #27
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

98-ELEKTRİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektrik meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Elektrik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Elektrik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
- Elektrik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz zaman zaman gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektrik Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Teknik Eğitim Fakültesi (Bolu),
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,
- Dicle Üniversitesi Batman Teknik Eğitim Fakültesi (Diyarbakır),
- Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ),
- Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara),
- Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,
- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul).
- Ayrıca, Elektrik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birini bitirenlerden öğretmen olmak isteyenlerin, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Meslek liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektrik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Elektrik, Elektrik–Elektronik Teknikerliği, Elektrik-Elektronik Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, Hidroelektrik Santralları, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektrik Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Teknik Resim, Elektrik Malzemeleri Bilgisi, Elektrik Tesisat ve Ölçme, Bilgisayar Kullanımı, Elektroteknik, Statik, Elektromanyetik Alanlar, Elektrik Devreleri, Kumanda Tekniği, Dinamik, Aydınlatma Tekniği Projesi, Endüstriyel Ölçme, Bilgisayar Programlama, Yarı İletkenli Devreler, Elektrik Makineleri, Sarım Tekniği, Güç Elektroniği Devreleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim Teknikleri, Enerji İletimi, Elektrik Tesisat Projesi, Kontrol Teorisi, Elektrik Santralleri, Enerji Sistemleri Analizi, Kontrol Sistemleri, Enerji İletimi, Endüstriyel Kontrol,

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri.
Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.
Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ''Lisans Diploması” ve “Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Teknik Eğitim Fakültelerinin "Elektrik Öğretmenliği" bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının elektrik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
- Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler.
- Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.
- Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektrik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları nedeniyle 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Elektrik Mühendisliği,
- Elektronik Öğretmenliği,
- Elektrik Teknikerliği,
- Elektrik Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI


Elektrik ve elektrikle çalışan araçlarla çalışmaları sebebi ile elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

99-ELEKTRİK TEKNİSYENİ

TANIM

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurar, işletmeye hazır hale getirir,
- Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olur,
- Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, galvanometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
- El matkabı, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, kontrol kalemi gibi el aletleri,
- Çeşitli kablo, duy, fiş, yalıtım malzemeleri gibi elektrikli araç ve gereçleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
- Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip,
- Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,
- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik teknisyenleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişir ama genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknisyeni birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir ancak, zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Endüstri meslek ve Anadolu meslek liseleri, çok programlı meslek liseleri, teknik ve Anadolu teknik liseleri elektrik bölümlerinde; elektrik teknisyeni yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarına yer verilmektedir. Endüstri meslek liselerinin büyük bir bölümünde "Elektrik" bölümü bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Endüstri meslek ve çok programlı liselerin 1. sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde, 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
- Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Endüstri meslek liseleri ve çok programlı meslek liselerinde 4 yıllık, teknik liseler ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıllık, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıllık, eğitim programlarına yer verilmektedir.
- Eğitim süresince, derslerin % 40'ını; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yabancı Dil, Tarih-Coğrafya gibi genel kültür dersleri; % 60'ını ise Teknik ve Meslek Resmi, Bilgisayara Giriş, Temel Elektronik, Elektroteknik, Elektrik Makineleri, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Uygulamaları, İleri Kumanda Teknikleri, Meslek Resmi, Endüstriyel Elektrik, Elektrik Makineleri Laboratuarı, Atölye, Atölye ve Laboratuar gibi meslek dersleri oluşturur. Bu meslek derslerinde öğrencilere; çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, güç kaynakları, elektrikli ev aletleri, endüvi ve trafo sarımı, şalterler, kumanda devreleri, tablo ve panolar, elektrik motorları, transistörlü yükselteçler vb. konularda mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek liselerinde eğitimini tamamlayanlar Meslek Lisesi diploması ve "Teknisyen" unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektrik teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Elektrik teknisyenlerinin kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, elektrikli cihaz ve makinelerin kullanımının söz konusu olduğu işpiyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler.

Mesleki eğitime bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte, çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak, çalışma hayatında çok düşük oranda yer almakta ve daha çok yapılan çalışmaların proje ve şartnamelere uygunluğunun araştırılması gibi kontrol hizmetleri ile proje çalışmalarında bulunmayı tercih etmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SORASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Döner sermayesi olan endüstri meslek liselerinin ve benzeri liselerin okul atölyelerinde, uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere "İşçi hakkı" olarak bir ödenek verilmektedir. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Elektrik teknisyeni olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Elektrik teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
- Yüksek ve alçak gerilim tesisleri üzerinde uzmanlaşabilir ve çalışmalarını elektrik santralleri, elektrikli ev aletleri tamirciliği, bina, uçak, gemi, motorlu taşıtlar, sahne ve stüdyo elektrikçiliği ve benzeri alanlardan birinde yoğunlaştırabilirler.
- Meslek liselerinin “Elektrik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik ve Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Otomotiv ile Radyo ve Televizyon Tekniği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi,İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği , Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Elektrik Öğretmenliği”, “Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu)” ile “Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

BENZER MESLEKLER

- Elektronik Teknisyenliği,
- Endüstriyel Elektronik Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Elektrik teknisyenleri; şartnamesine ve standartlara uygun malzeme kullanmaktan, elektrik tesisat ve donanımlarının emniyetli olmasını sağlamaktan ve koruyucu bakımlarını zamanında, gereği gibi yapmaktan sorumludurlar.

İŞ GÜVENLİĞİ

Dikkatsizlik ve ihmal sonucu doğabilecek elektrik kaçakları nedeniyle, elektrik çarpmaları, yanık ve yaralanmalar olabilir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Klavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSS Kılavuzu,

İ - DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

100-ELEKTRO MEKANİK TAŞIYICILAR TEKNİSYENİ

TANIM

Asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin üretimini, kurulmasını, onarım ve bakım işlemlerini makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve teknikerlerinin nezaretinde yapan kişidir.

A. GÖREVLER

Makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve teknikerleri nezaretinde;
- Bina, ticari kuruluş, fabrika, atölye, liman ve benzeri yerlerde bulunan asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin montajını standartlara uygun olarak yapar,
- Bu mekanik ve elektrik sistemlerini çalışır hale getirir,
- Bu sistemlerin bakım ve onarım işlerini yapar,
- Kurulan sistemleri çalıştırarak kontrolünü yapar,
- Elektro mekanik taşıyıcılardaki teknolojik gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
- El matkabı, hayva, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi , şakül gibi el aletleri,
- Çeşitli kablo, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, kontrüksyon, cıvata, somun gibi gereçler kullanılır.
- Bakım ve onarım için kaynak makineleri kullanılır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Mekanik konulara ilgi duyan ve yetenekli,
- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
- Dikkatli tedbirli ve sabırlı,
- Yükseklik korkusu olmayan,
- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni bu sistemleri üreten işyerlerinde ve inşaatlarda çalışırlar. Çalışma ortamı asansör, yürüyen merdiven, vinç ve kren montajında iskele üzerinde çalışırlar. Görevi yaparken dikkatsizlik ciddi kazalara yol açabilir.Kalıcı sakatlıklar oluşabilir. Montaj sırasında birinci derecede cihaz, alet ve malzemeleri kullanılır. Bakım – onarım aşamasında zaman zaman müşteri ile iletişime girebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Endüstri meslek liseleri elektro mekanik taşıyıcılar bölümünde, elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarına yer verilmektedir. Ülkemizde Ankara Etimesgut Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep M.Akif ERSOY Endüstri Meslek Lisesi ve İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Liseleri’nde “Elektro-Mekanik Taşıyıcılar” bölümü bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Endüstri Meslek Liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.
- Endüstri Meslek ve Çok Programlı Liselerin 1.sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitimin %40’ını Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Felsefe gibi genel kültür dersleri; % 60’ını ise Teknik ve Meslek Resim , Bilgisayara Giriş, Temel Elektronik, Elektroteknik, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Uygulamaları, Meslek Resmi, Kumanda Devreleri, Kaldırma ve Taşıma Makineleri, Bina Bilgisi, Tasarım ve Proje, Atölye, Atölye ve Laboratuar gibi meslek dersleri oluşturur.Bu meslek derslerinde öğrencilere çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, güç kaynakları, kumanda devreleri, asansör ve yürüyen merdiven gibi konularda mesleki yeterlilik kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


- Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak iş bulma olanağı yüksektir. Elektro mekanik taşıyıcılar teknisyeni özel sektör asansör, yürüyen merdiven, bant, vinç gibi mekanik taşıyıcı sistemlerin imalat yerlerinde, montaj, bakım ve onarım servislerinde ve bunlarla ilgili işlerde çalışabilir. Bu alanda kamu işyerlerinde “teknisyen” unvanıyla kanunlarla belirlenen koşulları yerine getirildiği takdirde çalışabilir.
- Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda kendi işyerlerini açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir. Ayrıca “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30 ‘undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
- Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

- Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Elektromekanik Taşıyıcılar” bölümünden mezun olanlar aşağıda verilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
• Biyomedikal cihaz Teknolojisi,
• Elektrik,
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
• Elektronik Haberleşme,
• Endüstriyel Elektronik,
• Endüstriyel Otomasyon,
• Ev Cihazları Teknolojisi,
• Hidroelektrik Santralleri,
• Mekatronik,
• Otomotiv,
• Radyo-Televizyon Tekniği,
• Termik Santral Makineleri,
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi.

Ayrıca, Endüstri Meslek Liselerinin Elektro Mekanik Taşıyıcılar bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Elektrik Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Meslek liselerinin Elektro Mekanik Taşıyıcılar bölümünden mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar .
- Teknisyenin çalıştığı kurum,kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.
- Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

* Elektrik Teknisyenliği,
* Elektronik Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknisyenleri, şartnamelere, standartlara uygun malzeme kullanmaktan elektrik tesisat, mekanik, aksamlar ve donanımların emniyetli olmasını sağlamaktan, koruyucu bakımlarını zamanında gereği gibi yapmaktan sorumludur.

İŞGÜVENLİĞİ

Dikkatsizlik ve ihmal sonucu düşme ,yaralanma,elektriğe çarpılma
ve kırılmaların olması mümkündür.

İ- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLAR

- M. Akif Ersoy EML Gaziantep Elektro Mekanik Taşıyıcılar Bölümü Şefi, atölyesi,
- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2005 ÖSS Kılavuzu,
- 4702 sayılı yasa,
- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş kılavuzu 2005-MSG,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

101-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TANIM

Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.

A- GÖREVLER

Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır.
Elektronik mühendisleri,
- Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
- Sistemlerin bağlantılarını yapar,
- Sistemleri çalıştırır ve geliştirir,
- Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır,
- Üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Elektronik mühendisleri,
- Bilgisayar,
- Tornavida, kontrol kalemi, havya, lehim, pense, anahtar takımı, yan keski gibi el aletleri,
- Avometre, ampermetre, voltmetre, vat metre, meğer, toprak meğer, osiloskop gibi ölçü aletleri ile uzmanlaşılan alana göre pek çok alet, ekip ve ekipmanla çalışır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin,
- Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
- Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan,
- Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
- Dikkatli, sorumluluk sahibi,
- İşbirliği halinde çalışabilir, yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik mühendisleri, elektronik alet ve cihaz üreten, bunların bakımını yapan, fabrikalarda, atölyelerde çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş ortamlarda çalışmak gerekebilir. Örneğin, yüksek frekansta hassas ayarlar yapımında metalden yalıtılmış bir ortamda çalışılır. Elektronik mühendisi çalışmalarında birinci derecede alet ve cihazların tasarımı ile uğraşır, yani zihinsel bir faaliyet yürütür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelerin elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programlarından biri için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik–Elektronik, Elektrik–Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo-Televizyon Tekniği,Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Raylı Sistemler- Elektrik –Elektronik Teknolojisi,Telekomünikasyon,Termik Santallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektrik ve Elektroniği,Uçak Elektroniği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik–Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim süresi 4 yıldır, hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıldır.
- Üniversitelerin bazılarında elektronik mühendisliği, bazılarında elektronik ve haberleşme mühendisliği, bazılarında ise elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir.
- Genellikle, eğitimin ilk yılında Matematik, Fizik ve Kimya derslerine ağırlık verilir. Bunların yanı sıra, daha sonra yapılacak uygulamalarda kullanılacak bilgisayar programlaması, teknik resim ve ekonomi konulu dersler okutulur,
- Ayrıca, bu bölümlerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış, bu alanda uygulama yapılabilecek laboratuar olanakları da bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde verildiğinden alınan unvan da bölümlere göre farklı olmaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Ülkemizde, son yıllarda, elektronik sanayii giderek önem kazanmış ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000'li yılların lokomotif sanayi adayı durumuna gelmiştir. Bu durumda, yetişmiş insan gücüne, yani sanayinin teknoloji geliştirmesine yardımcı olacak, araştırmalar yapıp, bilgiler üretecek elektronik mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle iyi derecede yabancı dilbilgisine sahip ve laboratuarlarda yaptıkları deneylerde, öğrendikleri bilgileri sanayi şirketlerinde kullanabilecek mühendislere gereksinim vardır.
Daha önceki yıllarda ithal edilen, birçok elektronik cihaz ve sistemin, ülkemizde üretilmesi bu mesleğin iş bulma olanaklarını genişletmektedir. Ancak, günümüzde halen, büyük projelerde, teknik hizmetler dış ülkelerden satın alınmaktadır. Oysa, ülkemizde de başarılı elektronik mühendisleri yetiştirilmekte, ancak bu mühendislerin sayı ve nitelik bakımından önemli bir kısmı yurtdışında çalışmaktadır. Üniversitelerimizde ileri teknoloji alanında araştırma yapacak ve insan gücünün kendi ülkesinde üretken olmasını sağlayacak ortamın yaratılması devletin ve sanayi sektörünün görevidir.
Ülkemizde, bazı mühendislik dallarında iş bulma sorunu baş göstermekte iken, Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) hazırlanan kalkınma planlarında sadece Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği dallarında eleman açığı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim, bu meslek dalları son yıllarda üniversite sınavlarında en çok istenilen meslekler haline gelmiştir.
İşletmelerde otomasyon sürecinin başlaması ve üretimin olduğu her sektörde elektronik sistemlerinin kullanılması nedeniyle, bu mesleğin çalışma alanı geniştir. Bu meslek elemanları, istedikleri koşullarda iş bulamamaları halinde, büyük miktarda sermayeyi gerektirmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.
İşletmelerde daha az enerji tükettiği ve değişken sistemler yapmaya (bilgisayar aracılığı ile) uygun olduğu için hemen hemen tümünde otomasyon süreci başlamıştır. Gelişmiş bilgi işlem sistemlerinden sanayi robotları ve kablosuz telefona kadar her ürün için elektronik mühendisliğine ihtiyaç olacağı ve teknolojinin gelişmesi sonucuda meslekte birçok mühendislik kollarının (Üretim Mühendisi, Metotlar Mühendisi vb.) oluşacağı ve uzmanlaşmaya gidileceği beklenmektedir.
Ülkemizde bu sektör sadece kendi çabalarıyla değil, devletin araştırma geliştirme faaliyetlerine önem vermesi ve teşvik etmesiyle daha hızlı gelişecektir.
Elektronik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden şartları uyanlar yararlanabilirler. Çeşitli kurumların burslarından yararlanan öğrenciler de vardır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar ise teknik hizmet sınıfının ücretini alır,zam ve tazminatından yararlanır; özel işyerlerinde çalışanlarda ise, ilk yıllarda genellikle ücret biraz düşük, birkaç yıl çalışıp deneyim kazandıktan sonra yabancı dil bilgisi de olanların ücret düzeyleri bir hayli yüksektir,
Kendi işyerlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir,
Bu meslekte çalışanların ücret düzeyi genellikle yüksek ücretle çalışılan meslekler arasında yer almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Elektronik mühendisleri, aldıkları eğitim gereği birçok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

MESLEĞE YAKIN VE
BENZER MESLEKLER


- Elektrik Mühendisliği,
- Bilgisayar Mühendisliği,
- Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği,
- Uçak Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:13 #28
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

102-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

TANIM


Her türlü elektronik tezgah, donanım, tesis ve cihazların kurulmasını, bakım ve onarımını elektronik mühendisi ve elektronik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Belirlenmiş teknik standartlara göre;
- Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapar,
- Gereğinde elektronik devreleri kurar,
- Gerekli ayarlamaları yapar,
- Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,
- Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunur, stok seviyelerini kontrol eder ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirir,
- Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,
- Gerekli durumlarda ekibinin eğitimini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
- Lehim makine ve havyaları,
- Çeşitli el takımları,
- Çeşitli güç kaynakları,
- Elektronik devre elemanları,
- Dijital deney setleri ve test cihazları,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Elleri, gözleri ve kulakları sağlam,
- Ortalamanın üstünde genel yeteneğe,
- Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip,
- Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Aynı anda bir çok şeyi görebilen,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
Endüstri meslek liseleri, Teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin elektronik bölümünde verilmektedir. Meslek liselerinin büyük bir bölümünde elektronik bölümü bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerine giriş
- İlköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı(OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar),
- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek başarılı olmak gerekmektedir.
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Endüstri meslek liseleri, Teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıldır. Endüstri meslek liselerinde 1. yıl okulda temel eğitim verilir. Öğrenciler 2. ve 3. yıl haftanın 2 günü okulda teorik eğitim, 3 gün de işletmede pratik eğitim görürler.
- Eğitimin ilk dönemlerinde elektrik ve elektronikte geçerli olan kanunlar ve temel prensipler, elektronik devre elemanlarının yapıları ve çalışmaları, doğrultmaçlar, gerilim çoklayıcılar, teyplerin çalışma şekilleri, lehimleme, baskı devre doğrultmaçlarının pratik uygulanması, elektronik devre elemanlarının ölçümleri, avometre ve diğer aletlerin kullanımı, elektroteknik ve laboratuar dersleri gösterilir. Eğitimde bundan sonraki dönemde iletişim, sayısal elektronik ve laboratuarı dersleri, endüstriyel elektronik ve dijital elektronik dersleri verilir. Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Eğitimi tamamlayanlar Meslek Lisesi diploması ve "Teknisyen" ünvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır.

Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren bayanların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrencilere endüstri meslek liselerinde ve teknik liselerde 2'nci sınıftan itibaren işletmelerde yapacakları beceri eğitiminde asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

G- MESLEKTE İLERLEME

Elektronik teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
Meslek liselerinin “Elektronik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde,
• Biyomedikal cihaz Teknolojisi,
• Elektrik,
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
• Elektronik Haberleşme,
• Endüstriyel Elektronik,
• Endüstriyel Otomasyon,
• Ev Cihazları Teknolojisi,
• Hidroelektrik Santralleri,
• Mekatronik,
• Otomotiv
• Radyo-Televizyon Tekniği,
• Termik Santral Makineleri,
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi
ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca meslek liselerinin elektronik bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu) Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO), Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Uçak Elektroniği Teknisyeni,
- Tıp Elektroniği Teknisyeni,
- Elektrik Teknisyeni,
- Bilgisayar Donanım Teknisyeni,
- Telekomünikasyon Teknisyeni,
- Endüstriyel Elektronik Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 ÖSS Kılavuzu,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

103-ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

TANIM

İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde, çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları,internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.
Elektronik ve haberleşme mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
- Elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir,
- Araştırma, geliştirme çalışmaları yapar,
- Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar,
- Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır,
- İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar,
- Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar (hem yazılım hem donanım için),
- Analizör,
- Osiloskop,
- Multimetre,
- Baskı devre ve elektronik elemanlar (transistör,entegre gibi)

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik ve haberleşme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneği olan,
- Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneğine sahip,
- Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
- Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
- Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
- İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
- Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
- Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
- Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı özellikle tasarlama, yöneticilik ve ar-ge faaliyetlerinde bulunanlar için genellikle temiz ve düzenli ofis ortamlarıdır. Ancak üretimde çalışıldığında çalışma ortamı az miktarda nem, koku, kir, yağ, gürültü olabilir. Örneğin entegre devre üretiminde özel koruma giysileriyle çalışmak gerekebilir. Teknik destek ve bakım aşamalarında çalışma ortamı duruma göre değişkendir.

Çalışma esnasında diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler.

Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler.Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
- Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Ankara)
- Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul)
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (İzmir)
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kocaeli)
- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Isparta)
- Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Elektrik-Elektronik Fakültesi (İstanbul)
- Haliç Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Istanbul)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik
- Fizik
- Yabancı Dil (İngilizce)

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği " programını tercih etmek gerekmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ancak; yukarıda belirtilen alan/kol/bölümleri dışında bir bölümden mezun olanlar Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programını tercih etmeleri durumunda adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

Biyomedikal Cihaz ve Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Tekniği, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği ön lisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır

Eğitimin Birinci yılında;
(1.yarıyıl) Matematik I, Lineer Cebir ,Genel Kimya, Fizik I, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I, Türkçe I, İleri İngilizce I,

(2.yarıyıl) Matematik II, Fizik II, Serbest Seçimlik Dersler(Sosyal Seçimlik Dersler), Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II, Türkçe II, Temel Kültür, İleri İngilizce II,

İkinci yılında:
(3.yarıyıl) Diferansiyel Denklemler,Yarı İletkenler Fiziği, Temel Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Devre Temel, Mühendislik Matematiği, İngilizce Okuma ve Yazma, Seçmeli Mühendislik Dersleri (Teknik Resim, Mühendislik Mekaniği, Malzeme),
(4.yarıyıl) Devre ve Sistem Analizi, Elektronik DevreTeknik Laboraruarı, Elektroniğe Giriş, İşaret ve Sistem,Olası ve Rasyonel .Değişimler, Elektromagnetik Alan Teorisi, Mesleki İngilizce I,

Üçüncü yılında:
(5.yarıyıl) Temel Elektronik Devreler, Temel Elektronik Laboratuarı, Lojik Devreler ve Laboratuar, Analog Haberleşme, Elektromagnetik Dalgalar Teorisi, Mesleki İng.ilizce II,
(6.yarıyıl) ,Elektronik Devreler, Elektronik ve Haberleşme Laboratuarı, Mikroişlemci sistemleri, Sayısal Haberleşme, Mikrodalga ve Laboratuar, İş Hayatı için İngilizce,

Dördüncü yılında:
(7.ve 8.yarıyıl toplamında) 7 tane seçmeli mühendislik dersi ve bir de bitirme tezi/proje hazırlamaları gerekmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara üniversite tarafından “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans diploması ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektronik ve haberleşme mühendisleri; endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu (elektronik, internet ve kablolu TV gibi alt yapının bulunduğu) yerlerde, özellikle büyükşehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-TV yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.
Çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde, eğitimden savunmaya, bankacılıktan ulaşıma, müzikten imalata, eğlenceden sağlık sektörüne kadar her alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Aynı zamanda bu sektörlerde yönetici olarak da görev alabilirler.
Yurt dısında calısma imkanları da mevcuttur.
Teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurma şansları da vardır.
Teknolojinin giderek artan bir hızla hayatımıza girmiş olması bu konuda birçok yeni alanın doğmasına da neden olmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mesleğinin, gelecekte aranan meslekler arasında, en üst sıralarda yer alması beklenmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde (bu süre genellikle 4 yılda toplam 60 ile 90 gün arasında değişmektedir) staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, özel sektörde işletmelerin kendi belirledikleri ücret politikalarıyla ve kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.Ancak Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ilk işe girişte, aylık, ortalama asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarında ücret almaktadır.Üst sınır ise esnek olup, oldukça yüksektir.

Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.

Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine bir de çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Elektronik Mühendisi,
- Telekominikasyon Mühendisi,
- Elektrik ve Elektronik Mühendisi,
- Bilgisayar Mühendisi,

H- EK BİLGİLER

Eğitimin içeriği Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği lisans programına aittir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri,
- Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi,
- Elektrik Mühendisleri Odası meslek içi eğitim sorumlusu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2006
- OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20056 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

104-ELEKTRONİK/TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),
- Elektronik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, fakat biraz gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Elazığ),
- Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Ankara)
- Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.
- Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik ve Haberleşme Öğr. (İstanbul),
- Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr. (Denizli),
- Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.,
- Selçuk Ünivesitesi, Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik Öğr.
Ayrıca üniversitelerin “Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Elektroniği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

- Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektronik Öğretmenliği”, “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programlarından birine, ayrıca ön lisans programlarından birinden mezun olanlar da sözü edilen sınavda başarılı oldukları taktirde “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Meslek Resmi, Devre Elemanları ve Ölçme Aletleri, Bilgisayar Programlama, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Meslek Matematiği, Programlama Dilleri, Devre Analizi, Elektronik, Mantık Devreleri, Elektronik Ölçme, Elektrik Makineleri, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları, Mantık Devreleri, Mikroişlemciler, Lineer Kontrol Sistemleri, Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik, Telekominikasyon, Mesleki Tasarım, Endüstriyel Elektronik, Görüntü Sistemleri,

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İstatistik, Ekonomi, İş Analizi ve Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “ Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği ve Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının elektronik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
- Ayrıca diğer bölümlerin elektronikle ilgili derslerine girebilirler.
- Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına da sahiptirler.
- Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
- Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan Üniversite Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına sahiptirler.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
İsterlerse yüksek lisans yaparak, Üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER


- Elektronik Mühendisliği,
- Bilgisayar Öğretmenliği,
- Elektronik Teknikerliği,
- Elektronik Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI


Elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2006,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:14 #29
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

105-EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI / EMLAK DANIŞMANI

TANIM


Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
- Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
- Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
- Müşterileri adına beyanname doldurur,
- Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
- Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
- Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
- Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
- Kira sözleşmesi hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar,
- İletişim araçları (telefon, fax),
- Bilgisayar,
- Fotokopi makinesi,
- Fotograf makinesi, video kamera.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili,
- Sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü,
- Girişimci bir kişiliğe sahip,
- Kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan,
- İşbirliğine açık
kimseler olması gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları kendilerine veya başka bir kişiye ait olan bir emlak ofisinde çalışmaktadırlar. Görevleri nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Bilgi toplama sırasında toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler. Gerekli hallerde bulundukları şehrin dışındaki diğer şehirlerde de bilgi toplamak amacıyla seyahat ederler. Çalışma saatleri düzensizdir. Özel amaçlı olarak herhangi bir yere gittiğinde bile bilgi toplamak amacıyla sürekli gözlem ve araştırma yapar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi aşağıdaki Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinde verilmektedir;
- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Meslek Yüksekokulu,
- Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu,
- Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu,
- Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu,
- Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy MYO-Isparta
- Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu- Bursa

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümü mezunları ve Ticaret Liselerini Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler bu bölüme sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Bu teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak, mesleğin ticari yaşamda nasıl uygulandığını gösterebilmek amacıyla mesleki uygulama yaptırılmaktadır. Öğrenciler; yaz döneminde en az 30 iş günü boyunca bir emlak ofisinde, gayri menkul ortaklıklarında, emlak ve arsa kooperatif ofislerinde, emlak ile ilgili diğer özel sektör kuruluşlarında,kamu kurum kuruluşların emlak ile ilgili birimlerinde staj yapmak mecburiyetindedir. Öğrenciler aynı zamanda eğitimin ikinci yılında haftada en az iki gün teorik eğitimin bir uzantısı olarak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek Yüksekokullarını bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı ünvanı verilir. Bu meslekte çalışanlara emlak danışmanı da denilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak ve Emlak Yönetimi proğramından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir,
- Öğrenciler 1.sınıftan itibaren yaptıkları 30 günlük işletme stajı süresince işyerlerinden belli bir oranda ücret almaktadırlar.
- Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından, ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Emlak ve Emlak Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

H- EK BİLGİLER

EMLAK OFİSİ AÇMAK İÇİN
İZLENMESİ GEREKEN YOL

A.Vergi Dairesi Kayıdı
B.İlgili Oda Kayıdı
C.Bağ-Kur Kayıdı
D.Belediye Ruhsatı

A. Vergi Dairesine Başvururken;
- Nüfus cüzdanı sureti
- İkametgah İlmühaberi
- İmza sirküleri
- Tapu fotokopisi veya kira kontratı
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İşe başlama formu
Bağlı olunan vergi dairesine yapılan müracaat üzerine görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar. Bu tespit sonucu yoklama fişinin bir nüshası emlakçıya verilir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numarası alınır ve vergi levhası tasdik edilir. Bununla birlikte fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Alınan bu yazı ile anlaşmalı matbaaya fatura bastırılır.

B. Fatura, fiş yazısını almak için odaya kayıt olmak gerekir.

C. Vergi dairesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağ-Kur kayıdı yapılır.
Vergi dairesine müracaat tarihi aynı zamanda işe başlama tarihidir.

D. Belediyeye Müracaatta İstenilen Belgeler
- Bağ-Kur kaydı veya emeklilik belgesi
- Oda kayıdı
- Çevre temizlik vergisi tahakkuk belgesi
- Kontrat veya tapu fotokopisi
- Vergi levhası fotokopisi
- İlan reklam tabela vergisi kayıdı
- Basit iş yeri krokisi

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının kontrol sırasında istedikleri belgeler
- Vergi levhası
- Fatura sicili
- K.D.V tabelası

H- EK BİLGİLER

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANLARININ
UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MESLEKİ KURALLAR


- Emlak danışmanları ilk olarak kendi mesleklerinin kurallarını belirleyen ve mesleği disipline edecek bir odaya üye olmalıdırlar.
- Odaya kayıtlı emlak danışmanları, müşterileri ile ilgili yapacakları sözleşmelerle Oda tarafından onaylanan içerikli tip sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinal metin dışında değiştirilmesi, eklentiler ve kesintiler yapılması, çoğaltılması oda dışında kullandırılması yasaktır.
- Müşteriye yer göstermesi nedeniyle verilen hizmet karşılığında ücreti alması yasaktır.
- Odaca sunulmuş ve bağlı olduğu Birlikçe onaylanmış olan ücret tarifesinde belirtilen oranların dışında ücret alınması ve talep edilmesi yasaktır.
- Emlak danışmanları iş elde etme ve pazarlama amacıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu hakkında kanun çerçevesinde haksız rekabete yol açacak ve mesleği küçük düşürecek türde promosyon, ilan, reklam vb. gibi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.
- Odaya kayıtlı emlak danışmanları tabela ve basılı kağıtlarında emlak danışmanları mesleğini tanımayan ibareler dışında bir yazı, bir sıfat veya unvan kullanamaz. (Kartvizit Dışında)
- Emlak danışmanları, mesleğin hizmetlerini gerçekleştirmek için kat mülkiyeti kanunun belirttiği anlamda bir bağımsız bölüm veya yine bu anlamda bir bağımsız bölüm gibi müstakilen kullanılmaya elverişli olduğu odaca uygun görülen bir mekan tahsis etmek zorundadır. Emlak danışmanları bu mekanda başka bir iş ve hizmet yapamaz.
- Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak pazarlama elemanları olarak çalışmaların Oda tarafından düzenlenecek veya Odanın yetkili kıldığı kurumlar tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlere katılıp başarı ile tamamlamaları zorunludur.
- İş sahibi odaya kayıtlı bir emlak danışmanları ile sözleşme yapmış ise ikinci bir emlak danışmanları Oda üyesi aynı gayrimenkulun pazarlamasını üstlenemez.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl Oda Yönetim Kurulunun tespit ettiği ve ilgili kurumlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ekspertizlik görevini yaparlar. Oda üyelerinin yapacakları bilirkişi ve ekspertizlik işlemlerine dair usul ve esaslar da Oda tarafından belirlenir.
- Emlak Danışmanları işleri dolaysıyla öğrendikleri bilgi ve sırları açıklayamazlar. Bu bilgilerin sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanamazlar. Suç oluşturan durumların yetkili mercilere duyurulması zorunludur. Yukarıdaki hükümler Oda personeli hakkında da uygulanır.

H- EK BİLGİLER


- Emlak danışmanlığını içerir şekilde kurulmuş oda üyesi olan ve Emlak danışmanlığını meslek edinenler dışında hiçbir kişi veya kuruluş tarafından emlak danışmanlarına tanınan yetkiler ve bu meslek unvanının kullanılması veya benzer unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.
- Yeni açılış yapacak emlak danışmanları, hali hazırdaki emlak danışmanlarının kullandığı isim, unvanı ve logosunu kullanamaz.
- Oda üyeleri gazeteye çıkacak ilanlarda unvanlarını belirtmek zorundadırlar.

EMLAK DANIŞMANLARININ MESLEKİ
BİLGİLENMESİ VE GELİŞMESİ


- Mesleği ile ilgili yayınları takip etmeli,
- Konusuyla ilgili oda çalışmalarını takip etmeli,önerilerde bulunmalı.
- Yardımcı elemanlarının öğrenme, iş becerilerini, mesleki ve yasal eğitimini toplantı seminer varsa kurslar yoluyla arttırmalı.
- Vergi vb. gibi yasal değişiklikleri yakından izlemelidir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Uludağ Üniversitesi Sosyal Bil. M.Y.O. Emlak ve Emlak Yönetimi Böl.
- ÖSYM 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM 2006 Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları ,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
106-ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

TANIM

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,
- Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
- Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,
- Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,
- Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,
- Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Her türlü yazım ve çizim aletleri,
- Çeşitli elektronik aletler,
- Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilen,
- Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,
- Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive
edebilme yeteneklerine sahip,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,
- Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
- Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. (Eskişehir),
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),
- Bahçeşehir Ünivesitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Balıkesir Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak.
- Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),
- Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),
- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Çankaya Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Ankara),
- Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Adana),
- Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (İzmir),
- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kütahya),
- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kayseri),
- Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. (İstanbul),
- Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Ankara),
- Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Işık Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- İstanbul Teknik Üniversitesi - İşletme Fak.
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.
- İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak.
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fak.,
- Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Koç Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Marmara Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),
- Osmangazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Eskişehir),
- Okan Üniversitesi, Mühendislik Fak. (İstanbul),
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, (Denizli),
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Konya),
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,(Ankara),
- Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Bursa),
- Yaşar Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak. (İzmir),
- Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fak. (İstanbul).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Sosyal Bilimler, Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Adı geçen mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.

Mesleki eğitim boyunca; Fizik, Kimya, Diferansiyel Hesaplar (Matematik), İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Benzetim, Şebeke Analizi, Statik, Lineer Cebir, Lineer Programlama, Makine Elemanları ve Takım Tezgahları, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Endüstri Mühendisliği” lisans diploması ve “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

- Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.

- Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler.

Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Ekonomistlik,
- İşletmecilik,
- Maliyecilik,
- Yöneticilik (Endüstriyel İlişkiler),
- İşletme Mühendisliği.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Üniversite Adayları için Meslekler Rehberi - Emlak Bankası - 1994,
- Endüstri Mühendisleri Odası Dergisi.

İ - DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


107-ENDÜSTRİYEL MEKANİK TEKNİSYENİ

TANIM

İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Makineleri işletmeye alır, montaj ve demotaj işlemlerini gerçekleştirir,
- Klasik ve bilgisayar destekli imalat makinaları (CNC) ile talaşlı imalat teknolojisinde (Torna, Freze, Taşlama vb) kullanılan araç-gereçleri kullanarak istenilen işlemleri yapar,
- Hidrolik (basınclı akışkan ile sistemlerin kontrolu), Pnömatik (basınclı hava ile sistemlerin kontrolu), Elektro hidrolik sistemlerin tamir ve bakımını yapar,
- Makine sistemlerini söker, takar, birleştirir,
- Hertürlü makinanin (Klasik-CNC) arızalarının tespit edilmesi, bakım ve onarımını yapar,
- Makine parçalarının şekil, ayar ve ölçü bozukluklarını ilgili ölçü aletleri ile ölçer, kontrollerini yapar,
- Tezgahın basıt bakım ve onarımlarını yaparak bir sonraki yapılacak iş için aktif hale getirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Torna, freze, taşlama ve bunlarla ilgili araçlar,
- Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, ibreli ve dijital ölçme kontrol aletleri,
- Güvenlik araçları (gözlük, talaş kancası vb).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
- Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilen,
- Fizik ve matematik alanlarına ilgili,
- Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen,
- Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
- Dikkatli ve tedbirli,
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Gürültüden rahatsız olmayan,
- Sabırlı, sorumluluk taşıyabilen
kimseler olması gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel mekanik teknisyeni fabrika ve atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü ve talaşla kaplıdır. Ayakta ve bağımsız olarak, birinci derecede alet ve makinalarla çalışır. Zaman zaman işveren ile diğer çalışanlarla iletişim kurmaları gerekebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
Adana Yeşilevler AML,Endüstriyel Mekanik bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için ilköğretim mezunu olmak ve merkezi sınavla gerçekleştirilen Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Bu mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıllık hazırlık sınıfında Almanca eğitim verilmektedir.

Öğrenciler 10 ncu sınıftan itibaren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj çalışmasına başlar. Haftanın 2 günü okulda, 3 günü işletmede eğitim görürler.

Eğitim süresince;
Hazırlık Sınıfında: Ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi (Almanca), Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri,
1. Eğitim Yılında: El tesviyeciliği, ölçme kontrol aletlerinin tanıtımı, torna ve freze tezgahlarıyla üretim teknolojisi, kesme, birleştirme,
2. Eğitim Yılında: Isıl işlemler, hidrolik, pnömatik, elektroteknik, kontrol sistemleri,
3. Eğitim Yılında: CNC teknolojisi, makine ile talaş kaldırma, montaj, demontaj, koruyucu bakım, periyodik bakım derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenci Anadolu Meslek Lisesi Diploması ve Teknisyen unvanı alır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanı oldukça fazladır. Çalışma daha çok özel işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİ’lerde (küçük ve orta ölçekli işletmelerde) çalışma imkanı oldukça yüksektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Ayrıca sağlık sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan bir fondan karşılanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır.
- Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin endüstriyel mekanik bölümünden mezun olanlar, Endüstriyel Kalıpçılık Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Metalgrafi ve Malzeme Muayenesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi,Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi , bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Tesviyeci,
- Otomatik Kumanda Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları ,
- ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Sınav Kılavuzu 2005,
- MEB,Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları.
- Anadolu Meslek Lisesi Öğretim Elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları ,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi ,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


108-ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

TANIM

Fabrika ve atölyelerde kullanılan çeşitli elektronik makine ve araçların kurulması, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Endüstriyel kuruluşlardaki;
- İş tezgahlarının motor kumandalarını yapar,
- Mevcut makine ve aletlerdeki elektronikle ilgili bozuklukları giderir,
- Makine, alet ve elektronik sistemlerin elektronikle ilgili bakımını yapar,
- Mevcut tesisi gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Zaman sabiteleri,
- Röleler, Tiryak ve Diyaklar,
- Zaman gecikmeli devreler,
- Tristörler, Transistörler, Amplifikatörler, Konvertisörler,
- Optik elemanlar ve devreleri,
- Motor kontrol devreleri, ısı kontrol devreleri,
- Transdüserler,
- Elektronik devre ölçü aletleri,
- Mikroişlemciler,
- Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fizik, özellikle elektronik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Dikkatini yoğunlaştırabilen, sabırlı,
- Kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel elektronik teknisyenleri kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar ve görevlerini çoğu kez ayakta yürütürler. Çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler. Endüstriyel elektronik teknisyenleri, endüstriyel elektronik teknikerleri ve elektronik mühendislerinin gözetiminde görev yaparlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Anadolu Teknik Liselerine ve Anadolu Meslek Liselerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler alınmaktadır.
- Ayrıca, endüstri meslek liseleri ile çok programlı liselerin elektrik, elektronik bölümü 1. sınıfında doğrudan sınıf geçen ve ilgili bazı derslerden gerekli başarı ortalamasını tutturan öğrenciler isterlerse teknik lisede endüstriyel elektronik bölümüne devam edebilirler.
- Endüstri Meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.
- Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik Liseler için 8. sınıfta okuyor olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Anadolu Teknik Liselerinde eğitim süresi 5 yıldır.
- Teknik Liseler ile Endüstri Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Her iki lisede de eğitim okulda teorik ve laboratuarda uygulamalı olarak yapılır.
- 2. ve 3. sınıflardaki yaz tatillerinde staj zorunluluğu vardır. Staj fabrikalarda büyük atölyelerde ve kamu kuruluşlarının elektronikle ilgili bölümlerinde yapılır.
- Eğitim süresince öğrenciler; Türkçe, Tarih, Endüstriyel Psikoloji, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi vb. genel bilgi dersleri ile,
- Elektroteknik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Makineleri, Otomatik Kumanda, Dijital Elektronik, Bilgisayar, Elektro Pnömatik, Atölye, Laboratuar gibi meslek derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Mezun olduklarında bitirdikleri okul türlerine göre Anadolu Teknik Lisesi veya Anadolu Meslek Lisesi diploması ve "Teknisyen" unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


- Elektroniğin sanayiye uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknik ilerledikçe hemen her makinenin kontrolü otomatik kontrole dönüşmekte, bu kontrolde de genellikle elektronik bir devre kullanılmaktadır.
- Endüstri alanındaki gelişmeler elektroniğin bu dalının önemini artırırken bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla istihdam alanı oldukça geniş bir daldır. İşsiz kalma riski yok denecek kadar azdır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek lisesi öğrencileri 2. ve 3. sınıftaki beceri eğitiminde asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret almaya hak kazanırlar. Sigorta primleri bu sürece devlet tarafından ödenir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimden sonraki kazanç işyerinin kamu veya özel sektörde olmasına, işletmenin büyüklüğüne ve ücret politikasına, deneyim süresine göre değişmektedir. Yeni göreve başlayan bir Teknisyen asgari ücretin 2-3 katı kadar maaş alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları;
- Deneyim süresinin artması, kişisel gayret ve başarıyla baş teknisyenliğe kadar yükselebilir.

- Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin “Endüstriyel Elektronik” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde,
• Biyomedikal cihaz Teknolojisi,
• Elektrik,
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
• Elektronik Haberleşme,
• Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Elektronik,
• Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Otomasyon,
• Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim)
• Ev Cihazları Teknolojisi,
• Hidroelektrik Santralleri,
• Mekatronik,
• Mekatronik (Uzaktan Eğitim)
• Otomotiv
• Radyo-Televizyon Tekniği,
• Termik Santral Makineleri
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi
ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin “Endüstriyel Elektronik” bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu) Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Endüstriyel Elektronik Teknikerliği,
- Elektronik Teknisyenliği,
- Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyenliği,
- Otomatik Kumanda Teknisyenliği,
- Elektrik-Elektronik Teknisyenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- MEB 2005 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Kılavuzu,
- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 2004 – 2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları. Ankara – 2004,
- 4702 Sayılı Kanun,
- ÖSYM 2005 ÖSS Kılavuzu.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:15 #30
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

109-ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNİSYENİ

TANIM

İleri teknolojiyi kullanan üretim ve hizmet sektörlerinde; üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı fabrikalarda mühendis, teknik öğretmen ve teknikerlerin gözetiminde; otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması aşamalarında görev alır,
- Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli ve otomatik tezgahların işletim programını hazırlar,
- Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak kontrol cihazlarının bilgisayar programını yapar ve kontrol eder,
- Hava, ısı ya da basıncı ayarlayan aletlerin düzenli bakımını yapar,
- Bozulan aletleri sökerek onarır, yeniden ayarlar,
- Bilgisayar destekli teknik resim çizebilir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar ve ilgili yazılımlar,
- Programlanabilir kontrol aletleri,
- Elektropnömatik ve elektrohidrolik devre elemanları,
- Her türlü sensörler (algılama-hissedici sensörler, basınç sensörü, seviye sensörü, sıcaklık sensörleri, nem sensörü, ışık sensörü)
- Ölçüm cihazları (takometre, manometre, ampermetre, voltmetre, watmetre),
- Elektrik ve elektronik devre elemanları,
- Kablolar, entegre devreler, diot, transistör, felt, her türlü dijital ölçü aletleri, termokupul,
- Mikroişlemciler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Mekanik ilişkileri görebilen,
- El ve parmak becerisine sahip,
- Sesleri ayırdedebilme yeteneğine sahip,
- İnce ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz,
- Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
- Dikkatli, sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.
İşitme kusuru, el, kol ya da ayaklarını kullanmada güçlükler mesleğin yürütülmesine engel olabilir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri, endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip fabrika ve laboratuar ortamlarında çalışırlar. Meslek elemanları genellikle işlerini oturarak yürütürler. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da makine kazası gibi tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki anadolu teknik liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinde verilmektedir:
- İzmir Bornova Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Lisesi,
- Konya Selçuklu Adil Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi.
- Adana Anadolu Teknik Lisesi,
- Antalya Anadolu Teknik Lisesi,
- Eskişehir Atatürk Anadolu Teknik Lisesi,
- Gaziantep M. Rüştü Uzel Anadolu Teknik Lisesi,
- Mersin Tarsus Anadolu Teknik Lisesi
- İstanbul Pendik Anadolu Teknik Lisesi
- Kayseri Hürriyet Anadolu Teknik Lisesi
- Kocaeli Gebze Anadolu Teknik Lisesi
- Van Merkez Anadolu Teknik Lisesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik
- Fen (fizik),
- İngilizce

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine giriş için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı (OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar),
- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek başarılı olmak gerekmektedir.
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Bu bölümde genel olarak öğrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar,programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik ingilizce konularında yeterlilik kazandırılmaktadır. Hazırlık sınıfında 1 yıl süreyle İngilizce, Matematik ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Eğitim süresince genel kültür dersleri (Matematik, Fizik, Kimya) yanında sınıflara göre aşağıdaki meslek dersleri okutulmaktadır. 9. sınıfta, Elektrik - Elektronik, Bilgisayar, Mekanik, CAD/CAM prog., Mühendislik Matematiği dersleri verilmektedir.. Bu derslerin içeriği kendi bölümleriyle aynıdır ve daha modern laboratuarlarda eğitimi verilmektedir. 10. sınıfta öğrenciler Elektronik ve Mekanik olarak ikiye ayrılarak eğitimine devam eder. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

11. sınıfta Elektronik bölümü Öğrencileri; Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Ağları, Kontrol Teknolojisi, Mekatronik (Bilgisayar, Elektrik - Elektronik ve Mekaniğin kullanılarak devre tasarımlarının yapılması) derslerini almaktadır. Mekanik Bölümü Öğrencileri; Fabrika Otomasyon Teknolojileri, Bilgisayar Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Ağları derslerini almaktadır. 12. sınıfta Elektronik bölümü: Dijital Elektronik, Bilgisayar Ağları, Mekanik bölümü, Otomatik Üretim Teknolojisi, Fabrika Otomasyon Sistemleri olarak ikiye ayrılarak eğitimlerine devam ederler.
10. sınıfın sonundan itibaren işletmelerde yapılması esas olmak üzere en az 300 saat staj yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLAMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Anadolu Teknik Lisesi diploması ve “Teknisyen” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri; petro kimya, gıda, otomotiv, elektronik vb.sektörlerde daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar.
İş bulma olanakları yönünden kızlar ve erkekler arasında fark görülmemekle birlikte, bu mesleğin eğitimine aday olan kız öğrencilerin oranı %10-20 arasındadır.
Kamuda görev alınmak istenildiğinde; Daimi İşçi Sınavı (DİS) ya da Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmak ve tercih sıralaması sonunda mesleği ile ilgili açık kadrosu bulunan bir kamu kurumuna atanmaya hak kazanmak gerekmektedir.
Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir.
Anadolu Teknik Lisesi mezunlarına doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ verildiğinden isterlerse kendi adlarına işyeri açabilirler.
Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları halinde; elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinaların otomasyon programlarını hazırlayabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve “teknik hizmetler” sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır.
Özel sektörde çalışanlar için kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, faaliyet alanına, çalışanların deneyim ve işindeki başarısına göre farklılıklar göstermekte olup genellikle ilk işe girişte asgari ücretle başlanmaktadır. Ancak, işletmelerin ileri teknoloji kullanmaları ve otomasyona geçilmesiyle birlikte bu alanda eleman ihtiyaçları artmış olduğundan, endüstriyel otomasyon teknisyenlerinin ücretleri diğer meslek sahiplerine göre daha fazla olmaktadır. Piyasada deneyimli ve işinde başarılı bir meslek elemanı asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.
Kendi işini kuranların kazançları da sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler. Çalışılan işletmelerde hizmet-içi eğitim programlarıyla fabrika otomasyonu, bilgisayar programcılığı, makine tasarımı, bakım-onarım gibi bölümlerde uzmanlaşma olanakları vardır.
Anadolu Teknik Liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santraller, Mekatronik, Otomotiv, Radyo ve TV. Tekniği, Termik Santral Makineleri ve Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Anadolu Teknik Liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik) bölümlerinden mezun ise, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknoloji, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Otomotiv, Oto Boya Karose Doğrultma Teknikerliği, Sondjcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri ve Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca; Anadolu Teknik Liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O), Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Y.O), Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik) bölümünden mezun olanlar; Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Elektrik Teknisyeni,
- Elektronik Teknisyeni,
- Makine Teknisyeni,
- Endüstriyel Elektronik Teknisyeni,
- Bilgisayar Programcısı,
- Otomatik Kumanda Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2003,
- Meslek Eğitiminin Verildiği Meslek Lisesi,
- MEB Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu-2005,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2005,
- Milli Eğitim Bakanlığı’na ait web sitesi (www.meb.gov.tr)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


