Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-02-15, 23:32 #21
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Para İyi Bir Uşak Kötü Bir Efendidir, sözü konulu kompozisyon örneği


Para İyi Bir Uşak Kötü Bir Efendidir, sözü konulu kompozisyon örneği

Bu sözden sayılmayacak derecede manalar ve insana ibret verici sözler çıkmaktadır. Fakat bunların hepsini bir kâğıdın içerisine sığdırmak gerçekten güçtür Ancak önemli olanlarını size açıklamaya çalışacağım.

Napolyon’un bir sözü vardır: “Para, para, para…” Her şeyde para, Evet para insanın dostudur, sevgilisidir. Her kapıyı açan odur. Dünyada hemen hemen her şey satın alınır denilebilir. Bir insanı şöhrete ulaştıran, onu meşhur eden yine paradır. Nereye giderseniz gidin; ne alırsanız alın, her şey parayladır. Hatta bir bardakçık su bile!

Para insanın yardımcısıdır. Bizim en müşkül olduğumuz zaman yardımınıza koşan paradır. Kapalı ağızlar, kilitli kapılar para ile açılır.

Para insanın yardımcısı olmakla beraber, aynı zamanda onun düşmanıdır da. Bazı insanlar vardır ki, hayatlarını, varlıklarım, yuvasını, benliğini para yüzünden kaybetmişlerdir. Bazı insanlar para hırsı ile en yüksek değerleri, en saygı duyulan varlıkları çiğneyebilirler. Para, kumar uğruna yıkılan yuvalar bunun en belirli örnekleridir. Onun için insanlar paraya hükmettikçe para faydalı olur. Para insanın efendisi olduğunda o insandan ancak fenalık beklenebilir. Paranın sihirli kuvvetine dayanamayanlar için para bütün fenalıkların anasıdır.

Vatan ve devletlerin sırlarını satan, kötü işlerde çalışan vatan hainleri paranın oyuncağı, benliğini yitirmiş zavallılardandır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:34 #22
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Çiçekler, konulu kompozisyon örneği


Çiçekler, konulu kompozisyon örneği

Canlılarla cansızlar arasında ki farklardan biri, bilirsiniz, canlıların yer değiştirebilmeleridir; cansızlar ise kendiliklerinden hareket edemezler, yer değiştiremezler. Taş, toprak, maden olduğu yerde kalır.

Denize, göle bakıp da: «İşte, sular hareket ediyor, dalgalanıyor. Öyleyse, su da canlı bir varlık!» diyorsanız, aldanıyorsunuz. Bir derenin, ırmağın akışı da sizi yanıltmasın. Bunlar hareket ediyor, yer değiştiriyor gibi görünürse de bu hareket kendiliğinden değildir: Denizlerin, göllerin suları rüzgarın etkisiyle dalgalanır; ırmaklar, dereler, yağmur suyu da yer çekimine uyarak, yüksek yerden alçak yere doğru akar, ya da yukarıdan aşağıya iner.

Canlılar öyle mi ya: İnsan başta olmak üzere, bütün hayvanlar yürürler, koşarlar; kuşlar uçar, balıklar yüzer.

— «Peki, ağaçlar, otlar oldukları yerde duruyorlar. Yapraklarının, dallarının kımıldaması da rüzgardan. Bunlar niçin canlı varlıklardan sayılıyor?» diyeceksiniz.

Gene sizi aldatan görünüştür. Bitkiler kendiliklerinden bulundukları yerlerden başka yerlere gidemezlerse de hiç hareket etmiyor değillerdir: Kökler toprakta derinliklere gider; gövde büyür; yapraklar gelişir; çiçekler açar. Hatta, patates gibi, soğan gibi yumru köklü bitkilerin bu yumruları, kışın, soğuktan korunmak için, toprağın daha derinlerine giderler. Örneğin, lalelerin soğanlarını kış başında topraktan iki, üç parmak derinde bırakmışsanız eğer baharda bu yumruları bir iki karış daha aşağıya inmiş bulursunuz.

Bir bitkinin her bölümü gibi, çiçeği de canlıdır elbette. O da, yer değiştiremezse de, hareket eder. Ayçiçeklerinin, günün çeşitli saatlerinde, güneş ne yandan geliyorsa o yana doğru döndüğünü bilirsiniz. Gene bilirsiniz: Birçok çiçeklerin taç-yaprakları gündüz açılır, akşam olunca kapanır. Üzerine konan böceği, kelebeği, örümceği taç yapraklarını kapayarak içine çeken, eritip besininden yararlanan çiçekler bile vardır.

Çiçek dediğimiz bu hoş görünüşlü, renk renk, biçim biçim canlı varlıklar doğanın en güzel süslerinden biridir. Her canlı gibi onlar da boyunları koparılınca ölürler, tohumlarından yeni bitkiler üreyemez olur. Bu da, doğa için, bahçelerimiz için bir kayıptır. Onun için, çiçeği zevkle seyretmeliyiz; gerekmedikçe koparmamalıyız. Bir şairimizin dediği gibi, «Çiçek dalında güzel!»
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:35 #23
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Ahlak, konulu kompozisyon örneği


Ahlak, konulu kompozisyon örneği

İnsan, dünyaya bir gaye ile gelir. Kendi yetenekleri ve imkânları içinde ailesine, ulusuna ve daha geniş anlamda insanlığa faydalı olmaya çalışmalıdır.

