Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 25-08-11, 15:09 #1
killerjack killerjack çevrimdışı
Arrow Süleyman Şah Üniversitesi Tanıtımı

Kuruluş


Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda ulusumuza ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak idealiyle kurulmuştur. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ulusumuzu çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak temel amacımızdır.
Bir ulusu çağdaşlaştırmanın ve uluslarla yarışır hale getirmenin üstün nitelikli bireyler yetiştirmekten geçtiğine inancımız tamdır. Buradan hareketle, nitelikli bireyler yetiştirmeye etki eden en önemli faktörlerden birinin, bireye yapılan yatırımlar olduğunu görmekteyiz. Bireye yapılan yatırımların en zorunun, en uzun süreç alacak olanının ve aynı zamanda da en maliyetlisinin eğitim olduğu bir gerçektir. Çağdaşlaşma ve muasırlaşma yolunda, nitelikli bir bireyin yetişmesinin ancak nitelikli bir üniversite eğitimiyle mümkündür.
Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (üniversite,fakülte,meslek yüksek okulu, ileri teknoloji enstitüsü, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okulları, ilk ve orta öğretim kurumları) kurmak ve her derecede öğrenciye burs vermek amacıyla,05.07.2007 tarihinde, 26573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyetini kazanmış ve faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.
Vakıf Mütevelli Heyeti, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 30.03.2008 tarihinde yapılan toplantıda, Anayasa’nın 130. Madde’si ve 2547 sayılı yasa hükümleri gereğince, İstanbul’da “SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ” adında bir vakıf üniversitesi kurma kararı almıştır.
Vakıf, kuruluş senedinde geçen amaçları doğrultusunda eğitime destek vermeye başlamıştır ve bu amaçlar çerçevesinde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da başarılı öğrencilere eğitim yardımı olarak burs vermeye devam etmektedir. Bu bursiyerlerin sayısını her geçen yıl arttırmak hedeflerimiz arasındadır.
Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, ülkemizin nitelikli akademik personel ihtiyacına katkıda bulunmak üzere, ABD’de yüksek lisans ve doktora yapan dört öğrencinin tüm eğitim masraflarını üstlenmiştir. Bu öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapıp, akademik çalışmalarına vakfımız tarafından açılacak Süleyman Şah Üniversitesi’nde devam edeceklerdir. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında ve Türkiye’de akademik çalışma yapmak isteyen yetenekli öğrencileri bursla destekleyerek bilim adamı yetiştirmek önemli stratejik hedeflerimizdendir.
Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. No:44 Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kuruluş Süreci

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda, ulusumuza ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak idealiyle; üniversite, ileri teknoloji enstitüsü, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okullar kurmak ve her yaş grubundan öğrenciye burs vermek amacıyla 5 Temmuz 2007 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizin seçkin müteşebbis ve akademisyenlerinin bir araya gelmeleri ile oluşan vakfımızın temel amacı; Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ulusumuzu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır.
Vakıf Mütevelli Heyetimiz, vakfın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 30 Mart 2008 tarihinde yaptığı toplantıda Anayasa’nın 130. Maddesi ve 2547 sayılı yasa hükümleri gereğince, İstanbul’da “Süleyman Şah Üniversitesi” adında bir vakıf üniversitesi kurma kararı almıştır.
15 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve 24 Nisan 2010 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5981 no’lu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Süleyman Şah Üniversitesi” adıyla üniversitemiz kurulmuştur.


Misyonumuz


Erdemli ve seviyeli fertler yetiştirmek, kendini ifade eden, özgüveni yüksek, özgün konuları araştıran ve sorgulayan bilim insanlarını teşvik etmek, dünyadaki beyin göçünün istikametini Türkiye’ye çevirmek, içinde bulunduğu medeniyetin kültürel mirasına sahip çıkan, bunun yanında medeniyetler arası barışa katkıda bulunan, “ilmin bizcesini” üreten bir üniversite olmaktır


Vizyonumuz


Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmaların ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, sosyal bilimler konusunda değişik ülkelerden akademisyenleri ve öğrencileri etkileyecek bir cazibe alanı oluşturarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır. Felsefi vizyonumuz; hakikat aşkına ve araştırma ruhuna kendini adamış insanlar yetiştirmektir. Nicelikten ziyade niteliğin önemli olduğu seçkin bir eğitim sistemi kurmak temel prensibimizdir.


