Forum TR

Forum TR (https://www.frmtr.com/)
-   Fizik (https://www.frmtr.com/fizik/)
-   -   Ses Nasıl Yayılır ? (https://www.frmtr.com/fizik/3853354-ses-nasil-yayilir.html)

Adenozin 29-01-11 02:28

Ses Nasıl Yayılır ?
 

Ses Nasıl Yayılır?

Ses bir enerji türüdür ve dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir. Boşlukta, maddesel ortam yani tanecikler olmadığı için ses kaynağının titreşim sonucu yaydığı titreşim enerjisi taşınamaz ve ses boşlukta yayılmaz.
Ses dalgaları su dalgalarına benzer fakat su dalgaları gibi görünen dairesel dalgalar şeklinde değil, görünmeyen küresel dalgalar şeklinde yayılır.
Ses dalgaları, ortamdaki taneciklerin kendilerinin değil, taneciklerin titreşim enerjilerinin taşınması sonucu oluşur. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları, yayıldığı ortamdaki maddenin taneciklerini titreştirir. Titreşen tanecik etrafındaki diğer tanecikleri titreştirir ve bu nedenle ses bir tanecikten diğerine yayılır.
Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı – sıvı – gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.

NOT :

1- Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır.
2- İnsanların birbirleriyle iletişim kurmaları, duygu ve düşüncelerini aktarabilmeleri için konuşmaları gerekir. Konuşmanın temel öğesi sestir ve insan sesi de titreşim sonucu oluşur.
3- Güneş’in yaydığı ışık Dünya’ya ulaştığı halde Güneş’te oluşan patlamaların sesi duyulamaz. Bunun nedeni sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Uzay boşluğunda maddesel ortam olmadığı için Güneş’te oluşan patlamalar duyulamaz.
4- Saat, hava dolu fanusta iken çalarsa sesi duyulabilir. Fakat havası tamamen boşaltılmış fanusta çalarsa sesi duyulamaz. Bunun nedeni, sesin boşlukta yayılamaması ve sesin yayılabilmesi için maddeye ihtiyaç duymasıdır.
5- Sesin Yayılmasına Örnekler :
• Sesin yayılması yan yana dizili madeni paralara benzetilebilir. Baştaki paraya kuvvet uygulanınca bu paranın enerjisi sırasıyla diğer paralar tarafından en sondaki paraya iletilir.
• İki pet bardak ve bunları birbirine bağlayan iple sesin yayılması sağlanabilir.
▪ Ses bu olayda katı ve gaz halindeki maddelerde yayılmıştır.
▪ Ses, 1. kişinin ağzından çıkar ve hava tarafından 1. pet bardağa ulaşır.
▪ Ses, 1. pet bardaktan ipe ve ipten de ikinci pet bardağa ulaşır.
▪ 2. pet bardaktan havaya yayılır ve 2. kişiye ulaşır.
• Bir yüzücünün su altında çıkardığı ses, su altındaki diğer kişiler tarafından duyulabilir.
• Diyapazona lastik tokmağı ile vurulunca, tokmağın enerjisi diyapazona aktarılır. Diyapazonun titreşen kolu, kendisine değen hava moleküllerini titreştirir. Bu hava molekülleri titreşirken (ileri – geri hareket ederken) etrafındaki diğer hava moleküllerini de titreştirir ve havada görünmez bir dalga hareketi oluşur.
• Bir hoparlörden ses yayılırken hoparlördeki kağıt (koni) ileri – geri titreşir. Bu kağıt ileri (dışa) doğru hareket ettiğinde önündeki hava moleküllerini iterek sıkıştırır. Hoparlördeki kağıt geriye (içeri) doğru hareket ettiğinde önündeki hava moleküllerinin arasını açar. Bu şekilde sürekli sıkışan ve ayrılan hava molekülleri ses dalgalarını oluşturur.
• Kırıcı ile delme işlemi yapılırken kırıcının ucunun titreşmesi ile oluşan ses, hava tanecikleri sayesinde dalgalar halinde yayılır.

GluonsuzKuark 29-01-11 02:48

C: Ses Nasıl Yayılır ?
 
Size bu konuyla alakalı çok ilginç birşey söyleyim;

Ne beynimizin dışında nede beyinde ses yoktur. Peki sesi duyan kimdir?
Beynimizin dışında ses dalgaları ve titreşimler vardır ses yoktur, gürültü yoktur. Bu elektirik sinyalleri kulak kepçesi, orta kulak, iç kulak ve orada elektrik sinyaline dönüştürülerek beynin duyma merkezine yolanır. Ve burada bu elektrik sinyali ses olarak yorumlanır.
BEynimizn dışında ses değil ses dalgası var deriz, sesin kaynağı bu dalga ve titreşimlerdir. Beyne bu dalga ve titreşimler ulaşamaz yalnızca sinirler vasıtasıyla elektirk sinyaline dönüşmüş hali yollanır. Eğer dışarıda ki ses dalga ve titreşimse, beyinde dalga ve titreşim yoksa ses nasıl oluşur?
Algılar bütünü olan hayatın en somut bir delilidir bu. İnşeAllah ilerleyen zamanlarda 5 duyu ve nasıl çalıştıkları hakkında konular açıcam. Göreceksiniz ki var dediğini z/var olduğunu sandığınız hiçbirşey aslında yok, yalnızca his ve vehimden ibaret (:
Teşekkürler.

Adenozin 29-01-11 02:59

C: Ses Nasıl Yayılır ?
 
Alıntı:

Gerçek Mesajı Gönderen GluonsuzKuark (Post 36598331)
Size bu konuyla alakalı çok ilginç birşey söyleyim;

Ne beynimizin dışında nede beyinde ses yoktur. Peki sesi duyan kimdir?
Beynimizin dışında ses dalgaları ve titreşimler vardır ses yoktur, gürültü yoktur. Bu elektirik sinyalleri kulak kepçesi, orta kulak, iç kulak ve orada elektrik sinyaline dönüştürülerek beynin duyma merkezine yolanır. Ve burada bu elektrik sinyali ses olarak yorumlanır.
BEynimizn dışında ses değil ses dalgası var deriz, sesin kaynağı bu dalga ve titreşimlerdir. Beyne bu dalga ve titreşimler ulaşamaz yalnızca sinirler vasıtasıyla elektirk sinyaline dönüşmüş hali yollanır. Eğer dışarıda ki ses dalga ve titreşimse, beyinde dalga ve titreşim yoksa ses nasıl oluşur?
Algılar bütünü olan hayatın en somut bir delilidir bu. İnşeAllah ilerleyen zamanlarda 5 duyu ve nasıl çalıştıkları hakkında konular açıcam. Göreceksiniz ki var dediğini z/var olduğunu sandığınız hiçbirşey aslında yok, yalnızca his ve vehimden ibaret (:
Teşekkürler.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler,
Biraz garip geldi.Paylaşımlarınızı bekliyoruz.

GluonsuzKuark 29-01-11 04:39

C: Ses Nasıl Yayılır ?
 
Rica ederim.
Aslına bakılırsa bu bahsini ettiğim konu hakkında bazı şeyler paylaşmak istiyorum ama konuları nereye açmam gerektiği husunda kararsızım.
Burası Lise-Üniversite ana başlıkları altında. Benim bahsini edeceklerim lise veyahutta üniversitede anlatılmayan, anlatılamayan konular.

Saw 29-01-11 13:24

C: Ses Nasıl Yayılır ?
 
Teşekkürler.

Ruon 29-01-11 15:55

C: Ses Nasıl Yayılır ?
 
Teşekkürler.


Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:55
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)