Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 20-01-10, 15:41 #1
mons_nehir mons_nehir çevrimdışı
Post 9. sınıf dil anlatım cevapları


Sayfa 50
6.Soru
sert ünsüzler yumuşak ünsüzler
sürekli ünsüzler : f,h,s,ş ğ,l,m,n,r,v,y,z,g
süreksiz ünsüzler: ç,k,p,t b,c,d,g

sayfa 51 ©ödevler [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] sitesine aittir
2. ETKİNLİK :
AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz
AD : -
SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz
PLAN : '' '' '' ''
VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez
JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz
KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur
KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur


3. ETKİNLİK
©ödevler
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] sitesine aittir
ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE-
ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık
ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı
ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı
ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor
ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel-
ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça

sayfa 52 ©ödevler [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] sitesine aittir
anlama yorumlama

1-çok, hanımeli çanakkale atatürk kelimelerinde ünlü uyumları aranmaz çnkü birleşik sözcüklerdir...

(2soru): elma: "e" ince sesli "a" kalın seslidir byk ünlü uyumuna uymaz... "ANNE" : "a" kalın sesli "e" ince sessli dir byk ünlü uymna uymz... çamur: "a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i," düz ünlsnden bir tnesi gelir "u"yuvarlak ünlüsü gelmez tavuk:"a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i" bir tanesi gelir "u" ünsüzü gelmez
3.sorunun cevabı
kalınlık incelik uyumu B.Ü.U=geliyor,gülerken,yarınki ,sabahleyin,ekşimtrak,turunçgil

Sayfa 54 ve 55
1-
b,c,d,g,ğ ünsüz yumuşaması
p,ç,t,k " benzeşmesi
hece düşmesi " düşmesi
ünlü türemesi " türemesi
2-
D,D,D,D,D
3-
B 4C 5C 6A


SAYFA 58:

5.ETKİNLİK:
yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi
- tv'de: TV de: tv büyük yazılır.
- baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır.
- evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır.
- deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır.
- yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır.
-
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar.
- Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar.
- hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır.
- gelmiyen: gelmeyen
- bir takım(insanlar): birtakım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1- 1. boşluk: birleşik
2. boşluk: birleşik
2-D, Y, Y
3-D
4-E
5-D
6-B
7-E
8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük'e 23'te
9-bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

SAYFA 62:
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1- 1.boşluk: üç
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
2.boşluk: iki nokta
3.boşluk: -
4.boşluk: tırnak işareti
5.boşluk: parantez
2-D, D, Y, D
3-D
4-E
5-A
6-A
7-D
8-D
9-B

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
69 hazırlık
1 )
kökler ağaçlar için önemli organlardır çünkü ağaçların hayat kaynağı can damarı kökleridir ağacın kökü kurursa ağaçta kurur
2)
değiştirilirr örneğinn armut ağacınaa elma aşısı yapılırr genleriyle oynanılır elma meyve verir
3)
kelimeler kök halinde bulunur veya köklere bazı eklerin eklenmesiyle oluşur
4)oluşurr
5)
dildeki gelişme ve değişme dilin canlı bir varlık olmasının kanıtıdır
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
1)
heves isim kök
bil fiil
göz isim
***** isim ve fiil
2)
ser kök
gi yapım eki
le çekim eki
5)
çiçek basit
ayırtılmış türemiş
doksan basit

2.Etkinlik
isimden isim yapan kitap-çı arka-daş
fiilden isim yapan kaç-ak uy-um
fiilden fiil yapan anla-t
isimden fiiil yapan baş-la
3.Etkinlik
sırayla yasıorum
doğru
göz
git
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
inan
ağla
yaş
dar
garip
tembel
süz
dinle

sözcüğün türetilen yeniş sözcükler arasında bir ilişki vardır çünkü kökün üstüne ekler eklenerek yapılır
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
dil birimleri ekleri sözcüklere yeni anlam katar sözcük üretir__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-10, 15:42 #2
mons_nehir mons_nehir çevrimdışı
Varsayılan C: 9. sınıf dil anlatım cevapları


sayfa 71 [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
6.etkinlik
basit kelimeler su,çabuk,adam,bardaklarıı,erkekler,kadıni ihtiyarı,kadına...türemiş kelimeler:boyacısı,satan,boyalı,şekerci,iziznli,sa ygılı,parl atıp,ıslanıca,boyama,işlem,tutku,
birleşik kelimeler:ayakkabı ,cumartesi

