Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 20-08-10, 03:31 #1
PungeR PungeR çevrimdışı
Varsayılan 2010-2011 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve SistemlerKonu içerisinde CTRL+F yoluyla arama yapabilirsiniz.

Arama Yapmanızı Kolaylaştıracak Alt Başlıklar ;
-Hazırlık Sınıfı
-Sırasıyla Lise-1,Lise-2,Lise-3,Lise-4,Beklemeli Öğrencilik
-Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasını Hesaplamak
-Devam-Devamsızlık
-Takdir-Teşekkür Alma Şartları ve Durumları
-Revir
-Alan-Dal Seçimleri(Meslek Liseleri)
-Alan-Dal Seçimleri(Düz ve Anadolu Liseleri)
-Alanların Kaldırmasıyla İlgili Detaylı Bilgi
-Eski Sisteme Göre Düz ve Anadolu Liselerinin Ders Programları
-Yeni Sisteme Göre Düz ve Anadolu Liselerinin Ders Programları
-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği


2010-2010 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve Sistemler


Hazırlık Sınıfı
"Baraj dersi" ne demek ?
"Baraj dersi", öğretim yılı sonunda veya Seviye Belirleme Sınavı (Hazırlık sınıfında başarısız olunan derslerden girilen sınav) sonrasında mutlaka başarılı olunması gereken derslerdir. Baraj derslerinin herhangi birinden başarısız olunduğunda sınıf tekrarı yapılır.(Hazırlık sınıfı ile 9-10-11-12. sınıftaki baraj dersi karıştırılmamalıdır.Onlarda baraj ders zayıf ise sınıf geçme hakkımız yinede var.)

Hazırlık’ta baraj dersi var mı ?
Evet. Hazırlık’ta 2 baraj dersi var: Türkçe ve Almanca/Fransızca/İngilizce veya başka bir dil dersidir(2. dil okula göre değişir.) Öğrenci bir üst sınıfa geçebilmek için her ikisinden de başarılı olmalıdır.Hazırlık’ta kaç kez sınıf tekrarı yapılabilir ?
Hazırlık’ta 1 kez sınıf tekrarı yapılabilir.

Hazırlık sınıfında yapılan sınıf tekrarı "Lise öğrenimi boyunca yalnızca bir defa sınıf tekrarı yapılır" esasına dahil midir değil midir ?
Hayır. Öğrenci hazırlık sınıfında sınıf tekrarı yaparsa, lise yıllarında bir kere daha sınıf tekrarı yapabilir.(9-10-10 veya 12. sınıfta bir defa kaldığınızda örgün eğitim dışına çıkarılmazsınız,ikinci kez o seneyi okuyabilirsiniz)

Hazırlık sınıfında bir dersten başarılı olmak için kaç almak gerekir ?
Hazırlık sınıfında bir dersten başarılı olabilmek için o dersten birinci dönem notu geçer (-2-) ve üstü ise ikinci dönem notunun en az (-2-) geçer not olması gerekir. Birinci dönem notu başarısız (-1-) ise en az (-2-) geçer not alması, (-0-) etkisiz ise en az (-3-) orta alması gerekir.Lise 1
Lise 1. Sınıf "Sınıf Geçme Yönetmeliği" Esasları nedir ?
-Her dersten (-2-) geçer not almak.
-
Yıl sonu ortalaması 3.00 ise Dil ve Anlatım dersi hariç (Dil ve Anlatım Dersi baraj derstir) öğrenci borçsuz olarak ve direk bir üst sınıfa geçebilir.
[Okul türüne göre 3.00 değişebilir.
a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50,

b) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,

c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50 ]

-Birinci dönem notu (-2-) geçer ve üstü olsa da 2. dönem notu en az geçer (-2-) olmalıdır.

-Birinci dönem notu (-0-) Etkisiz ise o dersten başarılı olabilmek için en az (-3-) almak gerekir.

-Birinci dönem notu (-2- , -3- , -4- , -5- ) olsa da o dersten başarılı olabilmek için öğrencinin ikinci dönem kanaat notunun en az -2- geçer not olması şarttır.

