Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-03-13, 15:49 #1
Kadir D Kadir D çevrimdışı
Varsayılan Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI


POLİGON HESABI

Nirengi noktaları arasında daha sık nokta gereksinimde uzunluk ve açılar ölçülerek poligon geçkileri oluşturulmaktadır. Aşağıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları koordinatları ile verilen nirengileri, P1, P2 ve P3 koordinatları hesaplanacak poligon noktaları; S1, S2, S3 ve S4 ölçülen poligon kenar uzunlukları, ßB, ß1, ß2, ß3 ve ßC ölçülen poligon kırılma açılarıdır.

[IMG]http://img713.**************/img713/4143/56366160.png[/IMG]

Poligonlar şekillerine göre;

a) Dayalı poligon,
b) Açık poligon,
c) Kapalı poligon, olarak isimlendirilirler. Poligon hesapları da verilen bu isimlendirmeye göre yapılmaktadır.


1. DAYALI POLİGON

Yukarıda ki şekilde dayalı poligon geçkisi görülmektedir. Bu poligon geçkisi B ve C noktalarına koordinatlarla bağlı , (AB) ve (CD) açıklık açıları ile dayalıdır. Dayalı poligon hesabında üç adet fazla ölçü olması nedeniyle fazla ölçüler için en küçük kareler yönteminde dengeleme gerekirse de bazı özel amaçların dışında, poligonların dengelenmesinde harcanan çabaya oranla fazla bir yarar getirmediğinden, uygulamada yaklaşık dengeleme kullanılmaktadır.

İki aşamalı yapılan bu hesaplamada önce açılar kendi içinde dengelenir, yani açılardaki farklılık ölçülere eşit olarak dağıtılır. Bu şekilde elde edilen yeni açılarla temel ödev IV e göre üretilen açıklık açıları ve kenar uzunlukları ile temel ödev I e göre koordinatlar hesaplanır. İkinci aşamada koordinatlarda çıkan farklılıklar da hata sınırı altında ise kenarlarla orantılı olarak kendi içinde dağıtılır.

Poligon hesapları, genellikle üst görüşü dağıtmama ve daha düzenli olması yönünden bir klişede yapılır ve yeni öğrenenler için hesaplamalarda bulunan açıklık açısı, koordinat farkları vb gibi bazı değerlerin kaba olarak çizilmiş bir şekilde denetlenmesi önerilir.


Örnek:
[IMG]http://img832.**************/img832/596/75467966.png[/IMG]

Değerleri verilmiştir. Hesaplamanın bu değerlerle bir çizelgede nasıl yapılacağı aşağıda adım adım gösterilmektedir

1- Verilen bilgiler sıra ile yerlerine yazılır. 1.sütuna nokta numaraları, 2.sütuna kırılma açıları, 4. sütuna kenarlar, 7 ve 8. sütuna B ve C noktalarının koordinatları yazılır. Kırılma açıları ve koordinatlar bu noktaya ait olduklarından nokta hizasına; kenar, açıklık açısı ve koordinatların farkı Δy, Δx iki noktaya ait olduklarından iki nokta arasına yazılması ile bazı yanlış anlamalar önlenir.

[IMG]http://img145.**************/img145/5985/35641599.png[/IMG]

[IMG]http://img202.**************/img202/6973/89070745.png[/IMG]

[IMG]http://img6.**************/img6/9370/81610305.png[/IMG]

[IMG]http://img51.**************/img51/3556/31662144.png[/IMG]

[IMG]http://img802.**************/img802/1432/10690216.png[/IMG]

[IMG]http://img845.**************/img845/9039/40659848.png[/IMG]

[IMG]http://img832.**************/img832/9011/41784154.png[/IMG]

[IMG]http://img19.**************/img19/7246/93653333.png[/IMG]

[IMG]http://img19.**************/img19/2736/77201412.png[/IMG]
[IMG]http://img802.**************/img802/8645/61022042.png[/IMG]

[IMG]http://img507.**************/img507/6248/47136024.png[/IMG]

2. AÇIK POLİGON HESABI

Açık poligon hesabı bağlı ve dayalı poligonun özel bir durumudur. Poligonun sonunda koordinat ve açıklık açısı bağlantısı bulunmamaktadır.

