Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-12-06, 11:31 #1
STaTiC_X STaTiC_X çevrimdışı
Varsayılan Osmanlı Padişahları Hakkında BilgiOsmanlı Padişahları Hakkında Bilgi
OSMAN GÂZî;
Pâdişâhlık Sırası: Bir
Baba Adı : Ertuğrul Gâzî Bey
Ana Adı : Hayma Ana
Doğum Târîhi : 1258
Cülûsü : 1281, 1284, 1299
Saltanat Müddeti : Yirmi yedi yıl
Vefâtı : 1326
Kabri : Bursa'da Osmân Gâzî Türbesindedir

----------------------------------------------------------


ORHAN GÂZî;
Pâdişâhlık Sırası: İki
Baba Adı : Sultân 1. Osmân Gâzî Hân
Ana Adı : Mal Hâtûn
Doğum Târîhi : 1288
Cülûsü : 1326
Saltanat Müddeti : Otuz üç yıl
Vefâtı : 1359
Kabri : Bursa'da Osmân Gâzî Türbesindedir

-------------------------------------------------------------------------


MURÂD HÂN-I;
Pâdişâhlık Sırası: Üç
Baba Adı : Sultân Gâzî Orhân Hân
Ana Adı : Nilüfer Hâtûn
Doğum Târîhi : 1326
Cülûsü : 1359
Saltanat Müddeti : Otuz yıl
Şehâdeti : 9 Ağustos 1389
Kabri : Bursa-Çekirge'de Murâd-ı Hüdâvendigâr Türbesindedir

------------------------------------------------------------------------YILDIRIM BÂYEZÎD HAN;
Pâdişâhlık Sırası: Dört
Baba Adı : Sultân 1. Murâd-ı Hüdâvendigâr Hân
Ana Adı : Gülçiçek Hâtûn
Doğum Târîhi : 1360
Cülûsü : 9 Ağustos 1389
Saltanat Müddeti : On üç yıl
Vefâtı : 8/9 Mart 1403 Gecesi
Kabri : Bursa'da Bâyezîd Hân Türbesindedir

-------------------------------------------------------------------ÇELEBİ MEHMED;
Pâdişâhlık Sırası: Beş
Baba Adı : Sultân Yıldırım 1. Bâyezîd Hân
Ana Adı : Devlet Hâtûn
Dağum Târîhi : 1389
Cülûsü : 1413
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl
Vefâtı : 1421
Kabri : Bursa Yeşil Türbededir

-------------------------------------------------------MURÂD HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası: Altı
Baba Adı : Sultân Çelebi 1. Mehmed Hân
Ana Adı : Emîne Hâtûn
Doğum Târîhi : 1404
Cülûsü : I: 1421, II: 1445
Saltanat Müddeti : Yirmi dokuz yıl
Vefâtı : 3 Şubat 1451
Kabri : Bursa Murâdiye'dedir

------------------------------------------------------------------


FÂTİH SULTAN MEHMED;
Pâdişâhlık Sırası: Yedi
Baba Adı : Sultân 2. Murâd Hân
Ana Adı : Hadîce Alime Hümâ Hâtûn
Doğum Târîhi : 30 Mart 1431
Cülûsü : I: 1444, II: 18 Şubat 1451
Saltanat Müddeti : Otuz bir yıldan fazla
Vefâtı : 3 Mayıs 1481
Kabri : Fâtih Câmii yanındaki türbesindedir

---------------------------------------------------------------------BÂYEZîD-II;
Pâdişâhlık Sırası: Sekiz
Baba Adı : Fâtih Sultân Mehmed Hân
Ana Adı : Sitti Mükerreme Hâtûn
Doğum Târîhi : 1447
Cülûsü : 3 Mayıs 1481
Saltanat Müddeti : Otuz yıl, 11 ay, 4 gün
Vefâtı : 26 Mayıs 1512
Kabri : İstanbul Bâyezîd Câmii bahçesindeki türbesindedir

