Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 03-06-08, 18:40 #1
Bursasporum Bursasporum çevrimdışı
13 Anadolu Liseleri ile ilgili Tüm yönetmelikler !Merhaba Arkadaşlar

Kafası çok karşık olan insanlar ile ilgili Olarak. TÜm anadolu liselerinde geçerli olan bu senenin yönetmeliklerini buraya yazıyorum. (Daha doğrusu kopyala yapıştır )

Alıntı:
SINIF GEÇME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Bir dersten başarılı olmak için 2. dönem notu "0" yada "1" değilse, öğrenci yıl sonu notu "2" ise o dersten başarılı olur.

2- a) Alan dışı derslerden ( Dil ve Anlatım hariç) zayıfı varsa yıl sonu ağırlığı "3.00" veya yukarı olan öğrenci, ortalama ile bir üst sınıfa geçer, 3.00 ten az ise, (en çok iki ders olmak şartıyla) sorumlu olarak geçer.

b) Alan derslerinden başarısız dersi var ise; alan ortalaması 3.00 olduğunda öğrenci başarısız olan dersinden ortalamayla geçer, 3.00´ın altında ise öğrenci bu dersten ortalama yükseltme sınavına girmek zorundadır.Başarısız olduğu durumda sorumlu olarak geçer.

3- Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan sorumluluğu olan öğrenci, bu dersten sorumluluk sınavına girip en az "2" geçer not aldığında bu dersten sorumluluğu kalkar.

4- Bir öğrencinin alt sınıftan ve bulunduğu sınıftan sorumlu kaldığı dersler toplamı 2´yi geçemez. Öğrencinin 3 dersten sorumluluğu olduğunda sınıf tekrarı yapar.

Örnek: Lise 1. sınıftan iki dersten sorumlu geçen bir öğrenci Lise 2. sınıftan da bir ders sorumluluğu olduğunda toplam 3 ders sorumluluğu olduğu için sınıf tekrarı yapar. (Alt derslerini sorumluluk sınavında veremediği takdirde)

5- Bir öğrenci 4 yıllık öğrenim hayatı boyunca sadece bir kez sınıf tekrarı yapabilir.

Alıntı:
ALAN DERSLERİ

ALAN DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE;

Alanlara ait alan dersleri;

Fen Bilimleri: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri.

Tükçe Matemetik: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri, Coğrafya.

Yabancı Dil: Dil ve Anlatım, Yabancı Dil.

Alan seçen öğrenci alana geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla, ders yılı başından itibaren 1 ay içinde alan değiştirebilir.


Alıntı:
ALAN DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEĞİ YOL


ALAN DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN (lLİSE 2. SINIFTAN LİSE 3´E GEÇMİŞ OLAN) İZLEYECEĞİ YOL

a) 20 Haziran - 29 Haziran arasında velisi ile okul idaresine dilekçe ile başvuracaklardır.

b) Bıraktıkları alanın alan derslerinden yeni geçtikleri alanın alan dersleri arasında aynı adlı ders varsa ve başarılı ise notu aynen kabul edilir, yeni aldığı alandaki Lise 2. Sınıf alan derslerinden öğrenci sorumludur, ve bu alan derslerinden sorumluluk sınavına girmek ve geçer not almak zorundadır. Eski alanın alan dersi notları dikkate alınmaz.

Örnek:

Fen alanından Türkçe Matematik alanına geçen bir öğrenci;

Matematik ve Geometri dersleri ortak olduğu için başarılı ise bu derslerin notu aynen yeni alana aktarılır.

Fizik Kimya biyoloji ders notları dikkate alınmaz.

Geçtiği Türkçe-Matematik Alan derslerinden sadece Dil ve Anlartım ve Coğrafya sınavına girip başarılı olmak zorundadır.( Şayet Türk Edebiyatı, Matematik ve Geometri dersleri başarılı ise)

Alıntı:
SORUMLULUK SINAVLARI


SORUMLULUK SINAVLARI VE AÇIKLAMALARI;

a) Bir öğretim yılı içinde iki kez yapılır. İlk sınavlar o öğretim yılı bitimine yakın, ikinci sınavlar ise yarıyıl tatili bitiminde olmak üzere uygulanır.

b) Bir öğrencinin en çok iki dersten sorumluluğu olabilir ve ancak sorumluluk sınavına girip en az "2" aldığında sorumluluğu kalkar.

c) 2007-2008 öğretim yılı sorumluluk sınavları 22 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihleri Ağustos ayı başında ilan edilecektir.

d) Sınava giriş için dilekçe verilmesi gerekmemektedir.

