Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 30-08-08, 13:02 #1
turkeyhero turkeyhero çevrimdışı
Thumbs up Avrupa Birliği Bilgi Yarışması Örnek Soru (lise 1 ler gidiyor)


2008 Avrupa Bilgi Yarışması
Örnek Soru Seti


1. Hangi AB ülkesi ve başkenti eşleştirmesi yanlıştır?

a) Slovakya – Bratislava
b) Finlandiya – Helsinki
c) Portekiz – Lizbon
d) Avusturya – Varşova

Cevap: D

2. Hangisi Avrupa’nın en uzun ırmağı olan Tuna Nehri’nin geçtiği ülkelerden değildir?

a) Almanya
b) Macaristan
c) Bulgaristan
d) Fransa

Cevap: D

3. Fiyortlarıyla ünlü Avrupa ülkesi hangisidir?

a) Norveç
b) Fransa
c) Almanya
d) Polonya

Cevap: A

4. Hangisi 1995’te AB’ye katılan ülkelerden değildir?

a) Finlandiya
b) Yunanistan
c) İsveç
d) Avusturya

Cevap:B5. Aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi İrlanda’yla aynı yıl AB üyesi olmuştur?

a) Finlandiya - Danimarka
b) İngiltere – Danimarka
c) Finlandiya- İsveç
d) İngiltere – İsveç

Cevap: B


6. Avrupa Birliği’nde Euro hangi yılda dolaşıma girmiştir?

a) 2000
b) 2003
c) 2002
d) 1998

CEVAP: C

7. Asağıdakilerden hangisi AB'nin eğitim alanındaki programlarından biri değildir?
a) Comenius
b) Erasmus
c) Leonardo da Vinci
d) Michelangelo
CEVAP: D
8. Türkiye - Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin görevlendirdiği baş müzakereci kimdir?

a) Abdullah Gül
b) Yaşar Yakış
c) Ali Babacan
d) Kürşat Tüzmen

Cevap: C
9. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılacak olan tam üyelik müzakereleri 35 başlıktan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklar arasında yer almaz?

a) Eğitim ve Kültür
b) Balıkçılık
c) Hukuki ve Temel Haklar
d) Spor ve Sporcu Sağlığı

Cevap

10. Türkiye hangi yılda Avrupa Birliği tam üyeliğine aday ülke olarak kabul edilmiştir?

a) 2002 - Kopenhag Zirvesi
b) 1999 - Helsinki Zirvesi
c) 1993 - Kopenhag Zirvesi
d) 1997 - Lüksemburg Zirvesi
Cevap: B
11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği kurumlarından biri değildir?

a) Avrupa Parlamentosu
b) Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Bütçe Kurulu
d) Avrupa Merkez Bankası

CEVAP: C

12. 9 Mayıs 1950’deki tarihi konuşması ve yayınladığı bildirgesi ile ünlü ve Avrupa Birliği’nin fikir önderlerinden olmasıyla tanınan Fransız bakan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Robert Schuman
b) Charles de Gaulle
c) Marc Bloch
d) Friedrich Naumann

Cevap: A13. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Star ve George Harrison`dan oluşan, ayrıca ismi Liverpool sehriyle anılan bir zamanların dünyaca ünlü İngiliz pop grubu hangisidir?

a) Pink Floyd
b) The Beatles
c) Abba
d) Queen

Cevap: B

14. Aşağıdakilerden hangisi bilim kurgunun babası sayılan Fransız yazar Jules Verne’in romanlarından biridir?

a) Madam Bovary
b) Cimri
c) Çocuk Kalbi
d) İki Yıl Okul Tatili

Cevap: D

15. Ünlü İspanyol ressam ve heykeltraş Pablo Picasso hangi akımın öncüsüdür?

