Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-01-11, 10:46 #1
TheOni TheOni çevrimdışı
Varsayılan Tarih sinavinda Çıkabilecek sorular ve cevaplarTARİH SINAVI YAZILI SORULARI
1.SORU-)İranda hangi devletler kurulmuştur?
1.CEVAP-)Med ve Pers devletleri kurulmuştur.
2.SORU-)Medlere kim son vermiştir?
2.CEVAP-)Med devletine MÖ 550de Persler son vermişlerdir.
3.SORU-)Satraplık nedir?
3.CEVAP-)Pers hükümdarlarının yetkileri sınırsız olup istekleri kanun niteliği taşımıştır.Ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştür.Satraplıklar satrap adı verilen görevliler tarafından yönetilmiştir.Satraplar her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir.Yönetimde yetersiz görülen satraplar görevden alınmış yada cezalandırılmıştır.
4.SORU-)Persler hangi dini benimsemişerdir? Tapınakları neresidir?
4.CEVAP-)Persler Zerdüşt dinini benimsemişlerdir.Çok tanrılı Zerdüşt dininin tapınaklarına ateşgede adı verilmiştir.
5.SORU-)Kavim nedir?
5.CEVAP-)Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.
6.SORU-)Ariler zamanında hangi nedenden dolayı neler kurulmuştur?
6.CEVAP-)Ariler Hindistanda merkezi bir otorite sağlayamamışlardır.Bu nedenle Hindistan racalık adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.
7.SORU-)Kast sisteminin olduğu uygarlık hangisidir?
7.CEVAP-)Kast sisteminin olduğu uygarlık Hint uygarlığıdır.
8.SORU-)Kast nedir?
8.CEVAP-)Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir.
9.SORU-)Kast sisteminin dışında kalan sınıflar?
9.CEVAP-)Kast sisteminin dışında kalan sınıflar paryaları meydana getirmiştir.
10.SORU-)Çin uygarlığının oluşmasında neler etkilidir?
10.CEVAP-)Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet kültürleride etkili olmuştur.
11.SORU-)Çini kimler idare etmiştir?
11.CEVAP-)Merkezi otoritenin güçlü olduğu Çin, tarih boyunca hanedanlıklarca yönetilmiş, MÖ III. yüzyıldan itibaren siyasi birliğini tamamlayıp güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir.
12.SORU-)Çin uygarlığının temeli neye dayanır?
12.CEVAP-)Çin uygarlığının temeli; Konfüçyüsçülük öğretisine dayanmıştır.Bu dini öğretinin temeli erdem ve görev ahlakına dayalıdır.
13.SORU-)Çindeki önemli mimari eserler hangileridir?
13.CEVAP-)Çin seddi ve budist tapınakları Çin mimarisinin en güzel örnekleridir.
14.SORU-)Fenikeliler nerede yaşamışlardır?
14.CEVAP-)Fenikeliler Lübnan Dağları ile Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlardır
15.SORU-)Fenikeliler Akdenizde ne yapmışlarıdır?
15.CEVAP-)Fenikeliler ürünlerini satmak ve ihtiyaç duydukları altın, gümüş, bakır ve kalay gibi madenleri temin etmek için Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri meydana getirmişlerdir.
16.SORU-)Fenikelilerin dünya uygarlığına en büyük katkıları nelerdir?
16.CEVAP-)Fenikelilerin Dünya uygarlığına en büyük katkıları harf yazısını bulmaları ve 22 harften meydana gelen Fenike alfabesini oluşturmalarıdır.
17.SORU-)İbranileri kim kurmuştur? Başkentleri neresidir?
17.CEVAP-)İbranileri Hz. Davut kurmuştur.Başkentleri Kudustur.
18.SORU-)ibranilerin ilk çağ tarihindeki önemi ve özelliği nedir?
18.CEVAP-)İbranilerin ilk çağ tarihindeki özelliği ilk çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek tanrılı dine inanan topluluk olmalarıdır.
