Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 09-01-10, 17:15 #1
SiLєηт αѕѕαѕiη SiLєηт αѕѕαѕiη çevrimdışı
Varsayılan I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?


I. Mehmed Çelebi kimdir ve neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir?1413-1421 tarihleri arasında Osmanlı tahtına oturan Sultân Mehmed Çelebi, 781/1380 yılında Germiyanoğullarından Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hâtun’dan dünyaya gelmiştir. Asil ve dindar bir devlet adamı olan Mehmed Çelebi, bazı tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu ve 9. asrın müceddidi kabul edilmektedir. Babasının esareti sırasında vezir Bâyezid Paşa’nın tavsiyelerine uyarak Amasya’ya gitti ve padişahlığını ilan etti. Kardeşi İsa Çelebi’yi tasfiye etti. Ancak Süleyman Bey’in Ankara’ya kadar gelmesi üzerine, Amasya-Tokat-Sivas bölgesiyle yetindi. İyi bir diplomattı. Musa Çelebi önce Mehmed Çelebi’ye itaat etti. Ancak 1410 yılında Rumeli’de saltanatını ilan edince durum değişti. 1413 yılında kardeşi Musa Çelebi’nin öldürülmesinden sonra, Osmanlı tahtının tek vârisi olarak kaldı. Osmanlı tarihçileri tarafından ye| asrın yani Hicrî 9, asrın siyâset alanında müceddidi olarak kabul edilmektedir.
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine hareke! geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa’j kuşattı. Hacı İvaz Paşa’nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid’in sur dışııf da kalan kabrine hakaret bile etti. İşte bu kargaşa içinde Sultanlık koltuğuna oturaf Mehmed Çelebi, Aydın’daki Candaroğullarımn da tabiiyetini kabul ettikten sonıj Karamanoğlu’nun üzerine yürüdü ve halasının oğlu olan Karamanoğlu II. Mehmed esir aldı. Sonra affetti. Bu arada Venedik donanmasına karşı 1416 yılında Çalı Bey ko) mutasındaki Osmanlı donanması hücuma geçti, ancak mağlup oldu. Buna karşılık Mac Kralı Sigismund’un haçlı seferi teşebbüsü, Mehmed Çelebi’nin bir paşası olan Gâzî İsha| Bey tarafından püskürtülünce Osmanlı prestij kazandı. İshak Bey’in 1415 muharebesin den sonra Türklerin Bosna Sarayı dedikleri Sarajevo Osmanlı’nın eline geçti. İshakl Bey’in Rumeli’deki bu fetihleri Romanya ve diğer Balkan bölgelerinde de devam etti.j Sultân Mehmed de boş durmuyor ve Sinop’daki Candar Beğliğinin bir kısım topraklarını} Osmanlı Devleti’ne ilhak ediyordu.
Osmanlı Devleti, yeniden eski ihtişamına kavuşmak üzere iken, iç ve dış düşmanlar, iki büyük gaileyi Osmanlı Devleti’nin başına açmakta gecikmediler. Ancak Sultânf Mehmed’in fevkalade basiretli idaresi ve Allah’ın yardımıyla bu iki büyük bela da aşıldı.
Bunlardan birincisi, Şeyh Bedreddin isyanı idi. Musa Çelebi’nin Kazaskeri ve birj nevi Şeyhülislâmı olan bu ilim adamı, belli çevrelerce kullanıldı. Musa Çelebi’nin tasfiyesinden sonra Sultân Mehmed tarafından yüksek bir maaş verilerek İznik’te mecburi 1 ikamete zorlanan Şeyh Bedreddin, Aydın ve İzmir taraflarında fesada başlayan Börklü-ce Mustafa ve Manisa civarında ortaya çıkan ve aslında bir Yahudi dönmesi olan Torlak Kemal ile olan eski ilişkilerinden korkarak, Kastamonu-Sinop-Kefe üçgenini takipten sonra Eflak Voyvodasına sığındı. Daha önce Şeyh Bedreddin’in kazaskerliği sırasında onun kethüdalığını yapan Börklüce Mustafa, İzmir’de, Urla yarımadasının kuzey tarafındaki Karaburun’da, Yahudi dönmesi Torlak Kemal ise, Manisa’nın Kızılbaşlarla meskûn bölgelerinde Osmanlı Devleti’nin aleyhinde bir isyan hareketine hazırlık yapıyorlardı. Şeyh Bedreddin’in de Rumeli’de bu tür hareketlere girişme teşebbüsleri bardağı taşıran son damla oldu. Bizans bunları şiddetle destekliyordu. Ordularının sayısı 5.000 ve 10.000’lerle ifade edilen ve Dede Sultân diye de anılan Börklüce Mustafa’nın isyanı, Timurtaş Paşa-zade Ali Bey’in de mağlup olmasıyla ciddileşti. Mehmed Çelebi’nin oğlu Şehzade Murâd, Bâyezid Paşa’nın da yardımıyla Börklüce Mustafa ve asi kuvvetlerin üzerine yürüdü ve ele geçirilen Dede Sultân idam edildi. Bunu Torlak Kemal’in tepelenmesi izledi ve böylece Osmanlı Devleti’nde ilk ciddi alevi isyanı bastırılmış oldu.
Bunun üzerine Rumeli’deki Deliorman’da yerleşen Şeyh Bedreddin isyanı genişletme çabalarını sürdürdü. Selanik taraflarında Düzmece Mustafa ile meşgul olan Sultân Mehmed, olayı duyunca hemen Serez’e geldi ve Bâyezid Paşa’nın gayretiyle Şeyh Bedreddin ele geçirildi ve Serez çarşısında idam edildi. İdamına fetva veren ise, Sa’deddin Teftezâni’nin talebelerinden olan Herat’lı Mevlânâ Haydar’dır. 1420 yılında bu olay da kapatılmıştır.
Sultân Mehmed’in ikinci belası ise, Timur tarafından esir alınarak 16 yıl ortadan kaybolan ve ancak Bizans ve benzeri dış düşmanların tahriki ile saltanat iddiasıyla ortaya çıkan Yıldırım’ın gerçekten oğlu Düzmece Mustafa’dır. Normalde Sultân Mehmed’in ağabeyidir. Niğbolu Sancakbeyi Aydınoğlu Cüneyd’in de desteğini alarak kıyam eden Düzmece Mustafa, Sultân Mehmed’e yenildi ve Bizans İmparatoruna sığındı. Sultân Mehmed hayatta olduğu müddetçe salıverilmemek ve buna karşılık İmparatora yılda 300.000 akçe ödenmek şartıyla anlaşma yapıldı ve hatta bu anlaşmanın da etkisiyle Sultân Mehmed, 1420’de İstanbul’da İmparator II. Manuel’i ziyaret bile etti.
Sultân Mehmed Çelebi 39 yaşında vefat etti ve Bursa’daki Yeşil Türbeye defn o-lundu. Vefatında Osmanlı devleti eski genişliğine ve kuvvetine ulaşmıştı. 24 kere savaşa giren Mehmed Çelebi 40 yerinden yara almıştı. Samimi, dürüst, dindar ve diplomat bir devlet adamıydı.