a) Empresyonizm / İzlenimcilik
b) Kübizm
c) Sürrealizm
d) Fütürizm

Cevap: B


Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
Avrupa Konseyi
Avrupa Parlamentosu
Adalet Divanı
Avrupa Komisyonu
Komisyon’un Yapısı
• Nice Antlaşması (2001)
Üst limit: 27 Komisyon Üyesi
• Bu antlaşmaya göre, Komisyon’un her ülkeden bir üye olmak üzere 27 üyesi bulunur.
• Görev süresi: 5 yıl
• Merkezi: Brüksel
Komisyon Başkanı
• Kasım 2004’ten beri José Manuel Barroso
• Liberal, eski Portekiz Başbakanı
Komisyon Başkanı’nın Görevleri
• Onayıyla diğer Komisyon üyeleri seçilir (Amsterdam Antlaşması, 1997).
• Üyelerin çalışma alanlarını dağıtır.
• Diğer kurumlar ve devletlerle ilişkilerde Komisyon’u temsil eder.
• Siyasi kılavuzdur. Gündem belirler.
• Komisyon Üyeleri
• Her birinin AB’nin politikalarını temsil eden çalışma alanları vardır.
• Her Komisyon Üyesinin özel danışmanları / kabinesi vardır.
• Komisyon Üyelerinin Görevleri (1)
• Girişimcilik ve Sanayi
• Kurumsal İlişkiler ve İletişim Stratejisi
• Ulaşım
• İdari İşler, Denetim ve Sahtecilikle Mücadele
• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
• Bilgi Toplumu ve Medya
• Çevre
• Ekonomik ve Parasal İşler
• Bölgesel Politika
• Balıkçılık ve Denizcilik
• Mali Programlama ve Bütçe
• Bilim ve Araştırma
• Eğitim, Kültür ve Gençlik
• Sağlık
• Genişleme
• Kalkınma ve İnsani Yardım
• İstihdam, Sosyal İşler, Eşit Fırsatlar
• Çok-dillilik
• Tüketici Hakları
• Vergilendirme ve Gümrük Birliği
• Rekabet
• Tarım ve Kırsal Kalkınma
• Dış İlişkiler ve Komşuluk Politikası
• İç Pazar ve Hizmetler
• Ticaret
• Enerji
• Komisyon Üyeleri Nasıl Seçilir?
• Komisyon Başkanı adayı:
• 1) AB Konseyi tarafından nitelikli oy çokluğu ile belirlenir,
• 2) Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayı alınır.
• Üyeler:
• 1) Başkan, üye devletlerin önerileri doğrultusunda AB Konseyi ile birlikte üyeler listesini oluşturur;
• 2) Nihai listenin AB Konseyi’nin nitelikli oy çokluğu ile onaylanmasını takiben, Komisyon Başkanı ve Komisyon Üyeleri AP onayına sunulur;
• 3) AB Konseyi, Komisyon Başkanı ve üyelerini nitelikli oy çokluğu ile atar.
• Komisyon:
• Yaklaşık 36 Genel Müdürlük ve servisten oluşur.

• Genel Müdürlüklerin her biri bir Komisyon üyesine bağlıdır.
• Komisyon’un Görevleri:
ortak menfaati gözeten, siyasi açıdan bağımsız organ”
• Antlaşmaların koruyucusudur.
• Gündem belirleyicidir.
• Tasarı hazırlar.
• AB’nin icra koludur.
• Müzakerelerin yürütülmesi için ortak tutumları hazırlar.
• Avrupa Birliği
Bakanlar Konseyi
• AB Bakanlar Konseyi: Yapısı
Kendi hükümetini adına karar vermeye yetkili bakanlar düzeyindeki temsilcilerden oluşur.

Gündemdeki konulara göre Üye Ülkelerin ilgili bakanları nezdinde toplanır.

Merkezi: Brüksel (Nisan, Haziran ve Ekim ayları toplantıları Lüksemburg'da yapılır).
AB Bakanlar Konseyi farklı gruplar halinde toplanır:
• Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
• Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
• Adalet ve İçişleri Konseyi
• İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi
• Rekabet Konseyi
• Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi
• Tarım ve Balıkçılık Konseyi
• Çevre Konseyi
• Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi
• AB Konseyi Dönem Başkanlığı
AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı ayda bir değişir. Böylece AB üyesi her ülke, sırayla AB Dönem Başkanlığı yapar. Bu süre içinde, Dönem Başkanı olan ülke:
• Toplantılara başkanlık eder.
• Dış politikada koordinasyon sağlar.
İlk 6 ay Son 6 ay
2000 Portekiz Fransa
2001 İsveç Belçika
2002 İspanya Danimarka
2003 Yunanistan İtalya
2004 İrlanda Hollanda
2005 Lüksemburg İngiltere
2006 Avusturya Finlandiya
2007 Almanya Portekiz
2008 Slovenya Fransa
AB Bakanlar Konseyi’nin görevleri:
“Ana karar alma mercii”
• AB’nin yasama koludur.
• Hükümetlerarası işbirliğine dayalı iki alanda birincil rol oynar.
• Üye Ülkelerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlar.
• Diğer ülke(ler) veya uluslararası örgütlerle yapılan uluslararası anlaşmaları imzalar.
Nasıl Karar Alınır?
• Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER):
Üye devletlerin Birlik nezdindeki büyükelçiliklerinden oluşur.
Konsey’in çalışmalarının ön hazırlıklarını gerçekleştirir veya özel konuları incelemekle görevli komiteler oluşturarak Konsey’in talimatlarını yerine getirir.