-----------------------------------------------------------------YAVUZ SULTÂN SELîM HÂN;
Pâdişâhlık Sırası : Dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş dört
Baba Adı : Sultân 2. Bâyezîd Hân
Ana Adı : Âişe Hâtûn
Doğum Târîhi : 1470
Cülûsü : 24 Nisan 1512
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 4 ay, 28 gün
Vefâtı : 22 Eylül 1520
Kabri : İstanbul Sultân Selîm Câmii bahçesindedir
--------------------------------------------------------------------KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMÂN HÂN;
Pâdişâhlık Sırası : On
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş beş
Baba Adı : Yavûz Sultân 1. Selîm Hân
Ana Adı : Hafsa Sultân
Doğum Târîhi : 27 Nisan 1495
Cülûsü : 30 Eylül 1520
Saltanat Müddeti : Kırk beş yıl, 11 ay, 7 gün
Vefâtı : 6/7 Eylül 1566
Kabri : İstanbul Süleymâniye Câmii bahçesindedir
---------------------------------------------------------------------SELîM HÂN-II;
Pâdişâhlık Sırası : On bir
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş altı
Baba Adı : Kânûnî Sultân Süleymân Hân
Ana Adı : Hürrem Sultân
Doğum Târîhi : 28 Mayıs 1524
Cülûsü : 30 Eylül 1566
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 2 ay, 15 gün
Vefâtı : 15 Aralıl 1574
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii yanında, Sultân Selîm Türbesindedir

----------------------------------------------------------------------MURÂD HAN-III;
Pâdişâhlık Sırası : On iki
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş yedi
Baba Adı : Sultân 2. Selîm Hân
Ana Adı : Nûr Bânû Sultân
Doğum Târîhi : 4 Temmuz 1546
Cülûsü : 22 Aralık 1574
Saltanat Müddeti : Yirmi yıl, 15 gün
Vefâtı : 15/16 Ocak 1595
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii yanında, Sultân Selîm Türbesindedir
---------------------------------------------------------------------MEHMED HAN-III;
Pâdişâhlık Sırası : On üç
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş sekiz
Baba Adı : Sultân 3. Murâd Hân
Ana Adı : Safiyye Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 26 Mayıs 1566
Cülûsü : 27 Ocak 1595
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 10 ay, 25 gün
Vefâtı : 21/22 Aralık 1603 gecesi
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii bahçesindedir

-----------------------------------------------------------------


AHMED HAN-I;
Pâdişâhlık Sırası : On dört
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş dokuz
Baba Adı : Sultân 3. Mehmed Hân
Ana Adı : Hândân Sultân
Doğum Târîhi : 18 Nisan 1589/1590
Cülûsü : 21 Aralık 1603
Saltanat Müddeti : On üç yıl, 11 ay, 2 gün
Vefâtı : 21/22 Kasım 1617 gecesi
Kabri : İstanbul Sultânahmed Câmii yanındadır

MUSTAFA HAN-I;
Pâdişâhlık Sırası : On beş
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen
Baba Adı : Sultân 3. Mehmed Hân
Ana Adı : Bilinmiyor
Doğum Târîhi : 1591
Cülûsü : I: 22 Kasım 1617, II: 19 Mayıs 1622
Saltanat Müddeti : Bir yıl, 6 ay, 26 gün
Vefâtı : 20 Ocak 1639
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii Türbesindedir

-----------------------------------------------------OSMAN HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası : On altı
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen bir
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhfîrûz Sultân Hânım
Doğum Târîhi : 3 Kasım 1604
Cülûsü : 26 Şubat 1618
Saltanat Müddeti : Dört yıl, 2 ay, 21 gün
Şehâdeti : 20 Mayıs 1622
Kabri : İstanbul Sultân 1. Ahmed Hân Türbesindedir

-----------------------------------------------------------------


MURÂD HAN-IV;
Pâdişâhlık Sırası : On yedi
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen iki
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhpeyker Kösem Sultân
Doğum Târîhi : 27 Temmuz 1612
Cülûsü : 10 Eylül 1623
Saltanat Müddeti : On altı yıl, 4 ay, 29 gün
Vefâtı : 8/9 Şubat 1640 gecesi
Kabri : İstanbul, Sultân 1. Ahmed Hân Türbesindedir

--------------------------------------------------------------------İBRÂHİM HAN;
Pâdişâhlık Sırası : On sekiz
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen üç
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhpeyker Kösem Sultân
Doğum Târîhi : 5 Kasım 1615
Cülûsü : 9 Şubat 1640
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 5 ay, 28 gün
Şehâdeti : 18 Ağustos 1648
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii bahçesindedir

