Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 14-11-08, 03:23 #41
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


150-HAVACILIK-UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

TANIM

Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar,
- Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar,
- Üretimin planlanmasını; girdilerin zamanında, istenilen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar,
- Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler,
- Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır,
- Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçekte işleyişini gözler,
- Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Teknik malzemeler,
- Ölçüm aletleri,
- Bilgisayar,
- Teknik çizimler için gerekli cetveller,
- Hesap makinesi,
- Anahtar takımları,
- Test alet ve cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Havacılık-uzay/uçak mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Matematik-fizik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Yaratıcı, tasarım gücü yüksek,
- İnsanlarla iyi ilişki kurabilen,
- Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları kısmen kapalı yerde, kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Havacılık-uzay/uçak mühendisliği eğitimi ülkemizde iki yerde verilmektedir. Bunlar:
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara), Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü,
- İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği bölümüdür.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Uçak Elektriği”, “Uçak Elektroniği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Uçak Mühendisliği”, ayrıca “Uçak Gövdesi”, “Uçak Motoru” ön lisans programlarını bitirenler ise “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” ile “Uçak Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile bu süre 5 yıla çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile O.D.T.Ü Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde; mühendislik eğitimi verilerek, havacılık ile ilgili her konuda çalışabilecek, yeterli kapasitede tasarım, araştırma, geliştirme, planlama, endüstriyel ilişkiler ve bakım hizmetlerini yerine getirebilecek elemanlar yetiştirilir.
Eğitimin 1. sınıfında: Yüksek Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama ve İngilizce dersleri; ikinci dönemde de bu derslerin devamı ve Statik dersi okutulmaktadır.

İkinci sınıftan başlayarak dört ana grupta toplanan dersler (sınıfları parantez içinde gösterilerek) şöyle sıralanabilir:
A) AERODİNAMİK VE UÇUŞ MEKANİĞİ
Akışkanlar Mekaniği (2), Aerodinamik (2), Aerodinamik (3), Uçak Performansı (3), Sistem Dinamiği ve Kontrol (3), Uçuş Mekaniği ve Kontrol (4), Havacılık Mühendisliği Tasarımı (4),
B) İTKİ (MOTOR)
Termodinamik (2), Aerodinamik (3), Isı Transferi Sistemleri (3), İtki Sistemleri (3), Uçak Motor Tasarımı ve Roket (4),
C) YAPI VE MALZEME
Statik (1), Dinamik (2), Mühendislik Malzemeleri (2), Mukavemet (2), Üretim Mühendisliği İlkeleri (2), Havacılık Yapıları (I ve II), Havacılık Mühendisliği Malzemeleri (3), Havacılık Yapıları Tasarımı (4), Tahribatsız Muayene Metotları
D) KONTROL VE AVİYONİK SİSTEMLERİ
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Temelleri (2), Uçuş Aletleri (4), Ölçme Tekniği (4), Sistem Analizi (3), Kontrol Teorisi (4).

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun olduğu bölüme göre “Havacılık ve Uzay Mühendisliği”, “Uçak Mühendisliği” lisans diploması ve mezun olduğu alana göre unvan verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Havacılık-uzay/uçak mühendisi;
- Türk Hava Yollarında,
- T.C Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri Ana Bakım Üslerinde),
- Türk Uçak Sanayi A.Ş.,
- Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda,
- TAI'de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi),
- Özel hava yollarında çalışabilirler.

Havacılık ve uzay endüstrisinde çalışan kimselerin büyük bir kısmı bilim adamlarından, mühendislerden ve üst düzeyde teknik elemanlardan oluşmaktadır.

Ülkemizde uçak sanayii, lisans anlaşmalarıyla montajdan işe başlayarak, belirlenen program paralelinde, araştırma-geliştirmeye de yer vererek imalatta milli katkının artışını öngören bir hedef doğrultusunda gelişmektedir.

Gelişen bu hedef doğrultusunda havacılık/uçak mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Bugün kısıtlı olan iş ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. Çalışma alanları ülke şartlarına paralel olarak genişlemektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim tamamlandıktan sonra iş bilgisi, tecrübe, çalışılan alan ve bölüme göre kazanç durumu değişmektedir. Havacılık-uçak mühendisliği genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarındandır.

G - MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

- Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.

- Yurtdışında konuyla ilgili bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak bilgi ve tecrübelerini arttırıp, üst düzey sorumlulukta bir görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Havacılık Tasarım Mühendisi,
- Elektronik Mühendisi,
- Üretim Mühendisi,
- Makine Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları.
- Türk Hava Yolları,
- Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ),
- Hava Kuvvetleri,
- "Havacılık ve Uzay Endüstrisinin Yapısı, İşleyişi ve Türkiye'de Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma" Doç.Dr. Ahmet DEMİR Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Politikası Kürsüsü,
- ÖSS-2005Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 SYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


151-HEMŞİRE

TANIM


Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
- Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
- Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
- Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
- Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
- Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
- Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
- Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
- Aspiratör,
- Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
- Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültelesi”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Temel Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
- Kız olmak,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak ,
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Acil Bakım Teknikerliği”,Acil Yardım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği”, “Ana – Çocuk Sağlığı”, “Anestezi”, “Anestezi Teknikerliği”, “Diyaliz”, “Ebelik”, “Hemşirelik”, “Hidroterapi”, “Medikal Bakım”, “Perfüzyon”, “Radyoterapi”, “Radyoloji”, “Sağlık Memurluğu”, “Sağlık Teknikerliği”, “Toplum Sağlığı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;
- Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
- İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
- İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
- Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
- Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
- Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
- İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
- Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
- Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
- Doğum ve aile planlamasını,
- Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
- Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ders programı ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ders programı EK’te yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans diploması
ve Hemşire ” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
- Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
- Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Yüksek lisans (mastır) yapanlar uzman hemşire olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sağlık Memuru,
- Ebe,
- Eczacı.

H- EK BİLGİLER

İ.Ü. FLORENCE NİGHTİNGALE
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:


I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi-Histoloji, - Fizyoloji,
- Psikoloji, - Biyokimya,
- Beslenmeye Giriş, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Mikrobiyoloji-Parazitoloji, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil, - Yabancı Dil,
- Türk Dili, - Türk Dili,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,

II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Patoloji, - Sağlık Sosyolojisi,
- Farmakoloji, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği,
- Epidemiyoloji, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Yabancı Dil, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil,

III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum ve Kadın hast.Hemşireliği, - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- İstatistik, - Hemşirelikte Araştırma,
- Eğitim Psikolojisi, - Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım,

IV. Yıl IV. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:
- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Yönetim, - Hemşirelikte Öğretim.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:


I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi, - Fizyoloji,
- Histoloji, - Mikrobiyoloji-Parazitoloji,
- Beslenmeye Giriş, - Temel İngilizce II,
- Biyokimya, - Türk Dili II,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Temel İngilizce I, - Seçmeli Ders (Müzik),
- Türk Dili I,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Hemşirelik Esasları,

II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- Patoloji, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma I,
- Farmakoloji, - Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği,
- Temel İngilizce III, - Sağlık Eğitimi,
- Eğitim Psikolojisi, - Temel İngilizce IV,
- Seçmeli Ders (Beden Eğitimi), - Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),

III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum, Kadın Sağl. ve Hast.Hemş., - Doğum, Kadın Sağl. ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemş., - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Biyoistatistik, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araş.
- Hemş. Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım,
- Sağlık Sosyolojisi, - Sağlık Antropolojisi,
- Mesleki İngilizce I, - Mesleki İngilizce II,

IV. Yıl IV. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Öğretim, - Hemşirelikte Yönetim,
- Temel Bilgisayar, - Mesleki İngilizce IV.
- Mesleki İngilizce III,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu,2001
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (Sağlık Bakanlığı- 2001-2002)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


152-HEYKELTRAŞ

TANIM

Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şild, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapacağı eseri zihninde tasarlar,
- Kullanılacak malzemeyi seçer,
- Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar,
- Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,
- Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,
- Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,
- Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir,
- Eserin yüzeyini parlatır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler,
- Elmas ve çelik uçlu kalemler,
- Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri,
- Ağrandizör (büyültme aleti),
- Çeşitli elektrikli aletler,
- İskarpela,
- Tahta tokmaklar,
- Taş, beton, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Heykeltraş olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Heykeltraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren “Güzel Sanatlar Fakülteleri”, “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri”nin bulunduğu üniversiteler şunlardır:
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Bilkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mersin Üniversitesi (Mersin), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mustafa Kemal Üni. (Hatay), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Sanat Tarihi,
- Resim,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim 4 yıl süreli olup, heykel bölümünde heykel ile ilgili bütün konulara yönelik bilgiyle donatılmış ülkemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunacak yaratıcı heykeltıraş ve tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için yaratıcı ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. Eğitimde ana ilke öğrencinin yaratıcı kişiliğini geliştirmektir. Bu açıdan eğitim de öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayıcı kavramsal ve deneysel çalışmalar yapılır.
- Birinci sınıftaki temel sanat eğitimine paralel olarak üç boyutlu şekillendirme, anatomi, sanat tarihi ve yorumu ve teknoloji dersleri temel dersler olarak verilir. Ayrıca heykel tasarım atölyelerinde çalışmalarla, optik anlatım ve devingen şekillendirme yapabilme, denemeleri ile öğrenciye mesleğiyle ilgili gerekli malzemelerle şekillendirme yapabilme bilgi ve becerileri kazandırılır. Taş, metal, tahta, seramik ve yapay malzemeleri kullanabilmesi, teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla soyut, somut çalışmalar yapabilmesi, yaratıcı kişiliğini geliştirmesi sağlanır.
- Peyzaj mimarisinin ve çevre tasarım dersleri öğrencinin eserleriyle doğa ilişkilerini kurabilmesi ve çevrede düzenleme yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Dördüncü sınıfta heykel çalışmaları yoğunlaşır. Üçüncü sınıfta zorunlu olarak gördüğü taş, tahta, seramik ve yapay malzeme atölyelerinden birini seçer ve uygulamaların bir kısmını bu atölyelerin verdiği imkanlarla yapar. Çalışma yeri donatım, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı bu çalışmaların zaman ve süresini etkileyebilmektedir.

Heykel bölümünde okutulan dersler fakülteler arasında bazı farklılıklar göstermesine rağmen amaç ve içerik yönünden aynıdır.
Okutulan bazı dersler şunlardır: Temel Eğitim, Heykel, Anatomi, Sanat Anatomisi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim ve Tez Çalışması gibi bölüm derslerinin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi genel kültür dersleri de gösterilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini tamamladıktan sonra “Heykel Bölümü” Lisans Diploması ve "Heykeltraş" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Heykeltraşlar genellikle bağımsız çalışırlar.

- Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

- Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

- Heykeltraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise heykeltraşın yeteneğine, üretkenliğine, tanınmışlığına, girişkenliğine, sanat çevresiyle ve halkla ilişkilerine göre değişkenlikler göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- Kendini belli bir alanda yetiştirerek uzmanlaşabilir.
- Çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.

BENZER MESLEKLER

- Ressamlık,
- Kalıpçılık teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Güzel Sanatlar Fakültesi 1991-1992 Dokuz Eylül Üniversitesi yayını,
- Marmara Üniversitesi Rehberi "Marmara Üniversitesi Temmuz 1991",
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:24 #42
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


153-HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,
- Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler,
- Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar,
- Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve ekonomik tüketim için plan yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Sondaj ekipmanı,
- Jeofizik ölçüm aletleri,
- Su kimyası ile ilgili arazi ve laboratuar aletleri,
- Bilgisayar,
- Su kalitesi gözlem cihazları,
- Yağışın akım, buharlaşma, sıcaklık gibi özelliklerini ölçmeye yönelik hidrolik gözlem aletleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Araştırıcı bir özelliğe sahip,
- Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı,
- Meraklı ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hidrojeoloji mühendisi arazi, laboratuar ve büro ortamında çalışır. Çalışırken laborant, teknisyen, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler, Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Hidrojeoloji Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosu ile teknik hizmetler sınıfından ücret alınmaktadır. Bu ücret bugün için brüt asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı kadardır. Özel sektörde çalışılması durumunda alınan ücret işyerlerinin ve yapılan işin özelliğine göre değişim göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı olduğu kurum bünyesindeki yönetim kademelerine yükselmeleri söz konusu olabilmektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Jeoloji Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği,
- Çevre Mühendisliği,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Hacettepe Üniversitesi web sayfası (www.hacettepe.edu.tr)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


154-HOSTES (KABİN MEMURU)

TANIM

Hostes, uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılır ve yönergeyi okur,
- Uçağın içinin temizliğini kontrol eder,
- Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol eder,
- Yolculara verilecek ikram malzemelerini teslim alır,
- Yolcuların uçağa yerleşmesine, el bagajlarının, palto vb. eşyanın baş üstü dolaplarına konmasına yardımcı olur,
- Özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı, çocuk vb. yolcularla ilgilenir,
- Yolcuların sayımını yapar ve kalkış sırasında kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol eder,
- Yolculara hava durumu, uçuş koşulları ve tehlike halinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgi verir,
- İçecek ve yemek servisleri yapar,
- İniş hazırlıklarını yapar ve yolcuların güvenlik içinde inişlerini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Çeşitli yiyecek ve içecek ikram malzemeleri,
- İkram arabası, çatal, bıçak, kaşık, tabak vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Hostes olmak isteyenlerin:
- Boyları 1.63-1.80 cm(bayanlar için), 1.70-1.85 (erkekler için) arasında olan,
- Yaşları 19-29 arasında olan,
- Aynı anda bir çok şeye dikkat eden,
- Kuralları uygulayabilen,
- İnsanlara hizmet etmekten, güçsüzlere yardım etmekten hoşlanan,
- Uzun süre ayakta durabilen ve güç koşullarda vücut dengesini koruyabilen,
- Güler yüzlü, dışa dönük, tedbirli, temiz ve düzenli
kimseler olmaları ve yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmeleri gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Hostes havaalanında ve uçak içinde görev yapar. Çalışma ortamı temiz, basınç değişiklikleri gösteren, sarsıntılı, gürültülü, kapalı ve dardır.
- Çalışma ortamında devamlı değişen insanlarla etkileşim halindedir.
- Hosteslerin çalışma saatleri çok değişik olup, gece, gündüz, hafta sonu görev yapabildikleri gibi bayramlarda nöbet de tutabilirler.
- Hosteslik seyahat etmeye ve yeni insanlar tanımaya olanak veren bir meslektir. Bu meslekte uçak kazasına uğrama olasılığı vardır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi THY Eğitim Müdürlüğünde verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde de Host ve Hosteslik eğitim-öğretim programı bulunmaktadır. Ayrıca özel kuruluşlarda da host ve hosteslik alanında eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- T.C. vatandaşı olmak,
- En az lise ve dengi okullar ile Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, (Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarının Turizm, Otelcilik, Seyahat, Tur Operatörlüğü, Yabancı Dil, Sağlık, Hemşirelik, İlk Yardım, Resepsiyon, Halkla İlişkiler, İletişim, İşletmecilik, Pazarlama, Perakendecilik, Satış bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir.)
- İstanbul ilinde ikamet etmeyi kabul etmek.
- Son 2 yıl içinde TOEFL (Test of English as a Foreign Language ), ILTS (International English Language Testing System ), KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı ) veya Türk Hava Yolları A.O. tarafından yaptırılacak ingilizce sınavında başarılı olmak.
- Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 29 yaşından gün almamış olmak,
- Bayanlar için : 163–180 cm arası boya sahip olmak,
- Baylar için : 170 – 185 cm arası boya sahip olmak ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak,
- Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak (Tam teşekküllü hastane raporu),
- Adli sicil kaydı bulunmamak,
- Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedenleriyle ayrılmamış olmak,
- Temel Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Hostes ve Host adaylarına, Türk Hava Yolları Uçuş Ekibi Eğitim Müdürlüğünde kabin memurları başlangıç temel eğitim programı doğrultusunda 3 haftalık kurs düzenlenir. Bu kursta, kabin memuru görev ve sorumlulukları, yemek servisi, tiplerine göre uçaklar (B-737 Tipi vb.), uçuş teorisi, meteoroloji, havacılık ingilizcesi, ilk yardım, insan ilişkileri, uçuş emniyeti, anons diksiyon konularında dersler verilir.
Özel kuruluşlarda Mesleki ingilizce Turizm sektörünün gerektirdiği; seyahat organizasyonu, konaklama , rezervasyon. Yabancı para birimleri,teknik bilgiler , diksiyon vb. Konularda eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda başarılı olanlar, uçuşa başlamaya hak kazanarak sertifika alırlar. Sertifika uçak tiplerine göre belirtilen tarihten itibaren 1 yıl için geçerlidir. Sertifikanın geçerliliği kurslara katılmakla sağlanır. Söz konusu eğitimi başarıyla bitirenler kabin memuru unvanını alırlar.
Özel kuruluşların eğitim programını başarı ile tamamlayanlar Mesleki İngilizce’de başarılı olduklarına ilişkin katılım sertifikası, Milli eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Resmi Hosteslik Sertifikası verilmektedir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hava taşımacılığındaki modern ve hızlı gelişmeye paralel olarak bu hizmeti veren şirketler her geçen gün artmaktadır. Bu şirketler hizmeti daha iyi yapabilmek için birbirleriyle yarışma halindedirler. Bu yüzden hizmeti çok iyi yapan kabin memurları her zaman yüksek ücretle gelişmiş hava taşımacılığı şirketlerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Türk Havayolları ve diğer özel havayolu şirketlerinde genellikle uçuş görevlerinde, nadiren de yer hizmetlerinde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi esnasında kursiyerler aday sayılmakta dolayısıyla da herhangi bir ücret alamamaktadırlar. Ancak öğle yemekleri verilmekte ve evlerine gidebilmeleri için servislerden yararlanma olanağı tanınmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimi bitirip kabin memuru olarak görev yapanlar maaş+uçuş parası olmak üzere ücret alırlar. Uçuş ücreti uçuş saatine göre hesaplanır. Hostesin net ücreti brüt asgari ücretin 4 ila 8 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte en az 5 yıl çalışmış, tecrübeli, istenilen niteliklere sahip olanlar amir olabilirler. (kontrol hostesliği gibi)

Düzenlenen eğitim programlarına katılarak başarılı oldukları takdirde, Kabin memurluğu eğitiminde öğretmenlik görevi alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kamarot (vapur),
- Yer hostesi,
- Fuar hostesi,
- Otobüs hostesi,
- Host (erkek kabin memuru).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Meslek elemanları.
- www.tkweb1.thy.com/ik

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- THY ve Özel Hava Yolları Şirketleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

155-HUKUK SEKRETERİ


TANIM

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

A- GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;
- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,
- Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,
- Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,
- Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,
- İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,
- Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,
- Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,
- Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,
- Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,
- Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

A- GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;
- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,
- Avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür,
- Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar,
- Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,
- İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,
- Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,
- Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,
- Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,
- Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,
- Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hukuk sekreteri olmak isteyenlerin;
- Bellekleri güçlü,
- Ayrıntıya dikkat edebilen,
- Biteviye iş yapmaktan sıkılmayan,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilen,
- Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hukuk sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Mesleğin eğitimi Anadolu Kız Meslek Lisesi ile Kız Meslek Liselerinin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanının "Hukuk Sekreterliği" dalında Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Sekreterlik alanının Hukuk sekreterliği dalında verilmektedir.
- Bu okulların öğrencileri üçüncü sınıftan itibaren kendi istekleri ile Hukuk Sekreterliği dalını seçerler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu Kız Meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmak ve üçüncü sınıfta “Hukuk Sekreterliği” dalını seçmek gerekmektedir.
Kız Meslek Liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Bünyesinde "Hukuk Sekreterliği" dalı olan Anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
- Anadolu ticaret meslek liselerinde ilk yıl hazırlık eğitimi yapılır, ağırlıklı olarak İngilizce dersi okutulur. Sonraki sınıflarda ise meslek dersleri başta olmak üzere kültür dersleri okutulur.
- Üçüncü sınıfta hukuk sekreterliği bölümünü seçen öğrenciler haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işyerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ile tanışmaktadırlar.
- Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografi, Hukukun Temel Kavramlarıdır.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim sonunda meslek lisesi diploması ve "Hukuk Sekreteri" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar.

Günümüzde özellikle hukuk bürolarında sekreter olarak çalışan kişiler yaygın olarak lise veya dengi okul mezunu olup, işe girmek için daktilo bilgisi dışında önemli bir şart aranmamaktadır. Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Mesleki eğitim süresince (Anadolu ticaret meslek liselerinde) okul tarafından öğrenciye herhangi bir ücret ödenmez. Ancak beceri eğitimi sırasında asgari ücretin % 30'u oranında ücret almaktadırlar.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak aynı işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 2000 – 2001 Eğitim – Öğretim yılı,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.


156-İÇ MİMAR

TANIM


İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
- Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
- Tasarımın krokisini çizer,
- Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar,
- Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
- Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İç mimar olmak isteyenlerin,
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırdedebilme, zihinde canlandırabilme özelliklerine,
- Yaratıcı güce,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,
- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,
- Başkalarını etkileyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
- Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne ÖSS Eşit Ağırlık puanla,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne ÖSS Sayısal puanla,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık” Bölümüne ÖSS Sayısal puanla,

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “İç Mimarlık” , “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinin bulunduğu üniversiteler:
- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı,
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Bahçeşehir Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Beykent Üni. (İstanbul)Mühendislik-Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul )Sanat ve Tasarım Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Haliç Üni. (İstanbul), Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık,
- İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
- Kocaeli Üni. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Maltepe Üni. (İstanbul), Mühendislik - Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Marmara Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık,
- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”
- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Resim,
- Sanat Tarihi,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), İç Mimarlık bölümü için yeterli “Sayısal (SAY)” puan, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan okullara girebilmek için ilgili üniversitelerin belirleyeceği ÖSS taban puanı almak ve özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe – Matematik, Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanından, “İç Mimarlık” programında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Dekor Tasarımı”, “Restorasyon”, “Restorasyon ve Konservasyon”, “Sahne Tasarımı” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır.
Eğitimde; Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarlı Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.
Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.

EĞİTİM SONRASI

- Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine göre daha da artış göstermektedir.
- Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
- Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.
- Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri ürünleri tasarımcısı,
- Mimar.

H- EK BİLGİLER


İç Mimari eğitiminin ;

Birinci yılında; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Modelaj, Fotoğraf, Teknik Resim dersleri alarak görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelinir.
İkinci yılında; Mesleki Tasarım Eğitimi, Temel Mimari, Görsel Anlatım Teknikleri, Mobilya Konstrüksiyon ve Çağdaş Sanat dersleri alınır.
Üçüncü yılında; Öğrenciler estetik ve işlerliği bir bütün içinde ortaya koyarak projeler yaparlar ve staj görürler. Temel Strüktür, Mobilya Tarihi ve Mimaride Estetik, İnce Yapı derslerini alırlar.
Dördüncü yılında; Öğrenciler verilen projeleri önceki birikimlerine göre eksiksiz ve çok yönlü çizerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Bilgisayarlı Tasarım, Yapı Donatım, Tasarım Kuram ve Yönetim, Analiz ve Keşif dersleri alarak aynı zamanda staj da görürler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:27 #43
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)


157-İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İlköğretim matematik öğretmeni , bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ
GEREÇ VE MATERYALLERİ


- Yıllık öğretim programları, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Maple, mathcad gibi özel bilgi matematik yazılım programları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlköğretim matematik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlköğretim matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.Çalışmaları sırasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri , meslektaşları ve okul idari personeli ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi
- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi
- Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğitim Fakültesi
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi
- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
- İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi
- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi
- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi
- Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY 2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar genel liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler;
Genel Matematik, Türkçe I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II, Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri, Eğitim Psikolojisi, Analiz I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Eğitim, Matematik Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.
Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır.
Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda MEB bağlı eğitim kurumlarına ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- MEB bağlı eğitim kurumlarında her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda matematik öğretmeni olanlar gerekli koşulları taşımaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda uzman öğretmen, başöğretmen, okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Matematik Öğretmeni

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Ağustos 2004 tarih ve 2563 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayınlanan 119 sayılı karar)
- OSYM 2007 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

158-İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

TANIM

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
- Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
- Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
- koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
- Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
- Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,
- Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
- Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
- Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,
- Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,
- Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Üniformalar,
- Kapı anahtarları,
- Detektör,
- Görev yerinde bulundurulamayan tabanca,
- Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin;
- Vücutça sağlam, atletik vücutlu,
- İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen)
- Fedakar
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar,
Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi).
Gardiyanlar;
- Cezaevi üst yöneticileriyle,
- Tutuklularla ve hükümlülerle,
- Halktan kişilerle,
- Meslektaşlarıyla,
- Savcılarla,
- Hakimlerle,
- Avukatlarla,
- Askerlerle, iletişim içindedir.
Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; En az Lise veya dengi okul mezunlarına yönelik Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan infaz ve koruma memurları Ağır Cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi eğitim kurslarına alınırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Bu mesleğe girebilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Bu mesleğe yeni başlayan meslek elemanının hükümlü ve tutuklularla olan ilişkilerinin daha sağlıklı olabilmesi için hizmet-içi eğitim uygulanır,
- Bu eğitimde; cezaevi yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi almaları sağlanır, hükümlü ve tutuklularla daha sağlıklı,diyalog kurmaları için Türkçe’yi daha iyi kullanma yetenekleri geliştirilir. Cezaevi mevzuatı, hükümlü ve tutukluları ilgilendiren kanunlar hakkında bilgi verilir,
- Bu mesleğe girenlere zinde kalmaları için yakın dövüşme kuralları öğretilir,
- Cezaevine girmesi yasaklanan maddelerin tanıtılması için dersler verilir. (Esrar, morfin, kokain, eroin ve uyuşturucu haplar.)
Meslek için önemli olan dersler;
- Psikoloji, Türkçe, İnfaz Hukuku, Cezaevi İdaresi, Genel Hukuk, Kriminoloji, Narkotik, Davranış Bilimleri, Ceza Mahkemeleri (CUMUK), İlk Yardım ve Sağlık, Beden Eğitimi vb. dersler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE ÜNVAN


Sınavı kazananlar, Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan hizmet içi kurs programını başarı ile tamamlayanlar “İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan)” olarak göreve başlar.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak devlet memuru statüsünde çalışırlar.

Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar.

Cezaevi personeli ile hükümlüler ve tutuklular arasındaki diyalogu artırarak ve o kişileri topluma kazandırmak için hizmet-içi faaliyetlerine çok önem vermek ve bu çalışmaların artırılması mesleğe prestij kazandıracaktır

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru görev içerisinde gösterdiği başarı durumuna göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir.

Yüksek okul mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Polis,
- Bekçi,
- Koruma görevlisi.

H- EK BİLGİLER


Bu konuyla ilgili çeşitli terimlerin açıklanması;

TUTUKLU : Kanun yoluyla hürriyeti elinden alınmış ve bir yere
kapatılmış kimse (Mevkuf).
MEVKUF : Tutulmuş, tutuklu, zan üzerine geçici olarak hapsedilmiş.
HÜKÜMLÜLÜK : Hüküm giymiş olan mahkum.
HÜKÜM : Kanunun gerektirdiği kararın verilmesi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Hapishane ve Tevkifhanelerinin İdaresi hakkında Kanun 14 Haziran 99-1930-1721,
- Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük . 5/Temmuz/1967-8517
- Adalet Bakanlığı E Tipi Cezaevi ziyaret edilerek görüşme yöntemiyle bu bilgiler derlenmiştir.
- Türk Meslekler Sözlüğü-İİBK,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- Ceza ve tutukevleri,
- Adalet Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

159-İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI

TANIM

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Müdürüne bağlı olarak;
- İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
- Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
- İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur,
- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır,
- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur,
- Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır,
- Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli büro malzemeleri,
- Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi,
- Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları,
- Eğitim araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneği güçlü,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Yönergeyi izleyebilen,
- Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
- Empati kurabilen,
- Büro işlerine ilgili,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir M.Y.O. “İnsan Kaynakları” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- İngilizce.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;
- İşletme, Genel Ekonomi,
- Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon,
- Temel Bil. Tek. Kul. , Sunum Teknikleri,
- Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletim Sistemi,
- Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- İletişim ve Davranışsal Yeterlilik,
- Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi,
- Kamu Personeli Yönetimi,
- İstatistik,
- Eğitim Yönetimi,
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
- Pers. ve İdari İşler, İnsan Kay. Yön ve Formalizasyon Çal.,
- Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi,
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Genel Muhasebe, Çağdaş Yönetim Teknikleri,
- İnsan Kaynakları Planlaması, Özlük Hakları,
- İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı,
- Toplumsal Duyarlılık, Görgü ve Pro. Kuralları,
- Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür dersleri verilmektedir

Ayrıca öğrenciler işyerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLAMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanı ve İnsan Kaynakları “Ön Lisans” diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacıda beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle işçi giriş ve çıkışlarının düzene bağlanması önem arzetmeye başlamıştır.

Bu nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“İnsan Kaynakları” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İnsan Kaynakları Uzmanı,
- Büro Yöneticisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu ÖSS -2005
- Eğitim Kurumu- Kocaeli Üniversitesi Gebze M.Y.O.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Meslek elemanları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

160-İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

TANIM

İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden kişidir

A- GÖREVLER

- İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar ve revize eder,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
- İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek sorumluluk sahibi olanları koordine ve kontrol eder,
- İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlar,
- İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür,
- İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar,
- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlar,
- İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygular,
- Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirir,
- Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar,
- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olur,
- Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili diğer benzer işleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli büro malzemeleri,
- Telefon, fax, bilgisayar, daktilo vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip,
- Bir işi planlayabilen ve uygulayabilen,
- Analitik düşünebilen
- Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
- Sosyal bilimlere ilgi duyan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Yabancı dil bilen ve kullanabilen,
- Ekip çalışmalarına yatkın,
- Bilgisini paylaşabilen,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- İnsanlarla empati kurabilen,
- Çalışma hayatına yönelik hukuk mevzuatına hakim,
- Sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip,
- Büro işlerine ilgili
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnsan kaynakları uzmanı, öncelikli ve ağırlıklı olarak büro ortamında görev yapar, birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimini veren lisans düzeyinde herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak çeşitli üniversitelerde bu alanda yüksek lisans yapmak ve sertifika programlarına katılarak mümkündür. Ayrıca; işletme, iktisat, kamu yönetimi, psikoloji, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri rehberlik ve psikolojik danışma, halkla ilişkiler ve iletişim bölümlerinden mezun olanlar bu meslekte çalışabilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Psikoloji Sosyal psikoloji ve endüstriyel psikoloji),
- İşletme,
- Kalite Yönetimi
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek lisans ve sertifika programına katılmak için ilgili üniversitelerin belirleyeceği şartları taşımak gerekmektedir. Yukarıda belirtilen diğer programlara girebilmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında adı geçen bölümlere girmede gereken türde yeterli puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Meslek için liseden sonra en az 4 yıllık üniversite eğitimi söz konusudur. Lisans eğitiminden sonra 2 yıl yüksek lisans yapmak mümkündür. Ayrıca çeşitli sürelerdeki sertifika programlarına da katılmak mümkündür. İnsan kaynakları eğitimi ekonomi, çalışma ekonomisi, psikolojik danışma ve araştırma, istatistik konularına ağırlık verir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim görülen alanla ilgili lisans diploması ve sertifika alınmaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mesleğin çalışma alanları;

- Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının özlük, personel ya da insan kaynakları birimlerinde,
- Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyen profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir.

İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır.

İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları bünyelerinde çalıştırmak istemektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Tecrübe, işletmenin büyüklüğü ve çalışılan ile göre ücrette değişiklik olmaktadır. Ancak özel sektörde alınan ücret asgari ücretin en az 4 katıdır. Ücretin en üst sınırını vermek mümkün olmamaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

İşyerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Meslek elemanlarının; insan kaynakları müdürü, bölüm yöneticisi ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER


- Halkla ilişkiler elemanı
- Çalışma ekonomisti

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek Elemanları,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İZMİR,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
- http://sbmyo.uludag.edu.tr/11-03-sosyalce/cceylan.html -30/05/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:28 #44
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

161-İNŞAAT MÜHENDİSİ

TANIM


Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Hesap makinesi,
- Bilgisayar,
- Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri,
- Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal akıl yürütme gücüne sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma),
- Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili)
- Sorumluluk sahibi, dikkatli,
- Yöneticilik özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.
- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Erzurum),
- Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Antalya),
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),
- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Manisa),
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),
- Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Kayseri),
- Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Elazığ),
- Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ankara),
- Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İngilizce),
- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ş.Urfa),
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversiresi İnşaat Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Trabzon),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fak. (Trabzon),
- Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Mustafa Kemal Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Hatay),
- Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Samsun),
- ODTÜ Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Osmangazi Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Denizli),
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Isparta),

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

- Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi (Edirne),
- Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (İstanbul),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İnşaat Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İnşaat Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Hazır Beton Teknolojisi”, “İnşaat”, “İnşat Teknikerliği”, “Karayolu Ulaşımı ve Trafik”, “Raylı Sistemler Teknolojisi”, “Ulaştırma”, “Yapı Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İnşaat Mühendisliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dille eğitim yapan okullarda ise bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Eğitimin:
1. yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Yabancı Dil, Bilgisayar Programlama, İnşaat Mühendisliği için Jeoloji, İnşaat Mühendisliğine Giriş,

2. yılında; Mühendislik Mekaniği, Mühendislik Ekonomisi, Malzeme Bilimi, ileri düzeyde Matematik, İnşaat Mühendisliği Bilgisi Uygulaması, Topografya, Mukavemet, Yapı Malzemeleri, Mühendis Matematiği,

3. yılında; Yapı Mekaniğine Giriş, Ulaştırma Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Hidroloji, Mühendis Bilgilendirme Yöntemleri, İstatistiksel Yöntemler, Trafik Mühendisliğine Giriş, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği,

4. yılında; Temel Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Betonarme, Yapım Mühendisliği ve İşletmesi, Su Kaynakları Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapı Tasarımı derslerini almaktadırlar.

Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “İnşaat Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. En yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. Kendi işyerini açabilirler.

Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır. Ancak yeni üniversitelerin açılması ve üniversitelere göre farklılık gösteren eğitim olanakları nedeniyle yeni mezun olan inşaat mühendislerinde işsiz kalma olasılığı daha fazladır.

İnşaat Mühendisleri Odası Yayınlarından edinilen bilgiye göre ülkemizde inşaat mühendisliği eğitimi gören kadın sayısı oldukça azdır. İnşaat mühendisi olarak görev yapan bayanların büyük çoğunluğu da büroda proje mühendisliği yapmaktadır.

İnşaat sektörü devamlı gelişim ve ilerleme içinde olduğundan gelişen teknolojinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca uzmanlaşma (köprü, baraj, otoyol, bina inşaatı) ve bilgisayar kullanımı artmaktadır. Deprem ve diğer tabii afetler göz önünde bulundurularak yapılaşmaya gidilmesi inşaat mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir.

Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuş ve bu kapsamda Avrupa’daki İnşaat Mühendislerinin eğitim düzeylerinin eşitlenmesi çalışmaları için ön hazırlık yapılmaktadır. Bu amaçla da mezuniyet sonrası eğitimle sertifikalı mühendislik uygulamasının işler hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mezuniyet sonrası tecrübe ile katılınılan teknik toplantı, mesleki seminer ve sempozyumlar göz önünde bulundurularak uzmanlardan oluşan bir komite önünde sözlü ve yazılı bir şekilde sınav yapılarak bu sertifikanın elde edilmesi düşünülmektedir.

Büyük inşaat firmaları özellikle son yıllarda yurt dışında da ihale almaktadırlar. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında görev yapan inşaat mühendisleri de vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

Özel işyerlerinde çalışanlarda ise kazanç, tecrübeye ve bölgelere göre değişmektedir. Genellikle büro görevi yapanlar asgari ücretin dört katı kadar, şantiye mühendisliği yapanlar asgari ücretin sekiz katı kadar, yabancı dil, bilgisayar ve deneyimi olanlar ise asgari ücretin dokuz katı kadar ücret alırlar.

Kendi işyerlerini açarak müteahhitlik yapanlarda ise ücret yapılan işe göre değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitiminden sonra yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve büyük firmaların açtığı mesleki eğitim kursları vardır. İnşaat Mühendisleri Odası ihtiyaca göre sık sık çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Meslekte uzmanlaşma imkanı oldukça fazladır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde;

- Yapı Malzemesi,
- Yapı İşletmesi,
- Deprem Mühendisliği,
- Geoteknik (Yer bilimleri),
- Ulaştırma ve Tatbiki Yapı Analizi,
- Mekanik ve Boyutlandırma,
- Hidrolik,
- Su Yapıları (Barajlar, bentler, dalga kıran),
- Yol, Demiryolu gibi alanlarda uzmanlaşmak mümkündür.

İlgili fakültede eğitimini bitiren kişi mühendis unvanı alır. Daha sonra Yüksek Mühendislik, Bilim Uzmanlığı, Bilim Doktorluğu eğitimiyle meslekte yükselme ve ilerleme mümkün olabilmektedir.

