Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-05-12, 19:37 #1
Cornet_DeviL Cornet_DeviL çevrimdışı
Varsayılan Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi Özellikleri. F.D.D YAYINLARINDAN ÖZET. SANATÇILAR YOK!Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi
Özellikleri :
* Dilde sadeleşmeyi hızla sürmüştür. Yazı dili ile konuşma dili arasındakı fark ortadan kaldırılmıştır.
* Edebiyat alanında gerçekçi bir anlayış hakim olmuştur. Toplumcu bir karakter kazanmıştır.
*Şiir alanında önemli gelişmeler olmuştur.
*Aruz ölçüsü bırakılmıştır.Hece ölçüsü kullanılmıştır.
*Şiirin biçimide dahada serbestlenmiştir.
* Öykü,roman,tiyatro bakımından batılı çizgide ve teknik bakımdan güçlü eserler vermişlerdir.
*Kurtuluş savaşı ve atatürk devrimi konuları işlenmiştir.
*İstanbulun sınırları tamamıyle aşılmıştır. Türk halkına inilmiştir.
*Yeni kurulan devleti ve İnkılapları halka benimsetmek Sanatçılara düşmüştür.
*Sanatçılar genellıkle yenılıklerı acıplayıp yorumlamışlardır.
*Alfabeye yapılan değişiklikler sonuçunda Batı edebıyatı dahada yakından takip altına alınmıştır.
*Türk halk sanatları Ve Folkler önemsenmıştır.
*Yunus emre Ve karaca oğlan gibi sanatçılar örnek alınmıştır.
*Türk dil kurumu kurularak Dil alanında önemli atılımlar yapmışlardır.
**Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Şiir.**
* SAF(ÖZ) ŞİİR ANLAYAYIŞI VE SANATÇILARI.
*Asıl amaç iyi ve güzel şiir yazmaktır. Şairler kendine özgü imgeler oluşturmuştur.
*ŞİİR soylu bir sanat olarak kabul edelir.
*Şiirde biçim endişesi duyan şairler için '' dize ve dil'' çok önemlidir.
*Şiirde saflaşma düşüncesi rahat şiir yazmayı sağlamıştır.
*Estetik tavır ön plandadır. Şairler anlaşılmak için değil, Duyulmak ve Hissedilmek için şiir yazar.
*Bireysel edebiyat yapma eğilimi görülür.
**Milli edebiyat döneminden AHMET HAŞİM ve YAHYA KEMAL benimsediği şiir anlayışı cumhuriyettede sürmüştür.
Sanatçılar.
** Necip Fazıl Kısakürek,Ahmet Hamdi Tanpınar,Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı,
Asaf Halet Çelebi,Özdemir Asaf ,Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır.
YEDİ MEŞALECİLER
*Sanat sanat içindir.
*Edebiyat daima, Yenilik,içtenlik,Canlılık peşinden koşmalar.
*Sanatçılar yenı temalar bulup işlemiştir.
*Sanat batılı ilkelere dayanılarak yapılmalıdır.
*Milli edebiyatçılara tepkidir.
*Beshececilere karşı çıkmışlar ama dağılmışlardır.
* Fransız sembolistleri örnek alarak şiirler yazmışlardır.
Temsilcileri : Sabri Esat Siyavuşgil,Cevdet Kudret Solok,Yaşar Nabi Nayır,Kenan Hulusi Koray,Vasfı Mahir Kocatürk,Muammer LÜTFİ Bahşi, *Ziya Osman saba**
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR
* 1930'yıllarında ortaya çıkan serbest şiir anlayışının en önemli temsilcisi Nazım Hikmettir.
* Nazım hikmet rusyada öğrenim yıllarında mayakovski den etkilenmiştir.
*Toplumcu gercekçi şiirlerının 1940dakı önemli temsılcılerınden '' Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz'' dır.
*Toplumsal gercekleri gösterişsiz yazmayı hedeflemiştir.
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR.
* Memleket kavramıyla yenı bir boyut kazanmıştır
*Memleket edebiyatının temellerını '' M. Emin Yurdakul Ve Zİya Gökalp '' gibi sanatçılar tarafından yapılmıştır.
* Hece ölçüsünü kullanıp yalın bir dille eserler vermiştir.
*Mahalli söyleyişleri edebiyata sokmuştur.
SANATÇILAR.
* Kemalettin Kamu ( bingöl çobanları,gurbet (şiir)
*Necmettin Halil Onan : Çakıl Taşları.
