Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-12-06, 20:44 #1
Büyük Amiral Büyük Amiral çevrimdışı
Varsayılan İsrail-Filistin Meselesifİlİstİn Meselesİ. En Az 100 Yildan Berİ Devam Eden, Sadece 20. YÜzyilin DeĞİl, ÇaĞimizin ‘bİtmemİŞ Senfonİsİ’. ÇÜnkÜ, 19. YÜzyilin Sonlarinda ‘sİyonİzm’ Hareketİyle Dİnamİzm KazanmiŞ Olan Fİlİstİn Meselesİ, İsraİl Devletİnİn KuruluŞu İle Sona ErmemİŞ, Aksİne 21. YÜzyila Bİle TaŞan Yenİ Bİr Problem Dİzİsİnİ Harekete GeÇİrmİŞtİr.
BaŞka Bİr DeyİŞle, M.s. 1. Yy.da BaŞlayan Yahudİ Dİasporasi, 20.yy.in Sonunda Bİr Fİlİstİn Dİasporasina DÖnÜŞmÜŞtÜr.
Tarİhİn HİÇbİr DÖnemİnde Ve DÜnya CoĞrafyasinin HİÇbİr Yerİnde, Yahudİ Ve Fİlİstİn Halklari Gİbİ Bİrer AvuÇ İnsan, Fİlİstİn Gİbİ AvuÇ-İÇİ Kadar Bİr TopraĞin, Bu Denlİ Uzun Ve Sert MÜcadelesİnİ YapmamiŞtir. Fİlİstİn Üzerİndekİ Arap-yahudİ MÜcadelesİ, Modern ÇaĞin En Uzun Kavgasini TeŞkİl Etmektedİr.
DİĞer Taraftan, 20.yy.da HİÇbİr Mesele Veya AnlaŞmazlik, Fİlİstİn Meselesİ Kadar AĞirlikli Olarak, Uluslararasi Polİtİkanin Bİr Mİhverİ, Bİr Eksenİ Halİne GelmemİŞtİr. Son 50 Yilda DÜnya Polİtİkasinin En Sicak BÖlgesİ Orta DoĞu OlmuŞtur. Uluslararasi Polİtİkaya Bu Kadar Uzun SÜre Ve Bu Kadar YoĞun Bİr Şekİlde Tesİr Eden BaŞka Bİr Mesele GÖsterİlemez.
Fİlİstİn'İn Bİr BaŞka Önemİ DÜnyanin BÜyÜk Bİr BÖlÜmÜnde İnananlari Bulunan ÜÇ Semavİ Dİn İÇİn, Musevİlİk, Hirİstİyanlik Ve İslam İÇİn Kutsal Sayilmasidir. Fİlİstİn, İŞte Bu YÜzden Bİr TÜrlÜ PaylaŞilamamakta, Üzerİnde YÜzyillardir Oyunlar Oynanmaktadir.
ÜÇ Semavİ Dİn AÇisindan Da Kutsal Olan Fİlİstİn'İn GeÇmİŞİnİ Şu BaŞliklar Altinda İnceleyebİlİrİz...

•bÖlgenİn CoĞrafİ Ve Sosyal Yapisi
•meselenİn DoĞuŞu
•İsraİl Devletİnİn KuruluŞu
•arap-İsraİl SavaŞlari
•1948
•1956
•1967
•1973
•İntİfadanin BaŞlamasi Ve Yayilmasi
•İkİncİ İntİfada
•bÖlgedekİ Son GelİŞmeler
.•Şaron Ne Yapmak İstİyor?
•arafat Ne Olacak?
•savaŞ BÜyÜr MÜ?
•bu SavaŞ Nasil Durdurulur?

Öncelİkle Fİlİstİn Neresİdİr, Halkin Yapisi Nasildir? Ona Bİr Bakalim.

