Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-11-11, 22:16 #1
besen16 besen16 çevrimdışı
Question 9.sınıf kimya özeti9.sınıf kimya konu- özetlerine tam anlamıyla- ulaşamadım.Yardımcı olur musunuz?
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-11, 00:07 #2
gromzz gromzz çevrimdışı
Varsayılan C: 9.sınıf kimya özeti


yardımcı olcak varsa banada bilgi verebilirse güzel olur
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-11, 16:33 #3
tqbas tqbas çevrimdışı
Varsayılan C: 9.sınıf kimya özeti


KATLI ORANLAR KANUNU

İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.


Örn; NO2 ***8211; N2O4 bileşik çiftinde:

Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.

2/ NO2 = N2O4 = 4

1/ N2O5 = N2O5 5

Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında

Yalnız iki element arasında birden fazla bileşik oluşmuş ise;
Bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen ikinci elementin birleşen kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen katlı oranlar vardır.

ÖRNEK:
Fe ile O elementleri arasında;

FeO Fe2O3 ve Fe3O4

Gibi bileşikler oluşmaktadır. Bunlar arasındaki katlı oranlara bakacak olursak:
Fe2O3 ve Fe3O4
bileşiklerinde mesela Fe yi sabit tutarsak Fe2O3 yi 3 ile ve Fe3O4 ü de 2 ile çarpmamız gerekir. O zaman çarpalım bakalım Mevla***8217;m neyler neylerse güzel eyler.burada Fe***8217; ler sadeleşirse oksijenler arasındaki katlı oranoranı elde edilir.
Bunun anlamı Fe2O3 teki 9 gram oksijene karşılık, ikinci bileşikte 8 gram oksijen vardır.

Katlı oranların uygulana bilemesi için ;
EBileşiklerde yalnız iki element olmalı
EBileşiklerdeki elementler birbirinin aynı olmalı
EBileşiklerin basit formülleri aynı olmamalı
EKatlı oran 1/1 olmamalı

ÖRNEK
NO ***8211; N2O3Katlı oranlar kanununa uyar
NO2 ***8211; N2O4Katlı oranlar kanununa uymaz
NaCl ***8211; KClKatlı oranlar kanununa uymaz
H2SO4 ***8211; H2SO3 Katlı oranlar kanununa uymaz
FeO ***8211; Fe2O3 Katlı oranlar kanununa uyar

ÖRNEK:
X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikten birincisinde 3 gram X, 4 gram Y ile birleşmiştir. İkincisinde 6 gram X, 6 gram Y ile birleşmiştir. Birinci bileşiğin formülü XY2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir.

ÇÖZÜM
Bu tür soruları çözmek için şu şablon tabloyu uygulayalım;

X gram
Y gram
FORMÜL
I. BİLEŞİK
3
4
XY2
II. BİLEŞİK
6
6
?

I. YOL:
Görüldüğü gibi X***8217; in kütlesi iki katına çıkmış. O halde mol sayısı da iki katına çıkacak. Yani ikinci bileşikteki X2 olacak. Y***8217; nin kütlesi ise 3/2 katına çıkmış. Onunda mol sayısı 3/2 katına çıkıp Y3 olacak.
Bu durumda Formül X2Y3 olur.
II. YOL:
Birinci bileşikte: X = 3 2Y = 4 ise Y = 2 olur.
İkinci bileşikte :ÖRNEK:
Grafikte X ve Y elementleri arasında oluşan iki ayrı bileşikte X ile Y elementlerin kütlece birleşme oranları verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü XY ise ikincininki nedir?

A) X2Y
B) XY2
C) X2Y3
D) X3Y4
E) X3Y2


ÇÖZÜM
Bu tür soruları çözmek için şu şablon tabloyu uygulayalım;

X gram
Y gram
FORMÜL
I. BİLEŞİK
7
2
XY
II. BİLEŞİK
21
8
?


I. YOL:
Görüldüğü gibi X***8217; in kütlesi üç katına çıkmış. O halde mol sayısı da üç katına çıkacak. Yani ikinci bileşikteki X3 olacak. Y***8217; nin kütlesi ise 4 katına çıkmış. Onunda mol sayısı 4 katına çıkıp Y4 olacak. Yani bileşik X3Y4 olacak

II. YOL:
Birinci bileşikte: X = 7 Y = 2 olur.
İkinci bileşikte :

Bu durumda formül X3Y4 olur

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplama ,Kütlenin Korunumu Kanunu: Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı her zaman ürünlerin kütleleri topl***** eşittir. Kimyasal tepkimelerde kütle enerjiye dönüşmez. Çekirdek reaksiyonlarında ise kütle ...

