Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 02-06-12, 08:29 #1
mazso852 mazso852 çevrimdışı
Thumbs up Sınıf Gecme 2013 "Okul kapanıncaya kadar sorularınızı çözer"


Konuyu başa gitirmisiniz düzeltiyim..

1: ortalamanız tutugu takdirde gecersiniz...
2: Tüm dersleriniz 2 olursa gecersiniz...Ortalma ve baraj ders olayı..

Ortalma tutarsa "7" zayıf icinde dil ve anlatım olsa bile gecersiniz ama sadece dil ve anlatımdan sorumlu olursunuz.. "+2" üstü zayıf gelirse kalırsınız hurafeden ibarettir a


Ortalama

Ortalama tutugu takdirde her türlü birr üst sınıfa gecilir yani ortalaman tutuyorsa baraj ders vb hiç birşey düşünmeyin ... kafanız karısır...Sorumlu geçme


Ortalma tutmadıgı takdirde 9 sınıf 3 zayıf 10/11 sınıf 2 zayıf getire bilirsiniz... yani +1 zayıf sınıf tkr demektir...Sorumlu geçme ve baraj ders olayı..

9 sınıf 3 zayıf 10/11 sınıf 2 zayıf icinde baraj ders varsa o dersten sorumlu gecersin.. eger bir zayıf fazla gelirse kalırsın..

Ortalma hesaplama


Birinci dönem aldıgın notları ve 2 dönem aldıgın notları toplarsın yani

5 + 4 ve buradan cıkan 9 sonucunu '2 ye yani 2 döneme bölerek 4,5 buluruz.. bu dersi aritmatik ortalma oldugundan "4,5 = 5 " cevirirek onu ders saatiyle carparız

5x5 : 25 kredi gelmektedir ve "ders saat olan 29/34/38 gibi ders saat böleriz... 25/29:0.50 gibi en son


Düz lise 2.50
Anadolu : 3.00
meslek : 2.50

vb olmaktadırEski ve ayrıntılı bilgi asagıdadır...


Kod:
1: dil ve anlatım "1" ise gecersin unutmayın baraj ders sınıf tkr getirmez...

2: yukarıdaki %100 dogrudur bizim okulda "24 kisi var dil anlatım sorumlu"

3: Baraj ders "Lise 4" kadar vere bilirsin veremezsen eger sınıf tkr :D

4: Baraj ders sadece dil ve anlatımdır ama muhasabe icin "+1" ders daha vardır... 

5: "lise 1" dil ve anlatım "lise 4" vere bilirsin sorumlu olur...

6: Ortalama tutmadı baraj ders zayıf gecersin ama  "lise 4 " dil ve anlatım vermek sartıyla :DÖğrenci  Velilerinin dikkatine ;
  2010-2011  Eğitim Yılı Ortalama Yükseltme ve sorumluluk sınavları 01.07.2011 -  15.07.2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
  1-  Sınavlara esas olmak üzere 20.06.2011 – 24.06.2011 tarihleri arasında  ortalama yükseltme ders seçim dilekçesi verilecektir.
  2-  Dilekçeler öğrenci ve öğrenci velisi tarafından okul idaresine teslim  edilecektir.
  3- Her  öğrenci en fazla dört dersten seçim yapacak eğer baraj ders olan Türk Dili  dersi zayıf ise o dersten girilmesi zorunludur.
  4-  Öğrenciler sınavlara okul kıyafeti ile sınav saatinden yarım saat önce gelmiş  olacaklardır.
  5- Ders seçimleri okul idaresi sınıf  öğretmeni veli ve öğrenci nezaretinde yapılacaktır. 
       
