Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 14-10-06, 17:41 #1
[̲̅J̲̅][̲̅S̲̅][̲̅F̲̅] [̲̅J̲̅][̲̅S̲̅][̲̅F̲̅] çevrimdışı
Varsayılan *****ayrıntılı dilbilgisi konu anlatımı_tüm konular******Download:.
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]


DİL NEDİR? 1
Ana dil
DİLİN ÖZELLİKLERİ 1
DİLİN ÖNEMİ 1
Dilin önemiyle ilgili sözler
DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 2
DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ 2
DİLBİLGİSİNİN BÖLÜMLERİ 3
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 3
I. Köken Bakımından Diller 4
1. Altay dilleri
2. Ural dilleri
3.Hint-Avrupa dilleri
4. Hami - Sami dilleri
5.Çin/Tibet dilleri
6.Bantu dilleri
7.Kafkas dilleri
II. Yapılarına Göre Diller 4
1.Tek Heceli Diller
2.Büklümlü (çekimli) diller
3.Eklemeli diller

TÜRKÇE’NİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 5
Türkçe’nin Başlıca Özellikleri 5
TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 6
1.Eski Türkçe
2.Kuzey Doğu Türkçesi
3.Çağatay Türkçesi
4.Batı Türkçesi
Türkçe kelimelerin etimolojik gelişimine örnekler
TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER 6
1.Göktür Alfabesi
2.Uygur Alfabesi
3.Arap Alfabesi
4. Lâtin Alfabesi
5. Kril (Slav) Alfabesi
YAZI DİLİ - KONUŞMA DİLİ 7
TÜRKÇE’NİN ZENGİNLİĞİ VE BÜYÜKLÜĞÜ 7
TÜRK DİLİ İNKILÂBI 7
Türk dili ile ilgili Atatürk’ten özdeyişler

TÜRKÇE’NİN ÖNEMİYLE İLGİLİ MAKALELER
1.TÜRKÇE BİLMEK (MEHMET ŞEVKET EYGİ) 8
2. AH TÜRKÇE VAH TÜRKÇE (BEŞİR AYVAZOĞLU) 9
3.AH TÜRKÇE, VAH TÜRKÇE! (MEHMET ŞEVKET EYGİ) 9


SES BİLGİSİ 11
Konu Şeması
Ses
Ses yolu
HARF ve HARF SİSTEMİ (ALFABE)
Ses-Harf İlişkisi

HECE 11
Hece Çeşitleri
SES TÜRLERİ 11
1.ÜNLÜLER (SESLİLER) VE ÖZELLİKLERİ
ÜNLÜ UYUMLARI 12
1.BÜYÜK ÜNLÜ (SESLİ) UYUMU 12
2.KÜÇÜK ÜNLÜ (SESLİ) UYUMU 13
SONUÇ
2.ÜNSÜZLER (SESSİZLER)
SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
SES OLAYLARI 14
Ses olaylarının sebepleri
Sözcük sonunda kullanım
Ünsüz yumuşaması (sert sessizlerin yumuşaması)
Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)
Ünlü daralması (darlaşma)
Ünlü düşmesi (hece düşmesi, ses düşmesi)
Ünlü türemesi
Ünsüz türemesi
Ünsüz düşmesi
İç ses benzeşmesi (ünsüz benzeşmesi)
Ünlü değişmesi
Kaynaşma (kaynaştırma)
Ulama

TONLAMA 17
VURGU 17


KÖK - EK- KELİME YAPISI
KÖK 19
1.İSİM KÖKLERİ
2. FİİL KÖKLERİ
GÖVDE
EKLER
EK 20
I. ÇEKİM EKLERİ 20
A. İSİM ÇEKİM EKLERİ 21
1. HÂL (DURUM) EKLERİ 21
2. İYELİK EKLERİ 23
3. İLGİ ZAMİRİ 24
4. ÇOĞUL EKİ 24
5. “Mİ” SORU EKİ 25
6. EK-FİİL 25
7. TAMLAMA EKLERİ 26
B. FİİL ÇEKİM EKLERİ
1. ZAMAN ve ŞEKİL EKLERİ 26
a. HABER KİP EKLERİ 26
b. DİLEK KİP EKLERİ 27
2. ŞAHIS EKLERİ 27
3. OLUMSUZLUK EKİ 28
4. SORU EKİ 28
5. EK-FİİL 28

II. YAPIM EKLERİ 28
1. İsim yapan yapım ekleri29
a. İsimden isim yapan ekler 29
b. Fiilden isim yapan ekler 30
2. Fiil yapan yapım ekleri31
a. İsimden fiil yapan ekler 31
b. Fiilden fiil yapan ekler 31

