Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 26-08-11, 17:24 #1
killerjack killerjack çevrimdışı
Arrow Avrasya Üniversitesi Tanıtımı
Kuruluş Tarihi


Avrasya Üniversitesi, Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 6082 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.


Kurucu VakıfMaçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı
Vakfımız 1996 yılında zamanın Maçka Belediye Başkanı Ömer YILDIZ'ın öncülüğünde bir gurup bürokrat işadamı sanayici ve yönetici tarafından kurulmuştur.

Misyon ve Temel Değerler


MİSYONUMUZ
Üniversitemizde teoriden pratiğe dönüştürülmüş, bağımsız düşünme yetileri gelişmiş proaktif bie eğitim anlayışı ile tüm sektörlere her kademeden teknokrat ve/veya yönetici yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Yaşamboyu öğrenmeyi özümsemiş çağdaş bir üniversite iklimi oluşturmaktır.

STRATEJİMİZ
Mesleki eğitimin yanında fiziksel ve kültürel eğitimde doyuma ulaşmış öğrenciler mezun etmektir.

HEDEFLERİMİZ
 • Çağdaş ölçütlerde eğitim-öğretim vermek, araştırma ve bilgi üretmek
 • Ürettiği bilgiyi bilim dünyasına sunmak
 • Bulunduğu çevrenin, ülkenin ve insanlarının problelerini çözmek
 • İnsanların mutluluğunu ve refahını arttıracak yeni çözümler sunmak
 • Yenilikler yapmak
 • Kendisi, ailesi ve nihayet ülkesi için yararlı bireyler yetiştirmekAkademik Kadro