1) Basit çoğunluk:
Yürütmeye yönelik konular dışında çok başvurulmayan bir yöntemdir.
2) Oybirliği:
Ulusal çıkar, vergi, sosyal güvenlik gibi alanlardaki kararlar oybirliği ile alınır.
Komisyon’un bir önerisinde değişiklik yapmak için de oybirliği gerekir.
3) Nitelikli çoğunluk:
Üye Ülkelerin oyları ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenen bir ağırlıkla hesaplanmaktadır.
AB Bakanlar Konseyi: Oy Dağılımı
Ülke Oy Ağırlığı
Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 29
İspanya 27
Polonya 27
Romanya 14
Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz 12
Macaristan, Çek Cumhuriyeti 12
Avusturya, İsveç 10
Bulgaristan 10
Danimarka, İrlanda, Finlandiya 7
Slovakya, Litvanya 7
Lüksemburg 4
Letonya, Slovenya, Estonya, Kıbrıs 4
Malta 3
TOPLAM (AB-27) 1 Ocak 2007 345
• Nasıl Karar Alınır?
• 1 Ocak 2007’den Sonra
Toplam oy sayısı 345’e yükseldi. Nitelikli çoğunluk için geçerli olan oy sayısı ise 255’e çıktı.
Avrupa Konseyi
• Tarihçesi
Kurucu antlaşmalarda yer almaz.
1974 yılından beri düzenli olarak toplanır.
1986’da Birliğin resmi bir parçası olmuştur.
• Avrupa Konseyi: Yapısı
• Üye Ülke devlet ve hükümet başkanlarından oluşur.
• AB Bakanlar Konseyi’nin Dönem Başkanlığını yürüten Üye Ülkenin devlet veya hükümet başkanının liderliğinde yılda en az 2 defa toplanır.
• Toplantıya Konsey Dönem Başkanlığını yürüten ülkenin başkan ya da başbakanı başkanlık yapar.
• Toplantılara Dışişleri Bakanları ve bir Komisyon üyesi de katılır.
• Avrupa Konseyi: Görevleri
“Avrupa Zirveleri”
• AB’nin orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerler.
• AB Bakanlar Konseyi’nde çözümlenemeyen ihtilafları tartışırlar.
• Yol gösterici genel siyasi kuralları belirler.
• Her zirve toplantısı sonunda Başkanlık Sonuç Bildirisi yayımlanır.
• Avrupa Parlamentosu (AP)
• Avrupa Parlamentosu: Yapısı
• Üyeleri 1979 yılından beri beş yılda bir doğrudan oyla seçilir .
• 500 milyon Avrupa vatandaşının temsilcilerinden oluşur.
• Üye ülkeler, AP’de nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptirler.
• 1 Ocak 2007’den itibaren 732 olan parlamenter sayısı 785’e çıkmıştır.
• AP üyeleri, seçildikleri ülkeden bağımsız olarak, AP’deki siyasi grupların içinde faaliyet gösterirler.
• Aylık genel kurul: Strazburg
• Komite toplantıları ve diğer genel kurullar: Brüksel
• AP’nin Sekreteryası: Lüksemburg’dadır.
• Avrupa Parlamentosu Başkanı
• Milletvekilleri arasından, üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. 2,5 yıl görev yapar.
• Resmi etkinliklerde ve uluslararası ilişkilerde Parlamento’yu temsil eder.
• Genel Kurul oturumlarına başkanlık eder.
• Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir.
• Avrupa Parlamentosu’nun görevleri “Vatandaşların temsili”
• Yasama yetkisi
• Bütçe yetkisi
• Yürütme üzerinde denetim yetkisi
• AP Karar Alma Mekanizmaları
• Danışma usulü
• İşbirliği usulü ve onay usulü