  
DOĞRUDAN SINIF GEÇME:
Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. i)Bir dersten başarılı sayılmak ne demektir? İkinci dönem notu, en az 2(Geçer) ise öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. Ancak, birinci dönem notu 0 (Etkisiz) ise ikinci dönem notunun en az 3(Orta) olması gerekir.
ÖRNEKLER
I.Dönem
Notu
II.Dönem Notu
Yıl Sonu Notu
Sonuç
1
Matematik
3
2
3
Başarılı
2
Matematik
1
2
2
Başarılı
3
Matematik
2
1
2
Başarısız
4
Matematik
0
2
1
Başarısız
5
Matematik
0
3
2
Başarılı
ii) Ortalama yükseltme sınavları nedir? Kaç dersten ortalama yükseltebiliriz? Öğrenciler, devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla dört dersten ortalama yükseltme sınavına katılabilirler. iii) Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenciler nasıl saptanır? Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin işbirliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde dilekçe ile okula bildirilir. iv)Ortalama yükseltme sınavları ne zaman yapılır? Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.
ORTALAMA İLE SINIF GEÇME
Kız Meslek Liselerinde Dil ve Anlatım dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden “yıl sonu başarı notu 2,50 olan öğrenciler” , Anadolu Meslek Liselerinde ise “yıl sonu başarı notu 3,00 olan öğrenciler” ortalama ile sınıfı geçerler. Ortalama ile sınıf geçen öğrenciler başarısız olduğu ders/derslerden sorumlu tutulmazlar. i) Yıl sonu başarı notu nedir? Yıl sonu başarı notu, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümüdür. Bölme işlemi yapılırken virgülden sonra iki basamak yürütülür. ÖRNEK
DERS ADI
HAFTALIK DERS SA.
YIL SONU NOTU
AĞR.NOT ORT.
DİL VE ANLATIM
2
2
4
TÜRK EDEBİYATI
3
3
9
DİN KÜ.VE AHLAK Bİ.
1
2
2
TARİH
2
2
4
COĞRAFYA
2
3
6
MATEMATİK
4
2
8
GEOMETRİ
2
2
4
FİZİK
2
3
6
KİMYA
2
2
4
BİYOLOJİ
2
3
6
SAĞLIK BİLGİSİ
2
4
8
YABANCI DİL
3
3
9
BEDEN EĞİTİMİ
2
5
10
TOPLAM
29
80
YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI: 80/29=2,75
SORUMLU SINIF GEÇME
Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden , 9. sınıfta en fazla üç, 10. ve 11. sınıfta en fazla iki dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. i) En fazla kaç dersten sorumlu olunabilir? Alt sınıflar da dahil olmak üzere en fazla beş dersten sorumlu olunabilir. Örnek: Bir öğrenci, 9. sınıftan 2 ve 10. sınıftan 3 başarısız dersi olduğu halde 11. sınıfa, sorumlu olarak devam edebilir. ii)Sorumluluk nasıl kalkar? Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. iii) Sorumluluk sınavları ne zaman yapılır? Bu sınavlar ders kesiminden sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez ayrıca sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, Eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar. 3.Kimler sınıf tekrarı yaparlar? A. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, B. Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, C. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrarı yaparlar. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince bir defa yapılır. 4.Teşekkür-takdir nasıl alınır? Tüm derslerden başarılı olan öğrencilerden, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00-84.99 olanlar Teşekkür belgesi alırlar. Tüm derslerden başarılı olan öğrencilerden, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 85.00-100 arası olanlar Takdir Belgesi alırlar. 5.Diploma notu nedir? Bir öğrencinin okuldan mezun olduğunda derslerinin ortalamasına göre gelen her bir sınıfın yıl sonu başarı ortalamalarına göre hesaplanan genel başarı durumudur. 6.Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı nedir? Diploma notunun okuldan mezun olan diğer öğrencilerin diploma notları içindeki matematiksel karşılığıdır. Okul birincisi ile okul sonuncusu arasındaki dağılım en son çıkan ÖSYM kararlarına göre 100 ila 500 arası olarak belirlenmiştir. Okul ortalaması, herhangi bir okuldan o sene mezun olacak tüm öğrencilerin diploma notlarının toplamının öğrenci sayısına bölümüyle bulunur. Dolayısıyla bir öğrencinin diploma notu, o sene ki okul birincisinin diploma notuna ne kadar yakın ise üniversite seçme sınavlarında ki avantaj o kadar artar.
Soru ve örneklerle sınıf geçme
1.Yıl sonu notum 2,50 ‘den yüksek ama karnemde üç dersim başarısız, bu derslerden sorumluluk sınavına girecek miyim? Başarısız olan derslerin içinde Dil ve Anlatım dersi yoksa, öğrenci sorumluluk sınavına girmeden bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanır. 2.Matematik notum 2. dönem 0 ders yılı içinde bu dersin notunu geçmek için 3 yapmam gerekiyor. Acaba bu dersten geçebilmek için ortalama yükseltme sınavlarından da 3 mü almam gerekiyor? Ortalama sınavlarından en az 2(geçer) alarak bu dersten geçilebilir. 3.Dil ve Anlatım dersinin sınıf geçmedeki etkileri nelerdir? Dil ve Anlatım dersinin de diğer derslerden farkı yoktur, yani bu dersten kalındığında sınıf tekrarı yapılmaz. Yalnızca bu ders, ortalama ne olursa olsun karnede başarısız görünüyorsa öğrenci sorumluluk sınavına girmek zorundadır. 