BÖlge Hakkinda Kisa Bİlgİ

Fİlİstİn İkİ Kitanin, Asya İle Afrİka'nin BİrleŞtİĞİ Noktada, Jeopolİtİk Olarak Son Derece Önemlİ Bİr Yerde Bulunan Topraklara Verİlen Addir.
Yilardir SÜregelen ÇatiŞmalarla Bu GÜn Gelİnen Noktanin KÖkenİnde Hangİ Topraklarin Kİme Aİt OlduĞu TartiŞmalari Bulunmasina RaĞmen CoĞrafİ Yapinin DeĞerlendİrİlebİlmesİ Bakimindan BÖlge İle İlgİlİ Bİlgİlerİ Şu Şekİlde Özetlemek MÜmkÜndÜr:
BÖlgenİn Toplam YÜzÖlÇÜmÜ 28.220 Kİlometrekaredİr. BÖlgenİn En Önemlİ Şehrİ KudÜs'tÜr. BÖlgede DİĞer Önemlİ Kentler; Yafa, Hayfa, Gazze, Nablus, Erİha Ve Akka'dir.
BugÜn Bu Topraklar ÜÇe AyrilmiŞtir……
Bİrİncİsİ, BİrleŞmİŞ Mİlletler Karari İle İsraİl Olarak Nİtelenen BÖlgedİr. Toplam YÜzÖlÇÜmÜ 20 Bİn Kİlometrekare Olan Bu BÖlge, Bati KudÜs'Ü De İÇİne Alir Ve Fİlİstİn'İn BÜyÜk Bİr BÖlÜmÜnÜ Kapsar. Ancak İsraİl, DoĞu KudÜs'Ü De Bu BÖlgeye İlhak EtmİŞtİr. İsraİl, Bu BÖlgenİn Etrafina ÇİzdİĞİ Siniri "yeŞİl Hat" Olarak Adlandirir.
İkİncİ BÖlge İse İsraİl'İn 1967'de Arap-İsraİl SavaŞinda İŞgal EttİĞİ Ve "yeŞİl Hat"tin DiŞinda Kalan Topraklardir. Bu Topraklar BugÜn Fİlİstİn Özerk YÖnetİmİ'nİn KontrolÜndedİr Ve Muhtemelen Fİlİstİn Devletİ Burada Kurulacaktir.
ÜÇÜncÜ BÖlge İse 1967'de İsraİl'İn İŞgal EttİĞİ Ve "yeŞİl Hat"tin DiŞinda Kalan, Ancak Özerk YÖnetİmİn KontrolÜne VermedİĞİ BÖlgelerdİr.
BÖlgenİn NÜfusu Tahmİnen 8,5 Mİlyon Cİvarindadir. Bu NÜfusun 6 Mİlyonu "yeŞİl Hat" İÇİndekİ BÖlgede, 1 Mİlyonu Gazze'de, 1,5 Mİlyonu İse Bati Şerİa'da YaŞamaktadir. "yeŞİl Hat" İÇİndekİ NÜfusun YaklaŞik 1 Mİlyonu Fİlİstİnlİdİr, Kalani İse Yahudİdİr. YaklaŞik 3 Mİlyon Fİlİstİnlİ İse Topraklarini Terk Edİp, GÖÇ Etmek Zorunda KalmiŞtir. NÜfus YoĞunluĞu Dengelİ Bİr Şekİlde DaĞilmamiŞtir. Gazze'de NÜfus YoĞunluĞu 2500'Ü Bulurken, Bu Rakam Bati Şerİa'da 200'e Kadar İnmektedİr. Bu DengesİzlİĞİn En BÜyÜk Sebebİ, 1948'dekİ İsraİl İŞgalİnden Sonra BÖlgede YaŞanan Zorunlu GÖÇlerdİr. Bu Tarİhte BİrÇok Fİlİstİnlİ Ülke DiŞina Ve Gazze'ye GÖÇ Etmeye ZorlanmiŞtir. Gazze'de 400 Kİlometrekarelİk Bİr Alanda 1 Mİlyon KİŞİ YaŞamaktadir. Buradakİ Fİlİstİnlİlerİn ÜÇte İkİsİ MÜltecİ Kamplarinda YaŞamaktadir.
Fİlİstİn Ve İsraİl Topraklari GÜneyden LÜbnan, GÜneydoĞudan Surİye, DoĞudan ÜrdÜn, Kuzeyden Kizildenİz'İn Akabe KÖrfezİ, Kuzeybatidan Misir, Batidan Akdenİz İle Çevrİlİdİr. En Önemlİ Akarsulari Şerİa Nehrİ Olarak Da Adlandirilan ÜrdÜn Nehrİ'yle YermÜk Nehrİ'dİr. Fİlİstİn-İsraİl Topraklariyla ÜrdÜn Topraklari Arasinda Sinir OluŞturan ÜrdÜn Nehrİ'nİn DoĞusu DoĞu Şerİa, Batisi Bati Şerİa Olarak Adlandirilir. Her İkİ Yaka Da Tarima ElverİŞlİ DÜzlÜklerden OluŞmaktadir. ÜrdÜn Nehrİ, Batisi İŞgal Altinda, DoĞusu ÜrdÜn'Ün Elİnde Olan Lut GÖlÜ'ne Akar. Lut GÖlÜ, Denİz Sevİyesİnİn 400 Metre Altinda Olan Tuz Ve Fosfat Bakimindan Zengİn Bİr GÖldÜr. Bu GÖl, ÖlÜ Denİz Olarak Da Adlandirilir.

Zengİnlİk Ve Yoksulluk Bİr Arada

OrtadoĞu'nun En GelİŞmİŞ Ülkesİ Olan İsraİl'de Petrol Yoktur. Buna KarŞin Ülkenİn KİŞİ BaŞina DÜŞen Ulusal Gelİrİ 11.330 Dolardir. Ancak Fİlİstİnlİlerİn YoĞun Olarak YaŞadiĞi Topraklarda Bu Durum Tam Tersİnedİr. KİŞİ BaŞina DÜŞen Ulusal Gelİr Bati Şerİa BÖlgesİndekİ Fİlİstİnlİlerde 1200 Dolar, Gazze'dekİ Fİlİstİnlİlerde İse 550 Dolar Cİvarindadir. "yeŞİl Hat" İÇİnde Kalan Topraklarin % 28'İ, Bati Şerİa Topraklarinin % 32'sİ Tarima ElverİŞlİdİr. Yahudİlerde Ortalama 5 KİŞİye, Bati Şerİa BÖlgesİndekİ Fİlİstİnlİlerde 16 KİŞİye, Gazze BÖlgesİndekİ Fİlİstİnlİlerde İse 30 KİŞİye Bİr Motorlu UlaŞim Araci DÜŞmektedİr.
Fİlİstİnlİlerİn BÜyÜk Bİr Kismi, İstİhdam Olanaklarin Var OlduĞu İsraİl'de İŞÇİ Olarak ÇaliŞarak GeÇİmlerİnİ SaĞlamaya UĞraŞmaktadir. Ancak Arİel Şaron'un BaŞbakan Olmasindan Sonra Ambargo Ve Tecrİt, Fİlİstİnlİlerİn İsraİl'e GİrİŞ ÇikiŞini, Dolayisiyla İŞ Olanaklarini Kisitlamaktadir. Fİlİstİn Özerk YÖnetİmİ Ekonomİk AÇidan İflas EtmİŞtİr.
Gazze BÖlgesİnİn Ekonomİsİ Daha Çok Tarim, Sanayİ Ve BalikÇiliĞa Dayanir. YetİŞtİrİlen Tarim ÜrÜnlerİnİn BaŞinda ÇeŞİtlİ Sebze Ve Meyveler Gelİr. Gazze'dekİ NÜfusun YÜzde 11'İnİn GeÇİmİnİ SaĞladiĞi BalikÇilik, İsraİl Tarafindan YasaklanmiŞtir. Bu Durum, On Bİnlerce İnsanin Bİr Anda İŞsİz Kalmasina Neden OlmuŞtur.

