Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 16-01-17, 11:50 #1
Cézanne Cézanne çevrimdışı
Varsayılan Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?


Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl alınır?
Takdir hesaplama, teşekkür hesaplama, takdir alma, ortalama hesaplama, teşekkür alma, takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesi

En son 1 Temmuz 2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuyla ilgi maddeler:

İKİNCİ BÖLÜM
Ödül

Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160-
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161-
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162-
(1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

-------------------------------------------

NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Aşağıdaki Örnekte rastgele dersler ve ders saat sayıları kullanılmıştır. Önemli olan not ortalamasının ve teşekkür veya takdir hesaplamasının mantığını anlamaktır. Daha sonra kendi derslerinize göre not ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.

Ders Adı Ders Saati Öğrencinin Aldığı Not Ağırlık Notu Hesaplama Ağırlık Notu
Dil ve Anlatım 3 60 60x3 180
Türk Edebiyatı 5 80 80x5 400
Coğrafya 6 72 72x6 432
Seçmeli İşletme 2 86.5 86.5x2 173
İngilizce 2 70.8 70.8x2 141.6
İnkilap Tarihi 2 85 85x2 170
Beden Eğitimi 2 100 100x2 200
TOPLAM 22 1696.6

Not ortalaması: 1696.6 / 22 = 77.118

Tüm derslerin ağırlık notu toplamı o sınıftaki haftalık ders saati sayısına bölünmek suretiyle ortalama bulunmuş oldu.

Çıkan ortalama sonuç: Yeni yönetmeliğe göre derslerin hiç birisi 50.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlara TEŞEKKÜR, 85.00 puan ve üzeri olanlara TAKDİR verilir.

Not ortalaması hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler:


Ne kadar dersiniz varsa hepsinin puan ortalamasını ve haftalık ders saat sayısını mutlaka hesaplamalısınız.
Yeni sisteme göre puan olarak ortalamalarınızı hesaplayınız. (65 veya 78.42 gibi)
Sayıların ondalıklı kısmınlarını dikkate alınız.
Rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmeyiniz.
Belge alabilmeniz için hiç zayıf dersiniz olmaması gerekir. (50.00 puandan aşağı bir puan olmamalıdır)


kaynak
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-01-17, 15:47 #2
TR Burak TR Burak çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?


12.sınıfta sınıf öğretmenimin tercihi ile onur belgesi almıştım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-01-17, 16:33 #3
Cézanne Cézanne çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen burak00092 Mesajı Göster
12.sınıfta sınıf öğretmenimin tercihi ile onur belgesi almıştım.
Onur belgesi almak nasip olmadı bana
Genelde takdir belgesi alıyordum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-01-17, 16:37 #4
TR Burak TR Burak çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Cézanne Mesajı Göster
Genelde takdir belgesi alıyordum.

"Takdire şayan" bir durum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-01-17, 16:56 #5
Minerva Minerva çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Hepsini aldım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-12-17, 11:40 #6
seozi seozi çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Cézanne Mesajı Göster
Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl alınır?
Takdir hesaplama, teşekkür hesaplama, takdir alma, ortalama hesaplama, teşekkür alma, takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesi

En son 1 Temmuz 2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuyla ilgi maddeler:

İKİNCİ BÖLÜM
Ödül

Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160-
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161-
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162-
(1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

-------------------------------------------

NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Aşağıdaki Örnekte rastgele dersler ve ders saat sayıları kullanılmıştır. Önemli olan not ortalamasının ve teşekkür veya takdir hesaplamasının mantığını anlamaktır. Daha sonra kendi derslerinize göre not ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.

Ders Adı Ders Saati Öğrencinin Aldığı Not Ağırlık Notu Hesaplama Ağırlık Notu
Dil ve Anlatım 3 60 60x3 180
Türk Edebiyatı 5 80 80x5 400
Coğrafya 6 72 72x6 432
Seçmeli İşletme 2 86.5 86.5x2 173
İngilizce 2 70.8 70.8x2 141.6
İnkilap Tarihi 2 85 85x2 170
Beden Eğitimi 2 100 100x2 200
TOPLAM 22 1696.6

Not ortalaması: 1696.6 / 22 = 77.118

Tüm derslerin ağırlık notu toplamı o sınıftaki haftalık ders saati sayısına bölünmek suretiyle ortalama bulunmuş oldu.

Çıkan ortalama sonuç: Yeni yönetmeliğe göre derslerin hiç birisi 50.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlara TEŞEKKÜR, 85.00 puan ve üzeri olanlara TAKDİR verilir.

Not ortalaması hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler:


Ne kadar dersiniz varsa hepsinin puan ortalamasını ve haftalık ders saat sayısını mutlaka hesaplamalısınız.
Yeni sisteme göre puan olarak ortalamalarınızı hesaplayınız. (65 veya 78.42 gibi)
Sayıların ondalıklı kısmınlarını dikkate alınız.
Rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmeyiniz.
Belge alabilmeniz için hiç zayıf dersiniz olmaması gerekir. (50.00 puandan aşağı bir puan olmamalıdır)


kaynak
bu yeni bir sistem mi?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-12-17, 20:08 #7
dranka11 dranka11 çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Onur belgesini doğru veren bir okul görmedim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-07-19, 05:40 #8
ZeLzeLx ZeLzeLx çevrimdışı
Varsayılan C: Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

11.sınıfta sınıf öğretmenimin tercihi ile onur belgesi almıştım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
belgesi, ders, onur, takdir, teşekkür

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:28
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018