Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-06-07, 03:30 #1
Mσяρнєυѕ Mσяρнєυѕ çevrimdışı
Varsayılan Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...
II. MEHMET (FATİH) DEVRİ

1451’ de II.Murat’ın vefatından sonra II.Mehmet Osmanlı hükümdarı oldu.
II. Mehmet’e İstanbul’u fethettikten sonra, Fatih ünvanı verilmiştir.
İlk seferini Karamanoğulları üzerine yaptı.
II. Mehmet’in asıl amacı İstanbul’u fethetmekti.

İSTANBUL’UN FETHİ

A) İstanbul’un Fethinin Nedenleri

Bizans’ın Osmanlı Devletine ait Anadolu ve Rumeli topraklarının bağlantısını kesecek bir konumda bulunması
Bizans imparatorlarının Selçuklulardan itibaren Avrupa devletlerini Haçlı Seferleri için kışkırtması
Saltanat iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerinin Bizans tarafından korunması
İstanbul’un kara ve deniz yolları üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik bakımdan önem taşıması
Peygamberimizin fethe dair müjdeleri ve İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son kalesi olması
İstanbul’un çeşitli kavimler tarafından kuşatıldığı halde fethedilememesi (Avarlar, Persler, Müslüman Araplar, Bulgarlar, Osmanlılar)
İstanbul’un alınmasıyla Avrupa devletlerinin Türkleri Avrupa’dan atma düşüncesinin sona ereceği inancı

B) İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İstanbul’un fethi için geniş ve teknik bakımdan üstün bir plan hazırlandı
Boğazın en dar yerinde Anadolu Hisarının karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı
Boğazları korumak ve İstanbul kuşatmasında yararlanmak üzere 400 parçalık bir donanma hazırlandı
Akıncı komutanlarından Turhan Bey Mora üzerine gönderildiği gibi Avrupa’dan gelebilecek yardıma karşılık Balkanlarda bir ordu toplandı
Edirne’de büyük kuşatma topları döktürüldü
Bizans İmparatorluğunun elinde bulunan Saray ve Vize Kaleleri fethedildi

C) Bizans’ın Durumu

Bu sırada Bizans İmparatorluğu İstanbul şehrinden ibaret kalmış parti ve mezhep kavgalarıyla uğraşmaktaydı.
İstanbul’un kuşatması 6 Nisan 1453’ de başladı.
Osmanlı donanması Haliç’ e indirilmesi Bizans’ın bütün ümitlerini sona erdirdi. 29/5/1453 günü İstanbul’un fethi gerçekleşti.

D)İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları:

Boğazlar tamamen Osmanlı egemenliği altına alındı
Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi
Osmanlı Devleti Merkeziyetçi Mutlak İmparatorluk haline geldi
İstanbul, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devlet merkezi oldu
Doğu Ticaret Yollarının kontrolü Osmanlıların ellerine geçti
Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri sona erdi, Yükselme Devri başladı

E) İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları:

1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı
Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı
Batı Avrupa kıyısındaki ülkeler açık denizlere çıkma ihtiyarcını duydular bu durum Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili oldu
Ortodoks Patrikhanesi Osmanlı İmparatorluğunun koruyuculuğu altında varlığını devam ettirdi. Osmanlı Devleti Ortodoks Patrikhanesi’nin devamını sağlamakla;
Hıristiyan devletler topluluğunu bölmeyi
Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını göstermeyi
Ortodoks Kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmayı
Katolik Kilisesine karşı bir güç oluşturmayı
Avrupa’ da yapılacak savaşlarda Ortodoksların desteğini sağlamayı amaçlamıştır
İstanbul’ un fethinden sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesansın gelişmesinde etkili oldular
İstanbul’un fethi topun yaygınlaşmasında etkili oldu. En güçlü surların bile yıkıla bileceği anlaşıldı. Bu durum feodalitenin yıkılmasına ve Orta Çağ Avrupa’sının siyasi yapısının değişmesine neden oldu
Kara ve deniz kuvvetlerinin işbirliği yapmalarının önemi anlaşıldı
Osmanlı Devletinin öneminin artması Avrupalı devletlerin ilk sürekli elçiliklerini İstanbul’da kurmalarına neden oldu

ANADOLU FETİHLERİ


A)Amasra’nın Fethi:

İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in amacı Karadeniz kıyılarını denetim altına almaktı
Bu amaçla Amasra’yı kuşatan Fatih, şehri Cenevizlilerin elinden aldı.(1459)

B) Sinop’un Fethi:

Fatih Amasra’dan sonra Candaroğulları’ nın elinde bulunan Sinop’un fethini gerçekleştirdi.(1460)

C)Trabzon’un Fethi:

IV. Haçlı seferi sonunda İstanbul Latinlerin işgaline uğrayınca Trabzon’da Trabzon Rum İmparatorluğu kuruldu
Fatih Trabzon’u karadan ve denizden kuşatarak burayı fethetti.(1461)

D)Karamanoğulları İle Mücadeleler:

Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümünden sonra Karamanoğulları Beyliği’nde iç mücadeleler başladı. Bu durumdan yararlanan Fatih Karaman Seferine çıktı
Bu sefer sonunda:
Konya ve Karaman fethedilerek Osmanlı toprağı haline geldi
Karamanoğulları üzerindeki nüfuz mücadelesi Osmanlı Devletini Akkoyunlular’ la karşı karşıya getirdi

E) Otlukbeli Savaşı (1473)

Uzun Hasan gönderdiği Yusufça Mırza adlı komutanına Tokat’ı yakıp yıktırdı, Venedikliler’le de anlaştı.
Candaroğulları ve Karamanoğulları Beylerinin de kendisine sığınması üzerine kendisini “Timur” olarak görmeye başladı.
Fatih bu gelişmeler üzerine Akkoyunlulara karşı sefere çıktı. 1473’te yapılan Otlukbeli Savaşının kazanılması:
Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasına zemin hazırladı.
Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu’ya kadar genişledi.

RUMELİ FETİHLERİ

Fatih devrinde Anadolu’da fetihlerin yapıldığı sırada Rumeli fetihleri de devam ediyordu.1453-1459 yılları arasındaki mücadeleler sonunda Sırbistan Osmanlı ülkesine katıldı. Yalnız Belgrat alınamadı. Şehir Macarlıların elinde kaldı.
Mora halkının başlarında bulunan despotlardan şikayette bulunmaları üzerine Mora despotları ortadan kaldırıldı(1460). Modon, Koron, Pilos, Argos limanları ise Venediklilerin elinde kaldı.
Eflak beyinin vergilerini göndermemesi üzerine Eflak alındı (1462).
Eflak’ın alınmasından bir süre sonra Boğdan beyliği de Osmanlı topraklarına katıldı(1476)
Sırbistan’ın fethinden sonra Bosna ve Hersek Beylikleri Osmanlı topraklarına katıldı.(1463-1465)
Osmanlı - Venedik Savaşı(1453-1479):
İstanbul’un fethinden sonra Venedikliler, Osmanlı Devletinin en büyük rakiplerinden biri haline geldiler. Bu rekabet Venedik Devletinin yıkılmasına kadar devam etti.

Osmanlı Devletinin Mora ve Sırbistan’ı fethetmesi Arnavutluk’ da faaliyetlerde bulunması Ege Denizine hakim olmak istemesi Osmanlı - Venedik Savaşını başlattı.
16 yıl süren savaş sonunda Venediklilerle Osmanlılar Barış antlaşması yaptılar.

DENİZLERDE VE DENİZ AŞIRI YERLERDEKİ FETİHLER

A) Ege Denizindeki Fetihler:

Fatih devrinde güçlenen donanma sayesinde İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semendrek ve Limni (1456), Midilli(1462) ve Eğriboz(1470) adaları fethedildi.

B)Kırım’ın Fethi:

Fatih Trabzon’un Fethinden sonra Karadeniz’in kuzey kıyılarını özellikle Kırımı almayı amaçladı.

Kırım tarihi, ekonomik, askeri, jeopolitik açıdan büyük bir önem taşıyordu.
1475 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kırım’ın Kefe Limanını aldı. Daha sonra Azak ve Menkup Kaleleri alındı. (1475)
Kırım’ın fethiyle:
Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine bağlandı.
Doğu Ticaret Yolları (İpek Yolu) Osmanlı Devletinin kontrolü altına girdi
Kara Deniz bir Osmanlı gölü haline geldi

C)İtalya Seferi

Fatih’in en büyük hedeflerinden birisi İtalya’yı fethetmekti.Bu amaçla hazırlanan Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma ile Kefalonya, Zanta ve Ayamavra Adaları fethedildi

Gedik Ahmet Paşa daha sonra İtalya Kıyılarındaki Otronto’ yu kuşatarak fethetti (1480)

Fatih Devrinin Genel Özellikleri

Osmanlı Devleti kuruluş devrini tamamlamış yükselme devrine geçmiştir.
Osmanlı Devleti Fatih devrinde İmparatorluk haline gelmiştir.
Bu dönem içerisinde iki imparatorluk dört krallık 11 prenslik ve dükalık ortadan kaldırılmıştır
Osmanlı geleneklerinin toplanmasıyla Fatih tarafından bir kanunname hazırlanmıştır.
Fatih devrinde Osmanlı mimarisinde klasik Osmanlı-Türk Mimarisi meydana geldi.
Fatih camiinin yanında Sahn-ı Seman Medresesi yapılmıştır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-12-09, 19:45 #2
Fenerbahceli07 Fenerbahceli07 çevrimdışı
Varsayılan C: Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...


teşekkürLerr!!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-10, 18:25 #3
tayyipak tayyipak çevrimdışı
Varsayılan C: Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...


çok teşekkkür ederim bana çok yardımcı oldu !
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-02-10, 18:27 #4
tayyipak tayyipak çevrimdışı
Thumbs up C: Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...


:k a19::ka1 9: çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu !: ka21::ka 21::ka21 :: ka21:
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-03-10, 10:34 #5
zeorei zeorei çevrimdışı
Varsayılan C: Fatih Sultan Mehmet Devri Siyasi Olayları...


tesekkurler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:20
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016