19.SORU-)İbranilerin dinlerinin adı nedir? Bu dine neden ne din denmiştir?
19.CEVAP-)İbranilerin dinlerinin adı museviliktir.Bu din yalnızca İbranilere geldiği için bu dine milli din denmiştir.
20.SORU-)Hititlerin Anadoludaki özelliği nedir?
20.CEVAP-)Hititler Anadoluda ilk siyasi birliği sağlayan devlettir.
21.SORU-)Hititler Anadoluda nerede yaşamışlardır? Başkentleri neresidir?
21.CEVAP-)Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadoluya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişlerdir.Başkentleri Hattuşaştır.
22.SORU-)Hititler kimlerle ne antlaşması yaptı? Bu antlaşmanın önemi nedir? Kaç tarihinde yapıldı?
22.CEVAP-)Hititler Mısırlılarla Kadeş antlaşması yaptı.Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.MÖ 1280de yapılmıştır.
23.SORU-)Hititler nasıl ve hangi nedenlerden dolayı kimler tarafından yıkılmışlardır? Hangi tarihte yıkılmışlardır? Hititler yıkıldıktan sonra nereye gitmişlerdir? Bunlara ne denir?
23.CEVAP-)MÖ 1200lerde Ege göçleri ile batıdan gelen kavimlerin Hitit devletini yıkması sonucunda Güneydoğu Anadoluda Hitit şehir devletleri kurulmuş ve bu dönemi tarihçiler geç hitit şehir devletleri dönemi olarak adlandırmışlardır.
24.SORU-)Hititlerdeki meclisin adı ve görevi nedir?
24.CEVAP-)Pankuş meclisidir.Pankuş meclisi hitit devletinde kralı denetleyen kuruldur.Kral karar vemeden önce buraya danışır.
25.SORU-)Tavananna nedir?
25.CEVAP-)Tavananna devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişidir.
26.SORU-)Hititlerin en önemli sanatsal örnekleri nelerdir?
26.CEVAP-)Hititlerin en önemli sanatsal örnekleri Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır.
27.SORU-)Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler nelerdir? Kim tarafından, neden yazılmıştır?
27.CEVAP-)Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler anallardır.Anallar kral tarafından Tanrıya hesap vermek için yazılan yıllıklardır.
28.SORU-)İyonya neresidir? Kimler kurmuştur?
28.CEVAP-)Tarihte İyonya, İzmir ile Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgeye verilen addır.
29.SORU-)İyonyalılar hangi yönleriyle önem taşır?
29.CEVAP-)İyonyalılar özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları yönüyle önem taşırlar.
30.SORU-)Ünlü iyonyalı matematikçi kimdir?
30.CEVAP-)Talestir.Tales İyonyada geometrinin ilk temsilcisidir.
31.SORU-)Urartular kimler tarafından kurulmuştur? Başkentleri neresidir?
31.CEVAP-)Urartu Devleti Doğu Anadoluda Asya kökenli hurriler tarafından kurulmuştur.Urartuların merkezi Tuşpa(Van)dır.
32.SORU-)Frigleri kim kurmuştur? Başkentleri neresidir?
32.CEVAP-)Frigleri Gordios kurmuştur. Ülkenin başkenti Gordiondur ve adını kral gordiostan almıştır.
33.SORU-)Frigler hangi alanda kanun yazmışlardır? Kibele kimdir?
33.CEVAP-)Frigler tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar ve kurallar koymuşlardır.Yapılan kanunlarda tarımla ilgili ağır cezalar öngörülmüştür.Kibele çiftçilikle uğraşan Friglerin bereket tanrıçasıdır.
34.SORU-)Frigler edebiyatta hangi türün yaratıcısı olarak düşünülmüştür.
34.CEVAP-)Frigler ilk hayvan hikayelerinin(fabl) kaynağı olarak kabul edilmişlerdir.