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel işyerlerinde çalışan inşaat mühendisleri deneyim ve yeteneklerine bağlı olarak zaman içerisinde yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Mimar,
- Jeofizik Mühendisi,
- Çevre Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

162-İNŞAAT TEKNİSYENİ

TANIM

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler,
- Kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenir, bu malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu inceler,
- Yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale eder, uyarıda bulunur, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak mühendise haber verir,
- İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazar,
- İnşaatla ilgili diğer konularda inşaat mühendisleri ve mimarın vereceği görevi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Şartname ve projeler,
- Bilgisayar,
- Testere,
- Keser,
- Rende,
- Mala,
- İskarpela,
- Şakül,
- Mastar,
- Terazi (su terazisi),
- Metre, mira, niva,
- Sürveyan defteri, ataşman ve röleve defteri, hesap makinesi gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve geometri konularına ilgili ve başarılı,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip,
- Başkaları ile iyi ilişki kurabilen,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Bedence güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk sahibi ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat teknisyenleri resmi kuruluşların inşaat bölümlerinde ve inşaat firmalarında çalışırlar ve görevlerini inşaat alanlarında yürütürler. Çalışma ortamı genellikle tozlu, bazen sıcak, bazen soğuktur. İnşaat teknisyeni ayakta çalışır ve işçilerin çalışmalarını denetler. Bu da insanlarla etkileşimde bulunmasını gerektirir. Görevde dikkatsizlik ve ihmal kazalara yol açabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitim yerleri, endüstri meslek liseleri, çok programlı liseler ve teknik liselerin inşaat ve yapı, Anadolu teknik liselerinin İnşaat bölümleridir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- İş Teknik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu olup, genel veya meslek liselerinin ortak hazırlık sınıfının (9 sınıf) sonunda meslek lisesine girmeye karar veren öğrenciler kayıt yaptırabilirler.
- Anadolu teknik liselerine ilköğretim okulunun 8. sınıfına devam eden, sağlık durumu girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda başarı sağlamış olanlar başvurabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıl, bu liselerin bünyesinde bulunan teknik liselerde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıldır.

9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. Eğitim süresince; Yapı Bilgisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Ölçme Bilgisi, Statik ve Yapı Hesapları, Yapı İşletmesi ve Mal Alma, Atölye, Bina Bilgisi, Betonarme, Su Yapıları, Yol Bilgisi, Bilgisayar, Yapı Tesisat Bilgisi derslerini alır ve uygulamalarını yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-GİPLOMA VE UNVAN


Endüstri meslek lisesi mezunları meslek lisesi diploması, Anadolu teknik lisesi mezunları teknik lise diploması alarak mezun olurlar. Unvanları ise "İnşaat Teknisyeni"dir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat teknisyenleri kamu sektöründe TC. Devlet Demir Yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belediyeler vb. işyerleri ile özel inşaat şirketlerinde iş bulabilirler.
Bu alanda iyi eğitim gören meslek sahiplerinin özellikle özel sektörde çalışma alanları geniştir.
Kamu kurumlarında teknik eleman olarak ve teknisyen unvanı ile çalışmak isteyenlerin iş bulma şansı azdır.
Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek sahiplerinin yurtdışında çalışma olanaklarını artırmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimlerinin 3. yılında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere işverence bir ücret ödenir. Yine pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayıp özel sektörde müteahhit yanında çalışan inşaat teknisyenleri becerilerine göre, en az asgari ücretle çalışmaktadırlar.

Kamu kuruluşlarında teknik eleman olarak görev yapan inşaat teknisyenleri bulundukları kadro, derece ve kademelerine göre belirlenen ücreti alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinden mezun olanlar, doğrudan ustalık sınavına girerler ve başarılı oldukları taktirde ustalık belgesi alabilmektedirler.

Meslek okulu mezunları, meslek eğitimi içerisinde yapıda yer alan betonarme demirciliği, doğrama, yalıtım vb. alanlardan birisini tercih ederek bu alanda uzmanlaşmaya gidebilmektedirler.

Meslek liselerinin inşaat ve yapı bölümlerinin birinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşım ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Raylı Sistemler Teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Yapı Öğretmenliği”, “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Sürveyanlık,
- Restorasyon teknisyenliği,
- Alt yapı teknisyenliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Meslekte çalışanların başlıca sorumlulukları:
- Bina ve yapıların projeye uygun yapılmasından ve uygun malzeme kullanımına nezaret etmekten,
- Çalışanlarla ilgili tekniker veya mühendisi bilgilendirmek ve direktiflerini yerine getirmekten,
- Çalışanların iş güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını takip ve kontrol etmekten sorumludurlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İSKUR Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü" 1983-Ankara Yayın No: 173,
- Endüstri Meslek Lisesi, Yapı Bölümü Meslek Dersleri Eğitim Programları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu 2005,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- MEB, 2001 – 2002 Öğretim yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Ankara – 2001,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

163-İŞLETME MÜHENDİSİ

TANIM

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar,
- İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar,
- İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir,
- Mühendislerle işletmeciler arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İmalat ve tasarımda kullanılan bilgisayarlar ve ilgili paket programlar,
- Rapido, pergel, gönye takımı gibi plan ve proje için gerekli malzemeler,
- Kumpas, mikrometre, metre vb. ölçme aletleri,
- Çalıştığı alanla ile ilgili özel aletler ve hammaddeler,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal düşünme yeteneğine,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
- Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
- Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı,
- Matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili,
- Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- Zamanı iyi kullanabilen,
- Başkalarıyla çalışabilen ve onlara güvenebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


İşletme mühendisi olmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi "İşletme Mühendisliği" programını tamamlamak gerekir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi "İşletme Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim boyunca işletme mühendisliği bölümünde;
- Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Mikro Ekonomi, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi, Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Para Kredi, Matematiksel Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Personel ve Ücret Yönetimi, Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, Gelişme Ekonomisi, İşletme Politikası başlıklı branş dersleri okutulur.
- Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme Mühendisliği” lisans diploması ve “İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletme mühendisleri sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika gibi kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler.

Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar.

İşletme mühendisliği Türkiye'de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde, büyük fabrikalarda üretim faaliyetleri ile işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit ettiği miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında işletme mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler.
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri Mühendisi,
- İşletmeci,
- İktisatçı,
- Yönetici,
- Denetici,
- Çalışma Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri Uzmanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İstanbul Teknik Üniversitesi Katalogu,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:29 #45
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

164-İŞLETMECİ

TANIM


İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran ve yöneten (işleten) kişidir.

A- GÖREVLER

İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir.
Genellikle işletmeci;
- İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,
- İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,
- İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,
- İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,
- Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayarlar,
- Basılı veya yazılı dokümanlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletmeci olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Sayısal düşünme yeteneğine,
- Organizasyon yeteneğine,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
- Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
- Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
- Matematik ve sosyal konulara ilgili,
- Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- Zamanı iyi kullanabilen,
- Ekip çalışması yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketi ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi hemen hemen tüm üniversitelere bağlı “İktisadi ve İdari Bilimler” , “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” fakültelerinin “İşletme” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlık ( EA-2)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşletme” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Banka ve Sigorta Yönetimi”, “Bankacılık ve Sigortacılık”, “Bankacılık”, “Bilgi Yönetimi”, “Bilgisayar Destekli Muhasebe”, “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama”, “Bilişim – Yönetim”, “Borsa ve Finans” “Dış Ticaret”, “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği”, “e-Ticaret”, “Emlak ve Emlak Yönetimi”, “Emtia Borsası”, “Endüstriyel Yönetim”, “Finans”, “Finans ve Muhasebe”, “Genel İşletme”, “Gümrük İşletme”, “İnternet ile Pazarlama”, “İş İdaresi”, “İşletme/İşletmecilik”, “İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi”, “İthalat-İhracat”, “Kooperatifçilik”, “Mağaza İşletmeciliği”, “Muhasebe”, “Orta Kademe Yöneticilik”, “Otel Yöneticiliği”, “Para ve Sermaye Yönetimi”, “Pazarlama/Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi”, “Sigortacılık”, “Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama”, “Tarımsal Kooperatifçilik”, “Tarımsal İşletmecilik”, “Tarımsal Pazarlama”, “Ticaret ve Yönetim”, “Turizm”, “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği” “Turizm ve Otelcilik”, “Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği”, “Turizm Yönetimi”, “Turizm ve Seyahat İşletmeciliği”, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İşletme” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince alınan dersler;
Birinci Sınıf;
Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Türkçe I, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, Psikoloji, Envanter ve Bilanço, İşletme Yönetimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi I, Yabancı Dil, Genel İktisat, Matematik.
İkinci Sınıf;
Türkçe II, İşletme Organizasyonu, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Ticaret Hukuku, Para ve Banka, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Beden Eğitimi II, Yabancı Dil II, Kamu Maliyesi, İstatistik.
Üçüncü Sınıf;
İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Makro Pazarlama, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Türkçe III, Vergi
hukuku II, Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi,
Üretim Yönetimi ve Sistemleri, Maddi Raporlar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III, Beden Eğitimi III, Yabancı Dil III.
Dördüncü Sınıf;
Türkçe IV, Sayısal Yöntemler, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İhtisas Muhasebeleri, Pazarlama Araştırmaları, Muhasebe Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Politikası, Kooperatifçilik, Muhasebe Denetimi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi IV, Beden Eğitimi IV, Yabancı Dil IV.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme” lisans diploması ve “İşletmeci” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.
- Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.
- İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.)
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
İşletmecilik mesleği, iş dünyası (yönetim, vergi, sigorta, finansman, ekonomi vb.) ile ilgili bir meslektir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında sağlıklı kararlar alınabilmesi için daha hızlı, daha sağlam ve daha sıkı bir bilgi akımı ve analizi zorunludur. Gelişen teknolojiyle birlikte işletmeciler teorik ve pratik bilgilerini bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleriyle çalışarak pekiştirmelidir. Gelecekte kendini teknik ve sosyal yönden geliştirebilmiş işletmecilere daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.
Meslek eğitimi verilen üniversitelerden bazılarında eğitim-öğretim ücretlidir. Bu ücretler yıllık olarak hesaplanmakta olup, üniversitelere göre farklılık göstermekte ve 2 ya da 4 eşit taksitle alınmaktadır. Burslu programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen burs İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrası ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedir. Bu ücretler işyerinin kamu ve özel kuruluş olmasına bağlı olduğu kadar kişisel başarılarla da yakından ilgilidir.
Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışanlar ilk göreve başlayışta normal olarak göstergelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Bu da asgari ücretin 2 katı civarındadır.
Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, öğrenim düzeyi (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- Ayrıca başarılı olanlar özel veya kamu kuruluşlarında en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükselebilirler.
- Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, muhasebeci, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İşletme Mühendisi,
- İktisatçı,
- Maliyeci,
- Çalışma Ekonomisti,
- Yönetici,
- Mali Müşavir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ANGİAD, Ankara Genç İşadamları Derneği "Ülkemizde Girişimcilik ve Risk Sermayesi" Hazırlayan: Hakan KARALAR,
- Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX Sayı: 1-2-1991,
- Eskişehir İTİ Akademisi Yayınları, "Yeni gelişmeler Karşısında İşletme Yöneticileri ve İşletme Eğitimi", Şanöz ALP, ANKARA-1972,
- KOSGEB, "Kendi İşinizi Kurabilirsiniz. Temel Kavramlar ve Öneriler", 1993-ANKARA,
- "İşletmecinin Dünyası" BİAR Eğitim Hizmetleri Departman Yayını,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


165-İSTATİSTİKÇİ

TANIM


Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar,
- İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar,
- Anketin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler,
- Anketi uygulayacak kişileri eğitir,
- Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,
- Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,
- Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,
- Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,
- Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştir.
- İstatistikçiler mevcut ve başkaları tarafından toplanan bilgilerin işlenmesi (sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi) aşamasında da görev yaparlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, istatistiksel paket programları,
- Hesap makinesi,
- İstatistik tablo ve cetveller.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İstatistikçi olmak isteyenlerin;
- Üstün düzeyde akademik yeteneğe,
- Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip,
- Derinliğine araştırmaya meraklı,
- Dikkatli, sabırlı,
- Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İstatistikçiler genellikle büroda bilgisayar başında çalışırlar. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı “Fen” ve “Fen-Edebiyat” fakültelerinin “İstatistik” bölümlerinde verilmektedir.
Meslek eğitiminin yapıldığı üniversiteler:
- Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi
- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
- Çukurova Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
- Fırat Üniversitesi(Elazığ) Fen Edebiyat Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Muğla Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İstatistik”, lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İstatistik”, lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,Bilgisayar Programcılığı,Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri“Kalite Kontrol”, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İstatistik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
- İstatistiğin işlevleri temel kavramları, değişkenler, yüzdeler ve oranlar,
- Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, eğitim çizimleri integraller, çok değişkenli fonksiyonlar,
- Vektör ve uzaylar, matrisler ve matris uzaylar, permütasyonlar ve determinantlar,
- Matrisler, determinantın özellikleri, hesaplaması, ilgili programlar,
- Diferansiyel denklemlerle ilgili bilgiler ve uygulamalar,
- Olasılık tanımı, örnek uzay kavramı, koşullu olasılık, değişken kavramı, yoğunluluk fonksiyonu yardımıyla mod, medyan, aritmetik ortalama ve varyasyon hesaplaması, tesadüfi değişken kavramı, kesikli ve sürekli dağılımlar, bileşik dağılımlar,
- Tesadüfi değişkenlerin toplamları ve dağılımı, merkez limit teorisi, basit tesadüfi örnekleme,
- Ortalamalar ile ilgili uygulamalar, basit düzeyde regrasyon analizi uygulamaları, zaman serileri, çoklu regrasyon analizi ve parametrik olmayan tekniklerle ilgili uygulamalar,
- Tahmin ve tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regrasyon ve korelasyon, varyans analizi,
- Örnekleme ve tamsayılar, örnekleme kuramının temel öğeleri, örnekleme tekniklerinin irdelenmesi,
- Simetri ve başlıklı ölçüler, normal dağılım işlevi, olasılıklı örnekleme dağılımları, kestirim, istatistiksel sınama,
- Araştırma çeşitleri, araştırmanın aşamaları, problem seçimi, kaynak tarama, veri toplama, analiz, sonuç, soru cetveli hazırlanması, anket tekniği, görüşme, anket değerlendirme,
- Bilgisayarın tanımı, sınıflandırılması, programlama olgusu, yazılım ve ürünleri, paket programı, akış şeması, basic programlama dili, kodlama giriş/çıkış komutları, fonksiyonlar, matrisler üzerinde işlemler, programlama elemanlarının istatistik uygulamalarda kullanımı, istatistikte kütük kullanımı ve uygulamaları,
- Cobol programlama dili özellikleri, program denetimi, giriş çıkış işlemleri, pascal programlama dili ve kullanımı,
- Çok değişkenli istatistik teknikleri ve testleri,
- Karar ve karar alma ortamları, istatistik karar alma kurumlarında karar alma yöntemleri,
- Zaman serisi tanımı, unsurlar, unsurların belirlenmesi,
- Karar kavramı ve istatistiksel karar alma ile ilgili bilgiler ve deney düzenleme,
- Ekonometri ile ilgili kapsamlı bilgiler, kalite, kalite kontrol, toplam kalite kontrolün tarihçesi, kontrol grafikleri, kabul planları, güvenilirlik,
- Kararlar ve modeller, doğrusal programlama ve model ile ilgili varsayımlar ve tanımlar, çözüm teknikleri, optimizasyon ile ilgili kavramlar ve optimizasyonun işletmelerde uygulanması, şebeke analizi, oyun teorisi, tamsayılı programlama,
- Bilimsel yöntem ve istatistiğin yeri, deney tasarım ilişkileri,
- Proje kavramı ve çalışmaları, proje değerlendirme yöntemleri projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi ve yöntem organizasyon açısından değerlendirilmesi,
- Halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve reklam, iletişim kavramları, kitle iletişim araçları, halkla ilişkilerde istatistiğin önemi, halkla ilişkiler kampanyalarından örnekler,
- Yönetime giriş, işletmenin yapısı, işletmelerde karar verme süreci, kararlarda maliyet giderleri ve talep çözümlemesi, kararlarda rekabet ve kar yaklaşımı,
- İktisat, iktisat teorisi ve politikası, değer ve fiyat teorisi, faktör fiyatlarının oluşumu, milli muhasebe ve milli hasıla, para teorisi ve para politikası, uluslararası ekonomi, iktisadi gelişme,
- Demografinin tanımı, demografinin tarihsel gelişimi, nüfus teorileri, nüfus politikaları, demografik bilgi kaynakları,
- Statik demografi, dinamik demografi, Türkiye'deki demografik bilgi kaynakları, hayat tabloları konularında eğitim alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İstatistik” lisans diploması ve "İstatistikçi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Bankalar, Emniyet Teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Üniversitelerin, istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak, ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler.
İstatistik mesleği günlük yaşantı ve birçok bilim dalı ile iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte biyoloji, işletmecilik, demografi, ekonomi, mühendislik, sağlık, sigortacılık, pazarlama ve tüketim araştırması, tıp, yöneylem araştırması, psikoloji, sosyal bilimler ve kalite kontrol alanlarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye duyulan gereksinim daha da artmaktadır.
Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirilmesinde istatistikçiler rollerini genişletmektedirler.
Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle istatistikçilerin çalışma alanları çok geniştir. Bilgisayar programcısı olarak çalışabilecekleri gibi analizler yapan planlama ünitelerinde, kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrolü aşamalarında, teknolojik gelişme aşamasında veya tarımla ilgili sektörlerde deney düzenleyici olarak görev alabilirler.
Gelecekte yasal değişiklikler sonucu kamu kurumları dışında istatistiki bilgi toplayan ve değerlendiren özel şirket ve danışmanlık bürolarının açılmasına izin verilmesi gündeme gelebilir.
Çalışmalarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve fonksiyonlarının artması meslekte kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi sırasında, herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

EĞİTİM SONRASI


Eğitimin tamamlanmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa göreve başlayanlar teknik eleman olarak 8. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar.
Özel kuruluşlarda ise çok daha yüksek ücretle çalışma olanağına sahiptirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler (şef, müdür yrd., müdür vb).
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Matematikçi,
- Sistem Analisti.

H- EK BİLGİLER

Matematiksel İstatistikçi: İstatistik biliminin matematiksel bazında araştırmaları yürütür, istatistiki çalışmaların metodunu tayin eder, ileriye dönük ekonomik ve istatistiki matematiksel hesaplamaları yapar.
Herhangi bir konu üzerinde meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel problemlerin çözümü için araştırma tekliflerini değerlendirir; olayları etüt eder, sebep sonuç ilişkilerini ortaya koyarak ortalama eğilimler üzerinde çalışır; olasılık, sonuç, varyans ve diğer matematiksel teorileri ispatlar, yeni istatistiksel metodolojiyi test eder ve düzenlemede bulunur; derlediği bilgiler ışığında metot tespiti yapar; bilgileri genelleştirir, teknik esaslara bağlar; anket ve analiz çalışmalarında kullanılacak formların dizayn çalışmalarını yapar; çok amaçlı sorular hazırlar; yapılacak çalışmaların mali yükünü hesaplar; çalışmalarda kullanılacak adam-saati tespit eder.
Uygulamalı İstatistikçi: Çeşitli konularda yorumlar yapmak için istatistiksel araştırmaları planlar ve yürütür, geliştirir, elde edilen istatistiki veriyi değerlendirir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

166-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda işitme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
İşitme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
- İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir,
- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
- Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,
- Okul araç-gereçleri,
- Bireysel ve grup işitme cihazları,
- Görsel araçlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilim konularına ilgili,
- İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşitme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Anadolu Üni. (Eskişehir), Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon), Fatih Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İşitme Engelliler Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümlerinden mezun olanlar ile Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Yabancı Dil alanlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, Odyoloji, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir.
Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşitme Engelliler Öğretmenliği ” lisans diploması ve “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.
Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler,
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği,
- Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile12.07.2004 ve119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- MEDAK Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- Anadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM),
- Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve
Şube Müdürlükleri

167-İTHALAT-İHRACAT MESLEK ELEMANI

TANIM

Uluslararası ticaret işlemlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev alan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurar, gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlar,
- Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder,
- Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimini gerçekleştirir,
- Yurt dışından alınan malın parasının (bedelinin) sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında tahsil edilmesini sağlamaya çalışır,
- Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- İthalat ve ihracatla ilgili mevzuat kitapları,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Büro malzemeleri, telefon, fax, bilgisayar, hesap makinesi vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İthalat-İhracat Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Ekonomi, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İthalat-ihracat elemanları büroda çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İş genellikle oturarak yürütülür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin meslek yüksekokulları "İthalat-İhracat " programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Sosyal Bilimler,
- Matematik,
- Yabancı Dil (İngilizce, Almanca vb.).

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden ve Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler; “İthalat-İhracat” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

İthalat ve İhracat alanında üniversitelerde verilen eğitimin süresi 2 yıldır.

I. yarıyıl: İktisat, İşletme, Muhasebe I, Temel Hukuk, İthalat Tekniği, Bilgi İşlem I, Kamu Maliyesi,
II. yarıyıl: Ticaret Hukuku, Uluslararası İktisat, Muhasebe II, Bilgi İşlem II, İhracat Tekniği, Vergileme Tekniği, İstatistik,
III. yarıyıl: İthalat Mevzuatı, Finansman Teknikleri, Kambiyo İşlemleri, Gümrük Mevzuatı, Uluslararası Pazarlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret İngilizcesi,
IV. yarıyıl: Dış Ticaret Muhasebesi, İhracat Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri, İthalat-İhracat Finansmanı, Dış İşlemlerde Teşvikler, Güncel Dış Ticaret Sorunları, Dış Ticaret İngilizcesi dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İthalat – İhracat” , ön lisans diploması ve “İthalat – İhracat Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir. Avrupa Birliğine girildiğinde bu meslek elemanlarına olan talebin artacağı düşünülmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneği ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-5 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME


“İthalat-İhracat” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme, Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararsı Ticaret ve Finansman lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Meslek elemanları bilgilerine, yeteneklerine ve iş tecrübelerine bağlı olarak çeşitli yönetim kademelerinde yer alabilirler. Firmalarda dış ticaret müdürü olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gümrük işletme teknikeri.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:30 #46
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

168-JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ

TANIM

Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri harita da çizgiler halinde gösteren kişidir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturur.

A- GÖREVLER

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisinin temel görevi proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır. Harita yapımı için öncelikle yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur ve jeodezik ölçümler yapılır. Tüm ölçmelerde son derece duyarlı aletler kullanılır. Arazide ekipler halinde çalışılarak yapılan jeodezik ölçümler bilgisayarlarla mm. Düzeyinde hesaplanır. Bu şekilde elde edilen koordinat ve detay bilgileri belli ölçekte çizilerek harita elde edilir. Harita yapımında çeşitli yöntemler kullanılabilir.

1) Fotogrametri Yöntemi: Bu yöntemde özel kameralarla arazinin uçaktan ve yerden fotoğrafları çekilir. Bu fotoğraflardan üç boyutlu arazi modeli elde edilerek bu fotografik görüntüler haritaya dönüştürülür. Bu modeller yardımıyla mühendislik projeleri hazırlanır.
2) Arazi Bilgi Sistemleri: Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çizgi-haritaların yerini, bilgisayarda oluşturulan arazi bilgi sistemleri almaya başlamıştır. Arazi bilgi sistemlerinde araziye ilişkin bilgiler sayısal olarak çok daha zengin bilgi deposu oluşturmaktadır. Araziye ilişkin her türlü düzenleme ve projelendirme daha isabetli ve kolayca bilgisayarda yapılabilmektedir. Bu sistemlerin yan ürünü olarak çizgi haritalar istenildiği anda otomatik çizim sisteminde üretilebilmektedir.
3) Yapay Uydular Aracılığıyla Ölçmeler: Klasik haritacılık uygulamalarını büsbütün değiştirecek bir gelişme de yapay uydularla yapılan ölçmelerdir. Bir anten yardımıyla yapay uydudan alınan sinyaller belirli bir prosedürle işlenerek antenin bulunduğu noktaların koordinatları elde edilebilmektedir.
- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak şehir, ilçe ve köylerin imar planlarının hazırlanmasında yardımcı olur, arazi ve arsa düzenlemelerini de gerçekleştirirler.
- Mesleğiyle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çelik şerit metreler,
- Elektronik takometreler,
- Elektronik teodolitler (ölçme aleti),
- Elektronik mesafe ölçerler,
- Nivo (yükseklik ölçen alet),
- Prizma (dik düşümleri ölçen alet),
- Jalon (noktalara dikilen alet) ve jalon sehpası,
- Minkale (açı ölçme aleti),
- Fotogrametri aletleri,
- Çizim aletleri,
- Plotter (bilgisayara verilen verileri harita çizimine dönüştüren alet),
- Stereo ve tek resim çekme makineleri,
- Aynalı ve mercekli stereo kaplar,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel yeteneğe sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
- Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
- Hem büroda ve laboratuarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Sabırlı, dikkatli gözlem yapabilen,
- Arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri iş yerinin durumuna göre topograflar, şehir (kent) plancıları, inşaat, ziraat, jeoloji, jeofizik, çevre, petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Harita mühendisleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, İnşaat Fakülteleri ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi (Kayseri),
- İstanbul Teknik. Üniversitesi., İnşaat Fakültesi (İstanbul),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik.-Mimarlık Fakültesi (Trabzon),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi (Samsun),
- Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi (İstanbul),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi., Mühendislik Fakültesi (Zonguldak).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik, Coğrafya, Fizik, Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin ilk yıllarında; Matematik, Tasarım, Geometri, Fizik, Kimya ve Kültür dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda Ölçme Bilgisi, Alet Bilgisi, Trigonometri, Yüksek Matematik derslerinde ağırlıklı eğitim verilir. Bu derslerin yanı sıra daha sonra yapılacak uygulamalarda kullanılacak bilgisayarlar için teknik çizim gibi dersler ve bazı hukuk dersleri de okutulur. Ayrıca, bu bölümde araştırma ve gelişme faaliyetleri için ayrılmış ileri teknolojik aletlerle uygulama yapılabilecek laboratuar olanakları da bulunmaktadır.
Eğitim süresince staj yapma ve bitirme ödevi (projeler) hazırlama zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” lisans diploması ve “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi " unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan kadastro, su, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendisinin çalışma alanlarını oluşturur.
Yurtiçinde çalıştıkları kurumlardan bazıları şunlardır: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler vb. Ayrıca özel sektörde müteşebbis veya mühendis olarak hizmet vermektedirler. Ülkemizin bugünkü harita mühendisi gereksinimi halen çalışmakta olanların en az üç katıdır. Ülkemizin uzun bir süre daha harita mühendisine ihtiyacı bulunmaktadır. Harita mühendisleri toplumsal konular ile iç içedir. Bir taşınmazın ölçümü ve kamulaştırılması, bir imar planının uygulanması, mülkiyetin korunması olayında devletin güvencesi altında olmak zorunluluğu vardır. Ayrıca yeryüzünün deseni sürekli ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu nedenle tamamlanan bir harita çok kısa bir zamanda güncelliğini yitirir. Değişikliklerin işlenmesi haritacılık için zorunludur. Bu nedenle harita mühendisinin işinin bitmeyeceğini ve sürekli olduğunu, gelişmeye her zaman açık olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların haritacılık alanında hem üniversiteye giriş oranlarının, hem de çalışma oranlarının çok düşük olduğu gözlenmektedir. Gerek kamu, gerek özel işverenler kadın harita mühendislerinin çalıştırılması konusunda oldukça çekimserdirler. Neden olarak arazide çalışma şartlarının çok ağır olduğu öne sürülmektedir. Oysa arazi çalışma şartlarının iyileştirilmesi eleman açığı olan bu alanda yetişmiş kişilerden faydalanılmasını sağlayacaktır.
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisleri Odasının yapmış olduğu çalışmalarda öğrencilerin harita mühendisliği bölümünü fazlaca tanımadığı ortaya çıkmıştır. Ancak son yıllarda özellikle işsizlik sorunu olmayan ender bölümlerden biri olması nedeniyle ve biraz daha tanıtım yapılmasıyla bu bölüme başvuru yapanlarda gözle görülür bir artış gözlenmiştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
Staj süresince staj yapılan kuruluştan belli bir miktar ücret alınması söz konusudur.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlar 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlarlar. Teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanmaktadırlar. Ayrıca özel hizmet tazminatı, arazi tazminatları da bulunmaktadır.
Özel işyerlerinde çalışanların ücretleri aldıkları projelere göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Yüksek lisans eğitimiyle meslekte uzmanlaşmak mümkündür.
Araştırma konuları da, tezlerde çok geniştir. Yeryüzüyle ilgili bütün alanlarda çalışmalar yapabilirler.
İşyerlerinde (Kamu-Özel) yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler.
Bölüm veya işletme yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Jeoloji mühendisliği,
- Çevre mühendisliği,
- Şehir ve bölge planlamacılığı,
- Mimarlık,
- İnşaat mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

169-JEOFİZİK MÜHENDİSİ

TANIM

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,
- Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,
- Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,
- Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar,
- Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,
- Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,
- Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,
- Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Elektromanyetik aletler,
- Grafik aleti,
- Fiziki ve elektrikli test cihazları,
- Pil, batarya, akım jeneratörü,
- Çeşitli çizim araç-gereçleri,
- Kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeofizik mühendisi olmak isteyen kimselerin,
- Üstün bir akademik yeteneğe sahip,
- Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,
- Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,
- Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci
olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Jeofizik mühendisliği eğitimi üniversitelerin “Mühendislik”, “Maden”, “Mühendislik-Mimarlık” fakültelerinde verilmektedir.
- Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi,
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fizik
- Coğrafya
- Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Jeoteknik Teknikerliği”, “Petrol Sondajı ve Üretimi”, “Sondajcılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeofizik Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.
Bu mesleğin eğitim programında, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır.
Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde ilgili kurumlarda staj yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimin başarı ile tamamlayanlara “Jeofizik Mühendisliği” lisans diploması ve “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları çok sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar ya özel sektörde iş aramak ya da kendi işyerini kurmak durumundadır.

Bu alanda işyeri kurmak araç-gereçlerin pahalılığı nedeniyle oldukça zordur. Meslek için gelecekteki istihdam durumu da pek farklı olmayacaktır. Ancak, ilişkili olduğu diğer dalların gelişmesi ile birlikte bu dal da gelişebilir. Özellikle belediyeler ve inşaat sektörü istihdam açısından gelişme gösterebilecek alanlardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Kişinin eğitim süresince herhangi bir ücret alması, kazanç sağlaması olanaklı değildir. Ancak, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan, karşılıklı - karşılıksız, burs veya kredi almak için girişimde bulunulabilir. Şartların uyması durumunda burs-kredi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI


Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis - idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2 - 3 katı kadar ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Jeoloji Mühendisliği,
- Maden Mühendisliği,
- Fizik Mühendisliği,
- Hidrojeoloji Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonuna (MEDAK) üye kuruluşlar,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

170-JEOLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM


Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,
- Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,
- Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır,
- Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,
- Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir,
- Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,
- Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,
- Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,
- Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Jeolog çekici, altimetre (yükseklik ölçer), pusula, lup (büyüteç), topografik harita,
- Laboratuar araç ve gereçleri,
- Topografik ölçüm aletleri,
- Çeşitli çizim araç-gereçleri,
- Uydudan çekilen yeryüzüne ait uydu fotoğrafları,
- Uçaktan çekilen yeryüzüne ait hava fotoğrafları,
- Sondaj makineleri,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
- İnceleme ve araştırma merakına sahip,
- Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide, şantiyelerde, çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak vb. ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları yaparlar. Büro ortamında harita okunması, çizilmesi ve araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar. Jeoloji mühendisleri arazi çalışmaları sırasında aylarca arazide kalırlar ve zaman zaman çadırlarda yaşarlar. Bu nedenle yaşamlarının düzenli olduğu pek söylenemez.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Jeoloji mühendisliği eğitimi aşağıda belirtilen üniversiteler bünyesindeki fakültelerin “Jeoloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

- Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi,
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi,
- Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Adana),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Erciyes Üniversitesi Yozgat Mimarlık Fakültesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Elazığ),
- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Trabzon),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Niğde Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi (Aksaray),
- Orta Doğu Tek.Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Denizli),
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Isparta),
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Van).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Jeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Jeoteknik Teknikerliği”, “Maden”, “Mermercilik / Mermer Teknolojisi”, “Petrol Sondajı ve Üretimi”, “Sondajcılık”, “Taş İşlemeciliği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeoloji Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitimin ilk yılında diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi fizik, kimya ve matematik dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda mühendislik dersleri ağırlıklı eğitim verilir.
- Eğitim sırasında staj vardır. Son sınıfta tez çalışmaları daha ağırlıklı devam etmektedir. Tez çalışmalarında başarılı olamayan öğrenci mezun olamamaktadır. Öğrenciler, staj çalışmalarını çoğunlukla kamu kurumlarında yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Jeoloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Jeoloji Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı daha iyi ve bilinçli kullanmamız ülke ekonomimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleşme sürecinde olan ülkemiz için sağlıklı imar projelerinin üretiminde Jeoloji Mühendislerinin görüşleri büyük önem taşımaktadır.

3213 sayılı Maden Yasası gereği jeoloji mühendisleri arama ve ön işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasında maden mühendisleri ile birlikte çalışmaktadırlar.

Son günlerde gündemde olan Yeraltı Suyu Yasası, Kıyı Yasası, İmar Yasası kanunlaştığı takdirde hem ülke ekonomisine büyük faydalar sağlanacak hem de jeoloji mühendislerinin işsizlik sorununun azaltılması beklenmektedir.
Kamu kurumlarında çalışanlar yoğun olarak Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. gibi kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Son yıllarda mezunlar arasında bankacılık sektörüne talep artmıştır. Yabancı dil, bilgisayara yatkınlık ve matematik bilgisi bu talebin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu konuda en büyük etkenlerin işsizlik sorunu ve öğrencilerdeki motivasyon eksikliği olduğu vurgulanmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin işe girişlerinde hem kamu, hem özel kesim büyük ölçüde cinsiyet ayrımı yapmakta ve erkek elemanları tercih etmektedirler.

Jeoloji mühendisliğinde üniversiteye girişte bayanların oranı %20 civarında iken çalışma oranlarının çok düşük olduğu saptanmıştır. Gerekçe olarak, arazi ya da şantiye ortamında çalışma şartlarının bayanlara uygun olmadığı ileri sürülmekte ve işverenlerin kadın jeoloji mühendislerinin istihdamı konusunda oldukça çekimser oldukları gözlenmiştir. Ancak bu sorun yalnızca jeoloji mühendisliği alanına özgü olmayıp şantiye çalışmalarını gerektiren diğer mühendisliklerde de söz konusudur.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeoloji mühendisliği çok geniş çalışma alanı olan bir bilim dalıdır. İnşaat sektöründen madencilik, çevre, şehir ve bölge planlamaya kadar çeşitli çalışma olanakları bulunmaktadır. Baraj, gölet, köprü, tünel, yol ve insan yerleşimleriyle ilgili tüm altyapı ve inşaat projeleri, planlama faaliyetleri jeoloji mühendislerinin çalışma alanıdır. Mezun sayısına sınırlama getirilmesi, eğitimde kalitenin günümüzün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek düzeye yükseltilmesi ve jeolojik verilerin öneminin ve sağlayacağı ekonomik yararların anlaşılması işsizlik sorununu azaltacaktır.

Eğitim veren fakültelerin mezun sayısı mevcut kadroların üzerindedir. Ancak, eğitimde kalite farklılığı da gözlenmektedir. Gerek laboratuar ve teknik gereçlere sahip olmayan üniversiteler ve gerekse staj süresi (genelde kamu işyerlerinde) büro çalışması şeklinde geçtiğinden, öğrenciler, piyasanın istediği düzeyde yetiştirilememektedir.

Bazı üniversitelerde uygulamaya konulan uydu teknolojileri (uzaktan algılama) ve coğrafi bilgi sistemleri jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi görmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konuda yetişmiş elemana ihtiyaç olacağı dikkate alındığında bilgisayar uygulamaları ve mesleki bilgi ve becerileri gerektiren bu sektörde önemli iş potansiyeli bulunmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir

G - MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. İşletme yöneticisi olabilir, İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetlerde yönetim kadrolarında görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,
- Meteoroloji Mühendisliği,
- Maden Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği,
- Çevre, Ziraat Mühendisliği,
- Jeofizik Mühendisliği.

H- EK BİLGİLER

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Jeoloji Mühendisleri Odası ve DPT verilerine göre, 1980'li yıllara kadar mezun olan jeoloji mühendislerinin iş bulma olanağı oldukça genişti. Ancak 1980'li yıllardan sonra üniversite sayısının artması ile birlikte istihdam olanağında azalma gözlenmiştir. Yer kabuğunun gerek kendi yapısı gerekse, içerdiği zenginliklerin değeri, günümüzde özellikle ekonomi açısından büyük önem arz etmektedir. Artan dünya nüfusu karşısında giderek yetersiz kalan enerji hammaddelerine ve suya gereksinim, çevre sorunlarına karşı duyarlılık jeoloji mühendisliğini çok önemli bir konuma getirmektedir. Eğitim programlarında yeni teknolojilere, mühendislik uygulamalarına ve çevre konularına ağırlık veren programlar jeoloji mühendisliğinin geleceğini çok olumlu etkileyecektir. Bu doğrultudaki çalışmalar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) başlatılmış bulunmaktadır.

"Jeoloji, geniş anlamı ile yerkürenin güneş sistemi içindeki durumunu, onun fiziksel özelliği ve kimyasal bileşimini, iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile uğradığı değişiklikleri, yaklaşık 5 milyar yıllık süre içindeki oluşum ve gelişimini, canlıların ilk oluşumlarından bugüne kadar geçirmiş oldukları değişiklikleri inceleyen doğal bir bilimdir. Dar anlamda ise bütün yeryuvarın değil, özellikle ortalama kalınlığı 35 km. olan yerkabuğunu, onun organik ve anorganik gelişimini, iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikleri ve kapsadığı her çeşit yeraltı servetlerini inceleyen, araştıran bir bilimdir."

