Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 06-08-09, 19:06 #1
özdemir39 özdemir39 çevrimdışı
Varsayılan SULTANDAĞI TARIHI ve FOLKLÖRLERİ SERİSİSULTANDAĞI İLÇESİ
(İSHAKLI)

1-İlçenin Tarihi Durumu:
a) Adının geldiği yer: Sultandağı ilçesi jeolojik bakırçağ devrinde kurulmuş, Selçuklular devrine kadar Bizanslıların elınde bulunmuş, Bizansın doğuya, Türklerinde batıya yaptığı akınlarda yol uğrağı olmuş, Anadolu-Bağdat yolunun geçmesi ile önem kazanmıştır.Antik çağdaki isimleri İNSUYU Oğuz Pınarının suyunun çıktığı yerin mağara (in) olması ile öyle ad almış olması çok muhtemeldir.Yine İshaklıya yakın bir yerde iki adet antik çağ şehri vardır.Bunlardan yeri bilinmeyen antik çağ şehri OREKREA vardır.(Bu şehrin yeri YÜKSEL ÖZDEMİR tarafından ilgili devlet dairesine bildirilmiştir.)
1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçukluların Anadolu'yu Türk yurdu yapmak için akınlar düzenledikleri, sık sık Bizans ordusu ile karşı karşıya geldikleri tarihi gerçeklerdir.1176 yılında Bizans İmparatoru tarafından, Türkleri Anadoludan atmak için büyük bir ordu toplar ve Bizans ordusu ile Selçuklu Ordusu şimdiki Bolvadin Ovasında karşı karşıya gelir.Selçuklu ordusu Bizans ordularının kalabalıklığı yüzünden
ikiye ayrılır. Geceleri Emirboğa kumandasındaki birliklerin şimdiki Emirdağlarına,Sultanboğa kumandasındaki birliklerin ise,şimdiki Sultandağlarına çekil-
dikleri rivayet edilmiştir. Selçuklu zaferinden sonra zaptedilen bu yerlere,1257 yılında
iskan işleri tamamlandıktan sonra,Sultandağı (İSHAKLI) ,İshak bey isimli bir oba beyine arazisi tımar olarak verilmiştir. İlçenin eski ismide,kurucusunun ismine izafeten İSHAKLI olarak konmuştur.
Bir rivayete göre de,Selçuklu ordusunun bir kanadına kumanda eden,İSHAK bey
adındaki kumandan savaşta zayıf düşerek geri çekilmek mecburiyetinde kalır.Şimdiki
ilçe merkezinin bulunduğu yere saklanır.Bu yerler o zamanlar sık ormanlarla kaplı ol-
duğundanİSHAH Bey'i takip eden düşman bu sahaya girememiş ve İSHAK burada saklı demiş,İSHAK saklı denilirken de ilçenin isminin İSHAKLI olarak kaldığı söylenir.
İshak Bey bu savaşta şehit düşmüş ve mezara Çarşı camiinin Güneyindedir.Mezara 1989 yılında belediye tarafından yeniden onarılmıştır.Aynı savaşta Uç Beyi Ahmet Remzi Tarhani de şehit düşmüş olup mezarı Akşehir yolu üzerindedir.
01.04.1958 tarihinde 7033 sayılı yasa ile Çiftlik kasabası ile birleştirilmiş ve İlçe olmuştur.İsminide Eteginden kurulduğu Sultan Dağlarından alarak SULTANDAĞI İlçesi olarak isimlendirilmiştir.İki belde arasındaki uyuzmazık ve geçimsizlik 14 yıl sürmüş, Çiftlik semtinin isteği üzerine 29.02.1972 tarih ve 10686 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çiftlik semti ayrılarak YEŞİLÇİFTLİK kasabası adını almıştır.Şimdi İlçe Merkezi SULTANDAĞI olarak devam etmektedir.NOT:YÜKSEL ÖZDEMİR ismi verilerek alıntı yapılabilir.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-08-09, 19:07 #2
özdemir39 özdemir39 çevrimdışı
Varsayılan C: SULTANDAĞI TARIHI ve FOLKLÖRLERİ SERİSİb) SELÇUKLULAR DÖNEMİ:
Sultandağı İlçesinin kurulduğu yer, Anadolu Bağdat yolunun üzerinde bulunmasından dolayı önem kazanmıştır.Bunun içinde yapılan savaşlarda, Bizanslılar ve Selçuklular arasında sık sık el değiştirmiş, daha sonra büyük haçlı ordularının akınlarına sahne olmuş, Selçukluların Haçlı Ordusunu yenmesi ile tekrar Selçuklulara geçmiştir.
İslam Ordularının geçişleride bu güzergâhtan olmuştur.Selçuklular burayı bir köprü başı olarak kullanmışlardır.İlçe merkezinde Selçuklu imzasını taşıyan büyük eser İSHAKLI KERVAN SARAY'I Selçuklu Hakanı Alâaddin Keykubat zamanında 1249 yılında, veziri SAHİP ATA Fahrettin'i Ali tarafından yaptırılmıştır.Bu küllüyenin masraflarının karşılanması içinde bugünkü Yeşilçiftlik kasabasına büyük bir çiftlik kurmuştur.
c)ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ:
Selçukluların yıkılmasından sonra Eşref Oğullarının, Sahip Ata Oğullarının, Germiyan Oğullarının ve Karaman Oğulları Beylikleri arasında sık sık el değiştirmiştir.
d)OSMANLILAR DÖNEMİ:
İSHAKLI Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.Etrafı surlarla çevrili ve üç kapısı olan İSHAKLI'NIN surlarını Fatih Sultan Mehmet yıktırmıştır.Yavuz Sultan Selim Mısır ve İran. Kanuni Sultan Süleyman,İran seferine buralardan geçmişlerdir.
Uzun yıllar Akşehir'e bağlı kalmış, sonra ilçe olmuş ve Afyon Sancağı, Bursa Vilayetine (Hüdavendigar) bağlı olarak 1890 yılına kadar ilçe olarak yönetim devam etmiştir.Sonra ilçelikten Bucak (Nahiye) Merkezi yapılmış ve Bolvadin İlçesine bağlı olarak Afyonkarahisar vilayetine bağlanmıştır.
e)CUMHURİYET DÖNEMİ:
İstiklal Savaşının Hareketli zamanına ait Büyük Taaruz planlarının hazırlandığı ve uygulandığı karagâh olarak kullanılmış, asker yerleştirilmiş bir beldedir.İSHAKLI 1865 yılında Belediye olmuş,bu belediyelik 1930 yılına kadar sürmüş, nüfusun azalması ile belediyelik 1930 yılında düşürülmüş ve bucak merkezi olarak ve muhtarlıkla idare edilmiştir.1955 yılında tekrar belediyelik hakkını elde etmiş, 1958 yılında Çiftlik ile birleşerek SULTANDAĞI ismi ile ilçe merkezi olmuştur.

