Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 28-12-08, 22:59 #1
Muhammed Abdülaz Muhammed Abdülaz çevrimdışı
Alarm 8. Sınıf Matematik performans görevi (Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar)8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

Ödev Konusu : Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar hakkında sunum

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
1. Ondalık açılım hakkında bilgi vermelisin.
2. Devirli ondalık açılımlar hakkında bilgi verip örnek yapmalısın
3. Ondalık açılımlar ile irrasyonel sayılar arasındaki bağlantıyı vurgulamalı ve irrasyonel sayılara örnekler vermelisin
4. 5 sayısının ne manaya geldiğini açıklamalı ve değerinin yaklaşık ne olduğunu bulmalısın.Bunları sunum şeklinde anlatmalısın.


ÇOK ACİL LAZIM YAPANA BÜTÜN REPLER FEDA OLSUN
__________________

Mesajı son düzenleyen Muhammed Abdülaz ( 28-12-08 - 23:01 ) Neden: YANLIŞ YAZIM
 
Eski 29-12-08, 00:04 #2
Obsession Obsession çevrimdışı
Varsayılan C: 8. Sınıf Matematik performans görevi (Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılarAlıntı:
İRRASYONEL SAYILAR
Rasyonel olmayan gerçek sayılara irrasyonel sayılar denir.
Yani biçiminde olmayan, devirli ondalık açılımı bulunmayan salıar irrasyonel sayılardır.
~Q veya Q' ile gösterilir.
e, p, , sayıları irrasyonel sayılardır.
Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimine Reel sayılar denir. R ile gösterilir.


Q » Q' = R
İrrasyonel sayılar genelde p, e harfleri ile ya da biçiminde gösterilir.
nin gerçek bir sayı olması için n tek sayı olmalı ya da ap ≥ 0 olmalıdır.
n çift iken ap> 0 ise
Œ R dır.

birer reel sayıdır.
reel sayı değildir.


KÖKLÜ SAYILARLA TOPLAMA–ÇIKARMA:
Kök içi ve kök üssü aynı olan sayılar toplanır, çıkarılır. İşlem katsayılarla yapılır.
Örneğin;
3+ 4– 5= 2
3+ 2– 4=
a>0 ;
toplama işlemi yapılmaz, olduğu gibi bı*rakılır. Kapalılık özelliğinden toplama sonucu bu reel sa*yıdır.

NOT 1:
Kök içi pozitif iken, köklü ifadelerin kök içinin üssü ve kök üssü aynı sayıyla çarpılır veya bölünürse değeri değişmez.
Örneğin;
a>0 ª eşitlikleri vardır.
NOT 2:
Pozitif bir sayıyı kök içine almak için, bu sayı köklü ifade ile çarpan ya da bölen olmalıdır. Bu durumda kök içine alınacak sayının üssü ile kök üssü çarpılarak kök içine alınır. Örneğin;

kök dışına çıkarılırken,
a > 0 olmak koşulu ile biçiminde bölüne*rek kökten çıkarılır.ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) x = z < y B) x = z > y
C) x < y < z D) x < y < z
E) x < z < y

Çözüm :

Buna göre x = z < y dir.
Yanıt : Aifadesi neye eşittir?
A) B) 2 C) 3 D) 4 E)


Çözüm :

olduğu için

bulunur.
Yanıt : B
kaça eşittir?
A) B) –1 C) 1 D) –1 E) 2
Çözüm :

iki kare farkından
dir.
Yanıt : C


KÖKLÜ İFADELERİN RASYONEL ÜSLÜ
GÖSTERİLMESİ :
dir.
Örneğin :

biçimlerinde yazılabilirler.
Bunun gibi
biçiminde yazılabilir.
KÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA – BÖLME
Köklü sayılarla çarpma – bölme işlemlerinin yapıla*bilmesi için kök üsleri eşit değilse önce kök üsleri eşitle*nir.
Çarpma için kök içleri çarpılır bölme işleminde kök içleri bölünür ve aynı dereceden kökü alınır.
Örneğin;


işlemi kesirli üs olarak da yapılabilir.

yazılabilir.


ifadesi neye eşittir?
A) 18 B) 20 C) 22 D) 28 E) 36

Çözüm :
=
= 2 + 10 – 8 + 16 = 20
bulunur.
Yanıt : B


a ≠ b ≠ c ≠ d ve a, b, c tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır.
Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bö*lünür?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 13
(ÖYS – 1995)
Çözüm :
Rakamları tek sayı olan dört basamaklı en büyük sayı 9753 dür.
Rakamları toplamı 24 olduğu için 3 ile kalansız bölü*nür.
Yanıt : A


Beş basamaklı 51ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5
(ÖSS – 1994)
Çözüm :
30 ile bölüm için 3 ve 10 ile bölünmeli yani b = 0 ol*malı
51a0 ® 5 + 1 + a + 0 = 6 + a üç bile bölünmeli
a ® 0,3,6,9 olmalıdır. En büyüğü 9
Yanıt : A
olduğuna göre x kaçtır?

(ÖYS – 1991)

Çözüm :


Yanıt : B


KÖKLÜ BİR İFADENİN KUVVETİ:

Örneğin


KÖKLÜ BİR İFADENİN TEKRAR KÖKÜNÜN
ALINMASI :
Kök üsleri çarpılır kök üssü olarak alınır, kök içine dokunulmaz.
Örneğin;

a > 0 olmak üzere aşağıda verilen işlemleri inceleyi*niz.x = a bulunur.
Aynı biçimde düşünerek sonsuza dek giden ifadeler için aşağıdaki eşitlikler bulunur.
a > 0 olmak üzere

Bu sonuçları hatırda tutmak işlemleri çabuklaştırmak için yararlıdır.


ise x kaçtır?
A) B) 3 C) D) 9 E)

Çözüm :
® x = 3 tür.
Yanıt : B= x kaçtır?
A) B) 2 C) D) 4 E) 16

Çözüm :

Yanıt : D


= x kaçtır?
A) 2 B) C) 3 D) E)

Çözüm :

bulunur.
Yanıt : C


= x kaçtır?
A) 2 B) 3 C) D) E) 4

Çözüm :

= = 3
Yanıt : B


= x kaçtır?