Şİmdİ Sİzlere Meselenİn DoĞuŞundan Ve GeÇİrdİĞİ Evrİmden Bahsetmek İstİyorum.

Sİyonİzmİn DoĞuŞu

Roma İmparatorluĞu'nun HiŞmina UĞrayarak DÜnyanin DÖrt Bİr Tarafina DaĞitilan Yahudİlerİn, Fİlİstİn Topraklarina Gerİ DÖnme Ve Burada Bİr İsraİl Devletİ Kurma (sİyonİzm) Hedefİ, 19. YÜzyilda YÜkselen MİllİyetÇİlİkle Hiz Kazandi. Bu ÇerÇevede Fİlİstİn'e İlk Olarak 1861 Yilinda Avrupa Yahudİlerİ Geldİ. Yahudİler, 1880'den İtİbaren Buralarda ÇoĞunluĞu Ele GeÇİrdİ.
1896'dan Sonra Theodor Herzl'İn ÖnderlİĞİ Altinda, DÜnyaya Yayilan Yahudİlerİn Tekrar Fİlİstİn'de Toplanip Bİr Devlet Kurmasi İÇİn ÇaliŞmalara BaŞlandi. Herzl, 1897'de İsvİÇre'nİn Basel Kentİnde TopladiĞi I. Sİyonİst Kongre'de Temel Hedef Ve YÖntemlerİ Belİrledİ. Bu AmaÇla ÖrgÜtler Kuruldu, Fonlar OluŞturuldu. Toplanan Paralarla Fİlİstİn'de YaŞayan Araplardan GenİŞ topraklar Satin Alindi. Herzl, 1901 Yilinda Ii. Abdulhamİd'e BÖlgeyİ Bİr BÜtÜn Olarak Parayla Satin Almayi Ve KarŞiliĞinda Osmanli İmparatorluĞu'nun TÜm DiŞ BorÇlarini Ödemeyİ Önerdİ. Ancak Ii. AbdÜlhamİd Bu Önerİyİ Reddettİ.
Ii. MeŞrutİyet İle GenİŞ Haklar Elde Edİlen Yahudİler, Fİlİstİn'de Araplardan Topraklar Alarak YerleŞmeye BaŞladi. 1914'te Fİlİstİn'de KÜÇÜk Bİr Kolonİ Kuruldu. Ulusal Yahudİ Fonu'nun Satin AldiĞi Topraklara 85 Bİn Yahudİ YerleŞtİrİldİ.

Batili Ülkelerden İsraİl'İn KuruluŞuna İlk Onay

Batili Ülkelerİn İsraİl Devletİnİn Kurulmasindan Yana Olduklari, Sykes-pİcot AntlaŞmasi'nda İlk Kez Net Bİr BİÇİmde Ortaya Çikti. İngİltere, Fransa Ve Rusya Arasinda 1916 Yilinda İmzalanan Ve Osmanli İmparatorluĞu'nun Nasil ParÇalanacaĞinin Da GÖrÜŞÜldÜĞÜ Bu AntlaŞmada, Fİlİstİn Topraklarina Özel Bİr Önem Verİldİ. Bu AntlaŞma, Fİlİstİn İÇİn Uluslararasi Bİr StatÜ ÖngÖrÜyordu.
1917'de İngİltere DiŞİŞlerİ Bakani James Balfour, İsraİl Devletİ'nİn Kurulmasinda Bİr Kİlometre TaŞi Olacak Balfour Bİldİrgesİnİ Yayinladi. Bu Bİldİrİ Fİlİstİn'de Yahudİ Halki İÇİn Ulusal Bİr Devlet Kurulmasini ÖngÖrÜyordu.

Nazİ ZulmÜnden KaÇan Yahudİlerİn, 1933-39 Yillari Arasinda GerÇekleŞtİrdİĞİ GÖÇ Dalgasindan Sonra, Fİlİstİn'dekİ Yahudİ NÜfusun Sayisi 400 Bİne UlaŞti.
İkİncİ DÜnya SavaŞi Sirasinda İkİ Halk Arasinda YaŞanan ÇatiŞmalar Gerİ Planda Kaldi. Yahudİler SavaŞta Saflarini MÜttefİkler Yaninda Belİrledİler Ve Onlarla Bİrlİkte SavaŞtilar.

İsraİl Devletİ'nİn KuruluŞu

İkİncİ DÜnya SavaŞi'ndan Sonra, Sİyonİzm Polİtİkasi Daha Da GÜÇ Kazandi. SavaŞ Yillarinda Tam Bİr Soykirima UĞrayan Yahudİlere, Fİlİstİn'de Bİr Devlet Kurdurma Polİtİkalari Uygulamaya Sokuldu. 1947 Yilinda BİrleŞmİŞ Mİlletler Kapsaminda OluŞturulan Fİlİstİn Özel Komİsyonu, Fİlİstİn'İn Yahudİ Ve Araplar Arasinda İkİye BÖlÜnmesİnİ, KudÜs'Ün İse Uluslararasi Bİr StatÜye KavuŞturulmasini Önerdİ. Bu Önerİ Arap Devletlerİ Tarafindan Kabul Edİlmedİ. Ancak Batili Devletlerİn DesteĞİnİ Arkasina Alan Yahudİler, Durumu Oldu-bİttİye Getİrerek, İngİlİzlerİn BÖlgeyİ BoŞaltmak İÇİn AÇikladiklari 15 Mayis 1948 Tarİhİnden Bİr GÜn Önce İsraİl Devletİ'nİn KurulduĞunu İlan Ettİler. İsraİl'İn KuruluŞu İle Bİrlİkte, ÇatiŞmalar SavaŞa DoĞru Çevrİldİ.
İsraİl Devletİ'nİn Kurulmasini Arap DÜnyasi Asla Kabul Etmedİ. Arap Devletlerİ İsraİl'İn KuruluŞunu SavaŞ Sebebİ Saydilar. arap-İsraİl SavaŞlari

