Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-01-08, 19:52 #21
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Konuk Odasi Giriş İşlemleri


2. KONUK ODASI GİRİŞ İŞLEMLERİ

2.1. Konuk Odası Kapı Kartları Çeşitleri ve Özellikleri

2.1.1. D.N.D (Do Not Disturb- Lütfen Rahatsız Etmeyiniz) Kartı

Bütün konuk odalarında konuğun özel yaşamına saygı için konulan ve istenmediği
zamanlarda konuğun rahatsız edilmemesine yarayan karta D N D (Do Not Disturb- Lütfen
Rahatsız Etmeyiniz) kartı adı verilir. İstisnasız bütün konuk odalarına bu karttan konulur.
DND kartının diğer yüzünde ise genelde, Please Make Up Room Now (Lütfen Odayı Şimdi
Hazırlayınız) ibaresi yer alır.

[IMG]http://img153.**************/img153/7429/s1kq8.th.jpg[/IMG]

2.1.2 Temizlik İstemiyorum Kartı

Genellikle otellerde bu ad altında Şekil 2,1’de görülen “Rahatsız Etmeyiniz Kartları”
kullanılmaktadır.
Temizliğe giden kat görevlisi müşteri odasının kapı tokmağında bu kartı gördükten
sonra temizlik işlemi için müşteriyi rahatsız etmez.

2.1.3. Arıza Bildirim Kartı

Konukların memnuniyetini sağlamak için, tesis içinde oluşabilecek teknik
arızaları en kısa zamanda ilgili birimlere aktararak tamir ya da bakım yapılması
için kullanılan formlara denir.
Oluşabilecek arızalar çabucak giderilebilirse otelde
kaliteli hizmet standardı sağlanmış ve yatırım
korunmuş olur. Odalarda oluşan arızalar
Housekeeping Bölümü ya da müşteri tarafından fark
edilebilir. Bu nedenle iki ayrı arıza bildirim formu
hazırlanabilir.
• Konuklar için hazırlanan arıza bildirim formu
• Personel için hazırlanan arıza bildirim
formu(Maintenance Work Order)


[IMG]http://img85.**************/img85/4720/s1tt6.th.jpg[/IMG]

[IMG]http://img151.**************/img151/4250/s1xv7.th.jpg[/IMG]

2.1.4. Uyandırma Kartı


Sabah erken uyandırılmak isteyen müşteriler, bu isteklerini resepsiyona bildirirler.
Resepsiyon bu bilgileri santrala iletir. Santral ise “ Sabah Uyandırma Cetveli” (Morning Call
Sheet Şekil2.4) adı verilen belgeyi düzenleyerek sırası geldikçe odaları arayarak müşterileri
uyandırır. Her gün için ayrı bir belge düzenlenir. Bunu yapan santral memuru çok dikkatli
olmalıdır. Çünkü müşteri asla erken ve geç uyandırılmamalıdır

2.1.5. Kahvaltı Kartı

Kahvaltıya inemeyecek müşteriler için otel odalarına
otelin sunduğu kahvaltı çeşitlerini gösteren ve müşterilere
istedikleri kahvaltı seçeneğini sunan kartlara Kahvaltı Kartı
denir

[IMG]http://img84.**************/img84/7851/s1wp7.th.jpg[/IMG]

2.2. Kapı Kartları Özelliğine Göre Yapılacak İşlemler

2.2.1. DND Kartı ve Yapılacak İşlemler


DND ‘DO NOT DISTURB’ (Lütfen Rahatsız etmeyiniz) kartı misafirlerimizin
odalarına girilmesini istemedikleri zamanlarda kapı kollarına dıştan astıkları kapı kolu
talimatnamesidir.

durumlarda room maid ‘Kapınızda rahatsız etmeyiniz kartı olduğu için odanız
temizlenememiştir.’ ibareli kartı kapı koluna DND kartının üzerine asar. Misafir daha sonra
temizlik istemesi halinde resepsiyonu ararsa odasının temizliği yapılır. DND odalar hergün
akşam Housekeepıng raporunda belirtilir.
Bir gün sonrasında DND ve UYARI kartını kaldırmayan oda misafirine şeflerin
aracılığı (dil problemlerinde resepsiyon aracılığı) ile telefon edilerek öncelikle rahatsız
edildiği için özür dilenerek misafirin sıhhati, bir şeye ihtiyacı olup olmadığı sorulur.
Misafirin isteğine göre odası temizlenir.
Misafir telefon ile aranıp odasında bulunamadıysa odaya Housekeeping ve Güvenlik
departmanlarından yetkili iki personelle kapı çalınarak girilir. Misafir içerde ise durum
açıklanarak bir isteği olup olmadığı sorulur. Misafirin isteği doğrultusunda odası yapılır.
Misafirin sağlık problemi karşısında otel doktorundan yardım alınır.
Misafirin odada olmadığı koşullarda odadan temizlik yapılmadan çıkılır
.

2.2.2. Temizlik İstemiyorum Kartı ve Yapılacak İşlemler


Bakınız temizlik istemiyorum kartı ve özellikleri.

2.2.3. Arıza Bildirim Kartı İşlemleri

Arıza bildirim formu müşteriler ve personel için olmak üzere iki çeşittir

Konuk Arıza Formu İşlemleri: Konuk tarafından doldurulmuş form,
Housekeeping görevlileri tarafından görüldüğü anda hemen Teknik Servise
bildirilir. Teknik Servis bu arızaya öncelik tanımalı ve en kısa sürede
gidermelidir. Kat görevlisi arızayı, aynı zamanda şefine bildirmeli ve takip
etmelidir. Mesai saatinde arıza giderilmezse, bir sonraki vardiyaya
devredilmelidir. Arıza giderildiğinde ise, Housekeeping görevlileri, arıza yerini
kontrol edip, etrafın düzenini sağlamalıdır.
Personel Arıza Formu İşlemleri: Personel için hazırlanan form en az iki nüsha
olmalıdır. Üzerinde sıra numarası bulunur ve şefler sorumlu oldukları alanları
kontrol ederken rastladıkları her arıza için ayrı form düzemler. Düzenlenen
formun bir nüshası, Housekeeping Yöneticisin’ de toplanır. Diğer nüsha ise
Teknik Servise gönderilir. Teknik Servis arızaları giderdikten sonra veya arızayı
gideremiyorsa nedenini arıza formuna yazarak Housekeepinge geri verir. Şefler,
Teknik Servisten gelen formları, ellerindeki nüshalarla karşılaştırıp, giderilen
arızaları bizzat kendileri kontrol ederler. Giderilen arıza formları eşlenerek
belirli bir süre için saklanır. Giderilmeyen arıza formları Teknik Servis
tarafından sebebi yazıldığı için tekrar bildirimde bulunulmaz. Ancak arızalı
odalar kesinlikle konuk kullanımına sunulmamalıdır.

2.2.4. Uyandırma Kartı İşlemleri


Sabah uyandırılmak isteyen müşteriler, bu isteklerini resepsiyona bildirirler.
Resepsiyon bu bilgileri santrale iletir. Santral ise “Sabah Uyandırma Cetveli” (Morning Call
Sheet) adı verilen belgeyi tanzim ederek sırası geldikçe odaları arayarak
müşterileri uyandırır. Her gün için ayrı bir belge düzenlenir.
Müşteriler tam zamanında uyandırılmalıdır. Asla erken veya geç uyandırılmamalıdır.
Müşteri iki defa aranarak rahatsız etmemelidir. Müşteri ilk defa uyandığında asabi olabilir.
Bu nedenle uyandıran memur yumuşak bir ses tonuyla uyandırmalıdır. Uyandırdığı
müşterinin oda numarasının karşısına uyandırıldı manasına gelen bir işaret konur.

2.2.5. Kahvaltı Kartı İşlemleri


Oda temizliği esnasında, müşteri odasına kahvaltıya inemeyecek müşteriler için odaya
kahvaltı kartı konulur. Müşteri bu kartı inceleyerek istediği kahvaltı seçeneklerini
işaretleyerek ya kapıya asar ya da bu karta bakarak oda servisinden sipariş eder.


2.3. Konuğun Sözlü İsteğine Göre Yapılacak İşlemler

Müşteri isteklerini yerine getirmede ilk dikkat edilecek şey müşterilerle iletişimi kurup
çalışan personele bilgi sağlayan kapı kartlarıdır. Personel kapı kartlarında yer alan bilgiye
göre hareket ederek müşteri isteklerini karşılamaya çalışır. Bununla beraber müşterilerin kapı
kartları hariç sözlü istekleri olursa; bu istekler de geri çevrilmez. Müşteriden sözlü isteklerini
alan personel kendisi yapabiliyorsa müşteri isteğini hemen yerine getirir. Eğer onu aşan bir
şey ise derhal şefini haberdar eder. Şefin inisiyatifi ile yapılacak bir istekse yerine getirilir.
Yapılamayacak bir istek ise müşteri kırılmadan niçin yapılamayacağı açıklanmalıdır.