NOT:YÜKSEL ÖZDEMİR ismi verilerek alıntı yapılabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-08-09, 19:08 #3
özdemir39 özdemir39 çevrimdışı
Varsayılan C: SULTANDAĞI TARIHI ve FOLKLÖRLERİ SERİSİ2-İLÇENİNİ COĞRAFİ DURUMU :
a) İlçenin yeri : Doğusunda Koya İl'iAkşehir İlçesi,Batısında Çay ilçesi,Kuzeyinde Bolvadin İlçesi,Güneyinde Isparta İl'i Yalvaç ile çevrilidir.
b) İlçenin yeryüzü şekilleri : İlçe kuruluş itibariyle arazisi meyilli olup,doğusu açık ve düzlük,batısı ve güneyi torosların bir kolu olan Sultan dağlarıdır.Bu dağlar kıvrılma ve kırılmalarla ikinci,üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur.Kraterlere çok rastlanır.Akşehir veEber gölleri arası ovalık olup,jeolojik devirlerde bir iç deniz olduğu sanılır.Çünkü yer yer kumluk,silis,kil tabakaları ile birlikte suda yaşayan canlılara ait fosillere de rastlanmaktadır.Sultandağı İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bir birinden ayırır.
Çay ilçesinin güneyindeki Sultan Ana tepesiyle (Gelincik Ana) İç Anadoluyu Ege bölgesinden ayırır.Afyonkarahisar dan geçen Akarçay etraf dağlardan aldığı seller ve küçük çaylarla,Eber gölüne dökülür.Sultan dağlarından eriyen kar suları ile oluşan dere ve çaylarla sular Akşehir gölüne dökülür.Akşehir ve Eber göllerine akan dereler,dik ve düzensizdir.Sultan dağlarının etekleri kalın topraklarla kaplı olduğundan,Akdeniz bitki örtüsü Maki'lere benzer bodur bitki örtüsüne rastlanır.Tepeleri yalçın kayalıktır. Derelerin dik ve düzensiz oluşu nedeniyle ilçede yer yer erozyon meydana gelmekte-
dir.Erozyonun önlenmesi için dağlara çam ve meşe ormanı dikilmiştir.
İlçe sısrları içinde Akşehir gölünün batısı,Eber gölünün doğusu yer alır.Eber gölü güney doğusundaki tabii bir kanalla fazla suyunu ,Akşehir gölüne boşaltır.Şimdi Eber,Akşehir sulama kanalı yapılmış ve tabii kanal terk edilmiştir.Her iki gölün alanı
ilkbahar aylarında genişler,yaz aylarında daralır.Akşehir gölü alanı 210 kilo metre kare,Eber gölünün alanı 104 kilo metre karedir.Bu göllerde istikrarlı bir su düzeni olmayıpdüzensizdir.Suları tatlıdır.Bu göllerde sazan ve turna balıkları ve çapak balık
bulunmaktadır.Ayrıca bu göllerde kamış ve hasır otu yetişmektedir.Su Ürünleri Kooperatifi üreticileri bu gölden istifade etmektedirler.Eber gölü zaman zaman sulamada da kullanılmaktadır.
c) İklimi :Akdeniz,Ege ve İç Anadolu'nun bir birinden ayrıldığı noktada bulunmasından dolayi,çoğunlukla Ege benzeri iklim hüküm sürmekle birlikte,kışları sert ve yağışlı,yazları sıcak ve kurak geçer.Akşehir gölünün son yıllarda Eber gölünden beslenememesi sonucu sukarının azalmasıyla iklim yaz aylarında daha kurak geçmekte ve adeta bir kuraklık oluşuyor izlenemi vermektedir.Akşehir gölünün taban çamurunun temizlenmesi ile sularının çoğalacağı Prof.Nizamettin KAZANCI tarafından seminerle açıklanmış ve Akşehir gölünün önemi anlatılmıştır.
d) İlçenin Ekonomik Durumu :İlçenin zirai durumu,arazi bölünüşü aşağıdaki şekilde olup işlenen arazinin büyük bir kısmında kuru ziraat yapılarak,hububat ürünü üretimi sağlanmaktadır.
Mer'a arazisi 99.670 dekar
Tarla arazisi 417.690 dekar
Ormanlık arazisi 117.770 dekar
Kültüre elverşli olmayan arazi 70.230 dekar
Meskün yerler 3.640 dekar
Yüzölçümü toplamı 709.000 dekar