ZEVCELERİ:
1- Şeh-zâde Kumru Hâtûn; Amasyalı bir Paşa’nın torunu.
2- Emine Hâtûn; Dulkadır oğlu Mehmed Bey’in kızı ve II. Murad’ın annesi.
ÇOCUKLARI: 1- Şeh-zâde Küçük Mustafa. 2- Şehzade II. Murâd. 3- Şehzade Mahmûd. 4- Şehzade Yusuf. 5-Şehzâde Ahmed.
Sultân Mehmed Çelebi zamanındaki ileri gelen devlet adamları arasında, baştan beri onun sadık bir veziri olan Bâyezid Paşa’yı, ilmiyeden gelen İbrahim Paşa’yı ve Bursa kahramanı Hacı İvaz Paşa’yı; asrındaki büyük âlimler arasında Sa’deddin Teftezânî’nin talebelerinden Mevlânâ Burhânüddin Haydar’ı, Mevlânâ Sarı Ya’kub’u, Kara Ya’kub lakabıyla meşhur olan Ya’kub bin İdris’i, Kâfiyeci lakabıyla meşhur Mevlânâ Muhyiddin’i ve Bâyezid-i Sofî’yi; zamanındaki maneviyât erenlerinden özellikle Şeyh Abdüllatif’i, Amasyalı Pir İlyas’ı ve Şeyh Muslihuddin Halife’yi; şâirlerden ise sadece Hüsrev ü Şirin müellifi Şeyhi ile Molla Ezherî ve Şair Zihni’yi sayabiliriz


Kaynak : Prof.Dr. Ahmet Akgündüz
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-01-10, 19:13 #2
Berk/4Moonspell Berk/4Moonspell çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?