2.4. Oda Görevlisinin Konuk Odası Kapı

Vurma Teknikleri

Temizlik için müşteri odasına gidildiğinde şöyle
Öncelikle aksine bir talimat olmadıkça temizlik
işlemine müşterilerin ayrıldıkları odalardan
başlamak gerekmektedir.
Müşteri odalarının kapıları üzerinde, kapının
içeriden kapalı olduğunu gösteren işaret veya
kapı üzerinde “lütfen rahatsız etmeyiniz”
levhası asılmışsa, oda görevlisi kesinlikle oda
kapısını çalmamalı, müşteri rahatsız
edilmemeli, sessizlik ilkesine uyulmalıdır.
Belli bir süre geçtiği halde, odaya girilemiyorsa,
durum kat yöneticisine bildirilmelidir. Çünkü
müşterinin rahatsızlanması, hastalanması söz konusu olabilir. Oda görevlisi
odaya giremediği durumlarda, söz konusu durumu bildiren raporu doldurmadan
işten ayrılmamalıdır.
Odalara sessiz, gürültüsüz yaklaşılmalı; temizlenecek odanın kapısının içerdeki
kişinin duyacağı şekilde üç defa kısa aralıklarla çalınması gerekir (her vuruş
arasında artan bir ses tonu ile Housekeeping diye seslenilir)

Cevap alınmadığı takdirde pas anahtarı ile kapı yarım açılarak Housekeeping
diye seslenilir, ses gelmiyorsa içeri girilir.
Kapının çalındığını duymamış, uyuyan veya banyoda bulunan misafir
olasılığına karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Önceden odanın boş olduğu bilinse dahi, kapı vurulmadan asla içeri
girilmemelidir.
Oda kapısına anahtar, yüzük vb. gibi sert maddelerle vurulmayıp, parmakların
oynak yeri ile vurulmalıdır.
Müşteri içerde ise, “oda görevlisi” diye kendini tanıtmalı, temizliğin şimdi mi,
yoksa sonra mı yapılmasını arzu ettiği sorularak alınan cevaba göre hareket
edilmelidir.
Boşalmış oda temizliği yapılırken, kapı mutlaka açık tutulmalı, kapıya “oda
görevlisi ” levhası asılmalıdır.


2.5. Konuk Odası Temizlik Kuralları

2.5.1. Konuk Eşyalarına Yapılan İşlemler


Oda görevlileri, temizlik için odaya girer girmez odaya hızlı bir şekilde göz
gezdirmelidir. Bu işlem müşteri tarafından unutulan eşya ya da hasar tespiti
içindir. Unutulan ve hasar gören eşyalar için ayrı tutanak tutulur.
Müşterilere ait valiz, çanta, handbag (el çantası), cüzdan ve mücevher kutusu
gibi özel eşyalar kesinlikle karıştırılmamalıdır(Merak için olsa dahi).
Yatak, koltuk gibi eşyalar üzerindeki giyim eşyaları düzgün bir şekilde dolaba
asılmalıdır.
Müşterilerin mektup vs. gibi eşyalarına karşı merak duyulmamalı, açıkta bile
olsa kesinlikle karıştırılıp okunmamalıdır. Müşteriye ait gazete, dergi gibi şeyler düzgün bir şekilde masaya
yerleştirilmelidir.
Yatak takımları toplanırken müşterinin şahsi eşyasının bulunup bulunmadığı
dikkatlice kontrol edilip takımlar öyle toplanmalıdır.


2.5.2. Konuk Eşyalarına Gerekli Güvenlik Önlemlerini Alma

Otelde konaklayan müşterilerin can ve mal güvenliklerinden otel birinci
derecede sorumludur. Bu yüzden oda görevlileri temizlik için odaya
girdiklerinde güvenliğe azami dikkat etmek zorundadırlar.
Boşalmış oda temizliği yapılırken, kapı mutlaka açık tutulmalı, kapıya “oda
görevlisi” levhası asılmalıdır. Bazı müşteriler tekrar odalarına geldiklerinde
kendilerini güvenli hissederler. Yanlış anlaşılmaların önüne geçilir.
Temizlik yaparken odanın sahibi olmadığından emin olunmayan kişilere oda
açılmamalı, başka kişiler kesinlikle odaya alınmamalıdır.

Temizlik için girilen müşterili odalarda, açıkta
bırakılmış değerli eşya ve para var ise durum kat
şefine haber verilerek rapor tutulur. Mümkünse
temizlik kat şefinin refakatinde yapılır.
Oda müşterisi bile olsa oda kapısı açılması
istendiğinde kapı kesinlikle açılmamalı, müşteri
resepsiyona yönlendirilmelidir.
Deodorant, parfüm ve makyaj malzemeleri
düzeltilebilir; ancak kesinlikle denenmemelidir.
Müşteri odasının açık olduğu görülürse, içeride
birisi olup olmadığı kontrol edilip kapı yavaşça
kapatılır.
Kapı üzerinde veya lavabolarda anahtar
bulunmuşsa, anahtarın saat kaçta bulunduğunu gösteren bir tutanakla anahtar
resepsiyona teslim edilir.
Oda görevlisi olabilecek ilk hırsızlık olayında ilk sorguya çekilecek olanın
kendisi olduğunu iyi bilip ona göre dikkatli davranmalıdır.


2.5.3. Sır Saklama


Oda müşterinin mahrem alanı olduğu için oda görevlisi müşterinin birtakım
sırlarına ortak olabilir. Bu durumlarda oda görevlisi kesinlikle gördüğü veya
şahit olduğu şeyler hakkında hiç kimseyle bilgi alışverişi, dedikodu
yapmamalıdır. Bu müşterinin özel hayatını ihlal demektir.


2.6. Konuğun Temizlik Sırasında Odada Olduğu Durumlarda
Yapılacak İşlemler


Konuk odasında iken temizlik işlemi şöyle yapılır:

Temizliğe başlamadan önce kapıda DND kartının asılı olup olmadığına dikkat
edilmelidir.
DND kartı asılı değilse, kapı tıklatılır “Housekeeping” veya “oda görevlisi”
şeklinde seslenilmelidir.
İçerden ses gelip, kapı açıldığında müşteri selamlanmalıdır.
Müşteriye temizlik isteyip istemediği sorulur. Çünkü müşteri temizliğini daha
sonda isteyebilir. Müşteri temizlik istememişse teşekkür edilerek oda terk
edilmelidir.
Eğer müşteri kendisi odadayken temizlik istemişse böyle durumlarda yatakların
yapılması, yerlerin süpürülmesi ve tozların alınması işlemi müşterinin rahat ve
huzurunu bozmayacak şekilde yapılmalıdır.
Meşgul odaları temizlerken çevrede hasar olup olmadığına, eksilen, kırılan
vazo, aksesuar vb. gibi şeylere dikkat edilmelidir

Müşteriye ait özel eşyalar düzeltilmeli, ancak merak edilerek
kurcalanmamalıdır.
Müşteriye ait hiçbir kâğıt, not atılmamalıdır; çünkü önemsizmiş gibi görünen
küçük bir not müşteri için çok önemli olabilir.
Işıklar ve diğer elektrikle cihazlar kontrol edilmelidir.
Ortalıkta bulunan ve boş gibi duran sigara paketi, kül tablası kontrol edilmelidir.
Bir Oda görevlisi müşterinin kendisine verebileceği bir hediyeyi alırken çok
dikkat etmelidir. Böyle bir durumda yanlış anlamaları sebep olmamak için
müşteriye hediye olarak verdiğine dair bir kâğıt yazdırılıp kat yöneticisine
durum açıklanırsa daha sağlıklı olur.
Odaların diğer temizliği aynen boş odaların temizliği gibi yapılır.


2.8. Konukların Ayrıldığı Boş Odalarda Uygulanan Temizlik
Yöntemleri


Boş odaların temizliği aşağıda gösterildiği gibi yapılır.
Kapı çalınır, beklenir.
Orta tonlu bir sesle “Housekeeping” diye seslenilip, içeri girilir.
Temizlenecek odanın kapısına “oda görevlisi” levhası asılır.
Bütün lambalar kontrol amacıyla yakılır.
Perde ve pencereler açılarak oda havalandırılır.
Odada müşterilerin herhangi bir şey unutup unutmadıkları, odada herhangi bir
zarar ve kayıp eşya olup olmadığına bakılır.
Varsa oda servisi tepsisi veya arabası dışarı çıkarılır. Ya da alması için oda
servisi aranır.
Yataklardaki kullanılmış tüm yatak takımları kirli havlu ve çamaşırlar toplanır.
Kül tablaları, çöp boşaltılıp temizlenir.
Kirli bardaklar yıkanıp yerine konur.
Odanın banyosu usulüne göre temizlenir.
Müşteri yatağı yapılır.
Yerler ve halılar temizlenir.
Mobilya ve eşyaların tozu alınır.

Oda temizliği son bir defa daha gözden geçirilir ve gerekli kontroller yapılarak
oda kontrol raporu düzenlenir.
Bütün pencereler, perdeler kapatılır, lambalar söndürülür.
Oda kapısı kilitlenerek kapının da tozu alınır.
Kapıya asılmış olan “Oda Görevlisi” levhası kaldırılır.

2.9. Kullanılmamış Boş Odalara Yapılacak İşlemler

Kullanılmamış odaların temizliği aşağıdaki gibi yapılır.
Öncelikle kullanılmamış odaların kontrolü yapılır. Eğer herhangi anormal bir durum
varsa kat yöneticisine bildirilir.
Kullanılmamış odalarda pencere ve perdeler açılarak oda havalandırılır.
Bütün elektrikli aletler ve lambalar kontrol edilir.
Odanın tümü tekrar gözden geçirilir.
En son odanın tozu alınarak, oda tekrar kontrol edildikten sonra dışarı çıkılır.