Ekilebile arazinin 70.000 dekarlık sahası,çeşitli akarsular,derinkuyu ve artezyenlerden sulandığı,138.500 dekarlık tarla bitkisinin ekilen kısmında ise kuru ziraat yapıldığı,70.000 dekarlık arazinin 36.000 dekarlık kısmında modern meyvacılık,4.000 dekarlık kısmında baklagiller,sebze ve diğer sanayi bitkilerinin üretildiğiİlçe Tarım Müdürlüğünün 2000/2005 yılı istatisklerinde n doğrulanabilmektedir.
İlçe merkezi ve 13 yerleşim yeri olan köy ve kasabaları,geçiminin %60 ını hububattan sağlamaktadır.İlçe merkezi dahil 7 köy ve kasabada çeşitli meyva türleri
yetiştirilmektedir.Son yıllarda standartlara uygun modern meyvacılık teknikleri ile yüksek kalitede kiraz,vişne,elma yetiştirilerek iç ve dış pazarlarda rekâbet imkânı bularak çevre ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.Bu gaye ile ilçenin dereçine kasabasında ,meyva suyu ve konsantre fabrikası açılmıştır.MORELLO firmasınca çalıştırılmaktadır.Ayrıca ilçe merkezine 1991 yılında Alman KÜHNE firması sirke fabrikası ve KAVALA firmasıda KONSERVE fabrikası açmıştır.Kavala firması fabrikayı NİMEKS firmasına satmış olup şimdi bu fabrikada çeşitli meyva ürünleri paketlenmektedir.İlçede ve çevre kasaba ve köylerde soğuk hava depoları bulunmaktadır.
Önceki yıllarda ilçe ekonomisine büyük katkısı olan mer'a hayvancılığı,Mer'aların
azalması ve nüfusun çoğalması nedeniyle,ilçedeki hayvancılık,Mer'a hayvancılığından besi hayvancılığına dönüşmüştür.İlçede üretile süt çeşitli firmalara satılmaktadır.Köylerde Kooperatifler kurularak,kültür inekleri getirilmektedir.Küçükbaş
hayvanlarımız son yıllarda oldukça azalmış ve büyük baş hayvancılık çoğalmıştır.Besi hayvanlarıda Afyonkarahisar ve İstanbul'a kesime gönderimektedir.Elma fiatlarının düşmesi ile de elma bahçeleri sökülmekte ve kiraz üretimi hızla çoğalmaktadır.

