Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-01-07, 15:37 #1
itsmeyoda itsmeyoda çevrimdışı
5 Bİlİm Nedİr?


BİLİM NEDİR ?


TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:

Bilim:*"Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi."

"Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi."

"Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci."

Bilim ile uğraşan bir kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek yoktur. Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır.

İnsan doğaya egemen olmak ister!

Derler ki insanoğlu varoluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle,*insan varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır:*İnsan doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir.Bence bu iki görüş birbirlerine denktir. Bazı politikacıların dediği gibi,*sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.

Gök gürlemesi, şimşek çakması, Ay'ın ya da Güneş'in tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları bazen onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur.*

Öte yandan, bu olgu, insanı, doğa korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır. Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolunun, onu yaratan doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak olduğunu, insan, önünde sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğayla giriştiği amansız savaşın tek nedeni bu mudur? Başka bir deyişle, bilimi yaratan güdü, insanoğlunun gereksinimleri midir?

Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır. İnsanın (toplumun) egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini sağlayan başka etmenler arasında sayılabilir. İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir. Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir.*

Bilim neyle uğraşır?

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır.

Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.*

Bilimin gücü

Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur:*çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma.Şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışalım.

Çeşitlilik:Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.*

Süreklilik:Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.*

Yenilik:Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir.*

Ayıklanma:Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.
Bilimsel Bilginin Özellikleri

Bilim olgusaldır. Olgusal olmak demek bilimin gözlenebilir olgulara dayanması demektir.
Bilim mantıksaldır. Araştırma sonuçlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerekir.
Bilim genelleyicidir. Bilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.
Bilim nesneldir (Objektif). Bilimsel bilgi, bireyin kişisel görüşünden bağımsızdır.
Bilim eleştiricidir.

Bilimin Değeri

Bilim, doğal ve sosyal gerçekliğin daha iyi anlaşılmasını ve belirli ölçüde de olsa denetlenmesini sağlar. Toplumun itici gücünü, üretim biçimini ve gelişmesini belirler. Bir toplumun bilim düzeyi, onun geri, az gelişmiş ya da gelişmiş olduğunun ölçütüdür.

Bilim üç bakımdan değerlidir :

1. Bilimin her şeyden pratik bir değeri vardır. Başka bir deyişle bilim bize hem bireysel ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoluyla büyük yararlar sağlar. Bilim sayesinde teknoloji üreten insan, dünyadaki yaşantısının süresini uzatabilir, temel problemlerini çözebilir, yaşamını niteliksel olarak ve manevi bakımdan geliştirilebilir. Bilim bundan dolayı, bir toplumun itici gücüdür. Toplumun üretim tarzını ve itici gücünü belirler.
2. Entelektüel değeri vardır. Yani bilim insanın bilme isteğini, merakını tatmin eder. İnsana evreni anlama olanağı sağlar. İnsan bilim sayesinde doğal ve toplumsal gerçekliği anlayabilir.
3. Ahlaki değeri vardır. Buna göre bilim insana belirli bir dünya görüşü oluşturma, belli ilkelere göre düşünme, dünyaya bilimin sağladığı verilere göre bakma olanağı verir. Yani bilim insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü bir biçimde ele almayı öğretir ki bunlar ahlak ve erdemin en önemli özellikleri arasındadır.
Bilimsel zihniyetin, insanların daha erdemli ve yüksek ahlaklı olmalarını sağlayacağını düşünmek boş bir hayal değildir. İnsan sahip olabileceği bilimsel zihniyet yoluyla hem kişisel yaşayışını ve hem de toplumsal yaşayışını düzenleyebilir; insan bu sayede, içinde yaşadığı toplum için çalışmayı öğrenebilir.


Bilim Tarihi Nedir ?


Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemektir.
Bilim çoğu kez sanıldığı gibi ilk defa ne Rönesans’tan sonra, ne de Batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Bilim; insanlığın kafa ürünüdür. Kökleri ilkel toplumların yaşamına kadar uzanır.Bilimsel yöntem

Amacı evreni anlamak ve açıklamak olan bilimin, bu amaca ulaşmak için izlediği yola bilimsel yöntem adı verilir. Bilimsel yöntem, bilim adamlarının ortaklaşa olarak kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir süreçtir.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-01-07, 18:01 #2
sebastian sebastian çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?


Paylaşımınız için teşekkür ederim..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-01-07, 18:40 #3
CaYKeSh CaYKeSh çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?


Güzel bir anlatım olmuş
Konunuz için teşekkürler..
Ödev bölümü paylaşımlarınızın devam etmesi dileğiyle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-08, 01:36 #4
duys duys çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

tesekkurler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-11-08, 17:44 #5
lunarwarII lunarwarII çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

tesekkurler......
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-11-08, 15:33 #6
senol99 senol99 çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

paylaşım için tşk
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-12-09, 20:27 #7
BL4D€ BL4D€ çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-12-09, 20:53 #8
elektromega elektromega çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-10-10, 15:50 #9
blvdyg blvdyg çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-12-10, 20:52 #10
mertdenizci mertdenizci çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-12-10, 21:26 #11
FeRHaT008 FeRHaT008 çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-12-10, 13:24 #12
egyptologyst egyptologyst çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-11, 18:18 #13
Xxtander Xxtander çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürlerr...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-11-11, 15:36 #14
adam king be adam king be çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

münazara var,
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-12, 20:31 #15
eli1679433 eli1679433 çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

saol cok tşk ama cok uzun be abı.. biraz kısa yazsanız
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-11-12, 10:30 #16
®ylai ®ylai çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne, kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru ekmektir

Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen, abes yere gelmektir

Dört kitabın manası, bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır

Yiğirmi dokuz hece, okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca, manası ne demektir

Yunus der ki ey hoca, gerekse var bin Hac’ca
Hepisinden iyice, bir gönüle girmektir

Yunus EMRE

bunları sakın unutma kurban oğul
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-10-13, 17:06 #17
berkan123321 berkan123321 çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-04-14, 09:39 #18
selek10 selek10 çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-04-14, 10:57 #19
Hawkeyeeee Hawkeyeeee çevrimdışı
Varsayılan C: Bİlİm Nedİr?

güzel bir anlatım teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:09
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018