Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 18-11-08, 11:56 #1
MJ_Duygu_94 MJ_Duygu_94 çevrimdışı
Question organik bileşiklerin ayıraçları


arkadaşlar, ''organik bileşiklerin ayıraçları''konusunda araştırma ödevim var.bana yardımcı olabilir misiniz?
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-08, 12:04 #2
abrasax abrasax çevrimdışı
Varsayılan C: organik bileşiklerin ayıraçları


http://rapidshare.com/files/16443439...a_lar.zip.html

bunu bi incele
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-08, 12:04 #3
abrasax abrasax çevrimdışı
Varsayılan C: organik bileşiklerin ayıraçları


GENEL BİLGİLER

Bitkide bulunan kuru maddenin %90'ını organik maddeler oluşturur. Bunlar karbohidrat, organik asit, protein, lipid, glikozit, tanin, alkoloid ve diğer birçok organik bileşik sayılabilir. Bu organik bileşikler C, O, H, N, S, P gibi elementlerden yapılmışlardır.

A- KARBOHİDRATLAR 1:2:1 oranında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşmuşlardır. Genel formülü (CH2O) n olarak tanımlanır. Hücre çeperinin en önemli kısmını karbohidratlar oluşturur. Ayrıca sitoplazmada bulunurlar ve depolanmış enerji kaynağıdırlar.

1- Monosakkaritler Karbohidratların temel yapıtaşıdırlar. 3-7 arasında değişen karbon atomlarına sahiptirler. Karbon sayılarının sonuna "oz" eki getirilerek isimlendirilirler (3C : trioz, 4C : tetroz, 5C : pentoz, ...). Heksoz ve pentozlar bitkilerde önemli monosakkaritlerdir. H çeperindeki polisakkaritlerin büyük bir kısmının temel kısmını oluştururlar ve hücrelerdeki enerji olaylarında rol alırlar.

Glukoz, bitkilerdeki bazı makromoleküllerin sentezi için önemli bir monomerdir (hücre çeperi materyali, nişasta sentezi). Glukoz, fotosentezin esas ürünü olup bitkiye enerji sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

2- Disakkaritler 2 monosakkaritin birleşmesiyle oluşurlar (Sakkaroz = Glukoz + Fruktoz, Maltoz = Glukoz + Glukoz ...).

Bir disakkarit meydana getirmek için iki monosakkarit enzimatik bir reaksiyonla birbirine bağlanır. 1 mol su açığa çıkar. Bu reaksiyona dehidrasyon reaksiyonu olarak adlandırılır. Bu reaksiyon dönüşümlü olup disakkaritler de su ilavesi ile enzimatik olarak iki serbest monosakkaritlere parçalanır. Su ilavesi ile meydana gelen reaksiyonlara da hidroliz reaksiyonu denir.

3- Polisakkaritler Aynı çeşit birçok monosakkarit molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşan zincir yapısı polimer olarak isimlendirilir. 3 ve daha fazla şeker molekülü birleşerek polisakkariti oluştururlar.

Bitkilerdeki bazı polisakkaritler nişasta, selüloz, inulin, hemiselüloz, pektik asit sayılabilir.

ARAÇ- GEREÇLER

% 5'lik Glukoz, Fruktoz, Maltoz, Sakkaroz, Nişasta, çözeltileri
Fehling ve Selivanof ayıraçları, Lugol çözeltisi
Patates, elma, üzüm
Bira mayası
Maşa
Deney tüpleri
Damlalık
Bunzen beki ve tüp


DENEYLERİN YAPILIŞI

1 - Farklı iki tüpe glikoz ve fruktoz çözeltileri konulur. Üzerlerine Fehling ayıracı eşit biçimde konur. Isıtılır.

2 - Farklı iki tüpe glikoz ve fruktoz konulur. Üzerlerine Selivanof ayıracı eşit şekilde konur. Isıtılır.

3 - Farklı iki tüpe sakkaroz konur. Birine Fehling, diğerine Selivanof ayıracı konulur. Isıtılır.

4 - Farklı iki tüpe sakkaroz konur. Üzerine bira mayası eklenir. Birine Fehling, diğerine Selivanof ayıracı konulur. Isıtılır.

5 - Farklı iki tüpe maltoz konur. Birine Fehling, diğerine Selivanof ayıracı konulur. Isıtılır.

