Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-02-18, 13:24 #561
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!


İNSANLIĞIN ANAHTARLARI...

İlk evvelde şunu kesinkes bileceksin. Laubalilik yapmayacaksın, lakayt olmayacaksın. Lafta kalmayacak hiçbir şey. Ciddiyetli ve samimi olacaksın. Sen insansın. Sen insansın. Sen insansın. İnsan olarak yaratıldın. Bileceksin bunu, anlayacak ve hissedeceksin. Aklın var biliyorsun. Gözün var görüyorsun. Kulağın var duyuyorsun. Kalbin var hissediyorsun. Gövden var ayaktasın. Elin var uzanıyorsun. Ayağın var yürüyorsun. İraden var direniyorsun. İhtiyarın var seçiyorsun. Sorumlusun. Sorumluluğunu hiçbir kimsenin üzerine atamazsın. Öyleyse insan gibi yaşa!

Şerefli yaratıldın. ********sen, ******** yaratıldığın için değil, ******** olmayı seçtiğin içindir. Şerefli yaratıldın, akıl verildi, iraden ve ihtiyarın var. Nefsini kontrol edecek, nefsinin dizginlerini eline alacaksın ve asla bırakmayacaksın. Nefsinin oyuncağı olursan, şerefini kaybedersin. Öyleyse her an nefis murakabesi yapacaksın ve şerefli yaşayacaksın. Şerefinden taviz vermeyeceksin. Çünkü o sende var ve var olanı korumalısın, bir kez kaybettin mi bir daha asla kazanamazsın. Bu yüzden şerefine sahip çık!

Sen, seni değiştirmezsen; Allah seni değiştirmez. Önce sen, aklını, iradeni, ihtiyarını kullanacaksın ve kendini temizleyeceksin, çünkü kirlisin, kafanda kirli, kalbinde kirli. Ama bunda yani temizlenmekte samimi ve dürüst olacaksın. Eğer sen yüreğini ortaya koyup kendini değiştirmeye yönelik hiçbir hamle yapmazsan, Allah; sana, değiş diyerek, tabir caizse ‘’ol!’’ diyerek değişimini sağlamayacaktır. Çünkü O, sana, bunu yapman için akıl, irade, ihtiyar verdi. Bu yüzden önce değiş! İç âleminde, kafanda ve kalbinde bir devrim yap!

Eyleminle söylemin bir olacak. Kafanla inanıp, kalbinle acımasız olmayacaksın. Dilinle inanıp, eyleminle adileşmeyeceksin. Tenakuz arz etmeyecek, bilakis insicam içerisinde olacak; eyleminle söylemin. Yani sahtekâr olmayacaksın. Özünle sözün bir olacak. Dilin bir şey söyler, ayakların başka yöne giderse olmaz. Elbette her konuştuğunu yapmak çok zor olabilir, burada işin içine imkânlar ve şartlar girebilir ama bazı şeyler vardır ki yapılabilirdir ve bu yapılabilir şeyleri sadece dille ifade etmeyeceksin, ifade ediyorsan yapacaksın adam gibi. Bu yüzden, konuşma, eylem yap!

Güvenden asla ve kata taviz vermeyeceksin. Çünkü güvenildiğin kadar varsın. Herkes senden kesinlikle emin olmalı. Kendinden emin olunan insan ol. Sen insan satma, özünden emin ol, özün senden emin olsun, bırak o zaman, emin olmayan varsın olmasın. Kendinden emin olmayanlar emin olmazlar. Senden olmasa da satma insanları. Bu durum senden topluma sirayet edecek ve toplum, muazzam bir güven adası olacaktır. Güvenilmeyen, yok hükmündedir. Güvenin olmadığı yerde, olan ve olabilecek hiçbir şey yoktur. Güvenilmiyorsan, bitmişsindir. Kendisinden çekinilen insandan ancak kaçarlar. Öyleyse kendinden emin olunan ol!

Asla ve kata, insanlık ahlakına mugayir davranmayacaksın. Ahlakın diğer adı tabir caizse utanmaktır. Yani toplum içerisinde yaşarken en basit örnekle, insanların hak ve hukuklarına, namuslarına saygı göstermektir. Zaten utanmıyorsan dilediğin gibi yaşarsın ama insan gibi yaşar mısın, mesele budur. Ahlak öldüğü zaman da, ne sen kalırsın ne de insanlık. İnsanları bir anlamda diri kılan, ayakta tutan, var kılan; ahlaklarıdır. Ahlakın tükenmiş olması, ruhun çürüdüğünü gösterir ki, ruh çürüdüyse varolmak muhaldir. Bu yüzden ahlak yasalarını çiğneme!

Hiçbir şartta ve koşulda adaletten ayrılmayacaksın. Bilakis yer sarsılır, gök çöker, ruh harap olur, gövde yıkılır ve insan ölür, millet ölür, devlet ölür. Adalet; toplumun mayasıdır. Birliktir adalet, kardeşliktir. Kuvvettir, payidarlıktır ve varoluşun mutlak önkoşuludur adalet. İnsanın şerefine ve haysiyetine saygıdır. Adaletsizlik görülmez, hissedilir. Bu yüzden de inkârı imkânsızdır. Zaten bir insan olarak gayemiz ve gayretimiz de adalet yurdu inşa etmek değil midir, insanlık toprağında? İnsan adaletle insandır. Vatan adaletle vatandır. Millet adaletle millettir. Devlet adaletle devlettir. Adalet yoksa, ne insan, ne vatan, ne millet, ne de devlet vardır, faraza vardır, bu kuru bir varlıktır, anlamdan ve amaçtan yoksun ve sahipsiz kalmaya mahkûm. Adaletsiz bir mevcudiyet, tiksindirici bir mevcudiyettir. Bu yüzden adi değil, adil ol!

Hiçbir şartta ve koşulda zulmetmeyeceksin. Çünkü zulmeden insan, insanlıktan çıkmış vahşi bir yaratıktır. Psikolojini, sosyolojini bahane edemezsin zulme ve zulmünü onaylatamazsın temiz vicdanlara. Temiz bir vicdan ne zulmeder ne de onaylar zalimin zulmünü. Suçlu ile suçsuzu kati surette, her ne pahasına olursa olsun, tefrik edeceksin. Tek bir insan bile, masum olduğu halde, acı çekmeyecek. Çünkü bunu hiçbir temiz vicdan, insan olan insan, tolere edemez. Zira mutlak masumiyet karinesine sahip olduğu halde acı çeken yüreğin acısı, acı çektiren yüreğe zehir olur. Suçluyu bağışlamak yani zalime merhamet, suçsuza yani mazluma zulümdür. Hele suçlu insanın bağışlanıpta, suçsuz insanın suçlu muamelesi görmesi vicdanın katledilmesidir, insanlığın tükenişidir ve her şeyin bitişidir. Zulmünün önünde ki en büyük barikat; mazlumun yerine kendini koyup onun ruh halini hissedebilmeyi başarabilmektir. Bu yüzden zalim olmaktan kork!

Midene hiçbir şartta ve koşulda bir gram dahi olsa haram girmeyecek. Çünkü midelerin haramla dolu olması, insanlığı kirletir. Kirlenen insanlıktan temiz eylemler bekleyemezsiniz. Çünkü haram yemek demek, yetim hakkı yemek demek ve bunun ne demek olduğunu insan olan insan bilir. Kul hakkına el uzatmayacaksın, uzanacak elini kıracaksın ama uzatmayacaksın. Teri, yaşı, kanı ve emeği sömürmeyeceksin ve sömürülmesine müsaade etmeyeceksin. Birinin hakkını başka birine verdiğin zaman, hakkı olmayan hakkı kedisine verdiğin insanın hayatını harama mahkûm edersin. Bunu yapamazsın değil, yapabilirsin ama yapabildiğin halde yapmamaktır adam olmak. İnsan demek, yapabildiği her şeyi yapan demek değildir. Zaten haramdan imtina etmeyecek kadarsan, insan olamayacak kadarsındır da. Ne haramla yaşa ne de haramla yaşat. Midesine bir gram haram girmeyen insan, dünyaya meydan okuyabilir ancak. Bu yüzden harama el uzatacak kadar düşme, düşük olma!

İşini doğru düzgün yapacaksın. Tüm samimiyetinle mücadele vereceksin. Çünkü işler doğru düzgün yapılırsa, hayatın ilerleyişi de doğru düzgün olur ve mağduriyet tezahür etmez. Elbette kusurların, eksiklerin, hataların olabilir ama olabildiğince samimi olacaksın. Zira samimiyet, kusurları, hataları ve eksikleri tolere eder. Yeter ki sen tüm samimiyetinle işini doğru yapmaya çalış. Çünkü işini namusluca yapmazsan insanlığa ihanet etmiş olursun. İnsanlara yardımcı olmaya, onların işlerini kolaylaştırmaya çalışacaksın. Kendini Kaf Dağında görmeyeceksin. Öyleyse işine odaklan ve namuslu çalış!

Asla ve kata kibirlenmeyeceksin. Kendini dev aynasında görmeyeceksin. Senden büyük Allah var ve Allah kibrin hasmıdır. Unutma ki; zayıfsın, acizsin, muhtaçsın. Ne yeri delebilirsin ve ne de başın göğe değebilir. Zira sen bir insansın. Ki, kimsin ki kibirleneceksin? Dünyanın en kuvvetlisi misin? Dünyanın en zengini misin? Dünyan en şöhretlisi misin? Dünyaya niza veren, tüm insanlığa hükmeden bir yere mi sahipsin? Faraza böyle olsun, öleceksin, demek ki ölümden kurtulacak kadar güçlü değilsin, öyleyse haddini ve hududunu bileceksin. Bu yüzden kibrin varsa, bir an evvel arınmalısın!

Paylaşacaksın. Çünkü hakikatte senin olan hiçbir şey yok ve senin olduğunu sandığın şeyler üzerinde hakkı var hakkı olması gereken insanların. Bu yüzden paylaşmaktan korkmayacaksın. Sevgiyi de, acıyı da, derdi ve kederi de, sahip olduğun maddi değerleri de paylaşacaksın. Çünkü paylaşılmayan şey kirlenir. Paylaşmak temizleyicidir. Ve çoğalmaktır paylaşmak, kopmaz kökler salmaktır yeryüzüne. İnsan bile paylaşarak çoğaltır kendini. Biz azaldığını sanırız ama her şey çoğalır paylaşmakla. Paylaşmayı bilmediğimiz için azalmaktayız azar azar. Bu yüzden paylaş, korkma azalır diye, sen bilmeden çoğalır paylaştığın!

Seveceksin. Çünkü sevildiğin için, sevilmen için ve sevmen için halkedildin. Sevgi, kardeşliğin mayasıdır. Sevgi, birliğin zamkıdır. Sevgi kuvvettir. Hayat sevgiden mütevellittir. Sevgi korkunun celladıdır. Bu yüzden sevmekte cimri olmayacaksın. Gerekirse bol keseden dağıtacaksın sevgini tüm sevgisiz yüreklere ve sevgiye muhtaç gönüllere. Bu durum, sevgiyi değersizleştirmez, bilakis muhtaç olanların yeniden doğmalarına vesile olur. Çünkü sevgi yaratıcıdır. Bu yüzden sev ve diril sevgiyle, dirilt!

Okuyacaksın. Çünkü okumak için insansın. Okuyacaksın ki, insanlığını bilesin ve nasıl yaşayacağını anlayacaksın. Okuyabildiğin için sorumlusun. Okuyan bir varlık olduğun için, aklın, iraden ve ihtiyarın var ve bunlara sahip olduğun için okuyabiliyorsun, okumak zorundasın. Biteviye okuyacaksın. Okumak; cehaleti alır ve geride aydınlık kalır. Cehaletin olduğu yerde aldanma vardır. Cehaletin olduğu yerde zulüm, kan ve gözyaşı vardır. Cehaletin olduğu yerde kölelik, zillet, miskinlik vardır. Cehaletin olduğu yerde zifiri karanlık vardır. Bilginin olduğu yerde ise umut, inanç, aydınlık ve hürriyet ve hayat vardır. Okumazsan, meydan okuyamazsın kötülere ve kötülüklere karşı ve köle gibi yaşarsın. İnsan gibi ve hürriyet içinde yaşayabilmen için okuman önkoşuldur. Bu yüzden oku!

Aklını, kesinlikle ve kesinlikle, asla ve kata, hiçbir şartta ve koşulda, her ne sebeple olursa olsun başkasına ipoteğe vermeyeceksin, başkasının cebine koymayacaksın, başkasının avuçlarına bırakmayacaksın, başkasına teslim etmeyeceksin. Akıl, sana, kullanman için verildi ve kendin kullanacaksın. Çünkü aklınla insansın ve aklın olduğu için sorumlusun. Ve aklınla itibar sahibisin. Aklını başkasına teslim ettiysen, akılsız birinden hiçbir farkın olmayacaktır. Başkası her kim olursa olsun asla ve kata fark etmez bu. Allah, hiçbir kimseyi üstün yaratmamıştır. Bu yüzden aklını kendin kullanacaksın, sadece kendin. Çünkü düşünürken, merak ederken, severken, üzülürken, araştırırken, analiz yaparken, üretirken ve kaderini çizerken o akıl sana lazımdır. Sorarken, sorgularken, cevaplar ararken o akıl sana lazımdır. Değerlendirme yaparken, kıyaslama yaparken, senkronize düşünürken o akıl sana lazımdır. Okurken o akıl sana lazımdır. Aklını veren, cehaleti, zilleti, miskinliği, pisliği satın alır. Bu yüzden aklına sahip çık ve kullan onu!

Her ne pahasına olursa olsun, asla ve kata, hatalarının, yanlışlarının, kusurlarının yüzüne karşı söylenmesinden gocunma. Ki, bunu ancak dost yapar, öyleyse dostun sözü acı gelse de tahammül edeceksin. Söyleyene de zımni ya da aşikâr eziyet etme. Bırak söylesinler insanlar. Otur, konuştur, dinle, konuş ve her şeyi yüz yüze hallet. Ki, asaletin, necabetin, insanlığın baki kalsın. Hem böylece yanlışlarını, kusurlarını, hatalarını bilirsin ve onlardan dönme fırsatı bulmuş olursun. Kimse arkandan konuşmasın, böyle yaparsan konuşamaz da, konuşursa da o bir ********dir. Hayatta ki en önemli temel ilkelerden biridir: hakikatle yüzleşmek ve seni hakikatle yüzleştirene kin duymamak. Bilakis gönüllerde kalan gerçekler gün gelir hayatını cehenneme çevirebilir. Ve yine gün geldiği vakit, aşikâr edilen hakikatler, aşikâr edeni riyakâr yapmaz. Binaenaleyh, güçlüyken, hatalarının, yanlışlarının, kusurlarının yüzüne söylenmesine müsaade et ki, güçten düştüğün vakit yine saygınlığını muhafaza etmiş ol. Kendi açımdan olayı izah etmek istiyorum biraz da, naçizane: Hayat sahasında ki konumum ne olursa olsun, birlikte çalıştığım ve iletişim halinde bulunduğum tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, sair insanlara hep şunu söylemişimdir: Eğer bende, ahlaka ve adalete aykırı bir hata, kusur, yanlış görürseniz, benden size yönelen bir zulme şahitlik ederseniz, nezaket çerçevesinde yüzüme karşı söyleyebilirsiniz, dil ve üslup varsa sorun yoktur. Ki, siz ayrılıp gitseniz ve ben kalsam da ya da ben ayrılıp gitsem ve siz kalsanız da, ardımdan, ne zalim, ne adaletsiz, ne ahlaksız, ne adi insandı demeyesiniz. Sonsuz rahat olunuz, hatamı, kusurumu ya da yanlışımı yüzüme söylediğiniz de, benden size karşı asla ahlaksız, adaletsiz, zalimane bir tavır sergilenmeyecektir. Zira bilirim ki, siz benim herhangi bir hatamı, kusurumu, yanlışımı yüzüme söylediğiniz de, benden size zulüm, ahlaki olmayan tavır ve adaletsizlik yönelecekse, asla böyle bir şeye tevessül etmezsiniz ve muhakkak herhangi bir ayrılıkta ardımdan konuşursunuz ve bunda haksız da olmazsınız. Çünkü sizlere, hatalarımı, yanlışlarımı ve kusurlarımı söyleyebilecek güveni vermemişimdir. Ve sizlerde herhangi bir ayrılıkta yanımdayken dile getiremediğiniz kötülüklerimi ardımdan söyleceksinizdir. Bu sizi ne hain, ne ahlaksız, ne de riyakâr yapmaz elbette ve benimde size söyleyebileceğim hiçbir söz olamaz. Hayatın çok önemli bir umdesidir bu. Maalesef, insanların, bizde gördükleri yanlışları yüzümüze söylemelerine imkân vermiyoruz. Söyledikleri zaman, nasıl böyle bir şeye cüret eder, ne yapmak istiyor, kime çalışıyor, benim yanlışımı söylemek senin haddine mi diyerek o insanlara karşı zalimane davranıyoruz, onlara zımnen ya da aşikarane her türlü ahlaksızlığı, adaletsizliği, zulmü reva görüyoruz ve artık bir daha hiçbir kimsenin yanlışlarımızı dile getirmelerine imkân tanımıyoruz. Ve insanlar herhangi bir ayrılık durumunda, kendilerinin ya da bizlerin ayrılmaları durumunda, bunu dile getirince de hemen o insanlara yafta vuruyoruz. Yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından mı konuşuyorsun ve benzeri laflar ediyoruz. Bunu yapamayız, buna hakkımız yok. Ayrılık durumlarında ********, alçak, namussuz bir insan olarak anılmak istemiyorsak, insanların rahat ve özgür olmalarına ve bizim karşımızda sonsuz rahatlıkta konuşmalarına imkân tanımalıyız. Söylediğim şeyi hepimiz yapıyoruzdur. Burada suçlu, herhangi bir sebeple yüzüne karşı konuşmaktan çekindiğimiz kişidir. Ve bu sebeple hainde, riyakârda, namussuzda olmayız. Eğer böyle yapmayacaksak, o zaman yüzünüze karşı hakkı haykırmamıza, yanlışınızı söylememize müsaade edecek, imkân tanıyacaksınız. Size güvenecem. Söylediğim takdirde bana herhangi bir alçakça tavır sergilemeyeceğinize kesinlikle inanmam gerekir. Zımnen ya da aşikâr. Bu yüzden bırak insanlar sizin karşınızda sonsuz rahat olsunlar, nezaket çerçevesinde ve muayyen bir üslup temelinde hatalarınızı, yanlışlarınızı ve kusurlarınızı yüzünüze karşı söyleyebilsinler. Arkanızdan konuşmalarından daha iyidir. Öyleyse hakikatten korkma!