Bizden sonra bu gökkubbe altında yaşayacak olanlara faydalı olacak işler yapmalı, eserler bırakmalıyız. Onları tecrübelerimizin meyveleriyle beslemeliyiz. Hayatı anlayış açılarına zenginlik, olayları ve fikirleri çözümlemelerinde bir düşünme ustalığı, her işte başarılı bir sonuca ulaşabilmeleri için cesaretin hamlesini aşılayacak örnek davranışlarda bulunmalıyız. Bilhassa bir çok iyi ve güzel hareketlerin kaynağı olan ahlâk sağlamlığını her fırsattan faydalanarak ruhlarına bir ülkü ateşi gibi işlemeliyiz.

Düşünce faydalı gayelere yöneldiği, cesaret bize, içinde bulunduğumuz topluma yararlı bir iş yaptırabildiği ölçüde değer kazanır. Ahlâk sağlamlığı ise yaşayışımızın temelidir. Kendimizde var olan bütün erdemleri, bizden sonraki kuşaklara şerefli bir miras gibi bırakmak başta gelen ödevimiz olmalıdır.

İnsanoğlunun bu geçici dünyadan ayrılırken gözlerini iç rahatlığiyle kapayabilmesi, ancak kendinden sonrakilere kılavuz olabilecek bir görüş, düşünüş, cesaret ve sağlam bir ahlâk örneği vermesiyle mümkün olur. Bunun dışında yaşamamızın önemli bir anlamı kalmaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:37 #24
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedince Anlaşılır, sözü ile ilgili kompozisyon örneği

Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedince Anlaşılır, sözü ile ilgili kompozisyon örneği

İnsanlar oldum olası sağlıklarına önem vermezler. Başlarına çok zaman büyük dertler bu yüzden açılır ama gene de akıllanmaz, bildiklerinden şaşmazlar.

Kişi, hasta döşeğinde yatarken hastalığın verdiği acı ile kıvranır durur. Hele etrafındakilerin koşup oynamaları bu acıyı daha da arttırır. Hasta, sağlıklı günlerini düşünür. Koşup oynadıkları günlerin tatlı hatıraları gözlerinde canlanır. Yavaşça mırıldanır : “Bir iyi olayım, sağlığıma nasıl bakacağımı görürler!” Evet böyle der-, der ama, inanmayın sakın.

Hastalıktan kurtulan kişi bu dediklerine bir gün bile uymaz. Gene sağlığa aykırı düşen ne varsa yapar, bir gün bile çektiği acılan düşünmez.

Vatan da bu yönden sıhhate benzer. İnsanlar vatanlarının değerini o, elde iken bilmezler. Vatanı koruyacak, yüceltecek yerde, kendi çıkarlarını ön plana almaktan çekinmezler.

Hürriyet içinde yaşanılan kutsal topraklar tehlikeye düştüğü andan itibaren onun gerçek değeri anlaşılırsa da iş işten geçmiştir artık. Düşman süngüsü vicdanları olumlu konuşturur: «Ah yurdum bir kurtulsun ona nasıl bakacağım, vatandaşlık ödevlerimi nasıl yapacağımı herkes görecektir.» Bu fısıltılarla birlikte can vermekten de çekinilmez. Vatan hürriyete kavuştuktan sonra verilen sözlerin hiç biri uygulanmaz. Günlük yaşantının sürekli akıntısı insanları gene alır götürür uzaklara

İnsanlar, Tanrı’nın bu iki nimetinden devamlı faydalanmak istiyorsa gerek sağlıklarına ve gerekse vatanlarına çok yakın ilgi duymaları gerekir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:38 #25
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Dostluk, konulu kompozisyon örneği

Dostluk, konulu kompozisyon örneği

Arkadaşlığın ve arkadaş edinmenin internet yolu ile yapılabildiği, globalleşen dünyamızda dostluğun yeri nerede?

Okulda aynı sırada oturduğumuz, işe birlikte gidip geldiğimiz, aynı mahallede yaşayan hatta aynı kursa gittiğimiz birçok kişi bir süre sonra arkadaşımız halini alır. Bu birlikte zaman geçirmenin ve ortak paylaşım sahibi olmanın kaçınılmaz bir sonucudur.

Sadece yakınımızda olduğu için avantaj kazanan bu ilişkilerden sadece bazıları dost olma hakkına sahiptir. Çünkü dost çıkarları uğruna sizi satmayacak, gözünüz kapalı güvenebileceğiniz ve ihtiyacınız olduğunda yanınızda olan özel insanlara verilen addır.

Hareketli ve aktif bir okul yada iş hayatı olan insanların yüzlerce arkadaşı olabilir. Hatta facebookta 1000-2000 tane arkadaşı olan kimseler de mevcuttur. Ancak bu insanların çok azı gerçek anlamda dost olurlar. Zaten bir insanın hayatında aktif olarak 1000 kişiye zaman ayırabilmesi, dertleri ve hayatı ile ilgilenebilmesi pek de mümkün değildir. Bu sebepten dostun az olması onu daha değerli ve anlamlı kılar.