35.SORU-)Lidyalılar kim tarafından, nerede kurulmuşlardır?
35.CEVAP-)Lidyalılar Kral Giges tarafından Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kurulmuştur.
36.SORU-)Frigler hangi karayolunu kurmuşlardır?
36.CEVAP-)Lidyalılar, Sardesten başlayarak Mezopotamyaya kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır.
37.SORU-)Lidyalıların dünyaya en büyük katkıları nelerdir?
37.CEVAP-)Lidyalıların uygarlık tarihine en büyük katkısı tarihte ilk defa parayı kullanmalarıdır.
38.SORU-)Ege ve Yunan uygarlığını meydana getiren topluluklar hangileridir?
38.CEVAP-)Ege ve Yunan uygarlığı Ege denizindeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney Batı Anadoluda yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.
39.SORU-)Polis nedir?
39.CEVAP-)MÖ 2000den itibaren Eski Yunanda ve Egede şehir devletlerine(Atina, Isparta, Korint, Larissa, Megera gibi) verilen isimdir.
40.SORU-)Ege ve Yunan uygarlığı hangi 3 dönemde incelenir.
40.CEVAP-)Ege ve Yunan uygarlığı, Girit, Miken ve Yunan olmak üzere üç dönemde ele alınmaktadır.
41.SORU-)Ege ve Yunan uygarlığının en eski kültürü hangisidir?
41.CEVAP-)Helenistik kültürüdür.
42.SORU-)Miken uygarlığı hakkında bilgi veriniZ?
42.CEVAP-)MÖ 2000 yıllarında Mora yarımadasına ulaşan Akalar, Miken şehrini kurdular.MÖ 1400 yıllarında Moranın tamamını ele geçirdiler.Çanakkale boğazına sahip olmak için Truvalılarla savaştılar.Akaların egemenliğine MÖ 1200 yıllarında Yunanistana giden Dorlar son verdi.
43.SORU-)Eski Yunan Uygarlığı ve Özellikleri hakkında bilgi veriniz.
43.CEVAP-)Akaların egemenliğine son vererek Yunanistan ve Ege adalarını ele geçiren Dorlar polis adı verilen şehir devletlerinin kurdular.
44.SORU-)Eski Yunan Uygarlığının düşünürleri kimlerdir? Kanunları neye göre düşünmüşlerdir?
44.CEVAP-)Dragon Kanunları soyluların keyfi yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiştir.Eski Yunanlarda Solon Kanunları ile köleliğin ve doğuştan soyluluğun kaldırılması, Kleistenes tarafından yapılan düzenlemelerle halk meclisinin önemli bir kurum haline getirilmesi ve sınıf farklılığının ortadan kaldırılması demokrasi anlayışının gelişmesini sağlamıştır.
45.SORU-)Yunan felsefesinin ilk temsilcileri kimlerdir?
45.CEVAP-)Yunan felsefesinin ilk temsilcileri Sokrates, Platon ve Aristotelesdir.
46.SORU-)İskender hangi ülkenin hükümdarıdır?
46.CEVAP-)İskender Makedonya hükümdarıdır.
47.SORU-)İskender yurdumuzda hangi savaşları kimlerle yaptı?
47.CEVAP-)İskender Çanakkale Boğazı üzerinden Anadoluya geçerek Persleri Granikos ve İssos savaşlarıyla yenilgiye uğratmış, Suriyeyi ve Mısırı ele geçirmiştir.
48.SORU-)İskenderin ölümünden sonra ülke hangi krallıklara ayrıldı?
48.CEVAP-)Ptolemeler(Mısırda), Antigonitler(Makedonyada) ve Selevkoslara(Anadoludan Hindistana Kadar Uzanan Topraklarda) ayrıldı.Selevkoslardan Kapadokya, Pantus(Anadoluda), Bitinyo Krallıklarına ayrıldı.