110-ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda endüstriyel teknoloji meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni sözkonusu program doğrultusunda;

- Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar.
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur.
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder.
- Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.
- Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar.
- Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye,
- Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.)
- Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen,
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Okuduğunu ve söyleneni anlayabilen ve ifade gücüne sahip,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu
- Araştırmayı seven yaratıcı
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında, tam gün çalışır. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü ve kirli olabilmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe,
- Resim-İş

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” için yeterli sayısal (SAY-1) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” nü tercih etmek gerekmektedir.
- Teknik liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liseler ve Açık Öğretim Lisesinin bu okul türlerine karşılık gelen alan/kol/bölümleri mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Tasarım, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Makine Yağlama e Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Motor, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Otomasyon, Otomotiv, Otomotiv Tasarım, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Ulaştırma ve Otomotiv ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Mesleğin eğitimi süresince genel kültür ve pedagojik formasyon derslerinin yanı sıra;
- Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,
- Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,
- Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı,
- Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 ayrı anabilim dalına ilişkin alan dersleri vardır.
Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar; güç ve enerji, ağaç işleri, metal işleri, elektrik, elektronik, grafik, matbaa, seramik, serigrafi atölyeleri ve bilgisayar laboratuarında yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde öğretmenlik konusunda uygulamalar da yapmaktadır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:
Meslek dersleri olarak; Elektrik Teknolojisi, Teknik Resim, Temel Tasarım, Statik, Dinamik, Elektroteknik, Elektrik makineleri, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Genel Matematik, İstatistik, Elektronik Teknolojisi, Güç ve Enerji Teknolojisi, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Grafik Sanatlar Teknolojisi, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dili, Ağaç İşleri Teknolojisi, Metal İşleri Teknolojisi, Doğal Enerji Kaynakları, Bilgisayar Destekli Üretim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Seramik Teknolojisi, Ulaşım Teknolojisi, Genel Ekonomi, Endüstriyel Araştırma Teknikleri, Endüstriyel Tasarım, Proje, Yapı Konstrüksiyonu, Plastik Teknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Atölye Organizasyonu ve Kalite Kontrolü dersleri okutulmaktadır.

c) Seçmeli Dersler:

Web Tasarımı ve Uygulamaları, Endüstriyel Elektronik, Otomatik Kumanda, İklimlendirme, Baskı Ofset, Bobinaj Tekniği, Mobilya Teknolojisi, Kaynak Teknikleri, Fotoğraf Teknolojisi dersleridir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve ''Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Öğretmen olarak görev alanlar maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ise aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.
- Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve Teknik öğretim okullarında iş ve teknik öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler.

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan görevde yükselme sınavlarında başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yaparlar.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tesisat Teknolojisi Öğretmenliği,
- Metal İşleri Öğretmenliği,
- Bilgisayar Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü,
- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
- Meslek Danışmanı Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


111-ENERJİ ÖĞRETMENİ

TANIM-

Enerji öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda, sanayideki işletmelerin jeotermal, hidroelektrik santrallerinde ve kimyasal enerji üretim merkezleriyle, doğalgaz dağıtım merkezlerinin ilgili kısımlarında çalışacak öğrencilere ya da yetişkinlere tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma alternatif enerji kaynakları, enerjinin etkin ve verimli kullanımı) alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Enerji meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Enerji öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


-Kaynak makineleri (oksijen.gazaltı.)
-Isıtma ve soğutma ve iklimdirmeye dayanan ekipmanlar,
-Kazanlar, Isıtıcılar,
-Elektrik, bilgisayar, kontrol cihazları vb.gereçler.
-Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu,
-Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
-Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Enerji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Enerji öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve geometri konularında yetenekli,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
- Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Sabırlı ve işbirliğine yatkın,
- El becerisi gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Enerji öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında çok olmasa da toz, gürültü, yağ, kir olabilir.
Mesai ve hafta sonu çalışması yoktur. Ancak gece eğitimi verilen meslek liselerinde ve bazı meslek yüksek okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen prosedür içinde akşam saatlerinde de çalışabilmektedirler.
Özel sektörde çalışanlar ile kendi işini kuranların ise belirli bir çalışma saatleri yada sabit bir çalışma mekanları olmayıp iş aldıkları her yerde iş bitimine kadar çalışabilirler.
Çalışma esnasında öğrenci, öğretmen, idareci, ve müşteriyle diyalog ve işbirliği halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;

- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Teknik Eğitim Fakültesi, "Enerji Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.


ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Enerji Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Enerji Öğretmenliği ” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Meslek liselerinin sıhhi tesisat,sıhhi tesisat –kalorifercilik-ısıtma,soğutma ve iklimlendirme, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknoloji(ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi(ısıtma ve sıhhi tesisat), Tesisat Teknoloji(ısıtma ve tesisat) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/kol/bölümleri mezunları yükseköğretim lisans programlarına yerleşirken ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleşmektedir.
- Doğalgaz ve ısıtma, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-elektronik teknikerliği, Elektronik, Elektronik haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Ev Gereçleri, Oto Elektrik-Elektronik, Tesisat Teknolojisi önlisans bölümlerinden mezun olanlar yapılacak olan dikey geçiş sınavlarına girerek yeterli puan almaları durumunda “Enerji Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Makine Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Bilgisayar Eğitimi,Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Statik, Okul Deneyimi, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlık, Bilgisayar Destekli Çizim, Elektronik, Meslek Matematiği, Termodinamik, Isıtma Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Hidrolik-Pnömatik, Isı geçişi, Isıtma Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Kazanlar ve Yakma, Yanma Tekniği, Doğalgaz Tekniği, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yönetimi, İklim teknikleri, İklimlendirme Projeleri, Endüstriyel Ölçme, Çevre Koruma, Otomatik Kontrol, Makine Kalite Kontrol, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetimi, Soğutma Tekniği, Alter Enerji Kaynağı, Güneş Enerjisi, Hidrolik Santral, Pompalar, İş ve Güvenlik Hukuku, Rehberlik ve Öğretmenlik Uygulamaları dersleri verilmektedir..

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Enerji Öğretmenliği” lisans diploması ve “Enerji Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim veren okullarda tesisat teknolojisi öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca her türlü inşaat, ev ve işyerlerinin ısıtma , soğutma, havalandırma , sıhhi tesisat , güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynakları ile ilgili tüm işlerde görev almaktadırlar.
- Özel üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi olarak görev alabilirler.
- Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
- Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler.


F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- İşyerinin büyüklüğüne, çalışılan kurumun ücret politikasına, çalışan kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değişmekle birlikte bu oran asgari ücret ile asgari ücretin dört katı arasında değişmektedir.
- Enerji öğretmenlerinin özel sektördeki statüleri belli olmadığından ve projelendirme ve imza yetkileri bulunmadığından genellikle Makine Mühendisleri yada diğer mühendislerin denetimi altında tekniker seviyesinde statülendirilirler ve ücretlendirilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedirler. (müdür, müdür yardımcısı, atölye şefi vb.)
- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
- Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
- Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Elektrik ve Tesisat Öğretmenliği,
- Tesisat Öğretmenliği,
- Metal İşleri Öğretmenliği,

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI


Alet ve makinelerin kullanımında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek elemanları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2006
- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Enerji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Bünyesinde Tesisat Öğretmenliği Programı bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri.
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:15 #31
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

112-ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ

TANIM


Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

A-GÖREVLER

-Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,
-Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.
-Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,
-Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,
-Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Enerji dönüşümü
-Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör)
-İkinci sınıf ; güneş pilleri,rüzgar tirbünleri
-Üçüncü sınıf; yakıt pilleri

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
- Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli ,
- Sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip,
- Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
- Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan,
- Yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Çalışma yerlerinde gürültü, radyasyon ve ani ısı değişiklikleri bulunabilir. Yine işin tehlikeleri arasında yakıcı, patlayıcı maddeler bulunması ve elektrik çarpması ihtimali sayılabilir.
- Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içindedirler.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi sadece Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


-Matematik,
-Fizik,
-Kimya,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Enerji Sistemleri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda " Enerji Sistemleri Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.
- “Enerji Sistemleri Mühendisliği” lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri Klasik Fen, Matematik veya Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.Eğitimin;
Birinci yılında;
(1.dönem) Programlamaya Giriş, Genel Kimya, Matematik I, Fizik I, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I,
(2.dönem) Bilgisayar Yardımlı Teknik Resim, , Matematik II, Fizik II, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II, MATLAB ile Lineer Cebir, Bilgi Teknolojilerine Giriş
İkinci yılında:
(1.dönem) Mühendislik Mekaniği, Termodinamiğin Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Türk Dili ve Edebiyatı I, Enerji Sistemleri I, Medeniyet Tarihi I,
(2.dönem) Modern Fizik, Enerji Sistemleri II, Elektrik Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı II, Medeniyet Tarihi II , Mühendislik Malzemeleri

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Üçüncü yılında:
(1.dönem) Modelleme, Analiz ve Simulasyon, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Sıvı Mekaniğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Serbest Seçmeli I,
(2.dönem) Isı ve Kütle Transferi, Nükleer Enerji, Yakıtlar ve Yanma, Türkiye Cumhuriyet Tarihi II, Serbest Seçmeli II, Enerji Kullanımı ve Yönetimi

Dördüncü yılında:
(1.dönem) Mühendislik Ekonomisinin İlkeleri, Tasarım Projesi I, Geri Bildirimli Kontrol Sistemleri, Sınırlı Seçmeli I, Serbest Seçmeli III,
(2.dönem) Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkisi, Sınırlı Seçmeli II, Enstrümantasyon, Sınırlı Seçmeli III, Serbest Seçmeli IV
dersleri verilmektedir.
Başarılı olan öğrencilerin çift anadal ve yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Enerji Sistemleri Mühendisi ” lisans diploması ve unvanı verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde enerji kullanımında güvenlik, ekonomiklilik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de, bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır.
Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.Özel Sektörde konuya ilişkin yürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi...) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar ise enerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim sırasında staj zorunluluğu (2.sınıftan itibaren 20’şer gün olmak üzere toplamda 60 iş günü) bulunduğundan staj süresince öğrencilere işletmeler kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.
Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alınabileceği gibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından herhangi bir bölüm önceliği veya kontenjan sınırı olmadan kendi başarılı öğrencilerine yönelik çeşitli başlıklar altında burslar da verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 8-10 katı düzeyinde beklenmektedir.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik gösterebilecektir. Yabancı şirketlerde proje bazlı çalışan mühendislerin daha iyi kazanç sağladıkları gözlemlenmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce ve almanca) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra kişi isterse yüksek lisans, doktora yapabilir ve araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici de olabilirler.

BENZER MESLEKLER

-Elektrik Mühendisi

H-EK BİLGİLER

Meslekle ilgili gerektiğinde yararlanılabilecek ve Türkiye’deki gündemin takip edilebileceği bilgi kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
-Enerji Petrol Dergisi
-Enerji Gündemi Dergisi
-Enerji Dünyası Dergisi
-Doğalgaz Dergisi
-Petro gaz Dergisi
-Elektrik Dergisi
-Elektrik Mühendisliği Dergisi

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

-Doç.Dr.Ayhan Albostan ; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı,
- OSYM ÖSS Sınav Klavuzu 2008
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.


İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri,


113-e-TİCARET MESLEK ELEMANI

TANIM

e-Ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir

A- GÖREVLER

e-Ticaret Meslek Elemanı çalıştığı kuruluşun stratejik ve teknolojik olarak elektronik ticaret yapabilmesini sağlamak üzere;
- e-Ticarete geçmek isteyen firmaların anlayışını yansıtan, ticari amaçlarına ve hukuk kurallarına uygun bilgisayar yazılım (program) sistemlerini kurar,
- İnternet üzerinden mevcut işi aktarır,
- Müşteri isteklerini saptayarak elektronik ortamda cevaplayan internet temelli yazılım ürünleri üretir,
- Müşteri şikayetlerini alır, sınıflandırır, çözüm üretir,
- Teknolojik yenilikleri izler, uygulamalarında kullanır,
- Firmalara elektonik ticarete geçişle ilgili danışmanlık veya eğitim hizmeti verebilir,
- Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için stratejik danışmanlık hizmeti verebilir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,
- Faks, telefon, televizyon,
- Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri,
- Elektronik veri değişim sistemleri (EDI),
- İnternet.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

e-Ticaret meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematiksel kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
- Girişimci ve analitik düşünme gücüne sahip,
- Dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,
- Ticaret ve büro işlerine ilgili,
- Derinliğine araştırma ilgisine sahip,
- Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin,
- Eleştiriye açık,
- Uzak görüşlü ve risk alabilen,
- Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
- Tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

e-Ticaret meslek elemanları; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle uğraşırlar.

Firmalara danışmanlık hizmeti veren şirketlerle çalışıldığında müşteri istek ve şikayetlerini almak, eğitim ve bilgilendirme amacıyla seyahatler yapabilir.
İşbaşında diğer çalışanlarla ve hizmet satın alanlarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının
“e-Ticaret” bölümünde verilmektedir. Bunlar;
 İzmir Ekonomi Üniversitesi MeslekYüksek Okulu (İzmir)
 İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik MYO (İstanbul),
_ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan M.Y.O. e- Ticaret Bölümü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu önlisans programında henüz mezun vermemiştir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Bilgisayar,
- Matematik,
- İngilizce.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek liselerinin; Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Proğramcılığı, Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetleri (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler, A- Grubu (Ticaret Lisesi Fen) bölümlerinden mezun olanlar “e-Ticaret” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Şu an yürürlükte olan sınav sistemine( ÖSYS) göre sınavlı olarak diğer lise mezunlarından öğrenci alan yüksek öğretim kurumu bulunmamaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitimin süresi 1 yıl ingilizce hazırlık + 2 yıldır.
- İzmir Ekonomi Üniversitesi MYO’nda öğretim dili ingilizcedir.Bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı zorunludur. İngilizce yeterlik sınavında yada uluslararası sınavlarda (TOEFL-İELTS) başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa devam edebilirler.
- İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik MYO’nda isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde ingilizce hazırlık proğramı uygulanır.

e-Ticaret programının temel amacı; gelişen teknoloji ile hızla değişen ticaret alanında oluşacak yenilikler ve sonucu olarak ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilecek, ticaret alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulayabilecek ve stratejik kararlar alabilecek ekemanlar yetiştirmektir.

Eğitim süresince öğrencilere; genel işletme, iktisada giriş, pazarlama ilkeleri, genel matematik ve istatistik, genel hukuk bilgisi, bilgisayar, makroiktisat, davranış bilimleri, e-Ticaret ilkeleri, ticaret hukuku bilgisi, yönetim ve organizasyon, internet programcılığı, pazarlama iletişimi, uluslararası pazarlama, görsel programlama veri yapıları ve programlama, grafik ve animasyon, marka ve marka stratejileri gibi meslek derslerinin yanında, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri verilmektedir.

Ayrıca, 2 yıllık eğitim süresince sömestr tatilinde yada yaz aylarında işletmelerde yapılmak üzere toplam 12 haftalık zorunlu stajları vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "e-Ticaret" ön lisans diploması ve "e-Ticaret Meslek Elemanı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Artık her iş ve hizmet için internet üzerinden çalışacak satış kanalları (web siteleri, sanal mağazalar, e-dükkan, vb) oluşturulabilmektedir. Özellikle bilgisayar, kitap, CD, turizm rezervasyonu, bilet, ikinci el araba, moda-tekstil ürünleri ve yan sanayi, emlakçılık, çiçekçilik vb. ürün ve hizmetlerin elektronik ticareti yapılmaktadır. Ülkemizde kitap, kaset, cd, çiçek, elektronik ürünler, giyim, bilgisayar, gıda vb. ürünlerin internette doğrudan müşteriye satış yapan sanal mağaza sayısı giderek artmaktadır. (Ankara Sanayi Odası verileri).
Elektronik ticaretin büyüme gidişatını gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen çok sayıda şirket rekabette geri kalmamak için internet üzerinde site açmaya başladı. Bir çok ünlü marka sanal mağaza açarken, internet servis sağlayıcıları, oluşturdukları alışveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başladılar. Bu gelişmeler elektronik ticaret konusunda danışmanlık hizmeti veren şirket sayısının da artmasına yol açmıştır.

e-Ticaret meslek elemanları kamu ve özel sektörün e-Ticarete geçişleri ile ilgili program hazırlama, kullanıcıları eğitme ve stratejik danışmanlık hizmetlerini verme amacıyla e-Ticaret yapan bütün işletmelerde çalışabilirler.
Elektronik ticaret özellikle küçük ve orta büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için uygun bir ticaret şekli olduğundan bu işletmelerde iş bulma olanakları oldukça yüksektir.Kendi adlarına işyeri açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE


Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Ders saatleri dışında özel şirketlerde kısa süren işler için çalışma olanağı bulabilirler.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretin 4-6 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Mezunları özel eğitim kurumlarının açtığı; DATA Sistem, MCSE, Microsoft Sistem Mühendisliği, ORACLE, E-Business vb. kurslara katılarak meslekte uzmanlaşılabilir.

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar Programcısı,
- Bilgisayar Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

e-Ticaret (elektronik ticaret): Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden insan faktörü olmaksızın yapılmasıdır.
e-Ticaret (elektronik ticaret) bilgisayar ağları üzerinden, reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir.
Reklam ve Pazar Araştırması: Mal ve hizmetin alım-satımı öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi işlemlerini,
Sipariş ve Ödeme: Firmaların elektronik ortamda buluşması ve ödeme sürecini,
Teslim:Taahhüdün yerine getirilmesi yani malın veya hizmetin müşteriye teslimi ile satış sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi gibi eylemlerden oluşan işlemleri kapsamaktadır.
e-Ticaret , firmalara en iyi tedarikçiyi (mal ve hizmet sağlayıcıyı) seçme ve tüm dünyaya satış yapma olanağı sağlamaktadır. e-Ticaret firmalararası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır.
e-Ticarette taraflar genel olarak dört ayrı başlıkta incelenebilir.
Firma-Firma: Firmaların elektronik ortamda mal sağlayıcı firmaya sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi şeklindeki ticari işlemleri kapsar.
Firma-Müşteri: Sanal mağaza uygulamaları ile internette firmaların elektronik ortamda, bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmakla ilgili ticari işlemleri kapsar.
Firma-Kamu: Firmalar ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu bölümde kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri, vergi ödemeleri, gümrük işlemleri vb. işlemler yapılabilmektedir.
Birey-Kamu: Bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.
Şu an için piyasadaki çalışmalar bilgisayar programcıları, bilgisayar mühendisleri ya da bu alanda özel eğitim kurumları tarafından verilen uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yürütülmektedir.

İ- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2003,
_ Öğrenci Seçme Kılavuzu (ÖSS) 2005
- DGS (Meslek Yüksek Okulları ile Açık öğretim Ön Lisans Proğramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı) Kılavuzu-2003,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

114-ETNOLOG

TANIM

Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürlerin kaynağını, oluşumunu, yeryüzünde yayılış ve farklılaşmalarını, aralarındaki bağlantıları, birbirleri ile etkileşimlerini karşılaştırmalı inceleyerek, insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kültürleri, kültürel göçleri, kültürün genel gelişimi ve değişimini araştırır. Araştırmalarını konusuna göre sosyal ve politik örgütlenme geleneksel hukuk ve eğitim, kültür, kişilik ilişkileri, inanç sistemleri gibi konularda yoğunlaştırır.
- Gözlemlerini görsel ve işitsel bantlara kaydeder.
- Çeşitli kültürlerin nasıl yapılandıkları ve nasıl işlediklerini saptamak amacıyla topladığı bilgileri sistemli bir biçimde karşılaştırır, sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER


- Teyp,
- Kamera,
- Film,
- Bilgisayar,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Fotoğraf Makinesi,
- Konusu ile ilgili basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Etnolog olmak isteyenlerin;
- Genel akademik yeteneğin yanısıra güçlü bir sözel yetenek, bir bellek ve dikkate sahip,
- Araştırma-inceleme yapmaktan hoşlanan ve okumayı seven,
- İnsanlarla ilişki kurmayı seven, onların davranışlarını ve yaşama şeklini sabırla incelemeye meraklı ve incelediği olaylar arasında bağlantı kurabilme, bunlardan sonuç çıkarma yeteneğine sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur.
- Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir.
- Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Etnoloji” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Etnoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Tarih,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Coğrafya,
- Edebiyat,
- Felsefe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi “Etnoloji” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Etnoloji” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler dil-edebiyat alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, ek puan alırlar. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.
- Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olan adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Etnoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.
- Dört yıllık eğitim süresince; Etnolojide Temel Kavramlar ve Terimler, Etnolojinin Tarihçesi ve Ekolleri, İnsanlık ve Kültür Tarihi, Kültürün Niteliği ve Kültürel Süreçler, Din ve Büyü, Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İnceleme, Yiyecek Üretimi ve Kentleşme, Etnolojik Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Göçer Kültürü, İlkel Ekonomi, Alan Araştırma Semineri, İnsan Topluluklarında Siyasal Örgütlenme Biçimi, Etnolojide Görüntü ve Sesle Belgeleme, Cinsiyet ve Kültür, Anadolu'’un Etno-Kültürel Yapısı, Uygulamalı Etnoloji, Görsel Etnoloji Gündelik Yaşam ve Kitle Kültürü dersleri alınır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Etnoloji bölümünü bitirenlere “Lisans Diploması” verilerek “Etnolog” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Etnologların alanlarında iş bulma imkanı kısıtlıdır. Kültür Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile müzelerde görev alabilirler. Son yıllarda uluslararası firmalarda da çalışabilmektedirler. Kültürel yapıya göre toplumların tercihlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle satış-pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Etnologlar üniversiteler ve araştırma kurumlarında araştırmacı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sosyal Antropolog,
- Kültürel Antropolog,
- Halkbilimci (Folklorcu),
- Türkolog.

H- EK BİLGİLER

Etnoloji genel bilim sınıflandırması içinde, insanı biyolojik ve sosyal varlık olarak konu edinen antropoloji disiplinin kültürel antropoloji alanı içinde yer almaktadır. Etnolojinin dilimizdeki sözcük karşılığı “kavimbilim” dir.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2001,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2006,
- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş kılavuzu 2006-MSG,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

115-EV EKONOMİSTİ

TANIM


Özellikle kırsal yörelerde ailelerin ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla mevcut kaynaklarını (para-zaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda bireyleri eğiten kişidir.