İnsan namusu için yaşar ve namusuna göz dikildiği vakit, dikilen gözleri oyar. Kimsenin namusuna göz dikmeyeceksin. Namussuzlaşmayacaksın. Çünkü seninde bir namusun var. Namusuna göz dikilmesini ister misin? İnsan namusu için yaşar ve namusu kadar vardır. Namusun yoksa yani namussuzsan, var gibisindir ama yoksundur. Namusunu kaybettin mi, bir daha asla kazanamazsın. İnsanın, kaybedince bir daha asla ve kata bulamayacağı ve onsuz bir hiç olacağı şeyler vardır. Namus böyle bir şeydir. Bu yüzden namusuna sahip çık ve namusları, namusun bil!

Kardeşlik hukukuna riayet et. Kardeşliği asla bozma. Zira kardeşlik demek kuvvet demektir, umut demektir, inanç demektir, birlikte direniş demektir, kavganın gücü demektir. Bir kardeşin varsa, bir bekleyenin vardır, sana uzanmış bir el vardır, yüreğinde umut vardır, zorluklarda doğacak güneş vardır. Paylaşmak vardır ve ne güzeldir kardeşle paylaşmak, kardeşçe paylaşmak. Ne güzeldir bir sofrada birlikte oturmak, kırlarda dolaşmak, doğacak güne birlikte uyanmak ve ne güzeldir kavgaya sırt sırta girmek. İşte bu yüzden kardeşliğin değerini bil ve kardeşine ihanet etme!

Ahde vefa göster, dosta vefa göster. Dostunu asla satma, satmayı hayal bile etme, hayal etmeyi bile hayal etme, böyle yapacak kadar alçalma, dostunu kendin bil, kendini dostun bil. En zor zamanda dostuna kapını açmakta tereddüt etme. Kavgada dostunu bırakıp kaçma. Bırakıp kaçacağın ve bırakıp kaçacak dostlar edinme. Öyle dostların olsun ki, onun için vereceğin başa zerre acıma, çünkü gün gelecek o da başını vermekten imtina etmeyecektir. Bir bedende iki ruh olabilecek dostlar edin. Tıpkı Hz. Muhammedin dostu Ali gibi dost ol. Yatağına yat ve ölümüne yat. Düşman gelmeden ruhunu teslim et ki, o ruh, özgürlüğünde öyle yücelsin ki, ateşleri korkutsun. İyi gün dostu olma. Dost dosta kara günde ihtiyaç duyar unutma. Dostluğa sadakat ve dosta güven; adamlığın şiarıdır. Dünyadaki en önemli değerlerden biri dostluktur. Dost, kendini bile emanet edebildiğindir. Bu yüzden dost ol ve dosta yol bul!

Dil yani üslup, insanın karakteridir, kişiliğidir. Görünmeyeni görünür kılandır dil. İçeridekini dışarı aktarandır, bu yüzden de gerçek insanı yani gerçek seni ortaya çıkarandır. Binaenaleyh, insan üslubudur denilmiştir. Dilinin temizliğine sonsuz özen göstereceksin. İnsanlara hitap ederken olabildiğince hassas olacaksın. Kalp kırmaktan hatta incitmekten, cehennem ateşinden korkar gibi korkacaksın. Alışveriş yaparken, bilgi paylaşırken, iletişim kurarken adam gibi konuşacaksın. Cıvıtmayacaksın, cıvıklaşmayacaksın. Seviyeni düşürmeyeceksin. Argo kullanmak, saçma sapan konuşmak, adice hareketler yapmak, karşındakine laubali şekilde davranmak ve seviyeni düşürüp, karşındaki insanı zımnen düşürmeye yeltenmek adamlık değildir. Ciddiyetini muhafaza edeceksin, eylemlerinle ve söylemlerinle. Pislik akmayacak dilinden. Olabildiğince nezaketli olacaksın. İnsanlara karşı olabildiğince mütevazı olacaksın, saygılı davranacaksın, tek bir kalbi incitmeyeceksin. İnsanların isteklerine edeplice cevap vereceksin. Birisi bir şey istediyse, seni adamdan sayıp istemiştir, bunu fırsat bilip, isteyeni düşürmeye çalışmak düşüklüktür. Sabredeceksin ama kötü söz söylemeyecek, edepsizce davranmayacaksın her ne pahasına olursa olsun. Bu yüzden diline sahip çık, dil ya esir kılar ya hür, ya zillete düşürür ya da yüceltir!

Her insan saygıdeğerdir ve onurunun zedelenmesine müsaade etmez ya da onurunun zedelenmesini istemez. Bulunduğun yere güvenerek, dayanarak hiçbir insanın onurunu zedelemeye hiçbir kimsenin hakkı yoktur, ki böyle bir hakta olamaz zaten. Faraza bir dilenci bile olsa aynıdır bu. Zaten insan evladı bir insansan böyle bir şeye tevessül edecek kadar alçak değilsindir. Amirsen memura, zenginsen fakire, güçlüysen zayıfa, astsan üste, üstsen asta saygıda, sevgide kusur etmeyeceksin. Ki tefrik etmek bile yanlış haddizatında. Zira insanız ve insan olan, insanlığını insanca göstermelidir. Herkes, haddini, hududunu, sınırını bilmelidir. Bulunduğun yer, malik olduğun imkânlar seni büyütmez ve senin büyüklüğünü de göstermez. Geçici olan şeylerle de büyüklük taslanmaz. Sahip olmadıklarınla da küçülmezsin. İnsana insan olduğu için değer vereceksin. İnsanları asla ve kata kimliklerine ve yaşam tarzlarına göre değerlendirmeyeceksin. Kimsenin kitabına, dostuna, müziğine, düşüncesine vb. müdahale etmeyeceksin ve bunlara göre o kişiye tavır belirlemeyeceksin. Çünkü bu haddin değildir ve hududunu aşmaktır. Zira herkes sınırlarını bilmek kaydıyla özgürce yaşama hakkına sahiptir. İnsanların saygınlığını hiçbir şekilde zedelemeyeceksin. Bilakis adamsan, insanların saygınlığını artırmak yönünde hareket edeceksin. Toplum içinde insanlara hitap ederken dilin olabildiğince temiz ve nezih olacak. Nerede, neyi, nasıl konuşacağını çok iyi bileceksin. Çünkü dilin, senin kimliğini ve karakterini gösterir. Bu yüzden insanı sev ve saygı duy insana!

Dünyaya ot olmaya, çer çöp olmaya, akıntıda sürüklenmeye ve toprakta otlamaya gelmedin bil ve aklından çıkarma asla. Hayat ırmağının akıntısına kapılıp bir çöp gibi sürüklenmeyle, ömür fırtınası önündeki bir yaprak gibi savurulmayla, başıboş bir koyun gibi otlamayla olmaz. Yatıp kalkmakla, yiyip içmekle, gezip tozmakla, şehvetle ve eğlenmekle olmaz. Çalış dön, dön çalış olmaz. Yat uyu, uyan kalk, dünyalık peşinde sürün olmaz. Betan duvarlarla, teneke parçalarıyla caka satmakla olmaz. Kazanmak uğruna kafayı yemekle olmaz. Gevezelik yapıp bilgiçlik taslamakla olmaz. İnsan değil misin sen? Niçin varoldun? Derdin yok mu hiç? Gayen nedir? Aptallığın, anlamsızlığın, saçmalığın girdabında çürüyüp gitmekle olmaz. Hayat süren leşten ne farkın kalır o zaman? Leş peşinde koşandan ne farkın kalır o zaman? Hayvan gibi yaşamak için olsaydın, insan gibi var edilmezdin. Putların gölgesinde yaşamak gibi davan yok senin. Aklını kullanmama gibi bir lüksün olamaz. Sorusuz, sorgusuz yaşamak gibi bir kayıtsızlık içinde olamazsın. Vicdanını birilerine endeksleyemezsin. Birilerine göre bakamaz, göremez, duyamaz, bilemez, algılayamaz, anlayamaz, kavrayamaz, sevinemez, ağlayamaz, düşünemez, hissedemez ve hareket edemezsin. O zaman iraden niçin var? Aklın niçin var? Vicdanın niçin var? Hürriyetin niçin var? İhtiyarın niçin var? Ve niçin insansın ya da insan mısın? Bu yüzden insanlık davasının şerefli, haysiyetli, hissiyatlı ve mesuliyetli bir neferi ol!

Neyi istediğini, niçin istediğini, kim için istediğini ve kimden ve nasıl isteyeceğini bil. Asla ezme ve ezilme. Düşürme kendini, kimseyi de düşürme. Çünkü isteyeceğin şeyi bilmezsen, niçin istediğini de bilmiyorsundur ve ne adına istediğinin de farkında değilsindir. Öyleyse ne yapacağını da bilmeyen şaşkın ördekten ne farkın vardır? Tamam, isteyen bir varlıksın, tabir caizse istemek’sin, zaten vermek istenilmeseydi, istemek verilmezdi ama seninde bilmek gibi bir ödevin var. Öyleyse ortaya cehaletin değil, aklın çıkmalı ve konuşmalı aklın. Bizler neyi istiyoruz, istediğimiz şeyi gerçekten istiyor muyuz? İsterken dürüst müyüz, samimi miyiz, ciddi miyiz? Cevap bulmak istiyor muyuz, bulduğumuz cevapları kabul edebilecek dürüstlüğe ve kabul ettiğimiz cevapları uygulayabilecek iradeye sahip miyiz? Önce bunun üzerinde adam gibi düşünmek zorundayız. Bunu yapmıyorsak; gevezelik yapmanın, nutuk atmanın, şikâyet etmenin zerre miskal kıymet-i harbiyesi yoktur. Bilakis “en büyük sahtekâr” damgası üzerimize yapışıp kalır. Bu yüzden neyi, niçin, kim için istediğini ve kimsen nasıl isteyeceğini bil!

Her ne pahasına olursa olsun vicdanını örtme, öldürme. Çünkü sen, vicdanınla insansın. Sen en büyük kararları vicdanınla verirsin; vicdanlı karar! Tabir caizse, vicdan, senin içinde ki Tanrı’dır. Vicdan berrak bir nehir gibidir, asla kirlenmez. Sen kirlenirsin ama o hep temiz kalır, sen onun inleyişlerini ve sesini duymazsın sadece. Sen örtersin onu ve öldürürsün. Sen zulmedersin o inler ama sen onu örtüp öldürdüğün için kulakların sağırlaşmıştır, duymaz. Sen harama el uzatırsın, yetimin hakkını yersin o inler ama sen onu örtüp öldürdüğün için gözlerine perde çekilmiştir, görmezsin. Sen haksızlık yaparsın o inler ama sen onu örtüp öldürdüğün için aklın gitmiştir, düşünmezsin. Sen içinde ki nefreti çoğaltıp sevgiyi azaltırsın o inler ama sen onu örtüp öldürdüğün için kalbin kararmıştır, hissetmezsin. Vicdanın öldüğü zaman insanlığında ölür. Yaşasan kaç yazar! Vicdanınızı örten putları akıl baltası ile kırınız ve vicdanınızın üzerinde ki örtüyü kaldırıp onu özgürleştiriniz, vicdanınızı diriltiniz. Bilakis bakışınız, görüşünüz, anlayışınız, kavrayışınız, duyumsayışınız ve eyleminiz vicdansızca olacaktır. Bu yüzden vicdanını hep diri tut, daima diri tut, inadına diri tut!

Asla ve kata, her ne pahasına olursa olsun, hangi şartlar ve koşullara tabi olursan ol, masum bir insanın acıları üzerinden sevinçler üretmeyeceksin. Çünkü o sevinç, sevinç sansan da bir zehirdir ve içersen zehirler. Bir damlasını dahi yudumlamaktan korkacaksın, cehennem ateşinden korkar gibi, kaçar gibi. Öyle bir sevinç gelip yüreğine konsa dahi, kalmasın, uçur gitsin. Dikkat et zehirlenirsin! Binaenaleyh, kendim sevineyim diye masum birine iftira edip hayatını zehir etmeye çabalama. Dünyalık bir çıkara erişmek adına ve kendini pahalıya satma uğruna, temiz bir insana iftira edecek kadar alçalma. Can düşmanın dahi olsa, evet can düşmanın dahi olsa iftira etmekten hayâ et. Bunu sadece hisset, çünkü ancak o zaman gerçekten anlayabilirsin ne kadar alçakça ve *****ce bir şey olduğunu. Unutma ki, o iftira birgün gelir ve seni mutlaka bulur ve vurur, hem de can evinden vurur. Canını acıttığın insanın vereceği acıdan korkmalısın. Bil ki, yakarsan, muhakkak yanacaksın! Yakarsan, her gün yanacağın günü bekleyeceksin, her gününün o gün olabileceği korkusuyla yaşamı yaşayamayacaksın, yanacağın gün mutlaka o günlerden bir gün olacaktır çünkü. Yaşamak haram olacak, hayat zindan! Bu yüzden iftiradan, cehennem ateşinden kaçar gibi kaç, korkar gibi kork!