49.SORU-)Helenistik kültür ve helenistik dönem nedir?
49.CEVAP-)İskenderin Asyaya yönelik faaliyetleri batı ve doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültürün ortaya çıkmasını sağladı.Bu kültüre Helenistik kültürbu kültürün ortaya çıktığı yaklaşık 300 yıl devam eden (MÖ330-MÖ30) döneme helenistik dönem denilmiştir.
50.SORU-)Doğu Romanın yurdumuzdaki en önemli eserinin adı nedir?
50.CEVAP-)Doğu Roma sanatının en önemli eseri Ayasofyadır.
51.SORU-)Roma tarihi hangi 3 dönemde ele alınır?
51.CEVAP-)Roma tarihi orta Taş dönemi, yeni taş dönemi ve krallık dönemi olarak 3 dönemde ele alınır.
52.SORU-)Roma halkı kaç sınıfa ayrılır?
52.CEVAP-)Roma toplumu patriciler, plepler ve köleler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.
53.SORU-)Romada hangi sınıflararası çatışma olmuştur ve nasıl sonuçlanmıştır?
53.CEVAP-)Patriciler zamanla zenginleşirken plepler ve köylüler yoksullaşmışlardır.Bu nedenle pleplerle patriciler arasında uzun süren çatışmalar ortaya çıkmıştır.Bu çatışmaların sonucunda plepler ile patriciler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için On İki Levha Kanunları adıyla bilinen hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
54.SORU-)Romada Cumhuriyet Dönemine kim son vermiştir?
54.CEVAP-)Jüll Caesar ile Romada Cumhuriyet Dönemi sona ermiştir.
55.SORU-)Doğu Roma 11. yüzyılda kimlerle ne savaşı yaptı ve bu savaşın önemi nedir?
55.CEVAP-)Doğu Roma İmparatorluğu 11. yüzyılın ikinci yarısında Büyük Selçuklu Devletiyle Malazgirt Savaşını Türkiye Selçuklu devletiylede Miryokefalon Savaşını yapmıştır.Malazgirt savaşı sonucunda Türkler kesin olarak Anadoluya yerleştiler, Miryokefalon savaşının sonucunda Türklere Anadolunun kapıları açıldı.
56.SORU-)I. Köktürk Devletini kaç tarihinde kim kurdu?
56.CEVAP-)Köktürk Devleti 552de kurulmuştur.Ergenekon destanına göre Köktür Devletini kuran kabile Aşına adıyla bilinmektedir.
57.SORU-)Köktürk Devletinin özellikleri nelerdir?
57.CEVAP-)Tarihte Türk adını devlet adı olarak ilk kez onlar kullanmıştır.I. Köktürk devleti, Asya Hun Devletinden sonra Orta Asyada kurulan ikinci büyük Türk devletidir.
58.SORU-)Bumin Kağan nereyi başkent yapmıştır?
58.CEVAP-)Bumin Kağan Ötükeni devlet merkezi(başkent) yapmıştır.
59.SORU-)I.Köktürk Devletinin en önemli özelliği nedir?
59.CEVAP-)Tarihte türk adını devlet adı olarak ilk kez onlar kullanmıştır.
60.SORU-)Mukan Kağanın I. Köktürk Devleti için önemi nedir?
60.CEVAP-)Mukan Kağan zamanında Köktürk Devleti en parlak dönemini yaşamıştır.
61.SORU-)Mukan Kağan batı yönetimini kime vermiştir?
61.CEVAP-)Mukan Kağan Devletin batısını amcası İstemi Yagbunun yönetimine bırakmıştır.
62.SORU-)Mukan Kağanın yaptığı faaliyetler nelerdir?
62.CEVAP-)Mukan Kağan İstemi Yagbunun yardımıyla Avarları ortadan kaldırmış, ülke sınırlarını batıda Hazar Denizine kadar genişletmiştir.Kitanları ve kuzeydeki Kırgızları hakimiyeti altına almış, Çin baskı altında tutulmuş, Ak Hunlar üzerine seferler yapılmıştır.