Jeoloji mühendisliği, yukarıda yapılan "Jeoloji" tanımı çerçevesinde; yerkürenin başlangıcından bugüne geçirdiği tüm değişimleri inceleyen; yerkabuğundaki maden yatakları, yeraltı suları, jeotermal kaynaklar, kömür, petrol ve doğalgaz gibi çeşitli yeraltı servetlerinin aranması, araştırılması ve oluşumlarının incelenmesi ile insan kullanımına hazır hale getirilmesi görevlerini fiilen yürüten; planlama-projelendirme-uygulama ve denetlemeyi yapan; baraj, tünel, yol ve insan yerleşimleri ile ilgili tüm altyapı-inşaat faaliyetlerinde jeoloji prensiplerini uygulayarak inşaat projesine baz teşkil edecek temel verileri sağlayan; çevresel etki değerlendirmelerinde temel görev üstlenen bir mühendislik dalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Jeoloji Mühendisleri Odası,
- Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni,
- Türkiye İş Kurumu Türk Meslekler Sözlüğü,
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
- Devlet Su İşleri,
- Ketin İ. 1982 Genel Jeoloji I. İ.T.Ü Kütüphanesi S.1096,
- İller Bankası Genel Müdürlüğü,
- Meslek elemanları.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:30 #47
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

171-JEOMORFOLOG

TANIM

Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

A- GÖREVLER

Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir.

- Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptar,
- Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun olup olmadığını inceler,
- Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim yerlerini belirler,
- Turizm Bakanlığı'nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar,
- Orman Bakanlığı'nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptar,
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan yararlanarak hava gözlemleri yapar,
- Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur,
- Hava ve Kara Kuvvetleri'nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar),
- Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Jeomorfolog olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
- Coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyan,
- Doğayı incelemeye istekli,
- Bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmayan,
- Ekip çalışmasından hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslekte kapalı ortamda (rapor, harita, grafik çizimi için) çalışıldığı gibi daha çok açık havada çalışılır. Doğayla iç içe çalışma gerektirdiğinden, ortam sıcak, soğuk, yağışlı, nemli, rutubetli, tozlu olabilir. Jeomorfologlar meslektaşlarıyla, topograflarla, sondörlerle, jeoloji mühendisleriyle, jeologlarla, maden mühendisleriyle, yöneticilerle ve yardımcı elemanlarla iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Coğrafya” bölümünde verilmektedir.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Fen – Edebiyat Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Balıkesir.Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Ege Üniversitesi (İzmir), Edebiyat Fakültesi,
- Fırat Üniversitesi (Elazığ), Fen-Edebiyat Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
- K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
- Harran Üniversitesi(Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Fatih Üniversitesi(İstanbul)Fen –Edebiyat Fakültesi,
- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi,

Coğrafya bölümünün son sınıfında öğrenciler iki branşa ayrılır. Son sınıfta fiziki coğrafya bölümünü seçen öğrenciler tezlerini vererek lisans eğitimini tamamlarlar ve "Jeomorfolog" unvanını alırlar.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji,
- Coğrafya,
- Jeoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Coğrafya” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Coğrafya ” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Coğrafya bölümünde ağırlıklı olarak görülen dersler:
- Klimatoloji (İklim Bilgisi),
- Vejetasyon (Bitki Bilimi),
- Jeoloji,
- Jeomorfolojidir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans diploması” ve “Jeomorfolog” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya öğretmeni olarak çalışabilirler.

Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur. Kısacası iş bulma olanakları pek kalmamıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince bir kazanç sağlanması söz konusu değildir. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Jeomorfologlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi ve teknik hizmetler sınıfından maaş alırlar. Maaşına ilaveten, almış oldukları ek göstergeler sayesinde göreve yeni başlayan bir Jeomorfolog net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı dolaylarında maaş alır.

G - MESLEKTE İLERLEME

Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları vardır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da yükselme olanakları vardır,

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, Jeomorfoloji Ana Bilim Dalında, Jeomorfoloji yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabildiği gibi, diğer üniversitelerin coğrafya ana Bilim dalı çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilir.

BENZER MESLEKLER

- Jeolog,
- Maden mühendisi,
- Coğrafyacı.

H- EK BİLGİLER

"JEOMORFOLOJİ"


Dünyanın yüz kısmındaki rölyef şekillerini saptamaya ve bunları açıklamaya çalışan bilim dalıyla uğraşan kişidir. Kısaca:
Jeo morfho loji - Yer şekilleri bilimi
Jeo morfho log - Yer şekilleri bilimcisi demektir.

Jeomorfoloji, yeri tetkiklerinde konu edinmiş olan doğa bilimlerinden biridir. Coğrafyayı, yeryüzündeki rölyef şekillerini, su ve hava üzerindeki iklim olaylarını, bitki, hayvan ve insan topluluklarını ve bunlar arasındaki etki ve tepkileri saha ve zaman içersinde incelediği için bir doğa ilmidir. Jeoloji, yer kabuğunun oluşumu ve aşınımı ile uğraşan bir tabiat bilmi olmakla beraber, sahası, yer ve zaman bakımından daha derin olduğu için coğrafyadan ayrılır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

172-KAMERAMAN

TANIM

Kameraman, stüdyo ve naklen yayın çekimlerini, yönetmenin veya yapımcının yönlendirmesine bağlı olarak kamera kullanım tekniği, estetik ve kompozisyon görüş ve bilgisiyle birleştirerek gerçekleştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Çekim öncesi yönetmen veya yapımcıyla ön çalışma gerçekleştirir,
- Kullanılan malzemeleri çekime hazırlar; uygun objektifi seçer; netlik ayarlarını yapar,
- Çekim sırasında, ses ve ışık koordinasyonunu sağlar,
- Film ve canlandırma kamerasını kullanır,
- Yönetmen, yapımcı veya muhabirin direktifleri doğrultusunda film veya video çekimlerini yerinde, zamanında ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirir,
- Çekim bittikten sonra stüdyoda, monitörler (küçük ekranlı televizyon) yardımıyla kayıtları kontrol eder,
- Gerektiğinde ve çekim yanlışlıklarında yönetmeni bilgilendirerek, kaydın yenilenmesini sağlar,
- Çekim sonrası kameranın gerekli temizlik ve bakım işlerini yapar, arızaları ilgili yerlere bildirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli tipte kameralar,
- Film, filtre ve çekim kartları,
- Objektif temizleyici, alkol, samur fırça,
- Monitörler,
- Kamera altlıkları, batarya, objektifler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Genellikle ayakta çalışır, çekimler sırasında zaman zaman yürüme, dönme, eğilme, çömelme, diz çökme, taşıma, uzanma gibi fiziki faaliyetlerde bulunur.
- Çekimlerin kontrolü aşamasında oturarak çalışabilir.
- Çalışırken her iki el ve parmaklar kullanılır.
- Dilin fiziksel işlevi (konuşma) yanında, görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olmaları gerekmektedir.
- Kameramanlık, genel akademik yeteneğin yanı sıra, el ve parmakları ustalıkla; gözü ve eli eşgüdümlü kullanabilme; renkleri ayırdedebilme; olaylar ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, estetik bir görüşe sahip olma, gibi beceri ve yetenekleri gerektirmektedir.
- Bu mesleğe atılmak isteyen kimseler yaratıcı, girişken ve işbirliğine açık kişilik yapısına sahip olmalıdırlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kameramanlar, çalışmalarını hem kapalı mekanlarda (stüdyolarda ve çok değişken ortamlarda çalışmaları söz konusu olabilmektedir) hem de açık havada yürütürler. Kameraman görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunma ve görevini eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. İş hem aletlerle, hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Hareketli bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler. Çalışma saatleri düzenli değildir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol meslek yüksekokulu “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” bölümünde verilmektedir.
Ayrıca TRT veya özel televizyon kuruluşları hizmet-içi eğitimlerle kameraman yetiştirmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin Baskı(Ofset Baskı-Tipo Baskı), Cilt ve Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Dizgi, Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Klasik Ciltçilik, Matbaa/Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Reprodüksiyon ve Klişe, Tasarım Teknolojisi/Tasarım ve Teknolojisi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, Radyo Televizyon/ Radyo-Televizyon Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Resim(Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi) bölümlerinden mezun olanlar “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
Hizmet-içi eğitim veren kuruluşların koşulları değişkenlik göstermektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

- Meslek yüksekokullarında liseden sonra 2 yıl,
- Eğitimleri süresince öğrenciler, Karanlık Oda Teknikleri, Fotoğraf Tasarımı, Sensitometri, Temel Fotoğraf Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf ve Sinema Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İl.ve İnk.Tarihi, Çekim Teknikleri, Deneysel Fotoğraflar, Kamera Teknolojisi, Belgesel Fotoğraf, Kadraj Estetiği, Aydınlatma, Temel Gazetecilik, Proje, Bilgisayar, Gazetecilik Uygulaması, Fotoğrafrafik Tasarım, Yönlendirilmiş çalışma, Kurgu gibi meslek derslerini alırlar. Meslek derslerinde öğrencilere

- "Kameramanlığa" yönelik, kamera kullanımı, bakış açıları, ışık düzeni ve yeterliliği, lens ayarları, ışığın gelişi ve kullanımı ile montaj konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca, eğitimleri süresince öğrencilerin staj yapmaları da öngörülmektedir.
- Okulda eğitim sırasında branşlaşmaya gidilmemekte, mezunlar: kameraman,Işıkçı veya montajcı olarak çalışma hayatına yönelebilmektedirler.
- Öğrencilerin 45 gün staj yapmaları zorunludur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Meslek Yüksekokullarının “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, ön lisans programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kameramanların iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

- Kameramanlar, televizyon programı yapım ve basın-yayın sektöründe; kamu ve özel TV kanallarında, film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler.

- Bayanların kameraman olarak çalışma oranları oldukça düşüktür. Bu sektörde daha çok montajcı olarak yer almakta veya eğitimlerine devam ederek, görüntü ses yönetmenliği, stüdyo şefliği gibi alanlara yönelmektedirler.

- Meslekte, özellikle yayıncılık ve sinema sektöründeki gelişmeler ile mesleki eğitim yerlerinin sınırlı olması göz önüne alındığında, işsiz kalma riski bulunmamaktadır.

- Kameraman olarak çalışmalarına, herhangi bir nedenden ötürü devam edemeyenler; montaj ve ışık düzenleme alanlarına yönelebilirler.

- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık mezunu olan bir kişi Türkiye’de yaygın olarak çalışma imkanına sahip olduğu gibi televizyon ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkanları bulabilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
- Ayrıca ,Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.
- Öğrencilere staj uygulamaları sırasında işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek sağlanabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

- Kameramanlar yüksek ücretlerle çalışma olanaklarına sahiptirler, tecrübe arttıkça işin niteliğine ve işletmenin yapısına göre, ücrette artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- İletişim fakülteleri bünyesinde, istek olması halinde yeni geliştirilen kameralar ve bu alandaki yenilikler üzerine mesleğe uyum kursları açılabilmektedir.
- Kameramanlar, televizyon, video veya sinema filmlerinin birinde çekimlerini yoğunlaştırabilir, belirli tip kamera kullanımında uzmanlaşabilirler.
- “Fotografçılık ve Kameramanlık”, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde, Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik tasarımı, İletişim, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Televizyon Gazeteciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Montajcı,
- Işıkcı,
- Fotoğrafcı,
- Görüntü Yönetmeni,
- Sesçi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


Kameraman, sanat ve estetik ölçüleri içerisinde görüntü almaktan, kayıtların kontrol edilmesinden, mesleğiyle ilgili gelişmeleri izlemekten sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ
Dikkat edilmemesi halinde mekanik tehlikeler olabilmekte, elektrik çarpması ve zararlı ışınların olumsuz etkilerine maruz kalınabilmektedir.

İŞ KOLLARI
- Konaklama ve eğlence yerleri,
- Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- TRT Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Uzmanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
- Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- http// uzunyolmyo.kou.edu.tr

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Yerleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
173-KAYMAKAM

TANIM


Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir.

A- GÖREVLER

Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.

Başlıca görevleri:
- İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
- Valinin emirlerini uygular,
- İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
- Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
- Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kaymakam olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
- Yeniliklere açık, yaratıcı,
- İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip,
- Sürekli kendini geliştirme çabası içinde olan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emniyet çalışanlarıyla, askeri üst düzey yöneticilerle, memurlarla etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Görev yaptığı ilçe belirli sürelerde değişir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin ön eğitimi üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

Yukarıdaki fakültelerden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları durumunda İçişleri Bakanlığınca yapılacak Kaymakamlık sınavına girebilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- Mantık,
- Sosyoloji,
- Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin ön eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu lisans programlarını bitirenler doğrudan kaymakam olamamaktadırlar. Kaymakamlık mesleğine girebilmek için öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (KPSS) kazanmak gerekmektedir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir yarışma sınavı yapılmaktadır. Sınava girebilmek için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır.

Genel Nitelikler:
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum olmamak.
3- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.
4- Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
Özel Nitelikler :
1- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
2- Giriş sınavının yapıldığı yıl itibariyle, ay ve gün hesaba katılmaksızın 30 yaşını geçmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerinden sonra açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
3- Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyetli bulunmak ve bu hususlarda herhangi bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin sağlık kurullarından alınacak raporla belirtilmiş olmak.
4- Yapılacak soruşturma sonunda Mülki İdare Amiri olmaya engel teşkil edecek kişisel veya ailevi kötü sanı bulunmadığı kanıtlanmış olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin ön eğitiminde; Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyasal Politikaya Giriş, Çevre Sorunları, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Mahalli İdareler, Kamu Personeli Yönetimi, Kentleşme ve Konut Politikası, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Hukuk dersleri verilmektedir.

Sınav sonucunda kaymakam adayları, yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle üç yıllık staj devresine tabi tutulurlar.

* İl Merkez Stajı 1 ay,
* Bakanlık Merkez Stajı-1 3 ay,
* Kaymakam Refikliği Stajı 1 ay,
* Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı 1,5 ay,
* Bakanlık Merkez Stajı-2 4 ay,
* Yurtdışı Stajı 12 ay,
* Milli Güvenlik Stajı 1,5 ay,
* Kaymakam Vekilliği Stajı 8 ay,
* Kaymakamlık Kursu 4 ay.

Ancak, yukarıda belirtilen staj sıra ve süreleri o esnada mevcut kaymakam adaylarının sayısı, kaymakamsız ilçelerin sayısı ve mülkiye müfettişlerinin teftiş zamanları ile yurtdışında uygulanacak eğitim programının başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişik uygulanabilir

Kaymakam adayları, 6 aylık birinci il merkez stajını, kaymakam refikliğini (yardımcılığını) ve mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını tamamlayarak, görevde en az bir yılı doldurduklarında vali tarafından değerlendirilebilirler. Vali her adayın görevine karşı olan ilgisini, işine devam durumunu, kişiliği, bilgi ve becerisini, kaydettiği gelişmeleri, temsil kabiliyetini, halkla ilişkilerini, kılık-kıyafetini, refiki bulunduğu kaymakam ve mülkiye müfettişlerinin raporlarını göz önünde tutarak kanaatini olumlu ya da olumsuz şekilde İçişleri Bakanlığına yazılı olarak bildirir.

Olumlu sicil almış ve başarılı görülmüş kaymakam adaylarının bakanlıkça asaleti tasdik edilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlar mezun oldukları alana göre değişen lisans diploması ve unvan alırlar.
İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınav sonucunda kaymakam adayı 3 yıllık staj sonrasında başarılı olursa "Kaymakam" unvanını alır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sınavda kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra "Mahrumiyet Bölgesi" diye nitelenen 6. sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3., 2. ve 1'inci sınıf ilçelere kaymakam veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik makamına Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak ilçelerde veya İçişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatlarında çalışabilirler. Kaymakam ilçenin en büyük Mülki Amiridir.

Kaymakamlık mesleğine 24.11.1991 tarihine kadar sadece erkek elemanlar alınmıştır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikle bayanlar da kaymakam adaylığı sınavına kabul edilmiştir.

Türkiye'de ilçe sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak kaymakama duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrencilerde vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir.

Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

İlk göreve başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Çalışma süresi arttıkça aldığı ücret buna paralel olarak artmaktadır.
Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, temininde güçlük zammı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar alırlar.

Kaymakamlar, devlet memurları yasasına göre maaş ve yan ödeme almanın yanı sıra, kaymakam olarak bir ilçeye atandığın da bulunduğu derecenin bir üstündeki dereceden maaş alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kaymakam daha sonra vali yardımcısı ve vali olabileceği gibi üst dereceden bir başka yöneticiliğe atanabilir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı merkez örgütünde de görev alabilirler.

Kaymakamlar, vali yardımcısı, vali, müsteşar vb. idari kademelere yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Vali,
- Müfettiş,
- Yönetici,
- Hakim,
- Savcı,
- Müsteşar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- İçişleri Bakanlığı web sayfası,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- 23.03.1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete(R.G.)’de yayımlanan “Kaymakam Adayları Yönetmeliği” ve 15.08.2001 tarih ve 24494 sayılı R.G.de adı geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:31 #48
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

174-KİMYA MÜHENDİSİ

TANIM


Maddelerin kimyasal değişimlerini belirleyen koşulları inceleyen kimyasal madde üretecek tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER


- Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, maddelerde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler,
- Belli bir kimyasal maddeyi en ekonomik şekilde üretmek amacı ile kurulacak işletmenin projesini hazırlar,
- Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirler,
- Tesisin kuruluşunu denetler,
- İşletmenin verimli bir biçimde çalışması için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar,
- Kimyasal üretim için reçeteler hazırlar, maddelerin karışım ve bileşim oranlarının uygulama zamanlarını gösterir,
- Kimyasal madde üretimi için kullanılan yöntemlerin ayrıntılarını inceler,
- Kimya sanayiinde yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Çalışma alanına bağlı olarak çeşitli;
- Analiz cihazları,
- Laboratuar cihazları (gaz kromotografi, atomik absorsiyon),
- Kontrol sistemleri ve bilgisayarları kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne,
- Bilimsel meraka,
- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,
- Kimyasal maddelere karşı allerjisi olmayan,
- Matematik, fizik, özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Sorumlu, sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya mühendisleri, çalışmalarını genellikle laboratuar ortamında yürütürler. Zaman zaman kimyasal üretim yapılan tesislerde görevlerini gerçekleştirirler. Proje mühendisi olarak görev yapanlar mühendislik bürolarında, işletme mühendisi olarak görev yapanlar doğrudan işletme alanında çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı kokulu, sakin, sıcak ve temizdir. Tesislerdeki kontrol aşamasında ortam gürültülü, tozlu ve kokuludur. Kimya mühendisleri çalışırlarken laboratuar teknisyenleri, kimyagerler, biyokimyacılar, üretimle ilgili yöneticiler ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- Anadolu Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi (Ankara)-Mühendislik Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)-Mühendislik Fakültesi,
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)-Mühendislik Fakültesi,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)-Mühendislik Fakültesi,
- Ege Üniversitesi (İzmir)-Mühendislik Fakültesi,
- Fırat Üniversitesi (Elazığ)-Mühendislik Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi (Ankara)-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi Çorum Mühendislik Fakültesi,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara)-Mühendislik Fakültesi,
- İnönü Üniversitesi (Malatya)-Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul)-Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)- Kimya-Metalurji Fakültesi,
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi,
- Kocaeli Üniversite Mühendislik Fakültesi,
- Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,
- Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)- Mühendislik Fakültesi,
- Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Selçuk üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi,
- Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi,
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Kimya- Metalurji Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Kimya, Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kimya Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Kimya mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Boya Teknolojisi”, “İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi”, “Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi”, “Kâğıtçılık”, “Kimya”, “Kimya Teknolojisi”, “Kozmetik Teknolojisi”, “Lastik Teknolojisi”, “Lastik-Plastik”, “Metalürji Malzeme”, “Petrokimya”, “Plastik Teknolojisi”, “Rafineri”, “Rafineri ve Petrokimya”, “Selüloz ve Kağıtçılık” “ Selüloz ve Kağıt Teknolojisi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimin;
1. yılında; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Sayısal Bilgisayar Programlama, Teknik Resim,
2. yılında; Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri, Fizikokimya ve Laboratuarı, Yüksek Matematik, Analitik Kimya, Mühendislik Mekaniğinin Esasları, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Akışkanlar Mekaniği, Organik Kimya, Malzeme Bilgisi,
3. yılında; Mühendislik Ekonomisi, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Isı Aktarımı, Organik Kimya ve Laboratuar, Elektrik Mühendisliğine Giriş (seçmeli ders), Kütle Aktarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Matematiksel Modelleme, Aletli Analiz ve Laboratuar, Endüstriyel Kimya (seçmeli ders),
4. yılında; İnorganik Teknoloji, Reaktör Tasarımı, Kütle Aktarımı, Kimya Mühendisliği Tasarımı, Organik Teknoloji, Temel İşlemler Laboratuarı, Proses Kontrol, Kimya Mühendisliği Tasarımı II, Lisans Araştırma Projesi gibi dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya mühendisliği” lisans diploması ve “Kimya Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kimya mühendislerinin çalışma alanları çok geniştir. Endüstriyel tesisler, laboratuarlar, özel ve kamu proje büroları, ithalat ihracat büroları petrokimya, temel kimyasallar, şeker, otomotiv, gıda, çimento ve refrakter, seramik, ilaç, tekstil, boya, cam, metal, gübre, elektrik, lastik, denizcilik, savunma sanayii ve sağlık alanlarında, tasarım, işletme ve destek hizmetler veren birimlerde çalışabileceklerinden; işyerinin faaliyet alanına göre yaptıkları işler de şekillenmektedir.
Kimya mühendisleri ve kimya yüksek mühendisleri kimyasal veya fiziksel süreçlerin proje ve tasarımının yapılmasında, bu süreçlerin uygulanacağı sınai tesis ve ısı buhar santrali, arıtım tesisi gibi yardımcı tesisler ile her türlü yapıda katı, sıvı, gaz yakıtlar ile ilgili enerji, dönüşüm, dağıtım, taşıma ve depolama ile ilgili tesisatın fizibilite raporlarının hazırlanması, projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesinde görev alabilirler.
Kimyasal üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler. Kimyasal madde işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler, sorumlu müdürlüklerini yüklenebilirler. Her türlü mesleki danışmanlık, temsilcilik ve ticaret yapabilirler.
“Kimya Mühendisliği” bölümü mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK ) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Deri Teknolojisi Öğretmeni ve Kimya Öğretmeni olarak atanabilirler.
Kimyasal analiz laboratuarları ile her türlü kimyasal madde içeren (tarım ilaçları, kimyevi gübreler ve veteriner ilaçları dahil) mamullerin alım satımı ile pazarlamasını yapacak kuruluşlar, sorumlu müdür olarak kimya mühendisi veya kimyager çalıştırmak zorundadır.
Ülkemizde kimya sanayiinin gelişimiyle, kimya mühendisliği eğitimi alarak mezun olanların sayısı uyumlu değildir.
DPT verilerine göre 1967 yılında kimya mühendisi arz ve talebi denge halindedir. 1900 kimya mühendisi mevcuduna karşılık 1900 kişilik istihdam olanağı bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda eğitim politikasının değişmesi büyük bir işsizlik sorununu da beraberinde getirmiştir. 1972 yılında 3080 kimya mühendisinin 2000'i istihdam edilmiştir. İşsizlik oranı % 35'dir. Bu oran günümüze kadar büyüyerek gelmiştir. Bu oluşumda son yıllarda kimya sanayii yatırımlarının daha önceki dönemlerdeki değerlerinin altına düşmesi ve mevcut yatırımların yenileme yatırımlarına yönelik olmasının da etkisi büyüktür.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Son yıllarda endüstriyel yatırımlardaki azalmaya paralel olarak işsizlik oranı da giderek yükselmektedir. Eğitim veren fakültelerin mezun sayısı piyasanın ihtiyacının çok üzerindedir. Ayrıca eğitimde kalite farklılığı da çok fazladır. Gerekli laboratuar ve teknik gereçlere sahip olmayan üniversiteler ve staj yeri bulmada çekilen güçlükler nedeniyle öğrenciler piyasanın istediği düzeyde yetiştirilememektedir. Özellikle son yıllarda staj yeri bulmakta güçlük çeken öğrencilere Kimya Mühendisleri Odası yardımcı olmaktadır.
Kimya mühendisliği çok kapsamlı bir meslek dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler karşısında çok dinamik bir yapıya sahiptir. Mezun sayısına sınırlama getirilmesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sanayileşmeye gerekli önemin verilmesiyle istihdam alanı canlı tutulabilecek bir meslektir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında denetim işlemleri genellikle kimya mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, meslek elemanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da çalışabilmektedirler.
Ülkemizde kimya mühendisleri genellikle sanayinin ve kimya endüstrisinin geliştiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, İçel, Bursa, Gemlik, Yalova gibi yörelerde çalışma alanı bulabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve bazı kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kimya mühendisleri kamu kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfından maaş almakta olup, işe ilk başlayan bir kimya mühendisi asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücretle çalışmaktadır.
Özel sektörde ise ücret çalışılan işyeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle mümkündür. Yüksek lisans ve doktora programları ders yükümlülükleri ile birlikte bir tez hazırlanmasını içerir. Doktora programında ayrıca bir yeterlilik sınavı vardır. Araştırma konuları çok geniştir. Yürütülmekte olan tezler geniş bir alanı kapsamaktadır.
Isı, kütle ve momentum aktarımı ile ilgili çalışmalar, proses tasarımı ve kontrolü, reaksiyon mühendisliği ve kataliz, malzeme bilimleri, polimerler, zeolitler ve kompozitler, membran ayırma işlemleri, biomalzemeler, enerji üretimine ilişkin konular, kömür yanması, sıvı yakıtlar, petrol rafinasyon ürünleri, proses endüstrilerinde enerji ekonomisi vb. gibi konularda yüksek lisans eğitimiyle meslekte uzmanlaşmak mümkündür.
İşyerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler bölüm veya işletme yöneticiliğine kadar yükselebilirler. Özellikle petrokimya, boya, gübre ve tekstil alanlarında yönetici olmak mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Çevre Mühendisi,
- Metalurji Mühendisi,
- Petrol Mühendisi,
- Gıda Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Kimya Mühendisliği Dergileri,
- TMMOB-Kimya Mühendisleri Odası,
- 17. Dönem Çalışma Raporu 1990-1991 TMMOB-Kimya Mühendisleri Odası,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kataloğu,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

175-KİMYA ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kimya öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Doğal bilimler özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
- Gözlem ve deney yapmayı seven,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Kimya öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kimyasal madde kokulu, biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Kimya Öğretmenliği'' bölümlerinde verilmektedir.

- Atatürk Üniversitesi ( Erzurum), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir), Necatibey Eğitim Fakültesi
- Boğaziçi Üniversitesi ( İstanbul), Eğitim Fakültesi
- Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır), Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir), Buca Eğitim Fakültesi
- Gazi Üniversitesi ( Ankara), Gazi Eğitim Fakültesi
- Hacettepe Üniversitesi ( Ankara), Eğitim Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon), Fatih Eğitim Fakültesi
- Marmara Üniversitesi ( İstanbul), Atatürk Eğitim Fakültesi
- Ondokuzmayıs Üniversitesi(Samsun)Eğitim Fakültesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fak.
- Selçuk Üniversitesi ( Konya), Eğitim Fakültesi
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van), Eğitim Fakültesi

Ayrıca, Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisliği bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen bilimleri ( Fizik-Kimya-Biyoloji),
- Matematik,
- Türkçe

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kimya Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Teknik Bilimler” alan/kol/Bölüm mezunları ile meslek liselerinin “Kimya” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp“Kimya Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;

Genel Kimya, Kimyada Matematiksel Yöntemler, Genel Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya Laboratuarı, Genel Fizik Laboratuarı, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Analitik Kimya Laboratuarı, Genel Biyoloji Laboratuarı, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik, Organik Kimya, Kimyasal Termodinamik, Elektrokimya, Kimyasal Kinetik ve Fotokimya, Koloit Kimyası, Kimya Araştırma Teknikleri, Organik Kimya Laboratuarı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atom ve Molekül Yapısı, Çekirdek Kimyası, Besin Kimyası, Biyokimya, Organik Tepkimeler, Endüstriyel Kimya, Enstrümantal Kimya, Kimya Öğretimine Hazırlık ve Seminer,Bitirme Tezi, Bilgisayar, Fizikokimya Laboratuarı, Özel Öğretim Yöntemleri, Seçmeli Eğitim Dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi derslerini okurlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya Öğretmenliği” lisans diploması ve “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kimya öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
- Ayrıca Kimya, İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya bilimlerinin teorik ve uygulamalı meslek derslerine girerler.
- Ülke nüfusundaki hızlı artış beraberinde yeni okullara ihtiyacı da arttırmaktadır. Buna koşut olarak kimya öğretmenlerinin de iş bulma şansı artmaktadır.
- Kimya Öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI


- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
- MEB'ca yapılan sınavı kazanmaları durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kimyagerlik,
- Kimya Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

176-KİMYA TEKNİSYENİ

TANIM

Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde her türlü kimyasal analizin ön hazırlıklarını yapar,
- Laboratuar uygulamaları için gerekli levha, şema, model, grafik, resim ve deney malzemelerinin hazırlıklarını yapar,
- Üretim sürecinde hammadde, yarı mamul madde ve mamul maddenin kalite kontrolünü laboratuarda çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak gerçekleştirir,
- Gözlem ve deney sonuçlarını kaydeder, sonuçları çizelgelere aktarır,
- Laboratuar araçlarının bakım ve onarımını yapar, güvenlik önlemlerini alır. (Musluk, gaz, elektrik kontrollerini yapar.),
- Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolanmasını sağlar ve depo kayıt defterini tutar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Aşağıdaki laboratuar araç ve gereçlerini kullanır;
- Cam gereçler (deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, mezür, beher, erlen, baget, geri soğutucu, santigrat derece),
- Porselen gereçler (havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan),
- Cihazlar (etüv, külfırın, santrifüj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, gaz ve sıvı kromatografisi),
- Kimyasal maddeler (sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, organik ve inorganik bazlar, tuzlar, saf su vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini bir noktaya uzun süre toplayabilen,
- Ayrıntıyı algılayabilen,
- Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan,
- Kimyasal maddelere karşı allerjisi olmayan,
- Bedence sağlam ve güçlü (özellikle koku alma duyusu gelişmiş, renk körlüğü olmayan)
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya teknisyenleri; kimyasal maddelerle mamul ve yarı mamul üreten endüstriyel fabrikaların veya hastanelerin laboratuarlarında görev yaparlar. Görev yeri çok temizdir, ancak kimyasal madde ve zehirli toksit kokusu içerir. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlara, kesiklere, ateş ve kimyasal madde yanıklarına, radyoaktif maddelere maruz kalabilirler. Kimyasal maddelerden dolayı zehirlenmeler olabilir. Kişi verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür. Ancak zaman zaman mühendis, tekniker ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik, Endüstri meslek liseleri ve Çok Programlı liselerin "Kimya" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen Bilgisi,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Endüstri meslek liseleri ile çok programlı liselere girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.
Teknik liselerin "Kimya" bölümünde okuyabilmek için endüstri meslek liselerinin birinci sınıfını okuduktan sonra belli derslerden başarılı olmak gerekmektedir.
Anadolu Teknik liselerine girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl açtığı merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi, endüstri meslek ve çok programlı liselerde 4 yıl, Teknik liselerde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 1. yıl yabancı dil eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
Meslek eğitiminde öğrenciler, lise genel kültür dersleri yanında, Temel Kimya, Temel Kimya Laboratuarı, Meslek Hesapları, Anorganik Sınai Kimya, Organik Sınai Kimya, Analitik Kimya (Nitel), Analitik Kimya (Nicel), Organik Kimya ve Uygulaması, Biyokimya ve Uygulaması, İşletme Bilgisi, Analitik Kimya Laboratuarı, Analitik ve Enstrümantasyon Laboratuarı, Anorganik Kimya, Anorganik Kimya Laboratuarı gibi meslek dersleri alırlar. Meslek derslerine ilişkin açıklamalar "H- Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimi sonunda mezun olanlara "Teknisyen" unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Kimya teknisyenleri kimyasal maddelerle mamul veya yarı mamul ürünler üreten (çimento, cam, kil, seramik, azot-gübre, demir-çelik, şeker, yağ, sabun, boya, selüloz, plastik elyaf, gıda, petrol, tekstil vb.) endüstri alanlarının araştırma, geliştirme ve kontrol laboratuarlarında,
- Hastanelerde ve özel klinik laboratuarlarında,
- İl hıfzısıhha kuruluşlarında,
- Belediye laboratuarlarında,
- Kamu kuruluşlarının laboratuarlarında,
- Sağlık kuruluşu bulunan bankalarda çalışabilirler.

Endüstriyel alanlar gelişme halinde olduğundan bugün ve gelecekte kimya teknisyenliği mesleğine olan talebin artacağı söylenebilir.
Kimya alanında her gün yeni gelişmeler ve buluşlar olmaktadır ve meslekte sürekli yenilikler mevcuttur. Ayrıca bu meslekte kullanılan araç-gereçlerde de değişiklikler olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni alet ve cihazların kullanıldığı gözlenmektedir. Bazı ölçüm ve testlerin bilgisayar yardımıyla yapılmasına başlanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince öğrenci pratik eğitim yaptığı işletmede aylık olarak asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret alır. Bu ücret öğrencinin çalışması karşılığı olup, işveren tarafından ödenir. Bunun haricinde öğrenci eğitim süresince herhangi bir kazanç elde etmemektedir.

EĞİTİM SONRASI


- Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.
- Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek Liselerinin Kimya bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Deri İşleme Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Dericilik, Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, , Lastik-Plastik, Maden, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, meslek liselerinin kimya bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Kimya Öğretmenliği Lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek yüksekokulu "Kimya" programını bitirenler "Kimya Teknikeri", fen-edebiyat fakültesi "Kimya" programını bitirenler "Kimyager", mühendislik fakültelerinden mezun olanlar "Kimya Mühendisi" unvanını alırlar.

BENZER MESLEKLER

- Kimyager,
- Kimya Teknikeri,
- Biyolog.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


- Hatalı ve dikkatsiz çalışma sonucu, kullanılan hassas aletlerin zarar görüp yanıltıcı değerler vermelerine neden olmamaktan,
- İşletmede örnek alma ve değerlendirmede hata yapıp hatalı üretime neden olmamaktan,
- Üretimden sorumlu olanlara, test ve analiz sonuçlarını ileterek yardımcı olmaktan,
- Test ve analiz sırasında işletmede asit, boya vb. maddelerin yakınında bulunan kişilere zarar vermemekten,
- Amirin vereceği diğer işleri yapmaktan,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


- Çalışma ortamında kullandığı aletleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmalı,
- Deneylerin yapılmasında deney yapma talimatlarını bilmeli ve dikkatle uygulamalıdır.

DERS TANIMLARI

Anorganik Kimya: Anorganik bileşiklerin adlandırılması, anorganik bileşiklerin sentezi ve bu bileşikler arasındaki çeşitli reaksiyonları konu alan kimya bilimi dalıdır.
Anorganik Kimya Laboratuarı: Anorganik bileşiklerin sentez ve analizinin öğretilmesini içerir.
Meslek Hesapları: Kimyasal reaksiyonlardan yararlanarak stokiyometrik ilişkiler kurulmasını ve stokiyometrik ilişkilerden yararlanarak çeşitli kimyasal hesaplamalar yapılmasını kapsar.
Sınai Kimya (Anorganik): Endüstride kullanılan ve üretilen çok sayıdaki anorganik bileşiğin fazla miktarda ve ekonomik olarak üretimini kapsar.
İşletme Bilgisi: Değişik yapıdaki işletmelerin işlevleri hakkında bilgi sağlar.
Analitik Kimya (Nitel): Bilinmeyen bir kimyasal maddenin ne olduğunu (adını) bulmak için gereken teorik ve pratik bilgiler topluluğudur.
Analitik Kimya Laboratuarı: Bilinmeyen kimyasal bir maddenin ne olduğunu (adını) bulmak için gereken teorik ve pratik bilgiler topluluğudur.
Organik Kimya: Organik bileşiklerin adlandırılması, sentezlenmesi, yapıların aydınlatılması ve kendi aralarında reaksiyonları konu alan bilimdir. Genel olarak karbon kimyası olarak adlandırılır.