A- GÖREVLER

- Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar,
- Köy kadınlarının ihtiyaçlarını ve ilgilerini çeken konuları saptayarak, bu doğrultuda çalışma programları hazırlar,
- Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar,
- Bireysel çalışma kapsamında ev ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup yazma gibi yöntemleri uygular,
- Grup çalışmaları kapsamında, konferans düzenleme, film, slayt, video gösterileri gibi yöntemleri uygulayarak köy kadınlarına ev idaresi, beslenme, gıda koruması, çocuk bakımı, aile sağlığı, giyim gibi konularda tavsiyelerde bulunarak, sahip oldukları kaynak ve imkanları daha iyi değerlendirmeleri yönünde eğitici bilgiler verir,
- Toplum kalkınmasına, halk sağlığına, tüketicinin korunmasına yönelik araştırmalar yapar,
- Boş zamanları değerlendirmek ve yan geliri arttırmak için köyde bulunan hammaddeye dayalı el sanatları bilgisi verir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Görsel araçlar (TV, video, tepegöz, sinema filmi, slayt),
- Afiş, broşür, pazen tahtası, kara tahta, tablo, maket, fotoğraf gibi eğitim araçları,
- El becerilerine yönelik örnek ürünler,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ev ekonomisti olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Başkalarını etkileme gücüne,
- Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücüne,
- Başkalarına yardım etme isteğine,
- Coşkulu, dinamik ve yaratıcı kişilik özelliğine
sahip olmaları beklenir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ev ekonomistleri zaman zaman kırsal bölgelerde köy evlerinde görev yaparlar. Bu bakımdan devamlı seyahat etmeleri gerekir. Çalışmalarında birinci derecede insanlarla etkileşim halinde olan ev ekonomistleri konuşarak ve bir şeyler yapıp göstererek özellikle kadınları işlerinde daha iyi yöntemler denemeye ikna etmeye çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksekokullarında verilmektedir:
- Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu,
- Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu-Ev Ekonomisi (Ankara).

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Ev Ekonomisi” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ev Ekonomisi” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek liselerinin Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Ev Ekonomisi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ev İdaresi, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Ev Ekonomisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Üniversitelerin Ev Ekonomisi programlarında, 8 yarı yıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir.
- Ev ekonomisi programının amacı: Ailenin tüm kaynaklarını rasyonel ve ekonomik olarak kullanabilecek, çağdaş yaşamda ailenin fonksiyonlarını yüklenen kurumlarda çalışabilecek, teknik bilgi ve becerilere sahip elemanları yetiştirmektir.
- Ev ekonomisi programında: Kimya, Matematik, Anatomi ve Fizyoloji gibi temel fen bilimleri, Sosyoloji, Ekonomi, Eğitim Psikolojisi gibi sosyal bilim dersleri ile Gıda Teknolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Aile Sağlığı ve İlk Yardım, Köy El Sanatları, Okul Öncesi Eğitim, Giyim ve Tekstil, Hastalıklarda Diyet gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ev Ekonomisi” lisans diploması ve “Ev Ekonomisti” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu kırsal kesimde yaşayan köylü ve çiftçi aileleri oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun dörtte üçünü köylü ve çiftçi kadınlarının oluşturduğu göz önüne alındığında, kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden gelişmesinin ülke kalkınmasına ne denli etkisi olacağı açıktır.

Bu nedenle, köylü ve çiftçi ailesinin yaşayışını düzenleme ve hayat seviyesini yükseltmeye yardım etmek, kırsal kesimde yaşayan kadına bilgi ve teknik öğretmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için okul-dışı eğitim ve öğretim yöntemleriyle yardım etmek ağırlıklı olarak ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine düşmektedir.

Bu nedenle günümüzde ve gelecekte ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Üniversite eğitimi olduğu için, eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir.
- İsteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca fakültelerin normal süresi boyunca her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanabilir. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyacını giderebilirler.
- Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan isteyen ve durumu uyan öğrenciler yararlanabilir.

EĞİTİM SONRASI


- Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılır,
- Ayrıca, görevin yürütülmesi için köylere gidildiğinde günlük harcırah ödenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ev ekonomisti olarak kamu kuruluşlarında görev alan kişi idari kadroda yönetici olabilir,

Üniversitelerde yüksek lisans, doktora çalışmasını tamamlayarak yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak akademik kariyerlerini arttırabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Sosyal çalışmacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Beslenme Eğitimi Seminer Notları T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Md. 1988/İZMİR
- Ankara Ünv. Katalogu-1983 -1984 (Ankara-1984)
- Tarım İl Müdürlüğü - İZMİR.
- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:16 #32
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

116-FARMAKOLOG

TANIM

İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,
- İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır,
- Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar,
- İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metodlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar,
- Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır,
- Kanda ilaç düzeyini belirler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.),
- İlaç hammaddeleri,
- Çeşitli ilaçlar,
- Kimyasal maddeler,
- Laboratuar hayvanları (kobaylar),
- Bilgisayar ve donanımları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Farmakolog olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip,
- Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
- Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli,
- Objektif, sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, bütün üniversitelerin, Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakültelerinin, Farmakoloji Ana Bilim Dallarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji,
- Kimya,
- Fizik,
- Yabancı Dil,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
- Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmak,
- Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmak,
- Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl,
Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl,
Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl,
Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir.

Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Tıpta Uzmanlık eğitiminden sonra sınavlarda başarılı olanlar "Farmakolog" unvanı alırlar.
Doktora eğitimini tamamlayanlar, “Doktor” ve “Farmakolog” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.

- Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler.
- Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler.
- İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler.
- Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar.
Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,
Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.
İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.
Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Eczacı,
- Fizyolog,
- Biyokimya mütehassısı,
- Tıp doktoru.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


- Mahiyetinde çalışanların idaresinden,
- İlaçların canlıların sağlığına uygun olarak hazırlanmasından,
- Çeşitli yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksit gazlar ve deterjanların insan sağlığına olan etkilerinin araştırılmasından ve ona göre önlem aldırılmasından,
- Eş değer ilaçların karşılaştırılmasından tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


- Deney hayvanları, kimyasal maddeler ve hasta kanı ile çalıştığı için daha titiz ve dikkatli olmalıdır.
- Laboratuar önlüğü ve eldiven takmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Türk Meslekler Sözlüğü,
- Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü,
- Marmara Üniversitesi Tanıtım Rehberi,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

117-FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Felsefe grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Felsefe grubu öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Felsefe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Felsefe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleki eğitim aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Felsefe Grubu Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

- Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (Erzurum),
- Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Adana),
- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi (Ankara).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Felsefe,
- Mantık,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Felsefe Grubu Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Felsefe Grubu Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ayrıca, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler), Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belgelendirenler) lisans programlarından birini bitirenlerden öğretmen olmak isteyenlerin, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim fakültelerinin felsefe grubu öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl ya da çeşitli fakültelere bağlı felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde 4 yıl süreli eğitim verilmektedir.
Üniversitelerde çeşitli fakültelere bağlı felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde verilen eğitimle ilgili kısa açıklamalar aşağıdadır:
Felsefe Bölümü;
Bu bölümde eğitim üç başlık altında toplanmıştır.
1- Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe "varlığın ve bilginin kaynağı, güzel,iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.
2- Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.
3- Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi, bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini, toplumlararası bilgi alış verişi bağlamında ele alır.
Sosyoloji Bölümü;
Bu bölümün amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleri ile ilişkileri konusunda öğrencileri aydınlatmak ve araştırma yaptırmaktır. Bu bölümde öğrencilere; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Değişme, Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Hukuk, Bilgisayar, İstatistik ve Yöntembilim dersleri verilir.
Psikoloji Bölümü;
Bu bölümün amacı, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemleri kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu konularda eğitim ve araştırma yapılır.
Eğitim boyunca; Temel Felsefe, Mantık, İstatistik ve Sosyolojinin yanı sıra Psikolojiye Giriş, Çağdaş Psikoloji Akımları, Gelişim Psikolojisi, Fizyolojik Psikoloji, Psikolojik Testler, Zeka-Kişilik Psikolojisi, Anormal Davranış Psikolojisi gibi meslek dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuarlarda ve alanda sürdürülür. Ders programları ve derslerin kısa tanımları ekte yer almaktadır.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Felsefe Grubu Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Felsefe grubu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda, özel eğitim kurumlarında,
- Felsefe grubu öğretmeni olarak çalışırlar.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.
- Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim - öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Felsefe grubu öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.
- 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
- MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sosyolog
- Psikolog

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

118-FELSEFECİ

TANIM

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi sorun alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişidir.

A- GÖREVLER

- Felsefe sistemlerinin ve filozofların birbirleri ile ilişkilerini inceler,
- Düşüncenin ürünü olan bilimin gelişmesini araştırarak, bilim, din, felsefe, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilim alışverişi bağlamında ele alır,
- Varlık – bilgi – değer ile iyi – doğru – güzel kavramları ve arasındaki ilişkileri değerlendirmeye yönelik inceleme yapar,
- Evren - toplum insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karsılaştırarak değerlendirir,
- Bilimden elde edilen bilgileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır,
- Düşüncenin kuralları üzerine bilgi verir.
- İnsan hakları, çevre koruma vb. toplumsal sorunlar üzerinde düşünce üretir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli yazılı dokümanlar,
- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Kamera,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Felsefeci olarak çalışmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip,
- Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,
- Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı,
- Olaylar arasında ilişki kurma yeteneğine sahip,
- Filozoflar ve sistemleri sabır ve dikkatle incelemeye meraklı,
- Kavramları ve fikirleri sistemleştirme yeteneğine sahip,
- Özgür düşünceye sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yapılan çalışmalar genellikle büro ortamında ve tek başına yapılır. Ancak zaman zaman değişik insan toplulukları içinde bulunabilir ve seyahat yapması gerekebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Felsefe” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Sosyal Bilimler,
- Sanat Tarihi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Felsefe” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Felsefe” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


4 yıllık lisans programıyla bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
Felsefe programının önemli bir boyutunu çözümleyici felsefe başlığı altında konular oluşturmaktadır. felsefe programlarında başlıca dallar Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi ve Mantık’tır.

Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe “varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?” gibi sorulara tarihsel süreç içerisinde verilmiş cevapları tartışır.

Felsefe Tarihi: Evren-Toplum-İnsan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.
Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi, bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır
Bu bölüme ait ders programı ektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe “Lisans Diploması” ve “Felsefeci” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kurum ve Kuruluşlarda “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler. Felsefeciler en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığını belgelendirenler ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler. Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefeciler, yazar olarak basında iş bulabilirler.

Kamu kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT ve üniversitelerde görev alabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumlarının sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Felsefeciler kamu kesiminde çalışırlar ise Devlet Memurları Yasasına göre, öğretim düzeylerine uygun maaş ve yan ödeme alırlar.
Özel kesimde çalışanlar ise yaptıkları görev ve sözleşme koşullarına göre farklı kazanç elde edebilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, akademik olarak yükselebilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör. )
Kamu ve Özel kurumlarda çalışanlar ise, yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Felsefe grubu öğretmeni.

H- EK BİLGİLER

Felsefe bütün bilgi alanlarının en eskisi, en köklüsü olarak üniversitelerin kuruluşunda ana çekirdeği oluşturmaktadır. Gerek başka bilim alanlarının bilgisel dayanaklarını soruşturması gerekse varoluşumuza ilişkin en temel sorunlarla uğraşması felsefeyi üniversitelerde önemli bir alan haline getirmektedir.


I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu ÖSYM-2006,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
- Çeşitli Üniversite ve Dershanelere ait rehber ve kataloglar,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


119-FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

TANIM


Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fen bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
- Fen bilimlerine ilgi duyan,
- Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
- Araştırma yapmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen;
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;
Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Eğitim Bilimine Giriş, Mekanik, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Eğitim Psikolojisi, Elektrik Laboratuarı, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Elektrik, Kuantum Fiziği, Fizikokimya, Optik, İnorganik Kimya, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, Genel Öğretim Metotları, Fizikokimya, Ölçme ve Değerlendirme, Dalgalar, Organik Kimya, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Atom ve Çekirdek Fiziği, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fen Bilgisi Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında çalışırlar.

İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır.

Fen bilgisi öğretmenleri dershanelerde de görev yapabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Ayrıca, görev yaptıkları okulun bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi varsa buradan da belli bir oranda ücret alabilirler.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
- MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Fizik Öğretmenliği
- Kimya Öğretmenliği
- Biyoloji Öğretmenliği

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


-

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:17 #33
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

120-FİNANS UZMANI

TANIM


Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
- Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
- Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
- Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
- Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks),
- Finansal tablolar, faaliyet raporları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
- Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
- Finansal konulara ilgi duyan,
- Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
- Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tertipli ve düzenli çalışabilen,
- Uzak görüşlü,
- İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi, ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak "Finans" konusunda uzmanlaşabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Ekonomi,
- Hukuk,
- İşletme,
- Matematik,
- Maliye,
- Bilgisayar,
- Muhasebe,
- İstatistik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) ilgili bölümler için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekir.

Üniversitelerin Master programlarında, bu mesleğin eğitimini alabilmek için Lisans üstü eğitim Sınavına (LES) katılıp başarılı olmak ve ayrıca fakülteler tarafından yapılan “Bilim ve Yabancı Dil” sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavına girerek başarılı olanlar Fakültelerdeki yabancı dil sınavından muaf tutulurlar).

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli bir ücret karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli formasyonları kazandıracak geliştirici eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; organizasyon teorisi ve uygulamaları, bilgi işlem, uygulamalı bilgisayar programı, işletme sermayesinin finansmanı, maliyet düşürme teknikleri ve savurganlıkların önlenmesi, uzun vadeli ve stratejik planlama, işletmelerde finansal planlama, yatırım kararları, yatırım projelerinin düzenlenmesi, fizibilite etütleri ve yenileme analizleri, mamul maliyetlerini hesaplama yöntemleri ve üretim kararlarında kullanılması, bilgisayar destekli proje yönetimi, yeni finans teknikleri, temel finansman bilgileri gibi konularda dersler verilir.
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Üniversitelerin 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finansman, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerini bitirdikten sonra ilgili alan için lisans diploması alınmaktadır. Bir banka veya finans kurumunda çalışmaya başladıktan ve gerekli eğitimi gördükten sonra "Finans Uzmanı" unvanı alınmaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar.
- Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.
Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de parelel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı, çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak üzere gelir elde edilir.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.

BENZER MESLEKLER

- Fon Yöneticisi,
- Mali Müşavir,
- Yatırım Uzmanı,
- Muhasebe Uzmanı,
- Kredi Uzmanı,
- Bütçeleme Uzmanı,
- Sigorta Danışmanı,
- Portföy Yönetim Uzmanı,
- Muhasebe Uzmanı.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Eldeki kaynakların, yatırımcının projesine uygun olarak, nasıl kullanılabileceği konusunda derinlemesine analiz yapıp, bu konuda hem çalıştığı kurumun, hem de yatırımcının çıkarlarını koruyacak yöntemleri oluşturmaktan sorumludur.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- www.khas.edu.tr. - 2006
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Bankalar-Finans kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

121-FİZİK MÜHENDİSİ

TANIM

Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir

A- GÖREVLER

- Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve neyin inceleneceğini belirten bir araştırma planı hazırlar,
- Laboratuar ortamında incelenecek maddeyi çeşitli koşullar altında gözlemler, değişmeleri ölçü aletleriyle saptar ve elde edilen verileri kaydeder,
- Araştırma bulgularını objektif bir tutumla yayınlar,
- Çalışma sonuçlarının günlük yaşamda uygulanabilirliğini araştırır, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapar,
- Teknolojide kullanılan malzemelerin özellikleri ve veriminin belirlenmesi için laboratuarda test çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Araştırma-geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç-gereçleri, tasarım ve proje çalışmalarında kullanılan ölçüm ve çizim malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizik mühendisi olmak isteyen kişinin,
- Üstün akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
- Temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgili,
- Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
- Mantıklı ve tedbirli,
- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip bir kimse
olması,
- Tertipli ve düzenli çalışması,
- Yaratıcı olması,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- İyi bir gözlemci olması
gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizik mühendisleri genellikle laboratuarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Fizik mühendisi çalışmalarında birinci derecede makine ve malzemelerle ilgilidir. Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunur. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, nükleer, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık,ses vb. alanlardaki diğer meslek üyeleri ile ve işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin Fizik Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Geometri,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fizik Mühendisliği” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Bilgisayar Programlama, Diferansiyel Denklemler, Statik Malzeme, Kompleks Analiz, Dinamik, Teknik Elektrik, Elektronik, Titreşimler ve Dalgalar, Elektromagnetik Teoriler, Makine Elemanları, Atom Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Teknik Resim gibi dersler okutulmaktadır.
Bazı dersler atölye ve laboratuarlarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fizik Mühendisliği” lisans diploması ve “Fizik Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Fizik mühendisleri, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santrallerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme birim ve laboratuarlarında çalışabilmektedirler.
- Fizik mühendisliğinin nükleer enerji üretilmesi, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık, iletişim vb. gibi çok yönlü faaliyet alanlarının olması ve gelişen teknolojiyle doğrudan ilişkili bulunması nedeniyle meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.
- Fizik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Eğitim döneminde herhangi bir kazanç elde etme durumu söz konusu değildir. Ancak öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfına tabi olarak çalışanlar, yasalar ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Bugün için 8. derecenin 1. kademesinden ilk göreve başlayan mühendis, asgari ücretin yaklaşık 3 katı civarında ücret almaktadır. Özel kuruluşlarda çalışılması halinde ise işin pozisyonu, işletmenin yapısı ve sektörün durumuna göre ücret değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yüksek lisans yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ilave bir eğitim aldıktan sonra "Yüksek Mühendis" olabilmektedirler. Üniversitede akademik çalışma yapmak isteyen fizik mühendisleri, fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi dallarda da uzmanlaşabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Jeofizik mühendisliği,
- Fizik öğretmenliği,
- Fizikçilik.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

122-FİZİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere fizik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Fizik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Fizik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizik öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Fizik Öğretmenliği'' bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca üniversitelerin “Fizik”, “Fizik Mühendisliği” programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Fizik Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fizik Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

- Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Fizik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılır.
Eğitim süresince:
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Beden Eğitimi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Genel Matematik, Genel Kimya, Fizik I (Mekanik ve Laboratuarı), Elektronik ve Laboratuar, Fizik II, Diferansiyel Denklemler, Fizik III (Dalgalar), Elektromagnetik Teori, İstatistik Fizik, Fizik IV (Isı ve Termodinamik), Fizikte Matematik Yöntemler, Kuantum Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği, Deney Kurma ve Geliştirme, Fizikte Öğretim Yöntemleri, Katıhal Fiziği, Bilgisayar Programlama gibi meslek derslerini alırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fizik Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde,
- Fizik Öğretmeni olarak çalışırlar.
- Ayrıca ilköğretim okullarında Fen Bilgisi derslerine girebilirler.
- Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından ve kurumun yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
- Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler
- 5 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
- MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Kimya Öğretmenliği
- Biyoloji Öğretmenliği

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

123-FİZİKÇİ

TANIM

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER
- Araştırma konusunu ve yöntemini belirler,
- Gözlem ve deneyler yapar,
- Araştırılacak olan problemi çözümler,
- Sonuçları rapor eder,
- (Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme merkezlerinde projeler geliştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç ve gereçleri,
- Bilgisayar.
- Elektrik ve elektronik malzemeler,
- Mekanik malzemeler

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizikçi olmak isteyen kimselerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş ve bu alanlara içten bir ilgi duyan,
- Dikkatli ,gözlem yapabilen,
- Analitik düşünme gücüne sahip,
- Yaratıcı,
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizikçiler genellikle laboratuarlarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Endüstride çalışan fizikçiler, fizik mühendisleriyle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Matematik,
- Kimya,
- Bilgisayar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Fizik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Fizik” programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Odiyometri, Optisyenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir.
- Eğitim süresince temel fizik kanunları, mekanik, elektrik ve manyetizma, termodinamik, titreşim ve dalgalar, optik, atom ve moleküller ve nükleer olayların anlaşılma ve yorumlanmasını sağlayan kuantum fiziği kanunlarını öğrenirler. Bu konuları öğrenebilmek için yüksek düzeyde matematik bilgisi gereklidir. Teorik olan bu konuların ayrıca laboratuar uygulamalarını da yaparlar. Bunların yanında bilgisayar kullanımı ve programlama konularında da bilgi alırlar. Bunlardan amaç, fizikçinin olaylar karşısında
- Bilimsel düşünebilme, bilimsel yorumlar getirebilme, çeşitli olaylar arasında sıhhatli ilişkiler kurabilme iyi bir gözlemci olma ve edindiği bilgileri değişik alanlara uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fizik” lisans diploması ve “Fizikçi” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, teknik bilgi gerektiren mekanik ve elektronik tıp cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanması ile ilgili işlerde de çalışmaktadırlar.

- Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Ayrıca , Tübitak ve üniversitelerin kendi öğrencilerine verdiği destek bursları ile özel ve kamu kurumlarının (Başbakanlık bursu gibi) sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
- İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki teknik hizmetler sınıfında maaş alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitimini tamamlamış fizikçi, mesleğinde ilerlemek istiyorsa;
- Bir iş yerinde, özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda kolaylıkla ve kısa sürede uzmanlaşabilirler, proje üretebilirler.
- Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde ve İleri Teknoloji Enstitülerinde özel bir fizik konusunda yüksek lisans yaparak uzman veya fizik doktoru olabilirler.
- Doktora yapmış fizikçiler üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Öğretim üyeleri, yaptıkları bilimsel faaliyetlere bağlı olarak yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atanırlar.
- Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık, proje üretimi, AR-GE çalışmalarında bulunabilirler.
- Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb. gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Fizik Mühendisi,
- Jeofizik Mühendisi.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2006,
- Encyclopedia Americana, Cilt 22,
- AnaBritanica Ansiklopedisi, Cilt 8,
- Meydan Larousse Ansiklopedisi,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:18 #34
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

124-FİZİKİ ANTROPOLOG

TANIM


İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir.