Doğru dostluklar kurmak ve güven duygusunu geliştirmek için öncelikle insanın kendisinin dost olması gerekir. Güleryüzlü, candan, iyi niyetli, yardımsever ve dedikodudan uzak insanları herkes sever. İnsanın kendisindeki bu özellikleri geliştirmesiyle, çevresinde de kendisine uygun, nitelikli özelliklere sahip insan sayısı artacaktır. Güzel insanların hayatında güzel dostluklar oluşur ve zamanla olgunlaşır. O sebepten her arkadaşlığın dostluğa dönüşmesi kaygısını taşımadan, dost bir insan olmamız gerekir. Bu vesileyle günümüzde ulaşılması çok da kolay olmayan o değerli dostlar bir gün bizim hayatımızı dolduracaktır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:39 #26
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan 19 Mayıs, ile ilgili kompozisyon örneği

19 Mayıs, ile ilgili kompozisyon örneği

Bir vatan kurtarmanın, yeni bir vatan kurmanın heyecanı ve azmi, 19 Mayıs 1919 günü başlar. Bu azim ve heyecanın odak noktası, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ülkücü ruhlarını tutuşturan millet ve vatan sevgisidir. Bu sevgide asil milletimizin hür, bağımsız ve mutlu yaşama özlemi vardır.

Acımızın ve sevincimizin olgunlaştırdığı hürriyet ağacı 1922 yılının 9 Eylülünde, Ege kıyılarında meyvesini verdi. Sarışın başın mavi çizgisi, yarının mutlu Türkiye’sine doğru uzanıyor, Akdeniz kollarını açmış, zafer ordularını kucaklıyor, böylece vatan kurtuluyordu.

19 Mayıs 1919, inanarak, güvenerek başlanan her işin zaferle sonuçlanacağını gösterir. Türk gençliğine armağan edilen Gençlik ve Spor Bayramı, gelecek nesillerin, vücut sağlığı yanında, ahlakın üstün değerlerine de sahip birer vatandaş olmalarını sağlayan irade ve çalışkanlığın dile geldiği gün olarak da ayrı bir değer taşır.

Türk gençliği, tarih boyunca övünç kaynağımızdır. Geleceğin ileri ve mutlu Türkiye’si onun omuzlarında yükselecektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:41 #27
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Çalışmanın Önemi,konulu kompozisyon örneği

Çalışmanın Önemi,konulu kompozisyon örneği

Bir atasözümüz «İşleyen demir ışıldar» der. Demir parçasını bir köşeye attığımız zaman nasıl paslanır ve işe yaramaz hale gelirse, yerinde duran tembel bir insanın da ölüden farkı yoktur. Zekadan çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışmakla her türlü engeli aşabiliriz. Büyük Atatürk, “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var: çalışkan olmak” demiştir.

Taklit, başkalarının zevk ve bilgisinin kölesi olmak demektir. Yaratış gücümüzü ortadan kaldıran, doğuştan gelen yeteneklerimizin değerlendirilmesine engel olan taklit, insanı şahsiyetsiz yapar. Belirli bir karaktere sahip olamayanlar toplum içinde değer kazanamazlar. Onun için taklidi bir basamak, bir geçit olarak kabul etmeliyiz.

İnsan ancak kendi yeteneklerini kendi imkânları içinde değerlendirebilirse gerçek hayatını ve hürriyetini yaşamış olur. Başkalarının etkisinden uzak, özgürlük içinde kendi görgü ve bilgisinin derecesine göre elde ettiği yetişme ve gelişme şartlan onu olgun ve karakterli insan yapar.

«Taşıma su ile değirmen dönmez» atasözü, hayatımız boyunca her işte kendi yeteneklerimizi kendi çalışmamızla değerlendirmemiz gerektiğini anlatır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-02-15, 23:42 #28
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Sakla Samanı Gelir Zamanı, atasözü ile ilgili kompozisyon örneğ

Sakla Samanı Gelir Zamanı, atasözü ile ilgili kompozisyon örneği

Bir eşyamızı elden çıkarmamızın akabinde tam da o eşyaya ihtiyacımızın olması mutlaka hepimizin başına gelmiş bir olaydır. Kimi zaman düzensizliğimiz kimi zamanda boşvermişliğimiz yüzünden bazı mallarımızı atar, nasılsa kullanmayız diye elden çıkarırız.

Bu durum bazı eşyalar için gerçekten gereklidir. Çöp ev gibi evimizi kullanmadığımız gereksiz ıvır zıvır ile doldurmak pek de akılcı bir davranış değildir. Böyle durumlarda mümkünse ihtiyacı olan insanlara vererek eşyalarımızın değerlenmesini sağlamalıyız. Ancak eşyaların bazılarına gün gelir bizim de ihtiyacımız olabilir. Çöpe atıp savurduğumuz bir çok eşya gerek kendi asıl kullanım amacında gerekse bir kaç ufak tefek değişiklikle tekrar kullanılabilir hal alacaktır. Örneğin eski kot pantalonlarından çok güzel çantalar yapılabildiğine tanık olmuşumdur.

