Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-08-12, 23:54 #1
Maroon Maroon çevrimdışı
Varsayılan Sıfatlar,Özellikleri,Sıfat Tamlamaları İle İlgili Test Soruları1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
a) Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz.
b) İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi.
c) Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler.
d) Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
a) Küçük insanların gururu büyük olur.
b) Kibir ve gurur ile başkalarını incitme.
c) Kırkına kadar sevilmeyen, kırkından sonra hiç sevilmez.
d) İhtiyar bir kralda kınanan şey, sıradan bir gençte hoş görülebilir.
e) Öfkeli bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
a) İlk canlılar nerede yaşıyordu?
b) Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır?
c) Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir?
d) Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?
e) Ay’da yürüyen ilk insan kimdi?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır?
a) Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı.
b) Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız.
c) Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu.
d) Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti.
e) Üstadın “Siyah Pelerinli Adam” adlı oyunun izlemelisiniz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
a) Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler.
b) Bize kaç lira vereceklermiş?
c) Bütün insanlar aynı değildir.
d) İki hafta içinde sorunlar çözülmez.
e) Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
a) Bu çocuk bizi oyaladı.
b) Bu ses beni bir süre etkiledi.
c) Bu durum zaten takdir ediliyordu.
d) Bu işleri bir an önce bitirmelisin.
e) Bu artık bizi pek anlamıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
a) Her koyun kendi bacağından asılır.
b) Kaçıncı gün size geleceklerdi?
c) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez.
d) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.
e) Öbür adamlar da gelecekler mi?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
a) Seninle bir gün karşılaşırız
b) Bir tokat atıp, çekip gitti.
c) Ona bir ev bırakmıştı.
d) Bugün bir kitap satabildim.
e) Bir gün bu iş için yeterli zamandı.

9. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
a) Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyorlar.
b) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
c) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.
d) Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.
e) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam dinç bir insandı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür?
a) Geçmiş günler, özlemle anılıyor.
b) Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi.
c) Dalgın adam çukura düşmüştü.
d) Burada düzgün konuşması bizi kurtardı.
e) O da tatlı söz tutkunudur.

CEVAP ANAHTARI
1.a 2.e 3.d 4.d 5.e 6.e 7.b 8.a 9.e 10.d
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
a) Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?

b) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
c) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
d) His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı?
e) Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
a) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.
b) İnsana tepeden bakan, itici biriydi.
c) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.
d) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.
e) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı.

3. Belgisiz önadlar, bir şeyi tam değil de aşağı yukarı belirtir.
Aşağıda verilenlerden hangisinde belgisizi önad yoktur?
a) Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor.
b) Bütün insanlık bize saygı duyuyor.
c) Falan kişi neden olayı açıklamıyor.
d) Birkaçı da bize gelse ne olurdu?
e) Bazı olaylar bizi tedirgin etti.

4. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi, türce farklı bir görevdedir?
a) İyileri yeniden yeniden denediler.
b) Onlar da büyükleri pek dinlemiyorlar.
c) Acıklı durumları pek değerlendirirler.
d) Güzeli yeniden göreve çağırdılar.
e) O konuda bizi küçüklerle bir tuttular.

5. Aşağıda verilen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan isimleşmiş bir sıfat değildir?
a) İyinin gözü hep aşağıdadır.
b) Güzelin sırrı henüz çözülmedi.
c) Büyüğün parası bitti, herhalde.
d) Düşüncenin özü insana yarayan yönüdür.
e) Sarının iç yüzünü çok iyi anladım

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
a) Beyaz yüzü birden kızardı.
b) Geçen akşam yine burada oturmuştuk.
c) Sararmış yapraklar dökülmeye başladı.
d) Yanık çörekleri torbaya doldurdu.
e) Dönek insandan bunlar beklenir.

7. Aşağıda verilen ad tamlamalarından hangisi sıfat almıştır?
a) Uzak köyü ziyarete gitmediler.
b) İşin gidişini güzel bulmamıştı.
c) Onun güzel sözlerine kulak asmadılar.
d) Evin büyük oğlu geldi.
e) Siyah kadın giysileri moda oldu.

8. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması görülmez?
a) Bakır kaplarda yemekler yedik.
b) Suyun önüne bir bent yaptılar.
c) Rengin tonunu tam tutturamadılar.
d) İşin detayını iyice konuşamadılar.
e) İyi adamlar da bizi seçtiler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı görevinde değildir?
a) Bir yer bulup oturduk, onunla.
b) Ona bir gün ver, bu işi bitirsin.
c) Borcunu ödemek için bir gün daha istedi.
d) Bir gün kaldık, ama çok eğelendik.
e) Bu konuyu bir güne sığdırmak zor.

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı görülmez?
a) Çok olay gördük, biz bu yaşta.
b) Onun güzel düşünceleri bizi uyardı.
c) Yeşil yapraklar tek tek döküldü.
d) Ellerimiz soğuk havada çok üşüdü.
e) İyi insanlarla bir arada yaşadık.

CEVAP ANAHTARI
1.b 2.a 3.d 4.c 5.d 6.b 7.e 8.e 9.a 10.a


1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Okul takımı, maçı iyi kazandı.
b) Ağaçlarda kırlangıç kuşları vardı.
c) Sanat dünyası başarınızı konuşuyor.
d) Akıllı insanları ben de severim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlamanın çeşidi diğerlerinden farklıdır?
a) Eski konak kısa sürede restore edildi.
b) Tarihi evleri restore etmeye başlamışlar.
c) Kurumuş çiçeklerden bir resim yapmıştı.
d) Sanat ürünleri er geç kendini gösterir.

3. “Bir” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde asıl sayı sıfatıdır?
a) Bir gün, savaşlar bitecek dünyada.
b) Bir bahar sabahı dünyaya gelmişim.
c) Bir zamanlar bu bölge ormanlıktı.
d) Bir saat sonra seninle buluşalım.

4. Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek onun anlam ve görevini tamlayan üstlenir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir?
a) Ağır giden, dağlar aşar.
b) Acıyı tatmayan tatlıyı anlayamaz.
c) Dert çekene göredir.
d) İşleyen demir pas tutmaz.

5.
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
a) ince
b) kara
c) titrek
d) bahtın

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
a) Hastayı rahatsız etmemek için odasına girmedik.
b) Bu sınıfın en çalışkanını tanımak isterdim.
c) Askerler bahçede spor yapıyor.
d) Gençler bir ülkenin geleceğidir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?
a) Soğuk davranışlarıyla tanınıyordu.
b) Soğuk havalar hala sürüyor dünyada.
c) Yine soğuk en büyük sorunumuz oldu.
d) Şimdi soğuk bir ayran iyi gider.

8. Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek onun anlam ve görevini tamlayan üstlenir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir?
a) Deliye taş atma, başına taş yağdırır.
b) Denize düşen, yılana sarılır.
c) Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir.
d) Dibi görünmeyen sudan geçme.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
a) Öğün, ey Çanakkale, cihan durdukça öğün!
b) Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
c) Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün.
d) Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
a) Renkli kişiliğe sahip insanlarla karışlaştık.
b) Kardeşim çok renkli düşüncelere sahiptir.
c) Bahçe renkli ampullerle aydınlatılmıştı.
d) Bu insanları hepsinin yaşantıları çok renkli.

11. “bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a) Derse, bir öğrenci kitap getirmedi.
b) Bir zamanlar ne iyi arkadaştık.
c) Olayı farklı bir gözle değerlendiriyor.
d) Seni bir yere götüreceğim.

12. Aşağıdaki altı çizili bileşik sözcüklerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmuştur?
a) Kızılırmak deltası kuraklıkla karşı karşıyadır.
b) Bilinçaltı insanın karakterinin haritasıdır.
c) Sarıyer, İstanbul’un güzel yerlerindendir.
d) Bu sanatçımız birçok başrolde oynamıştır.

13. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?
a) keçiboynuzu
b) danaburnu
c) karakeçili
d) katırkuyruğu

14. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?
a) Karadeniz
b) Çukurova
c) Kervansaray
d) Kızılırmak

15. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?
a) İpucu
b) Ebegümeci
c) Gözaltı
d) İçgüdü

CEVAP ANAHTARI
1.d 2.d 3.d 4.d 5.d 6.c 7.c 8.d 9.a 10.c
11.a 12.b 13.c 14.c 15.d

__________________

Mesajı son düzenleyen Maroon ( 09-08-12 - 00:19 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 09:06
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016