• Avrupa Tek Senedi (1986) ile belirlenen yöntem
• Ortak karar usulü
• Birlik Antlaşması (1992) ile eklenen yöntem
• Demokratik Yapı
• Avrupa Parlamentosu, toplantıları ve çalışmaları halka açık olan tek kurumdur.
• Tartışmaları, görüşleri ve kararları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanır.
Avrupa Birliği
Adalet Divanı
• Adalet Divanı: Yapısı
• Her Üye Ülkeden birer tane olmak üzere 27 hakimden ve 8 savcıdan oluşur.
• Hakimler her bir üye devletten seçilirler, fakat tarafsız ve bağımsız olma niteliklerini korurlar.
• 6 yıllık bir süre için seçilirler.
• Hakimler her üç yılda bir kendi aralarından bir Adalet Divanı Başkanı seçerler.
• AB hukukunun yaratılmasına yardımcı olmuş ve Avrupa'nın bütünleşme sürecini hızlandırmıştır.
• Avrupa Antlaşmalarının Üye Ülkeler tarafından hukuka uygun biçimde yorumlanmasını ve ulusal hukuktan üstün olarak uygulanmasını sağlar.
• Ulusal mahkemelerin talebi üzerine antlaşmaların yorumu ve AB hukukunun geçerliliği ve yorumu hakkında hüküm verebilir.
• Üye devletlerin antlaşmalara aykırı davrandığına karar verdiği takdirde antlaşmalardan doğan yükümlüklerini yerine getirmeyen ülkelere uyarı ve para cezaları verebilir.
• Adalet Divanı, Konsey veya Komisyon’un gerektiği gibi hareket etmediği tesbitinde bulunabilir.
• Adalet Divanı: Davalar
• Avrupa Adalet Divanı’nda üye ülkelerin diğer üye ülkelere karşı açtığı davalar: Bunun için önce konunun Komisyon’a sunulması gerekir.
• Komisyon’un üye ülkeler aleyhinde açtığı davalar: Komisyon bir üye devletin antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda gerekçeli görüşünü belirterek o devleti savunma yapmaya çağırmakta, belirli bir süre içinde cevap alamazsa Divan’a başvurmaktadır.
• Topluluk kurumları aleyhine açılan davalar
İptal davaları
• Avrupa İlk Derece Mahkemesi
• 1989 yılında Adalet Divanı bünyesinde İlk Derece Mahkemesi (Bidayet Mahkemesi) oluşturulmuştur.
• Başta gerçek kişiler tarafından açılan ve işletmeler arasındaki haksız rekabete ilişkin olmak üzere çeşitli davalarda hüküm vermek ile görevlidir. Hukuk meseleleriyle ilgili başvurular sadece Avrupa Adalet Divanı tarafından karara bağlanır.
FAYDALI BİLGİLER
• EURO/AVRO
• Avrupa Ortak Para birimi olan Euro/Avro’yu 1 Ocak 2002’den itibaren 12 üye ülke tek para birimi olarak kullanmaya başlamıştır. 1 Ocak 2008 itibariyle 15 Üye Ülke Euro/Avro kullanmaktadır.
• İsveç, İngiltere ve Danimarka ekonomik sebeplerden dolayı Euro/Avro’yu kullanmıyor, tek paraya katılmıyorlar.
• AB’ye üye olan tüm diğer ülkeler, Maastricht Kriterlerini yerine getirdiklerinde Euro/Avro’yu kullanmaya başlayacaklardır.
• AB Hayatboyu Öğrenme Programı
• Comenius (İlk ve Orta Öğretim)
• Erasmus (Yüksek Öğrenim)
• Leonardo (Mesleki Eğitim)
• Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-08-08, 19:25 #2
Lrs Lrs çevrimdışı
Varsayılan C: Avrupa Birliği Bilgi Yarışması Örnek Soru (lise 1 ler gidiyor)