Atmak üzere olduğumuz eşyaları atmadan önce iki kere düşünmekte yarar var. Bu eşya bana tekrar gerekli olabilir mi, yada ben bu eşyadan farklı ve güzel başka bir eşya yaparak tekrar kullanıma sunabilir miyim? Atasözünde samanın dahi saklanması gerektiği, gün gelip ihtiyaç duyabileceğimiz vurgulanmıştır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:27 #29
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Vatandaşlık, konulu kompozisyon örneğ

Vatandaşlık, konulu kompozisyon örneği

İyi insan ne demektir? Bu konu üzerinde ciltlerce kitap yazılabilir, iyi insanın bütün özellikleri sayılabilir, karakterlerine, düşüncelerine, duygularına dikkat etmeyen bir kimsenin karşılaşacağı fenalıklar anlatılabilir. Ama iyi insan, dolayısıyla iyi vatandaş şöyle tarif edilebilir:

İyi insan, yalnız kendini düşünerek hareket etmez, kendi istek ve menfaatlerini ön plana almaz, aksine bu dünyada yalnız olmadığını düşünür, bunu bir an unutmaz, unutkanlığını telafi etmeye bütün kalbiyle hazırdır. Hayatını, güvenini, çalışma mutluluğunu, uzak ve yakın binlerce insanın fedakârlığına, sadakatine, çalışkanlığına borçlu olduğunu bilir. Öteki insanlarla kendi arasındaki sıkı bağı koparmamak için her şeyi yapmak zorunda olduğunu sözleriyle, hareketleriyle, düşünceleriyle, duyguları ile bütün varlığıyla hisseder. Biz, bu içten hissedişe “Sorumluluk sahipliği” diyoruz.

Bu sorumluluk sahipliği, bizi yalnız söz ve yazıyla üzerimize aldığımız görevleri harfi harfine yerine getirmemiz için zorlamaz, aynı zamanda sözümüzün, hareketimizin sonuçları üzerinde düşünmemizi de sağlar. Tutamayacağımız ve ya tutmak istediğimiz sözler vermemizi, ödeyeceğimize emin olmayacağımız borçlara girmemizi de önler. Başkalarını tehlikeye düşüren, denemelerden geçiren unutkanlıklarımızın pişmanlığını duyurur.

İşte bu sorumluluk duygusu genelleştiği takdirde, bir şeye söz verirken bütün sonuçları göze alan vatandaşlar elde edebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:28 #30
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Mutluluk, ile ilgili kompozisyon örneği

Mutluluk, ile ilgili kompozisyon örneği

Mutluluk her insana göre değişen bir kavramdır. Bizim mutluluk diye karşıladığımız bir olay size hiç bir zevk ve haz vermeyebilir. Örneğin; futbolun ne olduğunu bilmeyen, hiçbir maç seyretmemiş olan bir insan, Galatasaray – Fenerbahçe maçını, televizyonun başında heyecanla dinleyenler karşısında tamamen ilgisiz kalabilir. Hatta onlara hayret dahi edebilir.

Ama asıl mutluluk, topluluklara, gelişme şartlarına, bilgi ve görgüye göre değil, bütün insanları aynı zevk ve mutluluk duyma birliği içinde birleştiren gerçek mutluluktur. Bu da ancak bizden başkalarına yardım etmekten zevk alma duygusunun içimizde kökleşmesiyle mümkün olur.

İyi ve doğru bildiğimiz hedeflere yürürken elimizdeki bütün araç ve gereçleri inandığımız fikir hizmetinde bir uşak gibi kullanabilirsek, menfaate dayanmayan gerçek mutluluğu da tatmış oluruz.

Mutluluk, başkalarına yardım etmekten zevk duyabilir hale geldik mi kapımızı çalar. Faziletli olduğumuz ölçüde mutluluğumuz artar. Çıkar duygusundan uzaklaşmakla mutluluğa biraz daha yaklaşmış oluruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:30 #31
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Çocuk Terbiyesi, hakkında kompozisyon örneği

Çocuk Terbiyesi, hakkında kompozisyon örneği

Terbiye, insanı daha iyiye, daha doğruya ve daha güzele götürmek için onu eğitmek demektir. Fakat bu eğitme işi, çocuk denilen varlığa dışarıdan bakmak, onu kendi duygu ve düşüncelerimizin açısından değerlendirmekle değil, çocuğu kendi psikolojik yapısı bakımından inceleyip değerlendirmek yolu ile gerçekleşebilir.

Bu yol, üzülerek söyleyebiliriz ki zamanımıza kadar hiç bir aile reisinin düşünmediği gayet ince düşüncelere dayanan bir yoldur. Çocuğu kendimizden ayrı ve çok cepheli, kendine göre bir olgunluğa erişmiş bir varlık olarak kabul etmemiz gerekmektedir.

Çocuk denilen orijinal varlık önünde saygı hisleri ile eğilmeli, onun bize çok defa yabancı gelen duygu ve düşüncelerini, kendi duygu ve düşüncelerimizden sayrılmak suretiyle anlamağa çalışmalıyız.