H- EK BİLGİLER

Analitik ve Sınai Kimya Laboratuarı: Çeşitli organik ve anorganik bileşiklerin analizlerini (nicel) kapsayan teorik ve pratik bilgiler topluluğudur.
Analitik Kimya (Nicel): Tanınmış bir kimyasal maddenin miktarının bulunmasına yönelik teorik bilgileri kapsar.
Biyokimya: Canlıların organizmalarını ve yaşamsal faaliyetlerinde rol alan enzim gibi faktörlerin işlevlerini araştırır.
Sınai Kimya (Organik): Endüstride kullanılan ve üretilen çok sayıdaki organik bileşiğin fazla miktarlarda ve ekonomik olarak üretimini kapsar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Türk Meslekler Sözlüğü-İŞKUR, Ankara, Yayın No: 190,
- Güncel Meslekler-TC Frankfurt Başkonsolosluğu-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşeliği 1992/1993,
- Tekstil İş Kolu-İş Gruplandırma ve Puan Planı-1986,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- MEB 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Klavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:32 #49
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

177-KİMYAGER

TANIM


Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Maddelerin niteliği ile saflık derecesini inceler,
- Bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler,
- Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşmasını araştırır,
- Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirir,
- Endüstriyel ürünlere ilişkin işlemleri geliştirici çalışmalar yapar,
- Tarım kimyası, ecza kimyası gibi uygulamalı alanlarda geliştirme çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Hassas terazi,
- Çeşitli ısıtıcılar,
- Tüpler, soğutucular, çeşitli balonlar, yıkama şişeleri, cam borular gibi laboratuar malzemeleri,
- Tutucular,
- Modern laboratuar cihazları,
- Analitik laboratuar cihazları (kromatograf ve spektrometreler).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimyager olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne,
- Bilimsel meraka sahip,
- Kimya, fizik ve biyoloji konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
- Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
- Gözlem verilerini bütünleştirebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Kimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuar ortamında yürütürler. Çalışma ortamı kokulu ve sakindir. Kimyagerler çalışırken biyokimyacılarla, kimya mühendisleriyle, eczacılarla, yönetici ve diğer elemanlarla iletişim halindedir. Dikkatli olunmadığı takdirde, yanık ve zehirlenmeler söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi üniversitelere bağlı Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat fakültelerinin “Kimya” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Kimya,
- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kimya” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programının tercih etmek gerekir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
“Biyokimya Teknikerliği”, “Boya Teknolojisi”, “Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Fermantasyon”, “Fermantasyon Teknikerliği”, “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknolojisi”, “İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi”, “Selüloz ve Kağıtçılık”, “Selüloz ve Kağıt Teknolojisi”, “Plastik Teknolojisi” “Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi”, “Kâğıtçılık”, “Kimya”, “Kimya Teknolojisi”, “Kozmetik Teknolojisi”, Petrokimya, “Lastik”, “Lastik Teknolojisi”, “Lastik-Plastik”, “Petrokimya”, “Rafineri”, “Rafineri ve Petrokimya” ve “Yağ Endüstrisi”, “Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince ilk yıllarda, Kimya, Fizik, Matematik gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise, kimyanın dalları olan; Organik Kimya, İnorganik Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya gibi alanlarda dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya” lisans diploması ve “Kimyager” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Günümüzde çok sayıda kimyager mezun olmakta, ancak yeterli iş alanı bulunmamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında teknoloji uygulamaları daha çok, batı teknolojisinin ve patentlerinin aktarımı ile olmaktadır. Bu nedenle kimyagerin konusu olan kimyasal araştırma süreçlerine duyulan gereksinim azdır. Teknoloji satın alan değil, üreten ülke konumuna gelmek için temel bilimlerde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Kimyager, petrol ve kömür ürünleri, kauçuk ve plastik, gıda maddeleri, kağıt ürünleri, metal endüstrisi, ilaç endüstrisi gibi alanlarda, daha çok uygulamaya dönük araştırma çalışmalarını yürütür.
Kimya Bölümü mezunları “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlarlarsa öğretmenlik yapabilirler.
Ülkemizde ise, daha çok; petrokimya, lastik, bitkisel yağlar, temizlik malzemeleri üretimi ağırlık kazanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI


Kamu kesiminde teknik eleman olarak çalışanlar, diğer üniversite mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlamaktadır. Ücretleri bugün için yaklaşık asgari ücretin 4 katı kadardır.
Özel kesimde çalışanlar ise, kazançlarını, işverenle yaptıkları sözleşme ile belirlerler. Özellikle iyi yetişmiş elemanların ücretleri dolgundur.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kimyagerler, yüksek lisans, doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında, üniversitelerde görev alabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alarak, ortaöğretimde Kimya Öğretmeni de olabilirler.
Bilimsel çalışmaya yönelme isteği taşıyanlar, lisans eğitimi sırasında iyi bir yabancı dil öğrenmelidirler.

BENZER MESLEKLER

- Eczacılık,

H- EK BİLGİLER

İŞ RİSKİ


Kimyagerler, riskli bir iş yapmaktadırlar. Bir ölçüde bedensel çalışma da söz konusudur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar,
- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar" 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

178-KONTROL MÜHENDİSİ

TANIM

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar,
- İşletilmesi için gereken malzeme ve teknik elemanı belirler,
- Sistemin kurulmasını sağlar, denetler,
- Mevcut sistemleri teknolojik gelişmelere göre yeniler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Kağıt, kalem, ampermetre, voltmetre, işaret üreteci, osiloskop, kontrol kalemi, pense, yan keski, iletken tel, tasarım için gerekli her türlü elektrik, elektronik ve mekanik malzeme,
- Bilgisayarlar, programlanabilir lojik kontrolörler (PLC), hesap makineleri, mikrokontrolörler, dijital işaret işleyiciler, sürücüler, robotlar vs.
- Kontrol mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kontrol mühendisi olmak isteyenlerin;
- Sayısal düşünme gücü yüksek olan,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
- Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kontrol Mühendisleri; işin planlaması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, kurulum aşamasında fabrikalar ve benzeri tesislerde, onarım ve yenileştirme aşamasında ise tesis ve atölyelerde çalışırlar.
Tesis ve atölye ortamındaki çalışma esnasında yürüme, ayakta durma, eğilme, diz çökme, dönme, tırmanma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunur. Büro ortamındaki çalışmalar esnasında ise, çoğunlukla oturarak çalışırlar.
Çalışırlarken meslektaşlarıyla, tesis sahipleri ve yöneticileriyle, bilgisayar, elektrik, makine ve elektronik mühendisleriyle, teknisyen, tekniker ve işçilerle işbirliği ve iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi “Kontrol Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci seçme sınavı’nda (ÖSS) “Kontrol Mühendisliği”
lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Kontrol Mühendisliği” lisans proğramı ile ilgili en az bir yüksek öğretim proğramını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Kontrol Sistemleri Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Kontrol Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. (Kontrol Sistemleri Teknolojisinin 2006 yılında eğitimi verilmemektedir.)

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitimin süresi 4 yıldır.
Programda okutulan belli başlı zorunlu dersler şunlardır; Matematik, fizik, kimya, lineer cebir, olasılık ve istatistik.
Meslek dersleri ise; Kontrol Mühendisliğine Giriş, Diferansiyel Denklemler, Malzeme, Elektrik Devre Temelleri, Elektroniğe Giriş, Elekromagnetik Alanlara Giriş, İşaret İşleme, Sistem Modelleme ve Simülasyonu, Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar, Elektroniğe Giriş Laboratuarı, Elektromekanik Enerji Dönüşüm Temelleri, Sayısal Sistemlere Giriş, Güç Elektroniği Devreleri, Geribeslemeli Kontrol Sistemleri, Elektrik Enstrümantasyon, Mikrokontrolör Tabanlı Sistemler, Kontrol Sistem Tasarımı, Robotiğe Giriş, Güç Elektroniği Laboratuarı, Servo Motörler, Kontrol Laboratuarı, Endüstriyel Otomasyon, Bilgisayar Kontrollü Sistemler, Bilgisayar Programlama, Kontrol Sistem Tasarım Projesi.
Öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda her yıl bir ay olmak üzere toplam iki ay staj yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kontrol Mühendisliği” Lisans diploması ve “Kontrol Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Her türlü üretim tesislerinde, tasarım, tesis ve işletim aşamasında görev alabilirler,
- Bir takım tasarım firmalarında mühendis olarak olarak görev alabilirler,
- Büyük işletmelerin AR-GE (Araştırma-Geliştirme) bölümlerinde görev alabilirler,
- Kendi tasarım firmalarını kurarak çalışabilirler.

Kontrol mühendisliği diğer mühendislik dalları kadar tanınan bir mühendislik dalı olmadığından, özellikle ülkemizde kontrol mühendislerinin işlerini elektrik mühendisleri ya da elektronik mühendisleri yapmaktadır. Buna rağmen yetiştirilen ve mezun edilen kontrol mühendisi sayısının azlığı nedeni ile şimdilik herhangi bir işsizlik sorunu yaşanmamaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.Bu staj döneminde işletmelerinde uygun görmesi halinde işletmenin ücretlendirme politikası doğrultusunda ücret alabilmektedirler. Bu ücretin miktarı her firmada farklı olmakla beraber net asgari ücrete yakındır.
- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca özellikle başarılı öğrencilere sağlanan burslardan yararlanabilirler.
- Üniversitelerde öğrenci asistan olarak görev alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kontrol Mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.
- Özel sektörde ise ücretler çalışılan işletme ve deneyime göre farklılıklar göstermekle beraber net asgari ücretin sekiz katına kadar ücret alabilmektedirler.

G- MERSLEKTE İLERLEME

- Kontrol Mühendisleri eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler.
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
- Sistem Mühendisliği,
- Mekatronik Mühendisliği.

H-EK BİLGİLER

SORUMLULUK


- Endüstriyel otomasyon ile ilgili konularda hesaplamaların doğru olarak yapılmasından, proje doğrultusunda imal, inşa, işletme ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamaktan, uluslararası kurallara uygun olarak tasarım ve doğru ve ekonomik üretim yapmaktan sorumludurlar.

- Yapılan tüm işlerde ulusal ve uluslararası norm ve standartlara uygun üretim yapılması beklenir.

İŞ GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI


Özellikle işletmelerdeki çalışma sırasında koruyucu güvenlik önlemleri alınmalı, elektrik çarpması ve mekanik tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.


I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İstanbul Teknik Üniversite Elektrik ve Elektronik Fakültesi, Kontrol Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri,
- Meslek Elemanları,
- Meslek Odaları,
- Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK),
- International Federation of Automatic Control (IFAC),
- ÖSYM 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Proğramları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 Dikey geçiş sınav kılavuzu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu (İTÜ Kontrol Mühendisliği Bölümü)
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

179-KUYUMCU

TANIM


Kuyumculuk, değerli maden ve taşlardan takı ve süs eşyası yapma sanatıdır. Kuyumcu ise; tüketici isteklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak tasarım yapan, altın, gümüş gibi kıymetli metal ve alaşımları eriterek döküm yapan, plaka veya tel haline getirildikten sonra, işleyerek ziynet eşyası meydana getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılacak süs eşyalarını (takıları) tasarlar ve resmini çizer,
- Yapılacak parçaya uygun kalınlık ve boyda metali seçer,
- Platin, altın, gümüş veya bunların alaşımlarını ergiterek, hazırladığı kalıba döker,
- Kalıptan çıkan parçalara, tasarıma uygun olarak, dövme, delme, basınç altında tutma, inceltme vb. yoluyla şekil verir,
- Tıraşlama, parlatma, temizleme yöntemleri ile ve kimyasal boyalarla yüzeyleri düzeltir,
- Parçaları bozulmuş takımları tamir eder,
- Altın alım satımı yapar.
- Kuyumcular, görevlerini gerçekleştirirken, kendi aralarında iş bölümüne gitmekte olup, bununla ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Tezgah,
- Küçük el aletleri; eğeler, penseler, çekiçler, keski ve makas, kıl testere, heştek takımı ve zımbaları, örs, düzdemir, oluklu demir, mengeneler, malafalar, raspa ve çelik kalemler, kaynak kabı ve çift pergel,
- Büyük elektrikli motorlu aletler; eritme ocakları, astar için silindir, tel için hadde, vakumlu döküm ocağı, tavlama ve mine fırını, lazer makinesi, zincir makinesi, freze, cila motoru, vibratör (yazı makinesi), presler,
- Kaynak takımı (şalome),
- Malzemeler ve kimyasal maddeler; testere kılı, freze uçları (füsurlar), zımpara (brasse), cila güderi, fırçalar (tel, kıl), asitler (kezzap, tuzruhu, zac yağı), boraks, asitborik, karbonat, güherçile, siyanür, mihenk taşı,
- Tartı ve ölçü aletleri; terazi, mikrometre, kumpas, cetvel, yüzük ölçüleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kuyumcu olmak isteyenlerin:
- Şekilleri algılama,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme,
- Bir resmin ayrıntılarını akılda tutabilme,
- Değişik mücevher modelleri tasarlayabilme,
- Tasarlanan modelleri çizebilme yeteneğine sahip,
- Dikkatli, sabırlı olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kuyumcular atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı sıcak ve madeni koku ile yüklü olabilir. Kuyumcular odasıyla, atölye personeliyle ve meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi Anadolu Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liselerinin “Kuyumculuk” bölümünde,
Anadolu Kız Meslek Liselerinin ve Kız Meslek Liselerinin “Kuyumculuk Teknolojisi alanı ” Takı tasarımı ve Takı Üretimi, dallarında Pratik Kız Sanat Okulları ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu meslek ve Anadolu Kız Meslek Liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan “Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme” sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
Endüstri meslek liselerine ve kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.
Mesleki Eğitim Merkezlerine Devam Edebilme şartları:
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Pratik kız sanat okulunda öğrenim görmek isteyenlerin ise ilköğretim çağı dışında olması,
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde öğrenim görmek isteyenlerin ise en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.
Pratik Kız Sanat Okulları’na gidebilmek için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Anadolu meslek ve Anadolu Kız Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
Kız Meslek/ Endüstri Meslek liselerinde eğitim süresi 3 4 yıl olup Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ise eğitim süresi 2 yıldır.
Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimin süresi 3 yıldır. Pratik Kız sanat okulunda 760 saatlik kurs programı uygulanmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde,bir günlük teorik eğitim okulda, dört günlük pratik eğitim işletmelerde verilmektedir.
- Endüstri meslek liselerinde 1. sınıfta temel bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler.
Mesleğin eğitimi süresince;
3308 Sayılı Yasa'ya göre kız meslek liselerinde 11. sınıfta, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde 2. sınıfta 3 gün işletmede, 2 gün okulda eğitim görmektedirler.
- Eğitimde, genel kültür derslerinin yanı sıra; temel sanat eğitimi, meslek bilgisi, takı tasarımı, Teknik Resim, Meslek Bilgisi, Ticaret Bilgisi, İş Güvenliği, Meslek Resmi, yazı, desen, teknik çizim, girişimcilik, işletme bilgisi, sanat etkinliklerini izleme, fotoğraf, kuyumculuk teknikleri ve uygulama (Atölye), takı tarihi dersleri öğretilir.
Çıraklık Eğitimi süresince:
- Teknik resim bilgisi alınır, basit parçaların yeterli görünüşlerini çizmeyi ve okumayı, kuyumculuk mesleğinde kullanılan standart makine elemanlarını ve görevlerini, çeşitli türdeki yüzük, zincir, madalyon, bilezik, gerdanlık gibi fantazi ziynet eşyalarının tasarımını yapmayı ve imal resimlerini çizmeyi, geometrik süslemeleri, kaynak yapmasını, süslemecilikte kullanılan stilleri, hat sanat çizimlerini teknik resim ve meslek resmi derslerinde öğrenirler.
- Meslek bilgisi dersinde ise; kuyumculuk ve süsleme sanatına ait köklü bilgiler alınır. Altın, gümüş, platin, gibi kuyumculukta kullanılan kıymetli metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bileşimlerin elde edilmesini ve kullanım alanlarıyla, yapılarını ve işlemelerine ait bilgileri öğrenirler. Altın ve gümüş kaynağı yapmayı, ayar yapmayı ve imal edilen malzeme üzerine ayar ve patentini vurmayı, kullanılan araç ve gereçlerle malzemeleri tanır ve öğrenirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Meslek liselerinde eğitimini tamamlayanlara "Meslek Lisesi" diploması ve "Teknisyen" unvanı verilir.
- Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve unvanı verilir.
- Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü ve pratik kız sanat okulu "Kurs Bitirme Belgesi" verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde, geleneksel metallerden yapılmış ziynet eşyasına gerek takı, gerekse tasarruf amacıyla büyük ilgi duyulması sonucu çok hareketli bir iç piyasa bulunmakta, özellikle bazı illerimizde bu alanda çok sayıda insan çalışmaktadır. Meslek elemanı bir başka kişinin yanında çalışabileceği gibi kendi adına işyeri de açabilir. Bu meslek, geçmişte daha basit el aletleri ile yapılırken, kullanılan aletlerde gelişmeler söz konusu olmuştur.

Kuyumculuk mesleğinde çalışanlar, sanat kültürünü gelecek kuşaklara sanat mirası olarak bırakacaklarından temel işlemleri ve değişiklikleri yakından takip etmek ve ustalıklarını sergilemek zorundadırlar. El kuyumculuğu atölyelerde yürütülmektedir. Altın kaplama işi seri üretim için yapılmaktadır.

Gelecekte teknolojik bilgilerle donanmış, ustalıklarını işledikleri parçalara yansıtan iyi yetişmiş uzman elemanlara ihtiyaç olacaktır. Meslek elemanlarının bir bölümü imalat alanında çalışırken, bir bölümünün satış konusunda çalıştığı görülmektedir. Az da olsa iki işi bir arada yürütenler de vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, 2. ve 3. sınıflarda işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
- Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

- Mesleki eğitim sonrasında, en az asgari ücret düzeyinde ücret alınmaktadır.
- Kazanç bir başka kişinin yanında çalışma veya kendi adına iş sahibi olma durumuna göre değişkenlik gösterir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinden mezun olanlar "Teknisyen" unvanı alırlar. Mezun olduktan sonra Mesleki Eğitim Merkezinde girdiği sınavda başarılı olduğu takdirde “ustalık” belgesi alabilmektedirler.
- Meslek liselerinin bu bölüm/alan/dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs taşları İşlemeciliği, Taş ve metal işlemeciliği, Uygulamalı Takı teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış yada en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
2 yıllık yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar tekniker unvanı alırlar. Taş ve metal işleri yapan yerlerde sorumlu personel ve uzman olarak çalışmaktadırlar.
Kuyumculuk eğitimini tamamlayanlar kendi olanakları ile kuyumculuk mesleğinin aşağıda sıralanan bölümlerinde uzmanlaşabilirler.
• Altın ve gümüş kuyumculuğu, . Mücevherat kuyumculuğu, Mücevherat tamirciliği, . Kıymetli taş tıraş ve perdah işçiliği,. Kıymetli taş takıcılığı,
• Kıymetli metal çekiciliği, . Kıymetli metal varak işçiliği, . Mücevherat oymacılığı.

BENZER MESLEKLER
- Altın ve gümüş işlemecisi,
- Kıymetli taş traş ve perdah işçisi,
- Mücevharat oymacısı,
- Mücevharat tamircisi,
- Takı teknolojisti (teknikeri),
- Model tasarımcısı,
- İmitasyon (taklit takılar) yapımcısı.

H- EK BİLGİLER

MEGEP PROJESİ


MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında pilot uygulama yapılan Genel veya Meslek Liselerinin ortak sınıfının (9 sınıf ) sonunda öğrenciler yıl sonunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre Meslek Liselerine veya Genel Liselere yönelebileceklerdir. Bu proje kapsamında Meslek Liselerine yönelen, Kuyumculuk Teknolojisi alanını tercihten sonra 11. sınıfta alanın altında yer alan aşağıda belirtilen dallardan birine yönelen öğrenciler 12. sınıfta işletmelerde 160 saat beceri eğitimine katılırlar.
Kuyumculuk Teknolojisi alanı altında yer alan Dallar:
- Takı İmalatçısı
Meslek lisesi mezunları Kuyumculuk Teknoloji alanında diploma, seçtiği dalda ise sertifika sahibi olup, “Teknisyen” unvanını alırlar.
Bu uygulama pilot olarak seçilen okullarda uygulamaya başlanmış olup, diğer okullara da yaygınlaştırılacaktır. Ancak eski sistemde öğrenci alan okullar öğrencilerini mezun edinceye kadar meslek araştırmamızda yer alan sistemde eğitime devam edecekler, ancak eğitim süresi 4 yıl olacaktır.

İŞ KOLU
- Meslek metal işkolunda yer alır.

SORUMLULUK
- Verilen işi müşterinin isteği doğrultusunda , zamanında, eksiksiz, belirlenen ayarda yapmak ve teslim etmekten,
- Güvenlik kurallarına uymaktan, araç ve gereçleri yerinde kullanmaktan sorumludur.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ
MESLEKLERLE İLGİLİ TANIMLAR


Eritici (ocakçı): Kuyumculukta kullanılan değerli metalleri ocakta, potalarda eriterek düz veya tel şidelere, derecelere (kalap) döküp silindirlerden veya haddelerden istenilen mikronda levha (astar) veya tel halinde çekerler.
Dökümcü: Takı tasarımcıları tarafından çizilen takı modellerinin kauçuk kalıplarda mumdan kopyalarını çoğaltıp alçı kalıbını alarak ondiksiyon ocaklarında santrifüjle seri halinde dökümünü yapar.
Sadokar: Her türlü takıyı ham altından elle yapabilen ustadır.
Mıhlayıcı: Takıların taşlarını ayarlayıp takılara monte eden, tutturan ustalardır.
Kalemkar: Takıya nakış desen yapılacaksa el kalemi veya makine kalemi ile bu işlemi yapan ustadır.
Oymacı ajurcu: Kıl testere ile veya presle ajurlu takıları yapan ustadır.
Mineci: Bazı altın takıların üzerinde görülen renkli emaye süslemeleri yapan ustadır.

H- EK BİLGİLER

Yaldızcı Kaplamacı: Elektroliz ile muhtelif kimyasal banyolarda bir metalin üzerini diğer bir metalin iyonları ile kaplama işlemini yapan kişidir.
Cilacı: Bitmiş takılara gereken parlaklığı veren polisaj ustalarıdır.
Ramalcı İfrazcı: Kuyumcu atölyelerinde işlemler sırasında verilen fireyi (kaybı) geri kazanmak ve bunların has altın haline getirilmesi işlemini yapan kişidir.
Ayar evleri: Kimyasal metodlarla ayarı bilinmeyen altının kesin milyem raporunu verir.
Malzemeci: Kuyumcular için gerekli araç, gereç, malzeme, kimyasal maddeleri ve vitrin dekorlarını sağlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İŞKUR "Türk Meslek Sözlüğü" Ankara 1983-Yayın No:173,
- TC. MEB Çıraklık Dönemi Kuyumculuk Meslek Dalı Eğitim Programı,
- Güncel Meslekleri Federal Çalışma Kurumu, Frankfurt-1992/1993,
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 4702 Sayılı Kanun.
- MEGEP Öğretmen Uygulama Kılavuzu-2005

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:33 #50
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

180-LABORATUAR TEKNİSYENİ

TANIM


Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

A- GÖREVLER

- Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar,
- Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar,
- Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,
- İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder,
- Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
- Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,
- Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
- Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),
- Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),
- Bilgisayar vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
- Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
- Sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen Bilgisi,
- Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve aşağıda belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlığı bu okulun öğrenimine elverişli bulunmak.(Kekemelik, şaşılık, körlük, topallık, kamburluk, cücelik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okula girmeye engel teşkil eder.) Sağlıklı olduğunu kesin kayıt sırasında tam teşeküllü heyet raporu ile belgelendirmek.
3. ilköğretim okulları veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfta öğrenim görüyor olmak. (İlköğretim okulundan sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar.)
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar Teknisyenliği bölümüne girebilmek için,
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Sağlık meslek lisesinin Laboratuar bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimin 1. yılında daha çok teorik eğitim görürler. 2. sınıfta pratik eğitim ile teorik eğitimi hemen hemen aynı oranda alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Öğrenciler ilk 3 yıldaki pratik eğitimlerini okulun laboratuarlarında yapmaktadırlar. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.
Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Milli Güvenlik dersleridir.
Temel bilim dersleri; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği, Müzik gibi derslerdir.
Meslek dersleri; Uygulamalı Fizik, Uygulamalı Kimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Laboratuar Aletleri, Biokimya, Gıda Kimyası ve Kontrolü, Parazitoloji dersleridir.
Eğitim müfredatı basitten karmaşığa doğru hazırlanmıştır. Önce insanın yapısı, metabolizması, laboratuarda kullanılan araç ve gereçler tanıtılır. Devamında testlerin yapılış tekniğine geçilmektedir. Dolayısıyla meslek adayları eğitim boyunca insanın yapısı ve metabolizması hakkında bilgi edinirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlar "Teknisyen" unvanını ve meslek lisesi diplomasını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.
Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:
Anılan meslekte kullanılan araç ve gereçlerde değişiklikler olmaktadır. Bu alanda bir çok ölçümler bilgisayar ile yapılmaya başlanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


• Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.
• Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
• Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimini bitiren laboratuar teknisyenleri 12. derecenin 3. kademesine denk düşen aylık ile göreve başlamaktadırlar.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME


Mesleki eğitimde, öğrencilere temel bilgiler verilir. Daha sonra isteyen hematoloji, biokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, gıda kimyası ve kontrolü bölümlerinden birinde uzmanlaşabilir.
İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.
Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Fizik Tedavi, Diyaliz, Hidroterapi, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ve İş ve Uğraşı Terapisi, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- Türkiye Metal Sanayiicileri Sendikası (MESS) Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (Ek-1),
- 2005 Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiyr İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.


181-MADEN MÜHENDİSİ

TANIM

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji,maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

A- GÖREVLER

- Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, kimyasal ve petrografik analizlerinin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar. Düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar,
- Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar,
- Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,
- Yeraltında ve yerüstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar,
- Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Kazı makineleri,
- Pusula, harita, dedektör,
- Çekiç,
- Topoğrafik ölçüm aletleri,
- Gaz ölçüm cihazları,
- İş güvenliği ve kurtarma cihazları,
- İlk yardım araç ve ekipmanları kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maden mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir akademik yeteneğe,
- Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,
- Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,
- Sorumlu, sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar, jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda yazılı üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin maden mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Afyonkarahisar)
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),
- Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),
- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),
- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi (İstanbul),
- İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Malatya),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Trabzon),
- Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
- Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Isparta),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Zonguldak).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Maden Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal(SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Maden Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Jeoteknik Teknikerliği, Cevher Hazırlama ve Maden, Mermercilik/Mermer Teknolojisi, Taş İşlemeciliği, ön lisans bölümlerini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Maden Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mühendislik-mimarlık fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.
Üniversiteler arasında farklılıklar olmasına rağmen meslek eğitimi süresince öğrenciler genellikle: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri yanında;
Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topografyası, Genel Jeoloji, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineraloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalürji, Nümerik Analiz, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kömür Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon, İş Hukuku derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Maden Mühendisliği” lisans diploması ve "Maden Mühendisi" ünvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maden mühendisliği alanı sürekli gelişim ve ilerleme gösterdiğinden, teknolojinin iyi izlenmesi gereklidir. İlerleyen teknolojik olanaklar ile yeni maden cevherlerinin ortaya çıkarılması söz konusu olmaktadır.
Meslekte, gereksinimden fazla eleman bulunduğundan, iş bulma olanakları fazla değildir. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olan elemanların iş bulma olanakları daha fazladır.
Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank'a bağlı işletmeler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, çimento fabrikaları gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret, asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir.

Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Çalışma süresi ve deneyime göre ücretlerde değişiklik söz konusu olabilmektedir. Ücret ortalama olarak asgari ücretin 3-8 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME


Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, deneyimleri, kurum ve kuruluşların hizmetleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Jeoloji mühendisliği,
- Jeofizik mühendisliği
- Petrol ve doğalgaz mühendisliği,
- Metalürji mühendisliği,
- Topograflık,
- Maden teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

182-MAKİNE MÜHENDİSİ

TANIM


Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

A- GÖREVLER

Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir;
- Tasarlama
- Üretim yönetimlerini geliştirme
- Üretimi planlama ve uygulama

Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu işlev daha çok uygulama biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise; tasarlama,planlama ve üretim yöntemleri geliştirme şeklinde olmaktadır.
Çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin,içten yanmalı motorların,nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,
- Hesap makinesi,
- Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre),
- Çeşitli tezgahlar (imalat için).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
- Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan,
- Yaratıcı, tasarım gücü yüksek
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makine mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Ancak yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında da çalışırlar. Makine mühendisi çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; Mühendislik Fakülteleri ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK
EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Makine Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Makine Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Kons., Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Demiryolu Araçları, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, İklimlendirme-Soğutma, İş Makineleri, Kalıpçılık, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Motor, Oto Motor Teknolojileri, Otomotiv, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Termik Motorlar ve Otomobil, Termik Santral Makineleri, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinde, eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde bir yıl hazırlık sınıfı vardır.
1. yıl: Bilimin temel dersleri; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim gibi temel dersler.
2. yıl: Mühendisliğin temel dersleri; Uygulamalı Matematik, Sayısal Analiz, Termodinamik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mukavemet, Dinamik, Elektrik ve Elektroniğin Temelleri gibi temel mühendislik dersleri.
3. yıl: Makine mühendisliğinin temel dersleri; Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, Makine Teorisi, Otomatik Kontrol, Hidrolik Makineler, Üretim Yöntemleri gibi temel makine mühendisliği dersleri.
4. yıl: Makine mühendisliğinin uygulamalı dersleri; Motorlar, İklimlendirme Esasları, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat Yöntemleri, Takım Tezgahları ve çeşitli proje dersleri gibi makine mühendisliğinin uygulamalı dersleri.
Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür,
Ayrıca, yaz aylarında staj zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Makine Mühendisliği” lisans diploması ve "Makine Mühendisi" unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır.
Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bir bölümü, bugün, bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği bunlardandır. Teknolojik gelişmelere göre, makine mühendisliği gereksinim alanları doğrultusunda, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği gibi çeşitli dallara ayrılabilecektir.
Makine mühendisliği,ülkemizde gereksinim duyulan bir meslektir. Yalnız, ülkemizde teknoloji üretimi daha yeterli düzeye ulaşmadığından,makine mühendisleri, alanlarında her zaman iş bulamamaktadır. Ancak, alanlarında çok iyi yetişmiş olanlar, beklentileri doğrultusunda bir iş bulabilmektedirler.
Makine mühendisleri, kendi adına işyeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması alanlarında çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır.
Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla, yüksek ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Makine mühendisliği eğitimini tamamlayanlar tesisat mühendisliğinde uzmanlaşabilirler. Makine mühendislerinin, tesisat mühendisi olarak çalışabilmeleri için; yapı teknolojisi, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat işleri, mimari tasarım ve uygulama hizmetleri, otomatik kontrol ve otomasyon sistemleri vb. işlerle ilgili tasarım, üretim, montaj, tedarik, kontrol bakım ve onarım vb. faaliyetlerde deneyim sahibi olmaları gerekir.
Otomotiv sektöründe görev yapanlar, otomobil sistemleri konusunda uzmanlaşırlar. Ayrıca otomotiv dalında yüksek lisans yaparak “Otomotiv Mühendisi” unvanı almak da mümkündür.
Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Yüksek lisans yapmış olmak ve yabancı dil bilmek, özel kesimle çalışmak isteyenler için avantaj sağlamakta ve meslekte ilerlemede etken olmaktadır.
Meslek eğitimini tamamlayanların işletme masteri yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır.

BENZER MESLEKLER

- Makine teknikerliği,
- İmalat Mühendisliği,
- Metalürji Mühendisliği.

H- EK BİLGİLER

ETKİNLİK ALANI


Makine mühendisinin temel etkinlik alanlarından birisi de, tasarım çalışmalarıdır. Tasarım çalışmaları üretim sistemlerinin tasarımı, mekanik sistemlerin tasarımı ve ısıl sistemlerin tasarımını kapsamaktadır. Tasarım çalışmaları, var olan teknolojinin uygulanması ve yeni teknoloji üretimine yönelik olarak sürdürülür.
Makine mühendisinin en önemli etkinlik alanlarından birisi de imalat işlemleridir. Başka mühendislik dallarını ilgilendiren bir çok ürün tasarlandıktan sonra imal edilme aşamasında geniş ölçüde makine mühendisliğinin etki alanına girmektedir.
Makine Mühendisleri etkinliklerini:
1- Makine başında çalışma,
2- Büroda tasarım çalışması,
3- Yöneticilik.
olarak sürdürürler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Kmomisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

183-MAKİNE RESSAMI

TANIM

Bir makinenin veya makine parçasının imalat resmini ve detay resimlerini, istenilen ölçekte ve belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen kişidir.

A- GÖREVLER


- Makineler ve bunlarla ilgili parçaları çizim öncesi inceler ve yapacağı işlemlerin sırasını belirler,
- Makine veya makine parçalarının krokilerini çizer ve bunları çeşitli bölümlere ayırıp ölçümlendirerek yapım resmini ve gerekli hallerde detay resimlerini çizer,
- Mevcut imalat resimleri üzerinde, gerekli durumlarda düzeltmeler yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ölçüm aletleri (kumpas, mikrometre, mastar vb.),
- Çizim aletleri ve malzemeleri (pergel takımı, rapido takımı, resim masası, gönye takımları vb.),
- Büro makineleri (bilgisayar, ozalit makinesi, fotokopi makinesi vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine ressamı olmak isteyenlerin:
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- Gördüklerini zihinde canlandırabilme,
- Tasarım yeteneği,
- Tasarladığı cisimlerin krokilerini çizebilme yetenekleri gelişmiş,
- Elleri ve gözleri sağlam ve uyumlu şekilde çalışan,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, dikkatli,
- Sayısal düşünme yeteneği olan,
- Sabırlı ve düzenli
kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makine ressamları, makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerin teknik resim bürolarında çalışırlar. Çalışmalarını makine mühendisi ve makine teknisyenlerinin gözetiminde yürütürler. Zaman zaman diğer çalışma arkadaşları ile iletişime girebilirler ancak, iş genellikle yalnız yürütülmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Makine ressamlığı mesleğinin eğitimi, teknik lise, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin "Makine Ressamlığı" bölümünde yer verilmektedir. Bu bölüm hemen hemen bütün büyük illerdeki endüstri meslek liselerinde, teknik liselerde ve bazı çok programlı liselerde mevcuttur.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Resim,
- İş-Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Endüstri Meslek Liseleri ile çok programlı liselere girebilmek için;
İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Teknik Liselere girebilmek için: endüstri meslek ve çok programlı liselerin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi endüstri meslek liselerinde, t eknik liselerde 4 yıl olup, eğitim; 2 gün okul, 3 gün işletme eğitimi olarak yapılır.

Meslek eğitiminin içeriği:

a) Teorik eğitimde; İzdüşüm, noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü, düzlem yüzeylerin izdüşümü, cisimlerin izdüşümü, delme noktaları, düzlemlerin kesilmesi, mekaniğin tanımı ve bölümleri, birim ve birim sistemleri, statik ve temel ilkeler, moment ağırlık merkezi, merkezkaç, cisimlerin dayanımı ve gerilimi, çekilme, basılma, kesilme, eğilme, burulma dayanımları, hidrolik prensipleri, basit hidrolik sistemlerin çizimi, pnömatik, hidropnömatik, devre, basit pnömatik sistem çizimi ve okutulması, malzeme bilgisi, makine bilgisi ve şekillendirme, makine, vida, cıvata ve somunlar, kamalar, dişliler, makaslar, matkap makineleri, vargel, planya, torna makineleri, ölçme ve kontrol aletleri, kumpaslar, mikrometreler, mastarlar gibi konular öğretilir.
b) Pratik eğitimde; Çizim araçları ve gereçleri, çizgi, yazı, izdüşüm, görünüş çıkarma, ölçülendirme ve ölçekler, kesit görünüşler, perspektif, yüzey işleme işaretleri, yüzey pürüzlüğü ve özel işlemler, tolerans ve alıştırmalar, kroki, basit parçaların yapım resmi, yaylar, perçinler, kaynaklar, kasnaklar, kayma, dirençli yataklar, kamalar, silindirik düz dişliler, az parçalı komple ve detay resimleri, mil tespit plakaları, kalıp çizimleri, konik dişliler, helis dişliler çizimi, teknik büro çalışmaları, komple detay çizimleri, bilgisayar destekli proje çizimleri (Autocad) gibi konular öğretilir.
Ayrıca; 9.sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlar "Teknisyen" unvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine ressamlığı eğitimini alanlar; mühendislik ve proje bürolarında, fabrikalarda mühendislerin yanında yardımcı eleman olarak çalışırlar. Makine üretimi yapan işletmelerde çalışma olanağı mevcuttur. Ancak bu meslekte çalışma olanağı eğitimi bitirenlerin sayısına oranla daha azdır. Ayrıca, edindikleri bilgi ve becerilerin iş piyasasında bazı mesleklerde kullanılması sebebiyle; satın almacı, stok kontrol elemanı (ambarcı) olarak, montaj hattı ve üretim planlaması bölümlerinde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.
İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

İşletmelerde tecrübeye göre ücret de artar. Asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte uzmanlaşmanın pek fazla belirginleşmemesine rağmen, işyerinde üretilen mamule göre uzmanlaşmalar görülebilir. Örneğin resimhane şefi olabilirler.
Endüstri Meslek Lisesi, çok programlı lise ile teknik liselerin Makine Ressamlığı bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine ve Otomotiv ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, endüstri meslek lisesi, çok programlı lise ile teknik lise mezunları bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Makine Resmi ve Kontrüksiyonu Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER


- Makine teknisyeni,
- Makine teknikeri,
- Teknik ressam.

H- EK BİLGİLER

Makine ressamlarında meslek hastalıkları ile ilgili olarak göz, bel, sırt ağrıları ile kireçlenme rahatsızlıkları söz konusudur. Belirgin ve mesleğe özgü iş kazaları bulunmamaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İŞKUR "Türk Meslekler Sözlüğü", Ankara 1983-Yayın No: 173,
- Teknik resim kitapları,
- Milli Eğitim Bakanlığı broşürleri,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye iş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:33 #51
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

184-MAKİNE TEKNİSYENİ

TANIM

Bir makinenin ve ilgili donanımın parçalarını, yapım resmine uygun olarak, elle veya takım tezgahlarından yararlanarak yapan, birleştiren, makineyi çalıştıran, bozulduğunda onaran, gerektiğinde makine parçalarının yapım resmini ve detaylarını çizen kişidir.