15 Mayis 1948'de, Misir, Irak, ÜrdÜn, Surİye Ve LÜbnan Bİrlİklerİ Saldiriya GeÇtİler, Ancak İsraİl KarŞisinda Tutunamadilar. Bu SavaŞin Sonucunda Bati Şerİa ÜrdÜn, Gazze Şerİdİ Misir, Kalan Topraklar Da İsraİl Tarafindan İŞgal Edİldİ. ÇatiŞmalar, İsraİl İle Misir'in 24 Şubat 1949 Tarİhİnde Rodos'ta Bİr AntlaŞma İmzalamalariyla Sona Erdİ. Bu AntlaŞmadan Kisa Bİr SÜre Sonra, 11 Mayis 1949'da İsraİl, BİrleŞmİŞ Mİlletler ÖrgÜtÜ'ne Kabul Edİldİ. İŞgal Sonrasinda Topraklarindan Edİlen 700 Bİn Fİlİstİnlİnİn Durumu İse Belİrsİz Kaldi
İsraİl'İn Kurulmasindan Sonra Etkİlerİ BugÜn Bİle Devam Eden Kanli Arap-İsraİl SavaŞlarinin İkİncİsİ Misir Lİderİ Nasir’in SuveyŞ Kanalini MİllİleŞtİrmesİ İle Ortaya Çikan Uluslar Arasi Krİz Sirasinda Patlak VermİŞtİr. SavaŞ, Ekİm 1956’da İsraİl’İn Arap Mevzİlerİnİ Ve Üslerİnİ İmha Etmek İÇİn Sİna Yarimadasina Asker Çikarmasi İle BaŞlamiŞtir. BÖlgeye Yayilan İsraİl, Akabe KÖrfezİ Üzerİnden Denİze UlaŞmayi SaĞlayacak Duruma GelmİŞtİr. Ancak, Bm ÖrgÜtÜne BaĞli ‘acİl Kuvvet’ BÖlgeye GÖnderİlmİŞ Ve İsraİl BÖlgeden Çekİlmek Zorunda KalmiŞtir.

ÜÇÜncÜ SavaŞ, 5-10 Hazİran 1967’de YaŞanan Ve ‘alti GÜn SavaŞi’ Olarak Da Bİlİnen SavaŞ OlmuŞtur. 5 Hazİranda BaŞlayan SavaŞ, Surİye’nİn BaŞkentİ Şam’a DoĞru İlerleyen İsraİl’İn Durdurulmasina YÖnelİk Çabalar Sonucunda Araya Gİren BÜyÜk Devletlerİn Baskilari İle Alti GÜn Sonra Sona ErmİŞtİr. Kisa SÜren Bu SavaŞ Sonrasinda İsraİl, Topraklarini YaklaŞik 4 Kat GenİŞletmİŞ, Gazze Ve TÜm Sİna Yarimadasi İle Bati Şerİa Ve KudÜs’Ü Ayrica Golan Tepelerİnİ Ele GeÇİrmİŞtİr.

DÖrdÜncÜ SavaŞ, Alti GÜn SavaŞi Sonrasinda Yer Yer SÜren ÇatiŞmalarin BÜyÜmesİ İle BaŞlamiŞtir. 1973 Yilinda İsraİl, Surİye Topraklarina GİrmİŞ, SuveyŞ Kanalini GeÇerek Misir Ordusunu KuŞatmiŞtir. SavaŞin Taraflar Arasindakİ AteŞkes AntlaŞmasi İle Bİtmesİnden Sonra 18 Ocak 1974 Tarİhİnde Bİr BariŞ AntlaŞmasi İmzalanmiŞ Ve İsraİl Sİna’dakİ Mİlta Ve Gİdİ GeÇİtlerİnİn Batisina Çekİlmeyİ, Misir’da Kanalin DoĞu Kismini Sİlahlardan Arindirmayi Kabul EtmİŞtİr.
Bu SavaŞlardan ÜstÜn Çikan İsraİl BÖlgedekİ Konumunu SaĞlamlaŞtirmiŞtir.
İntİfadanin BaŞlamasi Ve Yayilmasi

Fİlİstİn Topraklari Üzerİnde İsraİl Devletİnİn Kurulmasiyla Bİrlİkte Fİlİstİn Halki Da ÇeŞİtlİ ÖrgÜtler Kurarak Bu YÖnetİme KarŞi MÜcadeleler GerÇekleŞtİrdİler. Zaman Zaman ÇeŞİtlİ Kanli ÇatiŞmalar Oldu. Ancak En GenİŞ Çapli MÜcadele 8 Aralik 1987 Tarİhİnde Fİlİstİn İslÂmİ DİrenİŞ Hareketİ'nİn ÖncÜlÜĞÜnde BaŞlatilan İntİfadadir. İntİfada ArapÇada Sİlkİnme Anlamina Gelmektedİr.
İÇlerİnde Arafatin GenÇ Generallerİ Denİlen Çocuklarin Da BulunduĞu Fİlİstİnlİlerİn, İsraİl Mermİlerİne KarŞi TaŞ Ve Sapanla ÇatiŞtiĞi İntİfada Hareketİ Tarİhe GeÇtİ. İntİfada, 7 Aralik 1987 Tarİhİnde Fİlİstİnlİ İŞÇİlerİ TaŞiyan Arabaya Bİr Yahudİnİn Kamyonetİyle Çarparak DÖrt Fİlİstİnlİnİn ÖlÜmÜne Dokuz Fİlİstİnlİnİn De Yaralanmasina Sebep Olmasi Üzerİne BaŞladi. Olayda Ölen Ve Yaralanan Fİlİstİnlİler Gazze Şİfa Hastanesİ'ne Getİrİldİ. Üyelerİnİn Tamami İslÂmİ Hareket Mensubu Olan Gazze İslÂm Ünİversİtesİ ÖĞrencİ Meclİsİ De Şİfa Hastanesİ'ne Gİderek Yaralilarla Ve Ölenlerİn Aİlelerİyle İlgİlenmeyİ KararlaŞtirdilar. Bu Kararlarini HoparlÖrlerle Duyuran ÖĞrencİler Halki Da Şİfa Hastanesİ'nİn Etrafinda Toplanmaya ÇaĞirdilar.

