Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 01-08-16, 18:05 #1
emirhan1994 emirhan1994 çevrimdışı
Varsayılan Osmanlı Devleti Kuruluş Devri


XIV. yüzyılı ve XV. yüzyılın birinci yarısını kapsar.

Bu devrin padişahları; Osman Bey, Orhan Bey, I. Murat, I. Bayezit (Yıldırım), I. Mehmet (Çelebi) ve II. Murat’tır.

13. Yüzyılda Anadolu

Bu yüzyılda Anadolu'da;
Anadolu Selçuklu Devleti
Bizans İmparatorluğu
Trabzon Rum İmparatorluğu
Eretna Beyliği
İlhanlılar Devleti vardı

Anadolu Selçuklu Devleti, birliğini kaybetmiş yerine çok sayıda beylik kurulmuştu. Bizans, topraklarım kaybederek küçülmüştür. Eretna Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğu İlhanlılar'ın baskısı altında idi. En güçlü devlet İlhanlılar’dı, Güney Anadolu’ya da Memlükler hakimdir.


Anadolu'ya Geliş

Osmanlı Devleti’ni kuranlar, Oğuzların Bozoklar kolundan olan Günhanoğullarının Kayı boyu’ndandır. Kayılar Anadolu’ya gelmeden önce Maveraünnehir’de oturuyorlardı.
Cengiz Han'ın önünden kaçıp Anadolu’ya geldiler. Bu sırada Anadolu'da Anadolu Selçuklu Sultanlığı en parlak dönemini yaşıyordu .(I. Aladdin Keykubat devri.) I. Aladdin Keykubat devrinde Kayı boyu Ankara Karacadağ bölgesine yerleştirildi. Daha sonra Ertuğrul Gazi önderliğinde Söğüt ve Domaniç dolaylarına yerleştirildiler.


Osman Gazi Dönemi

Babasının ölümü üzerine 1281'de aşiretin başına geçen Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı ele geçirdi. İlerleyen yıllarda fetihlerine devam etti; 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetti. 1299'da, III. Alaeddin Keykubad'ın kaçmak zorunda kalması ile Anadolu Selçuklu Devleti yöneticisiz kaldı. Bunun üzerine aynı yıl bağımsızlığını ilan etti. (Bu tarih, birçok tarihçi tarafından beyliğin kuruluşu olarak nitelendirildi fakat Halil İnalcık, kuruluşun 1302 yılında gerçekleşen Koyunhisar Muharebesi ile gerçekleştiğini öne sürdü. 1301'de Yenişehir'i ele geçirdi ve 1302'de Bizans ile yapılan ilk silahlı çarpışma olarak bilinen Koyunhisar Muharebesi'ni kazandı. 1321'de Mudanya ele geçirildi. 1326'da, Bursa Kuşatması sırasında vefat etti. Şehir, vefatından sonra fethedildi. Yerine, oğlu Orhan Bey geçti.

Osman Gazi, Anadolu'da faaliyet gösteren meslek teşkilatı Ahiler'in desteğini aldı ve teşkilatın lideri Şeyh Edebali'nin kızı ile evlendi. Ayrıca diğer Türk beylikleri ile mücadeleden kaçındı ve sınırlarını Bizans toprakları yönünde genişletti.


Orhan Bey Dönemi

Osman Bey’in ölümü üzerine yerine oğlu Orhan Bey geçti. Bu dönemde Osmanlılar; Gebze ve Aydos kalelerini alarak Üsküdar’a kadar geldiler. Bursa fethedilerek başkent yapıldı. Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans, Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda (1329) Orhan Bey’e yenildi.

Maltepe Savaşı’yla İznik, İzmit, Orhangazi, Karamürsel ele geçirildi.

