Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 16-01-14, 20:14 #1
Don Corleone Don Corleone çevrimdışı
Exclamation Sorularla Yatay Geçiş


Yatay Geçiş” ile ilgili çok soru alıyoruz. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin aklında bir çok soru işareti var. Bu konuda yatay geçişle ilgili soruları cevaplandıracağız. En çok aldığımız soruları cevaplarıyla birlikte yazının devamında bulabilirsiniz. Sorunuzun cevabı yazıda yer almıyorsa yorum bırakabilirsiniz.

Şimdiden belirtelim: “Puanım şu kadar, şu üniversiteye girebilir miyim ?” tarzı sorulara cevap veremeyiz. Bu tarz sorulara cevap verebilmek için diğer başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının bilinmesi gerekir.

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, üniversite sınavı sonrası bir bölümü kazandıktan sonra başka bir bölüme geçmek isteyenler veya aynı bölümü başka bir üniversitede okumak isteyenlere belli kurallar ölçüsünde geçiş imkanı veren YÖK uygulamasıdır. Bir tür ek haktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir ?

Kurum içi yatay geçiş, üniversite içi yatay geçişi ifade eder. Burada kurum, üniversitedir. Kurum içi yatay geçişle kendi bulunduğunuz üniversitede başka bir bölüme yatay geçiş yapabilirsiniz.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir ?
Kurumlar Arası yatay geçiş kavramı, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaktır. Geçiş yapacağınız üniversitede sadece kendi bölümünüzde devam edebilirsiniz.


Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş öğrenci ile üniversiteler arasındadır. Kuralları ise YÖK belirler.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için başvururken en önemli husus, öğrencinin not ortalamasıdır. En yüksek not ortalamasına sahip olan öğrenciler, daha kolay yatay geçiş yapabilirler. 3.50 – 4.00 arası not ortalaması iyidir. Normalde başvuranların not ortalaması 3.00-4.00 arasıdır.
Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?
Yatay geçiş başvuruları genellikle yaz aylarında (özellikle Temmuz, Ağustos) yapılır. Gribilge.com. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihi farklı olabilir.

Bu nedenle üniversitenin web sitesini takip etmek gerekir.
Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?
Evet başvurabilirsiniz, ancak hazırlık ilk seneye dahil değildir.


Hazırlık Sınıfından Sonra Yatay Geçiş Yapılabilir Mi ?

Yapılamaz, hazırlık sınıfı ilk seneye dahil değildir. Hazırlık bölümü size bölümün içeriğiyle ilgili bir başarı ortalaması sunmaz. Bu nedenle hazırlık sınıfının ardından 1 yıl daha okumalısınız.
Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?
2 kez başvurabilirsiniz. 1 yılın sonunda başvurusu kabul edilmeyen öğrenci, üniversite kabul ediyorsa ara dönemde tekrar başvurur kabul etmiyorsa 3. sınıfın başında (2 yılın sonu) yatay geçiş için başvurabilir. O halde bir üniversite öğrencisi 2 kez (ara dönem başvuruları yoksa) yatay geçiş için başvurabilir.
Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş İçin (3. sınıf sonu) Başvurabilir Miyim ?
Son yılda yatay geçiş için başvurulamaz.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenir. %10-5 gibi bir oran söz konusudur. 100 kişilik bir bölüm yatay geçişte 5 kişi alabilir. 100 – 200 kişilik bir bölüm 10 kişi alabilir. Tam kontenjanlar üniversiteler tarafından başvuru süreleri içinde açıklanır.
Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?
Evet yapabilirsiniz, vakıf veya devlet farketmez, bu tür uygulamalarda haklar eşittir.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Kesinlikle olur. Bunun için geçiş yapacağınız okulun İngilizce sınavlarını takip etmelisiniz veya değeri her üniversite tarafından kabul edilen toefl, ielts gibi İngilizce seviyenizi gösterecek sınavlara girmelisiniz. Gribilge.com. Büyük üniversiteler özellikle İngilizce ister.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Koşulları sağlarsanız, evet.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?

Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.

Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Gribilge.com

Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.


Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak) gerekir.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmak İçin Hangi Koşulları Sağlamalıyım ?
(1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
(4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
(10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
(12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
(13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
(14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Genellikle şu belgeler istenir. Belgeler posta ile gönderilemez.
Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı
Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10′u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.
Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
Öğrenci Belgesi
Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-14, 01:30 #2
VaMqiR VaMqiR çevrimdışı
Varsayılan


Istanbul aydın üniversitesi biyomedikal bölümünden marmara üni biyomedikala geçtim sorusu olan varsa yardımcı olabilirim !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mesajı son düzenleyen itsmeyoda ( 30-01-16 - 02:02 ) Neden: flood
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-14, 01:36 #3
Don Corleone Don Corleone çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen andreas27 Mesajı Göster
Namık Kemal Dış Ticaret öğrencisiyim. 2.64 genel not ortalamam var fakat alttan 1 tane dersim var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine geçiş yapmak istiyorum. 2.00 Genel not ortalaması şartı var. Sizce başvuru yapsam kabul edilirmiyim?

Alttan dersinizin olmaması gerekiyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-14, 21:24 #4
VaMqiR VaMqiR çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

alttan DERS OLMUCAKKK EN ÖNEMLİİİ ŞEYİİ SÖYLİYİM BAKINN SAKINN AMA SAKINN BUNU GÖZDENN KAÇIRMAYINNNN . GİDİCENİZZZ OKULDAAAA ALICANIZZ ALTTAN DERS OLUCAK MI . BEN MESELA MARMARAYA GEÇTİĞİM İÇİN FAZLADAN 5 TANE ALTTAN DERS CİKARDİLAR . NEYMİŞŞŞ GELDİĞİM OKULDA BUNLARİ GÖRMEMİŞİMMM YUHH L4N DEDİM O KADAR DERS GÖRDÜKK . ŞİMDİ 2 DERSİ VERDİMDE 3 DERSİM KALDİ bunu muakkak sorun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-03-14, 16:57 #5
Halka_02 Halka_02 çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen VaMqiR Mesajı Göster
alttan DERS OLMUCAKKK EN ÖNEMLİİİ ŞEYİİ SÖYLİYİM BAKINN SAKINN AMA SAKINN BUNU GÖZDENN KAÇIRMAYINNNN . GİDİCENİZZZ OKULDAAAA ALICANIZZ ALTTAN DERS OLUCAK MI . BEN MESELA MARMARAYA GEÇTİĞİM İÇİN FAZLADAN 5 TANE ALTTAN DERS CİKARDİLAR . NEYMİŞŞŞ GELDİĞİM OKULDA BUNLARİ GÖRMEMİŞİMMM YUHH L4N DEDİM O KADAR DERS GÖRDÜKK . ŞİMDİ 2 DERSİ VERDİMDE 3 DERSİM KALDİ bunu muakkak sorun
Zorunlu derslerden almadıklarınız varsa illa ki çıkacaktır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-03-14, 20:51 #6
VaMqiR VaMqiR çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Halka_02 Mesajı Göster
Zorunlu derslerden almadıklarınız varsa illa ki çıkacaktır.

zorunlu OLSUN OLMASINNNNN İLLAAA GİYDİRİYORLAR SANA YETER Kİ ALMAMIŞ OL ESKİ OKULUNDA :d
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-05-14, 19:29 #7
robinhood_61 robinhood_61 çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Marmara ve İstanbul Üniversitesinin istediği ortalama nedir arkadaşlar bilen var mı ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-14, 13:41 #8
reis_24 reis_24 çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Yatay Geçişte ösym puanı etki ediyor.Fakat tekrar ygs ve lys ye girip aldıgımız puan mı etki eder yoksa ilk puan mı?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-15, 16:14 #9
Wolworine35 Wolworine35 çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Her okul için aynı mı 1 yıl bekleme şartı ? 2 yıl şartı olan okullar var mıdır mesela? Ayriyeten araştırmamıza gerek var mı ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-07-16, 02:26 #10
ayimad ayimad çevrimdışı
Varsayılan Yatay Geçiş