63.SORU-)Ülkenin batı kısmını idare eden İstemi Yagbunun amacı nedir?
63.CEVAP-)Ülkenin batı kanadını yöneten İstemi Yagbu, İpek Yolunun kontrolünün Türklerin elinde olmasını istiyordu.
64.SORU-)İstemi Yagbunun faaliyetleri ve sonucu ne olmuştur?
64.CEVAP-)Ak hunlara karşı Sasanilerle iş birliği yapmış, Ak Hun Devletinin yıkılmasını sağlamış, bu devletin topraklarını Ceyhun Nehri sınır olmak üzere Sasanilerle paylaşmıştır.
65.SORU-)Tapo Kağan hangi dini benimsemiş, kimler bu dine karşı çıkmıştır?
65.CEVAP-)Tapo Kağan, Manihaizmi kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasına gayret göstermiştir.Onun bu hareketi Köktürk ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmamıştır.Bu yüzden halkıyla ters düşmüştür.
66.SORU-)İşbara Kağan zamanında Çinliler ne yapmak istemişlerdir?
66.CEVAP-)İşbara zamanında Çin, Türkleri asimile etme yönünde yoğun çalışmalarda bulunmuştur.
67.SORU-)I. Köktürk Devleti kaç tarihinde kaça ayrıldı? 2ye yıkılmasında Çinlilerin hangi içten yıkma politikası vardır?
67.CEVAP-)Köktürk Devleti kuruluşundan 30 yıl sonra iç karışıklıklar sonucunda 582 yılında resmen ikiye ayrılmıştır.Çinler çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirerek prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkar gönderdiler.Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak Türkler hakkında bilgi topladılar.Türk beylerine hediyeler göndererek onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çine bağımlı yaşamaya alıştırdılar.
68.SORU-)Türklerin Orta Asyadan göçlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
68.CEVAP-)Nedenleri:İklim Değişikliği,Nüfusun artması, siyasi ve sosyal durum ve istiklal(bağımsızlık) duygusudur.Sonuçları:Orta Asyadan göç eden Türkler Anadolu, Suriye, Orya Avrupa ve Sibiryaya yerleştiler.Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilediler ve kendileride o kültürlerden etkilendiler.Göç ettikleri yerlerde Türkler değişik adlarla devletler kurdular.Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından örnek oldular.
69.SORU-)Anadoluya Hititler zamanında neden, ne demiştir?
69.CEVAP-)Hititler döneminde Anadoluda çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi.Hititler çevre kültürlerin tanrılarınada inanmışlardır.Bu nedenlerle Anadolu için Bin Tanrı İli denmiştir.
70.SORU-)Türkiye Selçuklularla hangi savaşı yaptı? Bu savaşın önemi nedir?
70.CEVAP-)Kösedağ savaşını yaptı.Kösedağ Savaşı ile Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.
71.SORU-)Kaşgarlı Mahmut ve Ziya Gökalpe göre Türk adı ne anlam taşır?
71.CEVAP-)Kaşgarlı Mahmuta göre Türk adı olgunluk çağı demektir.Ziya Gökalpe göre ise Türk adı türeli(töreli), kanun nizam sahibi anlamına gelmektedir.
72.SORU-)Türk adına ilk nerede rastlanır?
72.CEVAP-)Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir.
73.SORU-)IX VE XX. yylarda nereye Türkiye dendi.XI. yyda nereye Türkiye dendi.
73.CEVAP-)IX VE XX. yylarda Volga Nehrinden Orta Avrupaya kadar uzanan bölgeye denmiştir.XI. yydan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.
74.SORU-)6. yyda hangi devlet nereye Türkiye adını vermiştir?
74.CEVAP-)Türkiye adı 6. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur.
