Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-03-09, 23:20 #1
HotAsızCoolOlmaz HotAsızCoolOlmaz çevrimdışı
Varsayılan Samsun Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi[IMG]http://img216.**************/img216/6256/kmeslek.jpg[/IMG]
• Okulumuz Samsun Sema Cengiz Büberci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 1939 yılında Pratik Sanat Okulu olarak bugün 23 Nisan İlköğretim Okulu adıyla anılan binada müdür Zehavet SÜETAÇ yönetiminde öğretime başlamıştır.

• 1942-1943 Öğretim yılına kadar Pratik Kız Sanat Okulu olarak devam etmiş bu yıldan itibaren de Kız Enstitüsü adını almıştır.

• 1952-1953 Öğretim yılında bugün öğretim verilen binaya taşınmış.

1964-1965 yılında da adı Kız Meslek Lisesine dönüştürülmüştür.

Bugüne kadar okulumuzda 9 Müdür görev yapmıştır.

1989-1990 öğretim yılında okul müdürü olarak görevi Meral Tekin devralmıştır.

Okulumuz 1976 yılında ek binaya kavuşmuştur.

1997-1998 öğretim yılında Grafik bölümüne erkek öğrenci alınmasıyla Anadolu Meslek lisesi adını almıştır.

• 1999-2000 öğretim yılından itibaren okulumuzun Tekstil ve Konfeksiyon, El Sanatları ve Teknolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Grafik Tasarım, Cilt Bakımı ve Kuaförlük sipariş atölyelerinde her zevke hitap eden üretim yapılmaktadır. Ayrıca okulumuz müdürlüğünde de okul öncesi eğitim veren bir ana okulu ve çocuk kulübü bulunmaktadır.

•Okul müdürü olarak Zekiye SEZER görev yapmaktadır.


BÖLÜMLER :
Bilişim Teknolojileri


Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır.

Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Programında;

1. Bilgisayar Teknik Servisi,

2.Veri Tabanı Programcılığı,

3. Web Programcılığı,

4. Ağ İşletmenliği dalları yer almaktadır.

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Bilişim Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

Mezun olan öğrenciyi alanda/dalda diploma verilir. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.


ÇOÇUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
[IMG]http://img440.**************/img440/3301/anasinifi.jpg[/IMG]

Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş, donanımlı, mutlu, sevmeyi bilen, duyarlı, düşünebilen, doğru karar verebilen, ülkesini seven bireylere gereksinim vardır. Bunun içinde sağlıklı ve iyi bir eğitim ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çocuk gelişimi ve eğitimi alanı tüm toplumlar için eğitimin başlangıç noktasını oluşturur.

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı farklı yaş guruplarındaki çocuklara bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması ile ilgilenir. Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi gerektiren bu alanda özel eğitime muhtaç çocukların gelişimleriyle ilgili çalışmalar da yapılır.

Toplumsal ve ekonomik hayattaki gelişmeler bayanların da iş yaşamına atılmasını beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler okul öncesi eğitim kurumlarının önemini ortaya çıkarmıştır. Çalışan annelerin büyük bölümü, çocuklarının bu tür eğitim kurumlarında eğitim görmesini tercih eder. Ayrıca, çocuklarının eğitim kurumlarında daha iyi sosyalleşeceği, daha doğru yöntemlerle kuralları öğrenerek olumlu alışkanlıklar edineceğini düşünen ev hanımları da çocuklarının bu kurumlara göndermeye başlamıştır.

Dolayısıyla, ülkemiz genelinde okul öncesi eğitim kurumlarına olan talep artmış ve bu kurumların sayısı hızla çoğalmıştır Çocuk gelişimi ve eğitimi programında;

1-Erken Çocukluk eğitimi

2-Özel eğitim dalları yer almaktadır.

Anadolu meslek lisesi düzeyinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı içinde meslek olarak eğitim verilmesi gereken erken çocukluk öğretmen yardımcılığı olmak üzere iki dal ortaya çıkmıştır. Mezunlar kazandıkları mesleki yeterlilikleri doğrultusunda istihdam edebileceklerdir.

Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri çocuk gelişimi ve eğitimi alanından mezun olanlar istedikleri takdirde çocuk gelişimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. ÖSS’ye başvurarak 4 yıllık çocuk gelişimi ve eğitimi, işitme engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği, üstün zekâlılar öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği i,anaokulu öğretmenliği, sosyal hizmetler bölümlerini tercih ettikleri takdirde ek puan hakkından yararlanabilirler.

Ayrıca özel anaokullarında ve özel eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak görev alabilirler.

GRAFİK VE FOTOĞRAFÇILIK:

[IMG]http://img440.**************/img440/1850/grafikv.jpg[/IMG]

Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır. İletişim olanaklarının sürekli geliştiği günümüzde hayatın her alanında iletişim teknikleri ve görsellik ön plana çıkmaktadır.

Böyle bir ortamda da özellikle tanıtım ve reklâm daha önemli hâle gelmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu alanlar için önemli bir yere sahiptir. Grafik alanında görsel iletişim yoluyla yazı, resim, fotoğraf ve çizim gibi grafik elemanları estetik kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.

Grafik sanatı içinde yaşadığı toplumla iç içe olan bir sanattır. İnsanlar her gün gazete, dergi, afiş, el ilânı, tanıtım broşürleri, ürün ambalajları, animasyonlar ve çizgi filmler gibi yüzlerce grafik tasarım ürünüyle karşılaşmaktadır.

Grafik Tasarımı Bölümü, yaratıcı olan, bilgiyi estetikle birleştirebilen, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde, tasarımcı yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yaratıcı yönlerini geliştirerek, yeni buluşlara yönelmeleri sağlanır.

Grafik Tasarım Ana Sanat Dalının altında kişisel yetenek ve becerilere göre değişebilen alt sanat dalları bulunur. Bunlar Fotoğraf, Animasyon, İllüstrasyon, Özgün Baskıresim, Yayın Grafiği, Endüstri Grafiği, Reklâm Grafiği, Sanat Grafiği Görsel İletişim, Ambalaj Tasarımı, vb… gibi.

Grafik alanı çağdaş yaşamın pek çok alanı ile yakından ilişkilidir. Masa üstü yayıncılık alanı içinde yer alan gazete ve dergilerin sayfa düzenlemeleri, kitap, kaset ve CD kapaklarının tasarlanması gibi çalışmaların tümü birer grafik tasarım ürünüdür.

Reklâm ve tanıtım alanında üretilen firma logoları, basın ilânları, tabelâlar, dış mekânlarda kullanılan afişler gibi her türlü yazılı ve basılı malzemeler de grafik alanı içinde yer alır. Aynı şekilde televizyonlarda kullanılan grafik ve animasyonlar, ürünlerin etiket ve ambalajları, internette gördüğümüz web siteleri (ağ sayfaları) gibi tasarımlar da doğrudan grafik alanı ile ilgilidir.

Anlaşılacağı üzere grafik tasarımcının reklâmdaki yeri çok önemli ve büyüktür. İstihdam alanı, toplumların tüketici toplum olma özelliğini taşımasına bağlı olarak sürekli ve geniş olup kişisel özeliklere bağlı olarak da değişmektedir.

Okulumuzda Anadolu ve Kız meslek Lisesi bölümlerimiz vardır. Anadolu bölümünde erkek öğrencilerde eğitim almaktadır.

Bu alanda eğitim alan öğrencilerin lise eğitimi sonrasında, ilgili meslek yüksek

Okullarındaki;

• Matbaacılık,

• Matbaacılık ve baskı teknikleri,

• Grafik tasarım,

• Fotoğrafçılık ve kameramanlık,

• Serigrafi alanlarına sınavsız geçiş hakkı vardır.

Ayrıca iç mimarlık bölümü, seramik bölümü, grafik bölümü ve öğretmenliği, resim bölümü ve öğretmenliği 4 yıllık tercih edebileceğiniz bölümlerdir.Giyim Üretim Teknolojisi :
[IMG]http://img440.**************/img440/2927/giyim.jpg[/IMG]

Giyim üretim teknolojisi, tüm ülkelere en yüksek ihracat geliri kazandıran alanların başında gelmektedir. Dolayısıyla endüstriyel açıdan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu alan ihracat kapasitesi nedeniyle ekonomik büyümede başarının ana kaynağıdır. Aynı şekilde, gelişmiş ülkelerin geçmişine bakıldığında giyim üretim alanındaki başarıların ekonomik gelişmeye ivme kazandırdığı görülmektedir.

