Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 16-03-11, 19:47 #1
IaQuaI IaQuaI çevrimdışı
Post Osmanlı Devletinde İlkler


TARİHTE İLKLER/OSMANLI TARİHİ

İlk Osmanlı Padişahı OSMAN BEY’dir.
Osmanlı’da ilk parayı bastıran OSMAN BEY’dir. (AKÇE)
Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT’tür.
Osmanlılarda beylikten devlete ilk geçiş ORHAN BEY zamanında olmuştur.
İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır.
İlk VAKFI Orhan Bey kurdu.
İlk DİVAN Orhan Bey zamanında kuruldu.
İlk Düzenli ORDU Orhan Bey zamanında kuruldu.
İlk MEDRESE İznik’te Orhan Bey zamanında kuruldu. (1331)
Rumeliye ilk geçiş Süleyman Paşa komutasında 1353 yılında ÇİMPE KALESİ’nin alımasıyla olmuştur.
Osmanlılara katılan ilk beylik KARESİOĞULLARI.
12. Osmanlı’da ilk KAPTAN-I DERYA,Baltaoğlu Süleyman’dır.
Topçu ocağı ilk defa I.MURAT zamanında kuruldu.
Karamanoğulları ile ilk savaşı I.MURAT yaptı.
Top ilk defa I.KOSOVA SAVAŞI’nda kullanıldı.1389
Savaş alanında şehit düşen ilk padişah I.MURAT’tır.1389
Osmanlılar,Haçlılarla ilk defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI’nda karşılaştılar.1364
Osmanlılarda SULTAN ünvanını ilk I.MURAT kullandı.
İlk Acemi Ocağını I.Murat zamanında ÇANDARLI HALİL PAŞA kurdu.
İstanbul Osmanlı’da ilk kez I.BEYAZIT (Yıldırım)zamanında kuşatıldı.
Anadolu’da Türk birliği I.Beyazıt zamanında sağlandı.
Osmanlılara Orta Avrupa Kapıları ilk kez NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.1396
Anadolu’daki Türk birliği ilk kez ANKARA SAVAŞI ile bozuldu.1402
Osmanlı’da ilk TAHT KAVGALARI,1402-1413 arası FETRET DEVRİNDE yaşandı.
İlk Deniz Savaşı I.MEHMET (Çelebi) zamanında Venedikle yapıldı.
Kendi isteği ile tahttan inen ilk padişah II.MURAT’tır.
II.KOSOVA Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.1448
Padişah emri ile ilk öldüren Sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA’dır.
İlk kez Balkanların fethini tamamlayan II.MEHMET (Fatih)’tir.
Havan Topu ilk defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.
Vezirlerin kul sistemine göre seçimleri ilk II.MEHMET zamanında oldu.
İlk Osmanlı Kanunları FATİH KANUNNAMESİ’dir.
Fatih Kanunnamesi Osmanlı’nın İlk ANAYASASI niteliğindedir.
Osmanlı’da ilk altın para Fatih zamanında bastırılmıştır.
Topla kalelerin yıkılabileceği ilk kez İstanbul’un Fethinde anlaşılmıştır.
Derebeylik (Feodalite) İstanbul’un Fethi ile son bulmuştur.
Osmanlı tarihinde tek taraflı ilk kapitülasyon Fatih zamanında Venedik’e verildi.

İlk defa Sadrazamlar,Fatih zamanında Divana Başkanlık yapmaya başladılar.
İpek Yolu ilk defa Fatih’in KIRIM’ı feth etmesiyle Osmanlı’ya geçmiştir.1475
İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT,son çıkan II.MUSTAFA’dır.
Dünyada ilk kez YİVLİ-SETLİ Toplar II.BEYAZIT zamanında yapılmıştır.
Avrupalıların,Osmanlı içişlerine karışması ilk kez CEM SULTAN olayı ile olmuştur.
Osmanlı Devleti İran ile yapılan ilk büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI’dır.1514
İran ile ilk yapılan antlaşma AMASYA’dır.1555 Kanuni zamanında olmuştur.