Son tahlilde; şimdi şöyle düşün: tüm bu yüce erdemleri, insanı insan eden erdemleri, insanlığın tezahür etmesini sağlayan erdemleri, herhangi bir düşünceden ve toplumsal teşekkülden, yapıdan bağımsız olarak var olan ve münhasıran insana ait olan erdemleri, birilerinin tavassutu ile mi hayata aktarmak, eyleme dönüştürmek ve yaşamak zorundasın ya da başka birisiz bunu yapamaz mısın? Sahtekârlık yapma, düşüklük etme, samimi ve dürüst ol. Zevzeklikte etme, edebiyatta parçalama, felsefe de yapma. Bunları illa birileriyle mi yapmak zorundasın? Kendin yapamaz mısın? Aciz ve zavallı mısın? Kesinlikle ve kesinlikle hayır! Aklın var, kalbin var, hürsün, iraden var, ihtiyarın var ve varolmayan neyin var? Öyleyse bunlar lafta kalmayacak, eylemle müşahhas olarak tezahür edecek. Dininde, kimliğinde, ideolojinde, cemaatinde, herhangi bir sivil ya da resmi teşekküle-yapıya vb. mensubiyetinde zerre miskal umurunda olmaz hiçbir kimsenin. Yaşamına bakılır, insanca duruşuna bakılır. Herkes böyle bakmıyor mu, illa ki birileri böyle bakıyordur. Sen insan gibi yaşama, ama dinim var de, kimlik sahibi olmandan bahset, düşüncenden dem vur, cemaatini gururla söyle, hadi işine sahtekâr, riyakâr sefil. Geçelim! Hangisi zor? Hiçbiri zor değil. Yeter ki yüreğimiz temiz olsun. Yeter ki samimi, dürüst ve namuslu olalım. Bunları dilinde ve kafanda tutmayacaksın. Sonra boş boş zevzeklik etmeyeceksin. İnsan gibi uygulayacaksın. İnsansan uygularsın zaten. Ki, uygulamıyorsan zaten insan gibi yaşamıyorsun demektir. Hatta insan değilsindir. Zira bizim en büyük rezilliğimiz ve kepazeliğimiz de bu, biliyormuş gibi yapıp asla uygulamamak. Sonra da insanların bizi sevmelerini bekleriz, sevmeyince de kin duyarız, nefret ederiz, ona gücümüz varsa zulmederiz. Bre ahmak, bre alçak, sen şereflice yaşamıyorsan, ben bir ********i niye seveyim ki, sevgime niye zulmedeyim ki? Samimiyetini ve ciddiyetini asla ve kata kaybetmeyeceksin. O zaman gör bak dünya nasıl cennet oluyor ve şikâyet edecek tek bir kötülük kalmıyor. Bunları yapmayıpta, kötülüklerden şikâyet etmek ***********liktir. Bunları bir partiyle, bir ideolojiyle, bir cemaatle ya da herhangi bir teşekkülle yapmak zorunda değilsin, zaten böyle bir şey de ahmaklıktır. Ben şöyle olursam böyle olurum, şurada durursam böyle davranırım gibi bir şey olamaz. Bunları yaparak yaşıyorsan da, bunların hiçbiri umurunda olmaz. Sen böyle yaşa, hiçbir şeyi de umursama, bırak yalnız ol, yalnız kal, yalnız yaşa. Başkasından bekleme, bir insan olarak sen yap ki, başkası da yapsın. Dünya cennet olsun. Sende başlar sende biter her şey! Bunları yaparsan insan gibi insan, şerefli bir varlık olursun ve toplum şereflenir, millet şereflenir ve şerefli bir insanlık ailesi teşekkül eder. Bilakis sonsuza dek SUS!

En son tahlilde; işte bendeniz, şahsım adına, bunlara inanıyorum. Böyle yaşıyorsan başımın üstündesin, gönlümün derinliklerindesin. Kim olduğun, ne düşündüğün, nerede bulunduğun, neye sahip olduğun, kimden olduğun zerre miskal umurumda olmaz, bendenizi ırgalamaz da. Sen yaşamıyorsan, şu yaşıyorsa, yaşayanadır sevgim ve saygım. Yaşamayandan yana mutlaka vardır kaygım. Bendeniz insandan yanayım, insanlığı savunuyorum. İnsanı seviyorum, saygı duyuyorum insan olana. Misal; insanların acısından sevinç çıkaran biri, her kim olursa olsun, bendenizin indinde aşağılıktır, ********dir, pisliktir, soysuzdur. Eğer böyleysen, bana, ben şucuyum, ben bucuyum, ben ocuyum diye gelme, her ne bilmem ne olursan ol toz ol. Hiçbir kimseye inanmıyorum. Hiçbir kimseden değilim. Hiçbir tarafta yokum. Ben insanın tarafındayım. Ben insanca yaşamaktan yanayım. Ben insanların safındayım. İnsan yoksa, insanlık bitikse, ben de yokum, çoktan buhar olup uçup gitmişim. Öyleyse yeniden üstüne basa basa söylüyorum: Ciddiyetli ve samimi ol. Şerefine sahip çık! İç âleminde, kafanda ve kalbinde bir devrim yap! Eyleminle söylemin bir olsun. Güvenden asla ve kata taviz verme. Ahlak yasalarını çiğneme! Hiçbir şartta ve koşulda adaletten ayrılmaya. Hiçbir şartta ve koşulda zulmetme. Midene hiçbir şartta ve koşulda bir gram dahi olsa haram girmesin. İşine odaklan ve namuslu çalış! Asla ve kata kibirlenme. Paylaş. Sev. Oku. Aklına sahip çık ve kullan onu! Her ne pahasına olursa olsun, asla ve kata, hatalarının, yanlışlarının, kusurlarının yüzüne karşı söylenmesinden gocunma ve söyleyene zulmetme. Hakikatten korkma! Namusuna sahip çık ve namusları, namusun bil! Kardeşliğin değerini bil ve kardeşine ihanet etme! Ahde vefa göster, dosta vefa göster. Diline sahip çık! İnsanı sev ve saygı duy insana! İnsanlık davasının şerefli, haysiyetli, hissiyatlı, hassasiyetli ve mesuliyetli bir neferi ol! Neyi, niçin, kim için istediğini ve kimsen nasıl isteyeceğini bil! Her ne pahasına olursa olsun iftiradan hazer et. Her ne pahasına olursa olsun vicdanını örtme, öldürme! İnsan ol! İnsan ol! İnsan ol! Ya da öl!
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-02-18, 13:35 #562
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!


İnsanların 'insan' olmasına rağmen buna uygun davranmayışı üzerine düşünüyordum .Yazı güzel bi tevafuk oldu .

Gönlünüze sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-18, 18:49 #563
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen marifetyolcusu Mesajı Göster
İnsanların 'insan' olmasına rağmen buna uygun davranmayışı üzerine düşünüyordum .Yazı güzel bi tevafuk oldu .

Gönlünüze sağlık
kalben sonsuzcasına teşekkürler güzelinsan. inşaAllah öyle olmuştur. mutlu oldum. insan geldik, insan yaşamak ve insan gibi gitmek gerekir. inşaAllah öylede olur. derin ve kalbi muhabbetle selamlıyorum varlığınızı güzelinsan. sizlerinde yüreğinize, gözlerinize sağlık.

Cumhuriyetin aydınlık bilinci ile inşaAllah...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-02-18, 18:56 #564
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

BİTMEYEN ACIMASIZ SORGULAMALAR...

SORULAR


‘’’’İnsan nedir? Kim insandır? İnsan kimdir? Ben insanım demekle insan olunur mu ya da insana benziyor olmak, insan olmak anlamına gelir mi? İnsana benzeyen herkes insan mıdır? Sureten insana benzeyip, sıreten hayvan gibi olmak kabil midir, buna örnek var mıdır, imkânsız mıdır böyle bir şey? Hayvan gibi olmak illa hayvan gibi yaratılmayla mı ilgilidir? Ben insanım demekle, insanlık dışı olan hareketlerimiz hemen insani mi oluveriyor? Tüm gövdemizle insana benziyor olunca insan mı olmuş oluyoruz? İçinde aşağılık duygular barındıran birinin insanlıkla bağı nedir? İnsan olmak, insana benzemekle alakalı bir şey midir yoksa farklı durumları mündemiç midir? Mesela; yetim hakkına farkında ve bilinçli olarak el uzatan biri insan mıdır? Şimdi ben insanım desem, her yaptığım insani olur mu? İnsan hangi durumuyla insandır ya da böyle bir soru mevzubahis olabilir mi? İnsan nasıl insan olur ya da insan ne yaparak insan olur? Bir kimliğe ve dine sahip olduğumuzda, insan mı olmuş oluruz? Kimlik ve din sahibi olupta, gayr-ı insani hareketlere sahip olanlar yok mudurlar ve bunlara insan denilebilir mi?

SORULAR

Türklük nedir? Sahi gerçekten biliyor muyuz Türklüğün ne olduğunu? Kimdir Türk? Türk kimliğine sahip olmak ayrıcalık mıdır? Türküm deyince her şey kendiliğinden çözülüveriyor mu? Tüm günahlardan arındırıyor mu Türk olmak? En ahlaklı biz mi oluyoruz Türk olunca? Adalet bizden mi soruluyor? Türküm deyince her şey kendiliğinden çözülüyor mu? Türk olmak ve Türklüğü bilmek insanı kurtarır mı? Türk olunca hiçbir şey yapmaya gerek kalmıyor mu? Türk olduğumuz zaman istediğimiz gibi yaşama hürriyetine mi sahip oluyoruz? Türk’üz deyince vatan bizden mi soruluyor ama vatan için tüm benliğimizi ortaya koymasak bile? Vatan için tüm benliğini ortaya koymak ne demektir? Yüce erdemlere sahip olmasak, sadece Türk kimliği ile yüce olabilir miyiz? Bizi, iyilik ve doğruluk güneşinin altında konaklatacak olan, sahip olacağımız erdemlerimiz midir yoksa sahip olduğumuz kimliğimiz mi? Sahi hiçbir yüce erdeme sahip olmasak, sadece Türk kimliğine sahip olmakla payidar olabilir miyiz? Dilde Türk olmakla, eylemde Türk olmanın arasında ki fark nedir? Sadece slogan atmakla kimlik korunabilir mi? Adaletsiz ve ahlaksız işler yapsak ama Türk olsak, Türk olduğumuz için yaptıklarımız yok mu olur? Gayr-ı insani eylemler otaya koysak, Türk olmamız bu eylemlerimizi hemen insanileştiriverir mi? Vs. vs. vs.

SORULAR

İslam nedir? Hakikaten İslam’ın ne olduğunu biliyor muyuz? Lafla değil ama gerçekten biliyor muyuz? Faraza biliyoruz, İslam’ı bilmek bir şey değiştirir mi? Mesela neyi değiştirmiştir? İslam, kimlikte yazan bir mefhumdan mı ibarettir? İslam, bilmek için midir yoksa yaşamak için mi? Yaşamadığımız İslam’ı bilirsek bize hangi faydası olur? Kimliğimizde İslam yazdığı için biz gerçekten İslam mı olmuş oluyoruz? Kimlikte İslam yazması her şeyi bir anda değiştiriveriyor mu? Tüm masiyetlerimizden arındırıyor mu bizi ya da bize her şeyi yapmak gibi bir salahiyet mi veriyor? Biz her şeyi yapınca, İslam olduğumuz için hiçbir şey yapmamış gibi mi oluyoruz? Sahi biz İslam’ı kimden ve nereden öğreniyoruz ve kimden ve nereden öğrenmeliyiz? Sahi İslam kime gelmiştir, niçin gelmiştir? Bu dünyada düzeltmeyen İslam, nerede ve ne zaman düzeltecektir? Bu dünyada faydası olmayan İslam’ın nerede faydası olacaktır? İslam olduğumuz an her şey kendiliğinden çözülüveriyor mu? İslam olmak, insani olmayan hareketlerimizi anında insanileştiriveriyor mu? İslam olmak ayrıcalık mıdır? İslam kime ve niçin gelmiştir? İslam olmak ne zaman ve hangi durumda ayrıcalıktır? İslam’ı sadece bilmekle kurtulur muyuz? Ahlaksızlık ve adaletsizlik yapsak, sadece İslam olduğumuz için temiz mi oluruz? Kimliğimizde İslam yazması bizi masiyetlerimizden azade mi kılar? Sadece İslam olduğumuz için en iyi insan biz mi olmuş oluruz? Vs. vs. vs.

SORULAR

Kur’an nedir? Niye gelmiştir? Kime gelmiştir? Kimden gelmiştir? Kim getirmiştir? Kuru bir sözden ibaret midir yoksa niçindir? Dinlemek için midir? Okumak için midir? Ezberlemek için midir? Anlamak için midir? Yaşamak için midir? Duvara asmak için midir? Dokunmamak için midir? Laf olsun diye cevap vermeyeceksiniz, namusluca cevap vereceksiniz ki, kızarması gereken yüzümüz varsa kızaracak. Kur’an’ı okuduğumuz halde, göz göre göre, bile bile, farkında ola ola emrine uymamak bizi ne yapar? Bildiğimiz halde uygulamamak ne demektir? Kur’an, ezberleyip tafra yapalım diye mi gelmiştir? Yoksa anlayıp uygulayalım diye mi gelmiştir? Kur’an’dan bahseden biri, Kur’an’ın lanetlediği bir eylemi umarsızca, kolayca, hesapsızca yapabilir mi? Yapabiliyorsa Kur’an’dan bahsetmesi samimi midir? Kur’an, mütemadiyen ismi insanlığa duyurulsun diye mi gelmiştir? Herkesin, Kur’an diye bir kitabın varlığından haberdar olması neyi değiştirecektir, bir şeyi değiştirir mi, değiştirdiği ne vardır? Ki bilmeyen kim vardır Kur’an diye bir kitabı? Kur’an, edebiyat yapalım diye mi gelmiştir? Sürekli, ayetleriyle bilgiçlik taslayalım diye mi gelmiştir? Vs. vs. vs.

SORULAR

Adalet nedir? Sahi nedir adalet? Kuru bir ifadeden mi ibarettir? Öylesine bir olgu mudur? Anlamsız bir mefhum mudur? Nasıl olaylaşması iktiza eder? Kim olaylaştırır adalet olgusunu? Adalet olgusu olaylaşmadığı zaman ne olur? Adalet olmasa ne olur? Adalet olduğunda ne olur? Adalet kimin içindir ve niçindir? Herkese göre bir adalet mi vardır yoksa herkesin adaleti mi vardır? Bir insana adil davranılmadığı zaman ne olur? Adalet hissedilen bir şey midir yoksa dokunulan bir şey midir? Adaletsizlik dokunulan bir şey midir yoksa hissedilen bir şey midir? Adaletsizliğe karşı insani tavır nedir ve nasıl olur? İnsan adaletsizlikten hoşnut olabilir mi? Adaleti nasıl ve nerede ararız? Adalet yiten bir şey midir? Kim yitirir adaleti ve kim bulur, nasıl bulur, bulmak için ne yapar? Adil olmayan biri, kendine adil davranılmadığı zaman şikâyete hakkı olabilir mi? Adalet vicdan işi midir yoksa akıl işi midir yahut ikisinin işi midir? Adaletsiz olana saygı duyulur mu ve sevilir mi adaletsiz olan? Adaletsizlik, insana sevgisizlik ve saygısızlık değil midir? Vs. vs. vs.

SORULAR

Ahlak nedir? Gerçekten nedir ahlak? Hiç düşündük mü ahlak olgusu üzerinde ama namusluca? Ahlak olgusu nasıl olaylaştırılır? Kim olaylaştırır? Niçin ahlaklı oluruz? Ahlaklı olmak zorunda mıyız? Olaylaştırılmayan ahlak olgusu neye yarar, varlığının bir anlamı olur mu? Herkese göre bir ahlak olur mu? Ahlakın kaynağı nedir? Ben ahlaksız olayım ama sen ahlaklı ol gibi bir öneri olabilir mi? Ahlaklı olalım deyince ahlaklı olunuyor mu? Ahlaktan dem vurup, ahlaksızlık yapmak ne demektir ve insanı ne yapar? Ahlaksız bir insan nasıl ahlaklı görünebilir? Ahlaklı görünmesi onu ahlaklı yapar mı? Ahlaksız bir insana saygı duyulur mu ve o insan sevilir mi? Ahlaksız birini seven ve ona saygı duyan kimdir? Ahlaklı olabilir mi kendisi? Yani ahlaklı bir insan, ahlaksız bir insanı sevebilir mi, ona saygı duyabilir mi? Seviyor ve saygı duyuyorsa, bu kendisini ahlaksız yapmaz mı? İnsan ahlaka ihtiyaç duyar mı? Duyarsa niçin ihtiyaç duyar? Duymazsa niçin ihtiyaç duymaz? Ahlak nerede yeşerir? Vs. vs. vs.

SORULAR

Devlet nedir? Devlet, mevcudiyetini nasıl müşahhaslaştırır? Devlet, niçin ve kimin için vardır? Devlet kimindir? Devlet, kodamanların mıdır yoksa herkesin mi? Devlet, zayıfı korumak için midir yoksa güçlünün gücüne güç katması için mi? Devletin, devletliğini göstermesi nasıl olur? Devlet, devletliğini göstermesi gereken yerde göstermezse ne olur? Devletin mevcudiyeti için, kendi mevcudiyetimden ne zaman feragat ederim, feragat edebilir miyim, feragat etmem gerekir mi? Gerçekten devlet diye bir olgu müşahhas olarak var mıdır, mücerret kalmış olsa bile? Ahlaklı devlet diye bir şey olur mu ve nasıl olur? Olmazsa niye olmaz? Devlet adil olmazsa devleti sevebilir miyim ve saygı duyabilir miyim devlete? Devlet, ne ile devlettir? Devletin dışavurumu ne ile ve nasıl olur? Devlet, kendisine tam sadakatle bağlı olan vatandaşına sadakatsizlik yapabilir mi? Devlet için, sadakatsizlik diye bir şey olur mu yoksa sadakatsizlik insana mahsus mudur? Devlete sadakat nasıl olur ya da niçin sadık kalınması gerekir devlete? Eğer gerekli zamanda, gereken yerde, gerektiği gibi ortaya çıkmıyorsa devlet, o devlet muteber midir ve o devlete nasıl sahip çıkılabilir? Sadakatli vatandaşına sahip çıkmayan devlete, vatandaşı sahip çıkmazsa hain mi olur? Gerçekten devlet diye bir şey var mıdır? Varsa nasıl, niçin, ne zaman ortaya çıkmıştır? Kim ortaya çıkarmıştır? Kimin adına ortaya çıkmıştır? Vs. vs. vs.