A- GÖREVLER

- Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler,
- Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar,
- Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar,
- Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Kamera,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Film.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,
- Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
- Analitik düşünme gücü yüksek,
- Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. Çalışmaları esnasında insanlarla iletişimde bulunulur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Fizik Antropolojisi” bölümünde verilmekte iken, “Sosyal Antropoloji” ve “Fiziki Antropoloji” bölümlerinin birleşmesi ve “Antropoloji” adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, “Fiziki Antropoloji” bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Fiziki Antropoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Tarih,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fizik Antropoloji” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Antropoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Fizik Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince Antropoloji Tarihi, Genel Biyoloji, Genetik, Biyolojik Antropoloji, İnsan Irkları gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Fizik Antropoloji bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ile “Fiziki Antropolog” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fiziki Antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bunun yanı sıra, tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde pek çok antropolog görev almaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Fiziki antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.
Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sosyal antropolog,
- Biyolog.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu 2006,
- Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

125- FİZYOTERAPİST

TANIM

Yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
- Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
- Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımlarla, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir.
- Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
- Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
- Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
- Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
- Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
- İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Enfraruj,
- Ultrasyon,
- Traksiyon aleti,
- Baker,
- Elektrikli stimulasyon aleti,
- Tens,
- Kum torbaları, ağırlıklar,
- Parafin,
- Servikal traksiyon aleti,
- Vakum,
- Lumbal traksiyon aleti,
- Isı-ışık ajanları,
- Elektriksel modaliteler,
- Protez-ortez ve yardımcı araç-gereçler,
- gibi aletleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizyoterapist olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Bedence güçlü ve dayanıklı,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- El ve parmak becerileri gelişmiş,
- Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
- sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarında verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fak. – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
- Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
- İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu.
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta), Isparta Sağlık Yüksekokulu,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji, fizik, kimya gibi fen grubu dersleri ile,
- Psikoloji ve Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Labarotuvarı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Hemşirelik, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Protez ve Ortez ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile, Biyoloji, İnsan Anatomisi, Fizyoloji, Histoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji gibi temel tıp bilimleri yanında, ısı-ışık, elektroterapi, özel tedavi hareketleri, kinezyoloji, biomekanik, yardımcı cihaz ve protez eğitimi ve diğer mesleki dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak alırlar.
- Ayrıca; Ortopedi, Nöroloji, Dahiliye, Romatoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum gibi klinik dersler yine bu program içinde öğrencilere okutulmaktadır.
- 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrenciler uygulamalı olarak, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesine olanak veren kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, kısalık testleri, elektrodiagnostik testleri, günlük yaşam aktiviteleri, hız, endurans, esneklik ölçümleri, antropomorfik ölçümler, fiziksel fonksiyon testleri, duyu-algı-motor bütünleşme testlerini ayrıca dünyaca kabul görmüş rehabilitasyon tekniklerini öğrenirler.
- Isı-ışık, parafin, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar mekanik araçlar, ortopedik ve nörolojik özürlü ve sağlıklı kişilere yönelik özel egzersizler, konnektif doku masajı, manipülasyon ve diğer özel tedavi yöntemlerinin bizzat hasta üzerinde uygulanması yaz ve son sınıf stajlarında yaptırılmaktadır.
- Yaz ve son sınıf stajları, nöromusküler sistem bozuklukları, protez-ortez ve biomekanik, pediatrik nöroloji, iş-uğraşı tedavisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, mesleki rehabilitasyon, elektroterapi, ortopedi, nöroşirurji, plastik cerrahi, ve sporcu sağlığı gibi konuları, ilgili anabilim dallarına bağlı ünitelerde uygulamalı olarak ve bizzat yaparak öğrenirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Fizyoterapist” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler.
- Fizyoterapinin, tıbbın pek çok alanına uygulanabilen bir bilim olması nedeniyle, fizyoterapistler; nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ve spor bilimleri dallarında hasta tedavisi yapabilir.
- Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapistlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
- Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça fizyoterapistlerin önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.
- Toplumun temeli ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları ile özrün, sakatlığın ve bozukluğun önlenmesine yönelik program ve projelerde rol alarak daha sağlıklı topluma ulaşılması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi konusunda katkıda bulunur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Mesleki eğitim süresince öğrenciler kredi ve burs olanaklarından faydalanırlar. Ayrıca son sınıfta özel hastaları (felçli vb.) evlerinde tedavi etmek suretiyle belli bir kazanç elde edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre aylık ücret alırlar.
- Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
- Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanı en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Fizyoterapistler üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
- Çalıştıkları işyerinde belli bir alanda uzmanlaşabilirler (yanık, felç vb.).
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Terapistlik (Rehabilite),

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İstanbul Üniversitesi Kataloğu,
- Hacettepe Üniversitesi Kataloğu,
- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları, Hastaneler,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

126-FON YÖNETİCİSİ

TANIM

Banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin, karlılık, verimlilik vb. göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri, işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.

A- GÖREVLER

- Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir,
- İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,
- Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur,
- Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
- Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çağdaş iletişim araçlarından yararlanır (fax, teleks). Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, okuduğunu ve söyleneni anlama, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip,
- İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
- Sorumluluk sahibi, sakin, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen,
- Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
- Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili,
- Yeniliklere açık kimseler fon yöneticiliğinde başarılı olabilirler.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Büro ortamında çalışır,
- Yanlış kararlar, tedbirsizlik veya piyasa koşullarındaki dalgalanmalar sonucunda mali kayıp söz konusu olabilir,
- Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir,
- İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşların fon yöneticileriyle iletişimde bulunur,
- Mali kayıp riski fazla olduğundan kişi yoğun stres altındadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Doğrudan fon yöneticiliğine yönelik eleman yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak "Fon Yönetimi" konusunda uzmanlaşabilirler.
- İşletme fakülteleri bünyesinde, master düzeyinde eğitim görme olanağı vardır. Bununla birlikte, işe girerek işletme-içi ve işletme dışı eğitim kapsamında fon yöneticiliği alanında yetişmek söz konusu olabilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fon yöneticisi olmak isteyen kişilerin Türkçe, Matematik, İstatistik ve Ekonomi derslerinde başarılı olması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Fon yöneticiliği üniversitelerin işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilimler fakültelerinde genellikle lisans üstü eğitimle kazanılır. Çeşitli enstitüler ve özel eğitim kurumları fon yönetimi konusunda kurslar düzenlemektedirler.
- Bu mesleği öğrenebilmek için liseden sonra 4 yıl eğitim verilen Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Maliye, Sermaye Piyasası gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü master düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir.
- Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir. Burada aktiflerin getiri oranı ile pasiflerin maliyetleri arasında bir artı değer oluşturmak temel hedefler arasındadır.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır.
- Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

- Herhangi bir işletmede işe başlayarak, konu ile ilgili alanda uzmanlaşmaya yönelen bir kişi, bu dönem içerisinde, bugün için ortalama net asgari ücretin 3 katı maaş almaktadır.
- Uzmanlaşan personelin kazancı, çalıştığı sektörün özelliğine göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri veya diğer kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kademelerinde yer alma şansı oldukça fazladır.

BENZER MESLEKLER

- Ekonomist,
- Bankacı,
- Gelir Senetleri Simsarları ve Sigortacılar,
- Borsa Komisyoncusu.

H- EK BİLGİLER

Bu sektörde, hata ya da yanlış kararın maliyeti işletmelerin piyasa izlenimini ve ömrünü bir anda değiştirecek kadar yüksektir. Dolayısıyla, bu alanda çalışmaya yönelen kişiler bu sorumluluğu almaya ve sorumluluğun gerektirdiği işleri yapmaya hazır olmalıdırlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Bankaların ve özel kurumların ilgili birimleri,
- Üniversitelerde fon yönetimi konusunda eğitim verilen bölümler ve enstitüler,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


127-FORKLİFT OPERATÖRÜ

TANIM

Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir.

A – GÖREVLER

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;
- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,
- İş talimatını inceler,
- Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.
- Forklift'i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.)
- Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar.
- Forklift'in periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Forklift'i çalıştırma anahtarı,
- Baret,
- Çelik örgülü eldiven,
- Çelik korumalı elektrik izolasyonlu postal ve gocuk,
- Gaz ve bezli maske,
- Anahtar takımı,
- Çekiç, Levye, Pense, Tornavida, Kriko
- Yangın söndürme cihazı
- İlkyardım çantası vb
- Antifiriz, çeşitli yağlar(motor, hidrolik, gres vb.), buji, filtreler, hortum vb.

B – MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Forklift operatörü olmak isteyenlerin:
- Göz, el ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,
- Mekanik yeteneği gelişmiş,
- Tedbirli, dikkatli,
- Kurallara uyan,
- Sorumluluk sahibi
kişiler olmaları gerekir.

C – ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Forklift operatörleri çalışmış olduğu işyerine göre açık veya kapalı alanlarda çalışabilirler. Soğuk ortamlarda da çalışmaları gerekebilir. Açık alanda çalıştığında tozlu ortam olabilir. Çalışma saatleri genelde düzenli olmakla beraber vardiyalı çalışma sözkonusu olabilir. Çalışırken işverenle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D – MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Genelde İşletmeler kendi elemanlarını yetiştirmek için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Makine Mühendisleri Odalarından herhangi birine başvurarak Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, bünyelerinde çalışan elemanlardan iş makinesi kullananlara sertifika verilmesi için kurs açılması talebinde bulunurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım(Operatörlük) sertifikası verilir.
- Ayrıca özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurum açma ve Öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurslar bitiminde Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara iş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak,
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 41-c maddesine uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu bulunmak
- Kanunun 41. maddesinin değişik (e) bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Forklift operatörlüğünün kurs süresi en az 60 saattir. İş makinesinin özelliğine göre 6-12 saat daha eklenebilir.
Görülen dersler:
a- Forklift aracının tanımı, motor güç aktarma organları, hidrolik,pnömatik... gibi sistemlerin öğretilmesi; 12 saat ( 2 gün )
b- Forklift aracının her türlü ataşman ve ekipmanın tanıtılması, yerinde ve doğru şekilde kullanılmasının öğretilmesi, 10 saat ( 2 gün )
c- Forkliftin iş yerinde, arazide ve kara yolunda emniyetli, ekonomik ve verimli şekilde tekniğine uygun kullanılması ve aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırılması; 12 saat ( 2 gün )
ç- Forkliftin günlük, haftalık, aylık,ve 6 aylık bakımının öğretilmesi; 6 saat ( 1 gün )
d- Forkliftin arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürücü tarafından giderilebilecek küçük onarımların anlatılması; 10 saat ( 2 gün )
e- Forkliftin özelliğine göre makine enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması; 6 saat ( 1 gün )
f- İş makinesi taşıma kurallarıyla ilgili Karayollarından alınan “ özel yük taşıma izin belgesi” hakkında genel bilgi; 2 saat
g- Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler; 2 saat olmak üzere en az 60 saat kurs görmeleri gerekir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE
DİPLOMA VE UNVAN


- İş Makineleri Kullanma Sertifikası ( Operatörlük Belgesi )
- Özel Sürücü kursları tarafından G sınıfı ehliyet alabilirler ve belgelerini ehliyetlerine işletebilirler.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Forklift operatörleri yükleme-boşaltma işleri yapılan özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca bağımsız da çalışabilirler.
Forklift kullanım alanlarının hızla genişlemesi, çeşitlenmesi mesleğe giderek önem kazandırmaktadır. Bu nedenle bu meslekte nitelikle elemanlara olan talebin giderek arttığı gözlenmektedir.
Bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler silindir, finişer, greyder, mobil vinç ve ekskavatör gibi diğer iş makinelerinin operatörlüğünde de iş bulma olanağı sağlayabilir.

F – EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç sözkonusu değildir.

EĞİTİM SONRASI
Forklift operatörleri çalışılan işyeri, sektör ve deneyime göre değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte asgari ücret alan forklift operaörlerinin ücretleri asgari ücretin 2 katına kadar yükselebilmektedir.

G – MESLEKTE İLERLEME

Forklift operatörlüğü mesleğinde ilerleme söz konusu değildir. Ancak forklift operatörleri çalışmış oldukları kurumlarda hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler. Çalışmış oldukları yerlerde idari sorumluluklar alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Vinç operatörü
- Silindir operatörü
- Ekskavatör
- Loder operatörü
- Greyder operatörü

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları
- Türkiye İş Kurumu’nun www.iskur.gov.tr adresindeki Forklift Operatörü Meslek Standardı
- Makine Mühendisleri Odası Kurs Programları
- T.C.Milli Eğitim Bakanlığı iznine tabi Özel Sürücü Kursları İş Makinesi Operatörlük kursları programları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:18 #35
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

128-FOTO MUHABİRİ

TANIM


Toplumu bilgilendirme amacı ile bulunduğu ortamlarda haber değeri olabilecek olay, kişi ve durumları fotoğrafını çekerek, bu fotoğraflar arasında habere en uygun olanlarını seçip gerektiğinde haberide yazarak değerlendirilmek üzere, bağlı olduğu birime teslim eden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Gerekli donanımı yanına alarak,olay yerine hızlı bir şekilde gider,
- Fotoğraf makinesini çekime hazırlar,
- Fotoğraf makinesinde oluşabilecek teknik servis gerektirmeyen sorunları giderir,
- Fotoğrafını çekeceği kişi veya nesneyi en iyi görüntüleyecek konumu alarak, bakış açısını ayarlar,
- Çekimin amacına uygun makine ayarlarını yapar,
- Kompozisyon ilkelerini de gözeterek uygun anların fotoğrafını çeker,
- Fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarır,Dijital değilse filmleri karanlık odada banyo eder/ettirir,
- Gerektiğinde haberi en iyi yansıtan fotoğrafların ön seçimini yapar,
- Gerektiğinde fotoğrafın haberini yazar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Dijital fotoğraf makineleri, Çeşitli objektifler, Tripodlar (üç ayak), Filtreler, Flaşlar, Fotoğraf baskı makinesi (Minilab), Uygun konfigürasyona sahip bilgisayarlar, Resim işleme yazılımı, Negatif ve dia tarama özellikli tarayıcı, Hafıza kartları, Kart okuma cihazı, Fotoğraf yazıcısı, Fotoğraf kağıtları, Projeksiyon cihazı, Projeksiyon perdesi,

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Foto muhabiri olmak isteyenlerin;
- Yaratıcı, iyi gözlem yapabilen,
- Sosyal ilişkileri ve sezgileri güçlü,
- Güçlü görsel belleğe sahip,
- Dikkatli, titiz ve sabırlı,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Hızlı karar alabilen ve uygulayabilen,
- El göz koordinasyonu gelişmiş,
- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- İleri derecede görme bozukluğu ve yürüme engeli gibi bedensel problemi olmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fotoğraf çekimi aşamasında dış ortamda (açık-kapalı mekanlarda), haberi yayıma hazırlama aşamasında ise kapalı ortamda büroda çalışır. Zaman zaman oldukça stresli iş koşullarında çalışması gerekebilir.Örneğin; bazen görüntü alabilmek için elverişsiz koşullarda saatlerce beklemek zorunda kalabilir. Bazen de çok kısa sürede olayı ya da olay kişisini görüntülemek mecburiyetinde olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleki eğitim;
- Meslek Liselerinin "Gazetecilik" alanı “Foto Muhabirliği” dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


-Türkçe,
-Resim,
-İş- teknik,
-Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine başlayabilmek için;
-İlköğretim okulu mezunu olmak,
-Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (OKS) Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Tarih, TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel İletişim, Etkili Konuşma ve Yazma Teknikleri, Temel Hukuk, Temel Fotoğrafçılık, Haber Toplama ve Yazma, Mesleki Bilgisayar, Medya Organizasyonu.
Dal dersleri
Haber Yazma Teknikleri, Yayın Türüne Göre Gazetecilik, Haberleşme Hukuku, Haber Fotoğrafçılığı, Medya Tarihi, Basında Fotoğraf Kullanımı, Fotoğraf Baskısı ve Arşivleme, Haber Çekimi, Bilgisayarda Fotoğraf İşleme, Basın Fotoğrafçılığı gibi meslek dersleri alırlar. Ayrıca, öğrenciler eğitim sırasında işletmelerde staj da yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek Lisesi mezunlarına “Meslek Lisesi” diploması ve “Foto Muhabiri” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Foto muhabiri tanıtım, haber, reklam ve fotoğraf ajanslarında, dergi ve gazetelerde, çeşitli kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışması yapan kuruluşlarda, fotoğraf stüdyolarında çalışabilir.Serbest foto muhabirliği yapabilecekleri gibi fotoğraf atölyesi açarak kendi işyerlerini de kurabilirler.
İnsanlık varoldukça, haber alma-verme, bilgi edinme, bilgi paylaşma istekleri ile teknoloji eşdeğer hız kazandığı sürece bu alanda iş imkanı da sürecektir.
Dijital görüntüleme teknolojisinin ekrandan fotoğraf kalitesine yakın görüntü alma aşamasına gelmesiyle birlikte foto muhabirlerinin istihdamının azalacağı yönünde görüşler bulunmaktadır.Ancak ekran görüntüleri hiçbir zaman iyi bir foto muhabirinin gözüyle çekilen fotoğraflardaki tadı veremeyecektir.Ayrıca foto muhabiri kameramanlık için gerekli altyapıya sahip olduğundan hareketli görüntü yakalama işini de kısa bir eğitimin ardından rahatlıkla yürütebilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu sektöründe göreve başlanıldığı takdirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.
- Özel sektörde ise asgari ücretten işe başlayabilecekleri gibi bu ücret daha da fazla olabilir. Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, sektördeki pozisyonu ücret artışına etki eden faktörlerdir. Niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Gazetecilik” alanı ve “Foto Muhabirliği” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler (Açık öğretim), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Önlisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo-Sinema ve Televizyon, Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Fotoğrafçı,
- Kameraman,
- Gazeteci,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- Karşıyaka Anadolu İletişim Meslek Lisesi,
- www.meb.gov.tr Ticaret ve Turizm Teknik Eğitim Müdürlüğü
- www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2006
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2007 Kılavuzu,
- MEGEP Tanıtım Rehberi
- 4702 Sayılı Kanun.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


129-FOTOĞRAF SANATÇISI

TANIM

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir.

A- GÖREVLER

Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir.
- Fotoğraf makinesini hazırlar,
- Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,
- Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi
görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,
- İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,
- Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
- Filmi banyo eder,
- Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Fotoğraf makineleri,
- Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör),
- Tab makinesi (Minikop),
- Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),
- Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
- Makas,
- Su kapları,
- Spot ışıklar,
- Fotoğraf kartları,
- İlaçlı sular,
- Filmler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin;
- Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
- Güzel sanatlara ilgili,
- Yeteneğini geliştirmeye, değişikliğe önem veren,
- Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,
- İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masa üstü Yayıncılık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Yayımcılık, Radyo ve TV Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi ön lisans programlarından birini başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde ,”Fotoğraf” “Fotoğraf ve Video” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.
Güzel sanatlar fakültesi, İletişim fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerine özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Bu sınavda adaylardan, kendilerine verilecek fotoğraflar üzerinde jüri tarafından belirlenecek amaçlara uygun konu ve kompozisyon, yeni kodrajların yapılması istenmekte, optik ve fotoğraf kimyası alanlarında bilgi birikimi aranmaktadır. Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde; fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” lisans diploması ve “Fotoğraf Sanatçısı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Fotoğraf sanatçıları, kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.
- II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye'de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970-80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır.
- Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.
- Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:

- Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.
- Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler.

Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI


- Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 4 ila 5 katı arasında ücret alınabilmektedir.
- Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

G-MESLEKTE İLERLEME

- Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler.
- Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler.
- Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Prodüktörlük,
- Kameramanlık,
- Sinema film fotoğrafçılığı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP),
- Ana Britannica,
- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

130-GAZETE MUHABİRİ

TANIM


Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere, toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek, gazete ve/veya dergilerde yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler,
- Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler,
- Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler,
- Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar,
- Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder,
- Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular,
- Bilgileri haber merkezine gönderir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Daktilo,
- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Teleks,
- Faks,
- Bilgisayar,
- Telefoto,
- Telefon,
- Telsiz,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gazete muhabiri olmak isteyenlerin;
- Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına aktarabilen,
- Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken,
- Okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen,
- Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir faktördür.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gazete muhabiri; haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların araştırılması aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta vb. ortamlarda çalışabilir. Çok nadirde olsa saldırıya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri genellikle düzensizdir. Sık sık seyahat etme söz konusudur. Araştırma yaparken her türlü insanla, her türlü olayla karşılaşabilir. Gazete muhabirleri bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir kişinin peşinden koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı iletişim fakültelerinin “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir.
- Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fak
- Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
- Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
- Galatasaray Üniv. İletişim Fakültesi. İstanbul.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe, Kompozisyon,
- Sosyal Bilimler,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gazetecilik” lisans programı için Yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gazetecilik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Radyo ve TV Yayımcılığı”, “Radyo ve Televizyon Programcılığı”, “Masaüstü Yayıncılık” “ Televizyon Yapım ve Yönetimi” Televizyon ve Radyo Programcılığı””Bilgisayar Destekli Yayıncılık”ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “Gazetecilik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Türk Dili, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İstatistik, İşletme, Fotoğrafçılık, Türk Dili, Dünya Edebiyatı, Anayasa, İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Basın Tarihi, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Muhasebe, Araştırma Yöntemleri, Yazışma Teknikleri, Psikoloji, Bilgisayar Programlama, Gazete Yayınlama Tekniği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Tiyatro, Sanat Tarihi, Sinema, Reklamcılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Gazete Haberciliği gibi mesleki dersler de gösterilmektedir. Ayrıca, iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde yazılı basında haberin kaynağından baskı evresine kadar olan işlemleri ile baskı evresinde süreli yayınların baskısına ilişkin temel bilgi ve uygulamaları konularında eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrencilere araştırmalar yaptırılmaktadır. Meslek yaşantıları boyunca sık sık karşılaşacakları siyasi, toplumsal, ekonomik olaylar, temel hukuk kavramları, dış politika, halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim, fotoğrafçılık vb. konularda da bilgiler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gazetecilik” lisans diploması ve “Gazete Muhabiri” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Gazete muhabirleri habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi) çalışabilirler. Haberciliğe daha ciddi yaklaşan gazetelerde çalışanlar dünyada olup bitenlere (ekonomi, borsa, politika, sağlık, eğitim, hukuk) ilişkin olabildiğince fazla ve doğru bilgi verirler. Magazin gazetelerinde çalışan gazete muhabirleri ise sanat, moda ve sosyete dünyasında meydana gelen olayları araştırır ve yazarlar.
- Gazete muhabirleri çıktığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi; ya da yayınlandığı sıklığa göre günlük gazete, haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gibi çeşitli gazetelerde çalışabilirler. Genel olaylarla ilgili bilgi veren gazetelerin yanı sıra yalnızca belirli kesimleri ilgilendiren özel bazı konularda ki haber ve makalelerin bulunduğu gazetelerde vardır. Çok nadirde olsa yabancı dilde yayın yapan gazetelerde çalışabilir.
- Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir.
- Gazete muhabirleri toplumların aydınlatılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Dünyamızın küreselleştiği, iletişim çağına girdiğimiz bugünlere ulaşmada en büyük katkı basın-yayın organlarından gelmiştir. Gazeteler sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olabilmekteyiz. Bu yönüyle teknolojiyi en iyi kullanan meslek olma özelliğini de sürdürmektedir. Gelecekte bu durumun daha da gelişeceğini söyleyebiliriz.
- “Gazetecilik” bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitim süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan karşılıklı veya karşılıksız kredi, burs alabilirler. Yaz aylarında yapılan dörder haftalık staj döneminde de işveren belli bir ücret verebilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan gazetenin tirajına, işverenin tutumuna, işyerinde toplu iş sözleşmesinin yapılıp yapılmamasına göre değişiklikler göstermektedir. Daha sonra ücretler bulunduğu konum ve çalışma yılına, Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenmektedir.

G - MESLEKTE İLERLEME

- Gazete muhabirliği mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Meslek elemanları, spor muhabirliği, polis muhabirliği, ekonomi muhabirliği, magazin muhabirliği gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak çalışabileceği gibi kendini yetiştirmesiyle köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne kadar yükselebilir.
- Başarılı çalışmalar yapan muhabirler daha yüksek tirajlı gazetelere geçebilirler. Ücretlerinde önemli ölçüde artış olabilir.
- Üniversitelerde akademik kariyerini yükselterek öğretim görevlisi olarak da meslek yaşantısını sürdürebilir.

BENZER MESLEKLER

- Halkla ilişkiler uzmanı,
- Reklamcı,
- Yazar (metin yazarı, ilan yazarı, kitap yazarı),
- Radyo-Televizyon muhabirliği ve yapımcılığı,
- Eleştirmen.

H- EK BİLGİLER

Gazetenin bir düzen içinde çıkarılmasını sağlamak için gazeteciler arasında çeşitli görev dağılımı yapılmıştır.

Bunlar:

Genel Yayın Müdürü: Gazete sahibinin isteği doğrultusunda gazetenin yayın politikasını tayin eder, bölümler arasında gerekli koordineyi sağlayarak tutarlı ve uyum içinde gazetenin çıkmasını sağlar.
Sorumlu Müdür: Gazetenin özelliğine göre bir veya birden fazla sorumlu müdür olabilir. Eğer tek sorumlu müdür varsa gazetede yayınlanan tüm fikir ürünleri ve spor haberlerinden sorumludur. Birden fazla ise görev dağılımı olabilir.
Yazı İşleri Müdürü: Çeşitli kaynaklardan gelen haberlerin belirli bir düzen ve bütünlük içinde okuyucuya sunulmasını sağlar. Genel Yayın Müdürünün direktifleri doğrultusunda görev yapar.
Sekreter: Haberleri, önem, tür ve özelliklerine göre sayfa üzerinde yerleştirir, göze hoş gelecek şekilde sergilemek görevini yapar.
Haber Müdürü: Yayın Müdürünün direktifi ve Yazı İşleri Müdürünün isteği doğrultusunda gazetenin büroları, servisleri ve muhabirleriyle ilişki kurup onların verdikleri haberlerin yeniden elden geçirilerek redakte edilmesini sağlar.
İstihbarat Şefi: Haber akışkanlığını sağlama görevini yerine getirir. Günlük çalışma programı oluşturarak muhabirler arasında iş bölümü yapar.
Muhabirler ve Foto Muhabirleri: Muhabirler, belirli dallarda veya küçük gazetelerde her dalda görev yaparak haber toplayan kişilerdir. Foto muhabirleri ise resim çekerek haberin inandırıcılığını artıran en büyük yardımcıdır.
Başyazar: Gazetenin genel yayın politikasını belirleyerek belirli konularda tutumunu ortaya koyarak, haftanın belli günleri veya hergün çıkan yazıları kaleme alır.
Makale ve Fıkra Yazarları: Ana ürün olan haberleri çeşitli belge ve kaynaklarla
yorum haline getirir. Böylece fikir gazetelerinde bir görüşün belirlenmesi görevini üstlenirler.
Ressam veya Grafikerler: Anlatımı güç olayların açıklanması veya resimli anlatımın daha başarılı olması için istatistik konularında resim, grafik ve çizim yaparlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Oğuzhan KAVAKLI; "Haberleşme, Haberleşme Teknikleri ve Haberleşme Araçları" Ankara Matbaası, Ekim-1985 İZMİR,
- Oğuzhan KAVAKLI; "Temel Gazetecilik Ders Notları" Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu-1984,
- Ahmet TANIK-Oğuzhan KAVAKLI; "Gazetecinin El Kitabı" Ankara Matbaası-1985 Bornova-İZMİR,
- "Ege Üniversitesi 1992-1993" Ege Üniversitesi Basımevi-1992,
- "Türk Meslekler Sözlüğü" İİBK Genel Müdürlüğü Yayın No:190 ANKARA-1986,
- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2003
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar ( 31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:19 #36
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

131-GAZETECİ

TANIM

Kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek yorumlayan ve anlaşılır bir şekilde bu bilgileri iletişim araçları ile yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir.

A- GÖREVLER


- Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler,
- Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler,
- Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler,
- Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar,
- Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder,
- Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular,
- Fotoğraf ve görüntü alır, bunları düzenler,
- Bilgileri haber merkezine gönderir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Faks,
- Telefon,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gazeteci, olmak isteyenlerin;
- Düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilen ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilen,
- Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken,
- Okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen,
- Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen,
- İnsanları seven,
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir faktördür.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gazeteci, haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların araştırılması aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta vb. ortamlarda çalışabilir. Çok nadir de olsa çalıştıkları alanlar itibariyle (savaş habercileri ve köşe yazarları) saldırıya uğrama tehlikesi vardır.( Çalışma saatleri genellikle düzensizdir. Sık sık seyahat edebilir. Araştırma yaparken değişik insan ve olaylarla karşılaşabilir. Gazeteci bazen bir röportaj için günlerce bir kişinin peşinden koşmak, evinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı İletişim Fakültelerinin “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe, Kompozisyon,
- Sosyal Bilimler,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gazetecilik” lisans programı için Yeterli “Sözel-2 (SÖZ-2)” puan almak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gazetecilik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara
göre daha yüksek bir ağırlıklı orta öğretim başarı puanı elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Radyo ve TV Yayımcılığı”, “Radyo ve Televizyon Programcılığı”, “Masaüstü Yayıncılık”, “Matbaacılık”, “Matbaacılık ve Baskı Teknikleri”, “ Televizyon Yapım ve Yönetimi” Televizyon ve Radyo Programcılığı”,”Bilgisayar Destekli Yayıncılık”, Tasarım ve Basım- Yayımcılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde kontenjan dahilinde “Gazetecilik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Türk Dili, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Medya ve Siyaset Hukukunun Temel Kavramları, İletişim Tarihi, Toplum Bilim, Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyal Psikoloji, Haber Toplama ve Yazma, Sayfa Tasarımı, İstatistik, İşletme, Fotoğrafçılık, Türk Dili, Dünya Edebiyatı, Anayasa, İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Basın Tarihi, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Muhasebe, Araştırma Yöntemleri, Yazışma Teknikleri, Psikoloji, Bilgisayar Programlama, Gazete Yayınlama Tekniği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Tiyatro, Sanat Tarihi, Sinema, Reklamcılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Gazete Haberciliği gibi mesleki dersler de gösterilmektedir.

Ayrıca, İletişim Fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde yazılı basında haberin kaynağından baskı evresine kadar olan işlemleri ile baskı evresinde süreli yayınların baskısına ilişkin temel bilgi ve uygulamaları konularında eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrencilere araştırmalar yaptırılmaktadır. Meslek yaşantıları boyunca sık sık karşılaşacakları siyasi, toplumsal, ekonomik olaylar, temel hukuk kavramları, dış politika, halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim, fotoğrafçılık, sinema vb. konularda da bilgiler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gazetecilik” lisans diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir gazetecinin hiç bir koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir.Gazeteci toplumların aydınlatılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Dünyamızın küreselleştiği, iletişim çağına girdiğimiz bugünlere ulaşmada en büyük katkı basın-yayın organlarından gelmiştir. Gazeteler sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olabilmekteyiz. Bu yönüyle teknolojiyi en iyi kullanan meslek olma özelliğini de sürdürmektedir. Gelecekte bu durumun daha da gelişeceği söylenebilir.
- Gazeteciler, habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi) çalışabilirler. Haberciliğe daha ciddi yaklaşan gazetelerde çalışanlar dünyada olup bitenlere (ekonomi, borsa, politika, sağlık, eğitim, hukuk) ilişkin olabildiğince fazla ve doğru bilgi verirler. Magazin gazetelerinde çalışan gazeteciler ise sanat, moda ve sosyete dünyasında meydana gelen olayları araştırır ve yazarlar.
- Gazeteci çıktığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi; ya da yayınlandığı sıklığa göre günlük gazete, haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gibi çeşitli gazetelerde çalışabilirler. Genel olaylarla ilgili bilgi veren gazetelerin yanı sıra yalnızca belirli kesimleri ilgilendiren özel bazı konulardaki haber ve makalelerin bulunduğu gazeteler de vardır. Çok nadirde olsa yabancı dilde yayın yapan gazetelerde çalışabilir.
- “Gazetecilik” bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, ilgili meslek liselerinde Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak da çalışabilirler.
- Gazeteciler kendi içinde spor, parlamento, savaş, iç politika, dış politika, polis-adliye, magazin gibi farklı uzmanlık alanlarında çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan karşılıklı veya karşılıksız kredi, burs alabilirler. Yaz aylarında yapılan dörder haftalık staj döneminde de işveren belli bir ücret verebilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan gazetenin tirajına, işverenin tutumuna, işyerinde toplu iş sözleşmesinin yapılıp yapılmamasına göre değişiklikler göstermektedir. Daha sonra ücretler bulunduğu konum ve çalışma yılına, Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenmektedir.

G - MESLEKTE İLERLEME

- Gazetecilik mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak çalışabileceği gibi kendini yetiştirerek köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne kadar yükselebilir.
- Başarılı çalışmalar yapan muhabirler daha yüksek tirajlı gazetelere geçebilirler. Ücretlerinde önemli ölçüde artış olabilir.
- Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir.

BENZER MESLEKLER

- Yazar (metin yazarı, ilan yazarı, kitap yazarı),
- Radyo-Televizyon muhabirliği ve yapımcılığı,
- Eleştirmen.

H- EK BİLGİLER

Gazetenin bir düzen içinde çıkarılmasını sağlamak için gazeteciler arasında çeşitli görev dağılımı yapılmıştır.

Bunlar:

Genel Yayın Müdürü: Gazete sahibinin isteği doğrultusunda gazetenin yayın politikasını belirler, bölümler arasında gerekli koordineyi sağlayarak tutarlı ve uyum içinde gazetenin çıkmasını sağlar.
Sorumlu Müdür: Gazetenin özelliğine göre bir veya birden fazla sorumlu müdür olabilir. Eğer tek sorumlu müdür varsa gazetede yayınlanan tüm fikir ürünleri ve spor haberlerinden sorumludur.Birden fazla ise görev dağılımı olabilir.
Yazı İşleri Müdürü: Çeşitli kaynaklardan gelen haberlerin belirli bir düzen ve bütünlük içinde okuyucuya sunulmasını sağlar. Genel Yayın Müdürünün direktifleri doğrultusunda görev yapar.
Sekreter: Haberleri, önem, tür ve özelliklerine göre sayfa üzerinde yerleştirir, göze hoş gelecek şekilde sergilenmesini sağlar.
Haber Müdürü: Yayın Müdürünün direktifi ve Yazı İşleri Müdürünün isteği doğrultusunda gazetenin büroları, servisleri ve muhabirleriyle ilişki kurup onların verdikleri haberlerin yeniden elden geçirilerek redakte edilmesini sağlar.
İstihbarat Şefi: Haber akışkanlığını sağlama görevini yerine getirir. Günlük çalışma programı oluşturarak muhabirler arasında iş bölümü yapar.
Muhabirler ve Foto Muhabirleri: Muhabirler, belirli dallarda veya her dalda görev yaparak haber toplayan kişilerdir. Foto muhabirleri ise resim çekerek haberin inandırıcılığını pekiştiren en büyük yardımcıdır.
Başyazar: Gazetenin genel yayın politikasını belirleyerek belirli konularda tutumunu ortaya koyarak, haftanın belli günleri veya hergün çıkan yazıları kaleme alır.
Makale ve Fıkra Yazarları: Ana ürün olan haberleri çeşitli belge ve kaynaklarla yorum haline getirir. Böylece fikir gazetelerinde bir görüşün belirlenmesi görevini üstlenirler.
Ressam veya Grafikerler: Anlatımı güç olayların açıklanması veya resimli anlatımın daha başarılı olması için istatistik konularında resim, grafik ve çizim yaparlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2007
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2007 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (Değişik 12.5.2006 tarih ve 133 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
132-GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Ayrıntıları algılama gücüne sahip,
- Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gazetecilik ve Halla İlişkiler Öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler,Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın Yayın bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar..

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Psikoloji, Sosyoloji,
- Coğrafya, Tarih,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine başlayabilmek için Anadolu İletişim Meslek Liselerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanı ile İletişim bölümü mezunları, lise veya dengi okul son sınıf öğrencileri ile mezunlarının;
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda tercih etmeyi düşündükleri yukarıda sayılan programlardan en az biri için belirlenen puan türünden yeterli puan almaları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda, bu bölümlerle ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmeleri gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlarla ilgili lisans diploması ve unvanlar verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, İletişim Teknikleri ve uygulaması,Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı,İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler,konularıyla ilgili ders verebilmektedirler.


F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir.
- İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- MEB tarafından açılan sınavı kazanmaları durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Diğer öğretmenlikler,
- Radyo-TV program yapımcılığı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

133-GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME TEKNİSYENİ

TANIM

Denizde veya karada;
Gemi-gemi, gemi-kara arası yersel, göksel ve uzay ortamlarında haberleşme, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının denemelerini, bakımını, onarımını yapan ve haberleşme aygıtlarını işleten kişidir.

A- GÖREVLER

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak;
- Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
- Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
- Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır,
- Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar.
Karada çalışanlar, yukarıdakilere ek olarak her türlü gemi elektronik donanımının montajını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Bir elektronik atelyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakım-onarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları;
• Havya, avometre, osilaskop, lojik analizör, spektrum analizör,
• Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları,
• Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları,
• Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı,
• Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi elektronik ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin:
- Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı,
- Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,
- Şekil algısı yeteneğine sahip,
- Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,
- Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,
- Bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve dayanıklı,
- Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli,
- Denizde yaşamayı seven ve gemilere karşı ilgisi olan
kişiler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, seyir halindeki gemiler, yer istasyonları ve sahil servis ve bakım istasyonlarında çalışmaktadır. Özellikle gemide nemli, gürültülü ve kokulu ortamlarda çalışmaları söz konusudur.

Ticari gemide çalışanların dönüş süresi belirsiz olduğundan bu kişilerin iş yaşamı düzensizdir. Yolcu gemilerinde çalışanların dönüş gün ve saatleri belirlidir. Ancak her iki durumda da kişi aile ortamından uzak kalma durumunda kalmaktadır. Kıyı servis istasyonlarında da çalışma saatleri düzenli değildir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi sadece aşağıdaki Anadolu Denizcilik Meslek Lisesinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme Bölümünde verilmektedir.
- İstanbul Beşiktaş Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


İlköğretim 8.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler "Orta öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı"na katılarak, tercih ettikleri Anadolu Meslek Lisesi "Gemi Elektroniği ve Haberleşme" bölümü için gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir. Okul tarafından Ağustos ayında yapılan mülakat sınavını da kazananlar okula alınırlar. Öğrencilerin "Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Yönetmeliği" gereğince denizde çalışmaya engel olan aşağıda belirtilen hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir.
a) Akıl ve ruh hastalıkları, ilaç tutkunluğu
b) Sinir sistemi hastalıkları (sara, parkinson ve benzerleri)
c) Duyu organları fonksiyon kayıpları (sağırlık, körlük vb.)
d) Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan;
- Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (şeker, mallitan, amiloidosis ve benzerleri)
- Kan hastalığı (maligu kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları ve benzerleri)
- Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (ramotoit artrit, malign hastalıkları)
e) Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar (AİDS, sifiliz ve benzerleri)
Mülakat ve kondisyon sınavında başarılı olanlar denizcilik eğitimine elverişli olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde kesin kayıt hakkını kazanmaktadırlar. Görüşmeye ve kondisyon sınavına kontenjanın üç katı kadar öğrenci çağrılmaktadırlar. Söz konusu görüşmede oluşturulan komisyonca öğrencinin yeniden fiziksel ve ruhsal yeterliliğine bakılır. (Omurgada simetri bozukluğu, davranış ve kişisel özellikleri vb.)

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir.
Öğrenciler temel elektrik bilgisi, elektronik alıcılar-vericiler, elektronik bilgisi, dijital teknik, uydu iletişim teknikleri, mikro dalga, mors tekniği, radar ve gemi haberleşme cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımı konularında eğitim alırlar. Ayrıca, işletmelerde uygulamalı eğitime katılarak bilgi ve becerilerini pekiştirirler. Öğrencilere 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi eğitimini tamamlayanlara Meslek Lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilir. Teknisyenlere, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca gemiadamı olabilme koşullarını sağlamak koşuluyla Elektronikçi yeterliğinde gemiadamı cüzdanı düzenlenir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Uluslararası ve ulusal sularda, yabancı ve Türk bandıralı gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar.
- Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Eğitimin son yılında işletmelerde meslek eğitimi uygulaması yapılmaktadır. Bu süre içinde öğrenciler en düşük (asgari) ücretin üçte biri kadar ücret alırlar.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Denizde işe yeni başlayan bir meslek elemanı 800-1000 Amerikan Doları civarında ücret almakla birlikte bu miktar deneyimle orantılı değişmekte, yabancı bandıralı gemilerde ise ücret daha yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur.
Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
Meslek liselerinin “Gemi Elektroniği ve Haberleşme” bölümünden mezun olanlar; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme, (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim) Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri,Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Radyo-Televizyon Tekniği önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
Ayrıca, meslek liselerinin “Gemi Elektroniği ve Haberleşme” bölümünden mezun olanlar; Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Elektronikçi,
- Elektronik Haberleşme Teknisyeni.

H-EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Açık denizlerde her zaman risk mevcut olduğundan, haberleşmede yapılacak hatalar ve zaman kayıpları olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle haberleşmenin doğru,etkili ve zamanında yapılması önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Bölüm eğitimcileri,
- Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,
- 24.7.2001 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gemiadamları Yönetmeliği,
- Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (2005),
- 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- MEB, 2001-2002 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

134-GEMİ İNŞAA TEKNİSYENİ

TANIM

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, tanker ve benzerlerinin yapımı ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan işlemlerde mühendis ve teknikerlere yardımcı olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Gemi yapı elemanlarının, dış kaplama, genel yerleştirme resimlerinin çizimini yapar, çizilmiş imalat resimlerini okur,
- Gemi inşasında kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve muayene eder,
- Çeliklere kullanılacak ısıl işlemlerin yapım tekniklerini uygular,
- Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapar,
- Soğuk şekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapar,
- Boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurar,
- Basit gemi elemanlarını yapar,
- Koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Kağıt, kalem, cetvel, gönye, pergel, mikrometre, kumpas mihengir, komperatör, şablon, rapido, ölçüm ve çizim aletleri, çeşitli büro malzemeleri, oksijenle kesme aleti, kaynak makine ve el takımları, montaj elemanları gerdirme, aparat, çekiç, balyoz, Bilgisayar ve hesap makinesi.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi inşaa teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve fiziğe ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- Mekanik yeteneğe sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip,
- Çizim yeteneğine sahip,
- El becerisi gelişmiş,
- Dikkatli,
- İnce ayrıntıları algılayan,
- Yönergeye uyabilen,
- Bedence sağlam
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi inşaa teknisyeni kamu ve özel sektöre ait açık havada tersanelerde çalışabileceği gibi, büro ortamında da çalışabilir. Genellikle işini ayakta yapar. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. İşin yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Tam gün ve hafta sonu çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi inşaat mühendisleriyle etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Anadolu Denizcilik Meslek Liselerinin
“Gemi İnşaa” bölümlerinde verilmektedir.
- İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi.
- Çanakkale Gelibolu Armatör Yakup Aksoy ADML,
- Rize Mimar Sinan İMKB AML,
- Samsun AML,
- Trabzon Sürmene AML.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.
- El İşi

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine giriş için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Genel kültür dersleri yanında; Gemi Resmi, Gemi Donanım, Malzeme
Bilgisi, Ölçme ve Kontrol, Atölye, Bilgisayar Uygulamaları derslerini
alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlar Anadolu Meslek Lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gemi inşa teknisyenleri, devlete veya özel sektöre ait tersanelerde görev alabilirler. Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır. İş bulma olanağı oldukça fazladır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’ndan, az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Değişik firma ve iş kollarına göre ücret değişiklik göstermekle beraber, En az asgari ücretin 2 katı, en çok asgari ücretin 4 katı tutarında ücret alınmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ilgili bölümlerinden mezunu olup da bu mesleği yapanlar;
- Usta, ustabaşı, formen, şef vb pozisyonlara yükselebilirler.
- Meslek liselerinin “Gemi İnşa ve Gemi Yapımı” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Gemi İnşaatı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gemi İnşa Teknikerliği,
- Metal İşleri Teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


En küçük dikkatsizlik çok büyük maddi kayıplara yol açabilmektedir. Dikkatli olunmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş kılavuzu 2005-MSG,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
- MEB, 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Ankara, 2004,
- ÖSYM 2005 ÖSS Kılavuzu.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:20 #37
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

135-GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSİ

TANIM

Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- İnşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlar,
- İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarır,
- İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar,
- Gemilerin inşa edilmesi ve işletilmesi ile birlikte gemi makine ve yardımcı makinelerinin dizaynını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çizim aletleri, çizim masası ve çeşitli büro malzemeleri,
- Ölçü ve kontrol aletleri,
- Bilgisayarlar ve hesap makineleri,
- Çeşitli gemi projeleri, deniz ve gemi alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi inşaatı mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme gücü olan,
- Göz-el koordinasyonuna sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
- Fen ve matematik derslerine ilgili,
- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C - ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, inşa aşamasında tersanelerde, onarım yapılması ve yenileştirilmesi aşamasında bakım-onarım istasyonlarında çalışılmaktadır. Ayrıca, gemi seyir halindeyken de görev yürütülmektedir. Bu durumda özellikle makine dairesinin çalışmasının kontrolü söz konusudur.
Atölye ve tersane ortamındaki çalışma esnasında yürüme, ayakta durma,
tırmanma, eğilme, dönme; büro ortamındaki çalışmalarda oturma gibi fiziki faaliyetlerde bulunulur.
İş yapılırken, genellikle her iki el ve parmaklar kullanılır.
Konuşma, işitme, görme duyu organlarının işlevlerini yerine getirir durumda olması gerekmektedir.
Meslektaşlarıyla, armatörlerle, kaptan, makine zabiti, deniz motor makinisti vb. gemi personeli ile, tesviyeci, makine teknisyen ve teknikerleriyle, teknik ressamlarla, tersane ve çalışılan kurum ve kuruluşun yönetim kademesindeki personelle iletişim halinde çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gemi İnşaatı Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gemi İnşaatı Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Kons., Gemi İnşaatı, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine–Resim–Konstrüksiyon, Termik Santral Makineleri ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Gemi İnşaatı Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, Gemi Elektriği, Gemi Hidrostatiği, Gemi İnşaatı, İş Hukuku, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi İşletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.
Eğitimin son iki yılında kuramsal derslerin yanısıra, mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler belirli bir süre işletmelerde staj yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gemi İnşaatı Mühendisliği ” lisans diploması ve " Gemi İnşaatı Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Gemi inşaatı mühendisleri; Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu Kuruluşlarında; resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), gemi makineleri imal eden fabrikalarda makinelerin alım - satımını yapan ticarethanelerde, mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.
- Türkiye'de denizcilik sektörünün, bugünkü yapısı itibariyle, büyük ölçüde nitelikli işgücü ihtiyacı olduğu görülmektedir. Meslekteki iş çeşitliliği ve denizcilik sektörünün yapısı göz önünde bulundurulduğunda gemi inşaatı mühendislerinin iş bulma olanağı oldukça fazladır.
- “Gemi İnşaatı Mühendisliği” bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gemi İnşa Öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrencilerin belirli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler.
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Gemi inşaatı mühendisleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde asgari ücretin yaklaşık 5 katı, özel sektör kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında aylık ücret almaktadırlar. Bu ücrette; uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Gemi inşaatı mühendisleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- İnşaat Mühendisi,
- Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi,
- Gemi Makineleri Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Gemi yapımı ile ilgili mühendislik hesaplamalarının doğru olarak yapılmasından, proje doğrultusunda imal, inşa, işletme ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamaktan, uluslararası kurallara uygun olarak dizayn çalışmalarını yapmaktan, çizimini yaptığı plan, proje ve resimlerin teknik ressamlar tarafından doğru çizilmesini sağlamaktan sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI


Özellikle gemi inşa sahasında koruyucu önlemler alınmalı, makine dairesi ve diğer gemi bölümlerinde çarpmalara ve makinelerden kaynaklanabilecek mekanik tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

CLASS KURULUŞLARI
(LOYDLAR)

Class Kuruluşları vakıf statüsünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı, yarı resmi kuruluşlardır. Gemicilik ve denizcilik alanındaki temel uluslararası ilkeler doğrultusunda, her ülke kendi durum ve şartlarına göre loydları yani kurallarını belirler. Bu açıdan ele alındığında, class kuruluşları milli nitelik taşırlar. Amaçları ise, ülkelerinin kural ve standartlarına uygun olarak, gemi, gemi makineleri, gemi ve deniz yapıları ile makine mühendislerinin görev alanı içinde yer alan kara tesislerinin güvenli bir şekilde inşa ve yapımını sağlayıcı denetim hizmetlerinde bulunmaktır. Bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir. Ancak, gemi, makine ve ilgili gemi ve deniz yapılarının classlı oluşu, ucuz sigortalamalarına neden olur ve güvenirliliğinden dolayı tercih edilir. Ülkemizde yabancı ülkelere ait class kuruluşların büroları bulunmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar ( 31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

136-GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

TANIM

Gemi makineleri mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin, itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar,
- Gemi genel planına, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar,
- Gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler,
- Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar,
- Teknolojik gelişmeleri izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayarlar ve hesap makineleri,
- Ölçü ve kontrol aletleri,
- Çizim alet ve malzemeleri ile büro malzemeleri, çizim masası,
- Telefon, fax gibi iletişim araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi makineleri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme gücü olan,
- Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayan,
- Mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen,
- Göz-el koordinasyonuna hakim,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneklerine sahip,
- Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,
- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
- Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi makineleri mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilmektedir. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Bilgisayar Destekli Makine”, “Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon”, “Gemi Makineleri”, “Gemi Makineleri İşletme”, “Makine”, “Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi”, “Makine-Resim-Konstrüksiyon”, “Endüstriyel Otomasyon”, “Motor”, “Otomotiv”, “Otomotiv Tasarım ve İmalat”, “Termik Santral Makineleri”, “Ulaştırma ve Otomotiv” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi, Yabancı Dil (İngilizce) gibi genel kültür dersleri yanında;
Eğitimin l.yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Atölye (Tersane), Analitik Geometri,
2.Yılında; Malzeme, Mukavemet, Kinematik, Termodinamik, Ekonomi, İleri Mukavemet, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, Matematik,
3.Yılında; Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Makine Elemanları, Akışkanlar, Sayısal Analiz, Gemi Hidrostatiği, Gemi Direnci,
4. Yılında; Gemi Deniz Yapı Mukavemeti, Gemi İnşaatı, İş Hukuku, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi Yardımcı Makineleri, Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Gemi Hidrodinamik Dizaynları, Gemi İnşaatı Projesi, Gemi İşletmeciliği ve yine Gemi Hidromekaniği olmak üzere temel fen ve mühendislik dersleri ile mühendislik bilim derslerini alırlar.
Eğitim ve öğretimin son iki yılında teorik derslerin yanı sıra mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitimleri sırasında, tamir, bakım, imal ve dizayn üzerine staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ” lisans diploması ve "Gemi Makineleri İşletme Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gemi makineleri mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi makineleri mühendisleri Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları,Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde; resmi ve özel tersaneler; deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda; class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde); gemi makineleri imal eden fabrikalarda; bu makinelerin alım-satımını yapan ticarethanelerde; mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının artabileceği düşünülmektedir.

Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça azdır (%l-2) ve daha çok proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmektedirler.

Herhangi bir işsizlik durumunda, gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin (Genel) işlerine yönelebilmekte veya gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
- Özellikle staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler, işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Gemi makineleri mühendisleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde asgari ücretin 3-4 katı arasında, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise 4-5 katı arasında aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücrette, uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bir artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Denizcilik alanında ve gemi sanayiinde uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi makineleri mühendisleri yabancı dil konusunda özellikle İngilizcede yeterli seviyeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik ve gemi sanayiindeki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.
- Gemi adamı olmak isteyen gemi makineleri mühendislerine yönelik İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimde gemi bilgisi ve malzeme ile seyir halindeki gemilerin işletilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda gemi makine mühendisleri, uzak yol makine zabiti olarak da çalışma hayatında yer alabilmektedirler.
- Gemi makineleri mühendisleri, proje çizimi, projelerin uygulamaya konulması,yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, makinelerin imali ve kurulması vb. çalışmalardan birine ağırlık verebilir ve o alanda uzmanlaşabilirler.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Gemi Makineleri Mühendisleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Gemi İnşaat Mühendisliği,
- Uzak Yol Makine Zabitliği,
- Makine Mühendisliği (Genel ),
- Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Gemi makineleri mühendisleri, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların diğer mekanik ve elektrik teçhizatının, gemi genel planı, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, ekonomik yönden dizaynından, proje doğrultusunda imal, inşa, tesis ve işletimi ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamaktan sorumludurlar.

İŞ GÜVENLİLİĞİ
Makinelerin yerleştirilmesi esnasında, mekanik tehlikeler söz konusu olabilmektedir.

CLASS KURULUŞLARI
(LOYDLAR)


Class Kuruluşları vakıf statüsünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı, yarı resmi kuruluşlardır. Gemicilik ve denizcilik alanındaki temel uluslararası ilkeler doğrultusunda, her ülke kendi durum ve şartlarına göre loydları yani kurallarını belirler. Bu açıdan ele alındığında, class kuruluşları milli nitelik taşırlar. Amaçları ise, ülkelerinin kural ve standartlarına uygun olarak, gemi, gemi makineleri, gemi ve deniz yapıları ile makine mühendislerinin görev alanı içinde yer alan kara tesislerinin güvenli bir şekilde inşa ve yapımını sağlayıcı denetim hizmetlerinde bulunmaktır. Bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir. Ancak, gemi, makine ve ilgili gemi ve deniz yapılarının classlı oluşu, ucuz sigortalamalarına neden olur ve güvenirliliğinden dolayı tercih edilir. Ülkemizde yabancı ülkelere ait class kuruluşların büroları bulunmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2004 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

137-GEMİ VE DENİZ YAPILARI MÜHENDİSİ

TANIM

Deniz taşıtları, her türlü açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımı, ekonomik bir şekilde üretimi konularında mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar,
- Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur,
- Gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
- Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Telefon, fax, telex gibi iletişim araçları,
- Bilgisayar,
- Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler,
- Gösterge ve veri tabloları,
- Büro malzemeleri.

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi ve deniz yapıları mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme gücü olan,
- Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
- Göz-el koordinasyonuna sahip,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneği olan,
- Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,
- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
- Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekir.

C - ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi ve deniz yapıları mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Deniz Elektroniği”, “Deniz Haberleşme”, “Gemi İnşaatı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Deniz Teknolojisi Mühendisliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi ve Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında;
Eğitimin 1.yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Atölye (Tersane), Analitik Geometri,
2.yılında; Matematik, Malzeme, Mukavemet, Kinetik, Deniz Teknolojisine Giriş,Termodinamik, Ekonomi, Dinamik, İleri Mukavemet, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, İhtimaller Hesabı,
3. yılında; Gemi Deniz Yapı Elemanları, Dinamik Yapı Analizi, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Deniz Kirliliği, Gemi Hidrostatiği, Açık Deniz Yapıları Dizaynı, Gemi ve Deniz Yapı Direnci, Oşinografi, Gemi Makineleri, Dalga Mekaniği,
4.yılında; Gemi Hidrodinamiği, Gemi İnşaatı, Gemi ve Deniz Yapı

Mukavemeti, Gemi Sevki, Gemi Teorisi, Zemin Mekaniği, Gemi Yardımcı Makineleri,Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Deniz Yapıları, Proje, Gemi ve Deniz Yapıları, Deniz Dibi Boru Döşeme Teknikleri, Kıyı Yapıları, Deniz Hukuku, Gemi İşletmeciliği olmak üzere temel ve meslek derslerini alırlar.

Eğitim sırasında uygulamaya yönelik derslere de ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrenciler yaz dönemlerinde; kaynak, döküm ve gemi montajına; gemi yapımı ve liman inşaatına; bürolarda dizayn çalışmalarına yönelik olmak üzere üç alanda staj yapmak zorundadırlar. Stajlarını tamamlayan öğrenciler bitirme ödevlerinde, başarı göstermeleri halinde, mezun olabilmektedirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans diploması ve " Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça düşüktür ve daha çok danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik çalışmalarında yer almaktadırlar.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, bu mesleğe yönelik eğitim yerlerinin sınırlı oluşu ve değişik alanlarda iş bulma olanakları "Gemi ve Deniz Yapıları Mühendislerinin" işsiz kalma riskini önlemektedir.

Özellikle son zamanlarda gemi ve deniz yapıları mühendisleri, işletme konusunda master eğitimine yönelmekte, gemi ve deniz yapıları işletme mühendisliği alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmektedirler.

Gemi İnşaatı Mühendisliğini bitirenler isterlerse Gemi İnşaatı Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Fakat bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsis yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
- Özellikle, staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler işletmeler tarafından uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunları Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi olarak ilk işe başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin 4-5 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücrette işletmelerin yapısı ve hizmet içeriklerine, çalışanların işteki pozisyonlarına göre 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Denizcilik alanında, uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi ve deniz yapıları mühendisleri yabancı dil konusunda, özellikle, İngilizcede yeterli düzeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca, zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik alanındaki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.
- Gemi adamı olarak çalışmak isteyenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açılan kısa süreli kurslara devam ederek gemi makineleri hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve kaptan, çarkçıbaşı olarak gemilerde hizmet vermeye yönelebilirler.
- Açık deniz veya kıyı yapılarından birindeki çalışmalara ağırlık verebilir veya dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında uzmanlaşabilirler,
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri ile yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gemi İnşaat Mühendisliği,
- Gemi Makine Mühendisliği,
- Gemi İnşaatı Öğretmenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK
Gemi ve deniz yapıları mühendisleri; gemi, açık deniz ve kıyı yapılarına ait sistemlerin ekonomik yönden dizaynı ve üretiminden; bu alandaki mevcut teknolojileri geliştirmekten; yapılan çalışmaların uluslar arası standartlara uygunluğunu sağlamaktan sorumludurlar.

İŞ GÜVENLİĞİ
Özellikle yakıt tankerlerinin kontrolünde, standartlara uyulmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde radyasyonun olumsuz etkilerine maruz kalınabilir.

İŞ KOLLARI
CLASS KURULUŞLARI
(LOYDLAR)


Class Kuruluşları vakıf statüsünde, Vakıf Genel Müdürlüğü'ne bağlı, yarı resmi kuruluşlardır. Gemicilik ve denizcilik alanındaki temel uluslararası ilkeler doğrultusunda, her ülke kendi durum ve şartlarına göre loydları yani kurallarını belirler. Bu açıdan ele alındığında, class kuruluşları milli nitelik taşırlar. Amaçları ise ülkelerinin kural ve standartlarına uygun olarak, gemi, gemi makineleri, gemi ve deniz yapıları ile makine mühendislerinin görev alanı içinde yer alan kara tesislerinin güvenli bir şekilde inşa ve yapımını sağlayıcı denetim hizmetlerinde bulunmaktır. Bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir. Ancak, gemi, makine ve ilgili gemi ve deniz yapılarının classlı oluşu, ucuz sigortalamalarına neden olur ve güvenirliğinden dolayı tercih edilir. Ülkemizde yabancı ülkelere ait class kuruluşlarının büroları bulunmaktadır.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:21 #38
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

139-GIDA MÜHENDİSİ

TANIM

Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir

A- GÖREVLER

- Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar,
- Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar,
- Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlar,
- Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçer, en az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar,
- Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Tartı ve ölçüm aletleri,
- Laboratuar aletleri,
- Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe sahip,
- Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı,
- İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
- Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C - ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda mühendisleri; fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin işlendiği yerlerde görev yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Kontrol çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler. Gıda mühendisleri birinci derecede kimyasal ve katkı maddeleriyle ilgilidir. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı Ziraat Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ve Kimya-Metalurji Fakültelerinin "Gıda Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Gaziantep Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi,
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi,
- Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
- Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fak
- Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Kimya,
- Biyoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gıda Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gıda Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Değirmencilik”, “Ekmekçilik”, “Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme”, “Fermantasyon Teknikerliği”, “Et Endüstrisi”, “Fermantasyon”, “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknolojisi”, “Hasat Sonrası Teknolojisi”, “Meyve - Sebze İşleme”, “Süt ve Ürünleri”, “Tarımsal Laboratuar”, “Un Üretim Teknolojisi”, “Yağ Endüstrisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Gıda Mühendisliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi liseden sonra 4 yıldır.
Gıda mühendisliği, besinlerin, hasatlarından tüketimine kadar nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği bölümlerinde öğrenciler eğitimlerinin;
1. yılında; Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Gıda Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim,
2. yılında; Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, Türevsel Denklemler, Madde ve Enerji Dengesi, Gıda Biyokimyası, Ekonominin Kuralları, Analitik Kimya, Gıda Mühendisliğinin Temel İşlemleri, Kimya,
3. yılında; Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyokimyası, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Mühendislik Termodinamiği, Aletli Analiz, Gıda Kimyası, Gıda İşleme, İstatistik,
4. yılında; Gıda Mühendisliği Matematiği, Gıda İşleme, Gıda İşleme Laboratuarı, Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Uygulamalı Kinetik ve Gıda Mühendisliği, Fabrika Tasarımı derslerini alırlar.
Eğitim sırasında besin işletmelerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gıda Mühendisliği” lisans diploması ve “ Gıda Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Gıda mühendisliği alanında ilk mezunlar 1980 yılında verilmiştir. Gıda mühendislerinin yaptığı işler daha önceleri ziraat ve kimya mühendislerince yapılmaktaydı.
- Gıda mühendislerinin yoğun olarak çalıştıkları sektör özel sektördür. Gıda maddeleri işleyen her türlü işletmede görev yapabilirler. Gıda üreten büyük kuruluşların artmasıyla ve bu tür kuruluşlarda gıda mühendislerinin çalışmalarının kanuni olarak zorunluluk haline getirilmesi ile bu alanda önümüzdeki yıllarda işsizlik sorunu yaşanmayabilir.

- Gıda üretimi yapılan işletmelerde ilkel üretim teknolojisinden modern teknolojiye geçilmesi gelecekte mesleğin çalışma alanını genişletecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmetler sınıfından asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret alırlar.
- Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalıştıkları yerin ve yaptıkları işin özelliğine göre asgari ücretin 3-5 katı arasında ücret alabilmektedirler.

G - MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Meslek elemanları, gıda mühendisliği anabilim dalı programı çerçevesinde yüksek lisans ve doktora tez çalışma alanlarında, aşağıdaki konulardan seçebilirler.
A- Gıda Bilimleri
a) Gıda Kimyası,
b) Gıda Mikrobiyolojisi,
c) Gıda Kalite Kontrolü,
d) Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği.
B- Gıda Teknolojisi
a) Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri,
b) Süt İşleme Mühendisliği,
c) Meyve-Sebze İşleme Mühendisliği,
d) Hububat İşleme Mühendisliği,
e) Yağ İşleme Mühendisliği,
f) Et Teknolojisi,
g) Biyoteknoloji.

BENZER MESLEKLER

- Kimya Mühendisliği,
- Ziraat Mühendisliği,
- Gıda Kimyacısı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Gıda Mühendisleri Odası,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

140-GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

TANIM

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;
- Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et
ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
- Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır,
- Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir,
- Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar,
- İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar,
- Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,
- Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi,
- Gıda üretiminde kullanılan makineler,
- Analizler için laboratuar araç gereçleri,
- Gerektiğinde bilgisayar,
- Çeşitli kimyasal maddeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
- Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki Endüstri Meslek Liselerinin “gıda teknolojisi” bölümlerinde,
- Aksaray Merkez 75.Yıl EML
- Ankara M.Rüştü Uzel Kimya ML
- Afyon Gazi EML
- Balıkesir Merkez İMKB EML
- Bursa Gemlik EML
- Bursa Karacabey EML
- Bursa Mustafakemalpaşa EML
- Çanakkale Gelibolu Mehmet Akif Ersoy EML
- Isparta Eğirdir EML
- İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri ML
- Karaman Merkez EML
- Mersin Tarsus İMKB EML
Ayrıca Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen Bilimleri,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Endüstri meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
- Endüstri meslek liselerinin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
- Kız Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi Endüstri Meslek liselerinde 4 yıl, teknik liselerde 5 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler; genel kültür dersleri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi. Teorik Meslek dersleri olarak; Teknik Resim, Temel Kimya, Analitik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Gıda Üretim Makinaları, Gıda Analiz Metodları, Gıda Üretim Teknolojisi, Soğutma Tekniği. Uygulamalı meslek dersleri olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Üretim Uygulama derslerini alırlar.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde eğitim süresi, 4 yıl, Kız Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinde son sınıf öğrencileri, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 3 gün işletmede, 2 gün okulda eğitim görmektedirler. Eğitimde öğrencilere; genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilk yardım, toplumsal sağlık, temel beslenme, turizm, II. yabancı dil, ağırlama ve gıda teknolojisi hizmet alanları, mesleki kimya, proje geliştirme, mesleki yabancı dil (İng.Alm.Fr.), besin üretim teknolojisi ve analizleri I, besin üretim teknolojisi ve analizleri II, temel laboratuar ve mesleki bilgisayar (paket prog.) dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimi sonunda mezun olanlara “Teknisyen” unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

- Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politkasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar.
- Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
- Endüstri Meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi, Ev İdaresi (Açıköğretim) programlarına sınavsız olarak girebilirler.
- Ayrıca, endüstri meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. Ve Otelcilik Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Ayrıca; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Alanından mezun olanlar; Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.) Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik ( Bilgisayar ve Turizm Yüksek Okulu), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER
Gıda teknolojisi teknikeri (gıda teknikeri), Kimya teknisyeni, Laboratuar teknisyeni, Besin endüstrisi teknisyenliği

İ- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 sayılı kanun,
- Meslek Danışma Merkezi eğitim öğretim bilgi dosyaları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Kitabı,
- http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.asp?alno=3
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

141-GÖRME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda görme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Görme engelliler sınıf öğretmeninin görme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
- Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir.
- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
- Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
- Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,
- Okul araç-gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Görme engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilim konularına ilgili,
- İnsanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım
etmekten zevk alan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Görme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, '' Görme Engelliler Öğretmenliği'' bölümünde verilmektedir.

Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe, Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Görme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Görme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümlerinden mezun olanlar ile Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil alanlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar.
Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Görme Engelliler Öğretmenliği ” lisans diploması ve “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.

- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan sınav kılavuzunda yapılmaktadır.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME


- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler,
- Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği
- İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- MEDAK Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

142-GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMCISI

TANIM

Televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir.

A- GÖREVLER


- Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü (bilgisayar oyunu, CD-ROM, Internet, televizyon programı vb.) inceler,
- Bu ürünü izleyiciye en etkili şekilde sunacak ilk görüntüleri tasarlar; zihninde canlandırır,
- Tasarımlarını çeşitli şekillerde çizer,
- Bu çizimleri ilgili kişilerle (müşterilerle, o konuda çalışan diğer elemanlarla) birlikte değerlendirir,
- Benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- CD-ROM, disket, kaset vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Görsel iletişim tasarımcısı olmak isteyenlerin;
- Sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- Özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip,
- Çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı, işin niteliğine göre stüdyo, büro veya dış çekim ortamı olabilir. Görsel iletişim tasarımcıları bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Tasarımlarını tek başlarına üretirler, ancak tasarımlarının uygulamaya konması sırasında işverenlerle ve diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi;
- Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim tasarımı,
- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı,
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı,
- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı,
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) saptanan baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

“Radyo ve TV Yayımcılığı”, “Radyo – TV Programcılığı ,Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Görsel İletişim, Masaüstü yayımcılığı, “Radyo – Televizyon Programcılığı”, “Fotoğraf”, “Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Televizyon - Radyo Programcılığı” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Görsel İletişim Tasarımı “ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Bu programın eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler; İletişime Giriş, Görsel Algı, İletişim ve Çalışma Becerileri, Bilgisayarın Temelleri, Temel Desen Teknikleri, Fotoğraf Teknikleri, Görsel Kültür Tarihi, Sibernetik ve Görsel Dünyaya Giriş, Medya estetiğine giriş, Bilgisayar Destekli Resimleme,Çoklu Ortam (multimedya) Dersine Giriş, Editöryel Grafik, Batı Kültürü Tarihi, Video Üretimi, Dünya ve Tasarım, Kolaj Teknikleri, Temel Fotoğraf Teknikleri gibi dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Görsel İletişim Tasarımı” lisans diploması ve “Görsel İletişim Tasarımcısı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Görsel tasarımcılar;
- Bilgisayar yazılım şirketlerinde,
- Reklam ajanslarında,
- Çeşitli televizyon kanallarında,
- Film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler.
Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Ücret, yapımın niteliğine, mesleki deneyim ve performansa göre belirlenir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- Çalıştığı işyerinde daha ileri düzeyde yetki ve sorumluluklar alabilir.
- Yeni bir şeyler üretmek meslekte ilerlemeyi etkileyen önemli bir etmendir.

BENZER MESLEKLER

- Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi,
- Dekor ve kostüm tasarımcısı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü,
- M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:21 #39
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

143-GRAFİK TASARIMCISI

TANIM

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,
- İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,
- Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,
- Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,
- Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,
- Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.
- Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,
- Her türlü resim malzemesi,
- Baskı alet ve araçları,
- Fotokopi ve diğer büro aletleri,
- Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;
- Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,
- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- Hayal gücü zengin, yaratıcı,
- Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
- Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
- Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.
Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Anadolu Üni.(Eskişehir), Engelliler Entegre Y. O."Grafik Sanatları" (lisans),
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Atatürk Üniversitesi, (Erzurum) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Başkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, “Grafik Tasarımı”
- Bilkent Üni.(Ankara), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık F."Grafik Tasarım"
- Beykent Üni.(İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarım"
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Grafik Tasarımı”
- Çukurova Üniversitesi, (Adana) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Doğuş Üniversitesi ( İstanbul ) Sanat ve Tasarım Fakültesi “Grafik”
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Dumlupınar Üni. (Kütahya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”
- Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”
- Maltepe Üni.(İstanbul) Mühendislik ve Mimarlık F. "Grafik Tasarımı"
- Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

- Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik”
- Süleyman Demirel Üni. (Isparta), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"
- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı”
bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca, aşağıdaki üniversitelerin 2 yıllık önlisans programlarında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir;
- Akdeniz Üniversitesi, Serik Meslek Yüksekokulu “Grafik Tasarımı” bölümü
- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu “Grafik Tasarımı” bölümü
- Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu “Grafik Tasarımı”
- Yaşar Üniversitesi( İzmir ) Meslek Yüksekokulu “Grafik Tasarımı”

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


Bu mesleği seçecek kişilerin, orta öğrenimde resim derslerinin yanı sıra matematik dersinde de başarılı olması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına kayılmak için gerekli baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir,
- Grafik Tasarımı ön lisans programına girmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında Yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Grafik / Grafik Sanatlar” ile “Tasarım ve Teknolojisi” bölümlerinden mezun olanlar, “Grafik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

“Fotoğraf”, “Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Grafik”, “Grafik Tasarımı”, “Serigrafi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Grafik”, “Grafik Sanatları”, “Grafik Tasarım”, “Grafik Tasarımı” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere;
Temel Sanat Eğitimi, Desen, Yazı Tipografi, Modelaj, Fotoğraf, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Reklam Analizi, Bilgisayar Grafiği, Çağdaş Sanat, TV-Video Grafiği, Grafik Atölyesi, Özgün Baskı-Resim, Estetik ve Sanat Felsefesi, Teknik Resim-Persfektif, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Semiatik, Sanat Eserlerini İnceleme, gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarından mezun olanlara "Lisans" diploması ve "Grafik Tasarımcısı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır.
- Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.)
- Yayıncılık sektörü: Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.
- Film sektörü: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmenliği veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır.
- Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.
- “Grafik” lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI


- Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, ücretlerde etkili olur. Tasarımcı veya sanat yönetmeni (Art Direktör) yardımcısı olarak işe başlandığında asgari ücretin 1-2 katı, sanat yönetmeni olarak işe başlandığında asgari ücretin 3-4 katı arası ücret alınır. İşteki deneyim ücret değerlendirmesinde etkili olur. Serbest çalışmayı seçen grafik tasarımcıları, Grafikerler Meslek Kuruluşu'nca yılda iki kez belirlenen fiyat listesine göre çalışırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başında yaratıcı yönetici (Creative Direktör) olabilirler. Bu ilerleme ve başarı kişinin meslekte iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar.

