Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 09-03-07, 22:13 #1
Patula Patula çevrimdışı
Varsayılan Yorgun Savaşçı Kitap özeti


Kitabın adı : Yorgun Savaşçı
Yazar: Kemal Tahir

Şimdiden teşekkürler.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-03-07, 12:47 #2
Gizem_07 Gizem_07 çevrimdışı
Varsayılan C: Yorgun Savaşçı Kitap özeti


• ESER:

Türü: Roman
Teması: Mütareke devrinin bulanık havası ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk direnme ve örgütlenme hareketleridir.
Eserin Yazılmasındaki Amaç: Kurtuluş Savaşı zamanında Topçu Yzb. –Cehennem – Cemil’in düşmana karşı Türk Halkını örgütlemesini ve düşmanla mücadelesinde yaşanılan olayların bilinmesi ve Türk halkının ne zorluklar içerisinde bugüne geldiğinin bilinmesi gerektiğidir. Eser bu amaca başarıyla ulaşmıştır.

• PLAN:

Eserin giriş bölümünde Cehennem Cemil’in teyze kızı Neriman’ la evlenmesi ve ittihatçı sıfatıyla kaçması yer alır. Anadolu’ ya geçmesi ve Manisa’yı düşmandan korumak için uğraşısı gelişme bölümünü oluşturur. Sonuç bölümünde ise Cemil’in Anadolu içlerine girmesi ve oluşturduğu güven ile örgütlenme yaratması anlatılmaktadır.


• ÖZET:

Yorgun Savaşçı bir bocalama dönemini ele alır; Mondros Mütarekesi peşinden İstanbul’un işgaliyle Anadolu’da başsız, lidersiz Milli Kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmalarına kadar ki zamanı kapsar. 1908 Meşrutiyeti ile Mütareke Devri (1918-1922) arasındaki olaylardan. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının türlü bozgunlarından acılı, yorgun savaşçıların toparlanıp örgütlenmesinin tarihi gözüyle bakabileceğimiz romanının olayları ittihatçılar’ dan “Cehennem Yüzbaşı Cemil” ekseninde toplanır. İşgal altınındaki İstanbul’da Yüzbaşı Cemil’in teyze kızı Neriman’la
aşkına evlenmesine paralel başlayan hareketli olaylar bunalımından kurtulmak isteyen yorgun savaşçıların Anadolu’ ya geçmeleriyle gelişir; Ankara Hükümeti’ne, Mustafa Kemal saflarına katılmalarıyla güçlenir, bilinçlenir ve Kurtuluş Savaşı’nı kesinlikle müjdeleyen milli bir güven duygusu içinde sona erer.

• ÜSLUP:

Eserin dönemine göre, yeni bir Türkçe’yle yazılmıştır. Cümle kuruluşları başarılı yapılmış, yalın bir anlatım izlenmiştir. Anlatım ise eserin konusuna uygundur.Eskimiş sözcükler kullanılsa da bu eserin genelini etkilememekte hatta anlatıma ayrı bir hava vermektedir.

• ESERİN ELEŞTİRİLMESİ:

Eser, gerçekten güçlü bir dille yazılmış, kapak tasarımı bütün ile uyum içerisinde. Ancak kitabın sonunda sezdirilen yapılanma havası daha güçlü bir şekilde belirtilebilirdi. Ama yine de bu şekilde ayrı bir hava kazanmıştır. Sonuç olarak Yorgun Savaşçı herkes tarafından beğeniyle okunabilecek bir roman.


