Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 15-02-07, 21:59 #1
gddgfdfgdfgd gddgfdfgdfgd çevrimdışı
Varsayılan TÜrkİyede Bor Madenİ


GİRİŞ


BOR madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. Ülkemizde bulunan 'bor'un kalitesi de diğerlerine oranla daha yüksek. Toprağın 40 metre altında bulunan borun işlenmesi de, diğer elementlerle az karıştığı için kolay. Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun başında yer alan bir elementtir. Bu gurubun diğer üyeleri metal olmasına karşın Bor ametal sayılmaktadır.
Ancak, diğer elementlere olan yüksek kimyasal ilgisi nedeniyle doğada serbest halde bulunmayan bor'un meydana getirdiği minerallerin, çok eski tarihlerden beri tanındığı ve kullanıldığı bilinmektedir. En yaygın bor bileşikleri; borik asit ve bor'un sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiği bileşiklerdir

Kullanıldığı Yerler:
1)Metalürji sanayiinde
2)Nükleer reaktörlerde
3)Organik kimya sanayiinde
4)Cam, seramik, deterjan vb. sanayilerde
5)Fotoğrafçılıkta
Bor Cevherleri:
Bor, doğada çoğunlukla borat biçiminde bulunur.Önemli cevherler arasında boraks, kernit ve kolematit sayılabilir.
Ülkemizdeki Bor Yatakları:
1)Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı, Susurluk
2)Bursa-M.Kemalpaşa
3)Eskişehir-Seyitgazi
4)Kütahya-Emet
En Önemli Bor İşletme Tesislerimiz:
Emet kolemanit işletmesi, Kırka boraks ve asit fabrikası, Kestelek kolemanit işletmesi,
Bandırma boraks ve asit fabrikaları, Bigadiç kolemanit işletmesi
**Dünyadaki bilinen bor rezervlerinin %75'i Türkiye'de bulunmaktadır.Ayrıca Seyitgazi bölgesindeki yatakların dünyanın en büyük sodyumlu bor tuzu yatağı olduğu saptanmıştır.

TÜRKİYE BOR MADENCİLİĞİ
Türkiye'de bilinen başlıca borat yatakları Batı Anadolu'da yer almakta ve bu yataklar dünya rezervinin % 60-70'ine sahip bulunmaktadır.
Türkiye rezervinin % 37'si Bigadiç, % 34 Emet, % 28'i Kırka ve % l Kestelek bölgesinde bunmaktadır.
Bigadiç işletmesinde başlıca bor mineralleri kolemanit ve üleksit' tir. Boratlar 1-8 m. Kalınlıkta tabakalar halinde killer arasında yer alırlar. Kapalı ve açık ocaklardan üretilen tüvenan cevherler 600.000 ton/yıl tüvenan cevher yıkama kapasiteli konsantratörde zenginleştirilecek, 25-125 mm, 3-25 mm ve O, 2-3 mm kolemanit konsantreleri ile 3-125 mm ve O, 2-3 mm üleksit konsantreleri elde edilir.

SONUÇ

1-Bor ve ferrokrom tesislerinin kurulusunda Batı'lıların nasıl yaklaştığını belirtmiştik. Birçok oyalama ve zorluğa rağmen tesisler kurulmuştur. Ayni durum trona için de geçerlidir. Her zaman bor tuzları Batı'nın gündeminde olmuştur. Dünya bor rezervlerinin %70 ine sahip olan Türkiye, dünya pazarının da %35 ini kontrol etmektedir. Bor üretimini ve pazarlamasını tek elde tutan ülkemiz önemli avantajlar elde etmiştir. Ancak, Bati her yönüyle cazip olan bu kaynağa karsı isteklerini sürdürmektedir. "Bu nedenle 1986 yılında Morgan Bank'ın hazırladığı Özelleştirme Master Planında Etibank için holding modeli öngörülmüş, bor ve krom gibi yüksek karlı isletmelerin satış listesine alınması önerilmiştir".

2-Doğal kaynaklarımızın iyi değerlendirilmesinin gerekliliğini tekrarlamak isteriz. Bir ülkenin doğal kaynaklara sahip olması çok önemlidir. Ancak bu kaynakları nasıl kullandığınız, nasıl değerlendirdiğiniz de en az o kadar önemlidir. Dünyada çok zengin kaynaklara sahip olan ülkeler, hala geri kalmışlık kategorisinde yer almaktadır.