2.10. Konuk odalarında Uyulması Gereken Nezaket Kuralları

Konuklara daima güler yüzlü davranılmalıdır.
Ekstra istekleri olduğu zaman, olanaklar ölçüsünde yerine getirilmelidir.
Yerine getirilemeyecek makul istekler için başka bölümlerden yardım
istenilmelidir.
Konuk ile olan samimiyet daima ölçülü olmalıdır. Onların samimi davranışları
kötüye kullanılmamalıdır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 19:54 #22
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Konuk Odasini Havalandırma


3. KONUK ODASINI HAVALANDIRMA

3.1. Havalandırmanın Önemi

İnsan hayatının önemli bir kısmı kapalı alanlarda geçer. Buna evde, işyerinde, tatilde
ve diğer sosyal alanlarda geçirdiğimiz zamanlar dâhildir. İşte yaşamımızın büyük bir
çoğunluğunu geçirdiğimiz kapalı ortamlardaki hava kalitesinin sağlığımız üzerine önemli
etkileri olmaktadır. Geçmişte, kapalı ortamlarda bulunmanın bizi dış ortamdaki kirli havadan
koruduğuna dair bir görüş içerisindeydik. Gerçekte ise çevre koruma konusunda kontrol
planları yapan uzmanlar kapalı bir ortamda duran insanların iç ortam havası tarafından
etkilendiğini söylemektedir. Bu durum özellikle solunum ve kalp hastalıkları olan insanlar
için önemli riskler oluşturmaktadır. Özellikle endüstriyel tesislerde çalışıp büyük şehirlerde
yaşayan insanlarda bu durum daha sık görülmektedir. Yapılan son araştırmaların verilerine
göre ise bu risklerden ancak iç havanın kalitesinin yükseltilmesiyle insanların korunabileceği
ifade edilmektedir.

Günlük hayatta çok arınık ve temiz bir ortamda yaşadığımızdan söz edilemez. Gerek
evlerimizde gerek işyerimizde ve gerekse diğer sosyal ortamlarda yoğun bir toz yağmuru
altındayız. Bunu her zaman fark ettiğimiz söylenemez. Bununla beraber sigara dumanı ve
kokusu, yemek ve içecek kokuları, kullandığımız eşyalardan yayılan kimyasal kokular, iç
ortamda oluşan nem, elektrikli aletlerin çalışırken aynı zamanda havayı ısıtması, insanlar ve
diğer canlılardan kaynaklanan kokular etrafa sinerek ortamı kirletir. İnsanlar oluşan bu
ortamlardan rahatsız olurlar.
İnsanların bu rahatsızlıklarının giderilmesi için iç ortam havasının kalitesinin
yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun birden fazla yöntemi vardır. Örneğin, havayı filtre
ederek temizleyen bir alet kullanılabileceği gibi en basitinden camları açarak da ortam
havalandırılabilir. Havalandırma, kirlenen havanın temiz havayla yer değiştirmesidir. Bu ise,
hava hareketi, nem ve sıcaklığın uygun olması ile sağlanır. Bunu hava dolaşımı ile
karıştırmamak gerekir; çünkü hava dolaşımında hava yenilenmeden vantilatör gibi şeyler
vasıtası ile yer değiştirilir.


3.2. Konuk Odası Havalandırma Yöntemleri

3.2.1. Perdelerin Açılması


Kat görevlisin temizlik için odaya girdiğinde yapacağı ilk işlerden birisi de perdeleri
açarak gün ışığının odaya girmesine izin vermesidir. Gün ışığı ile oda daha aydınlık ve ferah
olacağı gibi temizlikte daha rahat yapılabilir. Ayrıca güneş ışığı birtakım zararlı
mikroorganizmalara karşı etkilidir.


3.2.2. Pencere veya Balkon Kapısının Açılması

Kat görevlisi perdelerden hemen sonra da pencere veya balkon kapısını açarak odayı
havalandırmalıdır. Çünkü otel odaları çok çeşitli insanlar tarafından ve çok çeşitli amaçlar
için kullanılmaktadır. Hiç kimse bir otele gittiğinde kalacağı odanın sigara, nem, ayak,
sevmediği parfüm vb. kokularla dolu olmasını istemez. Hatta böyle bir durumdan oldukça
rahatsız olur. Bu yüzden odaların temizliğiyle beraber havalandırmanın da iyi yapılması
gerekmektedir.

3.3. Havalandırma Sırasında Alınacak Önlemler

Rüzgârlı Hava

Kat görevlisi odayı havalandırmak için balkon kapısı ya da pencereyi açacağı zaman
hava eğer rüzgârlı ise kapı ve pencereler cereyan yaparak çarpabilir. Bu da istenmeyen
sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden kat görevlisi böyle bir durumda oda kapısını kapatıp
cereyana fırsat vermemelidir.


Yağmurlu Hava


Hava yağmurlu ise rüzgârla beraber yağmur odaya girebilir. Halı, perde ve birtakım
eşyaları ıslatıp zarar verebilir. Böyle bir durumda kat görevlisi yağmur ve rüzgârın
durumunu dikkate alarak ya kapıyı ya da pencereyi açmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Rüzgarlı havalarda pencere ya da kapı temizliği yaparken bir takım kazalar meydana
gelebilir. Örneğin kapı veya pencere arasına parmaklarımız sıkışabilir, çarpma sonucu cam
kırılabilir, doğramalar hasar görebilir. Yağmurlu havada yüzeyler kayganlaştığı için iş
kazalarına neden olabilir. Bunları önlemek için çalışma sırasında güvenlik önlemlerinin
alınması gerekir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 19:55 #23
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Arizalı Esyalarin Tespiti


4. ARIZALI EŞYALARIN TESPİTİ

4.1. Arıza Kontrolünün Önemi


Konukların rahatı, mutluluğu ve memnuniyetini sağlamak için, tesis içinde
oluşabilecek teknik arızaların en kısa zamanda ilgili birimlere aktarılarak tamir ya da
bakımının yapılması gerekir. Bununla beraber en önemli konulardan birisi de arıza

tespit eder. Eğer bir problekontrolüdür. Otelde kullanılan tüm araçların kontrolü ilgili birimlerce aksatılmadan
yapılmalıdır. Çünkü olabilecek en ufak bir aksaklık ya da arıza telafisi güç zararlar meydana
getirebilir.
Oluşabilecek arızalar çabucak giderilebilirse otelde kaliteli hizmet standardı sağlanmış
ve yatırım korunmuş olur. Odalarda oluşan arızalar Housekeeping Bölümü ya da müşteri
tarafından fark edilebilir. Fark edilen arızalar hiç zaman geçirilmeden Teknik Servise
iletilmedir. Teknik Servis kendine gelen arıza ihbarlarında önceliği daima müşteriye
vermelidir. Otelde oluşabilecek aksaklıklar ve arızalar ne kadar çabuk giderilirse müşteri
rahatı ve huzuru da o derece bozulmamış olur

4.2. Elektrikli Araçların Kontrolü

Oda görevlisi odaya girdiğinde sadece temizlik yapmaz. Temizlik kadar önemli başka
görevleri de vardır. Bunlardan birisi de müşterilerin kullandığı eşya ve araçların kontrolünü
yapmak ve oluşabilecek aksaklıkları derhal ilgili birimlere aktarmaktır. Böylece müşterinin
rahatı ve konforu bozulmadan tatiline devam sağlanacaktır.


Televizyon

Oda görevlisi televizyonu açarak ve kanalları değiştirerek hem televizyonu hem de
kumandayı kontrol eder.


Isıtma Sistemleri

Oda görevlisi ısıtma ve soğutma sistemlerini ile kumanda panellerini de kontrol eder.
Bu sistemlerin filtre bakımları periyodik olarak yapılır.

Saç Kurutma Makinesi

Oda görevlisi saç kurutma makinesinin, düzgün çalışıp çalışmadığını ve kablo
bağlantılarını kontrol eder.


Mini Bar

Mini barlar oda içinde genellikle bir dolap içinde bulunan ve müşterinin restoran-bar
gibi yerlere gitmesine gerek kalmadan içecek ihtiyacını gidermek amacıyla odalara konan
küçük soğutucu dolaplardır. Oda görevlisi mini barın düzgün çalışıp çalışmadığını, elektrik
bağlantısını ve kablosunu kontrol ede
r.

Müzik Yayın Sistemleri

Bu sistemler günümüz otellerinde pek kullanılmamaktadır. Bunun yerine müzik
dinlemek için uydu kanallı T.V. ‘ler kullanılmaktadır. Kullanılan otellerde oda görevlisi
sistemi açarak herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder.


Dolap İçi Kasa (Safe Box)
Müşterilerin değerli eşyalarını güvenle korumak için odaya konan şifreli çelik kasaları
da oda görevlisi kontrol ederek bir sorun olup olmadığını kontrol eder.


4.3. Priz, Lamba Anahtarı, Lamba ve Apliklerin Kontrolü


Oda görevlisi yaptığı kontrollerde muhakkak surette priz, lamba anahtarları ve
lambaları kontrol etmelidir. Çünkü bu araç ve tesisatlar müşterilerin günlük mutlaka
kullandıkları şeylerdendir. Oda görevlisi bir kontrol kalemiyle prizleri, lambaları açıp
kapatarak lamba ve anahtarları kontrol eder
.

4.4. Mobilyaların Kontrolü

Oda görevlisi odada bulunan tüm mobilyaları kontrol ederek bir sorun olup olmadığını
tespit eder. Eğer bir problem varsa derhal Teknik Servise bildirir.4.5. Armatürlerin Kontrolü

Oda görevlisi bütün armatürleri teker teker açıp kapatarak bozuk olup olmadıklarını,
su akıtıp akıtmadıklarını kontrol eder

4.6. Klozet Sifonu ve Giderinin Kontrolü

Oda görevlisi klozeti çekerek doğru çalışıp çalışmadığını ve giderinde bir problem
olup olmadığını kontrol eder.


4.7. Küvet ve Lavabo Giderleri Kontrolü

Oda görevlisi armatürleri açtıktan sonra biraz akmalarına izin vererek küvet ve lavabo
giderlerinin kontrolünü yapıp armatürleri kapatır.