KİTAP ANALİZ FORMU
1. ANALİZİ YAPILACAK KİTABIN :
a. Adı : Yorgun Savaşçı
b. Yazarı : Kemal Tahir
c. Yayınevi : Tekin Yayınevi
d. Yayın Yılı : 2001
2. KAYNAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
a.Yazar :
Kitapta kendi ismini kullanmıştır. 1910 İstanbul doğumludur. Tahsilini Cezayirli Gazi Kasan Paşa Rüştiyesini bitirdikten sonra Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. Yazarın her hangi bir özel yeteneği yoktur. Yazarın belli bir siyasi görüşü olduğu kesindir çünkü bu yüzden 12 yıl hapis yatmıştır. Eserlerin çoğu tarihi kaynaklı olduğu için Türk tarihçiliğine faydası olmuştur.
b. Yayınevi:
Belli bir legal yada illegal kuruluşa mensup değildir. Merkezi İstanbul’dadır.
Tel no: 0212 527 69 69
3. KİTAP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
a. Kitabın İçerik ve Üslubunun Propaganda Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi:
- Kitapta İncelenen Konular:
(1) I. Dünya Savaşında yenilen Osmanlı Devletinin başkentindeki son durum.
(2) Kurtuluş savaşı öncesi Ege bölgesindeki son durum.
- Kitapta İşlenen Temalar:
(1) İlk konuda işlenen temalar; Korku tedirginlik, ülkenin son halinden duyulan üzüntü vb.
(2) İkinci konuda ise vatan sevgisi, üzüntü ve nefret gibi…
4. HEDEF TOPLUM İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
Etkilenmek İstenen Hedef Kitle Kategorileri:
a. Etkilenmek istenen hedef kitle genel olarak toplumun tüm kesimini ilgilendirmektedir.
b.Kitap ideolojik açıdan toplumun daha çok genç kitlesini etkilemek istemiştir.
c.Coğrafi açıdan ise Anadolu’nun batı kemsini etkilemiş ya da etkilemek istemiştir.
5. ETKİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
(1 Kitap genel olarak dost gruplar üzerinde etkisi olduğu kesindir.
(2) Kitap tarihi konulu olduğu için dost gruplar üzerinde tarihten ders ve fikir edinmek için etkilemek istemiştir.
(3) Coğrafi açıdan ise Batı Anadolu halkı üzerinde kötü izlenim bırakmıştır.
7. ANALİZİ YAPANIN KİTAP HAKINDAKİ GENEL KANAATİ:
Kemal Tahir yazdığı bu kitabında tarihi unsurlara yer vermiştir. Kurtuluş Savaşını gerçeğini ön plana çıkarmak istemektedir.
Romanın kahramanı Cemil ardı ardına gelen savaşların hep yenik ve yorgun çıkmış bir neslin mensubudur. Bundan dolayı kitabın adı “Yorgun Savaşçı” diye nitelendirilmiştir., yorgun Savaşcı’da en göze batan yanlardan biri Kurtuluş Savaşının hangi şartlar içinde yapıldığı ve Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşından neden yenik çıktığını işlemektir.
Ancak yazar Ege halkına fazla acımasız davranıp olaylara ön yargılı yaklaşmıştır.ç Ege halkının Yunan ordularına kucak açtığını yazmıştır. Ben Egeli olarak bunları kabullenemem. Ben aslen Akhisar’lıyım yazar kitabında Akhisar halkının Yunan ordusunu karşılamak için Yunan bayrağı diktiğini yazmış ancak ben böyle bir olayın olacağınana inanmıyorum. Bize hep yaşlılarımız anlatır. Akhisar’a Yunan ordusunun önce kendilerini Türk sanan eşkiyalar sindirmiş ve zulüm etmiştir. Durum böyle olunca zaten gücü kırılmış halkın üzerine Yunanlılar kolayca gelmiştir. Yani halk Yunan ordusuna kucak açmamış yalnızca ciddi bir direniş gösterememiştir.

mrb..bn bayagı aradm ama her gırdıgım yerde aynı özet cıktı karsıma ...oldukca kısa ama yıne de koyım dedım ...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-03-07, 12:56 #3
Patula Patula çevrimdışı
Varsayılan C: Yorgun Savaşçı Kitap özeti


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Gizem_07 Mesajı Göster

mrb..bn bayagı aradm ama her gırdıgım yerde aynı özet cıktı karsıma ...oldukca kısa ama yıne de koyım dedım ...
Teşekkür ederim repini yolladım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-08, 22:02 #4
blackicecs blackicecs çevrimdışı
Varsayılan C: Yorgun Savaşçı Kitap özeti

Eserin Adı: Yorgun Savaşçı
Basıldığı Yer: Bilgi YayınEvi
Yazarı: Kemal Tahir

Yazarın Hayatı:

Deniz subaylarından Tahir Bey’in oğludur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa Rüştiyesi’ni bitirmiş, (1923) Galatasaray Lisesi’nde okumuştur. Hayatını kazanmak için okuldan ayrılarak çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmıştır (1928 – 1938). Siyasal inançlardan dolayı mahkum edilerek Çankırı, Malatya, Çorum, Kırşehir ceza evlerinde yatmış (1938-1950). Af kanunundan yararlanarak kurtulmuştur. Sanata şiirle başlayan (1932) Kemal Tahir, daha sonra hikaye ve roman alanında çalışmış. 1968 yılında “Yorgun Savaşçı” romanıyla Cumhuriyet gazetesinin, “Devlet Ana” romanıyla ad Türk Dil Kurumu’nun roman ödüllerini kazanmıştır.

Eserin Ana Duygusu: “Yorgun Savaşçı” Kuvayi Milliye’nin ilk günlerini, amansız şartlara karşı nasıl başarıyla mücadele verildiğini anlatır.

Eserin Geçtiği Yer ve Zaman: Balıkesir, Akhisar, İzmir bölgesi.

Eserdeki Kişiler:

Cemil, Neriman, Çerkez Reşit Bey, Yarbay Kasap Osman Bey, Ethem Bey

Cemil: Romanın kahramanı. Filistin Cephesi’ndeki subaylığı sırasında “Cehennem Topçu” diye tanınırdı.

Neriman: Cemil’in teyzesinin kızı. Cemil ve Neriman bir süre sonra evlendiler.

Çerkez Reşit Bey: Patriyot Ömer tarafından 1906 yılında Kuvayi Milliye kuruluşuna alınmıştır.

Yarbay Kasap Osman Bey: 172. yaya alay komutanıdır. Bitik insanları yargılamayı sever.

Ethem Bey: Kuvayi Milliye Umum komutanıdır.

Anlatım Özellikleri: Roman İmparatorluk döneminin sonlarıyla Kurtuluş Savaşı yıllarını ele alıyor. Özellikle öğrenim görmüş kişilerle ilgili bölümlerde ağırca bir üslup kullanılmış. Öteki bölümlerde daha sade bir anlatım vardır. Dil genel olarak sade.

Eserin Özeti:

Eser 3 bölümden oluşuyor

1) Von Kros Paşa’nın Dürbünü
2) Karanlığın Dibinde
3) Dönemeç
1) Von Kros Paşa’nın Dürbünü

Bu bölümde kitabın kahramanı, arkadaşlarının “Cehennem Topçu” dedikleri Cemil’e bir Alman subayı olan Von Kros Paşa’nın hediye ettiği ve Cemil’in yanından ayırmadığı dürbün konu ediliyor. Cemil bu dürbün sayesinde henüz kendisini tanımadan beklediği arkadaşı Çerkez Reşit Bey’in, Kuvayi Milliye düşmanlarınca nasıl öldürüldüğünü görebilmiştir.

Cemil, Osmanlı ordu barınma evini ziyarete gittiği zaman, Osmanlı ordusuna mensup, Gerede, Düzce, Hendek civarında çarpışırken yaralanan veya sakatlanan askerler arasında en yakın iki arkadaşlarına rastlar. Bu kişiler Sarıkamış yöresinden dönüyorlardı. Cemil’e oradaki tatlı ve acı anılarını anlatan İsmail ve Selim savaşa katılmayan Cemil’in üzgün üzgün İsmail’e baktığını görmüşlerdi. Gerçekten Cemil’in dikkat ettiği şey, İsmail’in bir bacağının olmamasıydı.

İsmail, bir zamanların ünlü subayı Kazım’ı kurşuna dizen subayı tanıdığını söyler. Gerçekten, Kazım’ı casusluk yaptığı gerekçesiyle kurşuna dizen Subay Cemil’diç İsmail de bunu Selim’e anlatır.

Cemil, kitabın bu bölümün son kısmında teyzesinin kızı Neriman ile evlenir. Patriyot Ömer, evlenen çifte mutluluk dileme yerine Cemil’in başarısız kalan Tambus Gölü gece saldırısını 71. Alaydan iki, 73. Alaydan bölüğün başarılı olduğunu istemeye istemeye anlatır. Fakat bu sırada sinirlendiğinden kapıyı vurur çıkıp gider.

21 aralık günü Aras’ın geçen bir alayın, 26 Aralık günü Sarıkamış’ı almak üzere gelen birlikler bu işi başarırlar. Fakat 11. ve 9. kolorduların başarısızlığı dolayısıyla tekrar düşmana bırakırlar. 1914 yılında Köprüköy Savaşı başlar. Bu savaşta 33 bin kişilik 10. kolordudan otuzüç kişi kalır. Bunların arasında Teğmen Selim de vardır. Ve bunları Cemil’e anlatan da odur.