 • Prof. Dr. Aydın DUMANOĞLU
 • Prof. Dr. Sami KARADENİZ
 • Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
 • Prof. Dr. Coşkun ATAYETER
 • Prof. Dr. A. Ali KARACA
 • Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU
 • Prof. Dr. Alaettin TANDOĞAN
 • Prof. Dr. Fahri BURŞUK
 • Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
 • Prof. Dr. Fevzi DEVRİM
 • Prof. Dr. İsmail AKTÜRK
 • Prof. Dr. Kemal ERDOĞDU
 • Prof. Dr. Mehmet PALAMUT
 • Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
 • Prof. Dr. Muharrem VAROL
 • Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
 • Doç. Dr. Atakan AKSOY
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet FİDAN
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
 • Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ÖZCAN
 • Yrd. Doç. Dr. Ali SERDAR
 • Yrd. Doç. Dr. Arzu EROL
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet DİNÇ
 • Yrd. Doç. Dr. Fatma SÖYLEMEZ
 • Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail EFENDİOĞLU
 • Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Nurcan AŞCI DEMİRÖZ
 • Yrd. Doç. Dr. Nevrah NAL CANDURMAZ
 • Yrd. Doç. Dr. Reyhan TUTUMLU SERDAR
 • Yrd. Doç. Dr. Tuba KÜTÜK (SERT)
 • Yrd. Doç. Dr. Yasin OĞUZ
Birbirinden seçkin akademik kadromuz giderek gelişmekte ve genişlemektedir.
Fen Edebiyat FakültesiFen Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU / Bölüm Başkanı
 • Yrd.Doç.Dr. Ali SERDAR
 • Yrd.Doç.Dr. Reyhan SERDAR
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Prof. Dr. Muhammet KAMALİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sevgili Gençler;
Ülke kalkınmasının en önemli unsurlarından biri üretimdir. Bu olmadan kalkınma mümkün görülmemektedir. Üretim ise mal ve hizmet üretimi şeklinde gerçekleşecektir. Bu faaliyetler fabrikalarda, imalat atölyelerinde, KOBİ’lerde vs. mal üretimi biçiminde, üniversitelerde, okullarda, avukatlık bürolarında, hastanelerde vs. ise hizmet üretimi biçiminde oluşacaktır.
Üretim titizlik isteyen bir süreçtir. Süreç; pazarlamadan yönetim tarzına kadar geniş bir yelpaze içerisinde işleyecektir. Onun içinde üretim yaparken kurallara ve çağdaş yönetim tekniklerine uygun hareket etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda işletme yönetiminden anlayan, insan kaynaklarını optimal şekilde kullanan, örgütsel davranışları yönlendiren, muhasebe ve finans yönetimini yerine getiren, iktisattan anlayan, üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasını en iyi şekilde yapan elemanlara ihtiyaç vardır. Daha doğrusu bu bilgileri bir araya toplayan ve dağıtan bir fakülteye yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ihtiyaç vardır.
Günümüz dünyası rekabeti zorunlu hale getirmiştir. Bu yarış acımazsızca ekonomik, siyasi, askeri ve bu gibi her alanda kendisini sürdürmektedir. Olaylar bizleri rekabetin ilerisinde bir noktada proaktif olmaya zorlamaktadır. Bunların üstesinden gelmek ise iyi bir eğitim ile mümkün hale gelecektir.
Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin ortaya çıkan sonuç ve katma değer önemlidir. Eğitim açısından baktığımızda bu kendisini; ekonomide, mezun olan öğrencilerin kalite ve iş bulmalarında, bazen KPSS sınavında, bazen de ALES sınavında, zaman zamanda iyi yönetim şeklinde kendini gösterecektir. Daha doğrusu her kuruluş; ister özel, isterse kamu sektörü olsun iyi yönetilmediği, iyi pazarlanamadığı yani pastadan önemli bir pay alamadığı taktirde piyasada ya zayıf şekilde kalacak ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri önemli bir misyonu yüklenecektir. Bu fakülteler toplumun yönetici ve vasıflı personel ihtiyacını karşılayacak şahıslar yetiştiren birimleridir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümleriyle, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılması düşünülen İşletme, Maliye bölümleri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bankacılık ve Finansman Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile tasarı aşamasında olan bölümlerimizle en iyi şekilde öğrencilerini yetiştirerek ülke kalkınmasında yararlı olacak öğrenciler haline getirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz öğrencilerini analitik düşünebilen, tasarımcı, araştırmacı yönleri ile bilimsel değerlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye çıkartmaya gayret göstermektedir.
Fakültemizin stratejisi gelecek eğitim-öğretim yıllarında, uzman tasarımcı kadrosuyla eğitim vizyonunu geliştirmektir. İddialı akademik kadrosuyla da günün ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde, atılımcı, lider yönetici, kariyer hedeflerine hazır, misyon ve vizyon sahibi elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek şeklinde özetlenebilecektir.
Kalkınmış müreffeh bir Türkiye dileklerimle……
Prof.Dr. Coşkun ATAYETER
DEKAN
YÖNETİM:
Prof.Dr. Coşkun ATAYETER / Dekan
Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN / Dekan Yardımcısı


Akademik Kadromuz:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof.Dr. Coşkun ATAYETER
 • Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇ
 • Yrd.Doç.Dr. Arzu EROL
 • Araş.Gör. Sena BERBER
 • Araş.Gör.
İktisat Bölümü
 • Prof.Dr. Ali KARACA / Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. Alaetin TANDOĞAN
 • Prof.Dr. Fevzi DEVRİM
 • Yrd.Doç. Dr. İsmail EFENDİOĞLU
 • Araş.Gör. Eray ESER
Kamu Yönetimi Bölümü
 • Prof.Dr. Muharrem VAROL / Bölüm Başkanı
 • Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
 • Yrd.Doç.Dr. Levent KALYON
Fakültenin Web Sitesi
 • Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Web SitesiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi


Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Sami KARADENİZYurt ve Barınma
Başvuru
Öğrencilerimizin kayıt kabul şart ve şekilleri Avrasya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler Avrasya Üniversitesi Öğrencisi olduğunu gösteren geçici kimlik belgesi ve depozito, yurt ücretini yatırdıktan sonra makbuz ile birlikte Ön Başvuru Formunu doldurup yurtlar masasına teslim edilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Yurt başvurularının tümü değerlendirmeye alınır. Yurt başvuruları kapasitenin üzerinde ise Yurtlar Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda değerlendirme yapılır.
Yurt Kayıtlarının Yapılması
Yurtlara kesin kayıtlar Akademik ders yılının başında ve ilan edilecek tarihler arasında yapılır. Yurtta kalabilmeniz için I.Dönem yurt ücretinin tamamın ders kayıtları süresi içinde II.Dönem yurt ücretinin tamamını ise ders kayıtları süresi içinde bankaya yatırarak dekontu Yurtlar Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekir. Aksi taktirde yurda kabulünüz mümkün olmayabilir.
Yurtlara kabulü kesinleşmiş öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra verilen tarihler arasında evraklarını Yurtlar Müdürlüğüne teslim ettiğinde kesin kaydını yaptırmış olur. Kesin kayıt için gerekli belgeler;
 1. Yurt ücretinin birinci yarıyıl ücretini yatırdığına dair Ödeme Makbuzu (banka dekontu)
 2. Öğrencinin Yurt ilke ve kuralları'na aynen uyacağına, aksi takdirde yurtla ilişiğinin kesileceğine dair, örneği Yurtlar Müdürlüğü'nden alınacak taahhütname.
 3. Öğrenci Kimlik Belgesi fotokopisi.
 4. 2 adet Nüfus Cüzdanı Örneği.
 5. 2 adet İkametgâh Belgesi.
 6. Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı.
 7. 6 adet adres yazılı mektup zarfı
 8. 8 adet vesikalık fotoğraf.
 9. Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocaklarından alacakları tek imzalı Sağlık Raporu, Eliza Testi Raporu, Hepatit B Testi Raporu (HBsAg, antiHBS, antiHCV), Tüberküloz Testi Raporu ve Kan Grubunu belirtir raporunu almaları gerekmektedir.
 10. Yabancı uyruklu öğrenciler Emniyet makamlarından alacakları Türkiye'de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi ve İnterpol'den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair belgenin onaylı fotokopisini getireceklerdir.
Ücretler

Yurt ücretleri iki eşit taksitle ve Türk Lirası olarak alınmaktadır. Ücretler kesin kayıt ve kayıt yenileme sırasında peşin olarak ödenmektedir. Herhangi bir sebepten yurttan ayrılan öğrencilerin ücret iadeleri yapılmaz.
Yurt ücretleri
Şekerbank T.A.Ş Trabzon Şubesi
TR 710005901610130161002537numaralı hesaba yatırılabilir.
2011-2012 öğretim yılı için;
İki kişilik odalar kişi başına yıllık: 5.000 .- TL ( %8 KDV Dahil)
Dört Kişilik odalar kişi başına yıllık : 4.000.-TL (%8 KDV Dahil)
Depozito: 500.00 TL

2011-2012
Yılı Yaz Öğretimi İçin;
İki kişilik odalar kişi başına: 25.00 TL ( %8 KDV Dahil)
Dört Kişilik odalar kişi başına:20.00TL(%8KDV Dahil)

Not: Yurt ücretleri dört eşit taksitte ödenebilir. Kayıt esnasında bir depozito 1 aylık ücret peşin ödenmek zorundadır.

Niçin Avrasya Üniversitesi


Sosyal İmkanlar ve Fırsatlar

Üniversitemiz Karadeniz Bölgesinin en büyük kentlerinden birisi olan Trabzon merkezde olması münasebetiyle gerek iş dünyası gerekse kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iç içe olması nedeniyle ve de ülkemizin ilk üniversitelerinden KTÜ nin kampüsüne çok yakın olması nedeniyle iş ve sosyal faaliyet açısından çok büyük avantajlar sunmaktadır. Üniversitemiz, bu avantajları bölgenin tek vakıf üniversitesi olması nedeniyle ve esnek yapısı ile gençler için çok büyük avantaja dönüştürmektedir.
Üniversitemizin özellikle bölgenin en büyük kapalı spor salonu bitişiğinde olması, yerleşkemizin sahil bandında olması gençlerimize önemli avantajlar sunacaktır.