Karesioğuları Beyliği’nin ele geçirilmesi ile birlikte Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları başladı. Bu beyliğin toprakları Rumeli’ye geçişte basamak olarak kullanıldı. Deniz gücü de Osmanlı donanmasının temelini oluşturdu.
III. Andronikos’un ölümü üzerine çıkarılan taht kavgaları sırasında Saray nazırı KANTAKUZEN, kızını Orhan Bey’e vererek ondan yardım istedi. Orhan Bey, 5000 kişilik bir kuvvet göndererek O’nun imparator olmasına yardım etti. Daha sonra Sırp Kralı Büyük Düşan karşısında Bizans’ı koruyunca, Bizans; Gelibolu yakınlarındaki Çimpe kalesini Türklere verdi. (1353)


I. Murad Dönemi

Murad Hüdevandigâr olarak da bilinen I. Murad, tahta geçmeden önce 1350'li yıllarda ağabeyi Süleyman ile birlikte Rumeli'de gerçekleştirilen bazı akınlara katıldı. Saltanatı boyunca sınırlarını Balkan topraklarında ilerletmeye özen gösterdi, bunun yanı sıra Anadolu'daki komşu Türk beyliklerinden bazılarının topraklarına çeşitli yollarla sahip oldu. 1363'te Bizans ile yaptığı Sazlıdere Muharebesi sonrasında Edirne'yi fethetti. Hemen ardından Filibe ve Gümülcine'yi hakimiyeti altına alarak Bizans'ın Sırp ve Bulgar devletleri ile var olan kara bağlantısını kesti. Fetihlerden rahatsız olan Papa V. Urbanus, bir Haçlı birliği oluşturdu. Osmanlı ordusu ile Haçlı birliği arasında 1364'te yapılan Sırpsındığı Muharebesi, kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlandı. Zafer sonucunda Meriç Irmağı tamamen hakimiyet altına alındı ve Balkanlarda ilerlemek daha kolay bir hale geldi.

Haçlıların Balkanlardaki Osmanlı ilerlemesini durdurma çabaları, Çirmen Muharebesi ile devam etti. Sırpsındığı'nın intikamını almak isteyen Sırplar ile 1371'de savaşan Osmanlılar, bir kez daha zafer elde ettiler. Böylece Makedonya'nın fethine ortam hazırlandı; Bulgar kralı, Sırp prensleri ve Bizans Osmanlı üstünlüğünü kabul etti. İlerleyen yıllarda oğlu Bayezid'i, Germiyanoğulları beyi Süleyman Şah'ın kızı ile evlendirdi. Böylece çeyiz yolu ile Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet'i hakimiyeti altına aldı. Hamitoğulları'ndan para karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta'yı satın aldı. Böylece Karamanoğulları ile sınır komşusu oldu. Anadolu'da bu faaliyetler sürerken Balkanlar yönündeki genişleme devam etti. 1386'da[A] Sırplarla yapılan Ploşnik Muharebesi'nde Osmanlı birlikleri başarısız oldu. Bunun üzerine Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu oluşturdu. İki ordu 1389'da I. Kosova Muharebesi'nde karşılaştı. Savaş, Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı fakat I. Murad, Sırp Miloš Obilić tarafından şehit edildi.
Murad Hüdevandigâr, saltanatı sırasında var olan "Devlet hükümdar ve ailesinin ortak malıdır." anlayışını "Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." anlayışı ile değiştirdi. Böylece taht kavgalarını azaltmayı amaçladı. Kurumsallaşmaya önem verdi; başkenti Edirne'ye taşıdı ve Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Ülkeyi ilk kez eyaletlere ayırarak Rumeli Eyaleti'ni oluşturdu.


I. Bayezid Dönemi

I. Murat’ın ölümüyle yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti.
Orhan Bey ve I. Murat döneminde Anadolu siyasi birliğini sağlama faaliyetleri başladıysa da asıl faaliyetler I. Bayezid döneminde olmuştur. Bu dönemde; Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamit ve Germiyan beylikleri Osmanlı topraklarına katıldı. Candaroğulları ve Kadı Burhanettin beyleri Osmanlı’ya bağlandı. Konya’yı alarak Karamanoğlu Beyliğine son verildi.