Değerlerimiz

• Değişim ve Gelişime açık olmak
• Öğrenme ve deneyim odaklı olmak
• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olmak.
• Zaman yönetimi konusunda etkin olmak.
• Araştırma ve sorgulamada etkin olmak.
• Karar odaklı, hızlı , şeffaf ve etkin olmak.
Erasmus Programı


Erasmus Kimdir?

Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.
Hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmusun en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.


Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.


Programdan Kimler Nasıl Faydalanabilir?


Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA) başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.
2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, EÜB sahibi kurumların Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,

 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
Hayatboyu Öğrenme Programı'nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılından beri tüm Avrupa'da 2000'den fazla yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.


Erasmus Programı ve Bologna Süreci


20. yüzyılın sonlarında Avrupa, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı tespitinden hareketle Bilgi Avrupası'nı oluşturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar aldı. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleri ile uyumlu - birbirlerini tamamlayıcı, hem de rakiplerinden üstün kılacak bir yükseköğretim sistemi oluşturulması hedeflendi.
9 Haziran 1999'da Bologna Bildirisi'nin 29 ülke tarafından imzalanması ile Bologna Süreci resmi olarak başlamış ve süreci takip etmek üzere bir Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-up Group - BFUG) oluşturularak iki yılda bir eğitim bakanlarının toplanması kararlaştırılmıştır. 1999'dan beri sürece dahil ülkelerin eğitim bakanları her iki yılda bir toplanmakta ve Avrupa yükseköğretiminin geleceği planlanmaktadır. Türkiye bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında dahil olmuştur.
1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yükseköğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır:
 • Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması,
 • Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması,
 • AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,
 • Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması,
 • Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması,
 • Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması,
 • Yaşamboyu öğrenim,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulması.
Kimler Bologna Sürecinde yer almaktadır?
2005 yılı itibariyle 45 ülke süreçte yer alarak bu ortak eğitim hedefini desteklemektedir. Bu ülkeler sürece katılım yıllarıyla birlikte şöyledir;
 • 1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere;
 • 2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Türkiye;
 • 2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ, Makedonya;
 • 2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.
Bologna İzleme Grubu üyesi 45 ülkenin yanısıra bazı uluslararası kurumlar da sürece katılmaktadır. Bunlar;
 • Avrupa Komisyonu
 • Avrupa Konseyi - danışman üye
 • Avrupa Üniversiteler Birliği - danışman üye
 • EURASHE - danışman üye
 • ESIB - Avrupa Öğrencileri Ulusal Birlikleri - danışman üye
 • UNESCO-CEPES - danışman üye
 • ENQA - danışman üye
 • Education International Pan-European Structure - danışman üye
 • UNICE - danışman üye
Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus programları vasıtasıyla, ülkelerin yükseköğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde doğrudan işbirliği içinde çalışmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk yüklemiştir. Bologna sürecine imza atmış olan Socrates programı ülkelerinde Ulusal Bologna Rehberleri Takımı oluşturulması ve ulusal ajanslar tarafından faaliyet planı niteliğinde projelerin hazırlanması istenmiştir. Komisyon, projelerin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin Erasmus bütçelerine kaynak aktarmaktadır. Ülkelerin yükseköğretimde yer alan öğrenci nüfusları dikkate alınarak yapılan kaynak aktarımı, hazırlanan projenin toplam maliyetinin %90'ını geçememektedir. Ülke takımları Avrupa genelinde var olan takımın bir parçasıdır ve bu ulusal takımlar vasıtasıyla Bologna Süreci'nin uygulamadaki etkinliği artırılmak istenmektedir. 1999-2006 yılları arasında süren Socrates Programı'nın tamamlanmasının ardından başlayan yeni dönemde, Hayatboyu Öğrenme Programı bünyesinde de Bologna Rehberleri vasıtasıyla sürece katkı sağlanmaya devam edilmektedir.


Akademik KadroFakülteler
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

Enstitüler

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

Rektörlüğe Bağlı Bölümler
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]


Ücretler ve Burslar

2012-ÖSYS ÜCRET VE BURS KOŞULLARI

Süleyman Şah Üniversitesinde eğitim-öğretim ücreti tüm programlar için KDV dâhil yıllık 16.800 TL olup Eylül-Nisan ayları arasında 8 taksitte ödenir. Eğitim-öğretim ücreti her yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Sonraki yıllarda ücretlere yapılacak artışlar, bir önceki yılın enflasyon ((TÜFE + ÜFE) / 2) oranını geçemez.
Üniversiteye ilk girişte sağlanan bursların tamamı karşılıksız olup; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için azami bir yılı ve normal öğrenim süresi olan dört akademik yılı kapsar. Burslar, derslere devam edildiği ve disiplin cezası alınmadığı sürece, not ortalaması veya akademik başarı durumuna bakılmaksızın devam eder.

DERECE BURSU:

Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerden, yerleştirmeye esas olan puan türündeki LYS sıralaması:
• 1-250 arasında olanlara; aylık 2.000 TL,
• 251-500 arasında olanlara; aylık 1.000 TL,
• 501-1000 arasında olanlara; aylık 500 TL,
Üniversitenin diğer bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerden, yerleştirmeye esas olan puan türündeki LYS sıralaması:
• 1-1000 arasında olanlara; aylık 2.000 TL,
• 1001-2000 arasında olanlara; aylık 1.000 TL,
• 2001-5000 arasında olanlara; aylık 500 TL nakit ödeme imkânı sağlanır.
Ayrıca bu öğrencilere; eğitim-öğretim ücretinin tamamından muafiyet ve üniversite yurtlarında ücretsiz barınma imkânı sağlanır. Derece Bursu yıllık 8 ay süre ile devam eder.

TERCİH BURSU:
Süleyman Şah Üniversitesinin %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli kontenjanlarına, ilk üç tercihinden yerleşen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine, mezun oluncaya kadar her yıl %10 oranında ek indirim imkânı sağlanır.

AKADEMİK BAŞARI BURSU:
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı hariç, her akademik yılın sonunda yapılacak olan değerlendirmeye göre başarılı bulunan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinde, bir sonraki yıl için geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetin belirleyeceği oranlarda muafiyet imkânı sağlanır.

ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU:
Süleyman Şah Üniversitesinin %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli kontenjanlarına yerleşen şehit çocuklarının eğitim-öğretim ücretlerinde (yerleşmeye esas olan puan türündeki LYS sıralaması ilk 100.000 de olması koşuluyla), her yıl mezun oluncaya kadar %100 oranında muafiyet imkânı sağlanır. Adayların bu burstan yararlanabilmeleri için, tercihlerden önce belgelerini mutlaka üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.


Yurtlarımız

Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerimizin sosyal ve akademik yönlerinin gelişimini sağlamak amacı ile inşa edilmiş olan biri kız biri erkek olmak üzere iki adet yurdumuz mevcuttur. Yurtlarımıza yerleşecek olan öğrencilerimiz için 3-4’er kişilik odalarda her öğrenciye ait yatak, dolap, çalışma masası imkanı ayrıca her katta sosyal alanlar ve oturma grupları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilmeleri için özel tasarlanan yurtlarımızda; kantin, çamaşırhane, ütü odası, fitness, internet, sinema ve çalışma salonları mevcuttur. 24 saat Güvenlik imkanı bulunan yurtlarımızdan üniversitemize ulaşım servislerle sağlanacaktır. Üniversite ve yurt arasında ulaşımı sağlayacak olan servislerimiz gün içinde belirli saatlerde hizmet verecektir.

Yurt Ücretleri
450 TL Peşin (Kayıt sırasında)
450*9 taksit
Toplam: 4500 TL


Ücretlerimize sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve yurtlarda üniversiteye ulaşımı sağlayacak servis ve KDV dahildir.