Bu anlayıştan uzak kalırsak, çocuğu kendi gelişme imkânlarından faydalandıramadığımız gibi, ona, büyük adam psikolojisinin çok defa çıkara dayanan yolunu da seçtirmiş oluruz.

Bu yüzden zamanımıza kadar yazılan yüz binlerce çocuk şiirinden pek azı, çocuğun iç dünyasını dile getirir nitelikte yazılmışlardır. Abdülhak Hâmit’in dediği gibi :
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:32 #32
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Zaman Herşeyin İlacıdır, sözü ile ilgili kompozisyon örneğ

Zaman Herşeyin İlacıdır, sözü ile ilgili kompozisyon örneği

Hayat durağan değildir. Sabit de değildir. Her zaman inişli çıkışlı bir grafik çizen ama asla donmayan yerinde saymayan bir gerçekliktir. Bu dünya üzerinde nefes alan her insanoğlunun iyi zamanları olduğu gibi kötü zamanları da olacaktır. Bu dünyada en mutlu en mesut hayatı süren kişilerin bile hayatlarında mutlaka hayatın akışının kötü gittiği dönemler olmuştur. Bu dünyanın en normal gerçeklerinden birisidir.

Kötü ve zor zamanlarda insanlar ne yapacaklarını bilemez ve bundan sonra hiç mutlu olamayacaklarını düşünebilirler. Ağır depresyonlara dahi girebilirler. Ancak mutlaka ama mutlaka bu kötü zamanların biteceği bir gün muhakkak gelecektir. Gecenin en karanlık anını dahi yaşasanız güneşin yeniden doğuşuna asla engel olamayacaksınız. Hayatınızın güneşi yavaş yavaş batsa dahi siz ne yaparsanız yapın o güneş tekrar tekrar doğacaktır. Hem de kaç kere…

Bu tarz durumlarda olayın akışını zaman bırakmak en güzelidir. Yapabileceğiniz bir şey varsa tabii ki yapın ancak örnek vermek gerekirse bir ayrılığın bir maddi çöküntünün tamirini zamana bırakın. Hayat üzülmeye değğmeyecek kadar kısa ve tadına doyulamayacak kadar da uzundur.

Atasözlerine dahi girmiş olan zamanın en büyük iyileştirici oluşu ile ilgili binlerce yazar, düşünür, felsefeci v.b. zamanın en büyük yara iyileştirici konusunda yüzlerce yıllık tecrübelere de dayanarak hep hayattaki yaraların zamana salınıvermesi konusunda akıl vermişlerdir.

Zor zamanlardan geçerken sizde benim gibi tarih kitapları ya da biyografi okuyun. Ansiklopedilerin kalın sayfaları içerisinde yer alan olayları incelediğinizde kötü olayların zamanla atıldığı ve sadece tarih sayfalarına gömüldüğünü göreceksiniz.

Kendinizi sevin, kendinize zaman verin. Çaresi olmayan hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Zaman bu tarz konularda en yakın dostunuz olarak hep yanınızda bekleyecektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:33 #33
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Özgürlük, ile ilgili kompozisyon örneği

Özgürlük, ile ilgili kompozisyon örneği

İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus bunun için «İlim, kendin bilmektir» demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan, bir kişisi olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan, özgürlüğün eşiğine adımını atmış demektir.

Hem maddî, hem de manevî yaşantımızın gerçeklerini; okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Bu da önce disiplinli bir aile ve okul eğitimiyle gerçekleşebilir. Kişi ilgi duyduğu her alanda, öğrenmek istediği varlıkların sırrını çözebilme özgürlüğüne kavuşabilmelidir.

İnsan, her şeyden önce, düşünen bir varlıktır. Descartes, “Madem ki düşünüyorum, o halde varım” diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisiyle mümkün olabileceğini söylemiştir.

Düşünce özgürlüğüne açılan kapı, ilgi yolundan geçer. İlgi duyduğumuz varlıklar karşısında düşünebiliriz. Zevk duyduğumuz, hoşlandığımız bir varlığın diğer varlıklarla olan ilişkisini kıyaslamalı bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Bu değerlendirme bizi gerçeğe ulaştırır. Sevdiğimiz, saydığımız ve zevk duyduğumuz varlıkların niteliklerini öğrenince bu niteliklerin meydana geliş sebeplerini araştırır ve sonuca ulaşmaya çalışırız. Bu yoldan giderken kafamızda çeşitli kavramlar doğar ve bu da bizi düşünce özgürlüğüne götürür.

İnsana gerçek huzuru veren, inanmadır. İnanç duygusu; büyüklüğü karşısında etkilendiğimiz, faydasını gördüğümüz, iyiliğinden yararlandığımız, güzelliğine hayran kaldığımız, bize mutluluk getiren varlıkla doğar. Ayrıca olumlu cesaret, yapıcı kuvvet, faydalı enerji, şaşmaz adalet de bizde inanç duygusunu kökleştirir ve geliştirir.