Bu güzel paylaşımını bize sunduğun için,teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-04-09, 09:20 #3
akifdede akifdede çevrimdışı
Varsayılan C: Avrupa Birliği Bilgi Yarışması Örnek Soru (lise 1 ler gidiyor)


Eğer yarınki yarışmayı kazanırsam Ankara'da, Kayseri'yi temsil edeceğim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-09, 10:06 #4
sercaned sercaned çevrimdışı
Varsayılan C: Avrupa Birliği Bilgi Yarışması Örnek Soru (lise 1 ler gidiyor)


bu günkü yarışmayı kazanırsak maltepe finale

ORHANGAZİ LİSESİ
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-04-09, 11:06 #5
εяεη εяεη çevrimdışı
Varsayılan C: Avrupa Birliği Bilgi Yarışması Örnek Soru (lise 1 ler gidiyor)


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen turkeyhero Mesajı Göster
2008 Avrupa Bilgi Yarışması
Örnek Soru Seti


1. Hangi AB ülkesi ve başkenti eşleştirmesi yanlıştır?

a) Slovakya – Bratislava
b) Finlandiya – Helsinki
c) Portekiz – Lizbon
d) Avusturya – Varşova

Cevap: D

2. Hangisi Avrupa’nın en uzun ırmağı olan Tuna Nehri’nin geçtiği ülkelerden değildir?

a) Almanya
b) Macaristan
c) Bulgaristan
d) Fransa

Cevap: D

3. Fiyortlarıyla ünlü Avrupa ülkesi hangisidir?

a) Norveç
b) Fransa
c) Almanya
d) Polonya

Cevap: A

4. Hangisi 1995’te AB’ye katılan ülkelerden değildir?

a) Finlandiya
b) Yunanistan
c) İsveç
d) Avusturya

Cevap:B5. Aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi İrlanda’yla aynı yıl AB üyesi olmuştur?

a) Finlandiya - Danimarka
b) İngiltere – Danimarka
c) Finlandiya- İsveç
d) İngiltere – İsveç

Cevap: B


6. Avrupa Birliği’nde Euro hangi yılda dolaşıma girmiştir?

a) 2000
b) 2003
c) 2002
d) 1998

CEVAP: C

7. Asağıdakilerden hangisi AB'nin eğitim alanındaki programlarından biri değildir?
a) Comenius
b) Erasmus
c) Leonardo da Vinci
d) Michelangelo
CEVAP: D
8. Türkiye - Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin görevlendirdiği baş müzakereci kimdir?

a) Abdullah Gül
b) Yaşar Yakış
c) Ali Babacan
d) Kürşat Tüzmen

Cevap: C
9. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılacak olan tam üyelik müzakereleri 35 başlıktan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklar arasında yer almaz?

a) Eğitim ve Kültür
b) Balıkçılık
c) Hukuki ve Temel Haklar
d) Spor ve Sporcu Sağlığı

Cevap

10. Türkiye hangi yılda Avrupa Birliği tam üyeliğine aday ülke olarak kabul edilmiştir?

a) 2002 - Kopenhag Zirvesi
b) 1999 - Helsinki Zirvesi
c) 1993 - Kopenhag Zirvesi
d) 1997 - Lüksemburg Zirvesi
Cevap: B
11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği kurumlarından biri değildir?

a) Avrupa Parlamentosu
b) Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Bütçe Kurulu
d) Avrupa Merkez Bankası

CEVAP: C

12. 9 Mayıs 1950’deki tarihi konuşması ve yayınladığı bildirgesi ile ünlü ve Avrupa Birliği’nin fikir önderlerinden olmasıyla tanınan Fransız bakan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Robert Schuman
b) Charles de Gaulle
c) Marc Bloch
d) Friedrich Naumann

Cevap: A13. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Star ve George Harrison`dan oluşan, ayrıca ismi Liverpool sehriyle anılan bir zamanların dünyaca ünlü İngiliz pop grubu hangisidir?

a) Pink Floyd
b) The Beatles
c) Abba
d) Queen

Cevap: B

14. Aşağıdakilerden hangisi bilim kurgunun babası sayılan Fransız yazar Jules Verne’in romanlarından biridir?

a) Madam Bovary
b) Cimri
c) Çocuk Kalbi
d) İki Yıl Okul Tatili

Cevap: D

15. Ünlü İspanyol ressam ve heykeltraş Pablo Picasso hangi akımın öncüsüdür?