Üniversitemizde Ulaşım ve Barınma İmkanları

Avrasya Üniversitesi Pelitli Kampüsü ve Yomra kampüsünden oluşmaktadır. Üniversitemiz, Trabzon şehir merkezine 6 Km mesafede olup hava limanı karşısında bulunmaktadır. Şehir merkezine ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.
Trabzon İlimizde yaklaşık sekiz bin üniversite öğrencisinin barınabileceği öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Ayrıca, kampüsümüz içerisinde bulunan kız öğrencilerimizin yararlanabileceği tek ve iki yataklı odalar biçiminde düzenlenmiş yurt imkanı bulunmaktadır.

İş Başvurusu ve Çalışma İmkanları:

Üniversitemizin büyük bir kent merkezinde kurulmuş olma yönü hinterlandında diğer illerle olan entegrasyonu, vakıf üniversitesi olması nedeniyle ve özellikle de üniversitemizin Trabzon Ticaret Odası ile olan yakın işbirliği gençlerimiz için özel önem ve avantaj oluşturmaktadır.Başvuru ve KayıtKayıt İçin Gerekli Belgeler:
 1. ÖSYM Sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı
 2. Lise diploması aslı veya diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli mezuniyet belgesi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 12 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş)
 5. Askerlik çağında olan adaylar için askerlikle ilişkisizlik belgesi
 6. Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu veya banka sözleşmesi
 7. Kan grubu belgesi
 8. Sabıka kaydı

ÜcretlerÖDEME KOŞULLARI
Öğrenim ücretleri, güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
Ancak kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, her dönem başında 3.500 TL banka hesabına nakit olarak yatırılacak ardından kalan ücret kredi kartına vade farkı uygulanmadan iki eşit taksite bölünecektir.
Nakit ödemeler Türkiye’nin her yerindeki Şekerbank şubelerinden yapılabilecek ve havale ücreti alınmayacaktır.

Anlaşmalı Banka Kredi Kartları
Garanti Bankası Bonus Kart
Şekerbank Bonus Kart
TEB Bonus Kart
Denizbank Bonus Kart
ING Bank Bonus Kart
Türkiye Finans Katılım Bankası Bonus Kart

Ödeme Planı
Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümleri Yıllık 14.000 TL
Birinci Yarıyıl Ödeme Planı
I. Ödeme II. Ödeme III. Ödeme
3.500 TL nakit 1.750 TL kredi kartı 1.750 TL kredi kartı

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri Yıllık 15.000 TL
Birinci yarıyıl Ödeme Planı
I. Ödeme II. Ödeme III. Ödeme
3.500 TL nakit 2.000 TL kredi kartı 2.000 TL kredi kartı

Hesap Numaralarımız:

ŞEKERBANK TRABZON ŞUBESİ

İBAN: TR780005901610130161004157
Hesap Numarası: 161004157
Şube Kodu: 161


İletişim

T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü
Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 TRABZON /TÜRKİYE

Telefonlar:
0 462 334 05 50

0 462 334 64 44
0 462 334 64 45
0 462 334 64 47
0 462 334 64 50

Fax
: 0 462 334 64 54

www.avrasya.edu.tr

E-mail: [email protected]


RESİMLERİnşaat Halindeki Yomra Kampüs Planı


TANITIM FİLMİ__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-08-11, 18:11 #2
Ferman Ferman çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı


Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-08-11, 19:23 #3
FASCINATED FASCINATED çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı


 • Tanıtım için teşekkür ederim..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-08-11, 00:56 #4
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-03-12, 23:00 #5
lVaniLLa lVaniLLa çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-12, 16:39 #6
zexus75 zexus75 çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

tanitim icin cok tesekkur ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-03-12, 08:44 #7
excalibur30 excalibur30 çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım güzel de... Tam olarak güven sağlamıyor. 2 senelik sözleşme yapmış önemli hocaların daha ilk dönem dolmadan okuldan ayrıldıklarını duyuyoruz. Yeni başlayan asistana asgari ücret teklif edildiğini duyuyoruz. Öğrencilere ve öğretim üyelerine güven vermelisiniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-04-12, 18:16 #8
Exc4peR Exc4peR çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-07-12, 16:43 #9
iron04 iron04 çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-07-12, 16:59 #10
AliAkt AliAkt çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-12, 20:20 #11
Draciel Draciel çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Anlatım için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-12, 20:56 #12
DepremDede DepremDede çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-11-12, 22:31 #13
cankırılı_kaptan cankırılı_kaptan çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-13, 08:59 #14
Emesbo Emesbo çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için Teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-14, 13:05 #15
xRumbamba xRumbamba çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtımı yapan arkadaşın ellerine saplık fakat

Bir öğrencinin gözünden Avrasya nasıl bir okul?

Avrasya üniversitesi tamamen menfaat üzerine kurulmuş bir okul. eğer bursluysanız tüm derslere eksiksiz girmeniz gerek. Şayet ücretli eğitim görüyorsanız devamsızlık sıkıntınız yok. Bunun yanında eğitimine söyleyecek pek bişiyim yok ama, 2 yıllık bölümlere genelde öğ. görevlileri girmesi can sıkıcı. Okulun yeni olması bir güzel yanı olmasına karşın küçük ve öğrencilerinin genel olarak yakın çevrede olması kurulacak bağları ciddi şekilde etkiliyor. Buna karşın okul kampüs olmadığı için genellikle can sıkabiliyor.. daha anlatacak çok şey var okulu tercih etmeden bu gibi forumlarda araştıran arkadaşlar lütfen okul hakkındaki düşüncelerimi dinlesinler. unutmayın avrasya pişmanlıktır...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-10-14, 02:48 #16
Prowess Prowess çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Tanıtım için teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-06-19, 23:44 #17
badey badey çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Avrasya 'da Okuyan Bir Öğrenci olarak yıllardır okuyorum ama hala üniversite okuduğumu anlayamadım ortaokuldan tek farkı sadece bir kaç tane doçent dersinize giriyor (Bilgisayar Mühendisliğinde profesör veya doçent yok öğretim üyesi ve yabancı hepsi Türkçeyi zor konuşuyorlar). Türkiye' de puan sıralamasında en düşük ve en kalitesiz rezil bir üniversite. Tek amacı burslu öğrencilerin geçmesini engelleyip burslarının kesilmesini sağlayıp para kazanmak. Eğitim seviyesi leş gibi zaten kampüs denilen bir şey yok. 3-5 katlı binaları yapmışlar 3-5 tane yabancı öğretmen ( normalde derse göre hoca alınırken Avrasya Üniversitesinde hocaya göre blognaya ders ekliyorlar. Hocalar da bilmiyor zaten internetten 5 video izleseniz daha çok öğrenirsiniz. ) Her tercih de en çok kontejan bu okuldadır. Öğrenciler ( müşteriler ) kaçmasın diye topluyorlar ne koparırsak kardır mantığıyla işleyen bir darphane . Tek kelimeyle Avrasya Üniversitesi Pişmanlık, Para Tuzağı, Eğitim Veremeyen Hocalar, Yüksek Yurt Ücretleri, Kalitesiz Malzemeler, Boş Hayaller, Sıfır Sosyallik, Ortaokul Görünümlü Üniversite. Sakın internetteki göz boyamayalı video ve fotoğraflara aldanmayın. Çoğunuzu , kendiniz, arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu ve hatta düşmanınızı bile göndermeyin.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-19, 22:12 #18
tdog13 tdog13 çevrimdışı
Varsayılan C: Avrasya Üniversitesi Tanıtımı

Arkadaşlar sizce de fazla abartmıyor musunuz?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
killerjack

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:04
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018