-------------------------------------------------------------------


MEHMED HAN-IV;
Pâdişâhlık Sırası : On dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen dört
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Hadîce Turhân Sultân
Doğum Târîhi : 1/2 Ocak 1642 gecesi
Cülûsü : 8 Ağustos 1648
Saltanat Müddeti : Otuz dokuz yıl, 3 ay, 1 gün
Vefâtı : 6 Ocak 1693
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir
-------------------------------------------------------------SÜLEYMÂN HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen beş
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Sâlihâ Dilâşûb Sultân
Doğum Târîhi : 15 Nisan 1642
Cülûsü : 8 Kasım 1687
Saltanat Müddeti : Üç yıl, 7 ay, 4 gün
Vefâtı : 22 Haziran 1691
Kabri : İstanbul Süleymâniye Câmii bahçesindedir

-----------------------------------------------------------------AHMED HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi bir
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen altı
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Hadîce Muazzez Hânım
Doğum Târîhi : 25 Şubat 1642
Cülûsü : 22 Haziran 1691
Saltanat Müddeti : Üç yıl, 7 ay, 14 gün
Vefâtı : 6 Şubat 1695
Kabri : İstanbul Süleymâniye'de Sultân Süleymân Hân Türbesindedir

-------------------------------------------------------------------


MUSTAFA HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi iki
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen yedi
Baba Adı : Sultân 4. Mehmed Hân
Ana Adı : Emetullah Râbiâ Gülnûş Sultân
Doğum Târîhi : 5 Haziran 1664
Cülûsü : 6 Şubat 1695
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 6 ay, 14 gün
Vefâtı : 29 Aralık 1704
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir

--------------------------------------------------------------------


AHMED HAN-III;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi üç
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen sekiz
Baba Adı : Sultân 4. Mehmed Hân
Ana Adı : Emetullah Râbiâ Gülnûş Sultân
Doğum Târîhi : 30/31 Aralık 1672/1673 gecesi
Cülûsü : 22 Ağustos 1703
Saltanat Müddeti : Yirmi yedi yıl, 1 ay, 11 gün
Vefâtı : 1 Temmuz 1736
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir

-------------------------------------------------------------------MAHMÛD HAN-I;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi dört
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen dokuz
Baba Adı : Sultân 2. Mustafa Hân
Ana Adı : Sâlihâ Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 2 Ağustos 1696
Cülûsü : 2 Ekim 1730
Saltanat Müddeti : Yirmi dört yıl, 2 ay, 12 gün
Vefâtı : 13 Aralık 1754
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir

---------------------------------------------------------------------OSMAN HAN-III;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi beş
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan
Baba Adı : Sultân 2. Mustafa Hân
Ana Adı : Şahsuvâr Sultân
Doğum Târîhi : 2 Ocak 1699
Cülûsü : 13 Aralık 1754
Saltanat Müddeti : İki yıl, 10 ay, 18 gün
Vefâtı : 29/30 Ekim 1757 gecesi
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir

----------------------------------------------------------------


MUSTAFA HAN-III;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi altı
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan bir
Baba Adı : Sultân 3. Ahmed Hân
Ana Adı : Mihrimâh Sultân
Doğum Târîhi : 28 Ocak 1717
Cülûsü : 30 Ekim 1757
Saltanat Müddeti : On altı yıl, 2 ay, 22 gün
Vefâtı : 21 Ocak 1774
Kabri : İstanbul Lâleli Câmiindedir

-------------------------------------------------------------------


ABDÜLHAMîD HÂN-I;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi yedi
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan iki
Baba Adı : Sultân 3. Ahmed Hân
Ana Adı : Râbiâ Şermî Sultân
Doğum Târîhi : 20 Mart 1725
Cülûsü : 21 Ocak 1774
Saltanat Müddeti : On beş yıl, 2 ay, 17 gün
Vefâtı : 6/7 Nisan 1789
Kabri : İstanbul Sirkeci'de 1. Abdülhamîd Hân Türbesindedir

-------------------------------------------------------------------

resmi yok beyleer

SELİM HÂN-III;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi sekiz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan üç
Baba Adı : Sultân 3. Mustafa Hân
Ana Adı : Mihrişâh Sultân
Doğum Târîhi : 24 Aralık 1761
Cülûsü : 7 Nisan 1789
Saltanat Müddeti : On sekiz yıl, 5 ay, 27 gün
Vefâtı : 28 Temmuz 1808
Kabri : İstanbul Lâleli Câmiindedir