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tanıtım Fotoğrafçılığı,
- Tanıtım Filmi Yönetmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


144-GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI

TANIM

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
- Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
- Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,
- Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil) hakkındaki uygulamaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, daktilo, faks, teleks, hesap makinesi,
- Her çeşit büro aletleri, ordino, manifesto, beyannameler, irsaliye vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gümrük işletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Dürüst, güvenilir, dikkatli ve sabırlı,
- Hızlı ve sağlıklı kararlar verebilen,
- Kişilerle iyi iletişim kurabilen,
- Günlük değişikliklere uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gümrük işletme meslek elemanları, genelde büro ortamında ve çoğu zaman masa başında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültüsüz, sessiz, düzenli ve kapalı alanlardır. Bazen de sahada açık alanlarda çalışmak gerekebilir. Kişi çalışırken ithalat ve ihracatçılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen Üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Gümrük İşletme” bölümünde verilmektedir :

- Gaziantep Üniversitesi. Kilis M.Y.O.
- Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı M.Y.O.
- Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O.
- Selçuk Üniversitesi , Silifke Taşucu M.Y.O.
- Trakya Üniversitesi Edirne M.Y.O.
- Trakya Üniversitesi, Edirne İspala MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARIMeslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret bölümleri mezunları ve Ticaret Liselerini Alan Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler “Gümrük İşletme” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi, Hukuk, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Taşıma ve Depolama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli, Kaçakçılığın Önlenmesi, İstatistik, Bilgi İşlem, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Rapor Yazma, Kamu Yönetimi, Kambiyo, Halkla İlişkiler, İdari Yargı ve Dış Ticaret Rejimi gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE, DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gümrük İşletme Ön Lisans Diploması” ve “Gümrük İşletme Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gümrük işletme meslek elemanı, Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler.

Son yıllarda ülke dış ticaret hacminin ekonomik açıdan çok büyük bir önem taşıması, bu alanda oldukça nitelikli meslek elemanlarına olan ihtiyacı da giderek artırmıştır. Bu nedenle kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
Ayrıca zorunlu staj süresi olan en az 40 günlük staj süresince, işletmenin ücret politikasına göre öğrenciler bir miktar ücret elde edebilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Gümrük İşletme ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi,İşletme Enformatiği, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

Kamu sektöründe işe başlayanlar gerekli şartları taşıdıkları ve yapılacak sınavlarda başarılı oldukları taktirde yönetici pozisyonuna geçebilirler. Özel sektörde İthalat ve İhracat firmalarında çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre yönetici olabilirler. Gümrük Komisyoncusu yanında çalışanlar sınavlarda başarılı olmak kaydı ile “Gümrük Komisyoncusu” olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gümrük müşaviri,
- Gümrük işletmecisi,
- Gümrük müfettişi,
- Sigortacı,
- Kambiyocu.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) ÖSYM Yayınları Ankara 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

145-GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

TANIMI

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemlerinin, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemlerinin (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ile geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulumu, bakımı ve onarımını yapan kişidir.

A – GÖREVLER

Uzman mühendislerce hazırlanan ;
-Yangın algılama ve ihbar, kapalı devre kamera kontrol, soygun alarm ve geçiş kontrol (El Detektörü, kapı detektörü, x-ray cihazı vb) sistemi projelerinin tesisat ve montajını yapar,
-Monte ettiği sistemlerden kaynaklanabilecek kazalara karşı önlemler alır ve uygular,
-Kurulu tesisatın arıza tespitini ve onarımını yapar,
-Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapar,
-Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapar,
-Bilgisayar destekli devre tasarımı yapar,
-Ofis paket program uygulamaları yapar,
-Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


-Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
-Lehim makine ve havyaları,
-Çeşitli el takımları,
-Çeşitli güç kaynakları,
-Dijital deney setleri ve test cihazları,
-Bilgisayar ve ilgili yazılımlar,
-Programlanabilir kontrol aletleri,
-Elektronik ve elektrik devre elemanları,
-Kablolar, entegre devreler, diot vb.

B – MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Güvenlik sistemi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimleri ve matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve parmak becerisine sahip,
- Sabırlı, dikkatli, titiz, sorumluluk duygusu gelişmiş,
- Mekanik yeteneğe sahip ve ilgili,
- Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Yükseklik korkusu olmayan,
- Sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen,
- İşbirliği içinde çalışabilen
kimseler olması gerekir.

C – ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Güvenlik sistemleri teknisyeni büro ortamında da çalışmakla birlikte genellikle ev, iş yerleri ve fabrikalarda açık ve kapalı ortamlarda, her türlü hava koşulunda çalışırlar. Genelde yeni kurulan binaların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekanlarda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde olmayı gerektirir.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin “Elektrik-Elektronik” alanı “Güvenlik Sistemleri” dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Fen Bilgisi,
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


-Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (OKS) başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak dersler:
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih , T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya,
Matematik , Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme,

Ortak alan dersleri:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi,
Dal dersleri:
İşletmede Beceri Eğitimi, Dijital Elektronik, Mikro Denetleyiciler, İnternet ve Güvenlik, Ağ Yapıları, Yangın Algılama ve Soygun Alarm Sistemleri, Kapalı Devre Kamera ve Geçiş Kontrol Sistemleri, Motor Sürücüleri ve Robotik, SCADA Sistemleri derslerini alırlar.

EĞİTİM SONRASI
ALINAN BELGE DİPLOMA VE
UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilmektedir.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türk elektrik-elektronik sanayiinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, güvenlik sistemlerinde de kendini göstermektedir.
Özel güvenlik hizmetleri kendi içinde gelişirken aynı zamanda, teknolojik gelişmeler, güvenliğin etkinliğini artırmaktadır. Gelişen teknolojiyle güvenlik hizmeti; fiziki kontrol ve denetimden çok görsel kontrol ve denetime dönüşmektedir. Kullanılan teknik ekipmanların da günden güne gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte bu alanda nitelikli elemana olan ihtiyaç artmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda güvenliğin önem kazanması, bu konuda çalışan firmaların çoğalmasına neden olmuştur. Meslek elemanları bu firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

F – EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE


- Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
- Öğrenciler işletmede beceri eğitimi süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.

EĞİTİM SONRASI

-Meslek elemanları işe ilk başladıklarında en az asgari ücret ve üzerinde ücret almaktadırlar.
-Ayrıca yaptıkları iş başına da prim almaları söz konusudur.

G – MESLEKTE İLERLEME

-Güvenlik sistemleri teknisyenleri, çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef düzeyine kadar yükselebilirler.
- Meslek lisesi Elektrik-Elektronik alanı Güvenlik Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme,Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim),Endüstriyel Elektronik,Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon,Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim),Ev Cihazları Teknolojisi,Hidroelektrik Santralleri,Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim),Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca meslek liselerinin Elektrik-Elektronik alanı Güvenlik sistemleri dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektronik (Sivil Havacılık Yüksekokulu), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Hava Yüksek Okulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Elektronik Teknisyeni,
- Elektrik Teknisyeni,
- Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni,
- Haberleşme Sistemleri Teknisyeni,
- Kontrol Sistemleri teknisyeni

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek lisesi öğretmenleri,
- 4702 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”,
- MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2005,
- www.megep.meb.gov.tr
- ÖYSM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS 2007,
-ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2007,
-Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
-Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezleri,
-Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

146-GÜZELLİK UZMANI

TANIM

Kozmetik bilim ve teknolojisinden doğru bir şekilde yararlanarak cildi ve vücudu daha sağlıklı, daha güzel, daha genç göstermek için gerekli araç ve makineleri doğru ve bilinçli bir şekilde uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Cildin yapısını inceler, türünü tespit eder, ihtiyacını belirler,
- Cildi buhar, süt, tonik ve losyonlar kullanarak temizler, ihtiyacı olan bakımı yapar,
- Kan dolaşımını sağlamak ve gözenekleri açmak için çeşitli maskeler uygular,
- Yüzdeki kırışıklıkları giderici işlemler yapar,
- Yüz ve vücuttaki istenmeyen tüyleri alır,
- Tırnak bakımı yapar,
- Vücuda ve yüze masaj uygular,
- Yüz şekillerine uygun gece ve gündüz makyajı yapar,
- Bölgesel zayıflama programları uygular,
- Kullandığı araç ve gerecin bakımını ve basit onarımını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Büyüteç,
- Elektrodyon,
- Yüksek frekans aletleri,
- Epilasyon aleti,
- Manikür, pedikür aletleri,
- Masaj aletleri,
- Her türlü cilt bakım ürünü vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Güzellik uzmanı olmak isteyenlerin;
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Görme duyusu gelişmiş,
- Estetik görüş sahibi,
- Yenilikleri izleyebilen,
- Sabırlı, titiz ve dikkatli,
- Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Güzellik uzmanları, güzellik salonlarında görev yaparlar. Ortam temiz, sakin, genellikle hoş kokulu ve sterildir. Güzellik uzmanları müşterileri ile iletişim halinde çalışırlar ve pazar günü dışında haftanın her günü görev yaparlar. İş genellikle ayakta yürütülür. Müşteriler ile sürekli iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi; Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri, kız meslek/meslek liselerinin Cilt Bakımı ve Kuaförlük ile çok programlı liselerin Kuaförlük bölümlerinde, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ve pratik kız sanat okullarında, ayrıca özel kuruluşların açmış olduğu özel kurslarda verilmektedir.
Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinin Berberlik alanının altında Cilt Bakımı ve Güzellik dalında eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- El İşi
- Dil Bilgisi

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu meslek liselerine girebilmek için,
- İlk öğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar).
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması,
- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek başarılı olmak gerekmektedir.
- Kız meslek/meslek liseleri, çok programlı liseler ile kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerine girmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak zorunludur.
Mesleki Eğitim Merkezlerine girmek için,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
- Pratik kız sanat okullarına girebilmek için ilköğretim çağı dışında olmak gereklidir.
- Özel kurslarda eğitim görmek için en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi liselerde 4 yıldır. Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ise 2 yıldır.

- Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Cilt Bakımı” dalında öğrenim gören öğrenciler, hem lise, hem kurs hem de çıraklık düzeyinde alınan tüm eğitimlerde öğrencilere verilen belli başlı genel kültür derslerinin yanı sıra; cilt bakımı ve kuaförlük alanı, meslek resmi, hijyen, meslekli anatomi ve fizyoloji, mesleki yabancı dil, mesleki kimya, cilt bakımı ve uygulaması, vücut bakımı ve masaj, epilasyon, makyaj, girişimcilik, işletme bilgisi, iş yönetimi, ilk yardım, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri gibi meslek dersleri de alırlar.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.
- Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 11.sınıfta 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitimleri sırasında asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- Özel kurslar, genellikle 8 ay sürmektedir.
- Ayrıca özel kurslarda müşteri ilişkileri, kozmetik ürün firmaları ile ilişkiler gibi konularda bilgi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Anadolu Kız meslek/Anadolu meslek lisesi mezunlarına “Anadolu Meslek Lisesi” diploması ve “Teknisyen” unvanı,
- Kız meslek/meslek lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunlarına “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı,
- Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsünü ve pratik kız sanat okullarını bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.
- Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” ünvanı verilir.
- Özel kursları bitirenlere "Sertifika" verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Kuaförlük mezunu olan kişi; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde, usta ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetiminde görev alabilirler.
- Meslek elemanlarının, güzellik salonlarında, kuaför salonlarında, cilt bakım salonlarında, mankenlik ajanslarında, sinema ve televizyon stüdyolarında, büyük otellerde, kozmetik sanayiinde, güzellik malzemesi satan ve pazarlayan işyerlerinde çalışma olanakları vardır.
- Bu meslekte genellikle kadınlar çalışmakta olup, oranı %90 dolaylarındadır.
- Meslek elemanları kendi işyerlerini açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Beceri eğitimi sırasında öğrenciler, asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI

- Kazanç, meslekteki birikim, başarı, kişisel özellik, işyeri, bulunulan yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte, ortalama olarak asgari ücretin 2 ila 5 katı arasındadır. Kendi işyerinde çalışanların gelirlerini ortaya koyabilmekse oldukça zordur. Ayrıca, müşteri sayısına göre prim de alınabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Güzellik uzmanlığı mesleğinde ilerleme ve yükselme birikim ve deneyim ile olabilmektedir.
Meslek liselerinin “Cilt Bakımı ve Kuaförlük” alanından mezun olanlar, istedikleri taktirde, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kozmetik Teknolojisi, Kuaförlük, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin “Cilt Bakımı ve Kuaförlük” alanından mezun olanlar üniversitelerin “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Kuaförlük,
- Masörlük.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


Kimyasal maddelerle çalışıldığı için, alerjik hastalıkları bulunanların, kokulu ortamlardan rahatsız olanların sağlık açısından duyarlı ve dikkatli olmaları gerekir.

SORUMLULUK

Güzellik uzmanları cilt bakımı ve diğer işlevleri yerine getirirken, insanların cilt sağlığının olumsuz etkilenmemesinden, kullandıkları araç-gereç ve malzemenin hazırlanması ve sağlıklı olmasından sorumludurlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Türk Meslekler Sözlüğü,
- Emlak Bankası Üniversite Rehberi,
- İstanbul Rüştü Uzel Kuaförlük Meslek Lisesi,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2205-2006 Eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulacak yeterlğe dayalı modüler öğretim programı
- 2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu
- Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü –Ankara,2005
- Meslek Elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 04:22 #40
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

147-HAKİM (YARGIÇ)

TANIM

Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

A- GÖREVLER

Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.
- Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
- Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
- Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
- Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler,
- Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,
- Resmi mühürler ve kaşeler,
- Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hakim olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik ve sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
- Sorumluluk sahibi,
- Okumayı ve araştırmayı seven,
- Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
- Sabırlı ve anlayışlı,
- Tarafsız karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yargıçlar Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken oturma, dinleme, düşünme, yorumlama etkinliklerinde bulunur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci emir veremez, öneri ve telkinde bulunamaz. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yargıçlar çalışırken; meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. Yargıçlar kararlarında bağımsızdırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEĞİN ÖN EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe, Matematik, Mantık, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin ön eğitiminin verildiği Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.
Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
Adaylığa atanabilmek için:
• Türk vatandaşı olmak,
• Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Mastır) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimi tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
• Kamu haklarından yasaklı olmamak,
• Yabancı ile evli olmamak,
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
• Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
• Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
• Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
• Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.
Yukarıdaki maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle adaylığa atanırlar. Hakimliğe kabul edilmede, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin tamamı da değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.
Stajını tamamlayan ve olumsuz durumu görülmeyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresince:
- Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
- 2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,
- 3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar,
- 4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar.
Her yıl Yabancı Dil, Türkçe, İnkılap Tarihi zorunlu olarak okutulmaktadır.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H- EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.
İdari bilimler fakültelerinde ise: Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir.
Adli yargı hakim adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde,Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve sorgu hakimliklerinde; idari yargı hakim adayları stajlarının ilk bir yılını Danıştay’da, bir yılını da bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde konular verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlara mezun olduğu alana göre değişen lisans diploması ve unvan verilir.
Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik sınavını kazanmaları ve adaylık sürelerini bitirmeleri durumunda "Hakim (Yargıç)" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır;
I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ
1- Anayasa Mahkemesi,
2- Danıştay,
3- Yargıtay,
4- Uyuşmazlık Mahkemesi,
5- Askeri Yargıtay,
6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.
II. İLK DERECE MAHKEMELERİ
A- İDARİ MAHKEMELER
1- Vergi Mahkemeleri,
2- Bölge İdare Mahkemeleri,
3- İdare Mahkemeleri.
B- ADLİYE MAHKEMELERİ
1- HUKUK MAHKEMELERİ
a) Asliye Hukuk Mahkemesi,
a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi,
a-2) İş Mahkemesi,
a-3) Kadastro Mahkemesi,
b) Sulh Hukuk Mahkemesi,
c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği.
2- CEZA MAHKEMELERİ
a) Sulh Ceza Mahkemesi,
b) Asliye Ceza Mahkemesi,
c) Ağır Ceza Mahkemesi.
III- ÖZEL MAHKEMELER
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi,
b) Çocuk Mahkemeleri.

Hakimlige (Yargıçlığa) alınacak adayların sayısı, kadro ve gereksinime göre, Adalet Bakanlığı'nca saptanır. Stajını tamamlayan ve mesleğe kabul edilen adayların, Adalet Bakanlığı'nca, adli ve idari yargı kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, saptanacak görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Toplumun bilinçli, hukuk kurallarına bağlı ve iyi yetişmiş yargıçlara gereksinimi vardır ve bu sürecektir. Meslek insanların adalete verdikleri önem oranında saygınlığını sürdürecektir. Değişen ve gelişen dünyamızda, hızlı teknoloji ve iletişim-bilgi araçlarının mesleğe girmesiyle, yargıçların bunları kullanması gereklilik,hatta zorunluluk haline geldiğinden, gelişmelere uyum sağlanmalıdır. Meslek sahipleri tüm bunları göz önüne alarak kendilerini yetiştirmelidir.

F - EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan, kredi ve burslardan faydalanabilirler.
- Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır.

EĞİTİM SONRASI

- Devlet Memurları Yasası'na göre, derecelerine uygun maaş alırlar. Yargıçlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan diğer meslek sahiplerine göre, bir üst dereceden göreve başlarlar ve iki yılda bir yükselirler. Maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminat alırlar.
- Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ücret ödenir.
- Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf yargıçlar, Danıştay başkan ve üyeleri, ayrıca ek ödemelerden de yararlanırlar.
- Gittikleri keşiflerden ücret alırlar.

G - MESLEKTE İLERLEME

- Stajyer Hakimler 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İki yıllık stajdan sonra ilk atamalarında 8. derecenin 1. kademesine atanırlar. Her iki yılda bir derece alırlar. 10 yıl fiilen hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar sonra 1. Sınıf Yargıçlığa atanırlar (meslekte başarılı olanlar). 1.Sınıf Yargıçlar sadece büyük şehir merkezlerinde çalışırlar,
- İleri derecede mesleki birikime sahip olmak ve yasada belirtilen diğer koşulları taşımak koşuluyla, Yargıçlar; Danıştay,Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek mahkemelerde ve yargı birimlerinde görev yapabilirler.
- Adalet Bakanlığı'nın izniyle; adalet yüksek okullarında,üst göre ve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında, alanıyla ilgili ders ve konferans verebilirler.
- Ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara, meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Avukatlık,
- Savcılık,
- Noterlik.

H- EK BİLGİLER

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim programı;
I yıl: Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, İktisat, Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Muhasebe Bilanço, Spor Hukuku, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Ekonomik İlişkileri, Vakıf Hukuku, Kalkınma Hukuku, Sosyoloji, Umumi Hukuk Tarihi,
II yıl: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Türk Hukuk Tarihi, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Devletler Umumi Hukuku, İmar ve Şehircilik Hukuku, Maliye, Türk Dili, Mukayeseli Hukuk, Kitle Haberleşme Hukuku, Roma Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Çevre Hukuku, Kiriminoloji, Bütçe Hukuku, Ekonomik Sistemler, Hukuk Metodolojisi, Yabancı Dil,
III yıl: Ticaret Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Deniz Kamu Hukuku, Uluslar arası İktisat, Sağlık Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku, Mahalli İdareler Ekonomisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Avrupa Hukuku, Özgürlükler Hukuku, Yabancılar İçin Türkçe Hukuk Dili, Yabancı Dil,
IV yıl: Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak), İcra-İflas Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku okutulmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2003 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Adalet Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

148-HALKBİLİMCİ (FOLKLORCU)

TANIM

Halkın geleneklerine dayalı maddi ve manevi (dil, edebiyat, hukuk, yönetim, el sanatları, halk hekimliği vb.) bütün kültür öğelerini ve kültürler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları belirleyip, araştıran, değerlendiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar,
- Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular,
- Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar,
- Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar,
- Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder,
- Gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur,
- Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Kamera,
- Film,
- Soru kağıtları.

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin;
- Türk dilini ustalıkla kullanabilen,
- Sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı,
- Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen,
- İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan
kimseler olması gerekmektedir.

C - ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkbilimciler (folklorcular), araştırma yaparken, bizzat araştırma yapılan alanda bulunurlar. Konusunun çeşitliliği nedeniyle her türlü ortamda bulunabilirler. Yapılan araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile raporlaştırma işlemlerini büro ortamında yaparlar.

İşi yürütürken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Çalışılırken üzerinde araştırma yapılan toplumun bireyleriyle iletişimde bulunurlar.

D - MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Halkbilim ile Türk Halk Bilimi programlarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Tarih, Coğrafya,
- Sosyoloji,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Halkbilim” veya “Türk Halk Bilimi” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkbilim” veya “Türk Halk Bilimi” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince: İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy Sosyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, Sosyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Halkbilimi” veya “Türk Halk Bilimi” lisans diploması ve “Halkbilimci (Folklorcu)“ unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basın-yayın) görev alabilirler. Kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler.


F - EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Bazı kamu kurumlarında (Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi) araştırmacı olarak görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sosyal Antropolog,
- Sosyal Psikolog,
- Sosyolog.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Gazi Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Halkbilimi kürsüsü ders notları,
- Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Halkbilimi kürsüsü ders notları,
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Halkbilimi kürsüsü ders notları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları.
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

149-HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

TANIM

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar,
- Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar,
- Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler,
- Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler,
- Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli büro malzemeleri,
- Bilgisayar,
- Gazete, mecmua gibi basılı yayınlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
- Araştırma merakı olan,
- Dışa dönük, girişken,
- Dış görünümüne önem veren,
- Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro dışında konferans, seminer gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde görev alabilir. Kişi çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer insanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı “İletişim” , “İşletme” ve “İletişim Bilimleri” fakültelerinin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinde verilmektedir;
- Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
- Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Çağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi,
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- İstanbul ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi,
- Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanlarından mezun olanlar bu alanda yüksek öğrenim görmek istediklerinde ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Reklamcılık ve Halkla İlişkiler programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Türkçe - Matematik alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Büro Yönetimi”, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı”, “Ofis Teknolojileri ve Yönetimi”, “Sekreterlik”, “Sosyal Bilimler”, “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” lisans programlarına, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık programlarını bitirenler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümüne ayrıca “Halkla İlişkiler”, “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “İnternet ile Pazarlama”, “Pazarlama/Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”, “Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama”, “Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık”, “Reklamcılık Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi” e- Ticaret, İletişim ve Halkla ilişkiler ön lisans programını bitirenler de aynı sınavda başarılı oldukları taktirde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere Yabancı Dil, Ekonomi, İletişim Bilimlerine Giriş, Örgüt Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Tanıtım Yöntemi ve Teknikleri, Pazarlama ve Reklamcılık, Örgüt Psikolojisi, Siyasi İletişim, Kişiler Arası İletişim, Yazma Yöntemleri, Eleştirel Teoriler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklam Tasarımı, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, İçerik Analizi, Güzel Konuşma gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun olduğu programa göre “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans diploması ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” bölümleri mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar ücretlerini yasalarla belirlenen kurallara göre, özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Kendi işyerini açanlar ise sunduğu hizmetin kalitesine ve yapılan işin miktarına göre değişen oranlarda kazanç elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştığı kurumlarda daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler (halkla ilişkiler şefi, halkla ilişkiler müdürü vb.)

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Reklamcı,
- Gazeteci.

H- EK BİLGİLER

Üniversitelerin iletişim, işletme ve iletişim bilimleri fakültelerine bağlı “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla ilişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” programlarının dışında çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Halkla İlişkiler” ile “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık” bölümleri de vardır;

Bu bölümden mezun olan kişiler “Meslek Elemanı” unvanıyla kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanına yardımcı eleman niteliğinde çalışırlar.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile 12.07.2004 tarih ve119 sayılı karar.
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları.
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:44
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2019