Halk Gazze İslÂm Ünİversİtesİ ÖĞrencİ Meclİsİ'nİn ÇaĞrisina Uyarak 8 Aralik 1987 Sabahi Erken Saatlerden İtİbaren Şİfa Hastanesİ'nİn Etrafini Sarmaya BaŞladi. Arkasindan Yahudİ Askerler Gelerek KalabaliĞin DaĞilmasini İstedİler. Kalabalik DaĞilmamakta Dİrenİnce Askerler Üzerlerİne AteŞ Ettİler. Ama Halk Yİne DaĞilmadi Ve Yahudİ Askerlere TaŞlarla Saldirdi. İŞte Bu Olay İntİfadanin BaŞlangici Oldu. Bu Olaydan Sonra Fİlİstİn'İn Ve Özellİkle Gazze BÖlgesİnİn Her Tarafinda İŞgalcİ Askerlere TaŞlarla Saldirildi.

2000 Yilinin Temmuz Ayinda İsraİl BaŞbakani Ehud Barak Ve Fİlİstİn Devlet BaŞkani Yaser Arafat’in, DÖnemİn Abd BaŞkani Bİll Clİnton’in GÖzetİmİnde Bİraraya Gelerek OrtadoĞu BariŞini MÜzakere Ettİklerİ, Ancak BaŞarisizlikla SonuÇlanan Camp Davİd Zİrvesİnİn Ardindan BaŞlayan İkİncİ İntİfada 15. Ayini Doldurdu.
Camp Davİd Zİrvesİ; 15 Kasim 1988’de Cezayİr’de Toplanan Fİlİstİn Ulusal Konseyİ’nİn, BaĞimsiz Fİlİstİn Devletİnİ İlan Ederken ÖrtÜlÜ Bİr Şekİlde İsraİl’İ Tanimasinin Ardindan, 1993’te İmzalanan Oslo AnlaŞmasi’yla BaŞlayan BariŞ SÜrecİnde Önemlİ Bİr DÖnemeÇtİ. 1993 Yili, Yaser Arafat’la İzak Rabİn’İn Kameralar ÖnÜnde TokalaŞma GÖrÜntÜsÜyle Hafizalara Kazindi.

Oslo AnlaŞmasi’yla Fİlİstİn KurtuluŞ ÖrgÜtÜ (fkÖ), İsraİl Devletİnİn “bariŞ Ve GÜvenlİk İÇİnde Varolma Hakkini” Tanirken; İsraİl De, “fkÖ’yÜ Fİlİstİn Halkinin Temsİlcİsİ Olarak Tanima Ve OrtadoĞu BariŞ SÜrecİ İÇerİsİnde FkÖ İle GÖrÜŞmelerİ BaŞlatma” Karari Aldi. Bu AnlaŞma, 1967 Arap-İsraİl SavaŞi sirasinda İsraİl Tarafindan İŞgal Edİlen Bati Şerİa Ve Gazze Şerİdİ’nde Fİlİstİn Özerk YÖnetİmİ Kurulmasini Ve EgemenlİĞİn Kademelİ Olarak Bu YÖnetİme Aktarilmasini ÖngÖrÜyordu. Elbette, İhtİlafli Konulardakİ MÜzakereler Devam Edecektİ.
BariŞ SÜrecİnde Önemlİ Bİr DÖnemeÇ OlduĞunu BelİrttİĞİmİz Camp Davİd Zİrvesİ İse, KudÜs’Ün StatÜsÜ Ve Fİlİstİnlİ MÜltecİlerİn GeleceĞİ Gİbİ “hassas” Konularda GÖrÜŞmelerİn Tikanmasi Sonucu, BaŞarisizliĞa UĞradi. Emeklİ BÜyÜkelÇİ NÜzhet Kandemİr’İn İfadesİyle, Abd Ve İsraİl’İn Fİlİstİn Tarafina “İŞİne Gelİrse” Tİpİ Dayatmaci Bİr Tutum Sergİlemesİ Zİrveyİ Çikmaza Soktu. Clİnton’in, KudÜs’Ü İsraİl’İn BİrleŞİk Ve Daİmİ BaŞkentİ Olarak Tanimlayan Bİr Taslak Hazirlamasi Sadece Fİlİstİn Tarafinin DeĞİl, Uluslararasi Kamuoyunun Da Kolay Kolay Kabul EdemeyeceĞİ Bİr Durumdu.