O halde bilgimizi, düşüncelerimizi ve imanımızı hiç bir çıkar gözetmeden önce ailemizin, sonra çevremizin ve ulusumuzun hayrına dile getirebilmeliyiz. Bilgisini, düşüncesini ve imanını özgürlük havası içinde söyleyebilenler gerçek özgürlüğün olumlu ışığında yollarını aydınlatmış olurlar.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:36 #34
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Sanat, konulu kompozisyon örneği

Sanat, konulu kompozisyon örneği

Sanat, bir milletin medeniyet alanında ilerlemesini sağlayan en belli başlı kudrettir. Milletler, teknikte ilerledikleri ölçüde rahatlık ve güven içinde yaşarlar. Sanatsız millet, vatanını dış ve iç tehlikelere karşı koruyamadığı gibi insanca yaşamanın şartlarına da kavuşamaz.

Sanat ve ilim birbirini tamamlar. İlim, olayların nedenini teorik kurallar halinde ortaya koyar. Sanat ve teknik ise onu hayatın çeşitli alanlarına uygular. Bir vücudun yaşayabilmesi nasıl kana ve kanın dolaştığı damarlara bağlı ise, bir millet de başka milletlerin yardımına ihtiyacı olmadan yaşayabilmek için sanata ve sanatın uygulandığı fabrikalara muhtaçtır.

Bugün teknikten yoksun milletler yaşamak hakkını çoktan kaybetmişlerdir. Atatürk bu sözü ile milletimizin sanata ve sanatçıya vermesi gerekli önemi belirtmektedir.

Yurdumuz karasaban yerine pulluk veya traktörü, gaz lambası yerine elektriği, kağnı yerine otomobili, toprak yerine asfaltı, tahta köprü yerine beton köprüyü ancak tekniğin yardımiyle kullanabilir.

O halde her şeyden önce tekniğe önem vermeli ve bu alanda her fedakârlığa katlanmalıyız. Şu gerçeği unutmamalıyız ki, sanatsız bir millet ergeç yaşama gücünü kaybeder.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:38 #35
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Benzillik, üzerine kompozisyon örneği

Benzillik, üzerine kompozisyon örneği

Egoist adam, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan adamdır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri daima kendi çıkarları açısından değerlendirirler. Çıkarları herhangi bir sebeple baltalandığı zaman, her kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına düşerler.

Egoist insanlar, ,başkalarına yardım etmekten zevk almadıkları için saadet dediğimiz iç rahatlığından yoksundurlar. Kendi fildişi kulelerinde kendi kendilerini hapsetmişlerdir.

Can sıkıntısı dediğimiz ruh perişanlığı, insanı olaylara ve fikirlere kayıtsız kılan bir ızdıraptır. Yardımlaşma zevkinden, insanlarla acı ve sevinçleri paylaşma mutluluğundan yoksun oldukları için manen daima kendilerini yalnız hissederler.

İnsanı insan yapan meziyetlerin başında empatik olmak gelir. Bu da kendinden çok bağlı bulunduğu ailenin, milletin ve daha geniş anlamda insanlığın çıkarını, yaratıcı ve koruyucu olmakla sağlandığına ve egoist adam da bu duygu ve zenginliğinden yoksun olduğuna göre can sıkıntısı azabından kurtulamaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:41 #36
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Hayvanları Koruma Günü, ile ilgili kompozisyon örneğ

Hayvanları Koruma Günü, ile ilgili kompozisyon örneği

Mırıl mırıl mırıldanaraktan bize sokulan kediyi, bizi görünce sevinçle kucağımıza sıçrayan köpeği hepimiz severiz. Yalnız, onları sevmek yetmez; daha doğrusu, sevmek demek okşamak demek değildir. Nasıl sevdiğimiz insanlara kötülük gelmesini istemezsek, onların canını sıkmaktan kaçınırsak, kendilerine bir iyilik edebilmek, için çırpınırsak, sevdiğimiz hayvanlara karşı da böyle davranmalıyız. Kedinin kuyruğunu çeken, köpeğin bacağına teneke bağlayan bir çocuk bu hayvancıkları sevdiğini söylerse inanır mıyız hiç!

Şunu da düşünmeliyiz ki kedi, köpek, koyun, keçi, tavuk gibi evcilleşmiş hayvanlar kendilerine göre birer dev olan biz insanlara güvenmişler, yanımıza yaklaşmışlar, evlerimizde, bahçelerimizde yer almışlar, hayatlarını bize bağlamışlardır. Onun için, aramızda beslediğimiz bu hayvanları üşütmemeye, hasta etmemeye bakmalı, bir rahatsızlıklarını görürsek veterinere göstermeliyiz.

Hayvanların korunması denilirken sadece etrafımızda yer alan hayvanlardan değil tüm dünyayı düşünerek hareket etmeliyiz. Belki şimdi yaşça küçük olup elimizden çokça bir şey gelmeyebilir ancak gelecek bizim olduğu için hem çevreyi koruyup doğayı tahrip etmeden canlılığın devamını sağlayacak yaşam tarzını oturtmalıyız. Düşünsenize çevre kirliliği küresel ısınmayı tetikliyor küresel ısınmada kutuplarda erime ve sonuçta kutuplarda yaşayan muhteşem güzellikte ki kutup ayıları, penguenler, kutup tilkileri, foklar gibi bir çok hayvanın türü tehlikeye giriyor. Buradan şu durum çıkabiliyor : Her hareketimizi büyük bir sorumluluk ile atmalıyız çünkü kelebek etkisi ile nelere zarar vereceğimizi hayal dahi edemeyiz.