6 - Patates, üzüm, elma ufak parçalar halinde doğranıp 3 farklı behere konur ve kaynatılıp süzülür. 3 farklı tüpe konan içeriklerin üzerine ayıraçlar konulur (Her ayıraç için 3 tüp kullanılır. Toplam 6 tüp kullanılır). Isıtılır.

7 - Bir tüpe nişasta çözeltisi konur. Üzerine lugol damlatılır.

DENEYLERİN SONUÇLARI

1 - Isıtılan tüplerde renk maviden sarı-kiremit arası bir renge dönüştüğü gözlendi.

2 - Isıtılan tüplerde renk değişimi sadece fruktozlu tüpte gözlendi.
Fehling Selivanof
Glukoz + +
Fruktoz - +3 - Isıtılan tüplerde renk değişimi sadece Selivanoflu tüpte ve kırmızımsı bir renk gözlendi.

4 - Isıtılan tüplerde renk değişimi gözlendi.

5 - Isıtılan tüplerde renk değişimi Fehlingli tüpte kırmızımsı bir renk gözlendi.
AYIRAÇLAR %5'lik Sakkaroz %5'lik Sakkaroz+Bira mayası %5'lik Maltoz
Fehling - + +
Selivanof + + -6 - Isıtılan tüplerde renk değişimi tablodaki gibi gözlendi.
BİTKİ Fehling Selivanof
Patates - -
Elma + -
Üzüm + -7 - Tüpe lugol konunca koyu mavi bir renk oluştu. Isıtılınca renk kayboldu. Soğuduğunda ise tekrar koyu mavi renk aldığı gözlendi.

DENEY YORUMLARI

1 - Fehling ayıracındaki mavi rengi içeriğindeki Cu++ indirgenip Cu+ haline geçer. Şeker oksitlenir şeker asidi oluşur ve sarı-kiremit arası bir renk meydana gelir. Bu şekilde monosakkaritlerin analizi için Fehling ayıracı kullanılır.

2 - Selivanof aldehit grubu olan glukoz ile tepkime vermez, fruktoz ile keto grubunu redükleyip ketoosazon oluşturduğu için kırmızı renk verir.

3 - Sakkaroz glukoz ve fruktozdan oluşan bir disakkarittir. Alkali olduğundan Fehling ile tepkime vermez. Selivanof içeriğinde sakkarozu parçalayan asit bulundurduğu için tepkime verir.

4 - Bira mayası ile ortaya çıkan intervaz sakkarozu parçalayarak her iki ayıraç ile de tepkime vermesine neden olur.

5 - Maltoz, iki glukozdan meydana gelen bir disakkarit olduğu için sadece Fehling ile tepkime verir. Selivanof sadece fruktoza özgü olduğundan tepkime vermez.

6 - Lugoldeki iyot nişasta ile adsorbsiyon halindedir, mavi renk oluşur. Isı ile adsorbsiyon çözülür ve tüp renksiz hale gelir. Soğuyunca da yeniden mavi rengi alır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-11-08, 12:06 #4
abrasax abrasax çevrimdışı
Varsayılan C: organik bileşiklerin ayıraçları

BİYOLOJİ
Sınıf LİSE 1
Ünitenin Adı/No CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
Konu Basit yapılı molekül modeli oluşturma Besin maddelerinin pH 'ının ölçümü
Önerilen Süre/ dakika 45+45
BÖLÜM II
Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar HEDEF : Canlılardaki organik bileşiklerin görevlerini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
- Organik moleküllerin kimyasal yapısını açıklama.

- Ayraçlarla besin maddelerinin analizinin yapılması.

HEDEF :Canlıların temel bileşenleri ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

DAVRANIŞLAR

Bir besin maddesinin pH'sını ölçme.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış örüntüsü PH,lügol,benedikt, fehling, eter,ayraç
Güvenlik Önlemleri ( Varsa) Yok
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım Tartışma Soru cevap
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereç ve Kaynakça :
*Öğretmen Ders kitabı
*Öğrenci Ders kitabı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri: Sözel - Dilsel Anlatım
Doğacı
Sosyal - Kişiler Arası Tartışma, soru-cevap
Mantıksal - Matematiksel Organik moleküllerin moleküler yapınsın karşılaştırılması.
İçsel - Bireysel
Görsel - Uzaysal Organik moleküllerin moleküler yapısının oyun hamurları kullanılarak gösterilmesi. Ayraçlar ile organik besinlerin ayırt edilmesi deneyinin yapılması
Müziksel - Ritmik Bazı bilgilerin bütün sınıfa tekrar ettirilmesi
Bedensel - Kinestetik
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme 1. Önemli ayraçlar nelerdir?