A- GÖREVLER


- Her türlü makinenin bakım ve onarımını yapar,
- Birden fazla sayıda parçanın birleştirilmesi ile meydana gelen ürünün, yapım resimlerini ve özelliklerini inceler, verilen talimatlara göre birleştirme (montaj) ve parçalara ayırma (demontaj) işlemlerini yapar,
- Montaj sırasında ortaya çıkan hatalı parça ve yarı işlenmiş parçaları ayırır, kalite kontrolünü yapar,
- Gerektiğinde montaj hattına, malzeme, hammadde ve yarı işlenmiş ürünü taşır,
- Montaj işlemi sırasında ölçüleri hesaplar ve işlemin sırasını planlar,
- Montaj işlemlerinde işlenmesi gereken metal parçaların istenilen ölçülerde olması için gerekli ölçüm işlemlerini yaparak keser ve biçim verir,
- Metal parçaların ısıl işlem (sertleştirme) işlerini yapar, bağlantı yerlerini ve çatlakları lehimler veya kaynak yapar,
- Üretilen makine elemanlarının (parçalarının) çeşitli ölçü aletleri ile kontrolünü yapar,
- Montaj işlemi tamamlanan makine parçasının veya makinenin çalışmasını izler, test eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Montaj takım, cihaz ve donanımları, anahtar takımları, çeşitli penseler,
- Çeşitli presler, elektrik ve oksijen kaynak makinesi, tesviyeci aletleri, hava kompresörü, hidrolik ve mekanik kaldırıcılar, taşıyıcılar, çeşitli takım tezgahları,
- Değişik ölçü ve çaplarda; vidalar, somunlar, perçinler, kutu profil, köşebentler (U ve + gibi küçük profiller), parça ve yarı mamuller, metal parçalar,
- Çeşitli ölçme ve kontrol alet ve cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne,
- Mekanik yeteneğe,
- Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
- Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü,
- Dikkatli ve tedbirli
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makine teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Makine teknisyeni birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışır. İş ayakta yürütülür. Oturma, eğilme, diz çökme gibi pozisyonlar gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcıları ile iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı takdirde yaralanmalar olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Çok Programlı liseler, Anadolu meslek Liseleri ve Anadolu teknik liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin makine bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Endüstri Meslek Liseleri’ne ve Çok Programlı Liselere girebilmek için;
İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.
Teknik Liselere girebilmek için: endüstri meslek ve çok programlı liselerin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerine Giriş Şartları: Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl açtığı merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi;
Endüstri Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik liseler, Anadolu Teknik Liseleri ile Çok Programlı Liselerin ilgili bölümlerinde 4 yıldır.

Eğitim içeriği;
Anadolu teknik liseleri, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde, lise genel kültür ve bölüm dersleri yanında; öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek Teknolojisi, Makine Resmi, Malzeme Bilgisi, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik-Pnömatik, Kalıp Konstrüksiyon, Enerji Makineleri, Elektrik Elektronik Bilgisi, CNC Teknik, Ölçme Bilgisi ve Kontrol bölüm dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlar "Teknisyen" unvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine teknisyenleri, seri veya parça işi makine üretimi yapan işletmelerde, makine montaj atölyelerinde, makine-motor ve mekanik cihazlar üreten işletmelerin yapım ve montaj bölümlerinde çalışırlar.
Günümüzde rekabetin ve kalitenin önem kazanması, özellikle makine imalatında yeni teknolojilerin kullanılması ve yeni teknolojik makinelerin sanayimize girişiyle makine montajı alanında yetişmiş teknik elemanlar ön plana çıkmaktadır.
Bu alanda kendisini yetiştirmiş nitelikli elemanlara ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, 2. ve 3. sınıflarda işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.
İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

Değişik firma ve iş kollarına göre ücret değişiklik göstermekle beraber, en az asgari ücret, en çok da asgari ücretin 4 katı tutarında ücret alınmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Endüstri meslek lisesi, Teknik lise ve Anadolu teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olup da bu mesleği yapanlar; usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilirler.
Belirli bir tip makine montajı konusunda uzun süre çalışma uzmanlaşmayı sağlayabilir.
Meslek liselerinin Makine bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Sondajcılık, Mekatronik, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi,Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerinde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, Makine bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Makine Resmi ve Kontrüksiyonu Öğretmenliği, Kalıpcılık Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Tornacılık,
- Frezecilik,
- Tesviyecilik,
- Makine modelciliği,
- Makine teknikerliği,
- Bilgisayarlı-nümerik kontrol teknisyenliği,
- Mikroteknik teknisyenliği,
- Kalıp teknisyenliği (metal).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İŞKUR"Türk Meslekler Sözlüğü" Ankara-1983 Yayın No:173,
- "Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi" Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayınları,
- "Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitimi Projesi" (OSANOR) yayını,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

185-MAKİNİST (DEMİRYOLU)

TANIM

Yolcu veya yük taşıyan elektrikli, dizel veya buharlı demiryolu lokomotiflerinin sürücülük görevlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Lokomotifin mekanik aksamını yağlar ve gerekli güvenlik önlemlerini alır,
- Lokomotifi çalıştırır ve yol boyunca hareket emirlerine, tarifelere, işaretçinin ve diğer demiryolu personelinin vereceği sinyallere uyar ve trenin hareketlerini kontrol eder,
- Lokomotifte görev yapan diğer çalışanları denetler,
- Seyahat sırasında ufak tamir ve ayar işlerini yapar,
- Yolculuk bittikten sonra rapor tutar ve ilgili defterleri (vukuat defteri vb.) doldurur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Lokomotif (Buharlı, Dizel, Elektrikli, Dizel-Elektrikli),
- Telsiz,
- Hareket modelleri,
- Tornavida, pense, anahtar takımları, çeşitli avadanlıklar,
- Vukuat defteri (ortaya çıkan sorunların yazıldığı defter).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makinist olmak isteyenlerin;
- Göz-el ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen,
- Uyarıcılara çok çabuk tepki verebilen,
- Belli bir anda bir çok şeyi algılayabilen,
- Dikkatli, sorumlu, soğukkanlı,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Bedence sağlam, ruh sağlığı yerinde,
- Makinelerle uğraşmaktan hoşlanan ve mekanik yeteneği olan
kimseler olmaları gerekir.

Sakatlık ve renk körlüğü, mesleğin yürütülmesini engelleyen durumlardır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makinistler demiryolu ulaşım alanında görev yaptıkları için devamlı seyahat etmek zorundadırlar. Makinistler gece gündüz, hafta sonu veya bayramlarda işbaşında olmak ve sürekli oturarak lokomotifi idare etmek durumundadırlar. Ender de olsa, tren kazalarına uğramaları söz konusu olabilir. Hareket memuru, tren şefi, makasçı ve lokomotif çalışanlarıyla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Makinistlik mesleğinin eğitimi TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet-içi eğitim merkezleri ile Eskişehir' de bulunan TCDD Meslek Lisesinde yapılmakta iken, söz konusu okul artık öğrenci almadığından endüstri meslek lisesi mezunları alınarak hizmet-içi eğitimle yetiştirilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek eğitimi için en az ilköğretim okulu mezunu olma şartı aranır.
- Ayrıca TCDD Hastanelerinden sağlam heyet raporu almak gerekmektedir. (Konuşma, görme ve işitme özrü, vücut yapısında herhangi bir bozukluk vb. özürler mesleğin eğitimine girmeye engeldir.)

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde makinist mesleğinin eğitimi; TCDD Meslek Lisesi mezunu için 18 ay, endüstri meslek lisesi mezunları için 3 4 yıldır.
Endüstri meslek lisesi mezunu olup da, TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan makinist yardımcısı sınavına giren ve başarılı olanların, hizmet-içi eğitim ve kurslara katılmak suretiyle de makinist olabilme olanağı vardır. Bunun için 3 ay teorik çalışma, ayrıca yardımcı makinist olarak bröve ehliyet alıncaya kadar staj çalışması yapılır. Staj sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara makinist ehliyeti verilir.
Hizmet-içi eğitimde;
- Lokomotiflerin tipleri, numaralandırılması, ana aksamlarının tanınması,
- Lokomotifin çalıştırılması için makinist tarafından yapılması gereken işlemler,
- Yolda ve manevra hizmetlerinde yapılması gereken işlemler,
- Varışlarda lokomotif üzerinde yapılması gereken işlemler,
- Lokomotiflerin özel çalışma yöntemleri (Sofaj kablolarının bağlanması, lokomotiflerin çift olarak bağlanma şekilleri, lokomotiflerin soğuk olarak sevki, dizel motorunun el ile müdahale edilerek durdurulması, tahliye muslukları ve seviye göstergeleri ile cihazların yerleştirilmesi vb.),
- Demiryolu trafiğinin merkezden idare talimatları (TMİ),
- Demiryolu trafiğinin merkezden kontrol sistemi (CTC),
- TCDD işaret yönetmeliği sinyalleri ve lambaları,
- Motor eğitimi, elektrik vagon bilgisi,
- Elektrikli, dizel ve diğer tip elektrik sistemleri,
- Rapor tutma teknikleri, kullanılan defterleri (vukuat defteri vb.) doldurma şekilleri,
- Yolculuk sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak tedbirler gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler "Makinist adayı" olarak mezun olurlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, ağırlıklı olarak TC Devlet Demiryolları ile şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları, şehir-içi raylı sistem yolcu taşımacılığında çalışabilirler.
Demiryolu taşımacılığında, buharlı lokomotiflerden dizel lokomotife ve dizel-elektrikli lokomotife daha sonra da tesisatı olan demiryollarında elektrikli lokomotife geçiş yapılmıştır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bazı ülkelerde bilgisayarlı lokomotiflerin kullanıldığı görülmektedir.
Artan nüfus beraberinde kitle taşımacılığı sorununu da getirmektedir. Kitle taşımacılığının en ekonomik ve güvenli araçlarından birisi de trendir. Ülkemizde demiryolu ile yük ya da yolcu taşımacılığının istenilen seviyede olduğu söylenemez. Bir ülkenin gelişmesi için demiryolu taşımacılığı çok önemli olduğuna göre ülkemizde de bu alanda önemli atakların yapılması bir zorunluluk olmaktadır. Demiryollarının gelişmesi ve modernleştirilmesi demek, aynı zamanda daha fazla makinistin çalışması demektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmet-içi eğitimde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun meslek lisesi mezunları için öngördüğü derece ve kademeden aylık ücret verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Makinist olarak göreve başlayanların atamaları kadrolu ya da sözleşmeli personel şeklinde yapılır,
Kadrolu olarak ataması yapılanlar 12. derecenin 2. kademesinden göreve başlayıp özel tazminatları ile birlikte brüt olarak asgari ücretin iki katı civarında aylık ücret almaktadırlar. Ayrıca yola gittikleri zaman fazla mesai ve kilometre tazminatı adı altında ek ücretler de almaktadırlar. Bu miktarlar maaş katsayısı ve kıdeme göre artmaktadır.
Sözleşmeli olarak çalışanlar ise net asgari ücretin 4-5 katı arasında değişen miktarlarda aylık ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yeni mezun olmuş TCDD Meslek Lisesi mezunu ile açıktan sınavla alınan endüstri meslek lisesi mezunları makinist yardımcısı olarak göreve başlarlar. Belirli bir süre hizmet-içi eğitimden sonra makinist unvanı alırlar.

Makinist olarak diploma (Brove) alanlar kurslara devam etmek suretiyle baş makinist olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Şoför (Genel),
- Gemi Kaptanı,
- Pilot.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI

- Seyri sefer halinde ölüm, yaralanma riski vardır,
- Gürültü nedeni ile kulaklarda rahatsızlıklar meydana gelebilir,
- İklim şartlarından dolayı sıcak ve soğuklar yüzünden rahatsızlıklar olabilir,
- Uykusuzluk, stres ve yorgunluk sonucu meydana gelen rahatsızlıklar görülebilir.

SORUMLULUK
- Treni sevk ve idare etmekten,
- İşaret ve işaretçilere dikkat etmekten,
- Meydana gelen kazaları rapor etmekten,
- Hareket ve varışlarda vukuat defterini doldurmaktan,
- Maiyetinde çalışanları eğitmekten sorumludurlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- T.C. Ulaştırma Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu Meslek Lisesi Tanıtım Rehberi,
- İŞKUR Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü" Ankara-1983 Yayın No: 173,
- TCDD Dizel Elektrikli Lokomotiflerin Kullanma Arıza Bulma ve Giderme Kılavuzu,
- TCDD İşletmesi " Demiryolu Trafiğinin Merkezlerden İdaresi Talimatnamesi " (TMİ) İzmir-1982 Yayın No: 252,
- TCDD İşletmesi " TCDD İşaret Yönetmeliği " İzmir-1980 Yayın No: 26,
- TCDD İşletmesi " Trenlerin Seyri Sefer Talimatnamesi " İzmir-1982 Yayın No: 251,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- TCDD İşletmesi,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

186-MALİYE MESLEK ELEMANI

TANIM

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

A- GÖREVLER

- Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
- İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
- İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
- İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
- Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,
- Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,
- Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,
- Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Daktilo,
- Büro araç ve gereçleri,
- Yazıcı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
- Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.
Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur.

D – MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki meslek yüksekokullarının maliye programında verilmektedir.

- Selçuk Üniversitesi (Konya) Akşehir Meslek Yüksekokulu,
- Kafkas Üniversitesi (Kars) Iğdır Meslek Yüksekokulu,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Divriği Meslek Yüksekokulu,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Suşehri Meslek Yüksekokulu,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu,
- Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek liselerinin Maliye bölümünden mezun olanlar “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

- Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
- Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.
- Öğrenciler öğrenim süresince 80 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır. Eğitim süresince;

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,
- III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi, Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE - DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve ‘Maliye Meslek Elemanı’ ünvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.
Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.
Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
- Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
- Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

BENZER MESLEKLER

- Serbest Muhasebeci,
- Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı,
- Vergi Denetmeni.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Selçuk Üniversitesi Konya Akşehir Meslek Yüksek Okulu ilgili öğretim üyeleri,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2006,
- 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu.
- Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara-2002,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

187-MALZEME BİLİMİ MÜHENDİSİ

TANIM

Diğer mühendislik dallarının üretimlerinde kullandıkları metal, seramik, cam, ve polimer (plastik) gibi malzemelerin doğadan kazanılan hammaddelerinin kullanım sürecine uygun kalitede saflaştırılması, şekillendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi alanında çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

-Doğadan elde edilen hammaddelerin içeriklerinde bulunan gereksiz maddelerin değişik yöntemlerle giderilmesini sağlayarak daha yüksek saflık ve kalitede yeni sentetik/yarı sentetik hammaddelerin üretiminde çalışır.
-Gerekli reaksiyonları gerçekleştirmek üzere ısı, kimyasal ortam, vakum basınç vb. şartları oluşturarak metal, seramik, cam, polimer (plastik) bazı malzemelerin üretilmesini sağlar.
-Üretilen bu malzemelerin değişik üretim teknikleri ile farklı şekillerde şekillendirilmesini sağlar.
-Malzemelerin; kullanılacağı ortam şartlarından zarar görmemesi için gerek malzemede gerekse kullanılacağı ortamda gerekli şartların oluşumunu sağlar.
-Üretilen ürünlerin standartlarının istenilen kalitede olup olmadıklarını anlamak için test ve analiz işlemlerinin yapılmasını sağlar.
-Teknolojinin ihtiyaç duyduğu yeni özellikte malzemeler geliştirmek üzere sürekli araştırmalar yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


Seramik, polimer (plastik), kompozit malzemeler, metal ergitme fırınları, mikroskoplar (ışık, ve elektron mikroskopları), presler, ince film kaplama üniteleri , mikro ve makro sertlik ölçme cihazları , çekme makineleri

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Malzeme Bilimi Mühendisi olmak isteyenlerin ,
-Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
-Matematik, fizik, kimya konularına ilgili,
-Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden,
-Cisimler ve şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine sahip,
-Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
-İşbirliği halinde çalışabilen,
-Uzun süre ayakta durabilecek kadar sağlam,
- El göz koordinasyonu gelişmiş
-Araştırıcı, yaratıcı
kimseler olması gerekir.
Kimyasal maddelere karşı alerjisi olan, nefes darlığı ve astım hastalığı bulunan kişiler bu mesleği yürütemezler.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Malzeme bilimi mühendisleri malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamları zaman zaman büro veya laboratuar, bazan da üretimin yapıldığı tozlu gürültülü ve rahatsız edici kokulu bir ortamdır. Birinci derecede nesnelerle ilgilidirler. Ancak diğer mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve işçilerle iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi
-Anadolu Üniversitesi(Eskişehir)Mühendislik Mimarlık Fakültesi
-Atılım Üniversitesi(Ankara)Mühendislik Fakültesi
-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi Mühendisliği lisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


-Matematik
-Fizik
-Kimya

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Malzeme Bilimi Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal II (SAY II)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Malzeme Bilimi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Döküm, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim –Konstrüksiyon, Metal İşleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Termik Santral Makineleri, Teknik Seramik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)’ nda başarılı oldukları takdirde “Malzeme Bilimi Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra dört yıldır.
Eğitim süresince ;
-Termodinamik, Malzeme Bilimi, Organik Kimya, Malzeme biliminde bilgisayar teknikleri , Faz dyagramları, İleri malzeme karakterizasyonu, Bilgisayara giriş, Elektronik devreler, Yarı iletken fiziği ve devreleri, Mekanik, Sistem modellemesi ve kontrol, Doğrusal cebir, Diferansiyel denklemler, Canlılar dünyası, Kinetik, biyokimya , Memeli hücre kültürü, Yarı iletken devrelerin modellemesi, Biyofizik , Polimer sentez yöntemler, Biyopolimerler, Polimer mühendisliği, Kompozit malzemeler, Yeni malzemelerin üretimindeki kimyasal süreçler, Malzeme nitelendirme ısı ve kütle transferi , İmalat işlemleri, Katı hal fiziği , Kuantum mekaniği, Klasik mekanik, Biyomolüküler süreçlerin simülasyonu ve modellemesi, sinyal iletisi, Mikroelektronik üretim, Yüzey kimyası, Polimerlerin işlenmesi Polimer fiziği, Nanoteknolojiye giriş, Seramik malzemelerine giriş, Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk, Katı hal fiziğinde güncel konular gibi derslerin yanında geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerin tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılır.
10 hafta staj zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Malzeme Bilimi Mühendisi “ unvanı ve lisans diploması verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Bu bölümden mezun olanlar metal sanayiinden, uçak sanayiye, seramik sanayiinden elektronik sanayiye, plastik sanayiinden, otomotiv sanayine, üniversitelerden, araştırma geliştirme kuruluşlarına uzanan geniş yelpazede iş bulma olanaklarına sahiptirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 8. derecenin 1. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücretin 3 katı civarında kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise şartlara göre artabilir .

G-MESLEKTE İLERLEME

“Malzeme Bilimi Mühendisliği ” lisans programını başarı ile bitirenler, Lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitim sınavına girerek yüksek lisans yapabilrler. Ayrıca fabrikalarda Şef, Başmühendis, Müdür , olarak yükselme olanakları da vardır.

BENZER MESLEKLER

-Metalurji ve Malzeme Mühendisi,
-Makine Mühendisi,
-Kimya Mühendisi
-Seramik Mühendisi

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Eğitim Kurumları,
-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
-Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2006,
-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:34 #52
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

188-MATEMATİK MÜHENDİSİ

TANIM

Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.

A- GÖREVLER

Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda;
- Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar.
- Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar ve bilgisayar programları,
- Hesap makinesi,
- Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematik mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
- Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Matematik mühendisliği eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerde verilmektedir:
- İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),
- Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi (İstanbul).
- Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (İstanbul)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik, Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler alırlar. Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve bitirme çalışması hazırlarlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Matematik Mühendisliği” lisans diploması ve “Matematik Mühendisi” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Matematik mühendisleri;
- Kamu veya özel sektöre ait bankalarda,
- Sigorta şirketlerinde,
- Endüstri kuruluşlarında,
- Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında,
- Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda , özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler.
- Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler.
Mezunlar “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlarlarsa Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler
Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
Ayrıca öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar.
Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir.

G- MESLEKTE İLERLEME


Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

- İstatistikçi,
- Matematikçi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi- 2000
- Aydoğdu Yayınları Meslekler ve Tercih Rehberi.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

189-MATEMATİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematik öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Matematik Öğretmenliği" ve “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca, üniversitelerin “Matematik” “Matematik-Bilgisayar” ve “Matematik Mühendisliği “bölümünü bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp“Matematik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitim boyunca okutulan dersler;
- Genel Matematik, - Analitik Geometri I-II,
- Genel Fizik I-II, - Analiz I-II,
- Lineer Cebir I-II, - Bilgisayar ve Program I-II,
- Soyut Matematik I-II, - Seçmeli Fen (Olasılık),
- İstatistik, - Topolojiye Giriş I-II,
- Eğitime Giriş, - Kompleks Analiz I-II,
- Eğitim Psikolojisi, - Nümerik Analiz I-II,
- Eğitim Sosyolojisi, - Lineer Programlama I,
- Soyut Cebir I-II, - Matematik Öğrt. Yöntemleri,
- Dif.Geometri I II - Rehberlik,
- Dif Denklemler I-II, - Matematik Semineri vb.
- Dönüşümler ve Geometri I-II,
- Fonksiyonel Analiz I-II,
- Genel Öğretim Metodları,
- Ölçme ve Değerlendirme,
- Kısmi Türev. Diferan. Denk.,
- Reel Analiz,
- Öğretmenlik Uygulaması,
- Bitirme Çalışması,

Öğrenciler eğitimleri sırasında, okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara “Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde,matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler.
Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır.
Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel dershaneler meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür olabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Matematik mühendisi.
- Fizik öğretmeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

190-MATEMATİKÇİ

TANIM

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,
- Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,
- Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular,
- Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular,
- İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi,elektrik, elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular,
- Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar ve bilgisayar programları,
- Hesap makinesi,
- Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematikçi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendisler, ekonomistler, hukukçu, sağlıkçı.) iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitimi Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik” lisans programı için yeterli “Sayısal(SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı (Yabancı Dil) bulunan üniversitelerde bu süre 5 yıla çıkmaktadır.
- Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin, üstün başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadalu Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomalarını almaya hak kazanmaktadırlar.
- Bu bölümde öğrencilerin matematiğin her alanında yeterince bilgiye sahip olmasının yanında matematiksel düşünce biçimini kavraması da sağlanır. Bu amaçla Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Sayılar Teorisi, Nümerik Analiz, Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Matematik bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması ve Matematikçi" unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bankalarda, araştırma laboratuarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. (Bakınız matematik öğretmenliği).
Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır.
Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırdığından, bu sektörün gelişmesiyle birlikte matematikçi olanların da istihdamı kolaylaşacaktır.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:
- Matematik bütün bilimlerin ortak dilidir ve çağlar boyu insanlık kültürünün ve özellikle pozitif bilimlerin temelini oluşturmuştur,
- Endüstri, mühendislik, askeriye, elektrifikasyon, uzay, tıp gibi çeşitli alanlarda matematikten, dolaylı ya da dolaysız olarak yararlanılmaktadır.
- Temel ve uygulamalı bilimlerde hatta sosyal bilimlerin her dalında önemi sürekli olarak artan matematik, çağımızda kendi içinde de büyük gelişmeler yaşamış ve buna paralel olarak bir çok alt dallara ayrılmıştır.
- Bilim adamları 20. yüzyıldaki başarılarını 21. yüzyılda da devam ettirebilmek için matematiğe daha fazla önem vermek gerektiğine inanmışlar ve matematikle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bilkent ve Koç Üniversitelerinin Matematik (Burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir.
- Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir,
- Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Eğitim dersleri alanlar (pedagojik formasyon) ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak,
- Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak,
- Bankalarda, hesap uzmanı olarak çalışabilirler.
- Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcısı, sistem çözümleyicisi ve sistem operatörü olarak çalışabilirler.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- Tez çalışması yürütülen ana alanlardan bazıları cebir, analiz, kompleks analiz, geometri, topoloji, adi diferansiyel, denklemler ve nümerik analizdir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmak mümkündür.
- Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yönetici düzeyine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER


- İstatistikçi,
- Fizikçi,
- Matematik Öğretmenliği,
- Matematik Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları
- Matematik Dünyası Dergileri,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

191-MEKATRONİK MÜHENDİSİ

TANIM

Hertürlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde testeden kişidir.

A-GÖREVLER

Mekatronik Mühendisliği makine, elektrik-elektronik ve akıllı bilgisayar denetimi gibi mühendislik alanlarının artı değer sağlayan bir biçimde bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış ve son derece hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır.
Mekatronik mühendisi;
- Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirir,
- Üretim için gereken araç gereç ve personelin niteliklerini belirler,
- Her düzeyde tasarım sürecini denetler, yönlendirir, ileri üretim teknikleri kullanarak uygular,
- Üretim teknolojilerini geliştirir,
- Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolünü yapar,
- Sistemler arası ilişkileri kurar ve sistemlerin işletiminin tasarıma uygun olup olmadığını denetler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar yazılım ve donanımları,
- Hesap Makinesi,
- Avometre, ampermetre, voltmetre, vatmetre, meğer, osiloskop, kumpas, takometre, debi metre gibi ölçü aletleri ile sıcaklık basınç transörleri,
- Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre)
- Tornavida, kontrol kalemi, havya, lehim, pense, anahtar takımı, gibi el aletleri,
- Otomatik makineler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mekatronik Mühendisi olmak isteyenlerin ,
- Üstün bir akademik yeteneğe sahip,
- İyi derecede yabancı dil bilen,
- Matematik ve Fen alanında özellikle fizik konularına ilgi duyan,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
- Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,
- Tasarım gücü kuvvetli, hayal gücü geniş, yaratıcı,
- Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi,
- İşbirliğine ve yeniliklere açık, araştırıcı,
- Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan,
- Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makatronik Mühendisleri elektronik alet ve cihazların bulunduğu ileri teknoloji kullanan araştırma, geliştirme labaratuvarlarında, fabrikalarda, atalyö ortamında çalışırlar. Ortam genellikle temiz ve sakindir. Bazen işin niteliğine göre kirli, yağlı, gürültülü ortamlarda da bulunurlar. Çalışırken birinci derecede verilerle ve makinelerle uğraşırlar ve zihinsel bir faaliyet yürütürler. Elektrikli aletlerle çalışma yapıldığından elektriğe çarpılma riski vardır. Meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. Dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip edip kendi ünitelerinde teknolojiyi geliştirme çabası içinde bulunurlar.

D- MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Atılım Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi-Mekatronik Mühendisliği,
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi-Mekatronik Mühendisliği,
- Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) Mühendislik Fakültesi- Mekatronik Mühendisliği,
bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fizik,
- Kimya,
- Yabancı dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Mekatronik Mühendisliği” lisans proğramı için yeterli sayısal ( SAY) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mekatronik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,80 ile çarpıldığından diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,30 ile çarpıldığından yerleşme şansları azalmaktadır.
“Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik” önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Mekatronik Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra dört yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde 5 yıldır. Eğitim süresince;
- Matematik,
- Fizik,
- Malzeme Bilimi,
- Uygulamalı bilgisayar programları,
- Elektrik-Elektronik,
- İşletme Organizasyonu,
- Bilgisayar Destekli Çizim,
- Yabancı Dil Okuma, Konuşma, Mesleki yabancı dil,
- Mekaniğin Temel Prensipleri,
- Mekatronik Yapı Elemanları,
- Termodinamik,
- Teknik Mekanik,
- Mekatronik Dizayn,
- Sensör Tekniği
- Akışkanlar Mekaniği,
- Tanrik Sistemleri
- Otomasyon,
- Proses Kontrol,
- Sistem Analizi, Mikro Sistem Tekniği,
- Seçmeli dersler ile kültür dersleri okutulmaktadır.
Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerle karşılıklı anlaşma yapılarak öğrencilerden bazıları yaz stajlarını yapmaları için yurt dışına gönderilmektedirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLAMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Mekatronik Mühendisliği” Lisans diploması ve “Mekatronik Mühendisi” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


- Mekatronik tasarımı; mekanik sitemlerin kontrolünde sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. (Otomotiv, Tıp, Tarım, Bankacılık, Madencilik, Savunma Sanayi üretimi gibi)
- Günümüzde kontrol sistemlerinin tasarımının genelde mikroişlemci tabanlı kontrol sistemlerine yöneldiği göz önüne alınırsa mekatronik mühendisliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
- Mekatronik Mühendislerinin yaptığı mekatronik tasarımlar, elektronik tartı, takometre, taşıtlardaki süspansiyon sistemi, takım tezgahlarının kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullanılmaktadır.
- Yukarıda belirtilen çok yönlü karmaşık bilgi ve kavramlarla donatılmış mekatronik mühendisleri bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahiptirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisinden faydalanabilirler.
Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI


- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanır, aldıkları ücret asgari ücretin en az 3-4 katıdır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- Meslek eğitimini tamamlayanların işletme masteri yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır.
- Destekleyici finansör kuruluş bulmaları halinde endüstriyel ilişkilerle ilgili proje geliştirebilir sistem tasarımları ile ilgili buluş gerçekleştirebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Mekatronik teknikerliği,
- Makine mühendisliği,
- Elektronik Mühendisliği,
- Bilgisayar mühendisliği,
- Elektrik Mühendisliği,
- Kontrol Mühendisliği.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek eğitimi verilen yüksek öğretim programları öğretim elemanları,
- ÖSYM 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.


İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
- Özel sektör işyerlerinde çalışanlar, ilk yıllarda biraz düşük ücret almalarına rağmen sonraki dönemlerde ücret düzyleri bir hayli yükselmekte yüksek ücretle çalışılan meslekler arasında yer almaktadır.
- Kendi işyerini kurmak oldukça çok sermaye gerektirdiğinden bu meslekteki kişiler başka kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu nedenle kazanç değişkenlik gösterebilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:35 #53
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

192-MEKATRONİK TEKNİSYENİ

TANIM


Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Mekatronik teknisyeni;
- Mekatronik (elektro-mekanik) sistemlerin kurulmasında çalışır,
- Sistemlerin bakımını yapar,
- Sistemlerin denetimini yapar ve tespit ettiği arızaların giderilmesini sağlar,
- Çalıştığı yerin ve araçların düzeli olmasını, araçların verimli çalışmasını sağlar,
- Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayarlar,
- Elektronik ve elektrik ölçme kontrol alatleri,
- Hidrolik ve pnömatik araçları,
- Çeşitli el takımları,
- Test cihazları,
- Sensörler,
- Robotlar,
- Torna, freze, C.N.C gibi üretim tezgahları,
- Çeşitli endüstriyel yağlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mekatronik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Sayısal yeteneğe sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
- Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
- Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Matematik ve fen bilimlerine ilgili,
- Yeniliklere açık araştırıcı,
- Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme, karar alma ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı genellikle atölye ve fabrika gibi kapalı alanlardır. İşyerlerinin otomasyon kısımları, otomasyona yönelik tamir bakım ve üretim alanlarında çalışırlar. İşin niteliğine göre kirli, yağlı, gürültülü ve basınçlı hava kullanılan ortamlarda çalışırlar.
Birinci derecede makine, ölçme sistemleri ve araç-gereçlerle ilgilidirler. Görevleri gereği genellikle ayakta, eğilerek çalışırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Anadolu meslek liselerinin mekatronik bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine giriş için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı(OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar),
- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek başarılı olmak gerekmektedir.
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak
- Ayrıca yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olmak

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi, Felsefe gibi kültür dersleri, Teknik Resim, Meslek Resim, Bilgisayara Giriş, CAD(Bilgisayar Destekli Çizim) ve CNC, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Mekanik Atölyesi, Endüstriyel Elektronik Atölyesi, Metal Bilgisi, Temel Elektronik gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere Anadolu Meslek Lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mekatronik, mekanik, elektronik, elektrik, bilgisayar alanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve son derece hızla gelişen bir daldır. Bu nedenle mekatronik teknisyenleri otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme endüstrisi, kopyalama makineleri, tüketici ürünleri, bankacılık,kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alanlarda çalışan firmalarda iş bulma olanağına sahiptirler. Kendi işyerlerini de açabilirler.

Özellikle robot teknolojisi kullanan işletmelerde mekatronik teknisyenine ihtiyaç duyulmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


3308 sayılı kanun gereği 3 . sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar.
Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanır aldıkları ücret asgari ücretin en az 2-3 katıdır.
Özel sektör işyerlerinde çalışanlar da asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret alırlar. Tecrübe arttıkça alınan ücrette artış söz konusu olmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Mekatronik bölümünden mezun olanlar istedikleri taktirde Meslek Yüksek Okulları Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (uzaktan eğitim), Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans proğramlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde bu bölümlere yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Kontruksiyon Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Sivil Havacılık YO), Kontrol Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik(Sivil Havacılık YO), Uçak Gövde-Motor(Sivil Havacılık YO), Uçak Gövde-Motor Bakım(Sivil Havacılık YO) lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Özel işyerlerinde çalışanlar deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi v.b. olarak yükselebilmektedirler. Kendileri işyerini de açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
- Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
- Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni

İ- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Bursa Hürriyet Anadolu Meslek Lisesi Mekatronik Bölüm şefliği,
- Mekatronikle ilgili Web Siteleri,
- Üniversite Mekatronik bölümü Web Siteleri,
- 4702 sayılı kanun,
- 3308 sayılı yasa,
- “ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI”NA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.asp?alno=3 29/05/2006
- “2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları”, MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ankara-2004
- OSYM OSS Sınav Kılavuzu (2006)
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005”
- MEDAK(Meslek Danışma Komisyonu )üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları ve İşyerleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi ,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

193-METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

TANIM

Metalleri sıcak ve soğuk olarak şekillendirerek işleyen, çeşitli kaynak ve birleştirme teknikleri kullanarak birleştiren, boyayan ve renklendiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılacak işin taslak resmini çizer veya çizilmiş resmi okur,
- Yapacağı iş birden fazla parçadan oluşacaksa, parçaların neler olacağını belirler,
- Metalleri taslağa uygun olarak kesici aletlerle veya makinelerle keser,
- Taslağa göre parçaları birleştirir, kaynak, lehimleme, vida ve civata vb. yöntemlerle birleşmiş noktaları sabitleştirir,
- Dövme, bükme gibi işlemlerle metale şekil verir,
- Pürüzlü yüzeyleri düzeltir ve parlatır,
- Boyama ve renklendirme işlemlerini yapar,
- Çeliklerin ısıl işlemlerini (Su verme, yüzey sertleştirme, normalleştirme vb.) yapar,
- Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahlarını kullanır,
- Yapılan işlerin maliyet ve satış fiyatlarını hesaplar,
- Makinelerin periyodik bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- CNC Punch,
- Elektrik, ark ve oksijen kaynak makineleri,
- Elektrot, eksantrik pres,
- Kaynak teli,
- Oksijen ve asatilen tüpü, demirci ocağı, kısaçlar, demir tavlama fırınları,
- Giyotin makası, abkant pres, eksantrik pres, daire testeresi,
- Eğe, makas,
- Kesme, bükme, kıvırma ve parlatma makineleri,
- Matkap, çekiç, tokmak,
- Örs, mengene,
- Demir testeresi
- Çeşitli ölçü aletleri,
- Zımparataşı tezgahı, çapak (jet) alma taşı,
- İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeler,
- Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metal İşleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,
- Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
- Dikkatli, tedbirli,
- Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metal işleri teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamları gürültülü, kokulu, zaman zaman metal kesiminde ve birleştiriminde kullanılan makine ve malzemelerin çıkarttığı dumanla kaplıdır. Metal İşler Teknisyeni birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcılarıyla iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı taktirde yaralanmalar olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek , Çok Programlı Liseler ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin metal işleri bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Endüstri meslek liselerinde eğitim görebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi;
Metal İşleri teknisyenliğinin eğitim süresi, 4 yıldır.

Eğitimin İçeriği;
Endüstri Meslek Liselerinde, lise genel kültür dersleri yanında; Öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek teknolojisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Hidrolik-Pnömatik, Elektrik Bilgisi, Cisimlerin Dayanımı, İş Güvenliği, Standart ve Kalite bölüm derslerini alırlar.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek Liselerinde eğitimini tamamlayanlar “Teknisyen” ünvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Metal teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Metal teknisyeni kamu ve özel sektörde metal işleriyle ilgili her türlü çelik konstrüksiyon, çelik eşya üretimi, makine üretimi, montaj ve bakım, oto yan sanayi (otomobil tamir bakım vb.) işlerinin söz konusu olduğu iş piyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler.
- Mesleki eğitime bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak kontrol hizmetleri ve proje çalışmaları dışında metal işleri teknisyeni olarak çalışmamaktadırlar.