İstanbul’un Kuşatılması (1391):

İstanbul’un ilk kez abluka altına alınması üzerine Bizans İmparatoru Manuel, Papa’dan yardım istedi. Böylece oluşturulan Haçlı ordusu Niğbolu kalesini kuşatınca I. Bayezit yıldırım hızıyla buraya gelerek yapılan Niğbolu Savası’nda (1396) Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım, İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Anadolu Hisarı’nı yaptırarak Bizans’ı sıkıştırdığı sırada Anadolu’daki tehlikeler ve Timur tehdidi ortaya çıktı. Bu durum, kuşatmanın yarım kalmasına neden oldu. Yıldırım, II. Manuel’in barış teklifini kabul etti. Buna göre;

İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacaktı.

Türkler, ticaret amacıyla İstanbul’a serbestçe girip çıkabilecekti.

Bizans’ta, Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı bulundurulacaktı.

Bizanslılar, yılda 10.000 altın vergi ödeyeceklerdi.


Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım, Anadolu’da Türk birliğini kurma çalışmalarını yürütürken, Timur; Kafkasya, Azerbeycan, İran ve Irak’ı alarak Osmanlı sınırlarına dayanmıştı. Timur’un önünden kaçan Karakoyunlu Sultanı Kara Yusuf ile Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir Yıldırım’a sığınırken, Yıldırım’ın önünden kaçan Anadolu Beyleri de Timur’a sığınmıştı. Yıldırım’ın önünden kaçan Anadolu Beyleri de Timur’a sığınmıştı.

Timur, Yıldırım’a bir mektup yazarak, Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in kendisine verilmesini, Anadolu Beylerine ise topraklarının iade edilmesini istedi. Bu isteklerin Yıldırım tarafından reddedilmesi üzerine Anadolu’ya giderek Erzincan’ı alınca, Timur tekrar Anadolu’ya giderek ilerledi ve Ankara kalesini kuşattı. İki ordu Ankara ovasında karşılaştı. Timur ordusu 150.000, Osmanlı ordusu 100.000 kişi idi. Timur ordusu içinde aynı zamanda filler de vardı. Osmanlı ordusunun sağ kanadında bulunan Kara Tatarlar ile sol kanattaki Anadolu Askerleri, savaşın en kritik yerinde Osmanlıya ihanet ederek Timur tarafına geçtiler. Savaşı kaybeden Yıldırım, esir düştü ve bir süre sonra öldü.


Ankara Savaşının Sonuçları

Savaş sonrası Timur, esir alınan Yıldırım Bayezid'e esir gibi davranmamıştır. Her daim yanında bulunmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını gidermiş, kendi çadırı yanında ona ve oğluna çadır kurdurmuş ve dostça davranmıştır.[kaynak belirtilmeli] Daha sonra emri altındaki komutanlar vasıtasıyla ordusunu Anadolu üzerine dağıtarak Bursa'ya kadar olan bölgeleri işgal ve istila etmiş ve kendi tabiiyetine bağlamıştır. Hristiyan Hospitalier Şövalyeleri denetimi altında bulunan İzmir'i fethederek, bu bölgenin yönetimini Müslümanlara bırakmıştır. Ankara Muharebesi yenilgisi; Osmanlı Devleti'nin geçici süreliğine dağılarak, devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin ve İstanbul'un Fethi'nin 50 yıl kadar gecikmesine, Anadolu`daki Türk siyasal birliğinin bozularak Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu.

II. Murad Dönemi

1451'de II. Murad ölüp de yerine oğlu Fatih Sultan Mehmed ikinci kez padişah olduğunda, artık Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı'nın tüm sarsıntılarını atlatmış ve kuruluş dönemini tamamlamış bir devlet idi. II. Mehmed, atalarının birçok defa girişip de başaramadıkları İstanbul'u alma emelini gerçekleştirebilecek kadar kendini güçlü hissediyordu. Fetihle Osmanlı Devleti, artık bir imparatorluk olacaktı.


Kaynak:

tr.wikipedia.org/

10. Sınıf Tarih Ders Notları
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
anadolu, bir, ile, osmanlı, yıldırım

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:57
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018