Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 25-02-14, 20:01 #1
o1ezL... o1ezL... çevrimdışı
Varsayılan Tarım ve Hayvancılık Kredileri
Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi

Genel Bilgiler

Manda veya Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde manda veya süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi sunuyoruz.

Özellikleri

Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi kapsamında;

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık yaşta sığırların alımı, ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 48 aylık yaşta olan Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş manda alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinası ve silaj makinesi alımı, diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

Genel Bilgiler

10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri kapsamında;

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık ve en az bir doğum yapmış, büyükbaş hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinası ve silaj makinesi alımı, diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

Genel Bilgiler

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, Saanen, Kilis, Ankara ve Kıl keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapan veya en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere yükseltmek isteyen üreticilerimize Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri kapsamında;

Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş hayvanların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ,çayır biçme makinesi ,silaj makinası alımı ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredileri

Genel Bilgiler

50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayısını 50 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredileri kapsamında;

Damızlık düve yetiştiriciliği için barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinası, çayır biçme makinası ve silaj makinesi alımı ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli 4-13 aylık dişi danaların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.Büyükbaş Besicilik Kredileri

Genel Bilgiler

Manda dahil olmak üzere 10 baş ve üzerinde büyükbaş besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Büyükbaş Besicilik Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Büyükbaş Besicilik Kredileri kapsamında;

Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi alımı ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), azami 18 aylık ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.Küçükbaş Besicilik Kredileri

Genel Bilgiler

100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Küçükbaş Besicilik Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Küçükbaş Besicilik Kredileri kapsamında;

Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Koyun Keçi Kayıt sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) en az 6 aylık ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi,
ürünlerimiz sunulmaktadır.


Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

- Tarımsal Kredi Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,
- Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu,
- Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
- Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
- Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
- Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
- Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),
- Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler
__________________

Mesajı son düzenleyen o1ezL... ( 25-02-14 - 20:09 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-02-14, 20:08 #2
o1ezL... o1ezL... çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri
Seracılık Kredileri

Genel Bilgiler

Kontrollü örtü altı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda "Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tarafından tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere Seracılık Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Seracılık Kredileri kapsamında;
Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi
ürünlerimiz sunulmaktadır.Organik Tarım Kredileri

Genel Bilgiler

Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esasları dâhilinde, organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimi yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek/tüzel kişi üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Organik Tarım Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Organik Tarım Kredileri kapsamında;

Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi
ürünlerimiz sunulmaktadır.Sulama Kredileri

Genel Bilgiler

Su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurmak isteyen gerçek/tüzel kişi üreticilere Sulama Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Sulama Kredileri kapsamında;

Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması için,
Modern basınçlı sulama sistemi (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına, yönelik yatırım giderleri için,
yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.Hasat ve Pazarlama Kredileri

Genel Bilgiler

Hasat ve pazarlama döneminde nakit ihtiyacının finansmanına yönelik gerçek/tüzel kişi üreticilere Hasat ve Pazarlama Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Hasat ve Pazarlama Kredileri kapsamında;
Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin hasat dönemi/ürün elde etme dönemi öncesi veya hasat dönemi sonrası kısa süreli nakit ihtiyacının finansmanı için,
İşletme kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.Arazi Alım Kredileri

Genel Bilgiler


Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi ve tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulabilmesini teminen, gerçek/tüzel kişi üreticilere Arazi Alım Kredisi sunuyoruz.

Özellikleri

Arazi Alım Kredileri kapsamında;

Üzerlerinde birlikte mülkiyetin söz konusu olduğu tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da
Hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınması amacıyla
yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

- Tarımsal Kredi Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,
- Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu,
- Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
- Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
- Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
- Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
- Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),
- Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-06-14, 18:57 #3
mum mum çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri


Teşekkürler, işe yarar bilgiler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-14, 16:53 #4
sefathorax sefathorax çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Teşekkürler. güzel olmuş derlenmesi .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-07-15, 16:45 #5
AboveShaft AboveShaft çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-12-15, 01:07 #6
hayri060 hayri060 çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Kayınpederimden miras olarak kalan 100 başlık ahır ve ahır büyüklüğünde samanlık var. Bu ahır 40 dönümlük arazi içinde.

Bu arazi bize düştü, tapusu var ancak müşterek tapulu. Hissedar çok olduğu için tapuyu ayıramadık, anlayacağınız meşakkatli bir iş

Bu ahırı ve araziyi değerlendirerek besi veya damızlık hayvan yetiştirmek istiyorum.

Hayvancılık kredilerinden faydalanmak istiyorum.
Bundan nasıl faydalanabilirim ?

Tapu ve vekalet sorununu gözönünde bulundurarak cevap verirseniz sevinirim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-01-16, 16:48 #7
nigtwish2 nigtwish2 çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Devlet desteğiyle büyük baş yada tavuk çiftliği kurmak istiyenler için verilen bazı teşvikler bulunmakta şartlar için linke tıklayın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-01-18, 16:50 #8
fiberay fiberay çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Arkadaşlar yeni konu açmak istemediğim bulabildiğim bu konuya yazıyorum. Faizsiz hayvancılık kredisi hakkında bilgisi olan birileri var mı? Hayvanların küpe numarasını kayıt ettirmeden bu krediyi almak mümkün değil mi? Tarım ilçe müdürlüğüne kayıt edilmesi gerek yazılmış burada ama emin olamadım https://www.kredivepara.com/faizsiz-...eren-bankalar
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-05-18, 09:05 #9
brtmrtzcn brtmrtzcn çevrimdışı
Varsayılan C: Tarım ve Hayvancılık Kredileri

arkadaşlar, hayvancılık kredimi mayıs 2019 a kadar erteledim ama hayvanım yok. hayvanım olmadığı için banka ertelemeyi saymıyor. bilgisi olan lütfen cevaplar mı?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:44
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018