Alıntı:
NOT YÜKSELTME SINAVLARI


NOT YÜKSELTME SINAVLARI VE AÇIKLAMALAR;

a) Bu sınavlara öğrenci kendi isteği ile katılır, zorunlu değildir.

b) 20 Haziran - 29 Haziran 2008 tarihleri arasında dilekçe verilmesi zorunludur. Dilekçe vermeyenler sınavlara alınmazlar.

c) En çok 3 dersten sınava girilebilir.

d) Dilekçe verip, sınava girmeyen öğrencinin yılsonu notu aynen kalır.( yani sıfır verilmez)

e) Bir dersin yılsonu notu ile bu sınavda aldığı notun aritmetik ortalaması alınarak o öğretim yılı için o dersin yılsonu notu bulunur.

f) Başarısız dersi olmayan bir öğrenci isterse not yükseltme sınavına girebilir.


Alıntı:
9. SINIFLAR İÇİN SINIF GEÇME VE ALAN SEÇİMİ


ALAN SEÇİMİ VE SINIF GEÇME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME


9. sınıfta bulunan öğrencilerimizin geleceğine yön yermesi ve mesleğini seçmesi için ilk adim olan alan seçimlerini 10. sınıfa başlamadan önce belirlemeleri gerekmektedir.
Bu aşamada sizlerin desteğine ve yardımına ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sizleri bu konuda bilgilendirmek istedik.
Öncelikle çocuğunuz, yalnızca sizin değil, kendisinin de istediği, sınıf öğretmeni ve rehberlik servisi ile birlikte vermiş olduğu alan kararını uygulamalıdır.
Toplumumuzda yaygın olan uygulamalardan biri olan çocuğunuzun yerine verdiğiniz kararların onu olumsuz yönde etkileyerek başarısızlığa götüreceğim´ unutmayınız.
Çocuğunuzun kendisini sizden çok daha iyi tanıdığı bir gerçektir. Hangi derslere sıkılmadan zevk alarak katıldığını, hangilerinden hoşlanmadığını yeteneklerini hangi alanda daha üst düzeyde kullanabileceğini ve ileride başarılı olabileceğini düşündüğü mesleği onlar bizlerden daha iyi kestirebilmektedir. Bu konuda onlara meslekler hakkında bilgi edinebilecekleri fırsatlar sunabilir ve kendilerine uygun olup olmadığı konusunu sorgulatabiliriz.
Rehberlik saatlerinde uygulanan meslek ve alan seçimi ile ilgili testte ve çalışmalarda hangi mesleklerde daha başardı olabilecekleri belirlenmiştir. Çocuğunuzla bu çalışmalarda çıkan sonuçlar üzerinde de konuşmanız onun yararına olacaktır.
Tabi ki öğrencinin istediği alanı seçmesi ilgi ve kabiliyetlerinin yanı sıra derslerinde gösterdiği başarıya da bağlıdır.
Öğrencinin seçeceği alanla ilgili kararı çok önemlidir. Çünkü şu anda uygulanan üniversite sınav sisteminde kendi alanı dışında bir tercih yaptığında bir yükseköğretim programını kazanması neredeyse imkânsızdır.
Örneğin: TM (Türkçe-matematik) bölümündeki bir öğrencinin eczacılık tercihi yaptığında bu bölüme girebilmesi imkânsızdır. Öğrenci kendi alanında bir bölümü tercih ettiğinde okuldaki başarı durumunun getirişi olan ortaöğretim basan puanın çarpılacağı katsayı 0.8 itan alanı dışında seçeceği bir bölümde bu katsayı Ö.3 olacaktır. Örneğin; ortaöğretim başarı puanı 80 olan bir öğrenciye eklenecek puan, kendi alanında tercih yaptığında 80*0.8=64 puan ikerı alan dışı tercihinde 80*0.3=24 puandır. Aradaki fark 64–24= 40 puandır.
Bir puanın bile binlerce kişiyi geride bıraktığını düşündüğümüzde 40 puan oldukça büyük bir açık olacaktır. Bunlardan da anlaşılacağı gibi öğrencinin seçmeyi düşündüğü mesleğe göre alan belirlemesi gerekmektedir. ÖĞRENCİMİZİN SEÇECEĞİ ALANI BELİRLERKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR:
1) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olmak.(en az geçer not yani 2 almış olmak)
2) Öğrenci alana kaynaklık eden derslerin birinden başarısız ise bu derslerin ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 olması
3) İlk iki maddeyle alanlara yerleşemeyen öğrencinin hangi alan için ortalaması daha yüksek ise o alana yerleşir.
FEN alanı için: Fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri alana kaynaklık eden derslerdir. Öğrencimizin durumu yukarıdaki 2. maddede belirtilen şekildeyse ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olmalıdır.
Örneğin;
Notlan; Fizik=l Kimya=3 Biyoloji=4 Matematik=3 olan bir öğrenci
Fizik dersi için haftalık ders saati= 2
Kimya dersi için haftalık ders saati=2
Biyoloji dersi için haftalık ders saati =2
Matematik dersi için haftalık ders saati=5
Haftalık ders saati ile öğrencinin iki dönem sonunda aldığı notların ortalaması olan değer çarpılır.
Fizik =2*1=2 Kimya=3*2=6 Biyoloji =4*2=8 Matematik=3*4=12 Sonra bu değerler toplanır. 2+6+8+12=28 Çıkan sonuç, derslerin haftalık ders saati toplamına bölünür. Haftalık ders saatleri toplamı" Fizik —2 saat + Kimya=2saat+ Biyoloji=2saat+ Matematik= 4 saat=1
28/10=2.80 Sonuç 2.50 veya daha üstünde işe öğrenci fen bölümünü seçebilir.
TÜRKCE-MATEMATİK Ajanı için: Dil ve Anlatım. Türk edebiyatı ve Matematik dersleri alana kaynaklık eden derslerdir. Ortalamayı bulmak için adı geçen derslerinin ağırlıklarına yukarıdaki yöntem uygulanır.
SOSYAL Alanı için; Dil vs Anlatım, Türk edebiyatı, Tarih ve Coğrafya dersleri alana kaynaklık eden derslerdir. Bu derslerin ortalaması 2.50 veya daha üstü çıkarsa öğrenci, bu derslerden biri zayıf olsa dahi sosyal bölümü tercih edebilir.
YABANCI DİL Alanı için; Dil ve Anlatım, Türk edebiyat! ve yabancı dil dersleri alana kaynaklık eden derslerdir. Ağırlıklı ortalamayı bulmak için yukarıdaki hesaplama yapılır.
SPOR Alanı için: Kederi eğitimi ve biyoloji dersleri alana kaynaklık eden derslerdir. Spor bölümünü tercih eden
öğrenciler üniversite sınavında. Spor akademileri dışındaki tüm tercihlerinde alan dışı tercihlerde uygulanan 0.3
katsayıdan yararlanabilecekler. Yalnızca spor akademileri tercihlerinde bu bölüm mezunu olmanın avantajını
kullanabileceklerdir.
SANAT Alanı için: Türk dili edebiyatı ve seçmeli resim, seçmeli müzik dersleri alana kaynaklık eden derslerdir.


BU YİL ALAN SEÇİM DİLEKÇELERİ VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN HANGİ DERSLERDEN SİNAVA GİRECEKLERİ İLE İLGİLİ DİLEKÇELER 15 -30 HAZİRAN 2007 TARİHLERİ ARASINDA MÜDÜR YARDIMCISI BİLGE GÜVENÇ TARAFINDAN ALINACAKTIR.