YAPILARINA GÖRE KELİMELER 32
1.Basit Kelimeler
2.Türemiş Kelimeler
3.Birleşik Kelimeler
A) Birleşik isimlen
B )Birleşik sıfat
C) Birleşik yapılı fiiller
a)Yardımcı fiille kurulan birleşik filler
b)Anlamca kaynaşmış (Deyim Halindeki) birleşik filler
c)Kurallı birleşik fiiller
1.Tezlik fiili
2.Yeterlik fiili
3.Sürerlik fiili
4.Yaklaşma fiili


KELİME BİLGİSİ

Kelime (sözcük) 34
KELİMEDE ANLAM 34

A. ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER 34
1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)
2. YAN ANLAM
3. MECAZ ANLAM
4. DEYİM ANLAM
Deyimlerin özellikleri
5. TERİM ANLAM
6. ARGO ANLAM
7. SOYUT ANLAM
8. SOMUT ANLAM
9. GENEL ve ÖZEL ANLAM

B. Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkileri 37
1. EŞ ANLAMLI KELİMELER
2. YAKIN ANLAMLI KELİMELER
3. ZIT ANLAMLI KELİMELER
4. EŞ SESLİ KELİMELER
5. İkilemeler
6. YANSIMALAR
7. atasözleri
8. DOLAYLAMA
9. anlam genişlemesi
10. anlam daralması
11. anlam iyileşmesi
12. anlam kötülenmesi
13. güzel adlandırma
14. AD AKTARMASI


KELİME GRUPLARI 39
Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri
1. İSİM TAMLAMALARI 40
Tanımı
Özellikleri
a. Belirtili İsim Tamlaması 41
b. Belirtisiz İsim Tamlaması 42
c.Takısız isim tamlaması 43
d.Zincirleme isim tamlaması 43
e.Karma tamlama 43

3. İSİM-FİİL GRUBU 43
4. SIFAT-FİİL GRUBU 44
5. ZARF-FİİL GRUBU 44
6. TEKRAR GRUBU (İKİLEME) 45
7. EDAT GRUBU 45
8. BAĞLAMA GRUBU 46
9. AİTLİK GRUBU 47
10. UNVAN GRUBU 47
11. ÜNLEM GRUBU 47
12. SAYI GRUBU 47
13. KISALTMA GRUPLARI 48
a. İsnat Grubu
b. Yükleme Grubu
c. Yaklaşma Grubu
d. Bulunma Grubu
e. Uzaklaşma Grubu
f. Vasıta Grubu
14. BİRLEŞİK İSİM 49


CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

A) CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİSİ 50
1) CÜMLEDE EŞ ANLAM
2. CÜMLEDE YAKIN ANLAM
3) NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ
4) AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ
5) KARŞITLIK İLİŞKİSİ
6) KOŞUL-SONUÇ İLİŞKİSİ
7) KARŞILAŞTIRMA İLİŞKİSİ
8) TAHMİN, İHTİMAL, OLASILIK İLİŞKİSİ
9) CÜMLENİN KONUSU

B) ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE 52
1) NESNEL ANLATIM
2) ÖZNEL ANLATIM
a. Varsayım
b. Yorumlama
c. Yakınma
d. ŞAŞIRMA
e. TAHMİN
f. ÖNERİ
g. YORUM
3) DOĞRUDAN ANLATIM
4) DOLAYLI ANLATIM
5) ÜSLUP
6) KİNAYELİ ANLATIM
7) TANIMLAMA
8) ATASÖZLERİ
9) ÖZDEYİŞ (VECİZE)
10) DEYİM

C) CÜMLE OLUŞTURMA 55
A)Karışık Olarak Verilen Sözcüklerle Cümle Kurma
B) Karışık Olarak Verilen Cümle Parçacıklarının Sıraya Konması
C) Eksik Cümlenin Tamamlanması

PARAGRAF
Paragraf konusunu üç başlık altında işleyebiliriz
A) PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ 56
PARAGRAFIN KONUSU
PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
BAŞLIK
DUYULAR
DUYGULAR
PARÇADAN ÇIKARILACAK SONUÇLAR
PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ

B) PARAGRAFIN YAPI YÖNÜ 58
PARAGRAFIN YAPISI
PARAGRAF TAMAMLAMA
PARAGRAF OLUŞTURMA
DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN CÜMLE
PARAGRAFIN BÖLÜNMESİ

C) PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ 60
1) ANLATIM TEKNİKLERİ 60
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım
2) DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 61
a) Tanımlama
b) Tanık Gösterme
c) Benzetme
d) Örneklendirme
e) Karşılaştırma
f) Nesnel Anlatım:
g) Öznel Anlatım

İSİMLER
Tanım 63
A. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE 63
1. Özel İsim
Başlıca Özel İsimler
2. Cins İsmi
Başlıca Cins İsimleri
B. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER 64
1. Somut İsim
2. Soyut İsim
C. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER 64
1. Tekil isim
2. Çoğul isim
3. Topluluk İsmi
D. YAPILARINA GÖRE İSİMLER 65
1. Basit İsim
2. Türemiş isim
3. Birleşik İsim
a. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler
b. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler
İSİMLERDE KÜÇÜLTME 67
İSMİN HÂLLERİ 67
1. Yalın Hâl (Nominatif)
2. Belirtme (Yükleme) Hâli
3. Yönelme Hâli
4. Bulunma Hâli
5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli
6. Eşitlik Hâli
7. Vasıta Hâli
8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli)


SIFATLAR 71
A) SIFATLARIN ÖZELLİKLERİ 71
B) SIFAT ÇEŞİTLERİ 72
1. NİTELEME SIFATLARI 72
Adlaşmış Sıfat
2. BELİRTME SIFATLARI 72
1.İŞARET SIFATLARI
2.BELGİSİZ SIFATLAR
3.SAYI SIFATLARI
a. Asıl sayı sıfatları
b.Sıra sayı sıfatları
c.Kesir sayı sıfatları
d.Üleştirme sayı sıfatları
4.SORU SIFATLARI
5.ÜNVAN SIFATLARI
SIFATLARDA KÜÇÜLTME 74
SIFATLARDA PEKİŞTİRME 74
SIFATLARDA DERECELENDİRME 74

C)YAPILARINA GÖRE SIFATLAR 74
1. Basit Sıfatlar
2. Türemiş Sıfatlar
3. Birleşik Sıfatlar
a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar
b. Kurallı birleşik sıfatlar

D)SIFATLARDA ANLAM 75
1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
3. Sıfatlarda Karşılaştırma
2. SIFAT TAMLAMASI 76
Tanımı
Özellikleri


Zamirler (ADILLAR)78
Zamirlerin Özellikleri
A. Sözcük Hâlindeki Zamirler 78
1. Kişi Zamirleri
2. İşaret Zamirleri
3. Soru Zamirleri
4. Belgisiz Zamirler
B. Ek Hâlindeki Zamirler 81
1. İyelik Zamirler
2. İlgi zamiri -ki
YAPILARINA GÖRE ZAMİRLER 82
1. Basit Zamirler
2. Birleşik Zamirler
3. Öbekleşmiş Zamirler
4. Ek Hâlindeki Zamirler
Zamirlerin Öğe Oluşu


Zarflar 83
Özellikleri
A. Görev ve Anlam Bakımından Zarflar 83
1. Durum Zarfları 83
a. Niteleme Zarfları
b. Kesinlik Zarfları
c. Yineleme Zarfları
d. Olasılık Zarfları
e. Yaklaşıklık Zarfları
f. Üleştirme Zarfları
g. Sınırlama Zarfları
2. Zaman Zarfları 84
3. Yön Zarfları 85
4. Miktar Zarfları 86
5. Soru Zarfları 87
6. Gösterme Zarfı 87

B. Zarflarda Pekiştirme 87
c. Yapı Bakımından Zarflar 87
1. Basit Zarflar
2. Türemiş Zarflar
3. Birleşik Zarflar
4. Öbekleşmiş Zarflar


EDATLAR 88
Tanımı
Özellikleri ve Örnekler
Başlıca Edatlar 89

BAĞLAÇLAR 92
Tanım
Özellikleri
BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ 92
a. Sıralama Bağlaçları 92
b. Eşdeğerlik Bağlaçları 93
c. Karşılaştırma Bağlaçları93
d. Karşıtlık Bağlaçları 94
e. Gerekçe Bağlaçları 94
f. Özetleme Bağlaçları 94
g. Pekiştirme Bağlaçları 94
h. “de, ki, ise” bağlaçları 95

YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR 96
1. Basit Bağlaçlar
2. Türemiş Bağlaçlar
3. Birleşik Bağlaçlar
4. Öbekleşmiş Bağlaçlar

ÜNLEMLER 97
1. ASIL ÜNLEMLER
Seslenme Ünlemleri
Duygu Ünlemleri
2. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME ve SÖZLER