2) Karanlığın Dibinde

Bu bölümde Cemil’in bir gemi ile Bandırma’ya gelişi, oradan İzmir’e gelişi ve oradaki olaylar anlatılıyor. Cemil, İzmir’e Asker Emeklileri Derneği’ni aramak için gelmiştir. Bir bakkalın yardımıyla bu derneği bulur. Cemil’in amacı bu dernekte görev yapan Bekir Sami Bey’i bulmaktı. Rumeli göçmenlerinden olan bir bakkalın yardımı Cemil2i duygulandırmış, bu düşman zulmünden kurtulmak için milletin nasıl yardımcı olmaya çalıştığını düşünmeye zorlamıştı.

Millet henüz, Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinin şaşkınlığından kurtulamamış, sokaklarda fazla kalabalık görünmüyordu. Hiçbir Türk tüm malını alıp yollara dökülmemiş ve hiç kimse evini barkını terk etmemişti.

İslam dinine göre, düşmanla savaşmak Allah buyruğudur. Bunu bilen tüm millet, bütün çabasıyla düşmanları İzmir’den çıkarmaya çalışan Kuvayi Milliye mensuplarına yardımcı olmaya çalışıyordu. Bu sırada düşman içerisinde dolaşan Kuvayi Milliye mensupları, saldırı bölgelerini belirlemişlerdi.

Manisa’da bulunan Topçu birliklerine haber vermekle görevlendirilen Teğmen Faruk ve Yüzbaşı Selahattin Bey tüm aramalarına rağmen Manisa ile telgraf bağlantısı kuramamışlardı. Telgrafla haber verme işini planlayan cemil’in aradığı Bekir Sami Bey’di.

Bekir Sami Bey 23 Mayıs 1919 yılında Balıkesir’e geçerek buradaki saldırı planlarını inceledi. Buradan tek bir vagonla Akhisar’a geçtiler. Bu vagon tüm 17. Kolordu’dan geriye kalan yalnız 1 albay, 1 teğmen, 2 yüzbaşıyı Akhisar’a götürdü.

Lokomotif Akhisar’a geldiğinde bu kasaba tüm olarak Yunan bayraklarıyla donatılmıştı. Bu da Akhisar2ın Yunanlılarca işgal edildiğini gösteriyordu. Cemil ve Faruk Türk milletinin durumunu tartışıyorlardı. Teğmen Faruk Akhisar’da olan ordunun komutanlığını yapacaktı. Cemil ise Akhisar’ı kurtarmanın Teğmen Faruk’a kalmadığını düşünüyordu.

3) Dönemeç

Cemil, Körağa (Kör Şaban) ile birlikte Ethem Bey’in, Bekir Sami Bey’e gönderdiği mektubu götürüyorlardı. Çevrede ne araba ne yaya görünüyordu. Boş tarlalar göz alabildiğince uzanıyor, kişiler tarlalarını yüzüstü bırakıp boş dağların arkasına saklanmışlardı sanki…

Cemil, bu arada atının sanki bir dev ölüsünün üzerinde bir dolap gibi döndüğünü sanıp aniden ürperdi. Ölen bu dev Osmanlı İmparatorluğuydu.

Cemil, Akhisar’a geldiğinde, Akhisar alınmış, meydanda Kuvayı Seyyare Umum Komutanı Ethem Bey ve Müfreze komutanları ve bütün atlılar hazır bekliyordu.

Tüm atlılar hareket edince Cemil, gözlerini Şevket Bey’in ağır makineli bölüğüne çevirir. İşte, yorgun savaşçılar geçiyordu. Üstleri, başları yırtık fakat kalpleri millet uğruna atan yüzlerce yorgun savaşçı. Cemil, en sonda sekerek yürüyen asker de geçinceye kadar devamlı selam vaziyetinde durdu.

Tüm atlı ve yaya ordu, düşmanı kovmanın verdiği gururla yavaş yavaş uzaklaşıyordu.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-01-08, 18:07 #5
webhancher webhancher çevrimdışı
Varsayılan C: Yorgun Savaşçı Kitap özeti

Bilgi Verenlere Teşekkürler..
Sınırdayım Repinizi Atacağım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 16:54
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018