9. SINIFLARDA SINIF GEÇME İLE İLGİLİ MADDELER


9. sınıfta bulunan öğrencilerimizin durumları aşağıdaki 3 koşuldan her hangi birine uyduğunda bir üst sınıfa geçebileceklerdir.
î- Her dersten geçer net (en az 2 ) almaları durumunda ortalamaya bakılmaksızın bir üst sınıfa geçerler.
2- öğrencilerimizin zayıfı olması durumunda 3.00 (yüz iki kredi) yılsonu ortalamasını yakalamaları gerekmektedir. Bu durumda zayıf sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçerler.
3- Yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlara uymayan öğrenciler bu yıl AĞUSTOS ayı sonunda yapılacak olan ortalama yükseltme sınavlarında en çok 3 dersten sınava girerek yukarıdaki iki maddede belirtilen şartlan yakalamaya çalışacaklardır, Ancak ortalama yükseltme sınavı sonucunda en çok iki dersten zayıfı kalan öğrencilerimiz ortalamayı tutturamasalar da bu iki dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebileceklerdir.

* Ortalama yükseltme sınav; sonucunda ortalamayı tutturamayanlar yâda sorumlu olarak bir üst sınıfa geçemeyenler sınıf tekrar eder,
* Öğrencilerimizin yukarıda belirtilen ortalamaları tutturamamaları durumunda zayıf derslerini belirlerken aşağıda belirtilen kurala dikkat etmeleri gerekmektedir.
* ANADOLU LİSESİNDE yılsonu basan ortalamasıyla başarılı sayılamayacak ders; Di! ve anlatım dersidir.
KURAL: Bir dersten başarılı sayılabilmek için, birinci dönem notu "0" ise ikinci dönem notunun en az "3"
diğer durumlarda en az "2" olması gerekmektedir.
Değerli velilerimiz; Yukarıda sizlere alan seçimi ve sınıf geçme ile ilgili önemli konularda bilgi verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin seçecekleri alanlarda hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri sizlere sunulmuştur. Bunları inceleyerek öğrencimizle en doğru kararı vereceğinize inanıyoruz.
Umarım İşinize yarar.

Sınıfta Kalllllcazzzzz laannnn
__________________
 
Eski 03-06-08, 20:27 #2
Kingsley Kingsley çevrimdışı
Varsayılan C: Anadolu Liseleri ile ilgili Tüm yönetmelikler !


yönetmelikte yazmıyor ama 1.dönem 2 olan not 2.dönem 1'e düşerse kalıyor musun?
 
Eski 03-06-08, 21:20 #3
Le'Marc Le'Marc çevrimdışı
Varsayılan C: Anadolu Liseleri ile ilgili Tüm yönetmelikler !


b) Alan derslerinden başarısız dersi var ise; alan ortalaması 3.00 olduğunda öğrenci başarısız olan dersinden ortalamayla geçer, 3.00´ın altında ise öğrenci bu dersten ortalama yükseltme sınavına girmek zorundadır.Başarısız olduğu durumda sorumlu olarak geçer.


Ya abi bu uygulama geçerlimi benim 2 zayıfım var 2 side alan dersi

Milelte soruyorum sadece dil ve anlatımı geçmek yeterli 2.50 olsun ortalama ile geçersin diyor

Burda farklı yazıyor nasıl iş ?
 
Eski 03-06-08, 22:54 #4
ert_ ert_ çevrimdışı
Varsayılan C: Anadolu Liseleri ile ilgili Tüm yönetmelikler !


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Kingsley Mesajı Göster
yönetmelikte yazmıyor ama 1.dönem 2 olan not 2.dönem 1'e düşerse kalıyor musun?
O dersten başarısız sayılırsın Bu dil ve anlatım değilse ve oratalaman tutuyorsa sınıfı geçersin
 
Eski 11-06-10, 18:53 #5
rumeysacık rumeysacık çevrimdışı
Varsayılan C: Anadolu Liseleri ile ilgili Tüm yönetmelikler !


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Kingsley Mesajı Göster
yönetmelikte yazmıyor ama 1.dönem 2 olan not 2.dönem 1'e düşerse kalıyor musun?
Hayır kalmazsın ortalama olarak 1,5 tan geçersin.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 22:15
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016