Giyim üretimi alanı sadece hazır giyim üretimiyle sınırlı değildir, kadın ve erkek terziliği gibi köklü meslekleri de barındırmaktadır. Geçmişte hemen hemen tüm giysiler elde ve mekanik makinelerde dikilirken, konfeksiyon sektörü yaygınlaştıktan sonra hazır giysilerin kullanımı artmıştır.

Ancak yine de kadın ve erkek terziliği ülkemizde varlığını sürdüren meslekler arasında yer almaktadır. Günümüzde, hâlâ giysilerini terziler de diktirmeyi tercih eden belli bir tüketici grubu vardır. Ayrıca; hazır giyim ürünleriyle ilgili tadilat ve yenileme işlemleri de yine terzi atölyelerinde yapılmaktadır. Terzilik eğitimi alan bir kişi sadece terzihanelerde değil, konfeksiyon ve giyim üretim atölyelerinde de mesleğini icra edebilmektedir.

Giyim üretim teknolojisi insan faktörünün ön planda olduğu alanlardan biridir. Bu alanda makine teknolojisinin kullanımı ne kadar artarsa artsın, nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bugün sektörde on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmış durumdadır. Özellikle uluslararası pazarlarda yerli sanayicilerimizin rekabet edebilmesi için sektördeki teknoloji düzeyinin ve eğitimli iş gücü sayısının artması gerekmektedir.

Giyim üretimi alanında ilgili meslek liselerinden mezun olan öğrenciler isterlerse meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde eğitimlerine devam edebilmektedir.

Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler meslek yüksek okullarının tekstil, deri konfeksiyon, kostüm tasarımı bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Bu alanda eğitim görmüş öğrenciler üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde giyim endüstrisi öğretmenliği, giyim öğretmenliği, hazır giyim öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler.

Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olurlarsa giyim endüstri öğretmenliği, giyim öğretmenliği, hazır giyim öğretmenliği, moda tasarım, moda tasarım öğretmenliği lisans programlarına geçebilirler.


Yiyecek İçeçek Hizmetleri :
[IMG]http://img140.**************/img140/2646/yiycek.jpg[/IMG]
Yiyecek içecek hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, turizm ve gıda sektörünün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Alan Dalları:

Mutfak, Pastacılık, Servis, Bar, Host-Hosteslik

Alanından mezun olan öğrencilerin çalışacakları yerler:

- Konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek bölümlerinde,

- Pastanelerde, kafeterya, bar ve restorantlarda,

- Kurum mutfaklarında (Hastane, fabrika, yatılı okul gibi),

- Yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek bölümlerinde,

- Fuar-kongre, otobüs-tren, havayollarının yer hizmetlerinde ve uçaklarda çalışabilirler.

Mezuniyet sonrası iş yeri açma imkanları ise öğrenciler 4 yıllık öğrenimlerinin sonunda meslek lisesi diploması ile birlikte işyeri açma veya işyerinde çalışma imkanı sağlayan "Ustalık" belgesi de almaya hak kazanırlar.

Eğitim ve kariyer imkanları:

Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler ÖSS'de başarılı olmaları durumunda 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi, sınavsız geçiş hakkından yararlanarak 2 yıllık meslekyüksek okullarına da devam edebilirler. Meslekyüksek okulunu başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilgili 4 yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler.

Lisans Bölümler (4 yıllık) şunlardır:

- Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği.

Sınavsız geçiş ile girilebilecek meslekyüksek okullarının(2 yıllık) bölümleri şunlardır:

- Aşçılık, Et Endüstrisi, Endğstriyel Tavukçuluk, Ev İdaresi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşletme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi.