Üniversitemizi burslu kazanıp ilk 5000’e giren öğrencilerimiz yurtlarımızda ücretsiz yararlanırlar.


Yemekhane ve Kafeteryalar


Üniversitemizin gıda hizmetleri, özel bir yemek firması tarafından verilmektedir. Yemek hizmet self servis olup günde 5 çeşit yemek imkanı sunulmaktadır. Yemek salonumuz aynı anda 450 kişiye hizmet verebilecek kapasitededir.
Üniversitemizin Kartal Hayriye Dumankaya Kampüsü’nde yerinde yemek hizmetleri, İşletmeler Müdürlüğüne bağlı olarak Bereket Gıda tarafından verilmektedir. Yemekler, Üniversitemiz mutfağında hijyenik bir ortamda servise hazır hale getirilmektedir.

Kafeteryalar
Üniversitemizin Kartal Hayriye Dumankaya Kampüsü’nde 1 Kafeterya öğrencilerimize ve Üniversite personelimize hafta içi her gün 07:45 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kartal Hayriye Dumankaya Yerleşkesi
HAYRİYE DUMANKAYA YERLEŞKESİ
Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad.
No:44, 34865
Kartal / İSTANBUL
Tel: 44 44 778 (SSU)*
Tel: (0216) 517 33 55-56Faks: (0216) 517 33 57
E-mail: [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]Süleyman Şah Üniversitesi Hayriye Dumankaya Yerleşkesi, Kartal ilçesi Şehit Hakan Kurban Caddesi üzerindedir. Yerleşkeye İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, minibüsler, banliyö treni, ticari ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür.

Yerleşkeye ulaşım için otobüs bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ATALAR MAHALLESİ DURAĞINDAN GEÇEN

Kadıköy-Pendik hattında sefer yapan 16 ve 17 hat numaralı İETT otobüsleri
Harem-Pendik hattında sefer yapan 16A hat numaralı İETT otobüsleri
Kadıköy-Kartal hattında sefer yapan 21A hat numaralı İETT otobüsleri

CEVİZLİ LİSESİ DURAĞINDAN GEÇEN

Kadıköy-Topselvi hattında sefer yapan 16B hat numaralı İETT otobüsleri
Kadıköy-Yeşilbağlar hattında sefer yapan 16Y hat numaralı İETT otobüsleri

CEVİZLİ KÖPRÜSÜ DURAĞINDAN GEÇEN

Kartal-Tuzla hattında sefer yapan 130 ve 130A hat numaralı İETT otobüsleri
Kadıköy-Hilal hattında sefer yapan 16C hat numaralı İETT otobüsleri
Kadıköy-Sultanbeyli hattında sefer yapan 16K hat numaralı İETT otobüsleri
Pendik-Şişli hattında sefer yapan 251 hat numaralı İETT otobüsleri
Tuzla-Esenler hattında sefer yapan 500ES hat numaralı İETT otobüsleri
Tuzla-Cevizlibağ hattında sefer yapan 500T hat numaralı İETT otobüsleri

Tuzla Leyla Dumankaya Yerleşkesi
*Tuzla Leyla Dumankaya Yerleşkemizin inşaatı devam etmektedir.
Resimler
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]


Tanıtım Filmi


__________________
 
Eski 25-08-11, 15:34 #2
Ferman Ferman çevrimdışı
Varsayılan C: Süleyman Şah Üniversitesi TanıtımıBu güzel tanıtım için teşekkürler, elinize sağlık .
 
Eski 25-08-11, 15:37 #3
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: Süleyman Şah Üniversitesi TanıtımıTanıtım için teşekkürler .
 
Eski 25-08-11, 18:10 #4
sezgincesur sezgincesur çevrimdışı
Varsayılan C: Süleyman Şah Üniversitesi TanıtımıTanıtım için teşekkürler .
 
Eski 26-08-11, 19:32 #5
FASCINATED FASCINATED çevrimdışı
Varsayılan C: Süleyman Şah Üniversitesi Tanıtımı


 • Tanıtım için teşekkür ederim..
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
killerjack

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:04
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016