F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
- Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
- Döner sermayeli okullarda döner sermaye gelirlerinden de faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI


Değişik firma ve iş kollarına göre asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Bu ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Endüstri Meslek Lisesi Metal İşler Bölümünden mezun olup, bu mesleği yapanlar: Usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilir.
- Endüstri Meslek lisesi Metal İşleri Bölümünde mezun olanlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı olduktan sonra “Ustalık Belgesi”almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.
- Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Mekatronik, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca meslek liselrinin Metal İşleri bölümünden mezun olanalr ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip, başarılı olmaları ve Metal Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ise ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Kaportacı,
- Sıhhi tesisatcı,
- PVC Doğramacı,
- Tesviyeci.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI


- Çalışma sırasında kullanılan alet ve parçaların düşmesinden dolayı yaralanma olayları meydana gelebilir.
- El, ayak gibi organların sıkışması, ezilmesi, çizilmesi, kesilmesi ve yanık gibi iş kazaları olabilir. Bunun için çalışma sırasında kask, eldiven, kaynak maskesi, çelik burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.
- Çalışan makineler için,iş güvenliği açısından gereken önlem alınmalıdır.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Türkiye İş Kurumu “Türk Meslekler Sözlüğü” Ankara-1983,
- M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı “İlköğretim Sonrası Eğitim seçenekleri” Ankara-1998 Ahmet SÖNMEZ,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları-Ankara 2004
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

194-METALÜRJİ TEKNİSYENİ

TANIM

Metalürji teknisyeni, topraktan çıkarılan maden filizlerinin (cevherlerinin) işlenmesi, hammaddeye ve mamul maddeye dönüştürülmesi aşamalarında metalürji mühendisi ve teknikerine yardım eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Metalürji mühendislerinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışır,
- Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırır,
- Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışır,
- Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm) işlemlerini yapar,
- Maden ergitme ocaklarını çalıştırır, kalıp malzemelerini hazırlar, ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlar, iş temizleme makinelerinde dökümü tamamlanan malzemeleri temizler,
- Hadde tezgahlarını kullanır, hadde yüklerini hesaplar, sıcak ve soğuk haddeyi bilir,
- Ergitme ocaklarının bakım ve onarımın yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ergitme ocakları, ısıl işlem makineleri, Ph metre cihazı,
- Basınçlı döküm makineleri ve savurma döküm makineleri,
- Hassas elektronik terazi,
- Ph metre cihazı,
- Sertlik ölçme cihazı,
- Metal mikroskobu,
- Madenler (demir-çelik), demir olmayan malzemeler (alüminyum, bakır, kurşun ve alaşımlar), metal dışı malzemeler ( seramik, camlar, plastikler vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metalürji teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Kimya ve Fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Bedenen güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip,
- Kimyasal maddeler karşı alerjisi olmayan,
- El ve parmak becerisine sahip,
- Aşırı sıcak, kirli, tozlu, kokulu ve gürültülü ortamda çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metalurji teknisyenlerinin çalışma ortamı aşırı sıcak, kirli, tozlu, kokulu ve gürültülüdür. Kişi, çalışırken metalurji mühendisleriyle, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Metalürji teknisyenliği mesleğinin eğitimi sadece Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesi’nde (İZMİR) verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Çok programlı meslek liselerine; ilköğretim okulu mezunu ve okula giriş koşullarına uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Çok programlı liselerin 1. sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde, 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Metalürji Teknisyenliği eğitiminin süresi 3 yıldır.
Eğitimin içeriği;
1. sınıfta; ortak genel bilgi dersleri yanında, meslek resim, meslek bilgisi dersleri ile birlikte atölyede kimya ve dökümcülükle ilgili ortak ve temel işlemlere ait yeterlikler kazandırılmaktadır.
2. sınıftan itibaren; öğrenciler ya demir-çelik ya da alüminyum metalürjisi alanlarını seçecekleri mesleki bilgilere sahip olmaktadır. Bu dönemde okulda genel bilgi derslerini alırken, işletmede beceri eğitimi altında atölye dersleri görmektedirler. Demir-çelik metalürjisi alanını seçenler, ergitme ocakları, haddecilik ve dökümcülükle ilgili konularda; alüminyum metalürjisi alanını seçenler ise, laboratuar ile alüminyum haddeciliği ve dökümcülüğü konularında eğitilmektedirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayanlara “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Metalurji teknisyenleri, entegre demir-çelik fabrikalarında, çelikhanelerde, alüminyum, çinko gibi malzemelerinin üretiminin yapıldığı fabrikalarda, metallerden oluşturulan çeşitli alaşımların dökümünün yapıldığı dökümhanelerde, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, ısıl işlem tesislerinde, madeni eşya, makine imalatı ve taşıt araçları imalatı yapılan fabrikalarda çalışabilirler.
Seramik, cam, plastik ve benzer malzemelerin üretimi ve kullanımı yaygınlaştıkça kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde bu elemanlara duyulan ihtiyaç daha da artacaktır.
Seydişehir’de alüminyum tesislerinin, Aliağa’da demir-çelik fabrikalarının ve demir ve çelik döküm yapan endüstri kuruluşlarının bol olması nedeniyle iş olanakları bu yörelerde daha fazladır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler, işletmede beceri eğitimleri süresince, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işverenden aylık ücret alırlar. (3308 sayılı yasa gereği) İşletmenin sağladığı diğer sosyal olanaklardan yararlanırlar. Hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı devletçe sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, işletmelerin ücret politikalarına göre değişmekte ise de genellikle ilk işe girişte asgari ücret verilmekte, kıdeme, tecrübeye ve verimlilik derecesine göre artış kaydedilmektedir.
Döküm, hadde ve demir-çelik sektöründe daha dolgun ücret politikası izlenmektedir.
İşletmelerin diğer sosyal yardımları ortalama geliri yükseltmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Metalurji” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim),Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi,Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca meslek liselerinin “Metalurji” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Döküm Öğretmenliği”, “Metal Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Üniversitelerin Metalürji Mühendisliği programlarında 4 yıllık lisans eğitimi alarak Metalürji Mühendisi olabilirler.
- Mezuniyet sonrası endüstri işletmelerinde çalışmaya başlayanlar yeterli kıdem başarı ve verimliliklerine göre ustabaşı olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kimya teknisyeni,
- Dökümcü,
- Haddeci,
- Metalürji malzeme teknikeri.

H- EK BİLGİLER

İnsanlığın refahı, ülkelerin kalkınmışlığı, endüstrileşmesi, metallerin kullanım oranına direkt bağlıdır. Ülkeler demir çelik, alüminyum, bakır ve benzeri gibi metallerin üretimi ile sanayileşmişlik göstergelerini belirlemiş olurlar. Sanayileşmek bir endüstri ülkesi olabilmek bu konularda bir üretim bilgisini gerektirir. Bu nedenle tabiatta varolan maden filizlerinin çıkartılması, işlendirilmesi (biçimlendirilmesi) ve ilgili hammaddenin elde edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca elde edilen mamulün mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin arttırılması ile tüm kalite kontrol işlemlerinin yapılması gerekir. Bununla beraber metal dışı denilen refrakterler, seramikler, plastikler, camlar vb. malzemelerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bunlarında ülke gereksinimini karşılayacak düzeyde elde edilmesi gerekir. Bütün bu gereksinimler günümüzde yeni bir bilimin doğmasına neden olmuştur. Bunun adına metalürji denilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- Türkiye İş Kurumu Türk Meslekler Sözlüğü,
- Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesi Metalürji Bölümü Müfredat Programı-İZMİR,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

195-METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

TANIM

Metalurji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

Metalurji ve malzeme mühendislerinin yaptıkları işleri başlıca iki gruba ayırmak mümkündür:

a) Metal Üretimi:

- Topraktan çıkarılan maden cevherleri üzerindeki artık maddelerin çeşitli yöntemlerle temizlenmesini sağlar,
- Yoğunlaşmış cevherin, ateş veya asitle eritme yöntemleriyle ergime ısılarına göre çeşitli fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerine gözcülük eder,
- Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemlerini yürütür,
- Maden cevherlerinin en yüksek verimlilik ve kalitede üretimi için yeni yöntemler geliştirir,
- Cevherlerin yarı işlenmiş ürün haline getirilmesini sağlar,
- Metalurji sanayiindeki yeni gelişmeleri takip ederek uygulama alanına koyar.

b) Malzeme Üretimi:

- Ergitilerek sıvı hale getirilmiş veya alaşımlandırılmış sıvı cevherin istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlar,
- Kalıplara dökülmeyen cevherlerin tavlanmasını sağlar,
- Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçen fiziki ve kimyevi deneyler yapar,
- Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirir, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle saptar,
- Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları yapar,
- Kalite kontrolünü sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Spektrometre,
- Optik mikroskop,
- Mekanik test cihazları,
- Ergitme ocakları,
- Isıl-işlem fırınları,
- Tarama-elektron mikroskobu,
- Çekme cihazı,
- Çarpma cihazı,
- Kalıplama makineleri,
- Kum test cihazları,
- Yolluk ve besleyici dizaynları,
- Laboratuar ekipman cihazları,
- Seramik fırınları,
- Kaplama fırınları,
- Toz metalurjisinde sıkıştırma, pres cihazları,
- Mekanik metalurjide döğme cihazları,
- Üretim metalurjisinde cevher kırıcılar ve elekler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metalürji ve malzeme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine,
- Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
- İşbirliği halinde çalışabilen,
- Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence sağlam,
- Araştırıcı, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
Kimyasal maddelere karşı alerjisi olan, nefes darlığı, astım hastalığı bulunan kişiler bu mesleği yürütemezler.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metalürji ve malzeme mühendisleri, metal ve malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü ve rahatsız edici kokuludur. Mühendis tasarım işlerini yürütürken büroda, metallerin yumuşaklık, hafiflik, sağlamlık özelliklerini incelerken laboratuarda çalışır. Metalürji ve malzeme mühendisi, birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Ancak işyerinde diğer mühendislerle, tekniker ve işçilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinde verilmektedir. Bunların adları aşağıda verilmiştir.
- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü (Sivas)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İzmir
- Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Elazığ
- İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
- Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,İstanbul
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,Ankara
- Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
- Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
- Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü.İstanbul

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Kimya,
- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Metalürji ve Malzeme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Metalürji ve Malzeme Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon,Cevher Hazırlama, Döküm, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojisi/ Maden, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, , Metalurji Malzeme, Metal işleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi,Termik Santral Makineleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim gerektirmektedir. Ancak, hazırlık sınıfı bulunan üniversitelerde eğitim süresi 1 yılı hazırlık (yabancı dil eğitimi) olmak üzere toplam 5 yıldır.
Meslek eğitiminin birinci yılında ağırlıklı olarak diğer mühendislik dallarında olduğu gibi matematik, fizik,kimya dersleri okutulur. İkinci yıldan itibaren malzeme bilgisi, döküm dersleri yanında laboratuar derslerine de yer verilir. Eğitim süresince işyerinde staj zorunluluğu da vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Bu bölümden mezun olanlara "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği" lisans diploması ve "Metalurji ve Malzeme Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Metalurji ve malzeme mühendisleri;
- Kamu veya özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, mühendislik ve araştırma-geliştirme alanlarında, standartlar, tasarımlar vb. konularla ilgili olarak bürolarda, bakır ve ferro alaşım üretim sektörlerinde, özel dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem ve metal işleme fabrikalarında, seramik, refrakter endüstrilerinde ve cam sektöründe, hammadde alımı ve mühendislik firmalarında ürünlerin pazarlanması alanlarında çalışırlar.
- Ülkemizden ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından Metalurji ve Malzeme Mühendisi unvanı alan meslek elemanlarından Metalurji Mühendisleri odasına kayıtlı olanların sayısı yaklaşık 2700 kişidir. Türkiye genelinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine 2000-2001 eğitim döneminde 661 öğrenci alınmaktadır.
- Bunun mühendislik öğrenimine başlayan toplam öğrenci sayısına oranı % 2 civarındadır. Bu oran da gösteriyor ki, bu alan ülkemizde yeterince tanınmamakta ve üniversite öğrencilerince tercih edilmemektedir. Ancak mezunlarının tamamına yakını özel veya kamu sektöründe kolaylıkla ve yüksek ücretlerle iş bulmaktadırlar.
- Dünyada ve Türkiye'de, otomotiv sanayii, inşaat sanayii devam ettiği sürece Metalurji ve Malzeme Mühendisliği güncelliğini kaybetmeyecektir. Ayrıca seramik metalurjisindeki ve cam metalurjisindeki gelişmeler ve yeni teknolojik gelişmeler bu mesleğin önemini daha da artırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince, Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, özellikle demir-çelik sektöründe oldukça yüksek ücret alınmaktadır. Döküm sektöründe daha kolay iş bulma imkanı vardır. Ücretler diğer mühendislik dallarıyla kıyaslandığında oldukça yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Ayrıca işyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler şeflik, müdürlük gibi yönetici kadrolarda da görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kimya Mühendisliği,
- Kimyagerlik,
- Makine Mühendisliği,
- Maden Mühendisliği,
- Seramik Mühendisliği,
- Malzeme Mühendisliği,
- Endüstri Mühendisliği,
- Fizik Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:36 #54
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

196-METEOROLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.
Hava tahmini yapmanın ötesinde atmosferdeki tüm olayları inceler ve bunların dünya üzerindeki etkilerini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklar ve yorumlar.

A- GÖREVLER

- Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler,
- Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar,
- Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir,
- Kod haline dönüşen bilgileri Roma'daki merkeze gönderir,
- Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir,
- Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar. gözlem sonucunu yüksek kartlara işler,
- Yerden itibaren 20 km'ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar,
- Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar,
- Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir,
- Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,
- Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur,
- Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar,
- Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar,
- Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur,
- Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar,
- Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler,
- Dünya iklim değişikliklerini inceler,
- Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler,
- Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder,
- Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,

- Meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür,
- Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler,
- Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma yapar,
- Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını inceler,
- TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Veri toplayıcılar,
- UHF ve VHF rüzgar profilleri,
- Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar,
- Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder),
- Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet),
- Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar,
- Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler,
- Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler,
- Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri,
- Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz),
- Güneş enerjisi ölçüm seti,
- Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi,
- Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları,
- Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Meteoroloji mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir genel yeteneğe,
- Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip,
- Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen,
- Sabırlı, dikkatli ve gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meteoroloji mühendisleri, genellikle meteoroloji istasyonlarında görev yaparlar, zaman zaman çalışmalarını açık havada da gerçekleştirirler. Savunma, tarım, ulaştırma ve turizm başlıca çalışma alanlarıdır. Meteoroloji mühendisleri çalışırken meteoroloji teknisyeni, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları, çeşitli mühendisler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleği eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Meteoroloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Meteoroloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Elektrik, Elektrik-Elektronik,Elektrik Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme “Kontrol Sistemleri Teknolojisi”ve Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Meteoroloji Mühendisliği”lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
İstanbul'da bulunan İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde; fen mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim boyunca atmosfer hareketlerini ve özelliklerini izlemek, atmosferin dünya üzerindeki tüm yaşamı nasıl etkilediğini gözlemek, araştırmak, anlamak, açıklamak ve öngörmek için gerekli olan bilimsel prensipler öğretilir ve en son teknolojiler tanıtılır. Böylece meteoroloji ve atmosfer bilimleri ile ilgili her konuda çalışabilecek mühendisler yetiştirilir.
- İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün I. sınıfında öğrencilere Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Kimya, Atmosfer Bilimlerine Giriş, Analitik Geometri, Bilgisayar Programlama, Met. Aletler ve Gözlem Usulleri, Genel Klimatoloji dersleri okutulur.
- İkinci sınıfta Matematik, Yukarı Atmosfer Fiziği, Akışkanlar Mekaniği, Su Bilimi, Su Meteorolojisi, Atmosfer Termodinamiği, İstatistiksel Meteoroloji, Güneş ve Yer Radyasyonu, Sayısal Çözümleme, Dinamik gibi temel mühendislik ve meteoroloji derslerine devam edilir.
- Diğer yıllarda ise Hava Analizi ve Tahmini, Dinamik Meteoroloji, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Biyometeoroloji, Veri İşlem, Hava Kirliliği ve Atmosfer Kimyası, Enerji Meteorolojisi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Oseanografi, Mühendislik Ekonomisi, Bulut Dinamiği ve Yağış Fiziği, Hava Modifikasyonu, Sayısal Hava Analizi, Modelleme ve Tahmini, Atmosferik Çevre ve Hava Kirliliği Meteorolojisi, Atmosferik Radyasyon ve Atmosferde Enerji Dengesi, İklimsel Analiz ve İklim Değişiklikleri, Veri Analizi, Akustik Uzaktan Algılama ve Uydu Meteorolojisi, Atmosferin Sayısal ve İstatistiksel Modellenmesi, Hava ve Deniz Etkileşimi; İstatistiksel, Fiziksel, Dinamik ve Uygulamalı Klimatoloji, Mimari ve Şehircilik Meteorolojisi, Denizcilik ve Uçuş Meteorolojisi, Mikrometeorolojisi, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İşletilmesi, Hidroloji ve Hidrometeoroloji, Tıbbi Meteoroloji ve atmosfer bilimlerinin çeşitli alanlarında dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğtimini başarı ile tamamlayanlara "Meteoroloji Mühendisliği" lisans diploması ve "Meteoroloji Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji Mühendisleri;
- Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar,
- Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar,
- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar,
- TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında,
- Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde,
- Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda,
- Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde,
- Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde,
- Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde,
- Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri,
- Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı,
- Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları,
- Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri,
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler.
- Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiş olup, teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

Yaklaşık olarak bir meteoroloji mühendisinin aylık maaşı asgari ücretin 4-5 katı civarında olup, ayrıca çalıştığı kurumdaki sosyal imkanlardan da yararlanırlar.

G - MESLEKTE İLERLEME


Meteoroloji mühendisleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak idari kademede görev alabilirler.
- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,
- Daire Başkanı,
- Şube Müdürü,
- Müdür, Müdür Yardımcısı vb. unvanlarda çalışabilirler.

Üniversitede bu alanda bilimsel araştırma yaparak;
- Araştırma Görevlisi,
- Yardımcı Doçent,
- Doçent,
- Profesör unvanlarına kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Çevre Mühendisliği,
- Su ve Enerji Mühendisliği,
- Fizik Mühendisliği,
- Astronom.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,-
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

197-MİKROTEKNOLOJİ TEKNİSYENİ

TANIM


Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ölçü aletlerinin montajını yapar,
- Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar,
- Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol eder,
- Arızalı cihazların tamirini yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Elektronik ölçü aletleri ve lehim havyası,
- Torna, Freze, Matkap, Taşlama, Alet Bileme, Pres ve diğer elektrikli el takımları,
- Tesviyecilikte kullanılan alet ve avadanlıklar,
- Eğeler, Testere, Pafta, Kılavuz, Tornavida, Pensler, Anahtar Takımları vb.
- Makine ölçme ve kontrol aletleri,
- Çeşitli yapıştırıcılar,
- Serigrafi alet ve avadanlıkları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mikroteknoloji teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İşitme keskinliğine,
- Mekanik ilişkileri görebilme gücüne,
- El ve parmak becerisine sahip,
- İnce ayrıntıları algılayabilen,
- Dikkatli,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mikroteknoloji teknisyeni, genellikle işini oturarak yapar. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı olabilir. Mesleğin icrasında yakıcı maddeler, elektrik çarpması, makine kazası gibi tehlikeleri olabilir. Tam gün, hafta sonu, gece çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle etkileşim halindedir.

D - MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Ankara Balgat Anadolu Teknik Lisesi’nin "Mikroteknik" ve Ankara Balgat Teknik Lisesinin “Mikroteknik” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek eğitimine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.
Anadolu Teknik ve Teknik Liseler için İlköğretim 8.sınıfta okuyor olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim 5 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür derslerinin yanında bölüm dersleri olarak Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, geometri, Teknik Resim, Meslek Resmi, Kalıp Konstrüksiyon, Elektroteknik, Elektronik, Digital Elektronik, Bilgisayara Giriş, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik-Pnomatik, Otomatik Kumanda, CNC Makineler, Meslek Teknolojisi, Cihazlar Teknolojisi dersleri ve uygulamalı atölye dersi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi tamamlayanlar “Anadolu Teknik Lisesi Diploması” ile birlikte “Teknisyen” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mikroteknoloji teknisyenleri hassas makine ve ölçüm aletlerinin imal, bakım ve onarımlarının yapıldığı kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. (Örneğin Darphane, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu vb.)

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, 2. ve 3. sınıflarda işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.

İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI


Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa yada sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “Mikroteknik” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Anadolu Teknik liselerinin Mikroteknik bölümlerinden mezun olanlar,ÖSYM tarafından Yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Talaşlı Üretim Öğretmenliği” Lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Mikroteknoloji teknisyenleri ustalık sınavına katılıp, sınavı kazanmaları halinde ustalık belgesi alabilirler.
İşletmede ise ustabaşı veya formen olabilirler. Bu durum teknisyenin işyerinde gösterdiği performansa bağlıdır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstriyel tasarım teknikeri,
- Otomotiv tasarım ve imalat teknikeri,
- Elektronikçi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgeleri,
- MEB 2005 Yılı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Yönlendirme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu,
- MEB 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

198-MİMAR

TANIM

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
- Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
- Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
- Binanın planını çizer,
- Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
- Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
- Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
- Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
- Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çalışma masası,
- Aydınger kağıdı,
- T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
- Bilgisayar vb..

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimar olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Yeniliklere ve eleştiriye açık,
- Dikkatli ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-Mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


‘Mesleğin eğitimine girebilmek için’,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mimarlık” lisans programı için yeterli ”Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mimarlık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Restorasyon” Restorasyon ve Konservasyon” ve “Yapı Ressamlığı “ ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ında başarılı oldukları takdirde “Mimarlık” programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin ilk yılında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders programı ve ders içeriklerinin fotokopileri ektedir. (Ek: 1)

ODTÜ LİSANS DERS PROGRAMI:

Birinci Dönem: Temel Tasarım, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Bina Bilgisine
Giriş, Matematiğe Giriş, İngilizce,
İkinci Dönem: Mimari Tasarıma Giriş, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Mimari Röleve, Genel Matematik, İngilizce, Yapı ve Topografya Stajı,
Üçüncü Dönem: Mimari Tasarım I, Mimarlık Tarihi I, Statik, Malzeme ve Yapı Bileşenleri, Çevre Etmenlerine Giriş, Peyzaj Tasarım,
Dördüncü Dönem: Mimari Tasarım II, Mimarlık Tarihi II, Malzeme Mekaniği, Yapı Bileşenleri ve Kaplama Malzemeleri, Enerji Yetkin Bina Sistemler Tasarımı, Peyzaj Tasarımı, Şantiye veya Arkeolojik Kazı Stajı,
Beşinci Dönem: Mimari Tasarım III, Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım İlkeleri, Mimarlık Tarihi III, Strüktürlerin Davranış ve Analizi I, Detay Bilgisi, Çevre Kontrol Sistemleri I,
Altıncı Dönem: Mimari Tasarım IV, Kent Planlaması Stüdyosu, Strüktürlerin Davranış ve Analizi II, Detay Bilgisi, Tesisat Bilgisi, Seçmeli Ders, Mimari Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı,
Yedinci Dönem: Mimari Tasarım V, Strüktürel Tasarım I, Seçmeli Ders,
Sekizinci Dönem: Mimari Tasarım VI, Strüktürel Tasarım VI, Mesleki Uygulama Stüdyosu, Seçmeli Ders.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mimar” Lisans Diploması ve "Mimar" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.
- Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.
- Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İlerki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir.
- Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak staj yapılırken ya da part-time çalışırken ücret alınmaktadır.
- Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.
- Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
- Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler.
Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir.
Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür.
Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

BENZER MESLEKLER


- İç Mimar,
- Peyzaj Mimarı,
- Şehir Plancısı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- ÖSS –2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesindeki Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:36 #55
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

199-MODA TASARIMCISI

TANIM

Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

A-GÖREVLER

Moda Tasarımcısının görevlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz.
1-Tasarlama,
2-Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini gerçekleştirme ve katalok hazırlama,
3-Pazarlama ve satış tekniklerini uygulayarak sunuş yapmak. Bu ana başlıklar altında;
- Tasarım panosu hazırlar,
- Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi tasarımı yapar,
- Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları yapar,
- Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder, gerektiğinde sunum yapar,
- El veya bilgisayar desteğiyle çizdiği modelin kalıbını hazırlar veya hazırlanmasını nezaret eder,
- Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaş, triko, deri, elyaf..vb.) saptar ve kumaş analizi yapar,
- Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
- Deneme üretimini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesine nezaret eder,
- Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapar veya yeniden tasarlayarak yapımını sağlar,
- Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlar (erkek, kadın, çocuk veya deri, triko, kumaş, vb.) ve gerektiğinde sunulmasını sağlar,
- Dünya modasını araştırır, takip eder,
- Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilir, belli stratejiler oluşturarak satışını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çizim kalemleri ve kağıtları,
- Çeşitli amaçlı masalar (atölye masası, kalıp çizme masası.),
- Çeşitli makaslar (karton, deri, kumaş.vb. makası),
- Tekstil makineleri (sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi, ilik makinesi, ütü ve ütü araç-gereci.vb.),
- Çeşitli kumaş, deri, triko, elyaf ürünler,
- Dikiş malzemeleri, boya malzemeleri ve ölçü aletleri,
- Sunum amaçlı araç-gereçler, kataloklar,
- Çeşitli dergiler (moda dergileri, tasarım dergileri...),
- Aksesuar malzemeleri (hırdavat malzemeleri, hobi gereçleri, boncuk...).

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moda Tasarımcısı olmak isteyenlerin,
- Sanata ve modaya ilgili, yeniliğe açık,
- Yaratıcı, hayal gücü zengin, estetiğe önem veren,
- Çeşitli modeller tasarlayabilen ve tasarladığını koleksiyon haline getirebilen,
- Cisimlerin birbirine göre değişik durumlarını zihinde canlandırabilen,
- Tasarımlarını teknik ve artistik çizimlerle ifade edebilen,
- Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
- Renk algısı yüksek,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- İkna kabiliyeti yüksek, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
kimseler olması gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moda Tasarımcısı çalışmasının büyük çoğunluğunu kapalı ve geniş tasarım stüdyolarında yapmaktadır. Genelde sessiz, temiz ve aydınlık bir ortamdır. Zaman zaman üretim kısmında da bulundukları için gürültülü, bazen kokulu (deri ile ilgili alanda) ve tozlu ortamda da bulunulur.
Tasarım ve kalıp çıkarma işlemleri sık sık eğilmeyi gerektirdiğinden omurga ve eklem ağrıları ile karşılaşılabilmektedir. Çalışma süresi esnektir.
Dünyadaki değişimlerin farkında olmak ve tasarım araştırması amacıyla çeşitli ülkelerdeki moda fuarlarını ve pazarlarını, satış noktalarını (mağazalar), defileleri, moda merkezlerini izlemek için seyahatlere çıkabilir.
Çalışırken kalıpçılarla, makinecilerle, meslektaşlarıyla, müşterilerle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek eğitiminin verildiği yerler;
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü,
- İstanbul Teknik Üniv.Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü,
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
- Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve moda tasarımı bölümünde moda tasarımı alanında eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe,
- Matematik,
- İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Eğitim kurumlarından Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı bölümü Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak koşuluyla merkezi yerleştirmeyle,
Diğer Fakülteler ise, ÖSS sınavında yeterli puan alan lise ve dengi okul mezunları, bünyesinde bu bölümler bulunan okullara başvuru yaptıktan sonra özel yetenek sınavını kazanmak koşuluyla öğrenci almaktadır.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matemetik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Konfeksiyon (Hazır Giyim), Hazır Giyim, Kostüm Tasarımı, Moda- Konfeksiyon, Moda Tasarımı, Örme ön lisans proğramını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektöründe uluslararası markalar yaratmak ve bunları pazarlayarak uluslararası alandaki payını artırmaya yönelik profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mesleki eğitiminde; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi ortak derslerin yanında Tasarım Metodolojisi, Sanat Akımları Ve Görsel Kültür, Bilgisayar Ve Enformasyon Teknolojileri, Reprezantasyon Ve Desen Teknikleri, Moda İşletmeciliği, Akademik Okuma Ve Yazma Becerisi, Materyal Teknolojisi, Kalıp Bilgisi, Renk Ve Desen Teknikleri, Multimedya Teknikleri, Moda Grafiği, Kostüm Tarihi, Kalıp Ve Dikim Teknikleri, Moda Tasarımına Giriş, Moda Koleksiyonu, Tüketici Davranışları, Kalıp Ve Giysi Yapım Teknikleri, Çağdaş Moda Akımları, Tekstil Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Aksesuar Koleksiyonu, Etkin Konuşma Becerisi, Giysi Yapımı Ve Model Uygulama, Marka Yönetimi, Drama, Trend Analizi Ve Öngörüsü, Proje Hazırlama Teknikleri, Tanıtım Organizasyonu, Genel Hukuk Ve Tasarım Hukuku, İşbaşı Eğitimi, Görsel Sunum(Portfolyo)... gibi mesleki dersler okutulmaktadır.
4 yıllık eğitim süresince her eğitim yılı sonunda en az 3 hafta olmak üzere toplam 12 hafta yaz stajı vardır. Son senede II. dönem yarısını firmalarda uygulama yaparak tamamlamaları zorunludur

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Moda Tasarımcısı Unvanı ve Lisans
diploması verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde (tekstil, deri, triko...), model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge(ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler.. Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.
Ülkemizin tekstil sektöründeki gelişmişliği oranında dünya pazarlarında pay sahibi olmayışı kendine özgü marka ve modeller yaratamamasının sonucudur. Bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması, moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacak, dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayinin dahada gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.
Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına parelel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.
İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.
Kamu kurumlarında çalışma alanı neredeyse yok gibidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir. Örneğin giysi tasarımı (çocuk giyimi, erkek giyimi, bayan giyimi, deri konfeksiyon..vb.), tekstil tasarımı, moda aksesuar tasarımı... gibi.

BENZER MESLEKLER

- Tekstil Tasarımcısı,
- Grafik Tasarımcısı,
- Moda Aksesuar Tasarımcısı,
- Endüstri Ürünleri Tasarımcısı,
- Moda Tasarım Teknisyeni.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Öğretim elemanları,
- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu (2005)
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu.
- İnternet,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

200-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ
(MOLEKÜLER BİYOLOG)

TANIM

Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir.

A- GÖREVLER

- Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar,
- Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması),
- Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür,
- Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)
- Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Laboratuar araç ve gereçleri;
• Mikroskop,
• Kimyasal maddeler,
• Laboratuar aletleri (deney tüpü vb.),
- Bilgisayar vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı,
- Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
- Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen,
- Görme duyusu ve belleği güçlü,
- İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen,
- Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek Eğitimi; aşağıdaki üniversitelerin, Fen ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümlerinde verilmektedir.

- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen- Edebiyat Fakültesi,
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Bilkent Üniversitesi (Ankara), Fen Fakültesi,
- Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak (İstanbul)
- İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
- İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji,
- Fizik,
- Kimya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


“Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya Dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programı için yeterli “Sayısal” (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir.
Eğitim süresince; fen dersleri ağırlıklı eğitim görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; genel biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, istatistik gibi dersler alır. Diğer yıllarda ise tıbbi mikrobiyoloji, genetik, toprak mikrobiyolojisi gibi daha derinlemesine ve uzmanlık dersleri görmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Moleküler Biyoloji ve Genetiktikçi” lisans diploması ve “ Moleküler Biyolog” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İlgili bölüm mezunları;
- Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında fiilen çalışır. Bunun dışında sağlık hizmeti veren merkezlerin ve kuruluşların tıbbi araştırma yapan, klinik çalışmaları destekleyen ünitelerinde,
- Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda (Biyolojik öneme sahip koruma alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanabilmesi için ekolojik planlama faaliyetlerinde çalışırlar),
- Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde,
- İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında,
- Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde,
- Su ürünleri üretim yerlerinde su ürünleri ve su kalitesi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde,
- Arıtma tesislerinde artık ve zararlı ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek duruma getirmesinde,
- Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde,
- Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),
- Bu bölüm mezunları, Türkiye'de yeterli mesleki ve iş alanı düzenlemeleri oluşmadığından genellikle akademik kariyer yaparak (yüksek lisans, doktora vb.) araştırmacı ve eğitmen olarak üniversite bünyesinde kalmaktadır. Ayrıca uluslararası seminer ve akademik eğitim yapmak için burs olanakları oldukça fazladır. Ancak, kişinin bu burslardan faydalanması için eğitim hayatında başarılı olması gereklidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumundan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI


Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. (Yaklaşık olarak asgari ücretin 3-4 katı civarında ücret alırlar.) Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.
Özel işyerinde çalışanlar ise çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve
konumuna göre değişik ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları;

- Hücre biyolojisi, bitki mikrobiyolojisi, büyüme biyolojisi vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapabilir.
- “Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.” .
- Çeşitli Laboratuarlarda laboratuar şefi, kontrol elemanı olarak çalışırlar.
- Kamu kuruluşlarında ise “Biyolog” unvanı ile çalışır. Meslek mensupları kendilerini “Moleküler Biyolog” olarak tanımlamakta ancak, bu konuda çıkarılmış yasal unvan bulunmamaktadır.

BENZER MESLEKLER


- Ziraat mühendisi,
- Çevre mühendisi,
- Gıda mühendisi,
- Kimya mühendisi,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek elemanları,
- Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitimcileri,
- ÖSS- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

201-MOTOR (OTOMOTİV) ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, motor (otomotiv) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Motor (otomotiv) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.)
- Motor bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Motor (otomotiv) öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Motor (otomotiv) öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
- Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Motor (otomotiv) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz kirlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
- Dicle Üniversitesi Batman Teknik Eğitim Fakültesi (Diyarbakır)
- Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara)
- Kocaeli Teknik Eğitim Fakültesi (Kocaeli)
- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul)
- Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Denizli)
- Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Sakarya)
- Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Konya)
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
- Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ( İsparta)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin, “Endüstriyel Mekanik, Makine,Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik), Mekatronik, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik,İş Makineleri, İş Makineleri Bakım Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Motor, Motor (Benzinli)/Motor (Dizel),Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde-Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarım” bölümü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine.-Resim- Kontriksiyon. “Gemi Makineleri İşletme, Gemi Makineleri, Endüstriyel Otomasyon, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, İş Makineleri, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Motor, Termik Motorlar ve Otomobil, Oto motor Teknolojileri,Otomotiv tasarım ve imalat,Otomotiv satış sonrası hizmet, Otomotiv, Uçak Motoru,Uçak Gövdesi” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde Okutulan Temel Dersler:
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Tasarı Geometri, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Bilgisayar Kullanımı, Statik, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Elektrik- Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Meslek Resmi, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Sayısal Analiz, Makine Elemanları, CAD, Otomotiv Yenileştirme, Mekanizma Tekniği, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Karbirasyon ve Enjeksiyon, Alternatif Güç Kaynakları, Yakıt ve Yanma, Taşıt Mekaniği, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Emisyon Kontrolu, Motor Dinamiği, Oto Test Makineleri, Şasi Donanımları Bakım ve Ayarı, Motor Bakım ve Ayarları, Turbo Makineler, Gaz Türbünleri,Protatip Geliştirme, Karbürasyon ve Enjeksiyon, İstatistik.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,
Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır
Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Otomotiv Öğretmenliği” Lisans Diploması ve Otomotiv Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Bu bölümü bitirenler;

- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), gemi makineleri, iş makineleri, uçak bakımı teknisyenliği, motor yenileştirmeciliği otomotor tamiri, dizel motorları yakıt pompa ve enjektör ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto boyacılığı, oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler.
- Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.
- Kendi işyerlerini açabilirler.
- Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi, harç ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. Doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Makine Mühendisliği,
- Motor (Otomotiv) Teknisyenliği,
- Uçak Motoru Teknikerliği,
- Gemi Makineleri Teknikerliği.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI


Mekanik ve elektronik araçlarla çalışmaları sebebi ile dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl veŞube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:37 #56
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

202-MÜFTÜ

TANIM

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER


- Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar,
- Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,
- Hutbe ve vaaz konularını saptar,
- Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar,
- İbadete açılmak istenen yerlere izin verir,
- İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir,
- Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar,
- Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar,
- Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Dini yayınlar,
- Büro malzemeleri,
- Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müftü olmak isteyen kimselerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe,
- Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
- Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,
- Düzgün konuşma becerisine sahip,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,
- Yeniliklere açık, geniş görüşlü,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müftüler büroda görev yaparlar ve çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin ön eğitimi aşağıdaki İlahiyat Fakültelerinin ilahiyat bölümlerinde verilmektedir.

- Ankara Üniversitesi (Ankara)
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale)
- Çukurova Üniversitesi (Adana)
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
- Fırat üniversitesi (Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş)
- Marmara Üniversitesi ( İstanbul )
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
- Sakarya Üniversitesi (Sakarya)
- Selçuk Üniversitesi (Konya)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Din Kültürü ve Ahlak.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Bu mesleğe hazırlık eğitimi veren İlahiyat Fakültelerine girebilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen (ÖSS) Öğrenci Yerleştirme Sınavı’nda İlahiyet Fakülteleri için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alan/kol ve bölümlerinden mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
“Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Lisenin İmam Hatip Lisesi Programı/ Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açıköğretim Lisesinin İmam Hatip Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulundan mezun olanlar
ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve YerleştirmeSınavı (ÖSS) kazanıp “İlahiyat” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedenyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler
İlahiyat ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İlahiyat” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Müftü olabilmek için ülkemizdeki çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin birinden mezun olmak gereklidir.
Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli "Arapça Kur' an-ı Kerim Hazırlık Programı" uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğrenciler öğretim yılı başında Arapça Kur' an-ı Kerim' den yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olanlar 1 yıl hazırlık okumadan 1. sınıftan öğretime başlatılırlar.