4.8. Mefruşat Grubunun Kontrolü

Oda görevlisi odadaki perde, koltuk örtüleri gibi tüm mefruşatı kontrol ederek
problem varsa giderir.


4.9. Arızalı Eşyaları İlgililere Bildirmek ve Sonucunu Kontrol
Etmek


Konuk tarafından doldurulmuş form, Housekeeping görevlileri tarafından görüldüğü
anda hemen Teknik Servise bildirilir. Teknik Servis bu arızaya öncelik tanımalı ve en kısa
sürede gidermelidir. Kat görevlisi arızayı, aynı zamanda şefine bildirmeli ve takip etmelidir.
Mesai saatinde arıza giderilmezse, bir sonraki vardiyaya devredilmelidir. Arıza
giderildiğinde ise, Housekeeping görevlileri, arıza yerini kontrol edip, etrafın düzenini
sağlamalıdır.

Personel için hazırlanan form en az iki nüsha olmalıdır. Üzerinde sıra numarası
bulunur ve şefler sorumlu oldukları alanları kontrol ederken rastladıkları her arıza için ayrı
form düzenler. Düzenlenen formun bir nüshası, Housekeeping Yöneticisin de toplanır. Diğer
nüsha ise Teknik Servise gönderilir. Teknik Servis arızaları giderdikten sonra veya arızayı
gideremiyorsa nedenini arıza formuna yazarak Housekeeping’ e geri verir. Şefler, Teknik
Servisten gelen formları, ellerindeki nüshalarla karşılaştırıp, giderilen arızaları bizzat
kendileri kontrol ederler. Giderilen arıza formları eşlenerek belirli bir süre için saklanır.
Giderilmeyen arıza formları Teknik Servis tarafından sebebi yazıldığı için tekrar bildirimde
bulunulmaz. Ancak arızalı odalar kesinlikle konuk kullanımına sunulmamalıdır
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 19:56 #24
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Balkon Temizligi

6. BALKON TEMİZLİĞİ

6.1. Balkon Tanımı, Önemi

“Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili
bölümü” diye tanımlanıyor TDK sözlüğünde. Türk halkına göre balkon bir evin en önemli ve
vazgeçilmez bölümlerindendir. Önemi fonksiyonel olarak çok işe yaramasından
kaynaklanıyor. Çünkü balkon gerektiğinde ihtiyaç dışı malzemelerin konulduğu iyi bir depo,
hem çamaşırların kurutulması için en gerekli yer, hem de özellikle sıcak yaz akşamları
zaman geçirilen, hava alınan serin yerlerden biridir. İnsanların evde sıkılınca kendilerini
attıkları ilk yerdir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı balkon evin önemli
bölümlerindendir.


6.2. Balkon Korkuluk Çeşitleri ve Temizleme Yöntemleri
6.2.1. Balkon Korkuluk Çeşitleri


Ahşap Korkuluk
Balkon korkulukları çeşitli materyallerden
yapılabilir. Bunlardan bir tanesi de ahşap
malzemedir. Ahşap
korkuluklar ılık suda ıslatılıp iyice sıkılan bir bezle
tozu alınır. Eğer çok kirli ise özel cilalı ahşap yüzey
temizleyici malzemelerle silinerek temizlenir.


Ferforje Korkulu
k

Kapılara, pencerelere, balkon korkuluklarına
veya evlerin iç bölümlerine süsleme amacıyla yapılan
dövme demirlere ferforje denir. Ferforje korkuluklar
hafif nemli bezle silinir ve daha sonra kuru bezle
kurulanır. Belirli aralıklarla piyasada bulunan özel
ilaçlarla parlatılabilir.


Boyalı Demir Korkuluk

Demirden yapılan balkon korkulukları çeşitli
renklerle yağlı boyayla boyanabilir. Boyalı demir
korkuluklar hafif nemli bir bezle silinir ve daha
sonra kuru bezle kurulanır. Yoğun kir olduğunda
kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Çünkü bu ilaçlar boyayı
söker. Bunun yerine ılık deterjanlı suyla temizlenip
daha sonra kuru bezle kurulanır.


Pirinç Korkuluk


Günlük temizliğinde nemli bez kullanılır.
Parlatmak için özel parlatıcı kimyasallar kullanılır.


Krom Nikel Korkuluk

Hafif nemli bezle silinir ve daha sonra kuru bezle
kurulanır. Belirli aralıklarla piyasada bulunan özel
ilaçlarla parlatılabilir.

6.3. Balkon Çiçekleri ve Saksıların Temizlenmesi

İç mekân süs bitkilerinin yaprakları üzerinde zamanla toz ve lekeler oluştuğu görülür.
Bu tozların yaprak gözeneklerini tıkadığı ve bu yüzden solunuma uygun olmayan etkilerini
ortadan kaldırmak, ayrıca yaprakların güzel görünmesini sağlamak için ıslak bezle silinir. Bu
işlem bitkilerin zarar görmemesi için çok sık tekrarlanmaz. Çiçek saksıları ve alt tabakları
silinerek veya yıkanarak temizliği yapılmalıdır. Çiçeklerin kendi özel bakımları otelin çiçek
ve bahçe bakımından sorumlu olan görevliler tarafından yapılır.


6.4. Masa ve Sandalye Temizleme Yöntemleri


Balkonlarda konukların oturma amacıyla düzenlenmiş değişik malzemelerden
yapılmış masa ve sandalyeler oda görevlileri tarafından temizlenir. Temizlik sırasında masa
ve sandalyenin yüzey özelliği dikkate alınmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi Yüzey Temizliği
modülünde verilmiştir.


6.5. Çamaşır Askısının Temizlenmesi


Çamaşır askılarının plastik ya da metal malzemeden yapılmış çeşitleri vardır.
Temizliği nemli bezle silinerek yapılır. Ancak metal askılar zamanla pas oluşturabilir bu da
konuk çamaşırlarına zarar verebilir. Oda görevlilerinin bu konuda dikkatli olmaları gerekir.
Bazı işletmelerde çekilip asılan iplerde kullanılmaktadır.

6.6. Balkon Aydınlatmalarının Temizlenmesi

Balkon aydınlatmaları önce hafif nemli bir bezle silinir, daha sonra ise kuru bir bezle
kurulanarak temizliği tamamlanır.

6.7. Balkon Kapısı Temizliği

Otelin özelliğine ve dekorasyonuna göre farklı malzemelerden balkon kapıları yapılır.
Örneğin; ahşap, PVC, alüminyum balkon kapıları vb. oda görevlisi kapıların yüzey
özelliğine uygun temizlik yöntemini uygulamalıdır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için
Yüzey Temizleme modülüne bakınız.


6.8. Balkon Zeminin Temizlenmesi

Özellikle yaz sezonunda çalışan otellerde konuklar balkonu daha fazla
kullanmaktadırlar. Bu nedenle oda görevlisi her gün balkon zemin temizliğini yapmalıdır.
Balkonların zemin çeşitleri tesise göre farklılıklar gösterir. Zemin özelliğine göre uygun
temizleme yöntemi kullanılmalıdır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Zemin Temizliği
modülünde verilmiştir.

6.9. Temizlik Sırasında Gerekli Güvenlik Önlemlerini Alma

Personel cam, kesici ve yaralayıcı olabilecek yüzeyleri temizlerken eldiven takarak
sağlığını tehlikelerden korumalıdır.
Çalışmaları sırasında ergonomi kurallarına uyarak meslek hastalıklarından
korunmalıdır.
Temizlik araçlarını standartlara uygun kullanarak iş kazalarının önüne geçilmelidir.
Yüksek yerlerde balkon temizliği yapılırken dikkatli olunmalıdır.
Balkon temizliği esnasında aşağıya bir şey düşürmemeye dikkat edilmelidir.
Zemin temizliği yaparken kaymayı önleyen ayakkabılar kullanılmalıdır

6.10. Ergonomi Kurallarına Uygun Çalışma

Ergonomi:
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde
çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi.(TDK sözlüğü)
Eşyaların yanlış kaldırılması, taşınması ve depolanması bel incinmelerine, bacak
ezilmelerine, sırt zedelenmelerine, iç organlarının sarkmasına, el, kol, ayak ezilmelerine,
kanamaya ve kesilmelere neden olmaktadır. Bu tür kazalardan korunmak için yük
kaldırırken, taşırken ve depolarken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Taşınacak eşya ağır ise kaldırılmamalı, yük taşıma arabası veya bir ekip ile
taşınmalıdır. Erkekler 23 kg bayanlar 15 kg fazla yük kaldırmamalıdır.
Yeri değiştirilecek eşyalar itilmemeli, kaldırılarak taşınmalıdır.
Yüksek yerlere uzanılacağı zaman merdiven veya tabure kullanılmalıdır.
Eşya elle taşınacaksa, taşınacak eşyanın önünde dizler bükülerek eğilmeli ve eşya
avuç içi ile sıkıca kavranmalıdır.
Eşya ağırlığı iki tarafa eşit olarak dağıtılarak ve bacaklardan kuvvet alınarak
kaldırılmalıdır. Eğer eşya belden kuvvet alınarak kaldırılırsa sırt ve bel rahatsızlıklarına
neden olabilir.
Çalışırken uygun ayakkabılar giyilmelidir.
Taşınan eşya, görüşü engellememeli, yürürken adım atılan yer görülmelidir. Eğer iki
kişi taşıyacaksa bir kişi önde ve yüzü gidilen tarafa dönük olmalıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 19:58 #25
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Ozel Durumu Olan Konuklar

3. ÖZEL DURUMU OLAN KONUKLAR

3.1. Tanımı


Housekeeping departmanında özel durumu olan konuk denildiğinde akla öncelikle
bedensel veya zihinsel engeli bulunan ya da hasta veya yaşlı konukların gelmesi gerekir.
Otelcilikte ise bunların yanı sıra VİP konuklara, Repeat Guest (tesiste sık konaklayan
)konuklar da özel durumu bulunan konuklar denilmektedir.