Hayvan sevgisi demek, çevre sevgisi, insan sevgisi demektir. Hayvanlara içinde bir hoşgörü, çevreye karşı bir hassasiyet olmayan içinde insan sevgisi pek yeşerememiş insanların bu dünyada hızlıca azalmasını dilerim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:44 #37
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Su Kirliliği, konusu hakkında yazılmış kompozisyon örneği

Su Kirliliği, konusu hakkında yazılmış kompozisyon örneği

Su dünyada yaşayan tüm canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi suya olan bağımlılıklarıdır. Su olmaz ise hayatta olmaz. Sadece insan, hayvan hayatıu değil pek tabii ki de bitkilerin hayatları da suya bağlıdır.

Peki su kirliliği nerede olur? Bu sorunun yanıtı suyun olduğu her yerdir. Göller, nehirler, okyanuslar, denizler ve en kötüsü ve farkedemediğimiz de yer altı sularıdır. Özellikle sanayi atıkları ile lağımların arıtılmadan direkt olarak akarsulara ya da denizlere atılması büyük bir doğa sorununu beraberinde getirmiştir. Suyun kirlenmesi ile önlenemeyecek zincirleme reaksiyonlara benzer bir süreç başlamış ve doğa bütünüyle etkilenmiştir.

Geleceği düşünen tasarlayan kişiler insanoğlunun su yüzünden büyük savaşlara tutulacağını öngörmektedir ki bu öngörüye her geçen gün daha da fazla yaklaşmakta ve bu gerçeği gören gözlerin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Çünkü kullanılacak, içilecek su kaynaklarının sayısı hızla azalmakta. Dünyanın en büyük su kütleleri olan okyanuslardaki tuzlu deniz suyunun tatlı suya çevrilme işlemi çok büyük maliyetlere sebep olduğundan buradaki sulardan da faydalanamadığımız düşünülünce insanoğlunun işi çok zor.

Özellikle nehir ve göllerin hızla kirlenmesi sonucu bu sularımızda yaşayan ve bu sulara bağlı olan bir çok canlı türü maalesef ya bölgeyi terketmiştir ya da artık o bölgede artık böyle canlılar kalmamıştır.

Peki bizlere bu süreçte ne gibi vazifeler düşmektedir. Öncelikle sularımızı çok hesaplı kullanacağız. Suyun hayat olduğu bilinci ile yaşayacak ve bu şekilde düşünen bir neslin oluşumuna ön ayak olacağız
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 00:47 #38
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Adalet, konulu kompozisyon örneği

Adalet, konulu kompozisyon örneği

Adalet, gerek doğuştan, gerekse bir emek karşılığı elde etmemiz gereken haklardır. Tanrı, yaşama hakkı bakımından bütün kullarını eşit yaratmıştır. Fakat sonradan gerek eğitim ve bilgi, gerekse görgü yolu ile insanda âdil olmak veya olmamak fikri belirebilir.

Âdil olan diğergâm*** olur, faziletli olur. İçi huzur doludur. Bir başkasının hakkını elinden almamıştır ki, benim de hakkımı elimden alacaklar diye huzursuzluk duysun. Âdil olmayan insan bencildir, yalnız kendini düşünür. İçinde daima bir anarşi hüküm sürer.

Şahsiyetimiz ancak adalet esaslarına göre değerlendirildiği zaman bize şeref verir. Hakkımız olmayan bir övünç bizi yükseltmez. O halde, yaşamamızın tek ve gerçek görevi, adaletle iş görmek olmalıdır.

Adalet, kendi etrafında dönen doğruluk, iyilik, güzellik, vatanseverlik, vazifeseverlik, şeref ve namus geze-genleriyle bir ölümsüzlük sistemi yaratmıştır. O bir kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı, yolunu şaşırmışlara nasıl doğru yolu gösterirse, adalet de kendi kişisel çıkarları peşinde kötülüklere âlet olanları fazilete çağıran bir ışık kaynağıdır. Bu ışıktan kendini yoksun bırakanlar, ergeç sönüp yok olmaya mahkûmdurlar.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 19:47 #39
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Bilim, konusu üzerine yazılmış kompozisyon örneği

Bilim, konusu üzerine yazılmış kompozisyon örneği

Bilim, insanoğlunun kendini ve çevresini tanıma isteğinden doğmuştur. Gökyüzünün derin maviliklerinden süzülüp gelen yakıcı ışıklar, geceleri gümüş beyazlığındaki ayın parlaklığı, çakan şimşekler, engin denizler ilk insanları hayranlıkla karışık bir bilinmezliğin uçurumuna sürüklemiştir. Çevresinde olup bitenleri öğrenmek isteyen insan, zeksını işletmiş ve kendine göre birtakım gerçeklere ulaşmaya çalışmıştır.