İkİncİ İntİfada

2000 Yilinin EylÜl Ayinda SaĞci Lİkud Partİsİnİn Lİderİ Arİel Şaron’un, MÜslÜmanlar İÇİn Kutsal Sayilan KudÜs’tekİ Harem-Ül Şerİf’e YaptiĞi Provokatİf ‘zİyaret’ Sonucu, İŞgal Altindakİ Topraklarda, İlkİnden 13 Sene Sonra İkİncİ Bİr İntİfada BaŞladi.
Şaron’un 2001 Şubat’inda Yapilan SeÇİmler Sonucu İktİdara Gelmesİ, İkİ Taraf Arasinda MÜzakere Yolunun BÜyÜk ÖlÇÜde Sekteye UĞramasi Sonucunu DoĞurdu. Ehud Barak’in BaŞbakanliĞi DÖnemİnde, Her Ne Kadar Şİddet Eylemlerİ Devam Etse De, Aralik 2000- Ocak 2001 Tarİhlerİ Arasindakİ Washİngton GÖrÜŞmelerİnİn De Ortaya KoyduĞu Gİbİ, Taraflar Arasinda Dİyalog Yolu Tamamen KapanmamiŞti. Şaron’un BaŞa GeÇmesİ İse, BariŞ SÜrecİnİn Tersİne DÖnmesİnİ Hizlandiran Önemlİ FaktÖrlerden Bİrİ Oldu.
17 Aralik 2001 Tarİhlİ Newsweek Dergİsİnde Yayimlanan Verİlere GÖre; Camp Davİd GÖrÜŞmelerİnİn Kesİlmesİ Sonucu Fİlİstİn Halkinin BariŞ SÜrecİne GÜvenİ YÜzde 24 Sevİyesİne İnerken, Şaron’un İktİdara Gelmesİyle Bu Oran YÜzde 11’e DÜŞtÜ. BariŞ SÜrecİnİn “altin ÇaĞini” YaŞadiĞi 1996 BaŞinda Fİlİstİnlİlerİn Radİkal İslamci ÖrgÜtlere DesteĞİ Yalnizca YÜzde 15 Cİvarindayken, Son Zamanlarda Bu Gruplar Tarafindan GerÇekleŞtİrİlen İntİhar Saldirilarina YÖnelİk Halk DesteĞİ Fevkalade Artti.
ÇatiŞmalarin BaŞlamasindan (Şaron’un Harem-Ül Şerİf’İ ‘zİyaretİ’) 2002 Yilina Kadar GeÇen SÜrede, YÜzde 25’İ 18 YaŞin Altinda Olmak Üzere, 900’den Fazla Fİlİstİnlİ Sİvİl ÖldÜ. İsraİllİlere KarŞi GİrİŞİlen 36 İntİhar Saldirisinda İse 91 KİŞİ YaŞamini Yİtİrdİ.Şaron Ne Yapmak İstİyor?

Kendİ DeyİŞİ İle İsraİl Ordusunu Fİlİstİn Topraklarina SÜrmekte GÜttÜĞÜ AmaÇ, İsraİl'e YÖnelİk TerÖrİzmİ ÇÖkertmek, 'İntİfada'nin Sorumlularini Ele GeÇİrmek Veya Saf DiŞi Etmektİr. Gene Kendİ GÖrÜŞÜne GÖre, İsraİl Bu Hedefe UlaŞtiktan Sonra Operasyonun Ardindan Tampon BÖlgelere Gerİ Çekİlecek Ve ÇÖzÜm Yollarini Arayacak..
İsraİl'de Dahİ (Şaron'a Muhalİf Polİtİkacilar Ve Yazarlar Gİbİ) Akli BaŞinda Kİmseler, Bu Yoldan GÜvenlİk Ve BariŞin SaĞlanabİleceĞİne İnanmiyor. İsraİl Ordusunun - BÜtÜn DÜnyanin KinadiĞi - Bu Harekati İle 'İntİfada'ya Ve Özellİkle İntİhar Saldirilarina Son VerebİleceĞİ Çok KuŞkuludur. Aksİne Bu DavraniŞ, Fİlİstİnlİlerİn DİrenİŞİnİ Daha Da KÖrÜkleyecek Ve İsraİl'İ Çok Daha KÖtÜ Durumlara DÜŞÜrecektİr.
İsraİl'de De Şİmdİ Şaron'un Esas Stratejİsİnİn Ne OlduĞunu Soranlar Var. "haaretz" Gazetesİnİn BelİrttİĞİ Gİbİ, Galİba BÖyle Bİr Stratejİ, Yanİ BelİrlenmİŞ Bİr Hedef Ve Rota Yok.

Arafat Ne Olacak?

Şaron, Arafat'i Ramallah'takİ Karargahinda Kistirmak Suretİyle "İzole" Etmeyİ AmaÇladiĞini SÖylÜyor. Oysa Arafat Fİlİstİnlİler Ve Araplar Arasinda (hatta DÜnyada) Şİmdİye Kadar Belkİ De Kendİsİne Nasİp Olmayan ÖlÇÜde Bİr Sempatİ Ve DesteĞe Sahİp. Arafat Fİzİkİ Bakimdan Tecrİt EdİlmİŞ Olabİlİr; Ama Sİyasal Ve Psİkolojİk Bakimdan Asil İzole Olan Şaron'dur!
Şaron'a Kalirsa Arafat'i SÜrgÜne GÖnderecek, Ama DÜnya Buna KarŞi Çikiyor. Arafat Bu Badİreyİ De Atlatirsa, Gene Lİder Olarak Sahnede GÖrÜlecektİr. Şaron'un DÜŞÜndÜĞÜ Alternatİf Bİr Fİlİstİn Lİderİ De Yok. Zaten Arafat Hayatta OlduĞu SÜrece BaŞka Bİr Lİder De Ortaya Çikmaz. Onun "gİtmesİ" Halİnde Dİzgİnlerİ Kİmİn Ele GeÇİreceĞİ Bellİ DeĞİl. Bazi GÖzlemcİlere GÖre Bu Hamas Da Olabİlİr...

SavaŞ BÜyÜr MÜ?

Merak Edİlen Şey, Sadece İsraİl - Fİlİstİn ÇatiŞmalarinin Daha Da Tirmanip TirmanmayacaĞi DeĞİl, Arap Ülkelerİ İle İsraİl Arasinda Bİr SavaŞin Çikip ÇikmayacaĞidir. GerÇİ Şİmdİ İsraİl - LÜbnan Siniri Da Gergİn GÖrÜnÜyor. Arap Ülkelerİnde Halk 'cİhat' ÇaĞrisi Yapiyor. Ama Arap Ülkelerİnİn (daha Önce OlduĞu Gİbİ) İsraİl İle TopyekÜn Bİr SavaŞa GİrİŞmesİ Pek Olasi DeĞİl. Arap Halklari Gİbİ Lİderlerİ De Hep Hamasİ KonuŞmalar Yaparlar; Ama Sonunda Bİr Şey Çikmaz.
bu SavaŞ Nasil Durdurulur?