3-Bor, Türkiye için çok önemli doğal kaynaktır. Bu kaynağı ülke menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek, nihai bor türevlerinin üretimini gerçekleştirmek ve birilerine peşkeş çektirmemek hepimizin görevidir.

4-Etibank, madencilik sektörünün geçmişte lokomotifi olmuştur. Günümüzde de bu özelliğini sürdürmelidir. Bor türevleri, Seydişehir Alüminyum ,Yüzüncü Yıl Gümüş Tesisleri'nin kapasite artırımı ve yenileme projeleri biran önce hayata geçirilmelidir.

5-Yıllardır savsaklanan Batili Tekellerin oyuncağı haline gelen Trona yatağının da zaman geçirilmeden isletmeye alınması ülke menfaatinedir. Birilerinin isteğine bırakılırsa bir yirmi yıl daha hiçbir şey yapılmadan geçirilecektir.

6-Türkiye sanayileşmesini tamamlayamadığından, nihai ürünün eldesini sağlayacak teknolojileri de gerçekleştirememiştir. Gelecekte ihtiyacımız olacak cevherleri, bugün, hammadde olarak ihraç ettiğimiz bir gerçektir. Hammadde ihracı ile yeterli katma değer sağlanamaz. Katma değerin yurt içinde kalması için Ar-Ge'ye ve teknolojik yatırımlara önem verilmelidir.

7- 21.yüzyıla girerken, maden isçisi asgari ücretle, mühendisler ise komik ücretlerle bu sektörde çalışmaktadır. Birçok alanda mühendisin önemini hala kavrayamamış sözde madenciler mevcuttur.

8-Hala ülkemizde teknik ve teknolojik gelişmelerden uzak üretim gerçekleştiriliyor. 1 m2 kesitli kuyudan, hem isçi, hem de cevher çıkarılmakta. Kova içinde çıkrık yardımıyla insan, malzeme ve cevher nakli yapılmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hem düşündüren hem de utanılacak bir manzara.

9-Enerji üretiminde öncelikle öz kaynaklarımızın değerlendirilmesi gerekir. Bazı kolaylıklar nedeniyle ithalat cazip gelebilir, ancak bu durum ülkeye uzun vadede bir şey kazandırmaz.

10-Madencilik sektöründeki KİT’lerin bugün çeşitli nedenlerle içine düşürüldükleri durumdan biran önce çıkarılmaları gerekmektedir. Yapılmayan yatırımlar nedeniyle meydana gelen teknolojik sorunların çözümü ve politik baskılar sonucu bozulan çalışma barisin yeniden sağlanması zorunludur. Özerk bir yapının oluşturulması, çalışanların örgütleri aracılığı ile yönetimin erkinde temsil edilmeleri ve kamu kuruluşları, politik baskılardan uzak, verimlilik ilkesi çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır.

11-Madencilik ve çevre dengesi ülkenin gerçeklerine göre ele alınmalı, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak" slogancı bir anlayışla her şeye karsı çıkmak hiç kimseye birsek kazandırmaz. Bilimsel verilerin ışığında, ekolojik dengeyi bozmadan gereken her türlü önlem alınarak üretim gerçekleştirilmelidir.

12-Maden armacılığı konusunda 1980'lerden beri izlenen politikalar iflas etmiştir. Bugün, Ülkemizin doğal kaynaklarının yeterli düzeyde aranmadığını söyleyebiliriz. Maden aramacılığını bir altyapı hizmeti olarak görüyoruz. MTA yeniden yapılandırılmalı, her yönüyle ele alınmalı ve içine düşürüldüğü olumsuzluklardan kurtarılmalıdır.