[IMG]http://img69.**************/img69/5631/75476082.png[/IMG]

Bu durumda denetim olmadığından zorunlu hallerin dışında tavsiye edilmez. Geçki de fazla ölçü olmadığından fβ, fy ve fx denetimi ve dağıtımı söz konusu değildir. Bazı durumlarda başlangıçtaki A ve B sabit noktaları da olmayabilir. Sabit noktaların olmadığı yerlerde veya şekilde de olduğu gibi uzaklığının hesaplanmasında kullanılmaktadırlar. Böyle hesaplarda, başlangıç noktası P1 in koordinatlarına (Y, X) herhangi bir değer verilir. Bu değerin verilmesinde, diğer noktaların koordinat değerlerinin negatif olmamasına dikkat edilir. İlk kenarın açıklık açısı için de yine uygun bir değer seçilir.

[IMG]http://img703.**************/img703/7439/95947224.png[/IMG]
[IMG]http://img17.**************/img17/7466/51436895.png[/IMG]
[IMG]http://img42.**************/img42/7965/26969178.png[/IMG]
[IMG]http://img198.**************/img198/290/82312283.png[/IMG]

3. KAPALI POLİGON HESABI

Kural olarak, kapalı poligon geçkisinin hesabı bağlı ve dayalı poligon hesabı ile aynıdır.
[IMG]http://img841.**************/img841/9418/80797831.png[/IMG]

Hesaplamada, örneğin P1 den başlanarak P2, P3, P4 ve P5 noktalarından tekrar P1 noktasına ulaşılır. Bu durumda poligon dış açıları kullanılmaktadır.
P1 den başlanarak P5, P4, P3, P2 ve tekrar P1 noktasına ulaşılabilecek biçimde de hesap yapılabilmektedir. Bu durumda, poligon hesabındaki genel kural gereğince, kırılma açıları olarak hesap yönünü solunda kalan poligon iç açıları kullanılmaktadır.


Kapalı poligonlarda;

İç açılar toplamı = (n–2) 200G
Dış açılar toplamı = (n+2) 200G dır.

Buradaki n, poligondaki açı gözlemi bulunan nokta sayısını göstermektedir.

Koordinat hesabında, başlanan noktaya tekrar dönüleceği için

[∆y ] = 0
[∆x ] = 0 olmalıdır.


[IMG]http://img546.**************/img546/4642/13477925.png[/IMG]
Hesabın diğer evreleri dayalı poligon hesabında olduğu gibidir. Başlangıç noktasının koordinatı ve ilk kenarın açıklık açısı bilinmediği durumlarda, bu değerler için uygun keyfi değerler seçilerek işleme başlanabilmektedir.

Örnek:
Aşağıdaki verilerden yararlanarak ve XP1= 1000.00m, YP1 = 1000.00m ve (P1P2) = 0,0000G değerlerini kullanarak P2, P3, P4 ve P5 nolu noktalarını koordinatlarını hesaplayınız.

[IMG]http://img689.**************/img689/8093/54389148.png[/IMG]

Yukarıdaki örnekte P1 noktası başlangıç noktası olarak seçilmiştir. Diğer noktalara ait koordinatların negatif değerli olmaması için P1 noktasının koordinatları YP1= XP1 = 1000,00m olarak seçilmiş, benzer şekilde ilk kenarın açıklık açısı için (P1P2) = 0,0000G alınmıştır. Hesaplama yönü olarak saat ibresi yönü seçildiğinden poligonun dış açıları kullanılmış ve açıların karneden doğru değerler olarak alınmasına dikkat edilmiştir. Noktaların hesaplanan koordinatları, başlangıç noktası koordinatlarını keyfi alınmasından dolayı göreceli olup, noktaların birbirlerine göre konumları korunmaktadır
Hesaplamanın bu değerlerle bir çizelgede nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmaktadır.

1- Verilen bilgiler sıra ile yerlerine yazılır. 1.sütuna nokta numaraları, 2.sütuna kırılma açıları, 4. sütuna kenarlar, 7 ve 8. sütuna P1 noktasının koordinatları yazılır. Kırılma açıları ve koordinatlar bu noktaya ait olduklarından nokta hizasına; kenar, açıklık açısı ve koordinatların farkı Δy, Δx iki noktaya ait olduklarından iki nokta arasına yazılması ile bazı yanlış anlamalar önlenir.


[IMG]http://img802.**************/img802/6565/60934217.png[/IMG]
[IMG]http://img11.**************/img11/1252/76288361.png[/IMG]
[IMG]http://img703.**************/img703/554/20387715.png[/IMG]
[IMG]http://img507.**************/img507/9779/29217855.png[/IMG]
[IMG]http://img339.**************/img339/7200/87118540.png[/IMG]
[IMG]http://img195.**************/img195/3272/63868703.png[/IMG]
[IMG]http://img405.**************/img405/6182/78848705.png[/IMG]
[IMG]http://img171.**************/img171/5660/82962842.png[/IMG]
[IMG]http://img805.**************/img805/1654/29352007.png[/IMG]
[IMG]http://img94.**************/img94/5893/32852551.png[/IMG]

Kapalı poligonlarda noktalardan birinin koordinatı ve bu noktadan bir başka nirengi gözlendiğinde, hesaplama B noktasından başlanarak saat ibresi yönünde P1, P2, P3, P4, P5 ve B olabileceği gibi B, P5, P4, P3, P2, P1, B biçiminde de olabilmektedir. Bu şekli ile βi kırılma açıları ABP5, β5, β4, β3, β2, β1, P1BA olarak alınmalıdır. Saat ibresi yönünde hesaplama yapılmak istenirse alınacak kırılma acıları ABP1,ß1,ß2,ß3,ß4,ß5 P5BA şeklinde olmalıdır. Üstlü indisli açılar poligonun dış açıları olup;
ß1 = 400G- βi dir

[IMG]http://img850.**************/img850/3562/31122014.png[/IMG]


4. ÖZEL DURUMLAR

[IMG]http://img21.**************/img21/1133/51112948.png[/IMG]

5- Baş ve Sonda Koordinat Bağlantılı Açıklık Açısı Bağlantısı Olmayan Poligonların Hesabı:

Bazı durumlarda B ve C noktalarından açıklık açısı bağlantısı için başka nirengi noktaları çeşitli nedenlerle gözlenemeyebilir. Böyle durumlarda aşağıdaki işlem sırası uygulanır

[IMG]http://img5.**************/img5/447/49556881.png[/IMG]

Örnek:
Baş ve sonda koordinat bağlantılı açıklık açısı bağlantısı olmayan poligon hesabı.

[IMG]http://img189.**************/img189/9864/54009635.png[/IMG]
[IMG]http://img42.**************/img42/9457/56634224.png[/IMG]
[IMG]http://img41.**************/img41/7886/97042469.png[/IMG]

6- POLİGONLARDA KABA HATALARIN BULUNMASI

a) Kaba Açı Hatasının Bulunması:Bir poligon geçkisinin hesabındaki açı kapanmasında büyük hata ortaya çıkıyorsa bir kaba açı hatası söz konusu olmaktadır, bu hata, bir noktada ve örneğin şekilde ki P2 noktasında ise bu hata, son noktayı P2 merkezli ve P2B yarıçaplı bir çember üzerinde hareket ettirecektir. Grafik olarak kaba açı hatası yapılmış noktanın bulunabilmesi için çember merkezinin kiriş orta dikmesi üzerinde olacağı düşüncesi ile BB/ doğrusunun orta dikmesi çizilir ve bu doğru hangi noktadan geçiyorsa o noktada kaba açı hatası var demek¬tir. Bu hatanın yeri hesapla bulunmak isteniyorsa, poligon geçkisinin hesabı bir kez A noktasından B noktasına doğru, ikinci kez de B noktasından A noktasına doğru yapılır. Her iki hesabın karşılaştırılması sonucunda yaklaşık aynı koordinat değerli noktada kaba açı hatası olduğu belirlenir ve bu açı yeniden ölçülür
[IMG]http://img853.**************/img853/7644/82456633.png[/IMG]
b) Bir Kenarda Yapılan Kaba Hatanın Bulunması:
[IMG]http://img213.**************/img213/9342/78953458.png[/IMG]
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-04-13, 12:41 #2
since1071 since1071 çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI


yararlı paylaşımlar yapmışsın eline sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 22:42 #3
Me Like Me Like çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI


Harita 1.sınıf ölçmede çok işe yarayacaktır, paylaşım için tşkler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-05-13, 16:28 #4
HergüL HergüL çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

Paylaşımın için teşekkürler
Geçen sene ne çözerdik
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-06-13, 00:23 #5
Kaan Y Kaan Y çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

Çok faydalı bir konu olmuş,elinize sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-12-13, 21:10 #6
Dorukhans Dorukhans çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

Ne kadar teşekkür etsem az derlenmiş işlem sırası ve şekilleri belirtilmiş bir rehbere ihtiyacım vardı yaklaşık 4-5 gündür kullanıyorm ellerine sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-04-15, 03:30 #7
ermisss ermisss çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-03-16, 16:43 #8
sogotru sogotru çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

Guzel ama resimler gorunmuyor
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-12-16, 10:07 #9
rbraydin rbraydin çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

kolay gelsin yeni üyeyim ben burada ekte olanları göremiyorum ne yapmam lazım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-06-18, 00:21 #10
blackdogg blackdogg çevrimdışı
Varsayılan C: Harita Mühendisliği-POLİGON HESAPLARI

tEŞEKKÜRLER
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:06
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018