* Arif Nİhat ASYA : bir bayrak rüzgar bekliyor, Dualar ve Aminler.
* Ömer Bedrettin Uşaklı : Deniz Sarhoşları, Yayla Duman.
* Faruk Nafiz Çamlıbel : Han duvarları.
* Ahmet Kutsi Tecer : (Tiyatro) köşe başı, koç yiğit köroğlu.
*Halit Fahri Ozansoy : Aruza veda , Rüya, Cenk Duyguları.
* Mehmet Çınarlı : Hisar dergisini çıkartmıştır.
* Halide Nusret Zorlutuna : git bahar.
* İlhan Gecer :
* Zeki Ömer Defne : Denizden çalınmış ülke
* Yakuz Bülent Bakiler : Yanlızlık
* Orhan Saik Gökyay :
* Enis Behiç Koryürek : Miras, Güneşin ölümü.
Bu sanatçılar anadolu sorunları köklü bir biçimde dile getirememiştir.
GARİP HAREKETLERİ (BİRİNCİ YENİ HAREKETİ)
* Geleneksel şiir anlayışına bir tepki olarak doğan 1941de ''GARİP'' adlı kitapta çıkmıştır.
* Şiiri bir fikir telkin etmek için kullanmışlardır.
* Şİir ölçüden ve Uyaktan kurtarılmıştır.
* Şiirde önemli Olan Söyleyiştir.
* Şairane sözlerden kaçınılmıştır.
* ŞİİR dili halkın konuştuğu dil olmalıdır.
*Şiirde edebi sanatlara yer verilmemelidir.
* Şiirde espiri,nükteli,şasırtmaya dayalı bir anlayış benimsenmiştir.
*Günlük yaşamdan herşey şiirin konusu olabılır.
*Sürreazlizmden etkilenmişlerdir.
GARİPÇİLERİN KURAMCISI : Orhan Veli Kanık.
Sanatçılar : Orhan veli Kanık, Melih Cevdet Anday , Oktay Rıfat Horozcu..

İKİNCİ YENİ ŞİİR.
* 1950 DEN sonra ''GARİP'' hareketına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
*İmgeye kapıları sonuna kadar açmak.
* Edebi sanatlara özgürlük tanımak.
*Basitlik,aleladelik, sadelik ayrılmak.
*Konuşma diline sırt çevirmek.
*Halk Kültüründen uzaklaşmak.
*Tekerleme,Nükte ve şaşırtmadan kaçmak.
*Duygu ve çağrışımlara yaslanmak.
*Aydınlara seslenmek. Konuyu hikayeyi olayı atmak.
İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR
* 1960DAN sonra bazı şairler kendilerini TOPLUMCU olarak ilan etmişlerdir.
* Şiir , sosyal ve politik sorunlar karsısında bireyin eleştirisel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtmalıdır.
* Şiirde biçimden çok anlam önemlidir.
* Şiir toplum bilincini uyarır.
* Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul ederler.
*Şairler Slogan uslubundan yararlanırlar.
*Geleceğe ve güzel günlere inanç, ümit , direnme ve sorgulama isteği dönemin temalarıdır.
SANATÇILARI : İsmet özel , Ataol Behramoğlu,Süreyya Berfe,Nihat Behram,Refik Durbaş.GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR
SANATÇILARI : Fazıl Hüsnü Dağlarca,Behçet Necatigil,Hilmi Yavuz,Atilla İlhan, Erdem beyazıt,Ahmet Oktay, Cahit Zafiroğlu,Ferit Edgü, Sedat Umran,Cahit Külebİ.
*Fazıl Hüsnü Dağlarca : duru bir türkçeyle kendine özgü bir şiir diliyle insana topluma eğilir.
* Behçet Necatigil : eski-yeni sözcükler şiirine ustaca yerleştirir.
* Atilla İlhan : serüvenci bir ruhla yazar, Mavi harekatının öncülüğünü yapar.
* Cahit Külebi : Çok temiz dille Anadoluyu okuyucuyla buluşturur.
* Asaf Halet Çelebi : Mistik bir yaklaşımla serbest şiir yazmıştır.
* Hilmi Yavuz : Kendine özgü Bir dille , Doğu ve Batıyı sentezlemeye çalışmıştır.
1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
*İçtenlikten çok yapı ve söyleyişe önem vermişlerdir.
*Kapalı karmaşık bir anlatım, İmgeyi Önemsemişlerdir.
* Sanatçıları : Haydar Ergülen , Hüseyin Atlansoy.
CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ
*Halk Şiiri geleneklerini sürdürmüşlerdir. Güncel Konularda İşlenmiştir.
*Halk Kültürü araştırmalarına önem verilmesi,Kurumsal çalışmalar yapılmıştır.
* Ulus-devlet anlayışında halk kültürü önemli hale gelmesi.
* Cumhuriyet Dönemi Halk Şairleri : Aşık Veysel, Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahzuni Şerif,
Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Aşık Feymani.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN.
*Birinci dünya savaşı Ve Atatürk ilke ve inkilaplarını konu edinmiştir.
*Anadolu insanı,yanlış batılaşma,ahlak bozuklukları üzerinde durmuştur.
*Sanatçılar realist bakış açısını kullanmışlardır.
*Maupassant tarzı hikayecilik devam etmiştir.
SANATÇILARI : Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay,
Halide Edip Adıvar,Hüseyin Rahmi Gürpınar.
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ANLAYIŞA YAZAN SANATÇILAR
*Cumhuriyetın ilanından sonra ülkede hızla sosyal ve ekonomik değişim yaşanmıştır.
*Roman ve Hikaye halkın sorunlarını gerçekçi yaklaşımla toplumcul yaklaşımla dile getirmiştir.
* 1930’lu yıllarından itibaren, köylüden,isçiden,dar gelirliden söz etmeye başlamıştır.
*Köy enstitüleri bitiren öğretmen kökenli yazarlar ‘ Fakir BOykurt ve Talip Apaydın’
*Toplumcu gerçekçi yazarlar eserlerini ‘ ağa-köylü,öğretmen-imam,Halk-yönetici,zengin-fakir,güçlü-güçsüz,aydın-cahil.
*SANATÇILAR : Sadri ertam,Kemal Tahir,Sabahattın Ali,Fakir Boykurt ,Orhan Kemal,
Talip Apaydın,Yasar Kemal.
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN SANATÇILARI.
*Bireyin psikolojisini,ruhsal durumunu,iç dünyasını anlatmıştır.
*SANATÇILAR : Peyami safa, Ahmet Hamdi Tanpınar,Tarık Buğra,Semiha Ayverdi,Mustafa Kutlu.
MODERNİZMİ ESAS ALAN SANATÇILAR
*Moderniz ‘geleneksel olanı reddetme tavrı’dır.
*Modernist yazarlar yasadıkları dünyada açılarıyla baş başa kalan yalnızlıktan kurtulamayan , insan durumu anlatır.
* Gercekçi düşü,bilinç altını,bilinci, kurgularla eserlerinde.
*Olayları anlatırken ‘ geriye dönüş tekniğinden ‘ faydalanır.
*Bu sanatçılar için ‘NEDEN-SONUÇ’ ilişkilerinin bir önemi yoktur
*İnsan karmaşık bir varlık olarak sunulur.
*Bireyin Kozmik Yanlızlığı anlatılır.
*Huzursuzluk geniş biçimde işlenir.
*İnsanin geleneklere isyanı ve toplumdan kaçışları ele alınır.


MODERNİZMİ ESAS ALAN SANATÇILAR
* SANATÇILARI : Sait faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu,Haldun Taner,Ferit Edgü,
Yusuf Atılgan,Rasim Özdenören,Vusat Orhan Bener,Füruzan,Bilge Karasu,Oğuz Atay
Nezihe Meriç,Orhan Pamuk,Atilla İlhan.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRO
*Cumhuriyet Döneminde başarılı eserler koymuşlardır.
*Komedi,dram,trajedi türünden eserler verilmiştir.
*Eserlerin çoğunda canlı bir konuşma dili kullanılmıştır.
*Eserler teknik yönden çok gelişmiş, teknolojinin getirdiği olanaklar sahnede kullanılmıştır.
*Toplumsal ve Bireysel konular işlenmiştir. Toplumsal bozukluklar eleştirilmiş, Aile içi sıkıntılar dile getirilmiştir.
*SANATÇILAR : Necip Fazıl Kısakürek, Recep Bilginer,Güngör Dilmen,Necati Cumalı,Haldun Taner,Melih Cevdet Anday, Refik Erduran,Cevat Fehmi Başkut,Turan Oflazoğlu,Turgut Özakman..

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-05-12, 02:50 #2
UguRrrCanN UguRrrCanN çevrimdışı
Varsayılan C: Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi Özellikleri. F.D.D YAYINLARINDAN ÖZET. SANATÇILAR YOK!


emeğine sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:45
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016