-Öğrencinin ders yılı sonunda başarısız olduğu ders veya dersleri varsa Haziran Ortalama Yükseltme sınavlarında en fazla 4 dersten sınava girebilir. Sınava gireceği derslerin seçimi Haziran ayında sınav döneminden hemen önce, okul idaresi tarafından duyurulacak tarihlerde ilgili sınıf öğretmeni veli ve öğrencinin mevcudiyetinde birlikte seçilerek dilekçe ile belirlenir. Öğrenci dilekçesinde belirttiği derslerin dışında derslerden sınava giremez.

-Ortalama Yükseltme sınavları sonunda en fazla 3 dersten borçlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.Bunun adı bir üst sınıfa öğrenci sorumlu geçti olarak adlandırılır.

Lise 1’de "Baraj dersi" veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders var mı ?
Baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Öğrenci bu dersten ( 3.00) yıl sonu ortalaması ile başarılı sayılamaz.(Yukarıda 3.00 olduğu içinde burdada onu kullandım,okul türüne göre buradada not değişir)Yıl sonunda bu dersten başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir. Ancak bu dersten sorumluluğu bir sonraki dönem yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olması halinde kalkar. Yönetmelik gereği’’ öğrenci bir üst sınıfa en fazla 3 dersten borçlu olarak geçebilir’’ şartına göre bu 3 dersten biri Dil ve Anlatım olabilir.

Öğrenci Dil ve Anlatım dersinden başarısız olursa Lise 2’ye devam edebilir mi ?
Evet, Dil ve Anlatım dersinden başarısız olunduğunda sorumlu (borçlu) olarak bir üst sınıfa geçebilir.

Ortalama Yükseltme sınavlarında en fazla kaç dersten sınava girilebilir ?
Öğrencinin başarısız olduğu ders adedi kaç olursa olsun en fazla 4 ders seçme hakkı vardır.

Lise 1 sonunda 1 - 2 veya 3 dersten başarısız olunduğunda karnede Sorumlu geçti yazar. Bu durumda öğrenci sorumluluk sınavına mı Ortalama yükseltme sınavına mı girer ?
Öğrenci Ortalama Yükseltme sınavına girer. Sorumluluk sınavı alt sınıflardan gelen borçlu dersleri ifade eder. Sorumluluk sınavı ortalama yükseltme sınavı demek değildir. Ortalama Yükseltme sınavı yılda bir defa Haziran ayı sonunda yapılır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o yıla mahsus olarak yönetmelik değişikliği yapılırsa bu değişiklik verilen hükümler doğrultusunda uygulanır. Lise 2 - 3 ve 4. sınıflar sorumlu olduğu derslerden sınavı ders yılı boyunca yapılan tüm sorumluluk sınavları dönemlerinde katılabilirler.

Lise 2’ye en fazla kaç dersten sorumlu geçilebilir ?
Ortalama Yükseltme Sınavlarından sonra en fazla 3 dersten sorumlu geçilebilir.

Lise 2’ye 1-2 veya 3 dersten sorumlu geçebilmek için not ortalamasının kaç olması gerekir ?
Lise 2’ye 1 – 2 veya 3 dersten sorumlu geçebilmek için gereken bir not ortalaması yoktur. Öğrencinin Ortalaması kaç olursa olsun en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir. (Yıl sonu Ortalaması 3.00 veya üzerindeyse - Dil ve Anlatım dersi hariç - herhangi bir sorumlu ders olmadan bir üst sınıfa geçilebilir.3.00 burdada okuluna göre değişir.)

Lise 2

Lise 2’de "Baraj dersi" var mı ?
Baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Öğrenci bu dersten 3.00 yıl sonu ortalaması ile başarılı sayılamaz.(Okul türüne göre 3.00 değişebilir) Yıl sonunda bu dersten başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir. Ancak bu dersten sorumluluğu bir sonraki dönem yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olması halinde kalkar. Yönetmelik gereği’’ öğrenci bir üst sınıfa en fazla 2 dersten borçlu olarak geçebilir’’ şartına göre bu iki dersten biri Dil ve Anlatım olabilir.


Lise 3’e en fazla kaç dersten sorumlu geçilebilir ?
Ortalama Yükseltme Sınavlarından sonra, Lise 2’den Lise 3’e en fazla 2 dersten sorumlu olarak geçilebilir. Lise 2’den Lise 3’e geçerken varsa Lise 1’den Lise 2’ye borçlu olarak geçilen en fazla 3 sorumlu derste bu 2 dersin üzerine ilave edilebilir. Dolayısıyla öğrenci alt sınıflardan gelen zayıf derslerinin toplamda 5 sorumlu ders ile (3 sorumlu Lise 1’den, 2 sorumlu Lise 2’den) bir üst sınıfa geçebilir.


Lise 3’e sorumlu geçebilmek için not ortalaması şartı aranır mı ?
Lise 3’e sorumlu geçebilmek için not ortalaması şartı aranmaz. Öğrencinin not ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçilebilir. (Ortalama 3.00 veya üzerindeyse – zorunlu-baraj Dil ve Anlatım dersinden başarılı olmak koşuluyla - herhangi bir dersten sorumlu olmadan sınıf geçilebilir.Not ortalaması olan 3.00 burdada okul türüne göre değişebilir.)

Lise1’den veya Lise2’den borçlu olarak bir üst sınıfa geçilen sorumlu derslerden bir üst sınıf sonunda başarılı olunduğunda bu borç silinir mi ?
Hayır. Sorumluluk ancak o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunduğunda kalkar.


Sorumluluk Sınavları hangi dönemlerde yapılır, alt sınıflardan sorumlu dersi olan tüm öğrenciler girebilir mi ?
Sorumluluk Sınavları ders yılı boyunca Şubat döneminde, Haziran döneminde, Eylül döneminde olmak üzere üç defa yapılır. Alt sınıflarda sorumlu (borçlu) dersi olan öğrenciler bu derslerden sınava girebilirler.


Lise 2’de alan ortalaması hesaplanır mı ?
Hayır. Sadece genel ortalama hesaplanır.


Aynı dersten 2 yıl üst üste başarısız olursam bir üst sınıfa devam edebilir miyim ? Sınıfta kalır mıyım ?
Lise 2’den Lise3’e geçerken en fazla iki dersten sorumlu olunabilir, ancak buna varsa Lise1’den kalan en fazla üç sorumlu derste ilave edilebilir. Yani en fazla 3 + 2 = 5 dersten sorumlu olarak Lise 3’üncü sınıfa geçilebilir. Ancak başarısız olunan ders ya da derslerin aynı ders olması bir sorun teşkil etmez.


Lise 3
Lise 3’te "Baraj dersi"veya zorunlu ders var mı ?
Lise 3’te baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Bu dersten genel başarı ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilmez. Bu dersten başarısız olunduğunda borçlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir.

Lise 3’den Lise 4’e en fazla kaç dersten borçlu olarak geçebilirim ?
Lise 3’den Lise 4’e geçerken alt sınıflardan toplam 5 dersten sorumlu geçebilir.(Alt sınıflardan hiç dersim yok 5 tane ile geçermiyim diyenler için ; en fazla 2 zayıf sınırı var Lise 3'ün kendi senesi içinde.)

Sorumlu olunan derslerden hangi dönemlerde sorumluluk sınavına girebilirim?
Sorumlu olunan derslerden ders yılı boyunca 3 defa yapılan Sorumluluk Sınavları dönemlerinde sınava girilebilir.

Alt sınıflardan borçlu olarak geçilen ders ya da derslerden bir üst sınıfta başarılı olunursa bu ders silinir mi ?
Hayır. Sorumluluk ancak o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunduğunda kalkar.

Lise 3’te alan ortalaması hesaplanır mı ?
Hayır. En son sınıf geçme ve sınav yönetmeliği esaslarına göre sadece genel ortalama hesaplanır.

