Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 03-08-09, 15:02 #1
bymstf bymstf çevrimdışı
Varsayılan Anonim Halk Edebiyatı Örnekleri


ANONİM HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ;


NİNNİ

Huu huu
Dervişler
Hak yoluna gitmişler
Hak yolunda bir pınar
Ne soğulur ne diner
Bunu içen dervişler
Murada ermişler
Uyusunda büyüsün ninni
Mini mini yavruma ninni
Huu huu
Dervişler
Bir gelini almışlar
Kürklerine sarmışlar
Öpüyüp kokuyum derken
Devrik dingile kalmışlar
Ninni benim yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni
Hu hu hu kuşu
Derenin tepenin baykuşu
Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babası
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün
Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni
Hu hu hu kuşu
Ben çıkmadım yokuşu
Yokuş bülbül yuvası
Mamalar pişirir hanım ninesi
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün
Mini mini yavruma
Küçücük yavruma hu ninniağıt
Hacı Bey Ağıtı:
Ayvalıktan indim yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Ödemişten gelin geldi
Uyan Hacı Beyim uyan
Evlerinin önü kavak
Kavaktan dökülür yaprak
Uyan Hacı Beyim uyan
Elim kına, başım duvak
Az giderim, uz giderim
Dere tepe düz giderim
Uyan Hacı Beyim uyan
Gelin geldim kız giderim
Odasında yanar ışık
Sofrasında gümüş kaşık
Atlayupta geçemedim
Ar ettim kaçamadım
Hizarına hizarına
Kuşlar konmuş mezarına
Hacı Beyin kır atını
Çekin sultan pazarına
Anam ağlar başın diye
Gelin ağlar aşım diye
Küçük kızlar pek ağlıyor
Meclisi güzel kardeşim diyeMASAL


Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir karı koca varmış.
Bu karı kocanın bir kızı olmuş. Kız, elbebek gülbebek büyütülmüş, ama hiç iş öğrenememiş. Bunun için adına Tembel Kız denilmiş.
Bu kız o kadar tembelmiş ki yerinden kalkmaya üşeniyormuş. Anası babası ona bir gelberi yaptırmış. Kız da oturduğu yerden işini gelberiyle yapıyormuş.
Kızının evlilik çağı gelmiş. Anası babası kızı bir avcıyla evlendirmiş.
Avcı ava gitmiş, bir ördek vurmuş. Eve gelmiş, ördeği temizlemiş, ateşe koymuş. Tekrar ava gitmek üzere hazırlanmış, karısına ateşe ördeği koydum, yanmasın bak demiş. Tembel Kız, olur demiş, demiş ama yerinden bile kalkmamış.
Aradan uzunca bir zaman geçmiş. Dilenci eve gelmiş. Tembel Kıza, hanımcığım Allah rızası için bir dilim ekmek demiş. Tembel Kız da yan tarafta mutfak, geç al cevabını vermiş.
Dilenci mutfağa girmiş. Bakmış ocakta ördek kaynıyor, almış ördeği, torbasına koymuş, tencerenin içine de ayaklarındaki pis çarıkları... Gelmiş, Tembel Kız’ın yanına. Bak hanımcığım demiş, ekmeği aldım Allah razı olsun. Şimdi sana bir türkü söyleyeyim de ben gideyim. Türküyü şöyle söylemiş;
Senin gaga benim torba içinde,
Benim çarık senin çorba içinde,
Sen yat kaba yatak yorgan içinde,
Ben yiyecem gagayı orman içinde.
Dilenci türküyü böyle söylemiş, çekip gitmiş. Aradan bir zaman geçmiş, kızın avcı kocası gelmiş. Karısına ördek pişti mi? Demiş. Karısı olan biteni anlatmış, bak bana bir de türkü söyledi, sana deyiverem demiş, türküyü söylemiş. O zaman avcı kocası durumu anlamış, karısına kızıp azarlamış.
Ondan sonra Tembel Kız, tembelliği bırakmış.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.


FIKRA

O ZAMAN BAŞKA
Hoca’nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş:
-Hoca efendi demiş,size bir şey danışacağım.
-Buyrun sorun.
Demiş Hoca, adam sözünü sürdürmüş:
-Geçen gün , komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnını vurup öldürmüş. Şimdi ne yapmam gerek?
Hoca , sakallarını sıvazlayıp bir an düşündükten sonra :
-Hayvan bu, demiş, dava edecek değilsin ya!..
-Teşekkür ederim kadı efendi.
-Sahibinin de bu işte suçu yok;ne bilsin böyle olacağını?
Adamın yüzü gülmüş, tekrar söze başlamadan önce:
-Kusura bakma kadı efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım, ölen inek benimki değil, seninki imiş.
Hoca , yerinden doğrulup:
-Bak demiş, şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da hele bir bakalım! ...HİKAYE

ASLAN, KURT VE TİLKİ
Vaktiyle, bir aslan, bir kurt ve bir tilki arkadaş olmuşlar. Karınları acıktığından ava çıkmışlar. Av sonunda bir öküz, bir koyun bir de tavşan yakalamışlar. Avlarını bir araya getirdikten sonra aslan kurda dönerek:
- Şu taksimatı yap ta paylarımızı alalım demiş.
Kurt:
- Öküz zaten sizin. Koyun benim, tavşan da tilkinin demiş.
Aslan buna çok kızmış, kurda bir pençe vurduğu gibi onu uçuruma yuvarlamış. Bu sefer tilkiye dönerek:
- Şu taksimatı bir de sen yapta görelim demiş.
Kurnaz tilki hemen yanıtını yapıştırmış:
- Öküz sizin akşam yemeğiniz, koyun öğle yemeğiniz, tavşan da sabah kahvaltınız.
Aslan, kıs kıs gülmüş, tilkiye sen bu fikri nerde öğrendin? demiş.
Tilki:
- Uçuruma giden arkadaştan yanıtını vermiş...

BİLMECE


Ala bakar mora bakar
Oturmuş bakla satar
Baklanın okkası kaça dedim
Çıldır çıldır yüzüme bakar
(KURBAĞA)
Bir acaib nesne gördüm
Alem bilir ismini
Başını sürter kendini öldürür cismini
(KİBRİT)
Birbağım var uzundur uzun
(SENE)
Senede verir otuz okka üzüm
(RAMAZAN)
Beyazını yirsen haramdır
(ORUÇ)
Siyahını yirsen helaldir
(RAMAZAN GECESİ)
Bir çuval cevizim var, sayarım tükenmez
(YILDIZ)
Ağız içinde dil, arifsen bil
(KAVAL)
Dağda idim bağ idim
Başı tuğlu bey idim
Eve geldim evlendim
Bilimecek bağlandım.
(SÜPÜRGE)
Dağdan gelir dat gibi
Kolları var bıdak gibi
Eğilir bir su içer
Beğirir oğlak gibi.
(KAĞNI)


ATASÖZLERİ

• Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.
• Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.
• Ak köpeğe koyun diye sarılma.
• Akıl yiğide sermayedir.
• Al malın iyisini çekme kaygısını.
• Almak kolay ödemek zordur.
• Altın kılıç demir kapıyı açar.
• Alçak tavuk kendini ferik gösterir.
• Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz.
• At ölür meydan kalır,yiğit ölür şan kalır.
• Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
• Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
• Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.
• Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.
• Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.
• Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.
• Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.
• Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
• Bahar çiçeğiyle güzeldir.
• Bal yiyen baldan bıkar.
• Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.
• Besle kargayı oysun gözünü.
• Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.
• Bir bütün bir yarımdan iyidir.
• Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez geden bilmez.
• Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.
• Çocuk evin meyvesidir.
• Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
• Darlıkta dirlik olmaz.
• Dağ dumansız insan hatasız olmaz.
• Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.
• Dert saklayanda kalır.
• Devden büyük dert var.
• Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.
• Dost kazandost; düşman anadan da doğar.
• Düşmanı karıncaysa, sen fil olur.
• Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.
• Fırsat eldeyken sürün devranı.

EFSANE


SUZAN (SUZİ) ve KIRKLARDAĞI
Diyarbakır’ın güneybatısında, Dicle Nehri kenarında, Kırklardağı vardır. Bu Kırklardağı’nın arkasında Kırklar Ziyareti vardır. Çocuğu olmayanlar, buraya gelip dilek dilerler.
Bir Süryani zengin ailenin de hiç çocukları olmuyormuş. Kadın, Kırklar Ziyareti’ne gelip dilek dilemiş, adak adamış. Bir kızı doğmuş. Adını Suzi (Suzan) koymuşlar. Her yıl doğum gününde, annesi onu süsler, giydirir ve Kırklar’a ***ürerek, bir kurban kestirirmiş.
Suzan böylesine bin nazlarla büyüyüp, güzel bir genç kız olmuş. Müslüman komşularının oğlu Adil’le, birbirlerine aşık olmuşlar. Yine bir doğum yıl dönümünde, annesi Suzi’yi, hizmetçilerle beraber kurbanını kesmek üzere, Kırklar Ziyareti’ne göndermiş. Arkalarından habersizce Adil de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzi, Adil’le beraber, dağın arkasına dolanmışlar ve orada sevişmişler. Kırklar Ziyareti, bu beraberliği bağışlamamış ve ziyaret Suzi’yi çarpmış. Kız On Gözlü Köprü’nün orada, Dicle’de boğularak ölmüş. Suzi’nin ölümünden sonra, Adil de aklını yitirmiş.


TEKERLEMELER

Al şu takatukaları, takatukacıya ***ür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa, takatukaları taka tukalatmadan geri getir.
Eller pekmezlenmiş de biz pekmezlenmemişiz.
Bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
Hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş. Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince Haklı da Hakkı’nın hakkından gelmiş.
İndin dereye silindim silindim çıktım.
Iramazan
Irgatları ıramazan irgadamadan al da gel.
Yağmur yağarsa raylar ıslanır, yağmur yağar saraylar ulanır.
Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli


pessimist06
TÜRKÜ

Gurbet elde bir hal geldi başıma
Ağlama gözlerim Mevlam kerimdir
Derman ararken derde düş oldum
Ağlama gözlerim Mevlam kerimdir


Hüma kuşu yere düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleman'a kalmadı
Dedim yare gidem nasip olmadı
Ağlama gözlerim Mevlam kerimdir


Kağıda yazılmıs ufak yazılar
Anadan ayrılmıs körpe kuzular
Derdi olan yüreğinden sızılar
Ağlama gözlerim Mevlam kerimdir

ANONİM

__________________________________________________

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 11:47
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016