4.Herhangi bir dersten, ikinci dönem notum zayıf olursa geçebilir miyim? İkinci dönem notu 1 ya da 0 ise ilk dönem notu yüksek olsa da öğrenci bu dersten başarısız sayılır. Öğrencinin başarısız dersleri olduğu halde bir üst sınıfa devam edebilmesi için yıl sonu ortalamasının 2,50 veya üzerinde olması gerekir. 5.Ortalaması 2,55 olup, dil ve anlatım dersi zayıf olan bir öğrenci nasıl bir üst sınıfa geçebilir? Öğrencinin ortalaması ne olursa olsun Dil ve Anlatım dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir 6. Diyelim ki ortalamam 2,50’nin üzerinde ve dil ve anlatım dersi dışında üç dersim zayıf, bu durumda direk sınıf geçebilir miyim? Bu durumda öğrenci direk olarak bir üst sınıfa geçebilir. Hiçbir sorumlu dersi olmaz. 7.İlk dönem 0 gelen bir dersimi ikinci dönem 3 yapamasam da ortalamayla geçebilir miyim? Öğrencinin Dil ve Anlatım dersi başarısız değilse ortalama ile bir üst sınıfa geçebilir. 8. Herhangi bir dersten ilk dönem notum 3 ise II. Dönem o ders notum 0 olsa da o dersten geçebilir miyim? İkinci dönem notu 0 ya da 1 olan bir ders başarısız sayılır. Ancak öğrencinin ilk dönem notu 0 ikinci dönem notu 3 ise o dersten doğrudan geçebilir. 9.10. sınıfa devam ediyorum ve 9. sınıftan 3 sorumlu dersim var. Sınıf geçmem için karnemde hiç zayıf olmaması mı gerekir? Bir öğrencinin alttaki sınıflardan en fazla 5 dersten sorumlu olma hakkı vardır. Fakat yalnızca 9. sınıfta 3 dersten sorumlu olunabilir, 10. ve 11. sınıfın sonunda ise en fazla 2 dersten sorumlu olunabilir. Yani, bir öğrenci 9. sınıftan 3 ders ve 10. sınıftan 2 dersten başarısız olsa bile toplam 5 dersten sorumlu olarak 11. sınıfa devam edebilir. 10.Ortalama yükseltme sınavı nedir? O yıla ait derslerin ders notlarının yükseltmek amacıyla girilen sınavlardır. 11.Kaç dersten ortalama yükseltme sınavına girilebilir? En fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girilebilir. 12.Ortalama yükseltme sınavına girmek için ne yapmak gerekir? Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin işbirliği ile belirlenir. Öğrenci veya veli tarafından ders bitimini izleyen 5 iş günü içinde dilekçe ile okula bildirilir. 13.Ortalama yükseltme sınavına girmek zorunda mıyız? i.)Doğrudan ya da ortalama ile sınıf geçme koşulları tutmuyorsa öğrenci başarısız olduğu derslerden (en fazla 4 ders) ortalama yükseltme sınavına girmek zorundadır.ii.)Öğrenci dersten başarılı olsa bile eğer isterse karne notunu yükseltmek için de ortalama yükseltme sınavlarına girebilir. Yalnız öğrenci bu sınavlarda bütün ders yılı içinde işlenen konulardan sorumlu olacağını unutmamalıdır. 14.Ortalama yükseltmek için sınava girdiğimizde, eğer daha düşük not alırsak ortalamamız düşer mi? Ortalama düşebilir. Yıl sonu notu ve ortalama yükseltme sınavından alınan notun aritmetik ortalaması alınır. Yani ortalama yükseltme sınavından sonra dersin ortalaması ve yıl sonu ortalaması yeniden hesaplanır. Sınavdan önce kazanılmış haklar saklıdır.Örnek: Dil ve Anlatım dersinden yıl sonu notu 3 olan bir öğrenci, ortalama yükseltme sınavından 1 aldı. Öğrencinin yeni ortalaması 3+1=4 4/2=2. Öğrenci 1 almasına rağmen yıl sonu notu 3 olduğu için başarılıdır fakat yıl sonu ortalaması düşmüştür. 15.Başarılı olduğumuz dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir miyiz? Öğrenci dersten başarılı olsa bile eğer isterse karne notunu yükseltmek için de ortalama yükseltme sınavlarına girebilir. Yalnız öğrenci bu sınavlarda bütün ders yılı içinde işlenen konulardan sorumlu olacağını unutmamalıdır. 16. Ortalama yükseltme takdir ve teşekkürü etkiler mi? Takdir ve teşekkür alabilmek için öğrencinin doğrudan bir üst sınıfa geçmeye hak kazanması gerekir. Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00-84.99 olanlar Teşekkür, 85.00-100 olanlar ise Takdir alırlar. 17.9. sınıfın karnesinde 4 zayıfım varsa sınıf tekrarı yapar mıyım? i) Kız Meslek Liselerinde Dil ve Anlatım dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden “yıl sonu başarı notu 2,50 olan öğrenciler” , Anadolu Meslek Liselerinde ise “yıl sonu başarı notu 3,00 olan öğrenciler” ortalama ile sınıfı geçerler. Ortalama ile sınıf geçen öğrenciler başarısız olduğu ders/derslerden sorumlu tutulmazlar ve bir üst sınıfa devam edebilirler. ii.) Eğer öğrencinin ortalaması Kız Meslek Liselerinde 2.50 , Anadolu Meslek Liselerinde 3,00’ ün altında ise ve ortalama sınavları sonucunda da hiçbir dersten başarılı olamayıp hala 4 dersi başarısız görünüyorsa sınıf tekrarı durumu gerçekleşir. 18.10. sınıf ikinci dönem sonunda karnemde 6 dersten zayıf var ve alt sınıflardan hiç sorumlu dersim yok, direk sınıf tekrarı mı yaparım? Önce ortalamaya bakılır, eğer ortalama 2,50 veya üzerinde ise öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Eğer ortalama tutmuyor ise öğrenci ortalama yükseltme sınavlarında 4 dersten başarılı olursa bir üst sınıfa sorumlu olarak devam edebilir. Bütün bu şartları yerine getirmediği takdirde öğrenci sınıf tekrarı yapar. 19.Okulda okuduğumuz 4 yılın sonunda 1 dersimiz zayıfsa, diploma alabilir miyiz? Diploma alabilmek için öğrencinin tüm derslerden başarılı olması gerekir. Öğrenci okuduğu 4 yılın sonunda mezun olamazsa beklemeli öğrenci olarak 2 yıl daha öğrenimine devam edebilir yani dışarıdan sınavlara girebilir.