a) Empresyonizm / İzlenimcilik
b) Kübizm
c) Sürrealizm
d) Fütürizm

Cevap: B


Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
Avrupa Konseyi
Avrupa Parlamentosu
Adalet Divanı
Avrupa Komisyonu
Komisyon’un Yapısı
• Nice Antlaşması (2001)
Üst limit: 27 Komisyon Üyesi
• Bu antlaşmaya göre, Komisyon’un her ülkeden bir üye olmak üzere 27 üyesi bulunur.
• Görev süresi: 5 yıl
• Merkezi: Brüksel
Komisyon Başkanı
• Kasım 2004’ten beri José Manuel Barroso
• Liberal, eski Portekiz Başbakanı
Komisyon Başkanı’nın Görevleri
• Onayıyla diğer Komisyon üyeleri seçilir (Amsterdam Antlaşması, 1997).
• Üyelerin çalışma alanlarını dağıtır.
• Diğer kurumlar ve devletlerle ilişkilerde Komisyon’u temsil eder.
• Siyasi kılavuzdur. Gündem belirler.
• Komisyon Üyeleri
• Her birinin AB’nin politikalarını temsil eden çalışma alanları vardır.
• Her Komisyon Üyesinin özel danışmanları / kabinesi vardır.
• Komisyon Üyelerinin Görevleri (1)
• Girişimcilik ve Sanayi
• Kurumsal İlişkiler ve İletişim Stratejisi
• Ulaşım
• İdari İşler, Denetim ve Sahtecilikle Mücadele
• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
• Bilgi Toplumu ve Medya
• Çevre
• Ekonomik ve Parasal İşler
• Bölgesel Politika
• Balıkçılık ve Denizcilik
• Mali Programlama ve Bütçe
• Bilim ve Araştırma
• Eğitim, Kültür ve Gençlik
• Sağlık
• Genişleme
• Kalkınma ve İnsani Yardım
• İstihdam, Sosyal İşler, Eşit Fırsatlar
• Çok-dillilik
• Tüketici Hakları
• Vergilendirme ve Gümrük Birliği
• Rekabet
• Tarım ve Kırsal Kalkınma
• Dış İlişkiler ve Komşuluk Politikası
• İç Pazar ve Hizmetler
• Ticaret
• Enerji
• Komisyon Üyeleri Nasıl Seçilir?
• Komisyon Başkanı adayı:
• 1) AB Konseyi tarafından nitelikli oy çokluğu ile belirlenir,
• 2) Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayı alınır.
• Üyeler:
• 1) Başkan, üye devletlerin önerileri doğrultusunda AB Konseyi ile birlikte üyeler listesini oluşturur;
• 2) Nihai listenin AB Konseyi’nin nitelikli oy çokluğu ile onaylanmasını takiben, Komisyon Başkanı ve Komisyon Üyeleri AP onayına sunulur;
• 3) AB Konseyi, Komisyon Başkanı ve üyelerini nitelikli oy çokluğu ile atar.
• Komisyon:
• Yaklaşık 36 Genel Müdürlük ve servisten oluşur.

• Genel Müdürlüklerin her biri bir Komisyon üyesine bağlıdır.
• Komisyon’un Görevleri:
ortak menfaati gözeten, siyasi açıdan bağımsız organ”
• Antlaşmaların koruyucusudur.
• Gündem belirleyicidir.
• Tasarı hazırlar.
• AB’nin icra koludur.
• Müzakerelerin yürütülmesi için ortak tutumları hazırlar.
• Avrupa Birliği
Bakanlar Konseyi
• AB Bakanlar Konseyi: Yapısı
Kendi hükümetini adına karar vermeye yetkili bakanlar düzeyindeki temsilcilerden oluşur.

Gündemdeki konulara göre Üye Ülkelerin ilgili bakanları nezdinde toplanır.

Merkezi: Brüksel (Nisan, Haziran ve Ekim ayları toplantıları Lüksemburg'da yapılır).
AB Bakanlar Konseyi farklı gruplar halinde toplanır:
• Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
• Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
• Adalet ve İçişleri Konseyi
• İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi
• Rekabet Konseyi
• Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi
• Tarım ve Balıkçılık Konseyi
• Çevre Konseyi
• Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi
• AB Konseyi Dönem Başkanlığı
AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı ayda bir değişir. