Eski 13-04-04, 02:43 #1
MiRaBiLiS MiRaBiLiS çevrimdışı
Post Döküman: TCP/IP ve Protokoller

TCP/IP VE PROTOKOLLERProtokoller, veri iletişiminde bilgisayarın ve ağ elemanlarının uyması gereken kurallar topluluğudur. Bu kurallar, veri iletişiminin sonsuz olarak yapılabilmesini ve bilgisayarların ortak bir dili konuşabilmesini amaçlar. Son kullanıcının bu protokolleri görmesi, hatta bunlardan haberi olması dahi gerekmez, fakat gerçekte bu kurallar iletişimin sağlıklı, hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasında başlıca etkendir. Birbirlerinden farklı bilgisayarların ortak bir ağa bağlanmasını mümkün kılan ve internetin temel protokolü olan TCP/IP (iletişim kontrol protokolü/internet protokolü) protokolleri buna bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca değişik protokoller arasında geçiş yapabilmek mümkündür.OSI (OPEN SYSTEM INTERVONNECTION) KATMAN MODELİInternational Standarts Office (ISO), dünyada standartları belirleyen kuruluştur. 1970'lerde ISO veri iletişimi standartlarını belirleyen bir OSI modelini belirledi. OSI modeli 7 ayrı katmandan oluşur. Bu katmanlar bir bilgisayardan diğer bilgisayara olan veri iletişiminin, tüm açıklığı ile anlatır. Bu model değişik tip bilgisayarların iletişim kurmasını kolaylaştırır.

Örneğin Telnet Kullanan bir kişi Novell ağlarında çalışıyor ise farkında olmadan IPX protokolü üzerinden TCP/IP dediğimiz protokolleri kullanacaktır. Eğer Novell kaldırılıp, tamamen TCP/IP ’ye dayalı bir ağ kurulsaydı aynı Telnet kullanılabilecekti.Fiziksel Katman:

Fiziksel katman; elektriksel bağlantıları ve sinyalleri oluşturur. En alt seviyedeki katmandır ve üst katmanlara giden/gelen paketler ilk buradan geçer. Dolanmış çift tel, eş eksenli kablo, fiber-optik kablolar bu katmanın bir parçasıdır.

Fiziksel katman standardı olan RS-232C aynı zamanda bir kablolama ve sinyalleme standardıdır.Veri Hattı Katmanı:

Fiziksel katmanda tüm ayarlar yapıldıktan sonra veri akışını kontrol etmek için kullanılan bir katmandır. Verileri belli bir dizin haline getirme ve kontrol etme işini üslenmiştir. Veri hattında çok değişik protokoller kullanılmaktadır.

Veri hattı katmanlarının elemanları genellikle kart üzerinde bulunmaktadır. Fakat, üst katmanlarda bulunan bir çok yazılımda bu işi yerine getirmektedir.Ağ Katmanı:

Geniş alanlı ağlarda değişik tip ve öncelik sıralarına göre veri akışı daha fazladır. Üçüncü katman olan ağ katmanında, verinin ne olduğuna ve ağın o anki durumuna göre işlemde hangi fiziksel yolun kullanılacağına karar verilir. Genellikle özel ağlarda söz konusudur. (Compuserve, Telnet, vs..)Taşıma Katmanı:

Ağ katmanının yaptığı işleri yerel olarak yapar. Herhangi bir arıza durumunda verileri değişik yollardan göndermeye çalışır veya veriyi ağ yeniden aktif hale gelene kadar bekletir. Veri hattının yaptığı, verinin düzgün ulaşması görevini tamamlar. Veri hattı sadece paket sayısını karşılaştırır, taşıma katmanı ise paketlerin içeriğini kontrol ederek güvenli bir iletişimin gerçekleşebilmesini sağlar.Oturum Katmanı:

Uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar. İsim tanıma, güvenlik, yönetme gibi işler yerine getirmekle yükümlüdür.Sunum Katmanı:

Sunum (sunma) katmanı, ulaşılmak istenen veridir. Yazılar, grafikler ve ekranda karşınıza gelen tüm içerik sunum katmanının kapsamasındadır. Sunma katmanı, dosya biçimlemeleri, şifreleme/çözümleme işlemlerini gerçekleştirir.Uygulama Katmanı:

Bu katman tüm bu iletişim için gerçekleştirilen programları kapsar. Mail programından Web sunucusuna, veri tabanı programından istemci programlara kadar tüm programlar bu katmanın birer parçasıdır. Yedi katmandan en önemlisi budur. Kullanıcının asıl etkileşim kurduğu katman olduğu için doğrudan kullanıcıyı ilgilendirmektedir.

İnternet protokollerinin temeli IP ‘dir. Temel bir çok ağ işlemlerinin gerçekleştirildiği protokol katmanı yine IP ‘dir. IP katmanının görevleri arasında, paketler belirtilen adreslere ulaştırılırken fiziksel ağ farklılıklarından kaynaklanan paket bölümlemelerini ve bunların yeniden birleştirilmeleri işi de vardır.

TCP/IP ve bileşenleri hakkında öğreneceklerimiz daha ileride bize iyi bir genel kültür kaynağı olacağına eminim.

Linux, TCP/IP ‘nin tüm standartlarını destekler ve çekirdek içinde barındırır. Sizde farkına varacaksınız ki Linux aslında bir ağ üzerinde gerçek gücü ve hızıyla diğer işletim sistemlerinden açık farkla üstündür. TCP/IP, İnternet üzerinde sürekli artan bir ivme ile kullanılan tek protokoldür. Bir yerel ağınız varsa bile bu ağda bile TCP/IP protokol ailesini kullanmanız ve uygulama yazılımlarını buna göre ayarlamanız yararınıza olacaktır. İki bilgisayarın yada bin bilgisayarın TCP/IP konuşması arasında hiçbir fark yoktur.


Uygulama katmanı
Uygulama katmanı

Sunum Katmanı
Sunum Katmanı

Oturum katmanı
Oturum katmanı

Taşıma Katmanı
Taşıma Katmanı

Ağ Katmanı
Ağ Katmanı

Veri Hattı Katmanı
Veri Hattı Katmanı

Fiziksel Katman
Fiziksel Katman
Veri iletişimi yapılan ortam

TCP/IP Nedir?

Yıllar öncesi başlayan protokol savaşını TCP/IP nin kazanması ve İnternet üzerinde gerçek anlamda kullanılan tek protokol olmasının ardında yatan gerçek, TCP/IP nin tüm gereksinimleri akıllıca karşılaması ve açık bir gelişim içinde geliştirilmesidir. Bunun anlamı, tüm TCP/IP protokol ailesinin üyelerini geliştiren uzmanlar bilgilerini saklamaya gerek duymamışlar, donanım ve yazılım üreticilerinin hizmetine sunmuşlardır. Böylece bu protokolü kullanan yazılımlar ve donanım ürünleri hızla artmıştır.

TCP/IP, IP sağlayamadığı güvenilir servisi sağlar. Programlar TCP yardımı ile veri aktarırken TCP ’nin özelliği sayesinde hataların düzeltilmesi sağlanır. Eğer yazılan program hata denetimini ve düzeltmesini kendisi yapmak istiyor ise bunun için UDP’yi kullanacaktır.

TCP/IP yukarıda belirttiğim gibi tek bir protokol değil bir protokoller ailesidir.TCP (Transmisson Control Protocol)

Bu servis her iki makinenin karşılıklı olarak iletişimde olduğu anda verilerin bir akış halinde olduğunu belirtir. Ağ üzerindeki her paketin karşı tarafa ulaşacağı garanti edilir. Bu güvenlik sistemi TCP/IP protokolünü kullanan servislerin daha güvenli çalışmalarını sağlar. Her paketin bir sırası vardır ve hedefine ulaştırılamayan paket tekrar gönderilir. Telnet ve FTP buna örnek gösterilebilir.UDP (User Datagram Protocol)

TCP’den ayrı olarak bu protokol her iki bilgisayarın konuşmalarını daha kısa yoldan yapmalarını sağlar. Ancak TCP nin aksine UDP protokolü “güvenilir” değildir. UDP yi kullanan bir servis olarak Gopher ve NFS yi gösterebiliriz.Uygulama Katmanı ve Protokolleri

TCP/IP protokol ailesinin en üstünde uygulama katmanı yatar. Bu katmandaki protokollerden bazılarını anlatayım.

Telnet: Uzaktaki makineye bağlanmak için kullanılan protokoldür. Linux altında, protokol ile aynı adı taşıyan “Telnet” programı bu protokolü kullanarak karşı makineye bağlanır.

FTP (File Transfer Protocol): Dosya transfer protokolü olarak bilinen FTP, dosyaların İnternet üzerinden bir yerden başka bir yere transferine olanak sağlar. FTP, istemci sunucu mimarisi altında çalışır.

STMP: Elektronik postalarınızın gönderilmesinden ve yerine ulaşmasından sorumlu olan protokoldür.

HTTP: Web Sayfalarının İnternet üzerinden aktarılmasını sağlar.

DNS: ARPANET in ilk zamanlarında makine sayısı çok azdı. Bu makineler, x.x.x.x gibi rakamlardan oluşan adreslere sahiptiler. Mesela Boston’daki ana sunucunun adresi 1.4.2.2 tir. Bu adresler o zamanlar az olduğundan ve çok kullanıldığından hatırlamak kolay oluyordu. Zamanla İnternet’e bağlı bilgisayar sayısı arttıkça bu IP adresini takip etmek zorlaşmaya başladı ve DNS denilen sistem geliştirildi. Bu sistem sayesinde bu makinelere, IP numaralarına karşılık gelen isimler verilmeye başlandı.

BOOTP: Diski bulunmayan makinelerin uzaktaki bir makinenin diskini kullanarak açılmasını ve servis vermesini sağlar. Bunun için bootp’nin her iki makine tarafından desteklenmesi ve tanınması gerekiyor.

NFS: Dosyaların ağ üzerindeki birden fazla makine tarafından paylaşılmasını sağlayan servistir.ADRESLER

Linux’un çalışması için bir ağ kartına veya bir ağ ortamına ihtiyacı yoktur. Ama bir ağ ortamı servislerin hizmet vermesi için elzemdir. Bir paket, ağ ağ üzerinde taşınan ve yön bilgileri ile veriyi kapsayan bilgiler topluluğudur.

Tüm makinelerin bir adı ve dört rakamdan oluşan bir adresi vardır. Bu adrese IP Adresi adı verilir. İnternet üzerinde birbirine doğrudan bağlı tüm makinelerin IP adresleri bulunur. Bu özerk adresler makinelerin bir nevi kimliğidir.ADRES SINIFLARI

Adres sınıflarının tamamının amacı, ağların büyüklüklerinin farklı olması ve IP adreslerinin bu ağlara göre sınıflandırılması isteğinden doğmuştur. IP adreslerini üç sınıfta inceleyebiliriz. Bunlar A, B ve C sınıfı adreslerdir.A Sınıfı Adresler:

Bu adresler Dünya Üzerinde 128 Tanedir. Her bir A sınıfı adres milyonlarca adres tanımı yapabilir. Bu sınıfa giren adreslerin ilk baytının değeri 128’den küçük olur. 110.37.122.8 adresini A sınıfı Adresine Örnek Verebiliriz.B Sınıfı Adresler:

Bu tür adreslerde ilk bayt 128 ile 192 arasındadır Her B sınıfı adres alan kurumun 65536 farklı makineyi adreslemesi mümkündür. Dünya üzerinde milyonlarca B sınıfı adres vardır. B sınıfı Adreslere bir örnek verir isek, 144.122.1.104 .C Sınıfı Adresler:

Dünyada en çok bulunan adres sınıfıdır. Her bir C sınıfının ilk baytı 192 ile 223 arasındadır. İlk üç bayt ağ adresini, geri kalan 1 bayt ise makineyi belirtir. Bir C sınıfı ağ ile 256 farklı makine adreslenebilir. Örnek Olarak, 195.174.10.8 gösterilebilir.Ağ Teknolojileri:

NAT ( Network Adress Translation): Hali hazırda kullanılan IP teknolojisi IPv4 olarak adlandırılıyor ve yukarıda gördüğünüz gibi oldukça sınırlı sayıda IP numaralarının atanmasına olanak veriyor. Gün geçtikçe artan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla, mevcut IPv4 üzerinde bazı teknikler geliştiriliyor ve eldeki IP adreslerini en optimum şekilde kullanmanın yolları aranıyor. NAT teknolojisi yardımı ile eldeki IP adresleri gerçek IP adreslerine çevrilerek İnternet e çıkış yapılıyor. NAT bir Donanımsal Cihaz Yada özelde bir linux makinesi bile olabiliyor.

Statik NAT: statik NAT ta, gerçek IP numaralarının sayısı (m) ise sanal IP numaralarının sayısı (n) birine eşittir. Diyelim ki uzun yıllar kullandığınız bir C sınıfı bloğunuz var, ancak daha önce hiç İnternet e bağlanmadınız ve blok içindeki tüm IP’ler İnternet teki başka bir firmaya ait. Doğal olarak kiralık hat istediğiniz İnternet S.S. istediğiniz bu bloğu size vermiyor.

Burada birebir eşleme söz konusu olacaktır.

Copyright MiRaBiLiS
Bu sayfa ®Yardım Group (Benim Sitem Olur.) tarafından hazırlanmıştır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-05-05, 11:48 #2
mehmet_bil mehmet_bil çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Döküman: TCP/IP ve Protokoller

büyüksün
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-09-05, 17:32 #3
çetin baştürk çetin baştürk çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Döküman: TCP/IP ve Protokoller

Güzel paylaşım hemen arşive atalım...

http://www.inndir.com
http://www.daye.***********
O şimdi asker canı neler ister
anlayana şakşuka ister...
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:20
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.