3.2. Özel Durumu Olan Konuk Çeşitleri

3.2.1. V.I.P (Üst düzey yöneticiler, sanatçılar, devlet protokolü)


V.I.P (very important person) çok önemli anlamına gelen bu terim; devlet büyükleri,
sanatçılar, üst düzey yöneticiler için ve ayrıca otel politikasınca belirlenmiş şahıslar için
uygulanan bir prosedürdür. Konuğun önem derecesine göre, kalacağı odadan kimlerin
karşılayacağına kadar birçok ayrıcalık tanınmıştır

3.2.2. Engelli Konuklar (Handicapped Guests)

Engelli konukların bakımı, sağlığı ve rahat ettirilmesi tamamen otelin
sorumluluğundadır. Konuğumuzun engeli ve engelin çeşidine göre özel olarak hazırlanmış
engelli odaları (Handicapped Rooms) tercih edilmesi gerekir. Günümüzde çoğu otelde
engelli konukların daha rahat edebilmeleri için hazırlanmış odalar bulunmaktadır. Bu
odalardaki bazı değişiklikler ile eşikler kaldırılmış; lavabo, tuvalet ve banyo özel olarak inşa
edilmiştir. Ayrıca bazı odalarda ortopedik özel hasta yatakları da mevcuttur.


3.2.3. Tesiste Sık Konaklayan Konuklar (Repeat Guests)


Otelimize sık gelen konukların işletme açısından ayrı bir önemi vardır. Bu konuklar
otelde genellikle aynı odada kalırlar ve varsa özel isteklerinin söylenmeden hazırlanmasını
beklerler. Bu konuk tipine hizmet etmek aslında daha kolaydır. Genellikle personeli tanırlar
ve iyi ilişkiler içerisindedir. Bu yüzden onları memnun etmek çok daha kolaydır. Ancak şu
bilinmelidir ki konuklar sizinle ne kadar samimi olursa olsun sonuç olarak konuktur ve
gerekli saygı ve hizmeti beklemektedir. Tesiste sık konaklayan konuklar için şahsa özel bazı
eşyalar kullanılabilir. Örneğin adının yazılı olduğu bir bornoz, bu konuğu oldukça memnun
edecektir. Bu ve benzeri bilgilerinin sistemli bir şekilde tutulabilmesi için önbüroda repeat
guest kayıtları tutulmakta ve tüm departmanlarla paylaşılmaktadır.


3.2.4. Hasta Konuklar

Konuklarımızın bazıları sürekli tedavi, ilgi gerektiren durumda olabilir. Bunun yanı
sıra bazı konuklarımız da konaklama esnasında rahatsızlanabilir. Bu gibi durumlarda
konuklara özenli ve titiz bir bakım göstermek gerekir. Konuğun durumuna göre otele giriş ve
çıkışlarında odalarına veya kapıya kadar eşlik edilmeli ve gerekirse yardım edilmelidir.
Hasta konukların daha hassas olduğu unutulmayarak onlara daha anlayışlı davranılmalıdır.
Odalar mümkün olduğunca kolay ulaşabileceği ve genel ihtiyaç alanlarına yakın yerlerden
verilmelidir. Bazı işletmelerce bakım hizmeti de otel politikası dahilinde verilebilir
.

3.2.5. Konaklama Sırasında Oluşan Özel Durumlar


Konuk, otelde kaldığı süre içerisinde yaşayacağı olumsuzluklar biryana hiç
istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilir. Örneğin bulaşıcı bir hastalık ya da salgın şüphesi
ile karantinaya alınan katlar odalar hatta tüm tesis olabilir. Bu gibi durumlarda öncelikle
konuk rahatlatılmaya çalışılmalı ve gereken tüm işlemler yapılmalıdır. Yetkililere yardımcı
olmak bununla birlikte otel menfaatlerini koruyup gözetmek gerekmektedir


3.3. Özel Durumu Olan Konuklara Yapılan İşlemler

3.3.1. Yatak Düzeni

Özel durumu olan konuk VİP ise genelde odanın yatak düzeninde belirgin
değişiklikler yapılır. Özel yatak örtüleri saten veya işlemeli çarşaflar, gösterişli ve büyük
yatak başlıkları en belirgin değişiklikler olarak konuklara sunulmalıdır. Gösterişli
hazırlanmış bir yatak konuk memnuniyetini üst düzeye çıkaracaktır


3.3.2. Çiçek

Konuğun özellik derecesine göre odaya çiçek göndermek hoş bir jesttir. Gönderilen
çiçek genellikle check-in”den önce odaya yerleştirilir. İçerisine özel günlerini veya
otelimizde bulunduğundan duyulan hoşnutluğu belirtecek bir kart ve çiçeği kimin gönderdiği
ile ilgili bir kartvizit bırakılır. Burada dikkat edilecek nokta, çiçeğin kesinlikle canlı
çiçeklerden seçilmiş olmasıdır.


3.3.3. İçki Servisi


VİP, Repeat Guests ve benzeri konuklarımızın check-in işleminden önce işletmenin
belirlediği prosedürler gereği konuk odalarına içecek ikramları yapılmaktadır. Genellikle
standart düzeydeki vip odalarımızın mini barlarına hafif alkollü ve alkolsüz içeceklerin
konulması şeklindedir. Ancak konuğun önem derecesine göre şatafatlı şampanya v.b. lüks
içecekler de ikram edilmektedir.


3.3.4. Meyve Servisi


VİP, Repeat Guests ve benzeri konuklarımızın check-in işleminden önce işletmenin
belirlediği prosedürler gereği konuk odalarına meyve ikramları da yapılmaktadır. Otele gelen
konuk odalarına ikram olarak meyve gönderilmek isteniyorsa kesinlikle dilimlenmiş veya
soyulmuş şekilde gönderilmemelidir. Standart vip ve benzeri odalar için otellerin büyük
çoğunluğunda özel meyve sepetleri kullanılmakta ve mevsim meyveleri tercih edilmektedir.
Çok önemli konuklar için daha çok mevsimi olmayan, tropical ve ender bulunan meyveler
tercih edilmelidir


3.3.5. Ekstra Oda Hizmetleri


Konuk, otel politikasına uygun olarak odasına ekstra hizmetler isteyebilir. Böylesi
durumda genellikle konuğa yardımcı olunur. Örneğin çalışma yapacak bir işadamı için
gereken ofis malzemeleri ve gerekli çalışma ortamı konuğun rahat edebileceği şekilde tekrar
hazırlanmalıdır.


3.3.6. Diğer Özel Durumlarda Konuk Odalarına Yapılan İşlemler


Zaman zaman işletmelerde konaklayan misafirlerimizde önceden planlanmayan
problemler olabilmektedir. Örneğin bulaşıcı hastalık taşıyan konuklarımızın bulunması,
konaklama esnasında buna benzer durumların meydana gelmesi (lejyoner hastalığı, Sarılık
gibi).
Bulaşıcı hastalık ile ilgili yetkililere danışılmalı gerekirse karantina tedbirleri
alınmalıdır. Odadaki konuğun yemeklerde kullandığı tabak, takım ve bardaklar vb. ayrılmalı,
hastalığın diğer odalara ve konuklara bulaşması önlenmelidir. Konuk, odadan ayrıldıktan
sonra ise kullandığı tüm malzemeler için gerekli önlemler alınmalıdır.

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 19:59 #26
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Kayıp Ve Bulunmus Esyalar

2. KAYIP VE BULUNMUŞ EŞYALAR

2.1. Tanımı


Kayıp eşyalar genellikle konuk tarafından unutulmuş ya da kaybedilmiş, genellikle
şahsi eşyalardan oluşmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğunu valizler, saatler, kişisel
giysiler oluşturmaktadır. Ayrıca nadiren resepsiyonda unutulmuş kimlik, cüzdan ve kartlara
da rastlanmaktadır.
Kayıp ve bulunmuş eşyayı üstlenmemiz, konuğa sunduğumuz hizmetlerden biri olarak
düşünülmelidir. Önemli bir eşyasını kaybeden konuk, bunu bulan personele karşı bir
minnettarlık hissedebilir. Ayrıca kaybolan eşyadan otel de sorumlu tutulabileceğinden kayıp
eşyalar için uygulanan prosedürün son derece hassas bir şekilde takibi gerekmektedir.


2.2. Kayıp Eşyalarla İlgili Yapılan İşlemler


Konuk tarafından herhangi bir eşyanın kaybolduğu bilgisi alınır alınmaz kayıpbulunmuş
eşya formu doldurulur.
Konuk sakinleştirilir.
Kaybedilen eşya ve benzerlerinin cinsi, özellikleri ve nerede kaybedilmiş
olabileceği ile ilgili bilgi alınır.
Gerekirse konukla birlikte kaybedilen eşyanın kontrolü son kez yapılır.
Bulunmamışsa kayıp-bulunmuş eşya formu doldurulur.
Kayıp eşya ile ilgili olarak konuğa sürekli olarak bilgi akışı sağlanır.