Osmanlı’da ilk HALİFE,I.SELİM(Yavuz)’dir.1517
Osmanlıların Kuzey Afrika’ya ilk girişleri I.Selim zamanında MERCİDABIK ZAFERİ ile olmuştur.1516
Baharat Yolu,I.Selim’in Mısır ve Kahire’yi almasıyla Osmanlı’ya geçti.
I.Süleyman (Kanuni)’ın Rumeliye yaptığı ilk sefer BELGRAD’a olmuştur.1521
Viyan’a ilk defa Kanuni tarafından 1529 yılında kuşatıldı.
Akdeniz 1538 yılında PREVEZE DENİZ ZAFERİ ile Türk gölü oldu.
Kırım’ın Fethi 1475 ile KARADENİZ TÜRK gölü oldu.
Müftü,Kaptan-ı Derya,Reis’ül-Küttap ilk kez Kanuni zamanında Divan üyesi oldu.
İlk defa çift taraflı kapitülasyonu Kanuni Fransızlara verdi.1535
İlk defa sefere çıkmayan,İstanbul’da doğan ve ölen padişah II.SELİM’dir.
İlk defa Osmanlı’da Kanunu Kadim (Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozulmuştur.
İlk defa Şehzadeleri Sancaklara gönderilme işi I.AHMET zamanında kaldırıldı.
Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşması ile Dünya’nın bir numaralı devleti olduğunu göstermiş.
Osmanlı Devleti Dünya üstünlüğünü 1606 Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetti.
Osmanlı’da askerler tarafından öldürülen ilk padişah GENÇ OSMAN’dır.
Osmanlı’da ilk Denk Bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA hazırladı.
İlk Türk-İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizildi.(günümüzün temeli)
Şartlar ileri sürerek ilk vezir olan KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA’dır.
Osmanlı ilk kez 1699 Karlofça ve 1700İstanbul Antlaşmaları ile toprak kaybetti.
Osmanlı Devleti’nin Rusya ile ilk imzaladağı anlaşma 1700 İstanbul antlaşmasıdır.
Osmanlı’nın ilk kaybettiği beylik ERDEL BEYLİĞİ’dir.
Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa’dan geri kaldığını 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla anladı ve Lale Devrinde Avrupa’yı örnek alarak yenilikler yaptı.
Avrupa’ya ilk elçiler Paris ve Viyana’ya Lale Devrinde gönderildi.
Osmanlı’da ilk Matbaayı 1727 yılında İbrahim Müteferrika kurdu.
İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kuruldu.
Yeniçerilerden ilk defa Lale Devrinde İTFAİYE örgütü kuruldu.
Askeri alanda ilk ıslahatı I.MAHMUT yaptı.(1731 Kara Mühendishanesini açtı)
İlk defa KAPİTÜLASYONLAR 1740 yılında DEVAMLI hale getirildi.
İlk defa halkı müslüman olan Kırım Osmanlı’dan 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile ayrılmış ve 1792 Yaş Antlaşmasıyla Rusya’ya bağlanmıştır.
Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ruslar,ilk kez içişlerimize karışma ve kapitülasyon alma hakkını kazandılar.
Ulufe alım-satımı ilk defa I.ABDÜLHAMİT tarafından yasaklandı.
İlk defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizamı Cedid’tir.
İlk Avrupa’da devamlı elçileri bulunduran,Nizamı Cedidi kuran III.SELİM’dir.

