Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-06-09, 17:30 #1
kralkaan21 kralkaan21 çevrimdışı
Varsayılan Birisi Lise 1 Elektrik Akımı İle İlgili Soru VerebilirmiBirisi Lise 1 Elektrik Akımı İle İlgili Soru Verebilirmi
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-06-09, 19:03 #2
εяεη εяεη çevrimdışı
Varsayılan C: Birisi Lise 1 Elektrik Akımı İle İlgili Soru VerebilirmiELEKTRİK TESTİ
1.Soru

Voltmetre devreye nasıl bağlanır?

A ) Paralel
B ) Çapraz
C ) Seri
D ) Düz

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A ) Elektroskop elektrik üretir
B ) Ampermetre devredeki direnci ölçer
C ) Voltmetre potansiyel farkını ölçer
D ) Pil ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür

3.Soru

Paralel bağlı pillerin sayısını arttırmakla devrede bulunan ampulün parlaklığı nasıl değişir?

A ) Artar
B ) Azalır
C ) Söner
D ) Değişmez

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Yalıtkan maddeler üzerinde elektronlar hareket etmez
B ) Sürtünme ile cam çubuk pozitif elektrikle yüklenir
C ) Durgun elektrik yükleri pozitif yada negatiftir
D ) İki cam çubuk birbirine sürtünerek elektrikle yüklenebilir

5.Soru

Yıldırım hangi elektriklenmeler sonucunda oluşur?

A ) Etkiyle-sürtünmeyle
B ) Etkiyle-dokunmayla
C ) Sürtünmeyle-etkiyle
D ) Dokunmayla-sürtünmeyle

6.Soru


7.SoruK-L arası eşdeğer direnç kaçtır?

A ) 7
B ) 1
C ) 1/2
D ) 10

8.Soru
9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticisidir?

A ) Akimilatör
B ) Tel
C ) Fiş
D ) Hiçbiri
10.Soru11.Soru12.Soru

Bir cismin elektirikli yüklü olup olmadığını anlamak için kullanılan aracın adı nedir?

A ) Paratoner
B ) Termometre
C ) Elektroskop
D ) Mikroskop

13.Soru

sabit gerilim altındaki bir telin boyunu ve yarı çapını 2 katına çıkarırsak, telden geçen akım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Akım 2 kat artar
B ) Akım 4 kat artar
C ) Akım 2 kat azalır
D ) Akım 4 kat azalır

14.Soru

Elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Büyüklüğü birim zamanda geçen yük miktarına eşittir
B ) Yönü elektronların hareket yönüne zıttır.
C ) Potansiyel farkla ters orantılıdır.
D ) Yönü yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur.

15.Soru

16.Soru+ yüklü M çubuğu yüklü K elektroskopuna yaklaştırıldığında yapraklarının daha fazla açıldığı, L’ ye yaklaştırıldığında ise yapraklarının biraz kapandığı gözleniyor. Buna göre, K ve L elektroskoplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) K (+) , L (+)
B ) K (-) , L (-)
C ) K (-) , L (+)
D ) K (+) , L (-)

17.Soru

Bir elektrik devresinde direnç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cismin cinsine
B ) Cismin kesitine
C ) Cismin uzunluğuna
D ) Cismin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine

18.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferde elektrik yüklerine bağlı olarak meydana gelmez?

A ) şimşek
B ) gök gürültüsü
C ) gökkuşağı
D ) yıldırım

19.Soru

Bir metal üzerine sarılı bir iletken telden elektrik akımı geçerse , metal mıknatıs özelliği gösterir. Bu şekilde yapılan mıknatıslara elktro mıknatıs adı verilir.

Aşağıda verilenlerden hangisi elektromıknatısın gücünü artırır ?
I - Akım şiddeti
II - Metalin cinsi
III - Telin sarım sayısı

A ) Yalnız I
B ) yalnız III
C ) I ve III
D ) I , II ve III

20.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri akümülatörler için yanlıştır?

A ) Devreye doğru akım verirler.
B ) Kimyasal enerjiyi depo ederler.
C ) Devreye akım vermesine deşarj denir.
D ) Kimyasal enerjiyi alternatif akım olarak devreye verirler.

21.Soru22.Soru

I - bulutla yer arasındaki elektrik yükü boşalmasına yıldırım adı verilir.
II - buluttan buluta yük geşine şimşek adı verilir.
III - bulutun yükle yüklenmesi ; içindeki su taneciklerinin havayla sürtünmesi sonucunda elektrik yüklenmesi ile oluşur.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur ?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I , II ve III
D ) I ve II

23.Soru

Bir elektrik devresinde direnç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cismin cinsine
B ) Cismin kesitine
C ) Cismin uzunluğuna
D ) Cismin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine


24.Soru

Aşağıdaki ev aletlerinden hangisi akım geçen telin ısınma özelliğinden yararlanılan elektrikli bir araç değildir?

A ) saç kurutma makinesi
B ) ütü
C ) buzdolabı
D ) tost makinesi

25.Soru

Pozitif yüklü bir elektroskoba iletken ve yüklü bir k cismi dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları önce kapanıp sonra açılmaktadır. buna göre k cisminin başlangıçtaki yükü için ne söylenebilir?