Bilimin amacı, gerçeği bulmaktır. Olayların nedenini fayda ve zararlarını, sonuçlarını öğrenme içgüdüsüdür ki ilk çağlardan bu yana insan zekâsını sürekli bir araştırma ve incelemeye yöneltmiştir. Bu araştırma ve inceleme, medeniyetin gelişmesinde büyük rol oynamıştır/ Özellikle pozitif bilimlerin kesin ve değişmez kurallar halinde ortaya koyduğu gerçekler, insanoğluna daha rahat, daha medeni ve insanca yaşama yolunda ışık olmuştur.

Teorik bilginin zaferi yanında ona paralel olarak gelişen tekniğin bugünün modern ve ileri dünyasını yaratmada büyük rolü olmuştur. Teknik, ilmin insan için hangi yönde ve nasıl daha yararlı düzenler, araçlar, makineler meydana getirebileceğini göstermiştir. Uzay çağının en büyük başarısı, teknolojide kazanılan başarılardır.

Bugün gelişmiş tüm ülkeler bilimle tekniği kaynaştıran ağır sanayide ileri giden ülkeler olmuşlardır. Geri kalmış ülkeler ise, ilkel araçlarla tarım yapmaya çalışan hala geçmişin garip inanç ve kavgalarından kurtulamayan ülkeler olarak günümüzde kalakalmışlardır. Çağımız insanının çok değişik ihtiyaçları ancak bilimin ve tekniğin gücüyle karşılanabilmektedir.

Yurdumuzun çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ancak teknikte kazanacağımız üstünlükle değerlendirebiliriz. Bilim ve teknik, çağımızda dünyaya üstünlük kuracak ülke, bölge ve ya insanlar için en belirleyici nitelik olacaktır ve bu da hiç değişmeyecektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-15, 19:48 #40
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan Dengeli ve Düzenli Beslenme, konulu kompozisyon örneği

Dengeli ve Düzenli Beslenme, konulu kompozisyon örneği

Besinler vücudumuzun enerji kaynağıdır. Hiçbir canlı beslenmeden yaşayamaz. Vücudumuza düzenli olarak besin maddelerinde bulunan vitamin, karbonhidrat, yağ, protein ve mineralleri almamız gerekir. Bu maddelerin hepsine vücudumuzun belli miktarlarda ihtiyaçları vardır. Yeterince ve düzenli olarak alınmazsa hastalıklar meydana geleceği gibi fazla alınması da aynı şekilde sağlık problemleri doğuracaktır.

Sağlıklı olmak için beslenmemizin dengeli ve düzenli olması gerekir. Bu dengeli ve düzenli sözcük kalıbı çok fazla kullanılıyor olmakla beraber gerçekte tam olarak anlamı düşünülmez. Buradaki dengeli kelimesinin anlamı, yeterli miktarda anlamına gelir. Fazla değil, az değil. Fazladan alınan karbonhidratlar ve yağlar şişmanlamamıza neden olacağı gibi fazla alınan protein gut gibi hastalıklara, tuz ise yine aynı şekilde sağlık sorunlarına neden olur. Oysa bu maddeler aynı zamanda vücudumuzun yaşam faaliyetlerini sürdürebilmesi için elzemdir de. O sebepten denge çok önemlidir.

Düzenli beslenme kelimesi de beslenmenin sürekliliği anlamındadır. Bir gün dengeli şekilde alınan yiyecekler, ertesi gün alınmazsa, her gün gereken besin maddeleri vücudumuza girmezse yine sağlığımız bozulacaktır. Yağlar vücudumuzda depolanabilir, gereken zamanlarda kullanılabilirsede bazı besin maddelerinin her gün mutlaka alınması gerekir. Örneğin C vitamini vücutta depolanmaz. Fazlası vücuttan atılır. C vitamini de bizi hastalıklardan koruduğu için çok da önemlidir. Bu sebepten vücuda her gün gerekli miktarda alınmalıdır. Bu da her gün C vitamini içeren besin maddelerini tüketmemiz gerektiği anlamına gelir.

Toplumumuzun birçok sağlık sorununun temelini beslenmedeki yanlış alışkanlıklar oluşturmaktadır. Daha küçük yaşlarda başlanan fast food alışkanlıkları, şekerli ve asitli yiyecek ve içecekler vitamin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalırken, vücuda fazlası zarar olan şeker, yağ ve karbonhidrat depolamamızı sağlar. Kola gibi asitli içecekler özellikle çok zararlıdır. Beyinin besin maddesi olan şeker, ihtiyaçtan fazla alındığında yada meyve şekeri gibi doğal yollardan alınmadığında vücudumuz için zehir haline gelir. Dikkatli tüketilmelidir.

Beslenmek her canlının sürekli olarak gerçekleştirdiği bir faaliyettir. Yaşamımız için bu denli önemli olan beslenmeyi yaparken bilinçli olmamız bugün ve ilerde karşımıza çıkabilecek bir çok sağlık problemini önleyecek, kendimizi hem daha sağlıklı hem de daha dinç hissetmemizi sağlayacaktır. Dengeli ve düzenli beslenme konusunda bilgilenmeli, beslenme alışkanlıklarımızı ona göre ayarlamalıyız.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
atasözleri, birbirinden, farklı, kompozisyon, konuda, onlarca, örnekleri, özdeyişler

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:19
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018