2.3. Bulunmuş Eşyalarla İlgili Yapılan İşlemler

Kayıp ve bulunmuş eşyalar housekeeping departmanının sorumluluğu altındadır.
Bulunan eşyalar derhal kayıp-eşya formu doldurularak housekeeping departmanına teslim
edilir. Housekeeping tarafından kayıp eşya defterine işlenir. Bu eşyalar tesisin belirlediği
esaslara göre genellikle 90 gün muhafaza edilir. Bu süre, eşyanın dayanıklılığına ve yasal
zorunluluklara göre değişebilir.
Seyahat çeki, kredi kartı, kamera, mücevher gibi kıymetli eşyalar kasa ve benzeri
güvenli alanlarda muhafaza edilir.
Bulunan eşyaya bir numara verilir. Bu numara bulunan eşyanın bulunduğu ay ve günü
de ifade eder.
Örneğin: 3 Temmuzda bulunduysa 7131, aynı gün başka bir eşya daha bulunursa
buna da 7132 numara verilir. Bu metot ile bulunmuş eşyanın depolanması konuk sorularının
cevaplandırılmasını kolaylaştırır.
Kayıp ve bulunmuş eşya formunda ve kayıtlarında eşyanın nerede ve ne zaman
bulunduğu, eşyayı bulan kişinin ismi, adresi ve telefon numarası, eşya konuğa gönderilmiş
ise nasıl gönderildiği, kim tarafından, kime ne zaman teslim edildiği, eşyanın tarihi ve cinsi
belirlenmiş ise konuğun adı soyadı, adresi, telefon numarası teslim alanın adı, adresi, yetki
belgesi ya da imzası forma iliştirilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 20:01 #27
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Konuk Giriş Oncesi Hazırlıklari

1. KONUK GİRİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLARI

Konaklama tesisine gelen konuklar en kısa sürede resepsiyon bölümündeki işlemlerini
tamamlamak isterler. Konukların işlemlerini hızlı ve pratik olarak yapabilmek için de
konukla ilgili işlemlerin önceden kısmen tamamlanmış olması gerekir ki konuğun resepsiyon
deskinde kalış süresi azalmış olsun. Bunun için de ön hazırlık yapılması gerekir. Ön hazırlık
süreci ne kadar etkin yapılırsa gelen konuk da o derecede memnun kalacaktır. Konuk
memnuniyeti konaklama tesislerinin ana hedefi olduğuna göre amaca ulaşılmış olur.


1.1. Gelecek Konuklar Listesi (Arrival List) Hazırlama

Konukların konaklama tesisindeki ilk ön hazırlık işlemlerden biri gelecek konukların
listesinin (Arrival List) hazırlanması işlemidir. Bu işlemin doğru ve eksiksiz yapılabilmesi
için konuklardan elde edilecek bilgilere gereksinim vardır. İhtiyaç duyulan bu bilgiler için
konuklara ulaşmak, zaman ve maliyet gerektirdiğinden bunun yerine konukların rezervasyon
sırasında verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanan rezervasyon formları kullanılır
Konukla ilgili yapılacak ön hazırlık işlemlerinde rezervasyon formları kullanılacağından bu
formların dikkatlice ve özenle doldurulmuş ve hazırlanmış olması temel şarttır. Çünkü bu
aşamada yapılacak bir hata kendisinden sonra yapılacak tüm aşamaları da olumsuz
etkileyecektir. Bunun için konaklama tesislerinin bu bölümünde çalışacak kişilerin dikkatli,
titiz çalışan ve konusunda yeterli bilgi donanımına erişmiş olmaları gerekir. Ön hazırlık
işlemlerinin temel dayanak noktası önceden konuğun bilgileri doğrultusunda hazırlanan
rezervasyon formu olduğu unutulmamalıdır.

Rezervasyon formu konuk ile konaklama işletmesi arasında ilk yazılı belge
olduğundan büyük önem taşır. Ön hazırlıkta kullanılacak tüm bilgilere rezervasyon
belgesindeki bilgilerden ulaşılır.
[IMG]http://img89.**************/img89/5972/s1jc1.th.jpg[/IMG]

Kayıt altına alınmış rezervasyon formlarından konukların geliş tarihleri belirlenerek,
tarih sırasına göre gelecek konuk listesi (arrivals list) hazırlanır. Bu liste, belli bir tarihte
gelmesi beklenen konuklar hakkında temel bilgileri gösterir. Bazı konaklama işletmeleri bu
listeyi konukların adına veya soyadına göre, tek bir seyahat acentesinın konukları, belli bir
oda tipine göre veya belli bir fiyat düzeyine göre düzenler. Bazı konaklama işletmeleri ise bu
listeyi, geliş tarihi aynı olan konukların konaklama yapacağı odaların fiyatına göre gelecek
konuk listesini düzenleyebilirler. Bunun yanında konuk sicil kartları kontrol edilerek daha
önce konaklama tesisinde kalanlar varsa gelecek konuk listesine bu konuklar için özel not
düşülür ki konuğun memnuniyeti için nelerin yapılması gerektiğine daha rahat karar
verilebilsin. Burada önemli olan gelecek konukların check-in tarihi ve doğru bilgilerin
kullanılarak gelecek konuk listesinin hazırlanmasıdır. Bu işlem her gün için tekrarlanır.
Gelecek konuk listesi manuel olarak hazırlanabileceği gibi bilgisayar otomasyon sistemi
kullanan konaklama işletmeleri bu işlemi bir komut yardımıyla da yapabilir

[IMG]http://img89.**************/img89/1889/s1wa9.th.jpg[/IMG]
Gelecek konuk listesi ister manuel olarak düzenlensin isterse de bilgisayar ortamında
düzenlensin bu formda aşağıda yer alan bilgiler bulunmalıdır. Buna göre;
Konuğun adı ve soyadı
Konuğun oda numarası
Oda’da konaklayacak kişi sayısı
Oda tipi
Yatak tipi
Oda ücreti
Ödeme şekli
Folio no
Acente ismi, firma ismi veya rezervasyonun kim tarafından yapıldığı
Check-in (konuğun giriş yaptığı tarih) tarihi
Check-out (konuğun çıkış yapacağı tarih) tarihi
Pansiyon durumu
Konaklama süresi
Konuğun milliyeti

Gelecek konuk listelerinde yer alan bilgiler genel olarak yukarıda yer alan unsurlardan
olsa da her konaklama işletmesi kendi tercihleri doğrultusunda burada kullanılan bilgileri
genişletebileceği gibi daraltabileceği de unutulmamalıdır. Resepsiyon görevlileri gelecek
konuk listesini düzenledikten sonra bu formlar konuyla ilgili olan departmanlara gönderilir.
Böylece departmanlar, konaklama tesisinin o günkü iş yoğunlu hakkında bilgi sahibi olur.
Gelecek konuk listesi ilgili departmanlara ulaştıktan sonra her departman kendi üzerine
düşen yükümlülükleri yerine getirebilmek için çalışmalarına başlarlar.


1.2. Münferit Konukların Oda Blokajı

Konaklama tesisine konuklar giriş yapmadan önce oda blokajının yapılması
gerekmektedir. Oda blokajı, konuğun istek ve tercihine uyan odaların konuk adına ayrılması
işlemidir. Oda blokajı yapılan bu odalar konuk tesise gelmeden konuğun istek ve tercihleri
doğrultusunda kullanıma hazır hale getirilir. Örneğin konaklama yapacak konuğun oda
seçimindeki tercihi asansöre yakın olan oda ise resepsiyon görevlileri konuğun bu isteğine
uyan bir odayı bloke edeceklerdir. Aslında ilk bakışta basit ve kolay bir işlem gibi görünse
de bazen bu işlemi yapmak resepsiyon görevlisinin saatlerini alabilir. Çünkü burada sadece
bir konuğun tercihi söz konusu değil gelen tüm konukların tercihlerinin karşılanması söz
konusudur. Bazen resepsiyonistler ne kadar ince ve ayrıntılı düşünürse düşünsün konuğun
isteklerini karşılamakta yetersiz kalabilir. Resepsiyonistlerin bu tür olasılıklar için farklı
planlamaları göz önünde bulundurmalarında yarar vardır. Bir duruma ne kadar hazırlıklı
iseniz o durum karşısında o derece hızlı ve doğru karar alabilirsiniz. Bu da kişinin mesleki
yeterliliğiyle yakından ilgilidir.

Rezervasyon sırasında konuk hangi oda tipinde oda istediğini ve özelliklerini
belirttiyse, konuk için blokajı yapılacak oda kendisine vaadedilendir. Konuk, konaklama
tesisine gelirken önceden belirttiği oda tipinde konaklama yaptığında memnun olacaktır.
Bunun dışındaki olasılıklar konuk için tam bir hayal kırıklığı yaratacağı hiçbir zaman
unutulmamalıdır. Resepsiyon görevlilerinin bu tür olumsuz durumları önceden görerek
engellemeleri gerekir ki geri dönüşümü çok daha zor olan hatalarla karşılaşılmasın.
Konuk giriş öncesi hazırlıklarından en önemlisi konuğun konaklama tesisine
gelmeden konuk tercihleri doğrultusunda oda blokajının yapılması ve konuğun check-in
işlemi için beklenmesidir. Konukla karşılaşmadan resepsiyon bölümünün hatasız ve verimli
çalışıp çalışmadığı anlaşılmaz. Konuk resepsiyon deskine gelip sorunsuz biçimde odasına
gittiyse yapılan ön hazırlık eksiksiz ve yerinde demektir. Eğer bir sorun varsa ön hazırlık
süreci kısmen de olsa heba olur ki bu hiçbir işletme için istenilen bir durum değildir. Bu gibi
nedenlerle resepsiyon görevlilerinin çok dikkatli ve titiz çalışması gerekir.