İlk Elçilik 1793’te Londra’da açıldı.
Napolyon ilk yenilgisini AKKA’da,Nizamı Cedid ile yaptığı savaşta aldı.
Osmanlı’da meydana gelen ilk isyan hareketi 1804 SIRP İSYANIdır.
Osmanlı’da ilk bağımsızlığını kazanan devlet 1829 YUNANLILARdır.
İlk defa padişahın yetkileri II.Mahmut zamanında AYANLARLA yapılan 1808 SENEDİ İTTİFAK ile sınırlandı.
Osmanlı’daki azınlıklardan Sırplara,1812 de Bükreş Antlaşmasıyla ilk hak verildi.
Boğazlar Sorunu ilk defa 1833 Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla ortaya çıktı.
İngilizlere kapitülasyonlar,ilk defa 1838 de Balta Limanı Antlaşmasıyla verildi.
İlk Gazete 1831 Takvimi Vakayı adı ile II.Mahmut zamanında bastırıldı.(resmi)
İlk Nüfus sayımı 1831 de II.Mahmut zamanında yaptırıldı.
Tımar,zeamet,müsadere ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırıldı.
İlk Polis Teşkilatı,Posta örgütü,II.MAHMUT zamanında kuruldu.
Divanın yerine Bakanlıklar II.Mahmut zamanında getirildi.
İlköğretimin zorunlu olması,ortaokulların,tercüme odası,yabancı dil okulu,devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II.MAHMUT zamanında açıldı.
İlk defa yurt dışına öğrenci gönderilmesi,kılık-kıyafet düzenlenmesi II.MAHMUT zamanında yapıldı.
İlk defa Padişah kendi gücü üzerinde Kanun gücü olduğunu TANZİMAT FERMANI ile tanımış oldu.1839 ABDÜLMECİD zamanında Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edildi.Diğer ismi GÜLHANE HATTI HÜMAYUN.
Osmanlı’da ilk kağıt Para KAİME adıyla 1841’de Abdülmecid tarafından bastırıldı
İlk defa Demiryolu Ağı Tanzimat Döneminde döşendi.1866
İlk Telgrafın kullanılması,laik Kuralların çıkarılması Tanzimat Dönemine rastlar.
Askerliğin ilk defa bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.
Osmanlı ilk kez KIRIM SAVAŞI sonrası Avrupa devletlerinin himayesine girerek bağımsız devlet olma özelliğini kaybetti.1853
İlk dış BORÇ,Kırım Savaşı sırasında 1854,İngilizlerden I.Abdülmecid zamanında alınmıştır.
Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşmasıyla Avrupa devleti sayıldı.1856
İlk Anayasa 1876 yılında II.ABDÜLHAMİT zamanında ilan edildi.
Halk ilk defa yönetime I.Meşrutiyet ile katıldı.1876
Mecelle Hukuku ilk defa I.Meşrutiyet zamanında uygulandı.
İttihat ve Terakki Partisi TÜRKÇÜLÜĞÜ tarihte ilk defa ideoloji haline getirdi.
Osmanlı’nın bir parti tarafından yönetimi ilk defa İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1.Balkan Savaşı sırasında olmuştur.1912
Balkan Savaşı ilk defa Karadağ’ın Osmanlı’ya savaş açmasıyla başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’ndan sonra paylaşıldığı ilk ANTLAŞMA SYKES-PİCOT’tur.
İlk defa Sivil Savunma Teşkilatı I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur.


Yararı olduysa 1 teşekkür yeter.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-03-11, 21:00 #2
lancelotwa lancelotwa çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler


teşekkurler....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-03-11, 22:27 #3
Ruon Ruon çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler


Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-03-11, 22:33 #4
1nexpLicabLe 1nexpLicabLe çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-03-11, 18:26 #5
Saw Saw çevrimiçi
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-03-11, 19:17 #6
Davidweeb Davidweeb çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-11, 19:57 #7
ardaarman07 ardaarman07 çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler biraz uzun olmuş ama
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-04-11, 23:52 #8
123ukf2 123ukf2 çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

saol teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-04-11, 16:46 #9
123ukf2 123ukf2 çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-07-12, 11:53 #10
adiyge adiyge çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler Kpss çalışıyorum faydalı oldu.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-07-12, 01:54 #11
gabasaba12 gabasaba12 çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-07-12, 09:44 #12
serdar_87 serdar_87 çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

Teşekkürler....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-04-13, 20:05 #13
tatvan tarih tatvan tarih çevrimdışı
Varsayılan C: Osmanlı Devletinde İlkler

GÖremİyorummm konuyuuu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
osmanlı devletinde İlkler

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 22:19
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018