7. etkinlik
yapım eki almış kelimeler:ıslanınca,boyama,tutku,işlem,boyacı,izin li,şekerci,yenmiş,
çekim eki almış kelimeler:bardaklarını,erkekler,ihtiyarı,kadına,ış ıdı,askerler,ediyorlardı,kişileri
yapım-çekim eki almış kelime:durmadan,üstünde,işlemlerine


sayfa 76
1-Y,D,D
2-C

sayfa 77
3-B
4-B
5-kitab-ı ver:belirtme hali
kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki
gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek
okul-a gitti:yönelme hali
saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki
eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek
8-kiloca o....:bakımından anlamı
yürekler acısı.......:abartma anlamı
böyle çocukça......:benzerlik anlamı
dayımlar yaza.....:yok
sınıftaki Ali'ler......:aynı adı taşıyanlar
gelen misafirleri kapıda......:bulunma hali
gelen misafirleri ayakta........:bulunma hali
bireden ayağa.......:ayrılma hali
senden iyi arkadaş.......:ayrılma hali
bence bu kazak........:göre anlamı
küçükken sıkıntıdan.......:ayrılma hali
her taraf kağıttan.......:ayrılma hali
bir saat önce seni okulda.........:bulunma hali
işe gitmek..........:yönelme hali

sayfa 80
Ölçme ve Değerlendirme
1
-somut
2
-D,Y
3-
C
4-D

© [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
sayfa 83
4.Etkinlik
kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam
Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam
Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam
Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

sayfa 84
3.Macera başlamak üzereymiş o gün,
Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş
4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır
5.Ey benim sarı tamburam,
sen ne için inlersin?
içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır
6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri
şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
SAYFA 85
kara gönlümde.....:mecaz:kötü yerine kara adlandırılmış.
ani bir üzüntü......:benzetme:dertlerini, sıkıntılarını alev gömleğine benzetmiş.
kır ata......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
ayağını yorganına....:kinaye:hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı vardır.
hafız osman........:benzetme:hafız osmanı ışıka benzetiyor.
mor menekşe.......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
her nereye.....:tariz:gerçekten böyle birşey olmaz tam tersini kastedmek istiyor.
böyle çalışırsan....:tariz:tam tersini söylemek istiyor.
gönlüm gibi.....:teşhis:mektubu kişileştirmiştir.
evden izin.....:ad aktarması:iç-dış ilişkisi. evden değil içindekiler kastedilmiş.
şişler hazır........:ad aktarması:iç-dış ilişkisi.mangal değil içindeki kastedilmiş.

sayfa 86
1-boşluklar
*mecazı mürsel
*kişileştirme
*temel anlam
*açık istiare
2-D,Y,D

sayfa 87
3-E
4-A
5-D
6-A
7-C

sayfa 88
8-D
9-D
10-C

sayfa 91
1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz
bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var
ayşegül bize geldi
arkadaşıma gül aldım
3 etkinlik)
yaşı eş sesli
güçlü)eş anlamlı
aglrım)zıt anlamlı
eşimiz)yakın anlamlı

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-10, 15:43 #3
mons_nehir mons_nehir çevrimdışı
Varsayılan C: 9. sınıf dil anlatım cevapları


sayfa 93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1-Y, D
2-eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli bu sıraya göre yazıyorum
-mektep:yok-yok
-endişe:yok-yok
-ak:siyah-yok
-yok-tembel-yok
-yok-kısa-yok
-surat-yok-sayı,yüzmek,
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
-yok-kaybet-kazan,kazanmak
-kırmızı-ver-yok
3-kelimeler ve eş anlamları
yaşlı: ihtiyar
gelecek: istikbal
hayat: yaşam
tekrarla: yinele
yenilgi: mağlubiyet
duy: işit
öykü: hikaye
eser: yapıt
sene: yıl
akran: yaşıt
şen: neşeli
olasılık: ihtimal


sayfa 95
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BOŞLUKLAR:
1-yan, mecaz, mecaz
2-D, Y, D
3-E
4-C