SORULAR

Vatan nedir? Vatan kimindir? Vatan neresidir? Vatan nasıl vatan olur? Vatan niçin vatandır? Vatana ihanetin kıstası nedir? Bu sorular derindir, acımasızdır, sarsıcıdır. Demir leblebi gibi sorulardır bunlar. Kimin ne düşündüğü, ne düşüneceği, ne söylediği, ne söyleyeceği umurumda değildir sorulardan dolayı. Sorar geçerim! Dostoyevski’nin dediği gibi; ‘’inanın bana başkalarının ne düşündükleri, hiçte umurumda değil.’’ Vatan ölenlerin mi, yiyenlerin mi? Üretenlerin mi, tüketenlerin mi? Sadıkların mı, hainlerin mi? Sadakat ne demektir sahi, ne demektir ihanet? Sadakat neye göre sadakattir, ihanet neye göre ihanettir? Öyle sığ anlaşılmasını, sığ cevaplar verilmesini istemem. Çünkü tiksiniyorum sığlıktan. İhanet gibi görünmeyip ihanet olan davranışlar vardır, sadakat olarak algılanmayıp sadakati anlatan davranışlar vardır. Binaenaleyh dipderinliklere inilerek tetkik, tahlil, tahkik edilmesini, senkronize düşünülmesini isterim ve ona göre sonuca ulaşılmasını beklerim. Ben böyleyim, kimsenin hoşuna gitmek gibi bir derdim yok, bu yüzden acımasızca sorgularım, çünkü yaşamak gibi kutsal bir kavgam var benim. Soruyorum, çünkü yaşıyorum! Beynimle ve kalbimle oynatmam. Allah, hoşlansın kifayet eder, tabi bunu becerebiliyor ve başarabiliyorsam ne mutlu bana. Ben gerçeği istiyorum! Hakikate aşığım ben! Binaenaleyh, şüpheciyim. Her şeyden şüphe eden bir manyağım belki de! Öyle diyor ya Descartes; “Eğer, gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan; yaşamında, bir kez olsun, bütün şeyler hakkında şüphe et.” Belki de bunu yapıyorum. Ve keza diyor ya Kierkegaard; ’’Bütün dürüstlük ve samimiyetle hakikati istemek cesaret ister.’’ İşte bende buna cesaret ediyorum ve samimiyetle, dürüstlükle soruyor ve sorguluyorum. Çünkü hakikatten korkmuyorum, bilakis yalandan, yanlıştan korkuyorum, çünkü bana ölümü getiriyor her defasında yalanlar ve yanlışlar. Bense ölmek değil, yaşamak istiyorum. Zaten yazmam da bunun için değil mi ve bir de insan olmak, insanca yaşamak için değil mi? Hakikatte bunun için değil mi? Soru da hakikat için değil mi? Vs. vs. vs.

SORULAR

Hürriyet nedir? İnsan hür müdür? Hür olmak ne demektir? Nasıl hür olunur? Hürriyetin bir sınırı var mıdır? Sınırsız hürriyet olur mu insan için? Hürriyet doğuştan mıdır yoksa birilerinin verdiği bir şey midir yahut hürriyeti insan kendisi mi alır? Kimden alınır hürriyet? Kim verir hürriyeti, verilmiş değilse? Kim alır hürriyeti, verilmiş ise? Hürriyet verilmişte alınmışsa nasıl geri alınır? Alınmışta veriliyorsa kim veriyordur, kimden alıp veriyordur, kime veriyordur, nasıl veriyordur, niçin veriyordur, verilen gerçekten hürriyet midir? İnsan hür değilse nedir? Hürriyet içinde esaret olabilir mi? Esaret içinde hürriyet yaşanabilir mi? Hürriyet gibi görünen şey esaret, esaret gibi görünen şey hürriyet olabilir mi? İnsan hürriyete ihtiyaç duyar mı, niçin ihtiyaç duyar? Hür olmayan insan insan değil midir, insansa nasıl insandır? İnsan, hürriyetle mi insan olur? Hürriyetsiz insan ne olur? Bu sorular öylesine midirler? Cevap beklenmeyen sorular mıdır? Cevabını bilmeye yüreğimiz var mıdır? Bulduğumuz cevapları ne yapacağız? Boşuna mı cevap arıyoruz, cevabı bulunca hiç umursamayacak mıyız? Umursamak nasıl olacak, ne şekilde vücut bulacak? Cevaplar nasıl uygulanacak? Uygulanmayacaksa ne anlamı kalacak? Vs. vs. vs.

SORULAR

Soruyorum, çünkü İmmanuel Kant’ın dediği gibi; ‘’kendi aklımı kullanmaya cüret ediyorum.’’ Öyle ya, bu akıl, sormadan, sorgulamadan toprağa gömülsün istemiyorum. Niye gömülsün? Elimde bir nimet var, kullanmadan niye atayım, aptal mıyım? Arabayı niye alıyorsun? Binmeyeceksen niye para veriyorsun, manyak mısın, ahmak mısın, geri zekâlı mısın? Hayatla dalga geçmek için yine kullanırım varolduğu kadarıyla aklımı. Zaten sorularım hayata değil mi ve sorgularım hayata matuf değil mi? Öyle ya ben hayatla vals ediyorsam, hayata sorularım da olmalı ve hayat bana cevap vermeli. Bilir misiniz, en güzel cevabı hayat verir! Yeter ki hayata bakmasını, hayatı görmesini, hayatı dinlemesini ve hayat(lar)ı izlemesini bilin. Bilmiyorsanız da ölün daha iyi! Çendan, şu dünya hayatında insanı; insanlıktan, samimiyetten, masumiyetten, dürüstlükten, sevgiden, duygudan, vicdandan, aşktan, idealden tiksindiren ne kadar da insan görünen içi boş, beyni boş, ruhu boş yaratık var ve işte sırf bunun içinde soruyorum yani intikam için, insanlıktan nasibini almayanlar ve hayattan tiksindirenlerden dolayı da soruyorum biraz da. Belki utanırlar ve insanca yaşarlar diye! Bilir misiniz, ne kallavi, manyak sorularım var benim? Geçelim! Vicdan ne demektir? Gerçekten vicdan ne demektir? Vicdan nerede olur? Vicdan kimde olur? Vicdanı olan ne olur, vicdanı olmayan ne olur? Vicdanın olup olmadığı nasıl belli olur? Vicdan varsa örtülür mü? Yok olan vicdansa örtü olur mu? Sahi, vicdan nasıl bir şeydir? Gerçekten ilginç değil mi? İnsan nasıl vicdansız olur? Niçin vicdansız olur? Kime karşı vicdansız olur? Vicdan nerededir? Kalpte mi, kafada mı, midede mi, gözde mi, nerede olur sahi? Vicdansız insan nasıl bir şey olur ya da vicdansız insan nasıl olur derken aslında insana ihanet mi ediyoruz, insan nosyonunu kullanarak? Vicdansızlık ve insan, ikisi bir arada kullanılabilir mi? İnsan olan vicdansız olmaz, vicdansız olan insan olmaz, doğru mudur bu önerme? Yanlışsa doğruluğuna doğruluk delili nedir? Vicdan direkt olarak akılla mı ilgilidir yoksa kalple mi ilgili yahut bağımsız bir şey midir? Vs. vs. vs.

SORULAR

Ben niye insan olarak yaratıldım? Daha ne kadar derinliğe inebilirim ki bu soruda? Bilmiyorum, inemiyorum! Korkumdan değil, aklım kifayetsiz kaldığı, durduğu için. Gerçekte kimim ben? Var mıyım, yok muyum? Yokum da var gibi miyim? Niye buradayım ve niye geldim buraya? Gelirken muayyen haklarla mı geldim yoksa haklarım sonradan mı verildi? Muayyen haklarla geldiysem, o haklarım benden alınabilir mi metazori olarak? Sonradan verildiyse, ben verene mahkûm olmam mı, bu da beni kula kul yapmaz mı? Ve böyle bir durumda, kula kulluk durumunda sebebe binaen ben suçlu olabilir miyim? Mesela; bizatihi üzerine bastığın toprağa ihanet ettiysen ve ihanetin muhakkaksa ve hüccetliyse, bu durum ayrı. Keza; bizatihi bir cana kıydıysan ve kıyımın muhakkaksa ve hüccetliyse, bu durum da ayrı. Böyle durumlarda haklarına el konulabilir, dünyanın realitesi mucibince. Bu durumlarda da bizatihi eylemi gerçekleştiren sorumludur. Yanlış mı düşünüyorum? Doğrusu nedir? Ben apaçık bir ihanete tevessül etmedimse, elime silah alıp bir cana kıymadımsa ben tecziye edilebilir miyim, buna kimin haddi ve hakkı olabilir? Böyle bir hakkı olan varsa, bana da ilk baştan verilmiş bir hak varsa, mezkûr durumda benim hakkımı gasp eden hangi hakla benim hakkımı gasp edebilir ya da benim bu durumda ne yapmam icap eder? Hakikaten niye geldim bu dünyaya ben? Adına her ne dersek diyelim bir şeye ya da kula kulluk etmek için mi geldim? Yoksa Yaradan’a kulluk etmek için mi geldim? Yaradan’a kulluk etmek için geldimse, herhangi bir kul, Yaradan’a kulluğumu sabote edebilir mi? Bu dünya kimin? Bu dünya, münhasıran muayyen bir zümreye mahsus mu var edildi? Öyleyse benim işim ne burada? Ben varsam ve buradaysam, benimde hakkım vardır buranın üstünde, o zaman ya hakkım verilmeli ya da ben hakkımı iktiza ediyorsa söke söke almalı değil miyim? Ya da bu sorular nedir? Niçin böyle sorular düşmektedir aklıma ve yüreğime? Bu sorular gerçek var mıdır, bu sorular hangi sebeple sorulmaktadır? Sebepsiz soru sorulur mu? Vs. vs. vs.

SORULAR

İnsançocukları insanlık tarihi boyunca hep yanıldıkları halde niye hala yanılmayı göze alırlar? Niye her denedikleri eylem hüsranla neticelenirken aynı eylemi denemeye devam ederler? İnsançocukları insanlık tarihi boyunca hakikatin karşısında durmuştur kahir ekseriyet olarak ve kendi ellerinin ürünü olan şey insançocuklarına asla mutluluk ve huzur getirmemiştir? Üstelik hakikati savunanlara karşı hep acımasız olmuşlardır. Niye hakikate karşı dururlar? Niye özlerinin açığa çıkmasına direnirler? Niye özlerine uygun olan şeye muhalif olurlar? Bunun arka planında ne vardır? Burada gizli bir kazanç mı vardır? Niye farklılıktan korkarlar? Ya da bunun adı farklılık değil ama hakikatin sarahaten tezahürü olabilir mi? Korktukları şey kurtuluşları olacak diye mi böyle bir şeyden korkarlar? Peki kurtulmak istemiyorlar mı acaba? Böyle bir şeyi isteyen kim? İstiyorlarsa, istediklerini yapmak zor değil. Öyleyse niye yapmazlar? Yapmak isteyenler de mi yapmak gibi bir dert taşımıyor acaba? Ama yapmak istiyorlarmış gibi görünmek mi istiyorlar? Bu durum onlara neyi sağlıyor? Tam da burada imanın boğazda kalması durumu ete kemiğe bürünüp gerçeğe dönüşmüyor mu? Tam da burada inanmanın aslında sahte olduğu ortaya çıkmıyor mu? Burada suçlu kimdir? İnsan mı, şeytan mı? İnsançocukları yapmaları gerekeni göz göre göre yapmadıkları halde, şeytanı neyle itham edebilecekler? Bilakis haddizatında kendileri şeytanın yolunda yürüyor olmuyorlar mı? İnsançocukları niye akla inanırlar ama aklın dediğini yapmazlar? İnsançocukları gerçekten de zalimliği, nankörlüğü, cahilliği hak etmiyorlar mı? Hak ettikleri şey kendilerinde olmadığı için mi reddediyorlar yoksa kendilerinde olduğu için ama gerçek acı geldiği için mi kabul etmiyorlar? İnsançocukları gerçekten inanıyorlar mı? Vs. vs. vs.

SORULAR

Fıtratı tagayyürata uğrayan insançocuğuna hakikat ve iyilik ağır geliyor, büyük yemin ediyorum ağır geliyor, ama ağır geliyor diye hakikatten ve iyilikten vazgeçecek değiliz. Şahsım olarak asla vazgeçemem, vazgeçersem fıtratıma ve kendileri adına naçizane kavga ettiğim ya da kavga ettiğimi düşündüğüm mustazaflara ihanet etmiş olurum. İhanetten iğrenirim! Tıpkı terimi, yaşımı, kanımı, emeğimi karıştırdığım ve sonucunda elde ettiğim hakkımın gasp edilmesinden iğrendiğim gibi. Geçelim ve sorularımıza dönelim! Mesela niye bir öğretmen kıt kanaat geçinecek kadar ücret alırken ve üstelikte astronomik bir vergiye tabi iken, bir politikacı üstelik muayyen bir servete sahip olduğu halde uçuk bir ücret alır? Burada başka örnekler de verebiliriz? Çünkü handiyse öğretmenden fazla ücret almayan zümre yok gibi. Üstelikte öğretmen dediğimiz varlık, medeniyetin supabı ve temel dinamiklerinden biri olduğu halde. Eğitim işi dünyanın en temel ve hayati öneme haiz işi olduğu halde. Absürt bir soru mu? Bilmiyorum, bendenize göre değil. Sorulabilir bir soru gibi geliyor. Hayır, sormayayım mı? Peki niçin? Aklıma geliyor, yüreğime düşüyor ve soruyorum. Sorunun kime zararı var ki? Kendi kendime soruyorum işte, öylesine. Kim ayarlardı bunu yani bu ücret işini? Kutsal bir emir mi? Kutsal bir hak mı? Allah mı verdi bu hakkı? Peygamber böyle bir buyrukla mı geldi? Kur’an’da böyle olması gerektiğine dair bir ayet var mı? O zaman sorulabilir ve sorgulanabilir bir durum tezahür etmiyor mu? Bendeniz de bunu yani bu dengesizliği ve dehşetli paradoksu kabul etmeli miyim? Etmek zorunda mıyım? Hayır, bunun bir sebebi olmalı değil mi? Olmalı yani. Bu durumun dip derinliklerinde hak gibi bir olgunun yanlış olaylaşıyor olduğu da spontane tezahür ediyor gibi geliyor. Üstad Nurettin Topçu ne diyor ‘’Türkiye’nin Maarif Davası’’ isimli kitabında? Aynen şöyle diyor; ‘’adaletin bulunduğu yerlerde, milletvekilleri az maaşlı, mütevazı ve çok mesuliyetli olmalıdırlar. Bugün devlette en yüksek makam olan milletvekilliğini, kabilse, maaşsız ve ikbâlsiz, şöhretsiz bir makam haline getirmek lazımdır. Onun, ancak, ahlaki şöhreti olabilir. O makam şöhret makamı değil, mesuliyet makamıdır.’’ Şimdi bendeniz bunu okudum mu? Okudum. Peki, boşuna mı okudum? Hayır. Okuduysam kafama ve kalbime yazmışımdır değil mi? Öyledir. Öyleyse bunu ‘’istemek eylemim’’ olmalıdır değil mi? Elbette ki. Bilakis sahtekâr olurum değil mi? Kesinlikle. Çünkü ya okuduğumu anlamamış olurum ve cehaletime dalalettir bu ya da anladığımı uygulamamış olurum ve dürüst olmadığıma delalettir bu. Şimdi ben Kur’an’ı okusam ve orada toplumsal ahlakıma ve duruşuma temel olan bir ayeti kafama, kalbime yazsam ve uygulasam, bendenize; sen ne yapıyorsun diyebilir misiniz? Yani okuduğum ayeti boşuna okumamı mı istersiniz? Ya da okuduğum ayete mugayir bir tavır içinde olmamı mı beklersiniz? Peki, o zaman ya bendeniz sahtekâr ya da siz sahtekâr olmaz mısınız? Bendeniz sahtekâr olmayı reddederim! Vs. vs. vs.