Teorİde, İsraİl Çekİlİr Ve AteŞİ Keserse, SavaŞ Durur. Ama Şaron'un "İŞİ Bİtİrmeden" Buna Razi OlacaĞi DÜŞÜnÜlemez. Pekİ, DÜnya Bunu Mu Bekleyecek? DÜnya Derken, BelİrttİĞİmİz Gİbİ SÖz GeÇİrebİlecek Tek Devlet Abd. Bush Da Şİmdİ "gerİ Çekİlme - AteŞkes - BariŞ GÖrÜŞmelerİ" Denklemİnİ ÇÖzecek Bİr FormÜl ArayiŞinda. İsraİl AteŞ Tamamen Kesİlmeden ("İntİfada" Durmadan) Çekİlmeye Ve GÖrÜŞmeye Razi DeĞİl. Fİlİstİnlİler İsraİl Çekİlmeden AteŞkesİ Ve MÜzakerelerİ Kabul Etmİyor.
Taraflari Bu AÇmazdan Kurtaracak "sİhİrlİ FormÜl" Arana Dursun, Bu SavaŞ Halİ Daha Devam Eder.


Son DeĞerlendİrme:

1) BİrleŞmİŞ Mİlletler GÜvenlİk Konseyİ’nİn, “.taraflari Anlamli Bİr AteŞkese” Ve “.İsraİl Bİrlİklerİnİ, Ramallah Dahİl, Fİlİstİn Kentlerİnden Çekİlmeye” ÇaĞiran Son Karari Derhal Uygulanmalidir. Fİlİstİn Halkinin Topluca Tabİ TutulduĞu Muamele, ÇaĞdiŞi Bİr DavraniŞ Ve İnsan Haklarinin İhlalİ Olarak GÖrÜlmelİdİr.

2) TÜrkİye İntİhar Saldirilariyla SÜrdÜrÜlen TerÖrÜ Şİddetle Kinamaktadir. İsraİl Halkinin Acisini PaylaŞmaktadir. Masum İnsanlari Hedef Alan TerÖrÜn HİÇ Bİr Durumda Ve KoŞulda Mazeretİ Olamaz. Fİlİstİn, TerÖr Olaylarini Önlemek İÇİn Elİnden Gelen Her Şeyİ Yapmak Zorundadir.

3) Sayin Yaser Arafat, TÜrkİye’nİn Resmen TanidiĞi Bİr Devletİn BaŞkanidir. Kendİsİne KarŞi İsraİl HÜkÜmetİnİn YaptiĞi Muameleyİ Kabul Edİlemez Ve Şİddetle Kinanmalidir. Bİr Devlet BaŞkani’na Ve Onun Temsİl EttİĞİ Mİllete KarŞi BÖyle Bİr SaygisizliĞin Yapilmasina Kİmsenİn Hakki OlmadiĞini DeĞerlendİrİyorum. Bu Ve Benzerİ Hareketler, BÜyÜk ÇoĞunluĞu BariŞa İnanan Fİlİstİn Halkinin, AŞiri UÇlarin Etkİsİne Gİrmesİne Zemİn Hazirlamaktadir. AŞaĞilanmiŞ, İŞgale UĞramiŞ, YÖnetİm Mekanİzmalari Ve Polİsİ DaĞitilmiŞ, Lİderİ Tecrİt EdİlmİŞ Bİr YÖnetİmden TerÖr Unsurlarina Hakİm Olmasini Beklemek, GerÇekÇİ DeĞİldİr.

4) Şİddetİn Tirmanmasi, BÜtÜn Bİr OrtadoĞu Ve KÖrfez CoĞrafyasini BÜyÜk Bİr Bunalima, İÇ Ve DiŞ İstİkrarin DaĞilmasina SÜrÜklemektedİr. Amerİka BİrleŞİk Devletlerİ’nİn, OrtadoĞu Konusunda SorumluluĞu Vardir. Abd, Öncekİ BÜtÜn BariŞ GİrİŞİmlerİnde, OluŞan DÜzenlemelerde BaŞlica RolÜ ÜstlenmİŞtİr. Abd, Bu İŞlevİne Ara Vermemelİdİr. Taraflarin İkİsİne De EŞİt Uzaklikta Durarak, Kendİ EtkİnlİĞİnİ, İŞgalİn Ve TerÖrÜn Son Bulmasi, BariŞÇi ÇÖzÜmÜn OluŞmasi YÖnÜnde Kullanmalidir.

5) OrtadoĞu’da İŞgalİn, Şİddetİn Ve TerÖrÜn Sona Ermesİ İÇİn, Somut Bİr ÇÖzÜm Projesİnİn Ortaya Konmasi Zorunludur. Bu AmaÇla, Taraflar Ve İlgİlİler En Kisa Zamanda Bİr Araya Gelmelİ, OrtadoĞu BariŞ SÜrecİnİn Temel TaŞlari Olan Madrİd Ve Oslo AnlaŞmalari Zemİnİnde, Arap BİrlİĞİ’nce Benİmsenen Suudİ Plani Da Dİkkate Alinarak Yenİ Bİr Adim Atilmalidir.

TÜrkİye, DÜnyanin Bu En Sorunlu BÖlgesİnde DÖrt YÜzyil BariŞi Ve HoŞgÖrÜyÜ, ÜÇ BÜyÜk Dİnİn Ve Farkli Mİlletlerİn Bİrlİkte YaŞamasini SaĞlamiŞtir. TÜrkİye, Hem İsraİl’le Hem Fİlİstİn’le Geleneksel İyİ İlİŞkİler İÇİndedİr. TÜrkİye, Tarİhsel Ve ÇaĞdaŞ SorumluluĞunun GereĞİnİ Yapmaya Devam Etmelİdİr.