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

El Sanatları ve Teknolojisi :
[IMG]http://img140.**************/img140/2934/elsanat.jpg[/IMG]

Bir ulusun kültürel değerlerini en iyi yansıtan unsurların başında el sanatları gelir. Toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını anlamak için el sanatlarına bakılır. El dokumaları yüzyıllar boyunca desenleri ve dokuma yöntemleriyle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

El sanatları teknolojisi, el ve makine nakışları, el dokumacılığı dallarına ayrılmıştır.

El dokumacılığı alanında lise düzey-inde eğitimini tamamlamış olan öğrenciler meslek yüksek okullarının halı ve kilim, tekstil dokuma, dokuma, halıcılık, tekstil, pamuk pazarlama, iplikçilik, bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiplerdir.

Dokuma mezunu öğrencileri tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma atölyelerinde çalışabilirler. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayinde bu meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Lise düzeyinde meslekî eğitimini meslek liselerinin nakışçılıkla ilgili bölümlerinde tamamlamış olanlar meslek yüksek okullarının el sanatları, geleneksel el sanatları, halıcılık ve desinatörlüğü, halı ve kilim, halıcılık, kuyumculuk ve takı tasarımı, takı tasarımı ve süs taşları işlemeciliği, uygulamalı takı teknolojisi bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiptir.

Nakış bölümü öğrencileri fakültelerin; nakış öğretmenliği, çiçek örgü dokuma öğretmenliği, dekoratif sanatlar öğretmenliği, tekstil dokuma ve örgü öğretmenliği bölümlerini okuyarak alan öğretmeni olabilirler.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak nakışçılık mesleğinde verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik makinelerin alması, desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması, bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi, makinelerin işleme alanının genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır.GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI :
[IMG]http://img167.**************/img167/1088/84028454.jpg[/IMG]
Güzellik uzmanı; cildi ve vücudu analiz ederek, cildin ve vücudun ihtiyacı olan bakıma uygun araç ve gereç seçen, bu araç ve gereçlerle cilt ve vücut bakımlarını (epilasyon, depilasyon, masaj, makyaj ve el ayak bakımları gibi) belirli bir süre içerisinde tek başına yapabilen kişidir. Güzellik hizmetleri alnının alt dalları olan vücut bakımı, makyaj, epilasyon, cilt bakımı dallarında uzmanlaşarak sektöre daha etkin girebilirler. Okulumuz bünyesinde mezun olan öğrencilerimiz sıkıntı çekmeden kendilerine iş bulabilmektedirler.

Kuaförlük ve güzellik bakımı alanındaki meslekler, eskiden usta çırak ilişkisiyle öğrenilirken günümüzde mesleki eğitim gerekli hale gelmiştir. Bu alanda verilen hizmetler yoğun emek gerektirir. Bilgi birikiminin yanı sıra el çabukluğu ve yetenek gibi unsurlar işin kalitesini doğrudan etkiler.

Bayan kuaförü; saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapabilen kişidir.

Meslek eğitimi 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin kuaförlük ve güzellik hizmetleri alanında; bayan kuaförlüğü diploma programın da verilecektir.

Her iki bölümü bitiren öğrenciler, meslek yüksekokullarının kuaförlük, cilt bakımı ve güzellik, kozmetik teknolojisi, tıbbî ve aromatik bilgiler programlarına devam edebilirler.

Bunun yanı sıra sınavsız geçiş hakkından yararlanarak kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği bölümünde lisans eğitimi alıp öğretmen olma hakkı vardır. Meslek yüksek okullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de okuyabilirler
web site [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-03-09, 23:27 #2
Tarçınnn Tarçınnn çevrimdışı
Varsayılan C: Samsun Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi


sen erkek değilmisin ? =)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-04-09, 23:42 #3
resatonur93 resatonur93 çevrimdışı
Varsayılan C: Samsun Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi


Ben de bu okuLda okuyoruM gercekten cok güzeL bi okuL özeLLikLe katibe hoca war hiç sormayın yane
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-08-09, 19:38 #4
doogan12 doogan12 çevrimdışı
Varsayılan C: Samsun Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi


bu okulun tercih kodu ve istdiği puan ney söylermisniz lütfen bilen warsa [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] aciL eklesin lütfen..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:25
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016