Lise 4
Lise 4’te "Baraj dersi" var mı ?
Evet, Lise 4’te baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Bu dersten genel başarı ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilmez. Bu dersten başarısız olunduğunda borçlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir.

Ders yılı boyunca üç defa yapılan sorumluluk sınavı dönemlerinde Lise 4 öğrencileri sınava girebilir mi ?
Ders yılı boyunca üç defa yapılan sorumluluk sınavı dönemlerinde Lise 4 öğrencileri sınava girebilir.

Beklemeli Öğrenciler

Beklemeli öğrenciler Sorumluluk Sınavlarına girme hakkına sahipler mi ?
Evet .

Beklemeli öğrencinin kaç sınav hakkı var ?
Lise süresince sınıf tekrarı yaptıysa yalnızca bir ders yılı süresince sorumluluk sınavlarına girme hakkı var. Sınıf tekrarı yapmamış bir öğrencinin ise iki ders yılı süresince sorumluluk sınavlarına girme hakkı var.

Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması Hesaplamak(Sınıf Tekrarı-Ortalama ile Geçmek vb. Tüm Durumların Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemdir)

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen 'PunqeR' Mesajı Göster
İlk dönem notu + ikinci dönem notu =Toplamları
Toplamları : 2 = O dersin yıl sonu ortalaması diğer adıyla o dersin kredisi (Buçuklu çıkanlar bir üst sayıya yuvarlanır yani;2.5 ise 3 olur)
Tüm kredilerin toplamı : notu alınan ders saati = Yıl sonu ortalamandır


__________________

Mesajı son düzenleyen PungeR ( 30-05-11 - 17:23 ) Neden: Yönetmelik değişti.
 
Eski 20-08-10, 03:31 #2
PungeR PungeR çevrimdışı
Varsayılan C: 2010-2010 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve SistemlerDevam-Devamsızlık
1-Devam- Devamsızlık esasları nedir ?
İlgili yönetmelik esaslarına göre bir öğrenci tezkereye dayalı 19,5 gün devamsızlık yapabilir. 3 gün ve üzeri devamsızlıklarda, sınav günü yapılan devamsızlıklarda tam teşekküllü özel veya devlet hastanesinden çift imzalı kaşeli rapor getirmelidir. Doktor raporu devamsızlığı takiben en geç 3 gün içinde okul idaresine teslim edilir.
(Yani özürsüz 20 olduğu takdirde sınıfta kalırsınız.Özürlü devamsızlık sınırıda 25 gündür.Bu süre heyet raporuyla veya ölüm-doğal afet vs. sebeplerden dolayı okul tarafından uzatılabilir.Okullardan alınan izin kağıtlarıda özürlü devamsızlık sayılır.Birde devamsızlıktan sayılmayan günler vardır bunlar ; Disiplin cezalısı olduğunuz günler;okul,ilçe,ülke vs. yerler için etkinliğe gittiğiniz,yarışmaya katıldığınız yani faaliyet sayılan günlerdir.Bunlarda sınır yoktur ve sınıfta kalmanızı veya sınıfı geçmenizi engellemez.)

2-Geç kalan öğrenci ne yapmalıdır ?
Sabah 1. derse geç gelen öğrenci beden eğitimi öğretmeninden ya da müdür veya müdür yardımcılarından geç kağıdı alarak sınıfa çıkar. İkinci derse geç gelen öğrenci yarım gün yok sayılır. Ertesi gün velisinden imzalı tezkere getirir.(Yönetmelik böyle ama neredeyse ülkemizde okulu bırakın geç kalınmayan bir yer olmadığı için çoğu okulumuzda bu uygulanmıyor.Ve beden eğitimi öğretmenleride bu işlerle hiç ilgilenmiyor)


3- Okulda olup da derse geç giren öğrenciye yapılan uygulama nedir ?
Öğrenci okulda olup da derse geç kalırsa yarım gün yok sayılır. Ertesi gün velisinden imzalı tezkere getirir.(Tezkere doğal olarak bu zamanlardada uygulanmıyor çoğu okulumuzda ve 1.dersten sonra bir ders bile yok yazılmanız sizin yarım gününüze bedel oluyor.