__________________

Mesajı son düzenleyen mazso852 ( 11-06-13 - 18:20 ) Neden: "2012" "2013" olarak degistirildi ve ekleme yapıldı :D
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-12, 08:51 #2
Maroon Maroon çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf Gecme 2012 "MEB ALİNMALİ"


Bu sene 10.sınıflara 3 zayıftan fazlasına kredi işlemiyormuş varmı öyle bişey?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-12, 10:05 #3
mazso852 mazso852 çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf Gecme 2012 "MEB ALİNMALİ"


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen mbaritcii Mesajı Göster
Bu sene 10.sınıflara 3 zayıftan fazlasına kredi işlemiyormuş varmı öyle bişey?

Bu sene olmuyacak bu yıl 2010-2011 Yürürlügü gecerli suanki öbür sene olabilir...
Bu yıl burada ne yazıyorsa o ama
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

2012 hesaplama slayt halinde var okumani tafsiye ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-12, 13:20 #4
miraç44 miraç44 çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf Gecme 2012 "MEB ALİNMALİ"


bnmde 4 tane zayıfım var ama ortalamam 2,6 küsür lise son öğrencisiyim düz liseye gidiyorum geçermiyim ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-12, 13:53 #5
mazso852 mazso852 çevrimdışı
Varsayılan C: Sınıf Gecme 2012 "MEB ALİNMALİ"

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen miraç44 Mesajı Göster
bnmde 4 tane zayıfım var ama ortalamam 2,6 küsür lise son öğrencisiyim düz liseye gidiyorum geçermiyim ?
gecemezsin :S üzgünüm en az +2 zayif olucak
ort tutsun ama +2 gectigi icin
ortalama yükseltmede 2sini vermelisin verirsen ort ile gecersin veremezsen sınıf tekrarı olur ... rehberlik ögretmeniyle konus veya 41 falan kaliyorsa hocalarla konus 2 hoca he derse gecersin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:01
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016