©ödevler [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] web sitesine aittir
sayfa 109:
ölçme ve değerlendirme:
1
-C
2-D
3
-D
4-A
5-
A
6-B
7
-B
8-D
10
-B
sayfa 101
7.ETKİNLİK:
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:
-benim saçlarım
-havvanın saçları
-halının içi


BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:
-misafir odamızdaki

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] İSİM TAMLAMASI:
-okul kitabımdaki maymunun burnu


sayfa 111 ve 112
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİME
1-B
2-A
3-E
4-
C
5-C
6-
C
7-E
8-
D
9-E
10
-A

sayfa 115;
Metninin altındaki soruların cevabı:
1.soru:
noktayla ayrılması ve cümleyi oluşturan öğelerin bulunması...
2.soru:
yüklem cümlede yargı bildirir...bu nedenle önemlidir...
3.soru:
isim-fiil cümlesidir...(oradn herhangi bir cümle seç...)
4.soru:
yargı üzerinde taşır.bir yüklem bir cümledir!
5.soru:
kelime grupları birbirinden ayrılamaz...onlar kalıplaşmışlardır,bir bütünlerdir....!
sayfa 117
2.Etkinlik

Bunlar bu atı ,düğün koşusunda koşmak için hazırlıyorlar.(bunlar:özne,düğün koşusunda koşmak için:zarf tümleci,hazırlıyorlar:yiklem)
Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yrleşince rahat ettiler.(gizli özne "onlar",üçüncü mevkiye yerleşince:zarf tümleci,rahat ettiler:yüklem)


sayfa 118
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] değerlendirme
1)
..geçişli fiil...
..zarf tümleci...
2)
D,D,Y,D,D,Y
3-
D
4-
A
5-
A
6-
C
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-10, 15:43 #4
mons_nehir mons_nehir çevrimdışı
Varsayılan C: 9. sınıf dil anlatım cevapları


sayfa 123
1).....BASİT CÜMLE....
.....BAĞLI CÜMLE...
2) D,D
3-A 4-A 5-B
6)HALİNİ BELİRTMEK,ANLAMI PEKİŞTİRMEK İÇİN YAN CÜMLE GEREKLİDİR.
7)İSİM CÜMLESİDİR
YAPISI SIRALI CÜMLE
8)BİRLEŞİK CÜMLE:Ğ I C Ç
SIRALI CÜMLE:E H A
BAĞLI CÜMLE:F G
BASİT CÜMLE D B

sayfa 124
tablo
birleşik cümle
ğ,ı,c,ç

sıralı cümle
e,h,a

basit cümle
d,b

bağlı cümle
f,g


125-127. sayfalar
hazırlık 1.soru: lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona bağlıdır.
2.soru:kelime grupları
3.soru:ilietişimin olması için iki kişi olması lazım.bir gönderici iki alıcı ve diğer unsurlar kanal bağlam gibi...
4.soru : ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söyleneceği yerinde anlamlıdır bu karsısındaki kişinin anlaması için önemlidir.
sayfa 127 1. etkinlik:cümlede götürüverdi kelimesi olmasaydı herhengi bir yargıya ulaşamazdık. cünkü; yargıyı bildiren bir sey olmazsa birsey anlamayız.
ANLAMA YORUMLAMA
1:toplarım kelimesi yanlıştır. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundadır.
2.etkinlik: birinci cümle: taksiyle
ikinci cümle: okulaüçüncü cümle: kış [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
dördüncü cümle: ben'dir.

sayfa 132
1- D,Y
2-A
3-A
4-D
5-mişli ve dili
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
sayfa 136 ölçme ve değerlendirme
1- yalnış, doğru
2- D
3- C
4- B
5- E
6- E

sayfa 145-146 ve 147
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.)......tanım.....
..........öznel.....
.....benzetme....
......ihtimal...
.......tasarı.......
...öneri......
...ön yargı........
2.) ......tanımlama....
.....üslup.....
......karşılaştırma...
....benzetme.....
......nesnel...
....eleştri.....
...varsayım.....
.........öneri....
......tasarı.....
.....ihtimal....
.....ön yargı.....
...neden-sonuç....
....amaç-sonuç....
.....şart.....
3.)Y,D,Y,Y,D,D,D
4-A, 5-D, 6-B, 7-E, 8-D,9-B
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-10, 15:44 #5
mons_nehir mons_nehir çevrimdışı
Varsayılan C: 9. sınıf dil anlatım cevapları