SORULAR

İnsan, kendi kendini kendi mi kurtarır yoksa kavramlar mı insanı kurtarır? Kavramlar bizi öldürüyorlar mı diriltiyorlar mı? Bizi esaret zincirlerine mi vuruyorlar yoksa özgürlük saraylarına mı koşturuyorlar? Aslında biz kavramsallaşırken, bizi kavramlara mahkûm edenlerin çarklarını mı döndürüyoruz? İnsanları birbirine düşman edip, tefrika yaratıp, kardeşliği zehirleyen kavramlar ise eğer, niçin kavramlara güvenelim? Güvenelim mi? Güvenmeyelim mi? Düşmanını bilmeyen ne yapacağını bilebilir mi? Ne yapacağını bilmeyen nereye gideceğini bilebilir mi? Nereye gideceğini bilmeyen vardığı yeri bilebilir mi? Vardığı yeri bilmeyen kendini bilebilir mi? İnsan değişmiyor aynı kalıyorsa, kavramlar değiştiğinde değişir mi insan? Her şey insan için değil miydi bu dünyada? Peki, insan niçin kendini feda ediyor başka şeyler için bu dünyada? Biz niye kendimizi kurtarmayı düşünmüyoruz da kavramların bizi kurtaracağına inanıyoruz? Böyle bir şey gerçekten akıllıca mı? İnsan aynı insan değil mi? Peki değişen nedir öyleyse? İnsanı düşüren nedir? İnsanı düşünmekten korkutan nedir? Bulacağı cevaplar mı? Aramıyorsan, zaten yaşamıyorsundur! Arın ve sadece insan kal! Göreceksin taşımayacağın yükler yüklenmişsin ve ömrün boyunca da boşuna taşımışsın. Arınırsan anlayacaksın, anlarsan yaşamaya başlayacaksın! Vs. vs. vs.

SORULAR

Birinin çağı herkesin çağı mıdır? Herkesin kendi çağı mı vardır? Yaşayan insan mıdır yoksa değer midir? İnsan değerle mi yaşar, değer insanla mı? Yaşattıklarımız, ürettikleri değerleri yaşadıkları için mi yaşmaktadırlar yoksa yaşadıkları için mi ürettikleri değerler yaşamaktadır? Peki, yaşamayan yaşatılabilir mi? Yaşatarak yaşayabilir misin? Yaşattığını sanarak yaşatmış mı olursun? Yaşamak nerede olur? Kalpte yaşamayanı zorla yaşatabilir misin? Her çağın bir yaşayanı yok mudur? Yaşamayanı her çağda yaşatmak ve her çağı yaşamayanla yaşamak kabil midir, nasıl bir şeydir? Sen yaşamayı öldürmüşsen, yaşamı sana kim yaşatabilir? Niye sığınırız, niye bekleriz? Niye kendimizi unuturuz? Kurtuluş kimdedir? Sen kendini kurtarmazsan, seni kim kurtarabilir? Senin gibi bir beşere sığınman seni yüceltir mi, alçaltır mı? Senin gibi bir beşeri beklemek seni yüceltir mi, alçaltır mı? Sığınmak ve beklemek; cehaletin, acizliğin, korkaklığın, zavallılığın alameti değilse neyin alametidir? Senin içinde ki cesaret ölmüşse, umut tükenmişse seni kim yaşatabilir? İçinde ki cesareti ve umudu, cehalet toprağının altına gömmüşsen, dirilişin nasıl mümkün olabilir? Kendini bilmenden, kendine dönmenden, kendini tanımandan, kendine inanmandan başka bir çaren var mıdır, varsa nedir?

SORULAR

İkinci bir dünya var mı? Yani öldükten sonra ki dünyayı kastediyorum. Hani ölecez ya, her hâlükârda. İşte o kaçınılmaz olan, inansın inanmasın her nefsin muhakkak tadacağı ölüm sonrasında bir dünya var mı? Ölünce nereye gidecez? Kalbimiz duracak, gözlerimiz yumulacak, akımız işlevini yitirecek, hareket kabiliyetimiz sıfırlanacak ve bu dünya ile irtibatımız mutlak ve muhakkak olarak kesilecek. Yani şöhretler, makamlar, mülkler, sahip olduğumuz ve olacağımız ne varsa anlamsız kalacak. Şu ana değin böyle olmuş, aksini iddia edebilen var mı? Buyursun etsin, meydan duvarsız, dil kilitsiz ve dinleyeceğimizden de şüphe edilmesin. Bademada böyle olacak. Aklımız ıskat edilmedikçe, olgu da, olay da bu. İşte bu aşamadan sonrasında ne olacak? Kara toprağın altına girecez, istesekte istemesekte, elbet birgün tahakkuk edecek bu. Gömecekler ve gidecekler! Sen yapayalnızsın! Dirilecez mi öldükten sonra? Gerçekten dirilecez mi, inanıyor muyuz dirileceğimize? O dünya da hesap olduğu doğru mu gerçekten? Yani hakikaten bir mahkeme var mı? İnanıyor muyuz mahkemenin olduğuna? Cennet ve Cehennem olduğu kesin mi? Bir nevi ödül ve ceza durumu. Hakikaten ya ödüllendirileceğiz ya da cezalandırılacağız, öyle mi? Peki, şayet bilinçli bir inançla var diyorsan, buraları hak edişin kıstası nedir? Bu sorulara, inanarak cevap verilmeli ve verdiğin cevaba inanmalısın. Laf olsun diye cevap verilmemeli. Samimiyetsizlikten ve ciddiyetsizlikten tiksinirim. İnsan gibi cevap verilmeli. Cevap iyi düşünülerek verilmeli. Çünkü verdiğin her cevabın bir bedeli olacak. Cevabın evetse, ardından balyoz gibi sorular gelecek. Bedelini ödeyebileceğin cevaplar vermelisin. Laf olsun diye inanılmaz ve cevap verilmez. Her soruya olumlu cevaplar veriyorsan ama muktezasını ifa etmiyorsan, bu cevabı hangi kafayla verdin diye sorarım ve iman ettiğine gerçekten inanıyor musun diye sorarım, duruma göre ya dilin kirli ve dilinden yalan akıyor ya da kalbinde imanın zerresi yok diye mukabelede bulunurum. Bu durumda da beni itham edip, yargılayamazsın. İnanmanın bir bedeli olmalı değil mi? İnanıyorum ama ben insanım, nefsim var ve her türlü naneyi yer, pisliği yaparım, bu mu? Bu mümkün mü? Tabi inanıyorsan ve cevabın evetse, mümkün mü? Elbette mümkün değil, öylesine soruyorum zaten. Kalbimize hükmeden ve hayatımıza yön veren bir imanımız var mı? Varsa şayet, bu iman hüccet istemez mi? Peki hücceti nedir? Misal; müfteri biri ve benzeri tiksindirici ahlaksızlıklar yapan biri gerçekten inanıyor mudur? Ötede bir dünya olduğuna, bir mahkeme kurulacağına, bir ödül ve cezanın olacağına inanıyor mudur? Biz gerçekten inanıyor muyuz? Vs. vs. vs.

SORULAR

Kabul edelim ki dünya bir oyun sahnesi ve herkes oyununu oynuyor. Her şey dünyanın büyük patronu ve büyük patronun büyük dünya düzeni lehine işliyor. Hissedebiliyor muyuz bunu? Hakikatten kopuk ya da koparılmış bir dünyadayız. Kelimeleri toparlayıp anlatamıyorum bunun nasıl olduğunu ama beynimde o kadar sarih ve beliğ ki, sadece dile gelmiyor. Tüm görüntüler sahte. Bu yüzden de gördüğümüz hiçbir şey gerçek değil. Gerçeğin ne olduğunu merak edende yok, işin garip tarafı. Gerçeğe yaklaşınca yanıyorsun. İnsan sadece seyrediyor. Hayaliyle avunuyor. İnsan özgürlüğe koştuğunu sanıyor ama bir bakıyor ki yine duvarların arasında kalmış. Kazandığımızı zannediyoruz, tam zaferimizi kutlayacağız, bir de bakıyoruz ki kaybetmişiz. Dehşetli bir denge kurulmuş. Ama insandan yana değil. Kazandığımızı düşünürken kaybettiğimizi fark ediyoruz, kaybettiklerini düşünürken zafer çığlıklarını işitiyoruz. İşte tam da burada oyunu ve dengeyi çözüyorsunuz. Oyuncuların kimisi çok ciddi oynuyor gözüküyor, kimisi de oynuyormuş gibi yapıyor, kimisi de bu tarafa oynuyormuş gibi yapıyor ama karşı tarafa oynuyor. Peki, kazanan kim? Niçin insan kazanmıyor hiç? Niçin büyük düzen değişmiyor? Niçin dünyanın büyük patronu acı çekmiyor? Büyük düzenin değişmesi istenmiyor mu? Acaba herkes payına düşeni aldığı için olabilir mi bu? Peki, insanların payı ne olacak? Büyük patron kim? Herkes büyük patron adına mı oynuyor? Büyük düzen bunun için mi değişmiyor? Tıpkı oyuncular gibi, oyuncuların, kendi namına sahneye çıktıkları ve adına devlet dedikleri müesses mekanizmalar da mı büyük patron adına iş yapıyorlar. Aslında milletlerin bir devletleri yok mu? Nasıl bir tezgâh işliyor dünya üzerinde? Nasıl işletiliyor bu tezgâh? Nasıl bir düzen bu? Nasıl bir dünya burası? Niye bozulmuyor dengeler? İnsanın kaderi mi bu dünyada hep kaybetmek? Peki, insan nasıl kaybetmeyecek? Rabbim! Dünya üzerinde ki tezgâhı paramparça et, bu melun tezgâhın çarklarını işlemez kıl, ki insanlık paramparça olmadan bitsin bu iş! İnsansız bir devletin ne anlamı ve hükmü olur? Devletsiz bir milletin neyi sahici olur? Rabbim, kulların insan olmadan, nasıl kul olacaklar Sana ve kulluklarını nasıl insanca yapacaklar? Vs. vs. vs.

SORULAR


Allah var mı? Gerçekten Allah var mı? Var diyorsanız, var dediğiniz Allah’a gerçekten inanıyor musunuz? Laf olsun diye sormuyorum, ki laf olsun diye soracak kadar ***********, samimiyetsiz, ciddiyetsiz değilim, ki tiksindirici birisi olarak görülmekten asla hazzetmem. Zaten laf olsun diye yaşamıyorum, öyle yaşasaydım, böyle sormazdım. Allah’ı bırakın şimdi, Allah beni biliyor, tanıyor ve anlıyor! Siz kendinize bakın, ki sorum Allah’a değil. Sorum kulluk iddiasında bulunan ve insanlık ailesinin birer üyeleri olan insançocuklarına. Yani Yaradan’a değil, yaradılana! Sahi Allah’tan korkuyor muyuz? Ya da önce, Allah’ı seviyor muyuz diye mi sormalıydım? Hakikaten Allah’a sevgimizin derecesi ne? Ve korkumuzun ağırlığı ne kadar? Korkmuyoruz da, utandığımız için mi korkuyormuşuz gibi görünüyoruz? Sevmiyoruz da, sevenleri cezbetmek için mi seviyoruz gibi yapıyoruz? Manzara-ı umumiye hücceti iktiza etmiyor. Zihnimi ve kalbimi meşgul ediyor bu sorular. Sormayayım mı? Allah’mı yasaklıyor soru sormayı? Allah yasaklasaydı bunu bildirirdi kullarına ve o zaman sorardı kulları da Kendine. Öyleyse Allah’ın verdiği özgürlüğü kimin almaya, budamaya hakkı vardır? Özgürlük budandığı zaman kulluk olur mu? Hatta insan, insan olur mu? Sahi seven sevdiği için neyi yapmaz? Sevdiğiniz için neyi yapmadınız? Allah’ı sevdiğiniz için neyi yaptınız? Biz neyi yaptık ve yapıyoruz? Sahi korkan insan, sınırsız bir cesaret sahip olabilir mi? Bizim gösterdiğimiz cesaretin için de korku diye bir şey var mı? Yok, yok, biz galiba Allah’ı sevmiyoruz ve korkmuyoruz da O’ndan. Sümme haşa numaradan inanıyormuşuz gibi yapıyormuşuz gibime geliyor. Yoksa seven ve korkan, sevdiği ve korktuğu için canından bile feragat eder, etmelidir. Sevdiği bir şeyi yasaklıyorsa, canından geçer ama o yasağı delmez. Sevdiği, yasakladıkları için cezaları da bildirdiyse, o cezalardan korkar ve o yasaklara asla yaklaşamaz. Yalan mı konuşuyorum? Yanlış mı konuşuyorum? Hakikate öldürtebilir misiniz konuştuklarımı? O’nu seven ve O’ndan korkan, O’nun kuluna haksız yere acı çektirebilir mi? Allah’ı seviyor muyuz ve Allah’tan korkuyor muyuz gerçekten? İnanayım mı verilecek cevaplara? Vs. vs. vs.

SORULAR

Toplum olarak, niye fikirle, fikri çalışmalarla, bilimle, bilimsel çalışmalarla ve nasıl daha iyi insanlar oluruz, eğitimimizi nasıl felsefesi olan bir eğitim haline getiririz, gençliğimizi ne yaparız da kurtarırız gibi düşüncelerle iştigal etmeyiz de, sloganlarla, popülist davranmakla vakit öldürürüz? Hatta mezkûr bir hayat tarzını yani ilk cümlede bahsettiğimiz yöntemi benimseyenleri ekarte etmeye ve tecziye etmeye yelteniriz üstelik? Bir milyon kez Şeriat diye, Demokrasi diye, Milliyetçilik diye, İslamcılık diye, Kemalizm diye, Komünizm diye bağırsak, Allahüekber nidalarını terennüm etsek bitevi, Laiklik türküsünü terennüm etsek mütemadiyen, kurtulur muyuz? İnsan olarak mı yaşarız? Yoksulluk biter mi ülkemizde bir anda? Yüreği acıdan ağrıyanlar huzura kavuşurlar mı? Ahlak, adalet, uhuvvet, hürriyet, müsavat ve barış, gökyüzüne ve yeryüzüne egemen mi olur vehleten? İnsanlığı sömürenler itlaf mı edilirler hemen ve insanlık sömürülmekten mi kurtulur? Bir anda tüm kötülükler biter ve dünyayı iyilik mi kuşatır? İnsan, insan olmadıktan sonra mezkûr olguların olaylaşmasıyla ne değişir? Fikirden niye korkulur? Fikir üreten tehlikeli midir? Politikacı, gazeteci, aydın, akademisyen olarak tavsif ettiğimiz tiplerin görevi nedir? Niye bu zümreler hakikatlerden korkarlar? Tek bir hakikati bile sarahaten ortaya koymazlar? Niye ekranlarda papağan gibi aynı şeyleri tekrar etmekten başka hiçbir iş yapmazlar? Niye eğitim üzerine çok ciddi müzakereler yapıp, mülahazalar serdetmezler? İnsan, insan olmadıktan sonra sloganlarla, kutsallaştırdığımız kavramlarla, ideolojilerle neyi değiştirebiliriz? Neyi değiştirebildik bunca zamandır? İnsan, insan değilse, Şeriat ne yapar insana? İnsan, insan değilse, Laiklik ne yapar insana? İnsan, insan değilse, Milliyetçilik, İslamcılık, Solculuk, Kemalizm insanlaştırır mı insanı? İnsan, bunlar olmadığı için mi insan değil? İnsan, bunlar olmadığı için mi ahlaksızlığın dibinde? İnsan, bunlar olmadığı için mi zalim? İnsan, bunlar olmadığı için mi cahil? İnsan, bunlar olmadığı için mi düşmüş ve yerlerde sürünür durumda? Eğitim, bunlar olmadığı için mi eğitim değil? Yoksa insanlar bunlarsız yaşamadığı, bunları dillerine pelesenk ettiği, beyinlerini bunlarla öldürdüğü için mi insanlıktan uzaklaşmıştır? Kapitalizmin mankurtları olmaktan kurtulmadıkça, söze ve fikre dönüş yapmadıkça, çürümeye, kokuşmaya ve hayvanlaşmaya mahkûmuz? Önce insan olacaz! Vs. vs. vs.