Daha geniş kapsamlı olmuş elinize sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-01-10, 22:16 #3
FantastiCa FantastiCa çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?


Paylaşımın için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-11-10, 23:33 #4
etfa etfa çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

evet güzel bir payleaşım olmus saol I.Mehmet Çelebi yanlıs hatırlamıyorsam I.Beyazıt'ın oğluydu ve I.Beyazıt esir alınınca osmanlı yıkılma dönemine girmis ve Mehmet Çelebide ülkenin basına geçip fetihler yapmıs ve ülkeyi bu kötü durumdan kurtarmıstır bu yüzden II. kurucu olarak kabul edilir
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-11-10, 23:41 #5
antigonos antigonos çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

çok güzel olmuş.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-11-10, 01:28 #6
Prince Of DarkneS Prince Of DarkneS çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Güzel Konu.. Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-11-10, 12:30 #7
Shajack Shajack çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Tesekkurler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-12-12, 22:10 #8
Denz91 Denz91 çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

bilgiler için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-01-13, 04:52 #9
inanwade inanwade çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Osmanlı o zaman fetret devrine girmişti. Aldığı büyük Timur yenilgisinden sonra, Beyazıt fetihlere devam edemedi. Osmanlı geriledi toprak kaybetti, hatta yıkılma noktasına geldi. 11 yıl kadar sürdü bu süreç. Ondan sonra I.Mehmet Çelebi tahta geçti, Osmanlı'yı tekrar ayağa kaldırdı.
Özet olarak Osmanlı'nın 2. kurucusu olarak bilinmesi bu nedendendir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-11-16, 02:06 #10
cyuksekbag cyuksekbag çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

2016 kpss ortaöğretim sorusu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-12-16, 15:08 #11
AlperenYabgu AlperenYabgu çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Güzel bir yazı olmuş.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-12-16, 21:34 #12
Mehmet KAYA Mehmet KAYA çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

kısacası fetret dönemi vardı.herkes kral benım diyordu.
birlik yoktu tam dağılacaktı ki devlet çelebi topladı ortalığı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-12-16, 21:46 #13
Adith Adith çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

teşekkürler iyi bilgiler var
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-12-16, 22:20 #14
veleciraptor veleciraptor çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Ankara Savaşı’nın ardından başlayan Fetret (kargaşa) dönemi Anadolu’daki siyasi ve ekonomik düzenin sarsılmasına neden oldu. Yıldırım Beyazıt’ın yenilerek Timur’a tutsak olması sonucunda oğulları arasında başlayan taht kavgası, 1413’te Mehmet Çelebi’nin ülkenin yönetimini tek başına alıncaya kadar sürdü. Çelebi Mehmet tahta çıkınca iç savaşın eşiğinde dağılma tehlikesi yaşayan Osmanlı'da devlet gücünün tek bir elde toplanmasını ve böylece devletin dağılmasını önledi. Bu nedenle Mehmet Çelebi, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu anlamına gelen “Bani-i Sani Devlet” olarak anılan padişahtır. Bu taht kavgası döneminde binlerce Anadolu insanı, kardeşler arasında yapılan savaşlarda can verdi, birçok yer harap oldu. Fakat Osmanlı Devleti’nin Fetret döneminde dağılmaması, kuruluşunda atılan temellerin ne kadar sağlam olduğunu ortaya çıkardı.

http://www.serenti.org/ankara-savasi...-ve-sonuclari/
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-17, 20:19 #15
MusTi MusTi çevrimdışı
Varsayılan C: I. Mehmed Çelebi neden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir ?

Eline Saglik
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:38
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018