13-Madencilik sektörü genellikle günlük politikalarla yönetilmiştir. Sağlıklı bir devlet politikası belirlendiği söylenemez. Gelişmiş ülkeler madenlerin temini konusunda uzun vadeli politikalar oluşturmuşlardır. Dünya hammadde kaynakları sinirlidir. Türkiye mevcut kaynaklarını çok iyi değerlendirmelidir. Gelecekle ilgili politikaları saptamalıdır. Sanayileşmiş bir Türkiye bugün tükettiği cevher miktarının 4-5 katini tüketecektir. Hammaddenin, ne kadarını öz kaynaklardan, ne kadarını ithal yoluyla karşılayacaktır. Madencilik sektöründe uzun erimli politikalar ve stratejiler oluşturmalıdır.


FORUMTR ÖDEV TİM

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-02-07, 23:08 #2
MeTCo MeTCo çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ


Eline sağlık, kısa ve öz bir anlatım olmuş eminim birçok kişinin işine yarayacak bir bilgi oldu.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-01-08, 22:35 #3
onurkaradayi217 onurkaradayi217 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ


Arkadşalar bu bahsini ettiğimiz bor madenleri ülkemizin geleceği açısında çok önemli. ama ne yazık ki bu madenlerimiz üzerinde de çeşitli oyunlar oynanıyor. dünyada bor madenlerinin %70 ini ülkemize bulunduruyoruz ancak bunların işletim haklarıan sahip olan etibank değeri 7trilyon$ olan bakın milyonm ya da milyar değil tam 7trilyon$
olan bu madenleri özelleştirmeye kalkmış. toplma değeri 7trilyon$ olan bu madenleri n bankada ki hisseleri ki bunlar %100 ünü kapsıyor 40milyon$ dan satışa çıkarılmış. arkadaşlar ülkemizin geleceğinde çok önemli yere sahip olan bu madenler hakkında herkesi bilinçlendirmeliyiz. sizde bu haberleri arkadaşlarınıza onlarda başkalrına anlatsın.
ve tahmin etmek pek de zor olmasa gerek madenleri talibi ABD
varın gerisini siz düşünün. nüklüer die iran petrol die ırak bor die de türkiye . varın gerisini siz düşünün
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-02-08, 22:31 #4
maxex4 maxex4 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

saol ama işeme yaramıyor yinede emeğe saygı arkadaşlar
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 14:06 #5
reset6799 reset6799 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

bilgii için çok saoll
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 14:08 #6
reset6799 reset6799 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

bilgii için çok saolls
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 14:09 #7
reset6799 reset6799 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

bilgii için çok saollss kardeşş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 14:10 #8
reset6799 reset6799 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

bilgii için çok saoll knk
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-02-08, 02:19 #9
xD* xD* çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

Paylaşim için Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-09-09, 23:22 #10
ozan_221 ozan_221 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

paylaşım için teşekkürler, İzmirin tire ilçesinde ülkemizde Bor sanayisinin kurulması bu amaç doğrultusunda her kesimin katılacağı bir Bor kurultayı için çalışmalarını sürdüren Tire Bor Hareketi Derneği nin resmi web sitesi www . tirebor . com u ziyaret ederek hem dernek hakkında detaylı bilgi hemde Bor madenine merakı olan arkadaşlara yeterli bilgi ve paylaşım bulunmaktadır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-09-09, 19:33 #11
celcag celcag çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-04-13, 21:31 #12
muratsal muratsal çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor MadenİBu haritada dünyadaki dağılımlarını gösteriyor.

Mesajı son düzenleyen muratsal ( 14-04-13 - 21:34 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-09-13, 15:29 #13
bilsimimamhatip bilsimimamhatip çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

Allah razı olsun imamhatip orta okulu olarak sizlere çok teşekkür ederiz...

Ama bu bilgiler sence doğru mu?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-09-13, 15:31 #14
bilsimimamhatip bilsimimamhatip çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

Allah razı olsun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-09-13, 15:33 #15
bilsimimamhatip bilsimimamhatip çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

aaassssssssssssssssssssssssssssssssssss
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-13, 02:48 #16
happy girl happy girl çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

Teşekkürler bilgi için
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-05-14, 19:32 #17
toprak5656 toprak5656 çevrimdışı
13 C: TÜrkİyede Bor Madenİ

teşekkürler biyolojiden 100 aldım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-07-14, 10:28 #18
mrsn1905 mrsn1905 çevrimdışı
Varsayılan C: TÜrkİyede Bor Madenİ

ellerine sağlık kardeş güzel olmuş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 19:55
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018