Öğrenim gördüğümüz üniversitedeki yıl sonu ortalamamızla ve YGS/LYS puanımızla yatay geçiş başvurusu yaparken ikisi için ayrı ayrı mı başvuruyoruz ? Yanıtlarsanız sevinirim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-07-16, 02:05 #11
Don Corleone Don Corleone çevrimdışı
Varsayılan C: Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ayimad Mesajı Göster
Öğrenim gördüğümüz üniversitedeki yıl sonu ortalamamızla ve YGS/LYS puanımızla yatay geçiş başvurusu yaparken ikisi için ayrı ayrı mı başvuruyoruz ? Yanıtlarsanız sevinirim
İki Türlü Yatay Geçiş var.

A- Ortalama İle

B- YGS/LYS Puanı ile

Başvuruları ayrı ayrı yapılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-07-16, 07:40 #12
ahmedserhatt ahmedserhatt çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

istanbulda özel üniversitede ingilizce psikoloji okuyorum. 2014 girişliyim. hazırlığı bir dönemde bitirip bölüme geçtim. bugüne kadar 3 dönem ders aldım yani. Düzce üniversitesi pdr ye merkezi yerleştirme puanıyla geçiş yapmak istiyorum.

3 dönem okumuş olmam sıkıntı olur mu?
2. sınıf için başvuracağım yine 2014 taban puanına göre mi değerlendirilirim?
okulun 2014 taban puanı 392 benim 397. 2 kişi alacak sizce şansım nedir?

cevaplarsanız çoook sevinirim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-08-16, 15:53 #13
mzcp mzcp çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Guz yarilinda gecis yaptim ama bahar da baska yere gecebiliyoe muyum yoksa seneye mi ancak?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-08-16, 17:17 #14
JokesOnYou JokesOnYou çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen mzcp Mesajı Göster
Guz yarilinda gecis yaptim ama bahar da baska yere gecebiliyoe muyum yoksa seneye mi ancak?
lisans programında okuyanlar sadece güz dönemi için geçiş yapabiliyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-08-16, 01:04 #15
mzcp mzcp çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen JokesOnYou Mesajı Göster
lisans programında okuyanlar sadece güz dönemi için geçiş yapabiliyor.
2014 2015te degistirmisler baharda da varmis
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-10-16, 03:08 #16
weron121 weron121 çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Merhaba arkadaşlar ben kıbrısta 2.sınıf hemşirelik okuyorum bu sene ygsye girip türkiyede bir devlet hemşirelik kazanırsam 3.sınıftan devam edermiyim edersem kaç dönem uzar
cevaplarınıza ihtiyacım var şimdiden teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-03-17, 15:17 #17
Hellania Hellania çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Universitelerin hangi bolum icin ne kadar genel not ortalamasi istedigini nerden öğrenebilirim cok acil lazimda
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-03-17, 15:20 #18
Hellania Hellania çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Tarih 2.sinif ogrencisiyim 3.10 genel ortalama ile istanbulda bir universiteye gecis yapabilir miyim sizce eger yapamazsam egitim hayatim son bulacak cok acil cevaplarsaniz cok sevinirim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-03-17, 17:22 #19
Cézanne Cézanne çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Hellania Mesajı Göster
Tarih 2.sinif ogrencisiyim 3.10 genel ortalama ile istanbulda bir universiteye gecis yapabilir miyim sizce eger yapamazsam egitim hayatim son bulacak cok acil cevaplarsaniz cok sevinirim
Merhaba
Şu sayfayı incelemenizi öneririm.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-17, 18:19 #20
furkanzoom furkanzoom çevrimdışı
Varsayılan C: Sorularla Yatay Geçiş

beyler merhabalar öncelikle ben 18 mart üniversitesinde kamu okuyorum yerleştiğim puan 333 fakülteden memnun olmadığım için yine 18 martın siyaset bilimi kamu yönetiminin 2.öğretimine geçiş yapmayı düşünüyorum oranın puanı ise 325 geçiş yapabilirim ama benim korkum ya olmazsa sizce ihtimale dökersek düşük bir ihtimal mi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:53
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018