SORULAR

Dünden bugüne yönetenler, bu halkın lehine olacak en doğru, makul ve yapılmasında büyük sakınca olmayacak, yapıldığı zaman büyük infial doğurmayacak, bilakis her kesimden kahir ekseriyeti memnun kılacak şeyleri niye yapmazlar? Çok basit bir misal verelim; kılık kıyafet kanunu diye bir mesele var malum, olumlu ya da olumsuz niye kanuni hale getirilmez de muallakta bırakılır? Keza öğretmenlerin 3600 lira olması gereken ek göstergeleri var malum, niye gerçekleştirilmez bu? Eğitim işinde yapılması gereken ve yapılmaması gereken çok basit şeyler var, niye gerçekleştirilmez tüm bunlar? Sonra da laf olsun diye boş boş konuşulur, bu konularla ilgili en ufak olumsuzlukta? Ve keza, ve keza, ve hakeza. Yapamıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Yaptırılmıyor mu? Yapmıyorlarsa, niçin yapmıyorlar? O zaman mücadelede ki samimiyet ne olacak? Yapamıyorlarsa niçin yapamıyorlar? Korkuları nedir, korkmaları gerekiyor mu, kimden korkuyorlar? Yaptırılmıyorsa, yaptırmayan kim ve niçin yaptırmıyor? O görünmeyen devlet dediğimiz şey mi yaptırmıyor? Peki, nasıl bir devlettir o? Kimin devletidir? Böyle bir devlet, bu milletin devleti midir? Bu milletin devleti ise nasıl böyle bir şey yapabilir, bu milletin devleti değilse nasıl olur da bu milletin kaderine hükmedebilir? Bunun arka planında ne vardır? Yoksa milletler devletler tarafından ancak bu şekilde mi idare edilebilmektedirler? Birilerinin yapmadıklarıyla birilerinin gelmesine zımni müzahir ol, yeni gelene de bir şeyler yaptırma ve yaptırılmayanla yeni birilerini getir ve bu meyanda insanlık bitevi kaybetsin ve kazanacağı umuduyla da bekleyip dursun ama hiçbir zaman kazanamasın, her daim ezilsin ve kazanan mütemadiyen kompradorlar olsun öyle mi? Böyle bir devlet zihniyeti olabilir mi? Böyle bir zihniyet tasvip ve tensip edilebilir mi? Bu nasıl bir dilemmadır, paradokstur? Mezkûr meselelerden nicesi vardır, niye halledilmesi sonsuz basitken halledilmez bu tür meseleler? Gerçekten garip değil mi? Bendenize çok garip geliyor ve dehşetli şekilde kafamı meşgul ediyor? Yani çok basit meseleleri hal yoluna koymak gerçekten mi zor yoksa niye konulmaz hal yoluna ve halledilmez ya da arka planda ki gerçek nedir? Vs. vs. vs.

SORULAR


İnsanlık ailesinde düşünün diyen kim? Herkes. Her ağızdan düşünün nidalarını işitirsiniz? Doğru mu bu? Doğru. Peki, düşünene düşman kim? Herkes. Her ağızdan düşünmeyin nidalarını işitirsiniz? Doğru mu? Doğru. İsterseniz yalan deyin. Yalan demekle bir şey yalan olursa, bu da yalan olur. İnsanlık ailesinin bireyleri olarak sahtekâr mıyız? Şeksiz ve şüphesiz sahtekârız! Vs. vs. vs.

SORULAR

Bu dünyada eksik olan ne? İnsan. İnsanda eksik olan ne? Vicdan. Vicdan, insanı insan yapan şeydir. İnsan da, dünyayı cennet yapacak şeydir? İnsan insan değil, niye? Çünkü vicdanı yok. Dünya cennet değil, niye? Çünkü insan yok. Bu yüzden bizim ilk evvelde vicdan sahibi olmamız, sonra da vicdan sahibi insanlar yetiştirmemiz, ondan sonrada cennet misali bir dünya yaratmamız iktiza ediyor. Vicdansızlık, insansızlık demektir; insansızlık, cehennem demektir? Görmeyi becerdik mi? Hissetmeyi becerdik mi? Anlamayı becerdik mi? Vs. vs. vs.

SORULAR

Bu dünya düzeni yerle yeksan olsa ve Hz. Muhammed’in getirdiği din egemen olsa nolur? Gerçekten böyle bir şeyi ister miyiz? Dille değil, gönülle ister miyiz? Sadece sormak geldi içimden. Bilmiyorum! Sormak yasak mı? Vicdanın sorduğu hiçbir soruya yasak konamaz! Vicdan ağır gelir mi insana? Bilmiyorum! Dilin kemiği var mı? Biz et parçası olarak biliyoruz, görmediğimiz, hissetmediğimiz bir kemiği var mı acaba? Bilmiyorum! Vs. vs. vs.

SORULAR

Sahte ilahlardan, peygamberlerden, kitaplardan, dinlerden geçilmeyen yeryüzünde (Kimse laga luga yapmasın, bu bir hakikattir. Münhasıran görmek, hissetmek ve anlamak iktiza edecektir, bu hakikati fehmetmek, ihsas etmek ve fark etmek için. Olabildiğince ince ve derin bakmak ve hissederek algılamaya, anlamaya çalışmak icap ediyor. Tafsilata girmeye tenezzül etmiyorum. Kendi hayatlarımızı murakabeden ve süzgeçten geçirmek kifayet eder zaten, bu gerçeği algılamak ve kavramak için. Tabi böyle bir şeyi yapabilecek cesaretimiz varsa.); Allah’a, Peygambere, Kur’an’a ve Allah’ın ondan başka din kabul etmem dediği, biz kulları için seçtiğini buyurduğu, Hz. Muhammed ile gönderdiği, Kur’an’da yaşama dair yüce ilkelerini bildirdiği İslam’a yer var mı sahi? Gerçekten merak ediyorum. Elbette muhal ender muhal ama faraza olsaydı gibisinden bir ifadeyle diyelim ki; Hz. Muhammed şimdi geldi ve içimize karıştı diyelim, bize bakınca söyleyeceği ne olurdu? Müslüman görünen bizlerin Müslüman olduğumuza inanır mıydı? Müslüman görünüyorsunuz ama Müslüman olamamışsınız mı derdi ya da siz Bana layık bir ümmetsiniz, sizlerle iftihar ediyorum mu derdi? Yahut üzülür ve hiçbir şey söylemeden, bizi içine düştüğümüz durumda bırakıp çekip gider miydi? Bu soruya kendi sığ bakış açımızla, sığ yaşamımızla cevap veremeyiz, bu şekilde vereceğimiz her cevap Hz. Muhammed’e saygısızlıktır. Çünkü O, sizin görmediklerinizi görürdü, O dünyanın en latif, en mümtaz, en derin, en ince ve yüce şahsiyetiydi. Tek bir kalp incittiği vaki değildir, güven bakımından can düşmanlarının bile emin olduğu insanlığın yegâne şahsiyetiydi. Biz ise günahtan kalınlaşmış, incelik nedir unutmuş, kalınlığa alışmış, sığlaşmış, küçük insanlar olmuşuz. O hesapsız ama kitaplı bir Peygamberdi ve bize kitabı getirendi, bizse hesaplı ama kitapsız bir ümmetiz maalesef. Sözde kitaplıyız ama özde kitapsızız maateessüf. Gerçek acıdır ve yok edilemez. Güya İslam’ı tebliğ vazifesini deruhte ettikleri iddiasında olan cemaatler niçin İslam’ı anlatmazlar da, kendi cemaatlerini, kendi cemaatlerinin kitaplarını, kendi yollarını anlatırlar bitevi? Niye kendi ahlak anlayışları vardır? Niye Kur’an’ın ilkelerini çiğnemekte tereddüt etmezler nice müntesipler? Çünkü her bir müntesibe kendi cemaatinin sığ ahlak anlayışı zerkedilmiştir, Kur’an’ın derin ahlak anlayışı değil. Kendilerinin kardeş oldukları zerkedilmiştir, müminlerin kardeş oldukları değil. Münhasıran birbirleriyle selamlaşmaları zerkedilmiştir, tüm insanlarla değil. Ya da Müslümanlık iddiasında olanların, İslam’a yakınlıkları ne kadardır? Niye her birimizin kendi yolumuz vardır, kendi ahlakımız vardır, kendi adalet anlayışımız vardır, kendi ilkelerimiz vardır, alışveriş yöntemimiz vardır? Peki, Kur’an niye gelmiştir? Okumayacaksak, anlamayacaksak, aramızda hakem yapmayacaksak, uygulamayacaksak, sümme haşa boşuna mı gelmiştir? Dünya niye bu haldedir? Dünyayı kim cennet kılacaktır? Kim insanlığa örnek olacaktır? Kim vicdanı temsil edecektir? Uzar gider de yazı, zaten hayatın içindeyiz! Vs. vs. vs.

SORULAR


İlk hitapta yüce bir buyruğu izhar ederek naçizane mülahazalarımı serdetmeye çalışacağım. İnsanlık ailesi; ‘’OKU!’’ yüce ve kutsal sözünün muhatabı değil mi? Muhatabıdır kardeşim! Muhatabısın kardeşim! Muhatabıyım kardeşim! Okuyacaksın kardeşim, okumalısın kardeşim. Bilakis, yerini bileceksin, istesen de istemesen de bileceksin, bilmelisin. Bunu kimsenin söylemesine, bildirmesine lüzum yok, kendin bilmelisin. Gerçi okumuyorsan bunu nasıl bileceksin? Ya okuyacaksın, ya susacaksın, ya da haddini bileceksin. Bilmiyorsan konuşamazsın, konuşursan ama çakılıp kalırsan da pislik sıçratamazsın. Adice jurnale yeltenemezsin. Okuyanla okumayan aynı düşünemez kardeşim, bunu bileceksin ve anlayacaksın. Sokacaksın o kalın kafana. Aynı düzlemde durarak, olaylara ve olgulara bakamaz, dünyayı ve varlığın muhtelif tezahürlerini aynı kafayla yorumlayamaz kardeşim, okuyanla okumayan. Bilmiyor ve anlamıyorsan susacaksın, haddini bileceksin. Geçelim! Konuşsanız bi garip, konuşmasanız bi garip. Susmak istiyorsunuz ama hayat zorla konuşturuyor, bu seferde böyle bir toplumda garip bir duruma düşüyorsunuz. Zira hayatın içindesiniz ve maalesef içindesiniz içinde olmanız gerekenlerin. Yani acayip hareketlerle, mebzul miktarda lafla, muhtelif tavırlarla karşı karşıyasınız. Tepki verseniz ayrı bir bela, tepkisiz kalsanız ayrı bir dert. Tarif edemediğiniz bir şey. Yani iflah olmaz bir paradoksu yaşıyorsunuz. Ben bu toplumu yemin ediyorum anlamıyorum. Okumaktan, düşünmekten korkuyor hatta kaçıyor. Sloganlarla yaşamaya alışmış. Papağan gibi aynı şeyleri tekrar etmeye alışmış. Bakış açısı sıfırın altında, görüş açısı sıfırın altında, yorumlaması sıfırın altında, sorusu ve sorgusu yok, konuşması olabildiğince sığ. Kutsallaştırdığı kavramlarla beynini öldürmüş. Maddeye ruhunu satmış. Hem okumuyor; şimdi böyle söyledik ya, diyeceği belli; sadece sen mi okuyorsun? Sen böyle ahmaksan, cehalet paçalarından akıyorsa, evet sadece ben okuyorum kardeşim! Aldın mı cevabını? Soğudu mu yüreğin? Yoksa zırcahil bir ifadeyle; işte gördünüz mü, ben demiştim, vereceği cevap belli diye mi konuşacaksın? Buyur konuş, ben yüksek perdeden aynen öyle konuştum, sen de böyle konuş, ne geçer eline, cehaletten başka? Bazen tevazu bile düşüklük olabiliyor. İşte bu sefer yapmayacağım. Kardeşim hatmettin mi Ali Şeriati’yi, Cemil Meriç’i, Nurettin Topçu’yu, Seyyid Kutup’u, İsmet Özel’i, Necip Fazıl’ı, Nietzsche’yi, Camus’u, Sartre’ı vs. vs. vs. Okumadıysan, hatmetmediysen; algılayamazsın, anlayamazsın, idrak edemezsin kardeşim. Ben çok bildiğimi, her şeyi bildiğimi söylemiyorum, sadece ben bilirim demiyorum, böyle bir iddia insanı küçültür zaten. Ben her zaman teatiden yana oldum. Hem yanlış anlıyor. Hem yargılıyor. Hem karar veriyor. Okumuyorsunuz kardeşim, anlamıyorsunuz kardeşim, bu cehalettir kardeşim dediniz mi de çıldırıyor. Oysa okusa anlayacak, anlasa empati kuracak ve yargılama yerine kendine dönüp bakacak, kendine dönüp bakınca da belki yanlış olanın kendisi olduğuna karar verecek ama yapmıyor. Ahkâm kesmeye bayılıyor. Anlamadığı sözlerden dolayı itham etmeye teşne. Hayır, böyle yapınca ne geçiyor elimize? Övüyorlar mı bizi? Aferin mi diyorlar? Önümüze bir tas aş mı koyuyorlar? Cebimize beş kuruş harçlık mı atıyorlar? Oysa birazcık akıllı olsak, birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, birbirimizle en aykırı şeyleri konuşmayı, her şeyi sorgulamayı, en uçuk soruları bile anlayışla karşılamayı bilecez. Zira ilerleme de, yükselmede, yücelmede ancak bu şekilde mümkündür. Doğruya ve hakikate ulaşmak ancak bu şekilde mümkündür. Ama yok kardeşim, kafa yok. Teati kabiliyeti yok. Dinleme ve anlama kabiliyeti yok. Karşılıklı müzakere yapma kabiliyeti yok. Bilmiyor, bilmediğini bilmiyor, bilmediğini bilmediğini de bilmiyor. Yani zırcahil. ********lik mi yaptım? Hayır, evet kardeşim zırcahilsin. Hayır, önce bi okusan, okuduğunu anlasan, gerçekten olguyu ve olayı iyice kavrasan, gerekirse dip derinliklerine değin insen, sorarak sorgulasan, sonra da şöyle oturup bi düşünsen olmaz mı? Olmaz, olamaz, çünkü yapamaz, çünkü bunu yapacak kabiliyet, akıl ve bilinç lazım önce. Vay anasını ya, ne garip bir dünyadayız, ne acayip bir insanlık ailesinin üyesiyiz? Tahkir ve tezyif yok, münhasıran isyan var! Şimdi bunu da anlamaz…

Mesajı son düzenleyen spareaude ( 21-02-18 - 18:59 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-02-18, 22:12 #565
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

VAHŞİ EMPERYALİZM...

Paranın tanrılaştığı sistem. Her şeyin paraya tahvil edildiği ve para için her şeyin satılabilir ve her şeyin yine parayla satın alınabilir olduğu sistem. Para babalarının yani kompradorların, tüm insanların ortak malı olan tüm varlıklara egemen oldukları ve zımnen ama metazori egemen oldukları varlıkları paraya tahvil ettikleri sistem. Ta ki; insanın bile bir meta derekesine düşüp alınabilir ve satılabilir olduğu sistem. İnsanın öldüğü ve yerine bir canavarın doğduğu sistem ya da canavarlaşanların doğurduğu sistem. Halkın kaybettiği egemenlerin daim kazandığı sistem. İnsansızlığın sistemi. Doğanın para uğruna yok edildiği, suyun ve havanın para uğruna kirletildiği, toprağın para uğruna öldürüldüğü sistem. Para her şeyin üstündedir. Her şeyi paranın gücü tayin eder. din bile paraya hizmet eder hale gelir. Terle, kanla, yaşla, emekle ortaya çıkan paranın, sömürülerek, gasp edilerek teraküm ve temerküz ettirilmiş adıdır Emperyalizm. Paraya hizmet eden güç vardır. O gücü meşrulaştıran bozulmuş ve tefessüh etmiş din vardır. O gücü koruyan güce sahip silah vardır. Tüm bu güçlerin varlıklarına payanda olan, ölü ruhları ve bedenleri ile bu güçlerin varoluşlarına müzahir olan, işleri güçleri aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyip içmek olan ve faizle geçinen beleşçi asalaklar vardır. Ve tüm bunların teşriki mesaisi ile, canları çıkasıya ve yorulup düşesiye değin çalışan ve çalışırken sarf ettiği emekleri, akıttığı terleri, yaşı ve dökülen kanları emilen, sömürülen, yutulan mazlumlar, köleler vardır. Halkların çocukları, zer, zor ve tezvir şebekesi arasında sıkışıp kalmış bir zavallı yığından ibarettir. Ellerindedir bir şeyler ama cesaretsiz oldukları için hiçbirşeydirler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-03-18, 20:50 #566
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

KONUŞUN EY İNSANLAR!...