Çözüm :


Yanıt : A
= + BİÇİMİNDE KÖKTEN
ÇIKARMA :
a, b ΠR

biçimide çıkarılır.
Örneğin;
dır.
a = 7 , b = 10 olduğu için

biçimindedir.


sayılarının aritmetik or*tası kaçtır?
A) 6 B) 12 C) D) E) 6+
(ÖYS – 1995)
Çözüm :
Aritmetik orta toplamlarının yarısıdır.
dır.

Yanıt : CPAYDAYI RASYONEL YAPMA :
Paydası köklü bir ifade olan kesir sayılarının payda*sını rasyonel yapmak için pay ve payda paydanın eşle*niği ile çarpılır.
Bir ifadenin eşleniği ve kendisi ile çarpımı aşağıda gösterilmiştir.
(a, b pozitif sayılar)
İfade
Eşleniği
İfadenin eşleniği ile çarpımı
1
a
2
a–b
3
a–b
4
a+b
5
a+b


aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Çözüm :
paydanın eşleniği ile pay ve
payda çarpılır.

bulunur.
Yanıt : B

a = + 1
b = – 1 olduğuna göre, + toplamı kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) E)
(ÖSS – 1994)

Çözüm :

bulunur.
Yanıt : D


= x kaçtır?


Çözüm :
Paydanın eşleniği:
olduğu için pay ve payda bununla çarpılır;

Yanıt : C
Alıntı:
DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLAR Bir rasyonel sayı ondalık yazıldığında, ondalık kısmındaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu açılıma devirli ondalık açılım denir.
Devreden kısım üzerine (—) işareti konulur.

  • Her devirli ondalık açılım bir rasyonel sayı belirtir.
  • Her rasyonel sayının bir devirli ondalık açılımı vardır.
  • Bazı devirli ondalık açılımlar ondalık kesir değildir.
0,333... gibi. (Çünkü rasyonel sayı olarak yazıldıklarında, ondalık kesir tanımına uymuyor.)


E. DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLARI RASYONEL SAYIYA ÇEVİRME
Bir devirli ondalık açılıma karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmak için aşağadaki yol takip edilir.

  • Pay için “sayı aynen yazılır, devretmeyen kısım çıkarılır.”
  • Payda için “virgülden sonra devreden rakam sayısınca (9) devretmeyen rakam sayısınca (0) yazılır.” İfadeleri kullanılır.

Devreden sadece (9) ise pratik olarak bir önceki rakam 1 artırılır. Devreden sayı iptal edilir.

Paydası 10 un bir kuvveti olan (veya bu şekle getirilebilen) her rasyonel sayı sıfır devredenli bir ondalık açılıma sahiptir.F. ONDALIK KESİRLERDE SIRALAMA
Ondalık kesirlerde karşılaştırma yapılırken, soldan sağa doğru, aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmada, sayı değeri büyük olan rakamın yer aldığı kesir, diğerlerinden büyük olur.


G. BİR ONDALIK KESRİ VERİLEN BİR BASAMAĞA GÖRE YUVARLAK YAPMA
Bir ondalık kesri, kendisine eşit olarak alınabilecek yaklaşık değerlerle ifade etmeye yuvarlak yapma denir. Yaklaşık ifade etme sembolü » şeklindedir.
Bir ondalık kesri, verilen bir basamakta yuvarlak yapmak için, bu basamağın sağındaki rakama bakılır. Rakamın sayı değeri;
  • 5 ten küçük ise verilen basamaktaki rakam aynen kalır ve sağındaki basamaklar atılır.
  • 5 ve 5 ten büyük ise, verilen basamağın sayı değeri 1 artırılır ve sağındaki basamaklar atılır.
Kolay Gelsin
 
Eski 25-06-09, 11:36 #3
musasaid musasaid çevrimdışı
40 C: 8. Sınıf Matematik performans görevi (Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılarAlıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Obsession Mesajı Göster
Kolay Gelsin
Çok güzel hazırlanmış. Gören anlamazsa kendisinde eksiklik arasın
 
Eski 28-04-10, 23:01 #4
elif_demir elif_demir çevrimdışı
Varsayılan C: 8. Sınıf Matematik performans görevi (Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılarhani
sorular
ya
 
Eski 03-04-12, 16:22 #5
alakadar etmez alakadar etmez çevrimdışı
13 C: 8. Sınıf Matematik performans görevi (Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Muhammed Abdülaz Mesajı Göster
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

Ödev Konusu : Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar hakkında sunum

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
1. Ondalık açılım hakkında bilgi vermelisin.
2. Devirli ondalık açılımlar hakkında bilgi verip örnek yapmalısın
3. Ondalık açılımlar ile irrasyonel sayılar arasındaki bağlantıyı vurgulamalı ve irrasyonel sayılara örnekler vermelisin
4. 5 sayısının ne manaya geldiğini açıklamalı ve değerinin yaklaşık ne olduğunu bulmalısın.Bunları sunum şeklinde anlatmalısın.


ÇOK ACİL LAZIM YAPANA BÜTÜN REPLER FEDA OLSUN
evet katılıyorummmm. benim projem!!!
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:59
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016