A ) Elektroskobun yükünden daha az negatif yük
B ) Elektroskobun yükünden daha fazla pozitif yük
C ) Elektroskobun yükünden daha fazla negatif yük
D ) Nötr
Doğru cevaplar A,C,D,D,C,D,B,B,A,D,D,C,D,C,D,D,D,C,D,D,A,C,D,C,C


ELEKTRİK TESTİ - 2

1.SoruBilgi: Elektrtik yükleri iletken cisimlerin dış yüzeylerinde birikir.
İçi boş yüksüz iletken K küresi ile (–) yüklü L ve M cisimleri şekil - I deki gibidir. L cismi, K küresinin iç yüzeyine, M cismi ise dış yüzeyine aynı anda şekil - II deki gibi dokundurulduruluyor.
Buna göre K, L ve M nin son yükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


K

L

M

A)
-
Nötr
-
B)
Nötr
-
-
C)
-
+
-
D)
-
Nötr
Nötr

A) - Nötr -
B) Nötr - -
C) - + -
D) - Nötr Nötr

2.Soru3.SoruX ve Y lambaları özdeştir. Lambalar şekil-l'deki gibi bağlandığında herbirinin ışık şiddeti I olmaktadır. Buna göre, lambalar şekil-ll'deki bağlanırsa toplam ışık şiddeti kaç I olur?

A ) 1
B ) 2
C ) 4
D ) 6


4.Soru

Yıldırım hangi elektriklenmeler sonucunda oluşur?

A ) Etkiyle-sürtünmeyle
B ) Etkiyle-dokunmayla
C ) Sürtünmeyle-etkiyle
D ) Dokunmayla-sürtünmeyle

5.SoruYüksüz K elektroskopu ve M içi boş silindiri bir iletken telle birbirine bağlıdır. (+) yüklü L elektroskopunun bağlı olduğu A anahtarı kapatılırsa K ve M' nin yükü durumu ne olur?

A ) K(+).M(+)
B ) K(-).M(+)
C ) K (0). M (0)
D ) K (+). M (-)

6.SoruA ) I
B ) II
C ) III
D ) IV

7.Soru8.Soru

Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cinsine
B ) Boyuna
C ) Şekline
D ) Uzunluğuna

9.Soru10.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri akümülatörler için yanlıştır?

A ) Devreye doğru akım verirler.
B ) Kimyasal enerjiyi depo ederler.
C ) Devreye akım vermasine deşarj denir.
D ) Kimyasal enerjiyi alternatif akım olarak devreye verirler.

11.SoruÖzdeş lamba ve üreteçlerden oluşturulmuş devreler şekildeki gibidir. Buna göre lambaların parlaklıkları Ix, ly ve Iz nasıl sıralanır?

A ) Ix=Iy=Iz
B ) Ix>Iy>Iz
C ) Iz=Ix>Iy
D ) Iz=Iy>Ix

12.Soru

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel fark 60 Volt , iletkenin direnci 2 ohm ise bu iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir ?

A ) 30
B ) 120
C ) 62
D ) 60

13.Soru

Bir elektrik devresinde direnç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cismin cinsine
B ) Cismin kesitine
C ) Cismin uzunluğuna
D ) Cismin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine

14.SoruÖzdeş lambalardan kurulmuş devre şekildeki gibidir. Buna göre K ve L anahtarları kapıtılırsa hangi lambalar yanar?

A ) X ve Y
B ) Yalnız Z
C ) Y ve Z
D ) X,Y ve Z

15.Soru

şimşek ve yıldırım esnasında aniden ısınan havanın genleşerek ses çıkarmasına ne ad verilir?

A ) şimşek
B ) Rüzgar
C ) Yağış
D ) Gök gürültüsü

16.Soru

Paralel bağlı pillerin oluşturduğu elektrik devresinde

1 - pil sayısının değişmesi gerilimi değiştirmez
2 - devrenin gerilimi her zaman bir pilin gerilimine eşit olur
3- paralel bağlı devreler aynı sayıda seri bağlanmış devreye göre daha uzun süre akım verirler.

yargılarından hangisi doğru bilgi içerir

A ) 1 ve 2
B ) 1 ve 3
C ) 2 ve 3
D ) 1 , 2 ve 3


17.Soru

Yıldırımdan korunmak amacıyla hangisi yapılamaz?

A ) Çukur yerlere girilir.
B ) Paratoner takılır.
C ) Metal eşyalar bulundurulur.
D ) Sivri yerlerde bulunulmaz.

18.Soru

Elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Büyüklüğü birim zamanda geçen yük miktarına eşittir
B ) Yönü elektronların hareket yönüne zıttır.
C ) Potansiyel farkla ters orantılıdır.
D ) Yönü yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur.

19.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferde elektrik yüklerine bağlı olarak meydana gelmez?

A ) şimşek
B ) gök gürültüsü
C ) gökkuşağı
D ) yıldırım

20.Soru

Kenar uzunluğu 2 ve 4cm olan dikdörtgen şeklindeki bir levhanın elektrik yükü +2 dir.bu levhanın kenar uzunluklarının iki katı olon diğer levhanın elektrik yükleri ise -12 dir.levhalar birbirlerine dokundurulup ayrılıyor.her iki levhanın son yükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) +2 -8
B ) -2 -8
C ) -7 +7
D ) -2 -10

21.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresinde ölçü aracı olarak kullanılamaz ?

A ) ohmmetre
B ) voltmetre
C ) ampermetre
D ) barometre

22.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektriği depo eder?

A ) akümulâtör
B ) fırın
C ) ampul
D ) telefon

23.Soru24.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi statik elektriklenme sonucu oluşur ?
I - tozların televizyon ekranında toplanması
II - fabrika bacalarına takılan toz tutucuların çalışması.
III - taranan saçların havalanması

A ) Yanlız I
B ) Yanlız II
C ) I ve II
D ) I ve III

25.Soru
Doğru cevaplar A,D,C,C,A,C,A,A,B,D,D,A,D,B,D,D,C,C,C,B,D,A,D,B,B


-------------------------------------------------------


Çıkmış sorularda burada

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-06-09, 02:50 #3
Obsession Obsession çevrimdışı
Varsayılan C: Birisi Lise 1 Elektrik Akımı İle İlgili Soru Verebilirmi  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 19:38
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016