Konuşabilsek çözülmeyecek bir şey kalmayacak. Çünkü farklı çözüm yollarını deneme fırsatı bulacağız. Çünkü bir fikir değil, bin fikir ortaya çıkacak. Konuşabilsek haddizatında kimsenin haince şeyler düşünmediğini de göreceğiz. Konuşabilsek kardeş olduğumuzu öğreneceğiz. Konuşamadığımız için herkes birbirine düşmanmış gibi bir algı oluşuyor. Konuşabilsek aslında sorun olacak hiçbir şeyin olmadığını anlayacağız. Konuşabilsek aslında birbirimize çokta uzak olmadığımızı fark edeceğiz. Konuşabilsek aslında konuşamadığımız için hep geride kaldığımızın, bir türlü ilerleyemediğimizin, sadece sevgisizlik ve düşmanlık biriktirdiğimizin idrakine varacağız. Konuşamadığımız için anlayamıyoruz, anlaşamıyoruz. Çünkü konuşma hürriyeti yok. Farklı fikir heyula gibi görülüyor. Bu yüzden de zımnen yasaklanıyor, tecrit ediliyor. Böylece de farklı çözüm yolları tıkanmış olur. Bu da ilerlemeye darbe vuruyor. Konuşabilsek aslında birbirimizle konuşmaya ne kadarda özlem duyuyormuşuz açık etmiş olacağız. Konuşabilsek aslında sorunlarımızı yok etmek için bir türlü göremediğimiz ama önümüzde apaçık duran farklı çözüm yöntemlerini göreceğiz. Konuşamıyoruz, çünkü sorunlara çözüm bulmak gibi samimi ve namuslu bir derdimiz yok. Böyle rahat olduğumuzu düşünüyoruz. Zira keyfimiz gıcır, milletin canı çıksın! Konuşabilsek konuşamadığımız için aramızda vücut bulan mesafenin fitneci ve fesatçılarla doldurulmasının önüne geçeceğiz. Konuşabilsek konuştuğumuz için daha bir güçlü olduğumuzu göreceğiz. Konuşabilsek birbirimizi birileriyle değil bizatihi kendimiz tanıma fırsatı bulacağız. Konuşabilsek her türlü meselemizi kendi kendimizle çözüme kavuşturacağız. Velakin konuşamıyoruz. Dinlemeyi bilmiyoruz. Anlama yetimiz yok. Önyargının esiriyiz. Kesin inançlılığın tutsağıyız. Sevmiyoruz. Kıskançlık ateşi ve kompleks illeti ruhumuzu ve beynimizi mütemadiyen kemiriyor. Konuştuğumuzda dost olabilme ihtimali bizi korkutuyor. Münhasıran tanımlıyoruz, yargılıyoruz, karar veriyoruz ve ceza kesiyoruz. Hiç kimse birbiriyle açıkça konuşamadığı için, herkes birbirini başkalarından öğreniyor ve ona göre konum belirliyor. Beyan ettiğin bir fikir kafalarda ki şablona uydurulmaya çalışılıyor, uydurulamadığı zaman bitiyorsun. Çünkü insanlar bize göre düşünsün, konuşsun, yaşasın istiyoruz, üstelikte böyle bir şeyin muhal ender muhal olduğunu az buçukta olsa bilmemize rağmen. İstendik şekilde tanımlanıyor, yargılanıyor ve tecziye ediliyorsunuz konuştuğunuzda. Ah bir konuşabilsek, nice ruh ve beyin hastalıklarımızdan kurtulmuş olacağız. Bizim insançocukları olarak tek bir sorunumuz var; konuşmayı becerememek. Her şeyi beceriyoruz da konuşmayı bir türlü beceremiyoruz. Oysa becerebileceğimiz en kolay ve becermemiz gereken en hayati iştir konuşabilmek. Ah bir konuşabilsek! Ama dinlemek ve anlamak için konuşabilsek, tanımlamak ve yargılamak için değil! Yargılayıp tecziye etmek için değil! Bırakın insanlar konuşsunlar kardeşim. Bir sorun varsa bir yerde düşünsünler, çözümleme yapsınlar, fikirlerini serdetsinler. Bunun ne zararı var Allah aşkına? Misal; şu alan, o alan, bu alan kötü mü? Konuşmaya bile gerek yok kötü olan bir alanı. Eee o zaman bırakın insanlar o alanlar üzerine fikir üretsinler, sorun nerede bulsunlar, çözüm yolları sunsunlar ve uygulamaya geçilip sorun bitirilsin. Ama hayır, her şey mükemmel ama ne gariptir ki, biz mükemmellik adına zerre bir şey görmüyoruz. Bilakis tam bir fecaatle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü konuşmuyoruz. Çünkü fikir serdedilmesine eyvallah edemiyoruz. Oysa herkesin bir fikri vardır ve o fikri tüm çıplaklığı ile ortaya koyma hürriyeti de olmalıdır. Bilakis olan herkese olmaktadır. Bu vatana, bu millete, bu devlete yazık! Bence insanın en büyük düşmanı yine insan!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-03-18, 18:37 #567
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

KURU KAFAYLA OLMAZ...

İnsana beyin lazım. Vallahi, billahi, tallahi beyin lazım. Güya kafa var. Ama beyin yok. Vallahi, billahi, tallahi biz insanlarda beyin yok. Yok kardeşim işte, yok. Beyin olsa, vallahi, billahi, tallahi ihsas edilir bu. Bilmiyorlar değil kardeşim, biliniyor ama yapılmıyor denir ya; vallahi, billahi, tallahi bilinmiyor da. Bilinmediği için yapılmıyor yapılması gereken şey yoksa biliniyor da yapılmıyor değil. Kalıplaşmış bir yaşam var. Kalıplaşmış duygular var. Kalıplaşmış düşünceler var. İnsanlar olarak küçüğüz kardeşim. Henüz büyümemişiz ve büyüyecekmişiz gibi bir izlenim de yok. Konuşmayı beceremeyen, birbirini anlamayı beceremeyen, birbirine saygı göstermeyen, olguyu ve olayı anlayamayan insanlar nasıl büyümüşlerdir, büyüyeceklerdir? Yemin ediyorum o kadar basit, sığ, dar kafalı, yoz, sekter, küçücük insanlarız ki; yaşamayı bu yüzden bilmiyoruz, beceremiyoruz. Yaşamımız bile zavallıca ve bundan haz alıyoruz. Bakış açımız sonsuz basit, görüşümüz sonsuz dar ama herkesin bizim gibi bakıp, görmesini isteriz. Üst düzey bir yaşamımız yok. Üst insan olabilmemiz zaten muhal ender muhal. Üst düzey yaşamayı, üst insan olmayı; daha çok dünyalığın kendimizde olmasıyla aynı görüyoruz. İşte bu kadar küçüğüz, basitiz, zavallıyız. Dünya bizde ama beyin yok; ne büyük marifet! Biliyormuşuz gibi, anlıyormuşuz gibi yaşıyoruz. Bilmediğimiz, anlamadığımız belli oluverecekmiş gibi her an diken üstünde duruyormuşuz gibiyiz. Bu yüzden de aklımızı, beynimizi kullanıp, hiçbir olguyu ve olayı dip derinliğine değin tahlil, tetkik, tahkik etmiyoruz, analitik ve senkronize düşünemiyoruz, gerçi bunu becerecek beyin lazım önce. Çürüyüp gidiyoruz; bakamadan, göremeden, anlayamadan, bilemeden, yaşayamadan, pislikle lebalep lanet dünyada!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-03-18, 23:39 #568
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

HAYATIN EKSTRASI...

Bak dostum! Biz dostuz. Dostum diye hitap ediyorum, arkadaşım bile değil, herhangi biri hiç değil. Çünkü dostluk, ileri düzeyi ifade eden bir iletişim ve ilişki biçiminin hitabıdır. Dostluk, üst düzey bir tarzdır. Yüce bir şeydir. Dostluk, özgürlüktür! Dopdolu erdemdir. Hissiyat, hassasiyet, haysiyet temelli bir ilişki ve iletişim biçiminin hitabıdır. Bu yüzden incelik ister, özen ister, korunmak ister, beslenmek ister. Düşüncelerden, olgulara ve olaylara bakışlardan çok çok farklı bir şeydir. Hayatın ekstrasıdır!

Bak dostum! Birbirimizin kölesi değiliz. Dostluğumuz baki olacaksa, ilk evvelde dostluğa sadakat olacak ve dostluk olacak. Çünkü güvenin olmadığı yerde bırak dostluğu, olabilecek hiçbir şey yoktur. Sonra da olmazsa olmaz bir önkoşul olarak seviye ve düzey olacak. Dostluk, bir kölelik ilişkisi değildir. Ne sen benim kölemsin, ne de ben bir köleyim. Zaten hayatımız köleliğe isyanla geçmiyor mu? Ne ben senin gibi olabilirim, ne de sen benim gibi olabilirsin. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz icap eder, elbette hayata bakış ve hayatı yaşama tarzı bağlamında. Zira dostluğu dopdolu yaşamak bunu iktiza eder. Bendeniz fikir özgürlüğüne inanan biriyim. Fikrimi dikte eden biri değil ve fikir dikte edilecek biri hiç değil.

Bak dostum! Ne sen bana istediğin gibi davranma hürriyetine sahipsin, ne de ben sana istediğim gibi davranma hürriyetine sahibim. İstediğim gibi davranırım diyorsan, istemediğin gibi davranılır ve orada da dostluk toz olup savrulur gider. Bunu idrak edecek zekâya sahip olduğunu düşünüyorum ya da böyle düşünmek istiyorum. Hatta birbirimizi kayıtsız şartsız sevmek gibi bir mecburiyetimiz bile yoktur. Ya da Nietzsche’nin dediği gibi; ‘’’’seni seviyorsam sana ne bundan?’’’’ diyecek kadar özgürce sevebilmeliyiz, sevebilmemiz sevilme gibi bir nedene bağımlı olmadan. O zaman burada dostluk nerede diye sorabilirsin ama dostluk; bildiğinden, algıladığından, klişeleşmiş tariflerden çok çok başka bir şeydir. Ben dostluğu ya da nice başka şeyleri, toplumsal algılayışa ve anlayışa göre algılayıp, anlamam. Benim algılayıp, anladığım gibi algılayıp, anlamak zorunda değilsin elbette ama serdettiğim fikri temeli tahkik ve tetkik edebilir, üzerinde çözümleme yapabilirsin. Ya da oturup teati yapabiliriz.

Bak dostum! Ne sen, ben her çağırdığımda bir yere gelmek zorundasın; ne de ben, sen her çağırdığında bir yere gelmek zorundayım. Ne sen, benim her söylediğimi kabul etmek zorundasın; ne ben, senin her söylediğini kabul etmek zorundayım. Ne sen, benim düşündüğüm gibi düşünmek zorundasın; ne ben, senin düşündüğün gibi düşünmek zorundayım. Ne sen, benim yaşadığım gibi yaşamak zorundasın; ne ben, senin yaşadığın gibi yaşamak zorundayım. Ne sen, benim kadar bilmek zorundasın; ne ben, senin kadar bilmek zorundayım. Ne sen, benim bildiğimi bilmek zorundasın; ne ben, senin bildiğini bilmek zorundayım. Bu gibi yanlış telakkiler, insanı, dostluğu kasıp kavuracak hasede ve komplekse iter. Ve ben kompleks ve hasedden tiksindiğim kadar çok az şeyden tiksinirim.

Bak dostum! Ne sen toplum içinde seviyeni düşürmek zorundasın, ne de ben toplum içinde seviyemi düşüremem. Seviyesizlik, dostluğun celladıdır. Seviye, dostluğun kutsal özüdür. Seviyesizlik, insanı çirkinleştirir ve ben, seviyesizlikten tiksinirim, iğrenirim. İnsan, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına o şekilde davranmalıdır, davranmak zorundadır. Davranamıyorsa, ağzına kilit vurup, dilini öldürmelidir. Ne yaptığının, nasıl yaptığının, niçin yaptığının farkında olmalıdır, bir şey yaparken. Ne konuştuğunun, nasıl konuştuğunun, niçin konuştuğunun farkında olmalıdır bir şey konuşurken. Dostunun fark etmeyeceğini ve anlamayacağını düşünmemelidir, dostunu kendisi gibi dar kafalı, sığ düşünceli olarak görmemelidir.

Bak dostum! Ne senin her konuştuğunu her yerde konuşma hakkım vardır, ne benim her konuştuğumu her yerde konuşma hakkın vardır. Zaten böyle bir hakkın olduğunu varsaydığın an, varsaymayı bırak, bunu bir an düşünüp, hissettiğin an dostluğu toprağa gömmüşsündür. Toprağa gömülen dostluğun bir daha toprak üstüne çıkma ihtimali muhal ender muhaldir. Binaenaleyh, olabildiğince teennili hareket etmek zorundasın, tabi dostluğa iman etmişsen.

Bak dostum! Bir şey isterken ya da bir şey verirken seviyeni düşürmeyeceksin. Bir şey istiyorsan nasıl isteyeceğini bileceksin. İsteklerin karşılanamıyorsa, kafanda dostluğu bitirmeyecek ve tenkite tevessül etmeyeceksin. Zira kabil olan bir şeyin olmama ihtimali yoktur, bu yüzden niyetini bozmayacaksın. Zaten dost isen, olabilecek bir şeyi geri çeviremezsin. Bu, dostluğun, yüreğinde ki yerine bağlıdır elbette. Eğer olabilecek bir şeyi geri çeviriyorsan ve dostunun bundan haberi yoksa ve senin yüreğin yaptığın şey yüzünden sızlamıyorsa, sen gerçek bir dost değilsindir.

Bak dostum! Bir şey veriyorsan ya da bir iyilik yapıyorsan davul çalarak onun anlamını yerle yeksan etmeyeceksin. İsteyeni istediğine pişman etmeyeceksin. Zaten gerçek bir dost isen bunu yapmazsın. Ki, şunu asla unutma ki; dostluk, hissedilen bir şeydir! Ve dost olan, olumsuz hislerin tevlidine sebep olacak davranışlar sergiliyorsa şüphe tezahür eder ve şüphe, bazen ölümcüldür. Ne kadarda kutsal bir öze sahipse de!

Bak dostum! Anlayacaksın. Çünkü anlamazsan ya yıkılırsın ya da yıkarsın. Bu şekilde de yol yürünmez. Birlikte yürümek için anlamak gerekir. Anlamadığınla anlaşamazsın zaten, anlaşamıyorsan da birlikte yürüyemezsin. Anlamak zorunda mısın? Kesinlikle anlamak zorundasın. Anlamadığın zaman, dostunun hürriyetini tahdit etmiş olursun. Çünkü özgürce konuşmak, anlamak erdeminin boy gösterdiği yerde tezahür edecek onurlu bir edimdir. Senin gibi bakacaksam, düşüneceksem, konuşacaksam, yaşayacaksam, seninle dost olmamın hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur benim için. Zira dostluk, bir anlamıyla zenginlik demektir ve bu zenginlik hiçbir zenginliğe benzemez.

Bak dostum! Beni seviyeli bir şekilde istediğin gibi eleştirebilirsin ve ben, bu sebeple küsüp gitmem, dostluğu bozmam, ihanet etmem. Ama sen de aynısını yapabilecek iradeye, dirayete, seviyeye, erdeme malik olmalısın. Zira en ufak bir tenkitte küsüp gideceksen, kaçacaksan, ihanet edeceksen, bil ki; korkakların dostluğu tehlikelidir ve ben bu dostlukta olamam. Merhaba dostum! Hoşçakal dostum! Özgürlük Güneşinin ışığında ki nice yüce dostluklara…
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-03-18, 07:16 #569
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

KİTABA DOKUNMAYIN!...