SAYFA 151
7.ETKİNLİK:
anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunu nedeni, cümlenim doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
-hepsi ve daha fazlası az sonra: gereksiz sözcük kullanımı: hepsi ve fazlası az sonra
-fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen yıl ara verdi: tamlama yanlışlığı: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi
-hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz: yardımcı fiil eksikliği: hangisinin başarılı olduğunu hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz
-senin yüzünden sınıfı geçebildim: kelimelerin yanlış anlamda kullanılması: senin sayende sınıfı geçebildim
-aldığı kumaşın rengini beğenmediği için geri vermeyi düşünüyor: belirtili nesne eksikliği: aldığı kumaşın [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] beğenmediği için kumaşı geri vermeyi düşünüyor
-düşünceler zamanla değişirler: özne-yüklem uyumsuzluğu: düşünceler zamanla değişir
-kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor: özne eksikliği: kimse seni suçlemıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor
-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? : zarf tümleci eksikliği: bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, güçlüklerle nasıl başa çıktı?
-duvarları kirletmek, yazı yazmak kesinlikle yasaktır: dolaylı [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] eksikliği:
duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır
-görüşlerime katılmadığınızı, karşı çıkıp eleştirdiğinizi bilmiyor değilim: gereksiz sözcük kullanımı
-birçok kişiler böyle düşünüyor: özne-yüklem uyumsuzluğu: birçok kişi böyle düşünüyor
-güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir: aynı anlamda kelimelerin kullanılması: güç zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir

SAYFA 152:
anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunun nedeni, cümlelerin doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
-yemeğine biraz tuz, biber ve limon sıktı: yüklem eksikliği: yemeğine bira tuz, biber ekti ve limon sıktı
-bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar: özne-yüklem uyumsuzluğu: bu tür duygular gözlerimi yaşartır
-hiçbir işlerde başarılı olamadı: özne-yüklem uyumsuzluğu: hiçbir işte başarılı olamadı
-hiç kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın: özne eksikliği: hiç kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yatsın
-küçük kızın saçları bir hayli büyümüş: yanlış anlamda kullanılan sözcük: küçük kızın saçları bir hayli uzamış
-kuşkusuz o da senden çok korkuyor olmalı: kelime fazlalığı: kuşkusuz o da senden çok korkuyor
-iki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı: kelime fazlalığı: iki kardeşten küçüğü arkadaşımdı
-bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz: eş anlamlı kelimelerden kaynaklanan anlatım bozukluğu: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görüşürüz
-bu kouda gençleri azımsamak doğru değil: yanlış kelime kullanımı: bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil
-kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odasına ben alındım: kelimelerin yanlış kullanımı: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odasına ilk ben alındım
-nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]: eksik kelime: nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfus bir hayli artmış
-siz çalmasını babamdan öğrendim: tamlama yanlışlığı: saz çalmayı babamdan öğrendim


SAYFA 153 [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
1-D, D, D, Y, Y, D
2-E
3-E
4-D

SAYFA 154:
5-E
6-E
7-bahar gelince dağlar yeşil giysilerini giydiler(giydi)
-yıldızlar bana bakıyor(bakıyorlar)
8-kızını çok sever, armağanlar alırdı(ona)
-kimseyi küçük görmemeli, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] davranmalıyız(herkese)
9--onu severim her konuda iyi anlaşırız
-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı
10-birçok kişiler onu övüyordu
11-bana bir zararı olmuyor aksine hep koruyordu

SAYFA 155
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1-B
2-E
3-D
4-D
5-E
6-A

© [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

SAYFA 156:
7-A
8-D
9-B
10-C
11-C

S.161

1-C
2-C
3-C
4-C
5-B
6-D
7-C
8-A
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:21
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016