Takdir-Teşekkür
1- Takdir -Teşekkür alabilme şartları nedir ?
Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği esasları doğrultusunda, gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 ’den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden
— a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,
— b) 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir Belgesi ile ödüllendirilir.

Davranış Puanı :Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir.

Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan indirilir.

Revir

1- Öğrenci okulda sağlık sorunu yaşarsa nasıl bir önlem alınır ?
Okulda hastalanan öğrenci hemşire kontrolünde revirde tutulur. Sağlık bilgi formunda belirtilen genel bilgiler göz önünde bulundurulur.

2- Öğrenci revirde en fazla ne kadar kalabilir ?
En fazla 1 ders saati revirde kalabilir. Devam eden bir sağlık sorunuysa veli okul idaresi tarafından aranarak haberdar edilir ve öğrenci ancak velisine teslim edilmek suretiyle okuldan alınmasına izin verilir.(Çoğu okulumuzda revir bulunmaması olsada içerisinde görevliler yerine eski okul atıklarının bulunması yüzüne müdür veya müdür yardımcısından izin kağıdı alınarak bu iş görülüyor.Bazıları bu yasalara rağmen tabi eve haber vermeden öğrencilere izin veriyor buda yasal suçtur.Ayrıca okul tarafından verilen izinlerde özürlü devamsızlık olarak işlenir)

Alan-Dal Seçimleri(Meslek Liseleri)
Meslek liselerinde alan seçimleri 9.sınıf sonunda,dal seçimleri 10.sınıf sonunda yapılır.Bunları yapabilmek için bir üst sınıfa geçmek yetmemektedir.Okullardaki alanlar ve dallar belli bir sıralamaya koyulur ve öğrencilerden tercihlerini yapmaları istenir.Yapılan tercihler ve sıralamaya göre başarı sırası yapılır.Buna göre en yüksekte olan alan ve dala en yüksek puana sahip öğrenciler seçilir.Bu sıralama her sene kontenjan-öğrenci istediği-öğretmen vb. sebeplerden değişebilir.

Alan-Dal Seçimleri(Düz ve Anadolu Liseleri)
2009-2010 eğitim sezonu sonundaki yaz aylarında çıkan bildirge ile alan seçimi kaldırılmıştır.Fakat bu eğitim sezonunda lise üç(11) ve lise dörde(12) geçen öğrenciler bu değişilikten etki görmeyecektir.Eski ve yeni sisteme göre okullardaki ders programlarını görebilirsiniz.

Alanların kaldırmasıyla ilgili detaylı bilgi ;
http://www.derszamani.net/son-haberl...rtik-olmayacak


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında 11. ve 12. Sınıfı Okuyacak Düz Lise Öğrencilerinin Haftalık Ders Programları ;

[IMG]http://img30.**************/img30/5951/dzliseeitarlk.jpg[/IMG]
[IMG]http://img5.**************/img5/6002/dzliseszel.jpg[/IMG]
[IMG]http://img3.**************/img3/5014/dzlisesaysal.jpg[/IMG]
[IMG]http://img4.**************/img4/474/dzliseyabanc.jpg[/IMG]
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında 11. ve 12. Sınıfı Okuyacak Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Haftalık Ders Programları ;

http://www.siteturkmen.com/pages/ana..._cizelgesi.htm


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında 9. ve 10. Sınıfı Okuyacak Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Haftalık Ders Programları ;

[IMG]http://img827.**************/img827/498/alortak.jpg[/IMG]
[IMG]http://img841.**************/img841/3839/alsemeli.jpg[/IMG]
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında 9. ve 10. Sınıfı Okuyacak Düz Lise Öğrencilerinin Haftalık Ders Programları ;

[IMG]http://img801.**************/img801/641/genelliseortak.jpg[/IMG]
[IMG]http://img37.**************/img37/3923/genellisesemeli.jpg[/IMG]
-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
;http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html

-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ;

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html


-Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine
İlişkin Yönetmelik ;

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/52.html


Başta belirttiğim gibi konu içi aramaya yaparak işini kolaylaştırabilirsiniz(CTRL+F)

'PunqeR'


Mesajı son düzenleyen PungeR ( 30-05-11 - 17:22 ) Neden: Yönetmelik değişti.
 