İsraİl-fİlİstİn ÇatiŞmalarinin Olasi SonuÇlari Neler Olabİlİr?

İsraİl Kuvvetlerİnİn Bati Şerİa'dakİ İŞgalİnİn Sona Ermemesİ Halİnde, "arap Ülkelerİnde İnsanlarin Sokaklara DÖkÜleceĞİnİ, İslam Radİkalİzmİnİn AteŞleneceĞİnİ Ve El Kaİde Gİbİ ÖrgÜtlerİn Harekete GeÇeceĞİnİ DeĞerlendİrİyorum. Tabİİ Bu Takdİrde TÜrkİye De Bunun Acisini Muhtemelen Çekecektİr.
DİĞer Bİr DeyİŞle, EĞer ÇatiŞmalar Hizla Durdurulamazsa, Sadece BÖlge DeĞİl, BÜtÜn DÜnya Çok Vahİm SonuÇlarla Ve Özellİkle Uluslararasi TerÖrİzm Tehdİdİ İle KarŞi KarŞiya Kalacaktir.
HatirlanacaĞi Gİbİ, 11 EylÜl'den Sonra Bİn Ladİn, YaptiĞi KonuŞmalarda, Abd'ye Ve Bati'ya Çatarken, Arap Ve İslam Ülkelerİnde Duyulan Öfkenİn BaŞlica Nedenİ Olarak Fİlİstİn Meselesİnİ SaymiŞti. Bİn Ladİn'İn New York Ve Washİngton'a KarŞi GİrİŞİlen TerÖrİst Saldirilar İÇİn (doĞru Veya YanliŞ) GÖsterdİĞİ Bu GerekÇe, DoĞrusu Arap Kamuoyunun GenİŞ Bİr Kesİmİnde Destek GÖrmÜŞtÜ.
Şİmdİ BÖlgede Olup Bİtenler, Bu EĞİlİmİ GÜÇlendİrecek Bİr Ortam Yaratiyor. "bİn Ladİnİzm"İn Savunuculari İÇİn Bu, Kendİ İdeolojİlerİnİ Veya ArgÜmanlarini Yaymak İÇİn BÜyÜk Bİr Firsat OluŞturuyor.
Arap Ülkelerİnde Bu Akimin GÜÇlenmesİ, Sonunda Bİzzat Arap DÜnyasindakİ İstİkrari Ve Dengelerİ AltÜst Edebİlİr
Nİtekİm Bİn Ladİn KonuŞmalarinda ÜstÜ Kapali Olarak Bu Mesaji Da Verİyordu.
"bİn Ladİnİzm" BugÜnkÜ Ortami BÖyle Bİr AmaÇ İÇİn Kullanabİlİr. O Zaman Da BİrÇok Arap Ülkesİnde Rejİmler Sarsilabİlİr, Eskİ YÖnetİcİler Devrİlebİlİr.
GeÇenlerde Yazar Muhammed Heİkal, Lİbya Lİderİ Kaddafİ İle YaptiĞi Bİr SÖyleŞİde KonuŞtuklarini "guardİan" Gazetesİnde Anlatirken ŞÖyle Dİyordu: "arap Kentlerİndekİ Sokaklar, Halk İle Onu YÖnetenler Arasindakİ BaĞlarin KoptuĞunu, GÜvenİn Yok OlduĞunu Ve Sİstemİn SarsildiĞini GÖsterİyor..."
Bu Akimin DÜnya İÇİn YarattiĞi Esas Tehlİke De Şu: Fİlİstİn ÖrgÜtlerİnİn GİrİŞtİĞİ Eylemler Ve Özellİkle İntİhar Saldirilari, "benzerlerİ" Tarafindan Bİr Nevİ Model Olarak GÖrÜlmektedİr.

Nasil Bİr ÇÖzÜm?

Son GÜnlerde Üst DÜzey Abd’lİ Yetkİlİlerİn, TerÖrÜn Durdurulmasi İÇİn Baski YaptiĞi Fİlİstİn Özerk YÖnetİmİ’nİn Bunu BaŞarabİlmesİnİn En Önemlİ Şarti, Fİlİstİn Halkinin BariŞ SÜrecİne GÜvenİnİn Gerİ Gelmesİ. Bu GÜvenİn Yenİden SaĞlanmasinin İse; İsraİl’İn Fİlİstİnlİ Lİderlere YÖnelİk Suİkast Polİtİkasini Durdurmasina, BÖlgedekİ Ekonomİk Hayati Felce UĞratan Ablukalari Kaldirmasina Ve (oslo AnlaŞmasi’nin İhlal Edİlmesİ Anlamina Gelen) Fİlİstİn Şehİrlerİnİn İŞgalİne Son Vermesİne BaĞli OlduĞunu Belİrtmek Gerekİyor.
Soruna Nİhaİ Bİr ÇÖzÜmÜn Bulunabİlmesİ İÇİn, AŞilmasi Gereken Pek Çok AnlaŞmazliĞin Yaninda, İkİ Husus Önem Arzedİyor.

Bİrİncİsİ, KudÜs’te İslam AÇisindan Kutsal Yerlerİn Fİlİstİn EgemenlİĞİne Verİlmesİ GereklİlİĞİnİn, Ülkedekİ SaĞ Kesİmİn Şİddetlİ Tepkİlerİne RaĞmen, İsraİl Kamuoyu Tarafindan Kabullenİlmesİ.

İkİncİsİ İse, Fİlİstİn ‘dİaspora’sinin Olasi Tepkİlerİne RaĞmen, Fİlİstİn Kamuoyunun, (İsraİl Devletİnİn Yokolmasi Anlamina GeleceĞİ İÇİn Asla Kabul Edİlmeyecek Olan) MÜltecİlerİn 1948 Öncesİ YaŞadiklari Topraklara DÖnme Haklarinin GeÇerlİ OlamayacaĞini İÇİne Sİndİrmesİ.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:07
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016