FİİLLER 98
Tanım
Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar
1. Kök ve Gövde
2. Şahıs Ekleri
3. Ek-fiil, Çekimi ve Görevleri
Filemler Aktarma
Fillerde Somutluk - Soyutluk
A. FİİLDE HAREKET 98
1. İş ve Kılış Fiilleri
2. Durum Fiilleri
3. Oluş Fiilleri
B. FİİLDE ZAMAN 99
1. Şimdiki Zaman
2. Geçmiş Zaman
a. Bilinen Geçmiş Zaman
b. Öğrenilen Geçmiş Zaman
3. Gelecek Zaman

C. FİİLDE KİŞİ 99
D. FİİLDE KİP 100
FİİL TABANI (KÖK VEYA GÖVDE)
I. BASİT ZAMANLI ÇEKİMLER
1. Haber (Bildirme) Kipleri
a. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi 100
b. Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman 101
c. Şimdiki Zaman 101
d. Gelecek Zaman 102
e. Geniş Zaman 102
2. DİLEK KİPLERİ
a. Gereklilik Kipi 103
b. İstek Kipi 104
c. Dilek-Şart Kipi 104
d. Emir Kipi 105
FİLLERİN OLUMLU OLUMSUZ ŞEKLİ 106
FİLLERİN SORU ŞEKLİ 106

II. Ek-Fiil ve BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER 106
Ek-Fiil 106
BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER 107
1. Hikâye birleşik zamanı
2. Rivayet birleşik zamanı
3. Şart birleşik zamanı
E. FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI 108
F. FİİLDE ÇATI 108
1. ÖZNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARI 109
a. Etken Fiil
b. Edilgen Fiil
c. Dönüşlü Fiil
d. İşteş Fiil
2. NESNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARI 110
a. Geçişli Fiil
b. Geçişsiz Fiil
c. Oldurgan Fiil
d. Ettirgen Fiil
Yardımcı Fiiller 111
YAPI BAKIMINDAN FİİLLER 111
1. Basit Fiiller 111
2. Türemiş Fiiller 111
3. Birleşik Fiiller 111
a) Yardımcı fille kurulan birleşik filler 111
b) Kurallı Birleşik Fiiller 112
­Yeterlik Fiili
­Tezlik Fiili
­Sürerlik Fiili
­Yaklaşma Fiili
c) Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller 113
Deyimlerin özellikleri
Fiilimsiler114
1. İsim-fiiller114
2. Sıfat-fiiller (Ortaçlar) 115
3. Zarf-fiiller (Ulaçlar) 116
a.Bağlama Ulacı
b. Durum Ulaçları
c. Zaman Ulaçları
d. Başlama Ulaçları
e. Nedenlik Ulaçları
f. Bitirme Ulaçları
FİİL ÇEKİMİ TABLOSU 117-EK


CÜMLE 118
Özellikleri
CÜMLENİN ÖĞELERİ 118
Öğe
1. YÜKLEM 119
2. ÖZNE 120
Özellikleri
Öznesiz Cümleler
Özne-yüklem Uyumu
3. NESNE 122
4. DOLAYLI TÜMLEÇ 122
5. ZARF TÜMLECİ 123
CÜMLE DIŞI UNSURLAR VE ARA SÖZ, ARA CÜMLE 125


CÜMLE ÇEŞİTLERİ 126
A. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 126
1. Fiil Cümlesi
2. İsim Cümlesi
Sonuç
B. ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER 127
1. Kurallı (Düz) Cümle
2. Devrik Cümle
Sonuç
C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER 128
1. Olumlu Cümle
2. Olumsuz Cümle
3. Soru Cümlesi
4. Emir Cümlesi
5. Ünlem Cümlesi
6. Şart Cümlesi
7. İstek Cümlesi
Sonuç
D. YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER 131
1. Basit Cümle
2. Birleşik Cümle
a. Girişik Birleşik Cümle
b. İç İçe Birleşik Cümle
c. İlgi Cümlesi
d. Şartlı Birleşik Cümle
3. Sıralı Cümleler
4. Bağlı Cümle
a. “ki”li Bağlı Cümleler
b. Diğer Bağlaçlarla Kurulanlar
Sonuç
DİL YANLIŞLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI 134

