Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-02-08, 13:53 #1
KiLLMeSh0w KiLLMeSh0w çevrimdışı
Varsayılan Bölünebilme Ebob Ekok Össde Çıkmış SorularBÖLÜNEBİLME KURALLARI

1. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır. a>b>c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

A) bir B) iki C) Üç D) dört E) beş2. a, b, c rakamlardan oluşan abc biçimindeki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır. Bu sayı için b=2a olduğuna göre, mümkün olan farkı c lerin toplamı nedir?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 213. abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir. a+b toplamının, bu koşullan sağlayan, kaç değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 54. a, b, c birer pozitif tam sayıdır.
a=5/2b , c=3b
olduğuna göre c aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) 126 B) 104 C) 92 D) 81 E) 595. 25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 5 E) 7

6. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C, D rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen dört basamaklı 24 sayı toplanıyor. Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 6 ile bölünebilir B) 9 ile bölünebilir
C) 14 ile bölünebilir D) Tek sayıdır
E) Beş basamaklı sayıdır7 Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 98. ab olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 169. Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen üç basamaklı 6 sayı toplanıyor. Bu toplamla ilgi M aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 5 basamaklı bir sayıdır
B) 4 basamaktı bir sayıdır
C) 2 ile bölünebilir
D) 3 ile bölünebilir
E) 6 ile bölünebilir10. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 84 B) 80 C) 76 D) 72 E) 60


11. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9


12. Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 513. Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 214. Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 115. abcd ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?
?= eşit değil anlamında

A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 1316. a<b olmak üzere üç basamaklı 2ab sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 2017. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

A) 11 B) 9 C) 6 D) 4 E) 318. 4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayıda A nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 20 B) 22 C) 26 D) 33 E) 34


19. Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 17 E) 1820. A<B olmak üzere, üç basamaklı 5AB sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 dir. Bu sayının 4 ile bölünebilmesi için A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 521. Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir. Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 422. Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 1723. Rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 624. 9!+10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

A) 15 B) 24 C) 26 D) 44 E) 7225. 3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8


26. a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır. a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan kaç olur?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7


ASAL SAYILAR


27. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal alabilir?

A) 5!+7! B) 27-1 C) 54321
D) 37-1 E) 12357BİR SAYININ BÖLENLERİ

28. 1<a<10 koşulu ile 2a+1/a bayağı kesrinin 10 katının bir tamsayı olması için a ya verilebilecek değerlerin toplamı nedir?

A) 11 B) 10 C) 8 D) 7 E) 629. n pozitif bir tamsayı ve 120.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n en küçük değeri aşağıdaki aralılıkların hangisindedir?

A) [6, 15] B) [16, 25] C) [26, 35]
D) [36, 45] E) [46, 55]30. Kendisinden farklı pozitif çarpanların toplamı kendisine eşit olan pozitif tamsayıya, mükemmel tam sayı denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır?

A) 7 B) 18 C) 28 D) 35 E) 3731. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, 180.n çarpımının tam kare olması için n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 632. a, b pozitif tamsayılar ve a+8/b=12 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 33 B) 29 C) 26 D) 20 E) 15OBEB VE OKEK


33. (x+1), 3(x-1)2, 7(x3-1)
ifadelerinin en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x+1)(x-1)(x2+x+1)
B) 21(x+1)(x-1)(x2+x+1)
C) 21(x+1)2(x-1)(x2+x+1)
D) 21(x+1)(x-1)2(x2-x-1)
E) 21(x+1)(x-1)2(x2+x+1)34. Mehmet bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer sayınca hep bir bilyesi artıyor. Buna göre Mehmet’in en az kaç bilyesi vardır?

A) 209 B) 211 C) 216 D) 217 E) 21835. Bir sepetteki güller 5 er 5 er demetlenince 2 gül, 7 şer 7 şer demetlenince de 3 gül artmaktadır. Buna göre, sepette en az kaç gül vardır?

A) 17 B) 24 C) 27 D) 37 E) 3836. 7 ve 5 ile bölündüğünde, her iki bölümde de 2 kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 1137. Ortak katlarının en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır?

A) 55 B) 45 C) 33 D) 31 E) 1738. Bu kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler 3 er, 6 şar, 7 şer sayıldığında her seferinde iki kalem artmaktadır. Buna göre, kutuda kaç kalem vardır?

A) 108 B) 114 C) 117 D) 120 E) 12839. Toplamları 26 olan a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı 105 tir. Buna göre, a-b kaçtır?

A) 12 B)13 C) 14 D)15 E) 16


1-B 1981 ÖSS 2-D 1982 ÖSS 3-B 1983 ÖSS 4-A 1983 ÖYS 5-D 1988 ÖSS
6-A 1990 ÖYS 7-E 1991 ÖSS 8-C 1992 ÖYS 9-A 1992 ÖYS 10-A 1992 ÖYS
11-A 1993 ÖYS 12-A 1994 ÖSS 13-D 1994 ÖYS 14-D 1995 ÖSS 15-A 1995 ÖYS
16-C 1995 ÖYS 17-E 1997 ÖSS 18-D 1998 ÖSS 19-E 1998 ÖYS 20-A 1999 ÖSS
21-E 1999ÖSS1 22-A 1999ÖSS2 23-D 2000 ÖSS 24-C 2000 ÖSS 25-C 2003 ÖSS
26-A 2003 ÖSS 27-B 1975 ÜSS 28-D 1981 ÖSS 29-C 1987 ÖSS 30-C 1993 ÖSS
31-D 1995 ÖSS 32-A 1997 ÖSS 33-E 1974 ÜSS 34-B 1988 ÖSS 35-A 1991 ÖYS
36-D 1991 ÖSS 37-B 1996 ÖSS 38-E 1996 ÖSS 39-E 2000 ÖSS


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-02-08, 03:38 #2
uA-06 uA-06 çevrimdışı
Varsayılan C: Bölünebilme Ebob Ekok Össde Çıkmış SorularTeşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-05-09, 14:48 #3
kubilaytas55 kubilaytas55 çevrimdışı
Varsayılan C: Bölünebilme Ebob Ekok Össde Çıkmış Sorularteşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-08-09, 22:40 #4
ouffff ouffff çevrimdışı
Varsayılan C: Bölünebilme Ebob Ekok Össde Çıkmış SorularTeşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-09-09, 10:13 #5
atahan09 atahan09 çevrimdışı
Varsayılan C: Bölünebilme Ebob Ekok Össde Çıkmış Sorular


Çözülebilirler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:19
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016