NOT :Yüksel ÖZDEMİR ismi verilerek alıntı yapılabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-08-09, 19:08 #4
özdemir39 özdemir39 çevrimdışı
Varsayılan C: SULTANDAĞI TARIHI ve FOLKLÖRLERİ SERİSİSULTANDAĞI İLÇESİ NÜFUS SAYIM SONUÇLARI :
YILLAR
1985 1997 2007
Sultandağı Merkez nüfusu : 5.385 6428 6364
Akbaba köyü : 241 164 165
Çamözü (Şemşik) köyü : 603 496 573
Çukurcak Köyü : 998 632 456
Dereçine Kasabası : 2512 2455 2612
Doğancık Köyü : 457 281 310
Karakışla Köyü : 369 163 133
Karapınar Kasabası : 3004 1795 1570
Kırca Kasabası 1389 1585 1930
Taşköprü Köyü 267 158 125
Üçkuyu Kasabası 1321 740 596
Yakasinek Kasabası 3067 2706 2278
Yenikarabağ Köyü 524 117 82
Yeşilçiftlik Kasabası 3167 2506 2612
TOPLAM ........... 22184 22882 19487

e) İlçenin nüfusu : İlçe merkezi,kasaba ve köylerinin genel nüfus sayımları yukarıda gösterilmiştir.Gösterildiği gibi,ilçe genel nüfusunda,her sayımda azalmalar olmaktadır.
İlçe nüfusunun artması ancak sanayi yatırımlarının ilçeye gelmesine bağlıdır.

f)İlçenin ulaşım durumu : ;İlçe merkezinden Konya-Afyonkarahisar karayolu geçmektedir.İlçeye 3700 metre uzaklıkta ise,Afyonkarahisar-Konya demiryolu (Anadolu-Bağdat hattı) geçmektedir.İlçenin tüm yerleşim birimlerinin yolu olup yaz kış
ulaşıma açıktır.Tüm köyleri ile telefon haberleşmesi vardır.Her yerleşim birimine çalışan günlük vasıta vardır.Yol güzergahındaki yerleşim birimlerinin ulaşımı daha kolaydır.Her yerleşim biriminin elektriği mevcuttur.


NOT: Yüksel ÖZDEMİR ismi verilerek alıntı yapılabilinir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-08-09, 19:09 #5
özdemir39 özdemir39 çevrimdışı
Varsayılan C: SULTANDAĞI TARIHI ve FOLKLÖRLERİ SERİSİ


3-İLÇENİN MİLLİ KÜLTÜR DEĞERLERİ:

A-MİLLİ GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ:FOLKLÖR

1-Mahalli Oyunlar: İlçenin nüfusunu meydana getiren birimlerdeki köy toplulukları Türkmen,Yörük,Oğuz Boyu,Akkoyunlu,Avşar gibi yerli halk boylarından meydana gelmiş olup, her boyun kendine özgü mahalli oyunları, ülke gelenelindeki çeşitli bölgelerden derleme biçimindedir.Yörenin kendine özgü mahalli oyunu yoktur.

2-Düğünlerde Yapılan Seyirlik Oyunlar: Düğünlerde Sepetçioğlu,Köroğlu,Harmandalı gibi oyunlar yöremizde seyirlik oyunlar olarak gösterilmektedir.

3-Kaşık Oyunları:İlçede düğün ve eğlencelerde en çok oynanan kaşık oyunları Konya,Ankara,Mersin kaşık oyunları kapsadığı gibi, Afyonkarasihar'a özgü Kapı ardına asa koymuş eleği.Gökte yıldız urgam urgam ve diğer adı ile kırık hava olarak bilinen diğer oyunlarda oynanmaktadır.

MANİLER:Yöreye özgü türkü olmamakla beraber, ülkemiz kültürünü yansıtan, acı veren ölümlerde veya dengesiz bir kız kaçırma sonunda ve halk tarafından konulara göre yakma türküler veya ezgiler zaman zaman söylenmektedir.

SIK SIK SÖYLENEN MANİLER

Zeytin Kara ben kara Mezarlıkta üzerlik Al horozu kanadı
Zeytine vermem on para Mevlan vermiş güzellik Gül dalına tünedi
Aldık kızınızı gidiyoruz Aman hocam bir muska Dışa çıkma molla Ali
Ağlayın kara kara İkimize nazarlık Eller seni kınadı
xxx xxx xxx
Ayağında donu Karşıda Sultandağı Göle girme derindir
Hergün giyerim onu Şişede zeytin yağı Bugün hava serindir
Yengem güzel olmasa Aç gelin yarelerin Ellere yar bulunmuş
Alırmıydık biz onu Çalalım merhem yağı Bize Allah kerimdir

Bu maniler daha çok düğünlerde, özel eğlencelerde, gençlerin bir birlerine karşı deyiş halinde söyledikleri manilerdir.Ancak eski yıllardaki gibi söylenmediği gibi gide gide özelliğini kayıpettiği tespit edilmiştir.
Yakma türküler aileleri ilgilendirdiğinden buraya alınmamıştır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:50
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016