------------------------------------------------------


MUSTAFA HAN-IV;
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan dört
Baba Adı : Sultân 1. Abdülhamîd Hân
Ana Adı : Âişe Sîne Perver Sultân
Doğum Târîhi : 8 Eylül 1779
Cülûsü : 29 Mayıs 1807
Saltanat Müddeti : Bir yıl, 2 ay
Vefâtı : 15/16 Kasım 1808 gecesi
Kabri : İstanbul Sirkeci'de Sultân 1. Abdülhamîd Hân Türbesindedir

--------------------------------------------------------------------MAHMÛD HAN-II;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan beş
Baba Adı : Sultân 1. Abdülhamîd Hân
Ana Adı : Nakş-ı Dil Sultân
Doğum Târîhi : 20 Temmuz 1786
Cülûsü : 28 Temmuz 1808
Saltanat Müddeti : Otuz bir yıl, 4 gün
Vefâtı : 30 Haziran 1839
Kabri : İstanbul Çemberlitaş'ta kendi türbesindedir

--------------------------------------------------------------------


ABDÜLMECîD HAN;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz bir
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan altı
Baba Adı : Sultân 2. Mahmûd Hân
Ana Adı : Bezm-i Âlem Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 25 Nisan 1823
Cülûsü : 1 Temmuz 1839
Saltanat Müddeti : Yirmi bir yıl, 6 ay
Vefâtı : 25 Haziran 1861
Kabri : Istanbul Ayasofya Câmii yaninda Sultân Selîm Hân Türbesindedir

---------------------------------------------------------------------


ABDÜLAZîZ HAN;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz iki
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan yedi
Baba Adı : Sultân 2. Mahmûd Hân
Ana Adı : Pertevniyâl Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 7/8 Şubat 1830 gecesi
Cülûsü : 25 Haziran 1861
Saltanat Müddeti : On dört yıl, 11 ay, 5 gün
Şehâdeti : 4 Haziran 1876
Kabri : İstanbul Çemberlitaş Sultân 2. Mahmûd Hân Türbesindedir

-----------------------------------------------------------------MURÂD HAN-V;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz üç
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan sekiz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Şevkefzâ Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 21 Eylül 1840
Cülûsü : 30 Mayıs 1876
Saltanat Müddeti : Doksan üç gün
Vefâtı : 29 Ağustos 1904
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir

--------------------------------------------------------------------
ABDÜLHAMîD HÂN-II;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz dört
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan dokuz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Tîr-i Müjgân Kadın Efendi
Doğum Târîhi : 21 Eylül 1842
Cülûsü : 31 Ağustos 1876
Saltanat Müddeti : Otuz iki yıl, 7 ay, 27 gün
Vefâtı : 10 Şubat 1918
Kabri : İstanbul Çemberlitaş Sultân 2. Mahmûd Hân Türbesindedir

----------------------------------------------------------------REŞÂD HAN;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz beş
İslâm Halîfelik Sırası: Yüz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Gülcemâl Kadın Efendi
Doğum Târîhi : 1/2 Kasım 1844 gecesi
Cülûsü : 27 Nisan 1909
Saltanat Müddeti : Dokuz yıl, 2 ay, 6 gün
Vefâtı : 3 Temmuz 1918
Kabri : İstanbul Eyüp'te Sultân Reşâd Türbesindedir

--------------------------------------------------------------------VAHİDEDDÎN HAN;
Pâdişâhlık Sırası : Otuz altı
İslâm Halîfelik Sırası: Yüz bir
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Gülistû Sultân
Doğum Târîhi : 2 Şubat 1861
Cülûsü : 4 Temmuz 1918
Saltanat Müddeti : Dört yıl, 3 ay, 28 gün
Vefâtı : 15/16 Mayıs 1926
Kabri : Şâm'da Sultân Selîm Câmii Kabristânındadır
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-12-06, 11:34 #2
defackto defackto çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Padişahları Hakkında BilgiTeşekkürler..içerik güzel olmuş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-12-06, 13:59 #3
STaTiC_X STaTiC_X çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Padişahları Hakkında Bilgiteşekkür ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-12-06, 14:09 #4
CaYKeSh CaYKeSh çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Padişahları Hakkında Bilgi[IMG]http://img136.**************/img136/2665/padisahlarlr0.jpg[/IMG]

Güzel olmuş eline sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-12-06, 15:08 #5
STaTiC_X STaTiC_X çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Padişahları Hakkında Bilgi


teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 22:05
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016