İlahiyat Fakültelerinde:
- Arapça Kur'an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonraki yıllarda Kur'an-ı Kerim' in yorumu (Tefsir); Hz. Peygamber'in sözlerinin yorumu (Hadis); İslam Hukuku, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilginin Değeri, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir,
- Ders programları, ders tanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

1 Mart 1993' den önce ilahiyat fakültesinden mezun olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı' nın açmış olduğu müftülük sınavına katılarak müftü olabiliyor ve atamaları yapılıyordu.1 Mart 1993'den sonra yapılan düzenlemeyle;

- En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı vaizlik sınavına katılarak kazandıkları takdirde, stajyer vaiz olarak atamaları yapılır. En az 1 yıl en fazla 2 yıl Stajyer Vaiz olarak çalışırlar. Bu zaman içerisinde Başkanlıkça belirlenen süre boyunca hizmet-içi eğitim kursuna alınırlar. Kursu başarı ile bitirenler il müftülüklerinde stajyer vaiz olarak çalışırlar. Stajyer vaiz olarak Müftülüklerde en az 6 ay çalıştıktan sonra, asgari 2 ay süre ile bir ilçe müftüsü gözetiminde görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları müftülüklerce düzenlenecek olan "Değerlendirme Raporu"nda belirtilir. Bu rapor Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenir ve olumlu bulunursa kişinin stajyerliği kaldırılır.
- Vaizlikte stajyerliği kalkan, müftülük için yeterli bulunan ve başkanlıkça yapılan müftülük sınavını kazanan kişiler ilçe müftüsü olurlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Üniversite eğitimi süresince, isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Kamu ile özel kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
- Kişisel çabaları ile cami ve mescitlerde imamlık, müezzinlik gibi mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve mesleğe ilk defa Stajyer Vaiz olarak başlayan bir kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden, İmam-Hatip Lisesi kaynaklı ise 9. derecenin 2. kademesinden aylıkla atanır. Müftü olarak atanan bir kişi kıdemine göre bulunduğu derece ve kademeden aylık alır. Aylık maaşa din hizmetleri ve özel hizmet tazminatları eklenmektedir.
- İl müftülerinin çoğunluğu 1. dereceden aylık almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen 5 yıl süreyle ilçe müftülüğü görevini yürüten kişi il müftü yardımcılığına terfi edebilir. İlçe müftülüğü yada il müftü yardımcılığında 6 yıl çalışan ve toplam 10 yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi ise İl Müftülüğüne terfi edebilir.
Kişisel çabaları sonucu gösterdiği başarı ve alanında yaptığı hizmetlerle tanınmış ve 10 yıllık hizmeti olanlar Diyanet İşleri Başkanlığına kadar yükselme kaydedebilir.

BENZER MESLEKLER

- Vaizlik,
- İl Müftü Yardımcılığı,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği-(1 Mart 1993/21511 sayılı Resmi Gazete),
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-Y. Kuzgun (2000),
- Çeşitli üniversite katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Müftülükler - Diyanet İşleri Başkanlığı,
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkire İş Kurumu İl ve Şube Müdürlüğü .

203-MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Muhasebe ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Muhasebe Grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebe grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Muhasebe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili,
- Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Muhasebe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi;
- Çeşitli üniversiteler bağlı fakültelerin Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümü ile İşletme öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Türkçe,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği” ve “İşletme Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puan almak, İ
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda, “Muhasebe ve Fnansman Öğretmenliği” ile “İşletme Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin, “Muhasebe”ve “Bilgisayarlı Muhasebe” bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp “Muhasebe Finansman Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe, Finans ve Muhasebe”önlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği” lisans programına Genel İşletme Girişimcilik ve ProjeYönetimAsistanlığı, İş İdaresi, işletme/İşletmecilik, İşletme Yönetimi,”İşletme Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri: Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri: Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Temel Bilgi Teknolojisinin Kullanımı, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Muhasebesi, Makro Ekonomi, Finansal Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Şirketler Muhasebesi, İstatistik, Sayısal Karar Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Kıymetli Evrak Hukuku, Finansman, Vergi Muhasebesi, Üretim Yönetimi, Muhasebe Uygulamaları, İş Hukuku, Araştırma Teknikleri, Pazarlama, Yönetim Muhasebesi, Yatırım Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Portföy Yönetimi, Muhasebe Denetimi,
c) Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği” lisans diploması ve “Muhasebe ve Finansman Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Sekreterlik gibi derslere girerler.
- Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır.
- Özel dershanelerde çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt hizmetlerinden ve öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitimden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğrenim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanlarla öğretim üyesi olarak görev alabilirler.
Kendi işyerlerini açabilirler. (Muhasebe bürosu vb.)
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tüm öğretmenlikler,
- Muhasebecilik.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ


Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar eki
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- MEB Personel Genel Müdürlüğü,
- MEB Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş İl ve Şube Müdürlükleri.

204-MUHASEBE MESLEK ELEMANI

TANIM

Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLERİ

 Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,
 İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.
 Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,
 İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder,
 Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur,
 Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Fiş, fatura,
- Bilgisayar,
- Telefon,
- Faks,
- Fotokopi makinesi,
- Daktilo,
- Diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan,
- Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen,
- İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen,
- Finans konularına meraklı,
- Sır saklayan kişiler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Muhasebe meslek elemanı genellikle masa başında veya bilgisayar önünde, oturarak, defter işleyerek veya fiş fatura keserek iyi aydınlatılmış, temiz, sakin ortamlarda çalışır,
İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gecede çalışabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi meslek yüksek okullarının Muhasebe bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Meslek Liselerinin A grubu (Ticaret Lisesi Fen), Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Satış Yönetimi ve Reklamcılık Genel Hizmetler (Demiryolu), Tesis İşletmeciliği, Sigortacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden ve Ticaret Liselerinden kol ayrımı olmadığı dönemlerde mezun olanlar “Muhasebe” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli (EA) Eşit Ağırlık puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında öğrenciler Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Genel Muhasebe, Bilgisayar Büro Programları, Genel İşletme, İktisat, Ticaret Hukuku, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik derslerinden, Eğitimin 2. yılında; Türkçe, Bilgisayarlı Muhasebe, Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Muhasebe Denetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Vergi Sistemi derslerinden başarılı olunması gerekmektedir.
Ayrıca Finansal Yönetim, Kooperatif Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Borçlar Hukuku gibi seçmeli Derslerde verilmektedir.

EĞİTİMİN SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


2 yıllık Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Eğitimin sonunda “Muhasebe Meslek Elemanı” Ön Lisans Diploması ve unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Muhasebe Meslek Elemanları;
- Serbest Muhasebe Bürolarında,
- Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel bölümlerinde,
- Yatırım finans kurumlarında,
- Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
- Kamu ve özel bankalarda,
İş bulma olanağına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj döneminde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Muhasebe ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
- Mezunlar 4 yıl süre ile bir Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında staj görmeleri ve yapılan sınav sonunda başarılı olmaları halinde Serbest Muhasebeci belgesini ve unvanını alabilirler, isterlerse kendi işyerlerini açabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Muhasebeci,
- Maliyeci,
- İşletme Meslek Elemanı,
- Büro Yöneticisi,
- Pazarlamacı,
- Sigortacı,
- Emlakçı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Muhasebe Büroları,
- ÖSYM Öğrenci seçme sınav kılavuzu ÖSS 2006,
- Ç.Ü. Osmaniye MYO Muhasebe Bölüm Başkanlığı,
- ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2006),
- ÖSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2005).
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim kurumları,
- TİK Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

205-MÜTERCİM (ÇEVİRMEN)

TANIM

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

A- GÖREVLER

Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

- Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,
- Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder,
- Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),
- Her çeşit kırtasiye malzemesi,
- Sözlük,
- Her türlü yerli ve yabancı yayın.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mütercim olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sözel yeteneğe,
- Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,
- Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,
- Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Ülkemizde mütercimlik eğitimi veren üniversiteler;
- Bilkent Üni. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (Ankara)-(İngilizce-Fransızca-Türk),
- Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (İstanbul)-(İngilizce),
- Atılım Üniversitesi Fen –Edebiyat Fak.(İngilizce)
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara)-İngilizce-Fransızca),
- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.(Alm-İng-Fransızca)
- Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.(Alm-Fransızca),
- Okan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul)
- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(Almanca)
- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. (İstanbul)-(Fransızca)
- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edeiyat Fak.(Fransızca)
mütercimlik-tercümanlık bölümleridir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Edebiyat-Kompozisyon,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mütercim-Tercümanlık” lisans programları için yeterli “DİL” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mütercim-Tercümanlık ” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik,” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Mütercim-Tercümanlık” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. Hacettepe Üniversitesi Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde;
I. yıl; Türk Dili, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, Batı Kültürleri ve Uygarlığı, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma,
II. yıl; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce’nin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçe Yazı Becerisi II, İngilizce Konuşma II, Tıp Terminolojisi, İngilizce Okuma II, Bilim ve Teknik Metinlerinin Çevirisi, Türkçe’nin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, Tıbbi Çeviri,
III. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Sosyal Bilimlerin Metin Çevirisi, Ardıl Çeviriye Giriş, Edebi Çeviri I, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Ardıl Çeviri I, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi I,
IV. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Simultane Çeviri I, Ardıl Çeviri II, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi II, Edebi Çeviri II, Çeviri Eleştirisi, Özel Konulu Çeviri, Simultane Çeviri II, Simultane Konferans Çevirisi, Çeviri Projesi derslerini alırlar.
Bu derslerden başka her yıl bölüm içi seçmeli dersler olarak Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mütercim-Tercümanlık ” lisans diploması ve "Mütercim" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.
- Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.
- Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.
- Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir.
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır.
- Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlık alanlarını genişletebilirler.
Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle, aranan eleman olarak çalışabilirler.
Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tercüman.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Çeşitli Üniversite katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:38 #57
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

206-MÜZİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Müzik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Müzik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Piyano, org, keman, saz, klasik gitar, flüt, mandolin, ney gibi müzik aletlerini kullanabilir.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müzik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Müzik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- Gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Müzik öğretmeni, sınıfta ve müzik odasında görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- EĞİTİM ŞEKLİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitele bağlı Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Bolu)
- Adnan Menderes Üni.Eğitim Fakültesi (Aydın)
- Atatürk Üni. Kazım Karabekir Eğitim Fak. (Erzurum),Erzincan Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
- Cumhuriyet Üni.Eğitim Fakültesi(Sivas)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üni.Eğitim Fakültesi.
- Dokuzeylül Üni. Buca Eğitim Fak.. (İzmir),
- Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak.. (Ankara),
- Gaziosmanpaşa Üni.(Tokat) Eğitim Fakültesi,
- Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi(Şanlıurfa)
- İnönü Üni. Eğitim Fak.. (Malatya),
- Karadeniz Teknik Üni. Fatih Eğitim Fak.. (Trabzon),
- Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fak. (İstanbul),
- Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (Niğde)
- Ondokuz Mayıs Üni. Samsun Eğitim Fakültesi.
- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( Denizli)
- Selçuk Üni. Eğitim Fak. (Konya),
- Süleyman Demirel Üni. Burdur Eğitim Fak),
- Uludağ Üni. Eğitim Fak. (Bursa)
- Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Van)

Ayrıca; Müzik bölümü ve Türk Musikisi Devlet Konsrvatuarı ile Devlet Konservatuarlarının Temel Bilimler ,Kompozisyon, Ses Eğitimi,Müzik Bilimleri, Çalgı (Nefesli çalgılar, Yaylı Çalgılar,Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano,Mızraplı Çalgılar),Bando şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği,Çalgı Yapımı, Şan ve Türk Halk Oyunları bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedogojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da müzik öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe
- Müzik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) saptanan baraj puan almak,
- Özel Yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere, müzik alanında kurumsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra, ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Müzik Öğretmenliği programı eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Müzik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Müzik Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümünü bitirenler MEB’na bağlı okullarda (ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, anadolu güzel sanatlar lisesi vb.) müzik öğretmeni olarak çalışırlar.
Müzik dersleri dışında,Koro, Çalgı ve Çalgı Toplulukları, Dini Musiki, Çalgı Bakımı ve Onarımı, Sanat Sosyolojisi, Sanat Eserlerini İnceleme, Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği, Müzik Tarihi, Grupla Çalışma Teknikleri, Müziksel İşitme ve Okuma, Orkestra, Piyano-Çalgı konularında ders verirler.
Günümüzde, giderek her meslekte branşlaşmaya gidildiğinden, Müzik Öğretmenliği'nde de, önümüzdeki yıllarda, her dal için özel eğitim almış (Uzmanlaşmış) kişilere gereksinim duyulabilecektir. Müzik aletini kullanmayı öğreten kişi, o konunun uzmanı olabilecektir (Örneğin: Kanun Öğretmenliği, Keman Öğretmenliği, Piyano Öğretmenliği vb.)
Müzik öğretmenleri ayrıca müzik yeteneğini geliştirmek isteyen kişilere özel dersler verebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.
- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilir, yurt imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Başarılı öğretmenler, özel eğitim kurumlarında daha doyurucu ücretle iş bulabilmektedirler. Bu ücret, asgari ücretin 4 katından başlamaktadır.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Okullarda çalışanlar idari görevlerde yer alabilirler . (Okul Müdür Yrd., Okul Müdürlük gibi),
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl veŞube Müdürlükleri.

207-MÜFETTİŞ

TANIM

Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun en üst amirine Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile ileten kişidir. Müfettiş mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir.

A- GÖREVLER

Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile aldıkları görevlerini çalıştıkları kurumun en üst amiri adına yaparlar. Müfettişlerin görevler şunlardır;
- Merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerinin, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlara göre uygulanıp uygulanmadığını teftiş programına göre inceler ve denetler,
- Merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapar,
- İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli tedbirleri belirler,
- Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda kendiliğinden soruşturma başlatır,
- İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar, iş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel işyerleriyle ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceler, ihtiyaç duyulması halinde soruşturmayla ilgili bilirkişilerden görüş alır.
- Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini gerekçeleri ile rapora kaydeder ve Teftiş Kurulu Başkanlığına verir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Mesleki kitaplar,
- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar
- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Telefon, faks gibi iletişim araçları,
- Müfettişlik mühür ve beratı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müfettiş olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Sözel ve sayısal yeteneği yüksek,
- Derinliğine araştırma ve inceleme yapabilen,
- Analitik düşünebilen,
- Her türlü iklim ve koşullarda görev yapabilecek ve seyahat edebilecek beden ve ruh sağlığına sahip,
- Objektif, kararlı, dürüst ve cesur,
- Temsil yeteneğine sahip,
- Gizlilik prensibine bağlı ve sır saklayabilen
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müfettişler genel olarak kapalı büro ortamında çalışırlar. Ancak gerekli olduğunda seyahat ederler, görev mahalleri dışında uzun süre kalabilirler ve değişik ortamlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yaparlar. Görevleri sırasında değişik unvanlardaki çalışanlarla iletişim kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ OKULLAR


Mesleğe girebilmek için genellikle üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari fakültelerin ilgili bölümleri ile bazı kurumların görev alanlarına bağlı olarak Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya, İnşaat Mühendisliği vb. bölümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakültelerden olmak gerekir. Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine girebilmek için, ÖSS sınavında yeteri kadar “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Mühendislik fakülteleri ile ilgili bölümlerine girebilmek için ise, ÖSS sınavında yeteri kadar “Sayısal (Say)” puan almak gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Müfettişlik mesleği bir kariyer mesleği olup, her kurum müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanları, yardımcılık süresince kendi bünyesinde hizmet-içi eğitim programlarından geçirir. Müfettişlik mesleği esas olarak deneyimli müfettişlerin refakatinde çalışılarak öğrenilir. Ayrıca bazı kurumlar müfettiş yardımcılarını yardımcılık döneminde yabancı dil eğitimine gönderir, kurum içi örgün eğitim programlarına gönderirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Siyaset Bilimi,
- Hukuk,
- İktisat,
- Maliye,
- İstatistik,
- Muhasebe,
- İşletme,
- Yabancı dil,
- Matematik,
- Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Müfettiş yardımcısı sınavına girebilmek için;
- Yukarıda belirtilen fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
- Genellikle 30 yaşını doldurmamış olmak,
- Sağlık Kurulu Raporu ile sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
- Kamu kurumlarında müfettiş yardımcısı olabilmek için gereken genel ve özel şartları taşımak, ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek ve başarılı olmak, gerekmektedir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS sınavını kazananlardan kendi belirleyecekleri şartları taşıyanlara, yazılı ve sözlü sınav veya sadece sözlü sınav yapmaktadırlar.
- Her kuruluşça belirlenebilecek özel koşulları taşımak,
- Özel kuruluşlarda müfettiş yardımcısı olabilmek için, her kuruluşun kendi bünyesinde yapacakları sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Müfettişlerin ön eğitimleri kendi branşlarına göre değişiklik göstermekle beraber (Tıp, eczacılık fakülteleri vb.) en az 4 yıldır.
- Müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanların 3 yıl sonunda yardımcılıkları kaldırılır. Ancak bunun için yeterlilik şartlarına uymaları ve çalıştıkları kurumlarca yapılan yeterlilik sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca 2 yıllık müfettiş yardımcılığının sonunda olumlu sicil alan ve yetkili olduğu düşünülen müfettiş yardımcılarına müfettiş gibi iş ve işlem yapma yetkisi verilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Müfettiş yardımcısı olabilmek için şart koşulan lisans programlarından mezun olanlar, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Müfettiş Yardımcısı” olarak göreve başlarlar. Müfettiş Yardımcılığı görevinde öngörülen süre kadar çalışıp, yeterlilik sınavında başarılı olmaları durumunda müfettiş olarak atanırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Müfettişler, Bakanlıklar, Mahalli İdareler, KİT’ler gibi kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlarda, özel ve kamu bankalarında, özel şirketlerde görev yaparlar.
Müfettişin çalışma alanı son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaktadır ve aranan eleman olma durumundaki yerlerini gelecekte de koruyacakları tahmin edilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Mesleğe temel oluşturan ön eğitimin verildiği bölümlerde okuyan öğrencilere, yüksek öğrenimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
- Müfettiş yardımcılığı döneminde, çalışılan kurumunlara göre değişmekle birlikte, genellikle yüksek ücret almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında çalışan müfettişler, Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret alırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar içerisinde en yüksek ücrete sahip meslek gruplarındandır. Görev yeri dışındaki geçici görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerine göre, diğer memurlara nazaran daha üst seviyede harcırah alırlar, kalacak yer giderleri ayrıca karşılanır.
- Özel sektörde ve özel bankalarda görev yapan müfettişler de genel olarak sözleşmeli olarak yüksek düzeyde ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME


Meslek mensupları;
- Müfettiş, başmüfettiş olarak ilerleme yapabilir,
- Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Genel Müdür vb. üst düzey yöneticilik görevlerine atanabilirler.
Özellikle kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin bir bölümü daha önce müfettişlik yapmış çalışanlardır.

BENZER MESLEKLER
- Kontrolör, Başkontrolör,
- Hesap uzmanı, Başhesap uzmanı.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Devlet Denetim Elemanları Derneği-Ankara,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu 2005.

İ- DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

208-NALBANT

TANIM

Atların ayaklarına, arazi koşullarına karşı korumak amacıyla nal takan veya yıpranan nalı değiştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Nalbant, öncelikle hayvanın tırnaklarını özel bir bıçakla keser,
- Hayvanın tırnağına göre hazırlanmış Nal adı verilen cismi hayvanın tabanına yerleştirir,
- Mıh denen köşeli, iri kafalı özel çivileri, belirlenmiş nalın deliklerinden ve hayvanın etine değmeyecek şekilde ve ucu tırnağın yanlarından çıkacak şekilde çakar,
- Bu uçları kerpetenle keser ve üstüne çekiçle vurarak perçinler,
- Tırnağın çevresini törpü ile düzeltir,
- Atın ayaklarını periyodik olarak gözden geçirerek hareket bozukluklarını çeşitli tekniklerle (ortopedik nallama vb.) düzeltir,
- Atçılık endüstrisiyle uğraşan tüm personelin uyması gereken sağlık kuralları ve dikkat etmeleri gereken hijyen kurallarına uyar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çekiç, kerpeten, mıh, özel bıçak, sağlık ve hijyen malzemeler, dezenfektanlar, nal ve nal benzeri plastik malzeme.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nalbant olmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ilgi duyan,
- Hayvanlara karşı ilgili ve onlarla iyi iletişim kurma becerisi olan,
- Bedenen dayanıklı ve sağlıklı,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nalbant; gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım
istasyonlarında çalışır. Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla
yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Nalbantlık” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Biyoloji ve sözel grubu dersleri (Türkçe-Coğrafya-Tarih vb.)

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise ve dengi okul mezunlarının Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin Eğitim Süresi 2 Yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup; Eğitim süresince; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Bakıcılığında Temel Bilgiler, At Donanım ve Ekipmanı, At Anatomisi, At Fizyolojisi, Nalbantlık, At ve Ahır Bakımı Terminolojisi, At Beslenmesi At Irkları ve Dağılımı, At Davranış Fizyolojisi, At Mikrobiyolojisi, Toplumsal Duyarlılık, At Sağlığı ve Hijyen, Nal Kullanımı ve Tekniği, Nalbant Donanım Ekipmanı, Nal Hazırlama ve Uygulama Tekniği İşletme Ekonomisi, Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen, At Bakımı-I, At Ayak Hastalıkları-Atlarda Tırnak Sorunları, Ayak ve Tırnak Bakımı, At Ortopedisi, At Kazaları İlk Yardım, Ata Yaklaşma ve Konuşma Hazırlama Teknikleri dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Nalbant” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türkiye’de en eski mesleklerden biri olan ve yakın tarihe kadar önemli meslek grupları arasında yer alan nalbantlık, motorlu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir süreç içinde özelliğini yitirerek ve teknolojiye yenik düşerek tarihe karışacağını düşünüyordu. Genellikle baba mesleği olarak sürdürülen, uzun, pratik eğitim gerektiren ve ince bir ustalık isteyen nalbantlık mesleğini öğrenen kişi sayısı günümüzde yok denecek kadar azaldı. Ancak; Türkiye’deki at yarışlarının önem kazanması, binicilik, pansiyon harası, rehabilitasyon merkezi tesislerinin artmasının yanı sıra, mesleği bilenlerin azalmış ve yaşlanmış olması nedeniyle, yarış atları için halen yurtdışından nalbant getirilmeye başlanmıştır. Sektörde ihtiyaç baş göstermesiyle birlikte çeşitli kuruluşların girişimiyle Nalbantçılık üniversite programına alınmıştır. Atçılık gerçek anlamda bir istihdam ve Anadolu köylüsünün üretimlerinde talep için önemli bir kaynak, milli bir hasılat ve ciddi bir endüstridir. Bugün ülkemizde yapılan tesisler, haralar ve portföydeki Atlar dünya sıralamasında çok önemli bir yer bulmuştur. 1990 yılından itibaren hızlı bir gelişme olmuştur. Türkiye’de yarış yerindeki at ve damızlık kısrak, haradaki tay ve aygır sayısı ortalama 16750’dir.(2004 yılında) Nalbantlar kısaca Hipodromlarda ki tesislerde, hara, at çiftlikleri, aşım istasyonu, binicilik tesislerinde çalışır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisi ile diğer kurum ve kuruluşların sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Çalıştığı işyerinin özelliğine göre değişmekle birlikte usta bir nalbant (özellikle yarış atı nalbantçısı ) oldukça iyi ücret almaktadır. İşin özelliği ustalık ve incelik gerektirdiğinden bazı hara ve çiftlikler kalacak yer temin etmektedirler. At sahipleri özel at bakıcısı ve nalbantları istihdam etmekte ve ücretinin yanı sıra primler verebilmektedir. Ayrıca çiftlik ve haralarda nalbantlar kadrolu olarak istihdam etmekte asgari ücretin iki katı ve sigorta gibi özlük haklarıyla çalıştırabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Mezunlar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde “Veterinerlik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri,
- Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri,
- Veteriner Hekim.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSS Sınav Kılavuzu 2006,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

209-NOTER

TANIM

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
- Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
- Alım-satım sözleşmesi yapar,
- Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,
- Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
- Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,
- Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder,
- Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar,
- Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Resmi mühür,
- Resmi kaşeler,
- Daktilo, bilgisayar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Noter olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe,
- Sağlam bir mantığa,
- Yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip,
- Sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli,
- Yasal değişiklikleri izleyebilen,
- İnsanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamı sıcak, işin yoğun olduğu saatlerde yazı makinelerinin çalışması yüzünden gürültülüdür. Ancak bilgisayar kullanımı arttıkça gürültü azalmaktadır. Noterlik dairesinde günlük çalışma o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. Ancak, tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde vasiyetname tanzim ve tastiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemleri yapabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Meslek için gereken ön eğitim Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


Hukuk fakültelerinde eğitimi verilen tüm derslerde başarılı olunması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Hukuk Fakültelerinde eğitime başlayabilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak gerekmektedir.
Noter olmak için Hukuk Fakültesini bitirmek ve bir noterin yanında noterlik stajını tamamlayarak Noterlik Belgesi almak gerekmektedir.Adli veya askeri hakimlik, savcılık yapmış veya avukat unvanını kazanmış olanlar noterlik stajına tabii değildir.

Noterlik stajına kabul edilebilmek için ise,
• T.C. vatandaşı olmak,
• 21 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak,
• Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
• Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak, yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,
• Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,
• Noterlik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak,
• Noterlikle ve noter stajyerliği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak,
• Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,
• İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar),
• Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,
• Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak,
• Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak gerekmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.Bu eğitimde hukukun tüm dallarıyla ilgili dersler alınır.Noterlik staj süresi ise 1 yıldır.Stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde ,noterlik kanununun ve yönetmeliğinin gösterdiğiişleri yapmakla yükümlüdür.Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderme,kanunen onaylanmsı gereken işlemleri onaylama,alım satım sözleşmesi yapma bu işlere örnek gösterilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar "Noterlik Belgesi" alırlar ve "Noter” unvanını kazanırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki ilgili işlerini görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı'nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir. Boşalan Noterlikler Resmi Gazete ile mahallinde ilan edilir.Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, İstanbul ve Ankara’da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazete’de birer defa ilan olunur.
Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulmasından önce ilanı zorunludur.
Yapılacak ilanda, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisafi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisafi ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Noterlik stajı ücretlidir.Staj ücreti Adalet Bakanlığı'nın da görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği'nce belirlenir ve stajın başlangıç tarihinden, Adalet Bakanlığı'nca noterlik belgesinin verildiği tarihe kadar olmak üzere, birlik bütçesinden ödenir.

EĞİTİM SONRASI

Noterlerin verdikleri hizmet için alacakları ücret, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan bir tarife ile saptanır. Hukuki işlemlerin genişliğine paralel olarak kazanç durumları oldukça yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Noterlikler yılda en az bir kez, Cumhuriyet Savcılığı'nca denetlenir ve denetleme raporları Adalet Bakanlığı'na gönderilir.
Noterlikler üç sınıfa ayrılır, bu sınıflamayı, Türkiye Noterler Birliği'nin görüşünü alarak, Adalet Bakanlığı yapar. Sınıflamada, noterliğin yetki çevresindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri temel alınır, genellikle aynı mahkemeye bağlı noterlikler, aynı sınıftan sayılır. Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir, noterliklerin durumunu inceleyerek, yaptığı sınıflamayı Resmi Gazete ile duyurur.
Hukuk fakültesini bitirenlerden, Hakim, Savcı ya da Avukat unvanını alanlar Noterlik belgesi olmaya engel halleri yoksa Noterlik Belgesini aldıktan sonra Noterliklere atanma hakkını kazanırlar. İstekli olanlar, noter olmak için Adalet Bakanlığı'na başvururlar. Adalet Bakanlığı, boş olan yerleri ilan eder. Kişilerin ataması, böylelikle yapılabilir. İlk atama 3. sınıf noterliğe yapılır. 2. sınıfa atanmak için en az dört yıl 3. sınıf noterlik yapmak gereklidir. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi 2 yıldır.
Noterliğin bir kaynağı da, Hakimlik ve Savcılıktır. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır. Hakim ve Savcılık yapmış olanlar arasından, Noterlik belgesine sahip olanlar istemeleri halinde, noterliğe geçmektedirler.

BENZER MESLEKLER


- Hakim,
- Savcı,
- Avukat.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK


- Noterler, yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtları açıklayamazlar, yakınlarının işlerine bakamazlar,

- Noterlikteki işlemler memurlar tarafından yapılmış olsa bile, bunlardan noterler sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- 1512 sayılı (18 Ocak 1972) Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği-Türkiye Noterler Birliği. Ankara-2000.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


- Türkiye Noterler Birliği,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

210-NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır,
- Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
- Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma),
- Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Bilgisayar,
- Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,
- Teknik çizim malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Bilimsel meraka sahip,
- Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- Bedence sağlam,
- Dikkatli,
- Yaratıcı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,
- İşbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm mühendislik dalları, özellikle bilgisayar elektrik, makine, metalurji mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi "Nükleer Enerji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans Programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Lisans eğitiminin ilk iki yılı Nükleer Enerji Mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son 2 yılda ise Nükleer Enerji Mühendisliğinin temelini oluşturan Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü gibi dersler alınır.
Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 2 ay nükleer bir kuruluşta staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Nükleer Enerji Mühendisi” lisans diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.
Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)'de çalışabilirler.
Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmıda yurt dışında çalışmaktadırlar.
Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin dört katıdır.
Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Kamu kurumları ile özel sektörde yöneticiliklik görevlerine yükselme olanağı vardır.

BENZER MESLEKLER

- Fizik Mühendisi,
- Fizikçi,
- Makine Mühendisi,
- Metalurji Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)
- Meslek Elemanları
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:39 #58
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

211-ODYOMETRİST

TANIM


İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

A- GÖREVLER


- Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
- İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
- Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
- Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
- Okullarda işitme taramaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Odyometri,
- Timpometri,
- Elektrofizyolojik odiyometre (ERA, BERA),
- İşitme cihazları,
- Denge testleri (Kalorik test),
- Alan odiyometrisi (Çocuklarda).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Odyometrist olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
- Hoşgörülü ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi fakültelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir.
“Odyometri” programı halen aşağıdaki üniversiteler bünyesinde bulunmaktadır:
- Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO,
- Ege Üniversitesi ( İzmir), Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO,
- Hacettepe Üniversitesi ( Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO,
- Trakya Üniversitesi ( Edirne), Sağlık Hizmetleri MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.
Odyometri programının;
1, yılında : Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Fizik, Davranış Bilimleri, Mesleki Teknoloji, İşitme ve Ölçümü, Kişilerarası İlişkiler, İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, İşitme Kayıpları Kliniğe Giriş, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Yabancı Dil.
2. yılında : İlk Yardım, ODY Uygulamalar, Konuşma Gelişimi, Atipik Çocuk Psikolojisi, İşitme Cihazları, Odiyometride İleri Test Yöntemleri, Hastane İdaresi, Ves-libüler Sistem ve Test Yöntemleri, Çocuk Test Yöntemleri okutulmakta olup, ayrıca seçmeli dersler alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ""Odyometri” ön lisans diploması" ve "Odyometrist" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler.
Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır. Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir.
Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır.
Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler.
Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık teknisyeni olarak göreve başlamaktadır.
Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır.
Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır.
Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
• Fizik,
• İşitme Engelliler Öğretmenliği,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sağlık teknisyeni,
- Çocuk gelişim uzmanı,
- Hemşirelik.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları
- Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- Cumhuriyet Üniv.Sağlık Hizmetleri.MYO)
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

212-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için , gerekli eğitimi veren kişidir

A- GÖREVLER

Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır. (Örneğin, oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır.)
- Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur,
- Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar.
- Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder,
- Çocukların tuvalet, giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır,
- Masal, hikaye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlar,
- Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi verir,
- Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır,
- Çocukların temizlik kurallarına uymalarını sağlamak için bilgi vererek el-yüz yıkama ve diş fırçalama gibi faaliyetlerin alışkanlık haline getirilmesini sağlar,
- Çocukların düzenli beslenmelerine dikkat ederek gerekli önlemleri alır,
- Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır,
- Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler,
- Günlük yemek listesi ile çocukların uyku saatlerini belirler ve uygular,
- Çocuk bakıcılarının çalışmalarını denetler.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ


Hikaye, masal, boyama ve eğitim kitapları, eğitici (logo) oyuncaklar, seramik malzemeleri, kağıt ve kartonlar, resim defterleri, el işi kağıtları, zeka geliştirici test kitapları, toplar ve balonlar, kavram geliştirici oyuncaklar, müzik aletleri, TV-video vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Okul öncesi öğretmeninin şu niteliklere sahip olması gerekir.
Okul öncesi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,
- Çocukların duygularını anlayabilen,
- Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Okul öncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur .

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin "Okul Öncesi Öğretmenliği", “Anaokulu Öğretmenliği”, “Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” ve daha önceki yıllarda mezun veren “Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği“bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedogojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Psikoloji

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme sınavı’nda (ÖSS) “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programları için yeterli Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak, “Anaokulu Öğretmenliği “ ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans proğramları için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak
- Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Okul Öncesi Öğretmenliği” , “Ana Okulu Öğretmenliği” , “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” ve Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin“Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Genel Kültür, Fen ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe- Matematik Alan/Kol/Bölüm mezunları ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ve Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp “Okul öncesi Öğretmenliği” veya “Anaokulu Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler “Anaokulu Öğretmenliği, Çoçuk Gelişimi ve Eğitimi ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Anaokulu Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
- Çocuk gelişimi psikolojisi, anatomisini, biyolojisini öğrenir,
- Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir,
- Müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur,
- Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi,
- İnsan ilişkileri ve psikolojisi,
- Kurum yönetimine ilişkin dersler,
- Çocuk sağlığı, ilkyardım,
- Öğretim teknikleri,
konularında kuramsal ve uygulamalı dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlara göre Lisans diploması ve “Okul Öncesi Öğretmeni”ve” Anaokulu Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,
Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler,ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
- Ayrıca öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İlkokul öğretmeni,
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni,
- Özel eğitim öğretmeni,
- Çocuk gelişimi ve bakım uzmanı,
- Sosyal hizmet uzmanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)
- Meslek elemanları
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

213-ÖN BÜRO ELEMANI (OTEL RESEPSİYONCUSU)

TANIM

Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Otele başvuruda bulunan müşterileri karşılar, tanıtıcı bilgiler verir,
- Müşterilere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,
- Otelde kalmak isteyen müşteriler için giriş formu düzenler,
- Polis defterine müşterinin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,
- Yabancı uyruklu müşterileri emniyete bildirir,
- Müşterilere kalacakları odaların anahtarlarını verir,
- Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır,
- Konuk odalarına özel emir formlarıyla ikramlar gönderir,
- Başvuruda bulunan otel müşterilerine tarihi ve turistik yerler, eğlence ve alışveriş yerleri hakkında bilgiler verir,
- Müşterilerin oda hizmetleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilenir, gerekirse oda değiştirme işlemini yapar,
- Müşterilere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır,
- Müşterileri istedikleri saatte uyandırır,
- Boş ve dolu yatak sayısını tespit ederek yönetime bildirir,
- Müşterilerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder,
- Gerekirse yabancı konukların kambiyo işlemlerine yardımcı olur,
- Rezervasyon formu, cetveli, takvimi, listesi ve defteri tutar,
- Müşteri hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar,
- Otelden ayrılan müşterilerin hesaplarını tahsil ederek vezneye yatırır, kasa ile uygunluğunu sağlar,
- Otelden ayrılırken müşterilerin bagajını odasından aldırtarak bagaj çıkış kayıtlarını tutar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Rezervasyon için gerekli takvim, rezervasyon defteri ve fişi, reklam broşürleri,
- Polis defteri, odaların planı,
- Uyandırma cetveli, konaklama belgesi,
- Müşteri folyosu, gelen ve giden müşteri listeleri,
- Fatura, makbuz, kayıt fişleri,
- Bilgisayar, fotokopi makinesi, hesap makinesi,
- Telefon, fax.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ön büro elemanı olmak isteyenlerin;
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı, fiziksel görünümü düzgün,
- Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen, sakin,
- Güler yüzlü ve saygılı,
- Başkalarını ikna edebilen, düzgün konuşabilen,
- Küçük ayrıntıları algılayabilen, sır saklayabilen,
- Güçlü bir belleğe sahip,
- Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ön büro elemanları otel veya motellerin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Ön büro elemanı çoğunlukla ayakta ve insanlarla etkileşim halinde çalışır. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle etkileşimde bulunur. Ön büro elemanları hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür, kişi haftanın 1 günü izinlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liseleri resepsiyon/Ön büro bölümlerinde,
- Çeşitli illerde bulunan mesleki eğitim merkezlerinde,
- Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
- Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nun açmış olduğu işgücü yetiştirme kurslarında bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Yabancı dil,
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Koşulları:
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine Giriş Koşulları:
- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine, ilköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav sistemiyle yapılan sınavı kazanmaları durumda gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Erkek öğrencilerin bu okullarda parasız yatılı olarak öğrenim görme olanakları da bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, topallık, çolaklık, düztabanlık, sara, bayılma gibi kusurları bulunmamalıdır),
- İlköğretim okulu dan sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.
- Okul müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitimin Süresi:
- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 4 yıl, (Anadolu turizm ve otelcilik meslek liselerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri "Turizm Mevsimi" ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl ekim-mart aylarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; nisan-eylül aylarında da uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.)