Merak etmiyorsanız zaten okumazsınız, okuyamazsınız. Geçelim!
Gerçekten okumayacaksanız, dip derinliğine inmeyecekseniz kitaba dokunmayın.
Eğer niçin okuyacağınızı ve okuduğunuzu bilmiyorsanız okumayın.
Eğer düşünmeyecekseniz okumayın.
Eğer sormayacaksanız ve sorgulamayacaksanız okumayın.
Eğer kaliteli bir hayat arzunuz yoksa okumayın.
Eğer kendinizi adayacağınız kutsal ülküler belirlemeyecekseniz okumayın.
Eğer toplumda üst düzey ilişkiler ve kaliteli iletişim kurma gibi bir gayeniz yoksa okumayın.
Eğer dilinizi güzelleştirmeyecekseniz okumayın.
Eğer dinlemeyecekseniz, anlamayacaksanız, münhasıran yargılayacaksanız okumayın.
Eğer aramıyorsanız okumayın.
Eğer adanmayacaksanız okumayın.
Eğer bir yol bulmayacaksanız ya da bir yol açmayacaksanız okumayın.
Eğer savaşmayacaksanız okumayın.
Eğer aklınızı kiraya verecekseniz okumayın.
Eğer kula kulluk edecekseniz okumayın.
Eğer sürüye katılacaksanız okumayın.
Eğer dalkavukluk, soytarılık, yaltaklık edecekseniz okumayın.
Eğer okumanın yüceliğini aşağılatacaksanız okumayın.
Eğer namussuz ve ******** yaşayacaksanız okumayın.
Eğer sevmeyecekseniz okumayın.
Eğer bilgiye ihtiyaç hissetmiyorsanız okumayın.
Eğer esareti özgürlüğe tercih ediyorsanız okumayın.
Eğer çocukların gülmesini ve çocuklara güzel bir dünya bırakmayı umursamıyorsanız okumayın.
Eğer küresel emperyalizmden memnunsanız okumayın.
Eğer yaşamak sevincini çoğaltmayacaksanız okumayın.
Eğer ahlakı ve adaleti yaşamınızın temeli yapmayacaksanız okumayın.
Eğer adalet için savaşmayacaksanız okumayın.
Eğer zihniyet ve insanlık devrimi yapmayacaksanız okumayın.
Eğer dünyanın insansızlaştırılmasına eyvallah ediyorsanız okumayın.
Eğer birbirinizin cenneti değil de cehennemi olacaksanız okumayın.
Eğer okuyup, öğrenip, bilipte, bildiklerinizi yaşamayacaksanız okumayın.
Eğer insan kalmak için direnmeyecekseniz okumayın.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-03-18, 00:06 #570
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

BİZİM HİKAYEMİZ...

Hazin bir hikâyenin sahibidir insan! İnsan doğuyor; devasa bir yeryüzünde, muayyen bir ülkenin toprağında, küçücük bir ailenin içinde, kısa bir hayata. Detaylı da düşünebilirsiniz! Bilmiyor ama bilmesi, alışması lazım ve bilecek, alışacak zamanla. Büyüyor mütemadiyen ve büyürken kalbi ve kafası şekilleniyor tedricen. Hayatta ne lazım? Kafaya bilgi, kalbe ahlak lazım. Hayatta en çok kullandığımız kelime nedir? Cahil ve ahlaksız! Küçük ve ince dokunuşlar gerek her iki merkeze de. Reel hayatta neler lazım oluyor? Bilgi ve ahlak. Bu olguları nasıl tanımlarsınız bilmem ama alışıldık ifadeyle böyle tarif ediliyor ya da okunuyor; bilgi ve ahlak. Şimdi bu olguların mahiyetlerine değinmeyeceğim. Önce aileden alıyor alacaklarını. Bir şekilde ailesini, çevresini tanıyor. Çünkü bilmez ve tanımazsa, bilmesi ve tanıması için gerekli donanıma malik olmazsa yaşaması zor olacak. Büyüyor ve ilkokula gidiyor. Hayatın ilk okulu; aile dışında ilk bilgilerin, ilk terbiyenin, ilk disiplinin alındığı ve hayatın ağır ağır ilk defa öğrenildiği yer. Yıldan yıla büyürken sınıfta atlıyor aynı zamanda. Her sınıf atlayışında bilgisi önkoşul oluyor. Çünkü bildiği kadar ilerleyecek. İlerlediği kadar isteklerine mülaki olması kolaylaşacak. İlerlemesi, sınıf atlaması, bilgisiyle mütenasip yani. Yeterli bilgiyi alamadığı ve kalbine kâfi derecede dokunulmadığı zaman muhakkak sıkıntı yaşayacak, tökezleyecek. Yaşamak için ekmek lazım. Ekmek için para lazım. Para için çalışmak lazım. Çalışmak için meslek lazım. Meslek içinde illaki bilgi lazım ama aynı zamanda ahlakta lazım. Reel hayatın olmazsa olmaz gereksinimleridir bunlar. Tabi önce bilgi lazım. Ahlak, mesleğini icra ederken lazım olacak daha çok, bir de toplum ilişkilerinde bahusus. Ama kifayet edecek bilgi ve ahlak lazım. Bilakis fazla yığılma, özün kaybına sebep olur ve oluyor da. Öz kaybolunca da hiçbir önemi kalmaz. Ki, bugün dünyamızda yaşanan sıkıntıların en büyük amillerinden birisi budur. Zira kalbe gereksiz yükleme yapılmaktadır, keza kafaya da gereksiz yükleme yapılmaktadır. Ki, bu taammüden yapılmaktadır! Zira Emperyalizmin çarkları bu şekilde dönmektedir. Detaylı da düşünebilirsiniz! Böyle olunca da insan kaybolmaktadır. Ne yapacağını şaşırmaktadır. Şimdi büyüyecek ortaokul, lise derken üniversiteye gidecek. Bakınız ne kadar da basit haddizatında her şey. Çoğalan her şey bozuluyor ve bozuyor. Çünkü çoğalma oldukça öz görünmez oluyor ve ölüp gidiyor. Şimdi üniversiteye nasıl gidecek insan? İlla ki bir yoldan geçecek değil mi? Okullar, okullar, okullar… Bu okullarda nasıl okuyacak, öğrenecek ki gayelerine vasıl olabilsin? Bu okullarda onun üzerinde nasıl bir etki bırakılsın ki, ileriki zamanlarda hakikatle hayatlanmış hakiki bir hayat ve hayatın hakikatini ortaya koyabilsin? İnsan; memur olur, esnaf olur, çiftçi olur, işçi olur vs. yaşamak demek illa ki bir meslek sahibi olmak demek değildir. Yaşamak çok basittir özünde. Kâfi derece de bilgi, kâfi derecede ahlak. Mesleğini iyi yapabilmesi için bilgi lazım. Mesleğini doğru yapabilmesi için ahlak lazım. İnsanın, bu hayatta güzel ahlaktan ve doğru bilgiden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yaşamınızı kontrol edebilirsiniz ve detaylı da düşünebilirsiniz! Çünkü yaşamak; kompleks bir şey değildir, olabildiğince basittir. Doktorsanız, doktorluğu iyi bilmeniz iktiza eder, bir de hastalarınıza insanca yaklaşmanız, muayenelerinizi hakkaniyetli bir şekilde yapmanız iktiza eder. Esnafsanız; alışverişin, trampanın, müşteri ilişkilerinin nasıl olacağını bilmeniz gerek ve satışlarınızı namuslu yapmanız gerek. Tabi bunun içinde bilgi ve ahlak gerek. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Bir insan olarak hayatın içine dalınca neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir kere yolları, sokakları, nereye nasıl gideceğinizi vs. bilmeniz iktiza ediyor ve yaşamın içinde nasıl hareket edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Öyle ya başka ne lazım insana? Ama biz lazım olmayanları ve asla olmayacakları da öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Böylece aptallaşmış bir insan profili ortaya çıkıyor. Kolayca uyutulan ve yutulan bir insan profili! Korkan ve susan bir insan profili! Filhakika buradan yola çıkarak bir eğitimin nasıl olması gerektiğine dair varsayımlar üretebiliriz. Eğitim üzerine kifayet edecek derecede naçizane düşünce serdediyoruz. Çünkü eğitim filhakika her şeydir, hayatın temelidir, insan olmaklığın önkoşuludur. Eğitim şart diye klişeleşmiş ama doğru olan bir sözümüz meşhurdur malum. Çocuklar neye ihtiyaç duyarlar? Bir kere onların kazanmaları gerek değil mi? Ya da hayata sağlıklı ve sağlam hazırlanmaları gerek değil mi? Kazanmak için önlerine gelen soruları çözmeleri gerek değil mi? O soruları çözebilmeleri için önceden öğrenmiş ve biliyor olmaları gerek değil mi? Öyleyse bırakalım, çocuklar, kendilerine lazım olanları biriktirsinler ve öğretmenlerde onlara münhasıran lazım olanları aktarsınlar. Öğretmenleri münhasıran eğitime bırakalım ki; eğitilmiş nesiller görebilelim. Öğretmenlerimizin değerini düşürmeyelim ki, değerli nesiller yetiştirebilsinler. Onları yetiştiripte, hayatın zor koşullarında mesleklerinden mahrum kalmalarına sebep olmayalım. Onları ücretli çalışmak gibi adaletsiz bir yaşama mahkûm etmeyelim. Öğretmenlerin yüklerini gereksiz yere çoğaltmak demek, onların eforlarını heba etmek demektir, onların eforlarını heba etmek demek, öğrencilerin hayatlarına darbe demektir. Bırakalım, çocuklarımız Matematiği öğrensinler, Türkçeyi öğrensinler, Feni öğrensinler, Dini öğrensinler, Tarihi öğrensinler, Sanatı öğrensinler. Ama iyi öğrensinler. Öğretmenlerimiz malayani ile iştigal etmesinler. Çocuklarımızın kafalarına ihtiyaç duydukları ve duyacakları bilgiyi, kalplerine de güzel ahlakı koysunlar. Münhasıran karşılarına gelip oturan, diz çöken, bilgiye ve ahlaka susuz olan çocuklara, onların ihtiyacı olan şeyleri versinler. Detaylı da düşünebilirsiniz! İşte o zaman ümitvar olunuz! Filhakika derin bir mevzu ve daha söylenecek çok şey var ama ne zaman var, ne yer var, ne de yormak gerek. ‘’Yanmışsan, bırak evladın yanmasın’’ diyen Akif’i anlayalım. Göz göre göre çocuklara kıymayalım, kıyılan çocuklarla yarınları karanlığa boğmayalım. Susan çocuklar değil konuşan çocuklar yetiştirelim. Hazır cevapları olan değil cevaplarını sorarak, sorgulayarak bulan çocuklarımız olsun.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-03-18, 21:08 #571
spareaude spareaude çevrimdışı
Varsayılan C: Kurtulmak mı istiyorsun? Düşüneceksin!

SON KEZ YAZIYORUM...

Son kez yazıyorum daha da yazmam. Haddizatında hiçte yazmam ama bu toplumda yaşıyorum ve bu durum beni mecburen yazmaya itiyor. Belki bir gün ebediyen susarım! Ki, söylediklerim kötülük içinde değil, herhalde fark ediliyordur bu. Buyurun söyleyin, birisinin aleyhine mi oluyor ya da birini kötülüğe mi sevk ediyor söylediklerim? Yoksa iyilik, güzellik, sevgi, barış, kardeşlik için mi söylüyorum? Ki, elbette ki iyilik, güzellik, sevgi, barış, kardeşlik olsun için söylüyorum. Yüksek karakterli, büyük rüyalar peşinde koşan idealist bir toplum olmamız adına söylüyorum. En basit zekâ bile fark eder böyle olduğunu. İçimizdeki kötülükleri boşaltıp dürüstçe, namusluca yaşamak çok mu zor gerçekten? Sırf ama sırf dünya için yapmadığımız rezalet yok handiyse. Üç kuruşluk dünya için insanlığımızı harcıyoruz mütemadiyen, hiç utanmadan sıkılmadan. Ne yapmamız gerekiyor ama neyle iştigal ediyoruz. Bir de tüm bunların yanında iri laflar edip ahkâm kesmiyor muyuz yeri geldiğinde toplu ortamlarda, işte bu tiksindiriyor insanı. Her şeye yazık oluyor. Alışılmış bir klişe var; ‘’hayal görüyorsun, dünya belli, insan belli, istediğin dünya yok ve olamaz.’’ Ahlaksızlığımızı böyle absürt ve müptezel bir telakki ile zımnen adeta meşrulaştırıyoruz. Ne rezillikten kurtulma derdimiz var ne de rezilliğimize ses edilsin istiyoruz. Bu sebeple de mezkûr klişeyi dilimize pelesenk etmişiz. Temcit pilavı gibi sürekli tekrar edip duruyoruz. Yazık! Geçelim! Tüm insanlığa matuf sesleniyorum. Bakınız yalvarıyorum. Oysa kaç kez yazdım, söyledim. Allah aşkına, bir toplumsal mekanizmanız varsa şayet, bu mekanizmanın müntesiplerini fitneden, hasedden ve kompleksten hatta küçük işlerden uzaklaşmaları yönünde terbiye edelim. Onlara yüce ülküler yükleyelim. Onları küçük şeylerle iştigal etmemeleri konusunda uyaralım. Onlara kutsal yasaları öğretelim. Hakikatin bilgisiyle aydınlatalım onları. Bilmenin değil, anlamanın ve anladığını uygulamanın insanı yücelteceğini öğretelim. Önce insanın kendisinin değişmesi gerektiğini izah edelim sarih olarak. Yüce ahlak ile donatalım. Kardeşliği öğretelim ilk evvelde. Onlara kişilik ve karakter kazandıralım. Onlar motmot birbirlerinin benzerleri olmasınlar. Dünyanın münhasıran kendilerinin çevrelerinde dönmediğini bilsinler. Sormaktan ve sorgulamaktan korkmasınlar. Sorar ve sorgularlarsa mekanizmanın zarar göreceği telakkisiyle hareket edip, endişelenip susturmayın onları. Zaten mekanizmanız böyle bir şey yüzünden tahrip olacaksa, o mekanizmanın varoluşu tesadüfüdür ve varlığını idame ettirmesi muhaldir. Ki, bunun örnekleri de mevcuttur ve tazedir. Dünyada muhtelif insanların olduğunu ve kendilerinin de onlarla ya dinen ya da insan olarak kardeş olduklarını bilsinler, anlasınlar. Önce onların nefislerini eğitelim. İftira vb. insan olmaklığa mugayir gayr-i ahlaki işlerden uzak olmaları ve uzaklaşmaları konusunda şiddetle uyaralım onları. Kul hakkının çok büyük günah olduğunu bilmesinler, anlasınlar ve asla ve kata kul hakkına el uzatmasınlar. Ki, zaten bu dünyada bilmediğimiz hiçbir şey yok ama ne garip ki yaptığımız hiçbir şey de yok! Küçücük ve ucuz bir dünya menfaati için insanlara kötülük etmenin en büyük kötülük ve ahlaksızlık olduğunu anlatalım. İcap ediyorsa mütemadiyen uyaralım. Tekrar, nefislerin inadını kırar ve nefsi uslandırır, terbiye eder. Kendi nefsimizden türettiğimiz yasalarla, ahlakla, bilgiyle eğitmeyelim onları. Zaten en büyük hata da bu değil midir insanın eğitiminde? Çünkü iki ayrı kutsal insanlık yasası yok. İki ayrı hakikat yok. Bakınız, bu şekilde eğittiğiniz ve terbiye ettiğiniz insanlar kendileri çok iğreti görünürler ama emin olun mekanizmanın çarklarını da bozarlar ve bünyeyi dipten dibe zehirlerler ve çürütürler. Yüreği hasetle kavrulan, fitne kusan, kompleksle yüklü tipler yüzünden mekanizmanız biteviye ahlaksızlık üreten bir yapıya dönüşür. Siz farkında olmazsınız ama tedricen kaybedersiniz. Zincirin halkaları tek tek kopar gider. Ve nice değerleri, değersizler yüzünden kaybetmeyi umursamıyorsanız bişey diyemem. Umurumda da olmaz. Ama mekanizmaları da kuşatan büyük mekanizmanın tahrip edilmesine üzülüyorum ben. Ve böyle bir şey çok büyük bir ihanettir. Ve burada ki asıl kaybın ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ve o kayba vicdanlarınız onay verebilir mi? lütfen aklımızı başımıza alıp yeniden, yeniden, yeniden düşünelim. Kendimizi acımasızca yargılayalım. Vicdanlarımızın sesini dinleyelim. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, niçin yapıyoruz, kim için yapıyoruz diye soralım. Ve bulduğumuz cevaplar nefislerimizi zorlasa da kabul edecek kadar namuslu, dürüst, cesur ve yürekli olalım. Aksi durumda ne olacağını da düşünelim. Kendimizi insanca, şereflice, hesaba çekmekten imtina etmeyelim, korkmayalım. Asıl bunu yapmadığımız zaman korkalım. Filhakika sayfalarca yazılır ama yoruldum!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:06
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018