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER


1.X ve Y elementlerinden oluşmuş iki bileşikten birincisinin 2,24 g'ı 0,56 gram Y içermektedir.İkinci bileşiğin ise %60'ı X'tir.Her iki bileşikte Y elementi miktarları arasındaki katlı oran kaçtır?

cevap:1/2

2.MgO bileşiğinde magnezyumun oksijene kütlece birleşme oranı Mg/O=3/2 dir.6 gram magnezyumun yeterince oksijen ile tepkimesinden kaç gr magnezyum oksit oluşur?

cevap:10

3.Bir miktar hidrojen gazı 8 gram oksijen gazı ile su oluşturmak üzere birleşirken 7 gram hidrojen gazı artıyor.Başlangıçtaki hidrojen gazı kaç gramdır?(suyu oluşturan hidrojenin oksijene kütlece birleşme oranı H/O=1/8 dir.

cevap:8

4.Azotun iki ayrı oksidinden birinde 14 g azot gazı,8 g oksijen gazıyla,diğerinde 7 g az<ot gazı,8 g oksijen gazıyla birleşmiştir.Buna göre sabit m iktarda azotla birleşen oksijen miktarları arasındaki katlı oran nedir?

cevap:1/2

Katlı oranlar

İki element birleşerek iki farklı bileşik oluşturduğunda elementlerden biririnin sabit kütlesiyle birleşen ikinci elementin arasında basit bir oran vardır..

Şimdide daha iyi anlaman için örnek vereyim ;

N2O3 NO2 bileşiklerinde eşit kütlede O ile birleşen N kütleleri arasındaki oran kaçtır?

(2) N2 O3 O leri eşeitlemek için yapıyoruz ...
(3) N O2 Şöyle oluyor..

N4 O 6
N3 O 6 O leri eşitledik şimdi de N lerin oranlarını alıyoruz..

4/3 oluyor..

Hepsi öğretmenimin anlatımı umarım yardımcı olmuşumdur..
Anlamadıysan bir daha anlataiblirim..
Teşekkür butonuna basman yeterlidir.

Avagadro hipotezi

Avagadro hipotezi hakkında örnekler verir misiniz? - MsXLabs

KİMYASAL BAĞLAR

Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soy gazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır. Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar;

. Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

. İki atomun ortak elektron kullanmasıyla

Not: Elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşmasının nedeni; atomların kararlı hale gelebilmek için elektron düzenlerini, soy gazlarınkine benzetme isteğidir. Soy gazların 8 değerlik elektronuna sahip oldukları için elektron sayısı 8***8217;e tamamlanır. Buna oktet kuralı denir.

İYONİK BAĞLAR

İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.

. İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.

. İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.

. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletirler.

KOVALENT BAĞLAR

Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi arlarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. Değerlik elektronları elementin simgesi çevresinde noktalarla gösterilerek elektron ortaklaşması gösterilir. Bu tür formüllere elektron nokta formülleri denir.

. Periyodik cetvelin A gruplarında değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğundan grup numarası, simge çevresine konulacak elektron sayısını gösterir.

. İki atom arasına konulan noktalar her iki atom için de sayılır ve kararlı moleküller de atomların simgeleri çevresinde toplam nokta sayısı 8 ***8216;dir.

Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken;

. Molekülü oluşturan atomların değerlik elektronları belirlenir.

. Yapacakları bağ sayıları saptanır, çok bağ yapanlar merkez atomu olarak alınır.

. Merkez atomu birden fazla ise merkez atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır.

. Değerlik elektronlar, atomların çevresine oktet kuralına uyacak şekilde dağıtılır.

a.Apolar Kovalent Bağ: Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. İki atom arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir. Flor atomunun son yörüngesinde 7 elektronu vardır ve bir tane yarı dolu orbitali vardır. 2 flor atomu arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşur. Oksijenin son yörüngesinde 6 elektronu vardır. 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Buna göre 2 tane bağ oluştururlar.

b.Polar Kovalent Bağlar: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur.

Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma denir. Bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

Not: Bazı hallerde ortaklaşılan her iki elektron da bir atom tarafından verilir. Böyle bağlara koordine kovalent bağ denir.


Alıntıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 11:23
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016