- Mesleki eğitim merkezlerinde 2 yıl,
- Turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) 7 ay,
- Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında en fazla 6 ay,
eğitim yapılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Turizm;
- Turizmin temel kavramları ve tarihi gelişimi,
- Turizm pazarlaması,

- Turizm işletmesi,
- Turizm propaganda ve reklamcılığı,
- Turizm personelinin yetiştirilmesi ve nitelikleri.
Turizm Mevzuatı;
- Türkiye ekonomisinin yapısı ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri,
- Türkiye'de turizmin temel meseleleri,
- Turizmde ödeme şekilleri,
- Turizm işletmelerinin genel nitelikleri,
- Turizm endüstrisinde sermaye ve kredi,
- Turizm endüstrisinin teşvik ve himayesi.
Müşteri İlişkileri;
- Kişilik,
- İnsan davranışlarının özellikleri,
- Müşteri tipleri,
- Müşteri etkileme yolları ve personelin davranışları,
- Animasyon hizmetleri,
- Animatör,
- Görgü kuralları.
Otel İşletmeciliği;
- Temel otel kavramları,
- Otel organizasyonları, verimlilik,
- Otel destek hizmetleri,
- Otelciliğin boyutları,
- Otel işletmelerinin çevre ile ilişkileri,
- Otel personeli ile yönetim arasındaki ilişkiler.
Daktilografi;
- Sürat ve şekil yönünden on parmak metoduna göre yazma yeteneğini kazandırma.
Resepsiyon Muhasebe Teknikleri Bilgisi;
- Ticaret ve ticari işletme,
- Defter kayıtları,
- Muhasebe hesap kavramı,
- Ön büro kayıtları ve belge düzenlenmesi,
- Ön büronun yeri ve önemi,
- Ön büro personelinin özellikleri,
- Rezervasyon,
- Ön kasa,
- Ön kasada yapılan diğer işlemler,
- Danışma.
Servis Teknikleri;
- Servisin anlamı, kapsamı ve önemi,
- Mönü, mönüye göre içecek seçimi,
- İçeceklerin gruplandırılması,
- Servis edilen yiyecekler.
Yemek Pişirme Teknikleri;
- Beslenme,
- Besin maddelerinin gruplandırılması,
- Mutfak,
Kat Hizmetleri Teknikleri;
- Kat hizmetleri ofisi,
- Kullanılan temizlik araç ve gereçleri,
- Temizlik usulleri, çamaşırhane,

Uygulamalı Ders İçeriklerinde İse
Resepsiyon Muhasebe Uygulaması;
- Resepsiyon muhasebe tekniklerinin uygulamalı olarak işlenmesi,
- Servis uygulaması,
- Kat hizmetleri uygulaması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitim sonunda bitirilen eğitim kurumuna göre değişen diploma veya belge ile "Ön Büro Elemanı" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ön büro elemanları otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışırlar.
Turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personelin çalışma imkanı oldukça geniştir. Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik yerlerde mevsimlik olarak çalışma olanağı yaratılmaktadır.
Çalışma koşulları bakımından bu mesleğin taşıdığı özellikler:
- Mevsimlik bir karaktere sahiptir (özellikle tatil köylerinde).
- Konaklama tesislerinde çalışılmaktadır.
- Turistik tesisler arasındaki hareketlilik oldukça yüksektir.
- Büyük ölçüde nitelikli personele ihtiyaç gösterir.
- Özel çalışma şartları, uzun çalışma saatleri, hafta sonu ve diğer tatillerdeki yoğun çalışma temposu, çalışanların aile yaşamını zorlaştırdığı gibi, sosyal bakımdan da bazı zorluklar doğurur.
- Turistik işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, çalışacak personelin sayısını etkiler.
- Turistik tesisler, genellikle tecrübeli, referans verebilen, iyi derecede yabancı dil bilen elemanları tercih etmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Turistik tesislerdeki uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60'ı oranında ücret ödenmektedir.

- Meslek yüksekokulu turizm ve otelcilik bölümünde ve turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarında eğitime başlayan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredilerinden faydalanabilirler. Ayrıca, öğrenciler yeterli şartları taşıdıklarında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşların burslarından da yararlanma olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI


Kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, elemanın tecrübesine göre değişmektedir. Niteliği yüksek bir resepsiyon memuru asgari ücretin 3 ila 4 katı ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitiminden sonra kişi niteliğini artırmak açısından yabancı dil kurslarına katılabilir.

• Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Ön Büro/Resepsiyon bölümü/alanından mezun olanlar, istedikleri taktirde, Turizm ve otel işletmeciliği, Turizm ve seyahat işletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
• Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), İşletme Öğretmenliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık Yüksekokulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Uzun süre meslekte çalışmış ve başarılı bir resepsiyon memurunun;
- Rezervasyon şefi veya resepsiyon şefi,
- Ön büro müdür yardımcısı,
- Ön büro müdürlüğüne kadar yükselme imkanı mevcuttur.

BENZER MESLEKLER

- Sekreterlik,
- Seyahat Bürosu Memurluğu.

H- EK BİLGİLER


Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından hazırlanan ön büro departmanının bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- ÖN BÜRO DEPARTMANI
- REZERVASYON
- RESEPSİYON - ÖN KASA
- SANTRAL
- KAT HİZMETLERİ - ODALAR BÖLÜMÜ
- BELL CAPTAİN - (BELL BOY)

Ön büro elemanının sadece resepsiyon memuru olarak algılanması yanlıştır. Yukarıda görüldüğü üzere büyük işletmelerin ön büro kısmında her bölüm üstlendiği görevlerde uzmanlaşmıştır. İş kapasitesinin yüksek olması bölümlerin kendi alanlarında profesyonel kadroların kurulmasını gerekli kılmıştır.
Kapasitesi ve personel sayısı az olan işletmelerde bazı bölümlerin işlerini de resepsiyon memuru yapmaktadır. Ön büro ile ilgili teorik ve pratik eğitimi alan öğrenci bu tür işletmelerde rahatlıkla çalışabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Turizm eğitimi ile ilgili kitap vb. yayınlar,
- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

214-OPERA SANATÇISI

TANIM

Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri olan opera sanatını icra eden kişidir.

A- GÖREVLER


- Her gün düzenli olarak performansını koruyabilmek için ses ve beden egzersizi yapar,
- Sahnelenecek olan operada almış olduğu rolün karakter analizini iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için araştırmalar yapar,
- Opera eserinde seslendirilmesi gereken bölümleri en ince ayrıntısına kadar çalışır. Bu çalışmaları kendisine piyano ile eşlik eden bir sanatçı (korrepetitor) ile birlikte gerçekleştirir,
- Sahnelenecek eseri, orkestra şefinin ve oyun rejisörünün istekleri doğrultusunda prova eder,
- Dekor, kostüm, aksesuar, ışık, makyaj düzenlemeleri ve yapılan genel provalarla ortaya çıkan eseri sahneler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Oynadığı karakterin gerektirdiği aksesuar (kılıç, şapka, mendil, baston, kostüm v.b.),
- Dekor ve makyaj malzemeleri,

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Opera sanatçısı olmak isteyenlerin;

- Çok güçlü işitsel ve görsel belleği olan ,
- Yoğun dikkat ve okuduğunu söyleneni anlamak,
- İfade gücü yüksek, duyma ve konuşma özürü bulunmayan,
- Düzgün bir beden yapısına sahip,
- Sesini çok iyi kullanabilen, müziksel işitme yeteneği yüksek
- Oyunculuk yeteneği gelişmiş,
- Çok iyi dansedebilen,
- Coşkulu, düzenli, disiplinli, sabırlı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Yönergeye uygun davranabilen,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Opera sanatçısı genellikle kapalı ortamlarda sahnede gösterisini sunar. Sahnede bir ekibin üyesi olarak rolünü yapar. Geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerinde görev yapmak durumundadırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, opera rejisörüyle, kondövitle, suflörle, orkestra şefiyle, sahne müdürüyle iletişimde bulunur.
Opera sanatçısının sağlık durumunun çok iyi olması gerekir. Sesini korumak için sağlık, beslenme ve yaşantısına çok dikkat etmeli ve özen göstermelidir. En küçük solunum yolu enfeksiyonu bile sanatçının şarkı söylemesini engelleyebilir. Ses teli rahatsızlıkları mesleğin yürütülmesi için en önemli engellerdendir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Bu mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarlarının Opera bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Türkçe
- Edebiyat
- Müzik
- Yabancı dil
- Beden eğitimi

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


- Bu mesleğin eğitimini almak için devlet konservatuarlarının özel yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekir. Bu sınavlarda adayın müziksel işitme yeteneğine, ritim ve melodi algılamasına, müzikalitesine, ses register'ine vb.bakılarak değerlendirme yapılır.
- Lise veya dengi okul mezunları ile Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının opera programına girebilmeleri için en az kaç ÖSS puanıyla başvuracakları, sınavı yapan ilgili yüksek öğretim kurumunca puan türü belirtilmeksizin belirlenir.
- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları özel yetenek sınavlarının 1.aşamasına katılmadan ikinci aşamasına (mülakata) girerler.
- Yatay geçiş yoluyla bu programa geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 185 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunludur.
- Özel yetenek sınavlarına tek ses, iki ses, üç ses, dört ses duyma, ritm ve melodi, bir aria antiche eseri hazırlayarak bu eseri seslendirme (Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, kendi içinde bütünlüğü olan parça ) ve mimik çalışması yapılarak katılınmalıdır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Bu mesleğin eğitimi, bazı konservatuarlarda ilköğretim sonrası 3 yıl ve 4 yıl lisans süresi olmak üzere 7 yıldır. Bazı konservatuarlarda ise lise eğitimi sonrası bir yıl hazırlık, 4 yıl lisans eğitimi süresi olmak üzere toplam 5 yıldır.
Bu mesleğin eğitim süresince öğrenciler:
- Solfej, şan,
- Piyano, piyano eşlikli şan, Korrepetisyon (piyano ile eşlik),
- İtalyanca sahne ve oyunculuk,
- Mimik, rol,
- Tarihi dans, çağdaş dans,
- Diksiyon-Fonetik,
- Metinli-müzikli diksiyon,
- Hareket, Ritmik,
- Eskrim,
- Makyaj,
- Koro,
- Temel Bilgisayar Bilimleri,
- Opera tarihi, Opera ve müzik tarihi,
- Türk Dili,
- Yabancı Dil,
- Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi
derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans diploması ile birlikte “Opera Sanatçısı” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Bu meslekte genel olarak Devlet Opera ve Balesi bulunan illerde iş bulma imkanı vardır. Devlet Opera ve Balesi Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya da bulunmaktadır.
Opera sanatçıları mesleğe profosyonel olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınavı kazanmaları durumunda en az 1 yıl süreyle stajyer sanatçı olarak başlarlar. Başarılı olmaları durumunda opera sanatçısı olarak mesleklerine devam ederler.
Opera sanatçıları Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çok Sesli Korosu, TRT Çok Sesli Korosunda iş bulabilme imkanı vardır.
Opera sanatçıları müzik okullarında ve dershanelerde şan dersleri verebilir. Ayrıca yabancı devlet operalarında da iş bulma olanağı vardır.
Ülkemizde Opera Ve Bale Müdürlüklerinin sayısı ve sanatçı kadroları azdır. Opera ve Bale Müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek elemanlarının iş bulma olanakları genişleyecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince herhangi bir kazanç sözkonusu değildir. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde özel hükümlere tabi olarak asgari ücretin 4 katı düzeyinde ücret almaktadırlar. Ayrıca yılda 4 kez bir maaş tutarı ikramiye alırlar.
Özel kuruluşlarda çalışanlar ise asgari ücretin 4-6 katına kadar değişen oranlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak Uzman, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör ünvanları alınabilir.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmet sürelerine ve sahne aldığı eserlerdeki rollerde gösterdiği başarıya göre değişen sanatçı kategorilerine geçebilir.
Ülkemizdeki opera ve bale müdürlükleri sayısı ve sanatçı kadroları (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin) oldukça yetersiz kalmaktadır. Diğer illerde de opera ve bale müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek mensuplarının daha rahat bir şekilde istihdam edilebilecekleri düşünülebilir.

BENZER MESLEKLER

- Tiyatro Sanatçısı,
- Bale Dansçısı,
- Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi,

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı ilgili öğretim üyeleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, 2002-Ankara
- 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistem Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:39 #59
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

215-OPTİSYEN

TANIM

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER


- Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
- Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
- Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
- Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Vantuzlama aleti,
- Fokometre (her türlü cam ve lensin diyoptirisinin ölçülmesine yarayan alet),
- Vantilet (sıcak hava veren ısıtıcılar),
- Pupilemetre (gözbebekleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan alet),
- Kalıplama makinesi,
- Delme makinesi,
- Parlatma makinesi,
- Cam pensleri,
- Elmas (cam kesici),
- Çeşitli tornavidalar,
- Çeşitli camlar ve çerçeveler,
- Yapıştırıcılar,
- Cam tıraşlama makinesi,
- Vantuzlama makinesi,
- Delme makinesi,
- Parlatma makinesi.

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Optisyen olmak isteyenlerin;
- Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Estetiğe önem veren,
- Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olması beklenir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


- Optisyenlik mesleğinin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Optisyenlik” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Fen Bilgisi,
- Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Optisyenlik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, İlk Yardım, Bilgisayar, Muhasebe, Halk Sağlığı ve Tıbbı Deontoloji, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine 20 işgünü, ikinci sınıf öğrencilerine 40 işgünü işyerlerinde staj yaptırılmaktadır. Staj zorunlu olup bütün öğrenciler katılmak zorundadır.
Okul eğitimi esnasında işyerinde staj yapan öğrencilere; reçetenin doğru okunması, camların hazırlanması, odak noktalarının ayarlanması, gözlük ve çerçeve seçiminde müşteriye yardımcı olunması, gözlüğün kontrol edilmesi ve yüze göre ayarlanması, halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Sağlık Teknikerliği“ ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin dört katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Optisyenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
• Fizik,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gözlükçü (Fenni Gözlükçü),
- Sağlık Memurluğu.

- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- “Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi” Prof. Dr. Yıldız KUZGUN, ÖSYM Yayınları 1998,
- Cumhuriyet Üniversitesi Katoloğu
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- 2005 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlari Kılavuzu
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- “ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI”NA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.asp?alno=3 29/05/2006
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları, mesleki örgütler,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve.
Şube Müdürlükleri

216-ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

TANIM

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,
- Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
- Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
- İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,
- İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,
- Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,
- Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet verir,
- Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine eder,
- Stok kontrolü yapar,
- İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Ağaç işleme makineleri,
- Bilgisayar,
- Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri, (Aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.)
- Ağaç ve ağaç kökenli tüm malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Bedence sağlam,
- Üstün bir genel yeteneğe,
- Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine,
- Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
- Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,
- Uzak görüşlü,
- Yaratıcı ve yeniliklere açık,
- Kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan,
- İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen
kimseler olmaları gerekir.
Orman endüstri mühendisleri, genelde fabrika ve atölyelerde çalıştıklarından görme, duyma, koku alma, renk körlüğü ve allerjik rahatsızlıkları bulunmamalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Orman endüstri mühendisi, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Düzce Orman Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Orman Fakültesi,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi(Isparta) Orman Fakültesi,
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


“Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)” “Orman Endüstri Mühendisliği” Lisans programı için yeterli “Sayısal” (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi,Kağıtçılık, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Mobilya ve Dekorasyon,Orman İşletmeciliği, Orman Ürünleri,Selüloz ve Kağıtçılık”Selüloz ve Kağıt Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı oldukları takdirde, “Orman Endüstri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitimi 4 yıl süreli olup ders programları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. İstanbul Üniversitesinin ilgili bölümünün ders programı aşağıdadır:
1.yıl: Genel Botanik, Genel Kimya, Temel Matematik l, Genel Fizik 1-2, Organik Kimya, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Beden Eğitimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb),
2.yıl: Makine Bilgisi 1-2, Analitik Kimya,Odun Anatomisi, Fizikokimya, Mekanik Ağaç Teknolojisi,Bilgisayara Giriş, Ormancılık Bilgisi, İstatistik Yöntemleri, Ekonomi,Odun Patolojisi ve Kültür Dersleri,
3.yıl: Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kereste Endüstrisi, Ağaç Konstrüksiyonları, Odun Zararlıları, Kalite Kontrolü, Tabakalı Ağaç Malzeme, Kurutma-Buharlama, Günlük Uygulama, İmprenye Tekniği ve Kültür dersleri,
4.yıl: Yonga Levha Endüstrisi, Lif Levha Endüstrisi, Kağıt Fabrikasyonu, Fabrika Planlaması, Genel Muhasebe, İş Etüdü, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması,Yatırım Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi, bitirme ödevi ve kültür dersleri.

Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi ders programı H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Orman Endüstri Mühendisi”lisans diploması ve “Orman Endüstri Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Endüstrinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektörü de gelişim göstermiş olup, bu alanlarda orman ürünleri ve orman endüstri mühendisine ihtiyaç artmıştır.
Orman endüstri mühendisi kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen; kağıt, karton fabrikaları, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde teknik ve idari görevlerde çalışır.
Yeni bir alan olan orman endüstri mühendisliğinde geleceğe yönelik iş bulma imkanlarının geniş olduğu gözlenmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi
olabilir ve akademik karayer yapabilirler.”

BENZER MESLEKLER

- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
- Orman Mühendisliği.

H- EK BİLGİLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Programı;

1.yıl: Genel Fizik, Genel Kimya, Termodinamik, Matematik, Odun Anatomisi, Teknik Fizik, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Organik Kimya, Sayısal Çözümleme ve diğer kültür dersleri (Yabancı Yıl, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb.).
2.yıl: Bilgisayara Giriş, Odun Zararlıları, Odun Fiziği, Endüstriyel Ağaçlar, Elektroteknik, Orman Ürünleri Kimyası, Kereste Endüstrisi, Odun Koruma, Makine Bilgisi, Bilgisayar Destekli Çizim ve Kültür Dersleri.
3.yıl: Tali Ürünler Endüstrisi, Kurutma Tekniği, Kağıt Hamuru Endüstrisi, Lif Levha Endüstrisi, Ekonomi, İstatistik Metodlar, Kağıt Fabrikasyonu, Mobilya Endüstrisi, Tabakalı Ağaç Malzeme, Yonga Levha Endüstrisi, Kalite Kontrolü ve Kültür Dersleri.
4.yıl: Endüstriyel Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Yöneylem Araştırması, Pazarlama, Otomatik Kontrol, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Endüstriyel Sistemlerde Bilgi İşlem, Üretim Planlama, Ergonomi ve İş Etüdü, Endüstri İşletmeciliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-20056Öğrenci Seçme Sınavı Kılauzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Yıldız KUZGUN).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

217-ORMAN MÜHENDİSİ

TANIM


Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

A- GÖREVLER


- Orman alanlarını saptar,
- Orman alanı haritası yapar,
- Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
- Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
- Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
- Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
- Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
- Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
- Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
- Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
- Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
- Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
- Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Şeritmetre,
- Nivo,
- Çeşitli ölçü aletleri,
- Rapido,
- Şablon,
- Aydınger,
- Çeşitli kağıtlar,
- Bilgisayar,
- Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
- Fotomikroskop,
- Av silahları,
- Dürbün.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
- Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
- Biyolojiye ilgili,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Orman Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


“Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Orman Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Odun Dışı Orman Ürünleri, Sulama Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Orman Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık meslek eğitimi süresince:
1. yıl: Genel Kimya, Genel Botanik I.II, Orman Zoolojisi, İstatistik Metotlar, Meteoroloji ve Klimatoloji, diğer kültür dersleri (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi gibi),
2. yıl: Orman Botaniği I.II,Orman Ağaçlarının Hayatı, Toprak İlmi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Programlama, Teknik Resim, Ekonomi,Yaban Hayvanları Bilgisi, Maliye, Orman Ekolojisi, Orman Entomolojisi, Genel Hukuk Esasları, Orman İçi Su Ürünleri ve diğer kültür dersleri, Ölçme Bilgisi, Fitopatoloji Çevre Koruma, Peyzaj Mimarisi, Günlük Tatbikat ve Seminer (Bitirme ödevi), Ağaçlandırma Tekniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık İş Bilgisi, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları II, Mera Amenajmanı, Foto Yorumlama Genel Muhasebe, Orman Tali Ürünleri, Pazarlama ve diğer kültür dersleri verilmektedir.
3. yıl: Silvikültür I-II, Dendrometri, Topografya I-II, Havza Amenajmanı, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları I, Ormancılık Muhasebesi, Ağaç Teknolojisi, Hasılat Bilgisi, Fotoğrametri, İnşaat Bilgisi, Ormancılık Politikası, Orman Ürünleri Kimyası, Fitapatoloji, Havza Amenajmanı ve kültür dersleri,
4. yıl : Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Ormancılık İşletmesi, Sel Kontrolü, Ormancılık Yönetim Bilgisi, Toprak Koruma, Park Bahçe ve

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Orman Mühendisi"lisans diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.
Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkanları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.

EĞİTİM SONRASI

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

-“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.”

BENZER MESLEKLER

- Orman Endüstri Mühendisliği,
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
- Peyzaj Mimarı (Bahçe Mimarı).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programları Mezunlarının Lisans Öğremine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
- Orman Fakültesi Öğretim Görevlileri.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Müdürlükleri
218-ORTOPEDİ TEKNİSYENİ

TANIM


Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.

A- GÖREVLER

Ortopedi teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.

- Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
- Takılacak protezin ölçüsünü alır,
- Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
- Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
- Yeni modelâj yapar,
- Protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
- Protezin ayarını yapar ve işi tamamlar,
- Ortez malzemelerini istenilen ölçülere uygun olarak hazırlar,
- Kalıplar ve patronlar çıkarır,
- Kalıp ve patronlara uygun bandaj ve korsetlerin dikimini yapar,
- Protez onarımları ve bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Yapay malzemeler,
- Bandaj ve korset malzemeleri,
- Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
- Kaynak makineleri, torna taşlama frezeleme tezgâhları,
- Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
- Torna kalemleri, primler, kamalar, rafya çeşitleri,
- Ölçme ve kontrol aletleri,
- Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere, eğeler, vidalar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Ortopedi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El ve parmak becerisine,
- Şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip,
- İnce ayrıntıları görebilen,
- Titiz ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Ortopedi teknisyeni, hastanelerin atölyelerinde ve özel atölyelerde, kokulu, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar.
Mesleğin yürütülmesi, uzun süre ayakta kalmayı gerektirmektedir. Mesleğin icrası torna, eğe, matkap vb. aletlerle yapıldığı için fiziksel güç ve dayanıklılık ister. İşin yapılması sırasında yoğun kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle alerjik ve solunum yolları hastalıklarına neden olabilecek bir ortam söz konusudur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğim eğitimi, Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin “Ortopedi Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi,
- İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Ortopedi Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Evli, dul veya nişanlı olmamak, (Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.)
- Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim görüyor olmak,
- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak, (17 yaşından gün almamış olmak.)
- Girmek istediği mesleğin eğitim-öğretiminin yürütülmesi için özel sağlık şartlarını taşımak. Kekelememek-şaşılık-körlük-topallık-sağırlık-kamburluk-cücelik vb. özürler ile açık tbc-AİDS-syfiliz gibi uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar, sara-parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ve ilaç bağımlılığı bu okullara girmeye engel teşkil eder.
- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis, 6 aydan f azla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, sahtecilik, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası veya kanuni bir kavuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
- Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
Sağlık meslek lisesinin Ortopedi Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Ortopedi teknisyenliği bölümlerinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince; Tüm kültür dersleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fen, Felsefe, Yabancı dil Sağlık Hizmetleri, Anatomi-Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Genel Beslenme, Sağlık İstatistiği, Malzeme Bilgisi, Biyo-Mekanik, Teknik Resim, Patoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mekanik ve Atölye uygulaması dersleri verilmektedir.
Ayrıca 3. ve 4. sınıfta kamu ve özel atölyelerde staj yapılmakta ve hastalar üzerinde uygulama gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca 9. sınıtfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi tamamlayanlar Sağlık Meslek Lisesi Diploması ve “Ortopedi Teknisyeni” ünvanı ile mezun olurlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alanda yetişmiş elemanlara özel ve kamuda mevcut protez-ortez atölyelerinde sürekli gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, devlet hastanelerinde ortopedi teknisyeni kadroları mevcuttur.
Meslek mensupları kendi atölyelerini de açabilirler.
Sürekli değişim yaşanan tıp teknolojisinde, meslek elemanları kendilerini değişen koşullara hazırlamak ve yenilikleri izleyerek bu piyasalardan uzak kalmamak durumundadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 2-3 katına kadar ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ortopedi Teknisyenleri, deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İstanbul Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği Okulu Sağlık Meslek Lisesi Eğiticileri,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar,
- http://sdb.meb.gov.tr/dersler/ortopedi.pdf 29/05/2006
- http://sdb.meb.gov.tr/index2.html 29/05/2006
- “ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI”NA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, http://ogm.meb.gov.tr/gos_habertumu.asp?alno=3 29/05/2006
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-08, 03:40 #60
Orcнυη Orcнυη çevrimdışı
Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

219-OTOMATİK KUMANDA TEKNİSYENİ

TANIM

İş makineleri, takım tezgahları ve çeşitli otomasyon cihazların otomatik kumanda devrelerini kuran, işleten, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kurulacak sistemin projesini inceler,
- Sistemin kurulacağı yeri inceler,
- Projeye göre malzemeleri temin eder,
- Otomatik kumanda sistemlerini kural,
- Söz konusu sistemlerin programlarını veya gerekli program değişikliklerini yapar ve sistemi devreye alır,
- Pilot üretim yaparak sistemi test eder,
- Otomasyon kumanda sisteminin bakım ve onarımını yapar,
- Olası arızaları belirler ve problemi ortadan kaldırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Otomasyon sahasında kullanılan çeşitli ölçü aletleri,
- Programlanabilir kumanda aletleri (Bilgisayar, PLC, Mikrokontrolör),
- Lehimleme gereçleri,
- Çeşitli el takımları,
- Çeşitli güç kaynakları,
- Elektronik devre elemanları,
- Hidrolik-Pnömatik devre elemanları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomatik kumanda teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Temel bilimlere özellikle fizikte mekanik ve elektronik konularına ilgi duyan,
- El ve parmak becerisine sahip,
- İnce ayrıntıları görebilen, dikkatli,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Yönergelere uyabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı ve otomatik makinelerle seri üretim yapan fabrikalarda çalışırlar. Birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Çalışılan ortam gürültülü, kapalıdır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin "Otomatik Kumanda" bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Matematik,
- Fen Bilgisi,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Orta öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinin "Otomatik Kumanda" bölümünü kazanmış olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Meslek eğitim süresi Anadolu Teknik Liselerinde ve Anadolu Meslek Liselerinde 4 yıldır.
Öğrencilere ilk yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere eğitim vermekte olup, diğer yıllarda ise mesleki formasyon verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci yıldan itibaren Elektroteknik, Analog/Dijital Elektronik, Mikrokontrolör (8051 ailesi), Yüksek programlama dili (C Programlama), Hidrolik, Pnömatik, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör S7-300), Sensör tekniği, Kontrol Tekniği (PİD ayarlayıcılar) ve AUTO–CAD dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimi tamamlayanlar “Teknisyen” unvanı ve “Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek lisesi diploması” alırlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 9919 sayılı onay ve sınav esasları gereğince okul ve işletme temsilcileri tarafından yapılan sınavı kazananlara sanayi odası, okul müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından ortaklaşa imzalanan “Mesleki Yeterlilik Sertifikası” verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda (gıda, otomotiv, tekstil vb.) teknoloji yoğun olarak üretim yapan kuruluşlarda çalışmaktadır. İş bulma olanakları oldukça geniş olmakla birlikte, kişinin sadece okul hayatında edindiği bilgilerle kalmayıp, iş hayatındaki uygulamanın içinde yer alarak çaba harcamasıyla daha fazla istihdam imkanına kavuşabileceği bir gerçektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler işyerlerindeki uygulama stajını 2'nci sınıftan itibaren yapabilmektedirler. Bu süre içerisinde öğrencilere bazı işletmeler sigorta yaparak ücret vermektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alabilmesi mümkündür.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Otomatik Kumanda bölümünden mezun olanlar istedikleri yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme,Elektronik Haberleşme(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik,Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon,Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim) Ev cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, meslek liselerinin “Otomatik Kumanda” bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Meslek elemanları;
- Deneyim süresinin artması, kişisel gayret ve başarıyla çalışması neticesinde Baş teknisyenlik, bölüm şefi, bölüm teknik amiri gibi şirketin bünyesinde var olan yönetim kademelerine getirilebilir.
- Çeşitli kuruluşların ileri eğitim programlarına katılarak uzmanlaşabilir. (KOSGEB, MEKSA Vakfı, Meslek Odaları vb.)

BENZER MESLEKLER

- Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni,
- Hidrolik, pnömatik teknolojisi teknisyeni,
- Endüstriyel elektronik teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İlgili bölüm eğitimcisi,
- MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü dokümanları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Otomasyon.gen.tr. adresli İnternet sayfası,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

220-OTOMOTİV MÜHENDİSİ

TANIM

Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıt araçlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Otomotiv mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında otomotiv mühendisi kara taşıt araçları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.
- Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini yapar,
- Aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapar ve uygun şasi yapısını belirler,
- Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapar,
- Aracın fren takımlarının seçimini yapar, imalatını yaptırır, üretilen parçaların denemelerini yapar, aksaklıkları tespit eder ve giderilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Teknik resim çizim gereçleri,
- Bilgisayar,
- İşin yapılışı için kullanılan tezgahlar,
- Ölçüm Cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomotiv mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
- Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Mekaniğe karşı ilgi duyan,
- Yaratıcı, tasarım gücü yüksek
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Otomotiv mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda, yönetici kadrolarında bulunmaları halinde büro ortamında çalışırlar. Otomotiv mühendisi çalışırken yöneticiler, işçiler, teknikerler ve diğer mühendislerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Ankara) Otomotiv Mühendisliği Bölümünde İngilizce olarak verilmektedir.
Makine Mühendisliği bölümü mezunları otomotiv mühendisliği dalında Lisansüstü eğitim alarak bu unvanı alabilirler.
Örneğin ODTÜ makine mühendisliği bölümünde otomotiv mühendisliği alanında lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Lisans eğitimi için, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)’dan
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Otomotiv Mühendisliği için yeterli Sayısal Ağırlıklı (SA-2) puanı almak ,
Lisansüstü eğitime başlayabilmek için bu alanda lisans eğitimini tamamlamak ve ÖSYM tarafından yapılan “Lisansüstü Eğitim Sınavında (LES)” başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


2 ya da 2,5 yılı kapsayan lisansüstü eğitimi sırasında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden bazıları aşağıdadır.
- Otomotiv Mühendisliği I
- Otomotiv Mühendisliği II
- İçten Yanmalı Motorlar
Zorunlu Dersler:
- Taşıt Tekniği
- Motor Konstrüksüyonu
- Raylı Taşıtlar
- Arazi Taşıtları
- Traktör ve Ziraat Makineleri
Seçmeli Dersler:
- Ulaşım Tekniği
- Roket Motorları
- Modelleme ve Similasyon
- Otomatik Kontrol III
- Güç İletimi
- Ziraatte Mekanizasyon
- Taşıt Konstrüksüyonu
Ayrıca makine mühendisliğinin lisans eğitimi sırasında otomotiv sektöründeki tasarım ve üretimle ilgili derslerde verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Lisansüstü eğitimini tamamlayanlara bu alanda yükseklisans diploması ve "Otomotiv Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Otomotiv sektörü ülkemizde en gelişmiş sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerimizde özel sektöre ait otomotiv motor ve cihazlarının üretimini yapan fabrikalar vardır. Bu nedenle özellikle otomotiv sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, stajları sırasında ücret almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI


Otomotiv mühendislerinin çalıştıkları işyerlerinde aldıkları ücretler konusunda kesin rakamlar vermek güçtür. Deneyim, bilgi ve beceriyle işyerindeki pozisyonlar ücretler konusunda etkili olmaktadır. Bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı gibi yönetim kademesinde çalışanlar tatminkar ücretler almaktadırlar.
Yeni göreve başlayan kişiler net asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmektedirler.

G - MESLEKTE İLERLEME

Otomotiv mühendisi ilk işe girdiğinde çalıştığı işletmede bir süre oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bundan sonra mühendis olarak işe başlar. Kişi belli bir süreye bağlı kalmaksızın, kişisel olarak göstereceği performansa bağlı olarak baş mühendis, bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı veya koodinatör müdür olduktan sonra, genel müdürlüğe kadar yükselebilir.
Günümüzde, mühendislik alanında mesleki eğitimlerini tamamlayanlar işletme alanında yüksek lisans yaptıkları takdirde yönetici kadrolarda daha fazla yer
alabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Makine mühendisi,
- Uçak mühendisi,
- Gemi mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Öğrenci Seçme Sınav (ÖSS) Kılavuzu-2006
- Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve şube müdürlükleri.

221-PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

TANIM

Para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bonosu vb. alım-satım işlemi yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Günlük olarak gazetelerden dünya piyasaları ve ekonomiyle ilgili haberleri okuyup analiz yapar,
- Dünya genelinde önemli rol oynayan politik olayların dünya piyasaları üzerinde ne tür etkiler oluşturabileceği hakkında çıkarımlarda bulunarak yorum yapar,
- Gün içinde piyasa araçlarının hareketlerini izleyerek, borsayı takip eder,
- Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
- Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır ve haber ajanslarını izler,
- Yukarıdaki görevleri yaparak işletmenin karının korunmasında ve işletmeye kar getirecek yatırım alanlarının bulunmasına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar, hesap makinesi ve büro malzemeleri,
- Telefon, teleks, fax gibi iletişim araçları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Para ve sermaye yönetimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematikte başarılı ve ekonomi konularına ilgili,
- Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
- Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
- Sorumluluk sahibi ve başkalarını etkileyebilen,
- Uzak görüşlü olan, plan yapabilen ve uygulayabilen,
- İnsanlarla iletişimi iyi, ekip çalışmasına yatkın,
- Ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme becerisi gelişmiş,
- İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Küçük, orta ve büyük tüm sınai ve ticari işletmelerde muhasebe ve finansman birimlerinde, borsalarda, bankalarda, ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında büro ortamında çalışır.
- Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte, zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.
- İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşlardaki meslektaşlarıyla ve fon yöneticileriyle iletişim içerisindedirler.
- Menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde yatırımlarını borsada değerlendirmek isteyen müşterilerle diyalog halindedirler.
- Kişi yoğun stres altında çalışabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi, Yaşar Üniversitesi (İzmir) Meslek Yüksekokulu “Para ve Sermaye Yönetimi” önlisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN
DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


-Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerinin alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek okulunda 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. (İngilizce hazırlık süresi, öğretim süresine dahil değildir.)
Eğitim süresince
Birinci Güz Yarıyılı : İşletmeye Giriş I, İktisada Giriş I, İşletme Matematiği I, Muhasebe İlkeleri I, Bilgi Teknolojisi I, İş İngilizcesi I, Türk Dili I.
Birinci Bahar Yarıyılı: İktisada Giriş II, Muhasebe İlkeleri II, İşletme Matematiği II, İşletmeye Giriş II, İstatistiğe Giriş, Bilgi Teknolojisi II, İş İngilizcesi II, Türk Dili II.
İkinci Güz Yarıyılı : Finansal Piyasalar ve Kurumlara Giriş, Hukuka Giriş, Uluslararası İktisada Giriş, Para ve Banka, İşletme Finansı I, Finansal Tablolar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,
Seçmeli Dersler: Kamu Maliyesine Giriş, Menkul Kıymet Pazarlaması, Girişimcilik, Kurumsal Finans, Uluslararası Sermaye Pazarları, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Banka ve Sigorta Hukuku, Stratejik Düşünme, Görüşme ve Pazarlık, Uluslararası İktisat.
İkinci Bahar Yarıyılı: Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Para Politikası, Uluslararası Finans, İşletme Finansı II, İktisadi Bütünleşme ve AB, Pazarlama, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri verilmektedir.
Programda öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından toplam 30 günlük mesleki staj zorunludur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Para ve Sermaye Yönetimi” önlisans diploması ve “Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çoğunlukla özel sektör tercih edilse de kamu kurum ve kuruluşlarında da iş bulma imkanı vardır. Küçük, orta ve büyük tüm sanayi ve ticari hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde,sigorta sektöründe (operasyon ve pazarlama birimlerinde) menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde, borsalarda, bankalarda (cari hesaplarda, bireysel bankacılık hizmetlerinde bireysel kredi tahsisi, kredi kart ve diğer ürünlerin operasyonu ve pazarlamasında), ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında görev yapabilirler.
Ancak bunun için Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tesbit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapılmakta, sınavlarda başarılı olanlara ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans verilmekte, bu amaçla eğitim programları düzenlenmekte ve çalışanların sicili tutulmaktadır.Lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilere lisans verilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve sicilin tutulması Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından yapılmakta, lisanslama sınavları ise Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmektedir.Bu çerçevede semaye piyasaı kurumlarında;
a)Hisse Senetleri piyasası müşteri temsilcisi
b)Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,
c)Yatırım fonları müşteri temsilcisi,
d)Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri sorumlusu,
e)Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,
f)Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi,
g)Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hissesenedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi,
h)Aracı kurum şube müdürü,
i)Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,
j)Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı”na girerek “Sermaye Piyasası Faliyetleri Temel Düzey Lisansı”nı almaları zorunludur.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı;
1.Genel Ekonomi,
2.Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik,
3.Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
4.Hisse Senedi Piyasası,
5.Tahvil ve Bono Piyasaları,
6.Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar,
7.İlgili Vergi Mevzuatı,
8.Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz,
9.Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı modüllerden oluşmaktadır.
Lisanslama sınavlarında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


- Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
- Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde yaptıkları staj döneminde, işletmenin ücret politikası doğrultusunda ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.
Özel sektörde çalışılan ise yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Mesleğe ilk girişte aylık kazanç asgari ücretin iki katı civarındadır. Ancak, başarılı ve deneyimli bir meslek elemanının aylık kazancı asgari ücretin 5 ile 10 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME


Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda kendilerini geliştirmeleri durumunda orta düzey yöneticilik kademelerinde görev alabildikleri gibi, mesleğinde uzmanlaşan kişiler yurtdışı para piyasalarında da çalışabilirler.
Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından her yıl açılan “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları taktirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER


- Borsa ve Finans Elemanı,
- Bankacı,
- Uluslararası Ticaret Meslek Elemanı,
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı.

H- EK BİLGİLER

Mesleğin eğitimi Yaşar Üniversitesine bağlı meslek yüksek okulunda verilmekte olup, öğrenim ücretlidir. Ancak, üniversitenin %100 ve %50 olmak üzere verdiği burslar karşılıksızdır. %100 burslu programa yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim ücretinin tamamını, %50 bursta ise eğitim ücretinin yarısını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) Meslek Yüksek Okulu (www.yasar.edu.tr)
- ÖSYM 2008 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- ÖSYM 2008 Dikey Geçiş Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:58
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018