Eski 20-08-10, 03:31 #3
PungeR PungeR çevrimdışı
Varsayılan C: 2010-2010 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve SistemlerÖğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.


Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar

A) Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar

1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,
7) Yalan söylemek,
8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
9) Okul kütüphanesi, laboratuvar , atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,
11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,
18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak.b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,
8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,
12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
14)Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.C) Okuldan Tasdikname İle Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,
8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,
16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.
Ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak.#Pansiyonlarda Veya başka Okul / Kurumdaki Disiplin Olayları

(1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir.

(2)Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.
(3)Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.Cezaya Neden Olan Davranışın Tekrarlanması
Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.

Mesajı son düzenleyen PungeR ( 30-05-11 - 17:22 ) Neden: Yönetmelik değişti.
 
Eski 20-08-10, 03:31 #4
PungeR PungeR çevrimdışı
Varsayılan C: 2010-2010 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve SistemlerUygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama İle İlgili Esaslar
(1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.


Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi,
b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması,
c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması,
ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,
d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması,
e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,
f)Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi,
g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi,
ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,
h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,
ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,
i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı,
k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması,
l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,
m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur.


Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir.


Disiplin Cezalarının Onaylanması Ve Uygulanması
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından;
a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından sonra uygulanır.


(2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.Davranış Puanının İndirilmesi Ve İadesi
(1)Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan indirilir.
(2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir.


Cezaların Dosyalara İşlenmesi,Silinmesi ve Dosyaların Saklanma Süresi
(1)Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.
(2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.
(3) Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.


Cezaların Uygulanması
Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
1) Okula devam ettirilmez.
2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz.
3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.
4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.


b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır.
3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler.
4)
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir.


c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.
2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.


Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları
(1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.


Zararın Ödetilmesi
(1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.


Yönetim Tedbiri
(1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.

(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.

(3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.
(4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.
(5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.Cezalara İtiraz
(1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde;

a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna,
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,
c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.

(2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur.

(3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.


Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama
Düzenlenecek Belgeler
Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya;

a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,
b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği
c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği
ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği
d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,
e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesİ,konulur.


Bilgi Toplama
(1)Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/veriler; öğretim yılı sonunda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve elektronik ortamdaki onayı ile okul/kurum müdürlüklerince işlenir.
(2)Strateji Geliştirme Başkanlığınca elektronik ortamda alınan veriler değerlendirilerek sonuçları, bilgi için okulların bağlı bulunduğu birimlere gönderilir.


Kurula Sevk
1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. (2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır.
(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir.


İfadelerin Alınması Ve Delillerin Toplanması

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.


Kurula Çağrılma Ve Savunma Alınması
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır. (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.
(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir. (43.MADDE-3.FIKRASI)


İfade Ve Savunma Vermek İstemeyenler
İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilenler hakkında 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.


Kararların Yazılması
(1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.
(2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.
(3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.


Müdürün Karara İtirazı Ve İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna Göndermesi
Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç yedi iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.


Okul Öğrenci Ödül Ve Disiplin Kurulunun Kurulamaması Veya Karar Verememesi
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.


Tüm Yönetmeliği Görmek İçin Tıklayınız

2010-2011 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve Sistemleri Görmek İçin TıklayınızAyrıca disiplin olayları ve cezalarıyla ilgili soracağınız soruları konu altından sorabilirsiniz.


Mesajı son düzenleyen PungeR ( 30-05-11 - 17:22 ) Neden: Yönetmelik değişti.
 
Eski 20-08-10, 19:20 #5
Calibre Calibre çevrimdışı
Varsayılan C: 2010-2011 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve Sistemler


Birçok arkadaşımızı aydınlatacak geniş kapsamlı bir çalışma olmuş.
Konu için teşekkür ediyorum, ellerine sağlık.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:10
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016