2. Karbonhidratların organik besin içinde varlığı nasıl ispatlanabilir?

3. Su, laktik asit ve karbondioksitin moleküler yapısını karşılaştırınız?

4. İyot,nitrik asit ve benedikt çözeltisi hangi organik bileşiklerin ayraçlarıdır?
*Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme
*Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme - Değerlendirme
*Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme Hızı Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri
Dersin Diğer Dersler İle İlişkisi Nükleik asitlerin yapısı ile ilgili olarak kimya öğretmeni ile işibirliği yapıldı
BÖLÜM IV
Planın Uygulamasına İlişkin AçıklamalarÖZET:

DENEYİN ADI: Besin maddelerinde karbonhidrat, protein ve yağ aranması

HEDEF: çeşitli besinlerde bulunan organik bileşikleri ayırabilme

PROBLEM: besinlerde organik bileşik çeşitleri nelerdir?

ARAÇ-GEREÇ:
Nişasta
İyot
Kaynar su banyosu
Biüret ayracı yada proteini belirleyen herhangi bir ayıraç
Pişmemiş hayvan yağı
Yumurta akı
Lam
Damarlıklar, pipetler
Benedikt yada Fehling çözeltisi yada şeker test kağıdı
%5’lik glikoz çözeltisi
Yiyecek maddeleri
Eter

ÖN HAZIRLIKMaddeler ayıraçlarla tanınır.1-Karbonhidratların tanınması:
Glikozun tanınmasıGlikoz + Benedict yada Fehling çözeltisi Kiremit kırmızısı renk verir.


Nişastanın tanınması
Nişasta + İyot çözeltisi (lugol) Mavi- Mor renk verir.2-Proteinlerin tanınması
Protein + Fehling Menekşe rengi.


Protein + HNO3 Sarı renk verir.


Protein + lugol Sarı renk verir.


Protein + biuret Mor renk verir.3- Yağların tanınması.
Yağ + sudan 3 Kırmızı damlacıklar oluşturur.


Yağ + kağıt Saydam leke oluşturur.


DENEYİN YAPILIŞINişasta Testi
Lam üzerine bir miktar toz nişasta koyunuz.
Üzerine bir damla sulandırılmış iyot çözeltisi damlatınız.
Oluşan rengi kaydediniz.
Şeker Testi
Şeker test kağıdının renkli ucunu glikoz çözeltisine batırınız.
Kağıtta oluşan rengi renk cetveli ile karşılaştırınız.
Benedikt çözeltisi ile şeker aramak için :
Deney tüpünü kaynayan su banyosuna koyunuz.
Bir süre sonra oluşan renk değişimini gözleyin ve kaydedin.


Protein Testi
Bir tüpe 5 ml su + 10 damla Biüret ayracı damlatınız.
Diğer tüpe 5ml yumurta akı + 10 damla Biüret ayracı damlatınız.
Renk değişimini kaydediniz.


Yağ Testi
Yiyecek maddesi katı ise kağıda sürünüz.
Kağıdı kurumaya bırakınız.
Bir parça hayvan yağını başka bir kağıda sürünüz.kağıdı kurumaya bırakınız.
Kağıdı ışığa doğru tutunuz.
Kağıtları karşılaştırarak değerlendiriniz.
Küçük parçalara ayrılmış yiyecek maddelerini içinde eter vb yağ eritici bulunan bir bir deney tüpüne koyunuz.
Karışımı çalkalayınız.
Eriyen besin parçaları çöktükten sora üstte kalan eteri bir kağıt üzerine damlatınız.
Buharlaşmasını bekleyiniz. Bu deneylerden yararlanarak çeşitli besinlerin yapısında bulunan temel maddeleri ayırabilirsiniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-11-08, 20:08 #5
esad_1903 esad_1903 çevrimdışı
Varsayılan C: organik bileşiklerin ayıraçları

girmiyo o siteye neyse saolun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 16:31
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018