Konukların oda blokajı manuel olarak yapılabildiği gibi bilgisayar otomasyon sistemi
yardımıyla da yapılabilir (Resim: 3). Oda blokajının manuel olarak yapılması için rack
sistemi denilen bir sisteme ihtiyaç duyulur ki günümüzde bu sistemi kullanan işletme sayısı
yok denilecek kadar azdır. Bu sistemin yerini günümüzde bilgisayar otomasyon sistemleri
almıştır. Bilgisayar sisteminde oda blokajı rezervasyon esnasında başlar. Rezervasyon
yaptıran kişinin istemiş olduğu özellikler kayıt edilip, gerekli işlemler resepsiyonist
tarafından gerçekleştirilirken, bilgisayar sisteminde konuğun isteğine uygun odalar ekranda
görünmekte ve anında blokaj işlemi yapılabilmektedir. Böylece işlem hem çok hızlı hem de
en az hata riskiyle yapılabilmektedir. Resepsiyonist bir yandan rezervasyon alırken diğer
yandan konuğun ön hazırlık işlemlerine başlamış olmaktadır. Rack sisteminde aynı işlem
resepsiyonistin saatlerini alırken, bilgisayarda bu süre saniyelerle sınırlıdır.
[IMG]http://img81.**************/img81/3755/s1qp7.th.jpg[/IMG]
Oda blokajının konuk memnuniyetini sağlamada iki yönü vardır. Bunlardan birincisi,
konuğun odası önceden bilindiği ve hazırlığı buna göre yapıldığından konuğun check-in
sırasında resepsiyon deskinde fazla zaman harcamasına gerek kalmayacaktır. İkinci olarak,
konuğun istekleri doğrultusunda oda blokajının yapılması durumunda konuk kendini daha
önemli hissedecektir. Böylece konuk resepsiyon deskinde fazla zaman harcamadan kendi
isteği doğrultusunda blokajı yapılan odasına geçecektir

Oda blokajı yapılırken dikkat edilecek noktalar;
Konuğun istek ve beklentileri çok iyi dinlenmelidir,
Konuğun istek ve beklentilerine göre hareket edilmelidir,
Konuğun istek ve beklentilerini karşılayabilecek sözler verilmelidir,
Konuğa yanıltıcı ve aldatıcı bilgi verilmemelidir,
Konuğa oda hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir,
Konuğun istediği oda tipine göre oda blokajı yapılmalıdır,
Odaya konacak extra ilaveler konuğa sorulmalıdır,
Sürekli konukların konuk sicil kartları (History Card) kontrol edilerek önceki
istekleri göz önünde bulundurularak oda blokajı yapılmalıdır,
Mümkünse tüm işlemler konuğa yazılı olarak teyit ettirilmelidir,
Konuktan bu işlemlerin doğruluğu imza karşılığında teyit ettirilmelidir.

1.3. Grupların Oda Blokajı

Grupların oda blokajı münferit konuklarla benzerlik gösterse de bazı noktalarda
birbirinden ayrılır. Gruplar doğrudan konaklama tesisine rezervasyon yaptırabileceği gibi
seyahat acentesi veya firmalar aracılığıyla da gelebilir. Konaklama tesisine doğrudan
rezervasyon yaptıran grupların tüm ön hazırlık işlemleri önbüro tarafından yapılırken seyahat
acentesi veya firma üzerinden konaklama tesisine gelecek konukların oda tercihlerini içeren
bilgi formlarına ihtiyaç duyulur. Bu formlarda yer alan özellikler dikkate alınarak grupların
oda blokajları yapılır. Grupları oluşturan konukların tüm ön kayıtları seyahat acenteleri veya
firmalar tutarlar. Doğal olarak konuklar hakkında ayrıntılı bilgileri konaklama tesisindeki
önbüro personelinden önce konuk rezervasyonunu alan seyahat acentesi veya firmalar
öğrenirler. Böylelikle önbüronun yaptığı işlemleri seyahat acenteleri veya firmalar üstlenmiş
olurlar. Bu durum seyahat acenteleri ile konaklama işletmelerinin önbüro departmanının
koordineli biçimde çalışmasını gerekli kılar. Hatta konukların oda blokajı işlemlerini
doğrudan seyahat acenteleri veya firmalar yaparak bu işlemlerin tamamını üstlenirler.
Böylece, tüm ön hazırlık işlemleri tek elde toplanarak hızlı ve hatasız çalışma ortamı
yaratılmış olur. Bu gibi durumlarda önbüro, seyahat acentesine veya firmaya ihtiyaç
duyduğu bilgi ve belgeleri sağlayarak işlemlerinin yapılışını kolaylaştırır.
Grup blokajı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta oda blokajı yapılacak
odalar birbirinden belirgin farklılıklar göstermemelidir. Aksi halde aynı ücreti ödeyen grup
üyeleri arasında ayrım yapılmış olur ki bu konuklar için son derece rahatsızlık yaratabilecek
bir konudur. Grubu oluşturan konuklar aynı ücreti ödüyorsa oda blokajı mümkün olduğunca
aynı katta, birbirine yakın ve benzer özellikteki odalardan oluşturulmalıdır. Böylece bir
yandan konukların aynı anda hareket etmesi ve kendi içlerindeki denetimlerini sağlamak
kolaylaşırken, diğer yandan tüm konuklar aynı katta eş değerdeki benzer odalarda kalarak
birbiriyle çatışma ortamı yaratılmamış olur.
Grupların oda blokajı öyle ince bir konudur ki bu işlemi yapacak kişinin bu meslekteki
becerisini ve tecrübesini gösterir. Çünkü aynı anda birbirinden değişik kişisel özelliklere
sahip ve genel olarak beklentileri farklı olan konukların memnun edilmesi zordur. Konukları
memnun eden oda blokajı tüm zorlu ve titiz çalışmaların ödülüdür.

[IMG]http://img216.**************/img216/2764/s1ua4.th.jpg[/IMG]

Grupların oda blokajında dikkat edilecek unsurlar;

Grubu oluşturan konukların sayısı bilinmelidir.
Grubu oluşturan konukların medeni durumları bilinmelidir.
Grubu oluşturan konukların özel durumları (özürlü, engelli, balayı çifti vb.)
bilinmelidir.
Grubu oluşturan konukların her birinin genel olarak özellikleri (ilgi alanları, uyruğu
vb.) bilinmelidir.
Grubun check-in ve check-out tarihleri bilinmelidir.
Grubu oluşturan konukların pansiyon durumları bilinmelidir.
Grubun konaklama süresi bilinmelidir.
Grupların oda blokajının doğru olarak yapılabilmesi için konukların isim listesinin
bilinmesi gerekir.
Grubu oluşturan konukların özel taleplerinin (manzaralı oda, sigara içilmeyen oda
vb.) olup olmadığı bilinmelidir.
Grubu oluşturan konuklar aynı ücreti veriyorsa aynı tip odaların blokajı
yapılmalıdır.
Grubu oluşturan konukların sayısına göre oda blokajı yapılmalıdır.
Grupların oda blokajı yapıldıktan sonra ilgili departmanlara konuklar check-in
yapmadan en az beş gün önce memorandum gönderilmelidir
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-08, 20:03 #28
Tugay Tugay çevrimdışı
Varsayılan Kredi Kartı İle Odemeler

1. KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER

1.1. Kredi Kartı Tanımı ve Çeşitleri

Kredi kartı, para yerine geçen bir ödeme aracı çeşididir. Boyutları genellikle 85 mm x
55 mm'dir ve plastikten yapılmıştır. Visa, Amerikan Express, Diners Club gibi çeşitli
kuruluşlar tarafından verilirler.
Kredi Kartının Ön Yüzünde Aşağıdaki Bilgiler Bulunur:


1.1.1. Kartı Veren Aracı Banka

Bankalar kredi kartı firmaları ile yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda temsilcisi olduğu
firmanın kredi kartını müşterilerine verebilirler.

1.1.2. Kredi Kartını Veren Firma

Kartın hangi firmaya ait olduğunu belli eden isim ve amblemdir. Değişik kredi
kartlarında isim ve amblemlerin yerleri farklı olabilir.

1.1.3. Renkli Filigran

Bazı kredi kartlarında, sahteciliği önleyebilmek için çeşitli açılardan bakıldığında
değişik renkler görülen filigran bulunur.


1.1.4. Kredi Kartı Numarası

Kredi kartlarında 16 rakamdan oluşan numaralar bulunur. Bu numaralar, kredi kart
numarasıdır. Bütün işlemlerde bu numaralar kullanılır. Kartın arka yüzünde ayrıca 3 haneli
güvenlik numarası (cv number) bulunur.
Kredi kartlarıyla banka hesap kartı birbine karıştırılmamalıdır. Aralarındaki görülebilir
fiziksel tek fark Master Card için MC kabartması, Visa için ise V kabartması bulunmasıdır.


1.1.5. Kart Hamilinin Adı Soyadı


Kart üzerinde kart sahibinin adı ve soyadı yazılıdır.

1.1.6. Geçerlilik Süresi


Kartın geçerli olduğu en son ay ve yıl bu bölümde yer alır. Belirtilen ayın en son günü
geçerlilik süresine dahildir.


1.1.7. Kredi Kartı Türü


Bu bölümde kredi kartının, normal kredi kartı mı yoksa limiti yüksek özel kart (Gold,
Platin, Premium) olduğu belirtilir.