1. MANTIK VE BİLGİ BAKIMINDAN DOĞRULUK 134
2. DİL BİLGİSİ BAKIMINDAN DOĞRULUK 134
a)Yapılışları yanlış olan kelimeler
b)Yardımcı fiillerin yanlış kullanılması
c) Eksiklik
d) Uyumsuzluk
e) İmlâ ve noktalama yanlışları
f) Dizgi yanlışlarından kaynaklanan anlatım bozuklukları
3.AÇIKLIK 136
a) Sıra yanlışlığı
b) Anlamca çelişen sözlerin birlikte kullanılması
c) Anlamda aykırılık
d) Atasözleri ve deyimleri yanlış kullanmak
4. DURULUK 136
a) Fazlalık
5. YALINLIK 137
a) Garabet
6. AKICILIK 167
a) Tekrarlama
b) Zincirleme
c) TenafürYAZIM (İMLÂ) KURALLARI 138

1. BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLERİN KULLANIMI 139
2. KISALTMALARIN YAZIMI 142
3. EK-FİİLİN YAZIMI 143
4. “İLE” EDATININ (HEM EDAT, HEM BAĞLAÇ)YAZIMI 143
5. “Mİ” SORU EKİNİN YAZIMI 143
6. “DE” NİN YAZIMI 143
7. “Kİ” NİN VE YAZIMI 144
8. AYRI VE BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI 144
9. İKİLEMELERİN YAZIMI 145
10. SAYILARIN YAZIMI 145
11. TARİHLERİN YAZIMI 145
12. PEKİŞTİRMELİ KELİMELERİN YAZIMI 146
13. DÜZELTME İŞARETİNİN KULLANIMI 146
A. İNCELTME GÖREVİ
B. UZATMA GÖREVİ
14. İKİ ŞEKİLDE YAZILABİLEN KELİMELER 147
15. YABANCI KELİMELERDE BÜYÜK “İ”NİN YAZIMI 148
16. SES DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜLEN BAZI KELİMELERİN YAZIMI 148
17. HEM AYRI HEM BİTİŞİK YAZILABİLEN EKLER 148
18. ÜNLÜ UYUMLARINA AYKIRI OLAN EKLERİN YAZIMI 148
19. ALINTI KELİMELERDE KESME İŞARETİNİN KULLANILMASI-KULLANILMAMASI 149
20. SATIR SONUNDA KELİMELERİN BÖLÜNMESİ 149
21. ALINTI KELİMELERİN YAZIMININ DİLİMİZE UYARLANMASI-UYARLANMAMASI 150
22. YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI 150
A. ARAPÇA VE FARSÇA ÖZEL ADLARIN YAZIMI
B. LÂTİN ALFABESİNİ KULLANAN MİLLETLERE AİT ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI
C. YUNANCA ADLARIN YAZIMI
D. RUSÇA ADLARIN YAZIMI
E. ÇİNCE VE JAPONCA ADLARIN YAZILIŞI
23. DİĞER TÜRKLERE AİT İSİMLERİN YAZIMI 151

NOKTALAMA İŞARETLERİ 152
1.NOKTA (.) 152
2.VİRGÜL (,) 152
3.NOKTALI VİRGÜL (,) 152
4.İKİ NOKTA( 152
5. ÜÇ NOKTA (...) 152
6.KESME İŞARETİ(‘) 152
7.TIRNAK İŞARETİ (“) 154
8.SORU İŞARETİ(?) 154
9.PARANTEZ ( ) 154
10.ÜNLEM (!) 154
11. EĞİK ÇİZGİ ( / ) 154
11.KISA ÇİZGİ (-) 155
12.UZUN ÇİZGİ (—) 155
13.TEK TIRNAK İŞARETİ ( ’ ) 155
14.DENDEN İŞARETİ ( “ ) 155
15.YAY AYRAÇ ( ( ) ) 155
NOKTA ÜZERİNE 155

__________________
 
Eski 27-11-06, 17:30 #2
Dj_§cotty Dj_§cotty çevrimdışı
Varsayılan C: *****ayrıntılı dilbilgisi konu anlatımı_tüm konular******ya abi cok lazımdı yetiştiremedik link bozuk hemen paylaş kapandı yaa..
 
Eski 23-03-07, 20:02 #3
DEBBAH1907 DEBBAH1907 çevrimdışı
Varsayılan C: *****ayrıntılı dilbilgisi konu anlatımı_tüm konular******paylaşımın için teşekkürler...

 
Eski 25-04-07, 18:28 #4
melih_13 melih_13 çevrimdışı
Varsayılan C: *****ayrıntılı dilbilgisi konu anlatımı_tüm konular******ewet abi bencede..
 
Eski 27-04-07, 00:16 #5
hakanhoca hakanhoca çevrimdışı
Varsayılan C: *****ayrıntılı dilbilgisi konu anlatımı_tüm konular******


yetişemedik, yinede sağol, emeğine sağlık.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:34
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016