75.SORU-)Türklerin ilk ana yurdu neresidir? Ve burada nerelerde bulunmuştur?
75.CEVAP-)Türklerin ilk ana yurdu Orta Asyadadır.Bu geniş alanda Türklerin ilk ana yurtları Altay-Sayan Dağlarının kuzeybatısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Aral Gölünün çevresi ve Hazar Denizinin doğusu arasında kalan bölgedir.
76.SORU-)Büyük Hun devleti nerelere yayılmıştır? Başkentleri neresidir? Bilinen İlk hükümdarları kimlerdir?
76.CEVAP-)Büyük Hun devleti Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmıştır.Başkentleri Ötükendir.Bilinen ilk hükümdarları Teoman(Tuman)dır.
77.SORU-)Mete kimdir? Ne yapmıştır?
77.CEVAP-)Mete Asya Hun Devletine en ihtişamlı dönemini yaşatan hükümdardır.Mete hükümranlığı boyunca Orta Asyada yaşayan bütün Türk boylarını, başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri hakimiyeti altına almayı başarmıştır ve ilk Türk birliğini kurmuştur.
78.SORU-)Mete neden Çini fethetmek istememiştir?
78.CEVAP-)Çünkü Türklerin bu kalabalık kavim arasında benliklerini kaybedeceğini düşünmüştür.
79.SORU-)Hunlara karşı izlenen Çin politikası nedir?
79.CEVAP-)Çinler çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirerek prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkar gönderdiler.Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak Türkler hakkında bilgi topladılar.Türk beylerine hediyeler göndererek onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çine bağımlı yaşamaya alıştırdılar.
80.SORU-)Kavimler göçü neye denir?
80.CEVAP-)Hunların İtil(Volga) Nehrinin batısına geçerek Karadenizin kuzeyine gelmeleri, bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştır.Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler, batıya göç etmek zorunda kalmışlardır.Bu kavimler, önlerine çıkan diğer kavimlerin yerlerinden ayrılmalarına neden olmuştur.Kavimlerin yıllarca süren bu yer değiştirmelerine Kavimler Göçü denilmiştir.
81.SORU-)Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?
81.CEVAP-)1-)Roma imparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.(395) Batı Roma İmparatorluğu 476da yıkılmış ve toprakları üzerinde birçok Germen Deevleti kurulmuştur.
2-)Avrupanın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır.Bunun sonucunda bugünkü İngiltere,Fransa,İspanya,Almanya gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atılmıştır.
3-)Türkler, Avrupada bir Hun Devleti kurmuşlardır.
4-)Türk kültürü Avrupada yayılma göstermiştir.
5-)İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
6-)Avrupada feodalite(derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
82.SORU-)Feodalite nedir? Özellikleri nelerdir?
82.CEVAP-)Feodalite Orta Çağ Avrupasının siyasi yönetim biçimidir.XV. yyda barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla kralların derebeylere ait şatoları, malikanelerinin yıkılmaya başlamasıyla sona ermeye başladı.Feodalitenin yıkılması mutlak krallıkların güçlenmesini sağladı.
83.SORU-)Feodalite devrinde halk sınıfları nelerdir?
83.CEVAP-)Asiller,Rahipler,Burjuvalar,Köylüler.
84.SORU-)Süzeren nedir? Vassal neye denir?
84.CEVAP-)Halkın himayesine girdiği kişilere süzeren, himaye edilenlerede vassal denilir.
85.SORU-)Feodaliteyi bitiren en önemli olay nedir?
85.CEVAP-)XV. yyda barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla kralların derebeylere ait şatoları, malikanelerinin yıkılmaya başlaması.
86.SORU-)Feodalitenin yıkılmasının sonuçları nelerdir?
86.CEVAP-)Feodalitenin yıkılmasıyla mutlak krallıklar güçlenmeye başladı.Derebeylerin gücü zayıfladı.
87.SORU-)Skolastik düşünce nedir?