Kredi Kartının Arka Yüzünde Bulunan Bilgiler Şunlardır:


1.1.8. Manyetik Şerit


Kredi kartı elektronik satış terminallerinde (Provizyon Makinesi) kullanıldığında
manyetik şeritte bulunan bilgiler makine tarafından okunur. Yenilenen bazı kartlarda kişisel
bilgi yüklemek amacıyla chip de bulunur

1.1.9. Kart Hamili İmzası

Kredi kartı hamili, kartı aldığında bu bölümü imzalamış olmalıdır. İmza kontrolü
kartın arka yüzünde bulunan imza ile satış belgesindeki imzanın karşılaştırılması ile yapılır.
Sahteciliği önlemek için bu bölümün bantla kapatılıp üzerinin tekrar imzalanıp
imzalanmadığı ve kalın uçlu kalemle imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilmelidir. Çalıntı
kartların kart hamili imzası bölümüne eski imzayı kapatacak şekilde bant yapıştırılıp tekrar
imzalanmakta veya kalın uçlu kalem kullanılarak orijinal imza kapatılabilmektedir.
Bazı kredi kartlarında güvenliği artırmak amacıyla hazırlama esnasında kart hamilinin
imzası ve fotoğrafı da konulur.
Kredi kartı sisteminde üç taraf vardır.
Kartı piyasaya çıkaran kuruluş (Bir banka veya seyahat şirketi olabilir).
Kart sahibi üye kişi (Kartı çıkaran kuruluşun istediği şartları yerine getirerek
sözleşme yapan, kartın geçtiği yerlerde alış-veriş yapmak isteyen kişi).
Kredi kartı ödemelerini kabul eden üye işyerleri (Konaklama işletmeleri,
restaurantlar, mağazalar, ulaştırma işletmeleri vs.) kredi kartı çıkaran
kuruluşlarla sözleşme yaparak kart karşılığı mal ve hizmetlerini satarlar. Söz
konusu üye işyerleri sözleşme gereği kredi kartlarına dayalı satış dökümlerini ve
ilgili evrakları bankaya gönderir ve vadesinde tahsil eder.


1.1.10. Kredi Kartı Türleri


Standart Kartlar: Ödeme limitleri sınırlı kartlardır.
Limiti Yüksek Özel Kartlar: Ödeme limitleri standart kartlara göre daha yüksek
olan kartlardır. Daha az kişiye verilir ve genelde altın rengindedir.
Hemen hemen her kredi kartı firmasının iki türde de kredi kartları bulunmaktadır.
Bugün dünyada birçok kredi kartı kullanılmaktadır. Fakat içlerinde en yaygın olarak
kullanılan kredi kartları; Dinners Club, Access, Eurocard, Master Card, Visa ve American
Express’dir.


Dinners Club

Merkezi New York’da bulunan Dinners Club tarafından çıkarılmış dünyaca meşhur
bir kredi kartıdır. Amerika’da büyük bankalar tarafından garanti edilmektedir. Türkiye'de
yabancı limiti 500 dolardır.


Access Card

İngiltere’de çıkarılmış bir kredi kartıdır; İngiltere’nin büyük bankaları tarafından
garanti edilmektedir
.

Euro Card

Avrupalılar tarafından çıkarılmış, büyük bankalarca garanti edilen bir karttır. Ayrıca
Uluslararası Otelciler Birliğince de himaye edilmektedir.

Master Card

İnter Bank tarafından piyasaya çıkarılmış olup, başta Amerika ve Japonya olmak
üzere, diğer pek çok ülkede şubeleri bulunmaktadır.


American Express


American Express, kredi kartlarının en büyük kuruluşudur. Hizmetlerin çok hızlı bir
şekilde aktığı American Express’de komisyon yoktur. American Express’de limit 1200
dolardır.


Visa Card

Ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanılan Visa kredi kartı ödemesi yine
uluslararası büyük bankalar tarafından garanti edilmektedir. Türkiye’de yabancı limiti 500
dolardır.
Bu kartların haricinde, hemen hemen tüm ülkelerin kendi koşullarına ve yöntemlerine
göre kredi kartı hizmeti veren bankaları veya ilgili kuruluşları vardır. Türkiye’de bu kartların
yukarıdaki gibi karşılanabilir üst limitleri kredi kartına göre değişmektedir. Dünya’da
sahteciliğin en yaygın olduğu kart “visa” kartıdır. Bu yüzden müşteri imzalarının ve stop
listlerin çok iyi kontrol edilmesi gerekir.


1.2. Kredi Kartı Kullanımında Yapılması Gerekenler

Kimlik Kontrolü


Kredi kartları kişiye özel kartlardır ve başkaları tarafından kullanılması suçtur.
Başkasına ait bir kartın kullanılması işletmenin veya kartı kabul eden kişinin çeşitli
problemlerle karşılaşmalarına neden olur.
Bu nedenle kredi kartı ile ödeme yapacak olan konuktan mutlaka kimlik belgesi
istenmeli ve kredi kartı ile kimlik belgesindeki bilgiler karşılaştırılmalıdır.

İmza Kontrolü

Her hangi bir sahteciliği önlemek için kart sahibinin imzaladığı slip veya satış
belgesindeki imza ile kartın arka yüzündeki imza kontrol edilmelidir. Konaklama
işletmelerinde imza kontrolü, konuğun imzasının bulunduğu konaklama belgesiyle
karşılaştırılarak da yapılır.


Limit Kontrolü

Kredi kartı firmasının verdiği iki türlü limit vardır. Birincisi kredi kartı sahibine
tanınmış olan harcama limiti, diğer bir deyişle kart limiti, ikincisi iş yeri limitidir. İşyeri
limiti, kredi kartı ile o işletmede bir defada yapılabilecek harcama toplamını ifade
etmektedir.
Konuğun kredi kartı limiti ya da işyeri limiti, hesabın tahsili için yeterli değilse durum
konuğa uygun bir dil ile anlatılmalı ve farklı bir ödeme aracı (başka bir kredi kartı, nakit, çek
vb.) talep edilmelidir.


Geçerlilik Süresi

Kredi kartları üzerindeki son kullanma tarihinde belirtilen ayın, en son gününe kadar
geçerlidir. Bu süre geçtiğinde ise kredi kartı geçersizdir. Böyle bir kartla yapılan işlem
sonucu işletmeye ödeme yapılamaz. Bu nedenle son kullanma tarihi kontrol edilmeden kredi
kartı kullanılmamalıdır.


Uyarı Listesi (Stop List) Kontrolü


Her ne kadar son kullanma tarihi kart üzerinde yazılı olsa da bazı kartlar çalınma,
kaybolma veya kişinin üyelikten çıkarılması gibi sebeplerle geçersiz olabilir. Kart çıkaran
kuruluş her ay, geçersiz kıldığı kartları üye işyerlerine gizli bir listeyle bildirir. Bu listeye
“stop list” denir.
Kredi kartının geçerli olup olmadığını anlayabilmek için kredi kartı numarasının uyarı
listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Listede yer alan ilk dört numara temel
alınarak diğer on iki numaraya bakıp geçersiz kartlar bulunur. Eğer listede kart numarası yok
ise, kart geçerli bir karttır.
Günümüzde stop list kontrolü provizyon makinelerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla
güncelliğini yitirmiştir. Ancak bazı özel durumlarda (elektrik kesintisi, telefon hattı
yoğunluğu vb.) stop list kullanılır.

1.3. Provizyon Makinesinden (POS) Provizyon Alma

Provizyon makinesi (Point of Sale Terminal) kredi kartı ile ilgili işlemleri elektronik
olarak yapan makinedir. Pos makineleri kredi kartı merkezlerine telefonla direkt bağlantılı
olarak çalışan bir sistemdir. Bu nedenle de üye işyerleri için oldukça güvenlidir.
Telefon hattı ile merkeze bağlanmış olan pos makinesinde işlemler aşağıdaki sırayla
yapılır.
Kredi kartının manyetik kısmı cihazdan geçirilir.
Harcama tutarı makinenin tuşlarıyla yazılır ve OK ya da ENTER’a basılır.
Provizyon numarası verilmişse (işlem yapılmışsa) pos makinesi fişin (slip)
tamamını basar ve tutarın da yazılı olduğu bir fiş makineden koparılır. Fiş
kendinden kopyalıdır ve iki nüshadır.
İlgili bölüm kart sahibine imzalatılır.
İkinci nüsha fatura ile birlikte kart sahibine verilir.

[IMG]http://img66.**************/img66/6161/s1dz2.th.jpg[/IMG]

Provizyon makinesi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-02-08, 17:15 #29
taha134 taha134 çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

guzellllllllllll
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 15:20 #30
baris.sarak baris.sarak çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

Ya Bana Acİl Ama Coookk Acİlll NİŞasta GarnİtÜrlerİ Lazimm..!!!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-02-08, 15:20 #31
baris.sarak baris.sarak çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

Ya Bana Acİl Ama Coookk Acİlll NİŞasta GarnİtÜrlerİ Lazimm..!!!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-08, 22:25 #32
metalok metalok çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

Arkadaşlar turızm otel ısl. anımasyon faalıyetlerının arttırılması yaygınlastırılması turızme saglayacagı katkıı ve ornek anımasyonlar ile ilgili bir araştırma yapmam gerek!

Yardımınıza ihtiyacım var.
Aslında aşağıdaki bağlantıda var ama üyelik yok nasıl çekebilirim?
http://www.odevsitesi.com/default.as...r&odevno=86985
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-03-08, 22:40 #33
JustHestia JustHestia çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-03-08, 12:40 #34
Iam_miLitaN Iam_miLitaN çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

tsk ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-04-08, 20:52 #35
sadoby sadoby çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

emeğine sağlık kardeş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-04-08, 06:35 #36
eagle_of_bulls90 eagle_of_bulls90 çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

ellerine sağlık tşkler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-05-08, 21:28 #37
kingosman kingosman çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-05-08, 12:40 #38
delux_xxx delux_xxx çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

saol işime çok yarıcak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-08, 22:07 #39
ROSEANDBLOOD ROSEANDBLOOD çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

saol tşkler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-06-08, 16:35 #40
ROSEANDBLOOD ROSEANDBLOOD çevrimdışı
Varsayılan C: Otelcilik veTurizm Konuları Bu Başlıktan

piskopatmısınız bune bole
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:24
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018