87.CEVAP-)İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.
88.SORU-)Rahiplerin siyasi gücünün olduğunu nereden anlıyoruz?
88.CEVAP-)Rahipler krallara taç giydirirlerdi.Biz bu durumdan rahiplerin siyasi gücünün olduğunu anlıyoruz.
89.SORU-)Büyük Hun Devleti yıkıdıktan sonra bazı Hun topluluklarını alarak batıya götüren hükümdar kimdir?
89.CEVAP-)Balamirdir.
90.SORU-)Uldız döneminin Anadolu açısından önemi nedir?
90.CEVAP-)Uldız döneminde Avrupa Hunları iki kol halinde hareket etmiştir.Bunlardan biri Roma topraklarına girerken diğeride Kafkaslar üzerinden Anadolu topraklarına girmiştir.Böylelikle Türkler ilk kez Anadoluya ayak basmışlardır.
91.SORU-)Uldız zamanındaki 2 strateji nedir?
91.CEVAP-)1-)Doğu Romayı etkisiz hale getirmek
2-)Batı Roma üzerine yürümek.
92.SORU-)Attila kimdir?
92.CEVAP-)Attila Avrupa Hun Devletine en parlak dönemini yaşatan en ünlü hükümdardır.
93.SORU-)Attilanın seferleri nelerdir?
93.CEVAP-)Doğu Roma Seferi,Batı Roma Seferi,İtalya Seferi.
94.SORU-)Doğu Roma seferinin nedeni ve sonucu nedir?
94.CEVAP-)Nedeni Doğu Romanın daha evvel Avrupa Hunlarıyla imzaladığı Margos barışını bozması ve bunun üzerine Attila Doğu Romanın hakimiyetindeki Balkanlarda güvenliği sağlamak istemesi bu sefer, Anatolios barışının imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.
95.SORU-)Batı Roma Seferinin özelliği nedir?
95.CEVAP-)Yapılan bu seferde her iki tarafta çok kayıp verdiği için sonuçsuz kalmıştır.
96.SORU-)Avrupalılar Attilaya ne isim vermişlerdir? Neden?
96.CEVAP-)Hristiyanlar, günahlarından dolayı Tanrının kendilerini cezalandırmak maksadıyla, Attilayı gönderdiğini düşünürler ve ona Tanrının Kamçısı unvanını verirler.
97.SORU-)Attilanın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti dağılınca Hun halkı ne yapmıştır? Nerelere gitmiştir?
97.CEVAP-)Karadenizin kuzeybatı sahillerine dönmüştür,Türk Boylarından bir kısmı da geldikleri yer olan Orta Asyaya geri gitmişlerdir, Avrupada kendi göçebe geleneklerini devam ettiren Hunlar, ele geçirdikleri bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşamışlardır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-01-11, 12:42 #2
yaShaYan_oLu yaShaYan_oLu çevrimdışı
Varsayılan C: Tarih sinavinda Çıkabilecek sorular ve cevaplar


çıkmaZsa ...... bide kacıncı sınıf fln yazsaydın ıyı olurdu gınede elıne saglık gonderıorm repını
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-01-11, 17:44 #3
TheOni TheOni çevrimdışı
Varsayılan Tarih sinavinda Çıkabilecek sorular ve cevaplar


Büyük ihtimal bunlar çıkar.9.Sınıf 2. Tarih yazılısı için hazırladım, Rep içi teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-01-11, 18:06 #4
Herpst Herpst çevrimdışı
Varsayılan C: Tarih sinavinda Çıkabilecek sorular ve cevaplar


Bu kadar basit olacağını sanmıyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-11, 23:41 #5
TheRollingStone TheRollingStone çevrimdışı
Varsayılan C: Tarih sinavinda Çıkabilecek sorular ve cevaplar


Cok tesekkurler ya . cok isime yaradı repliisiin.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 17:09
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016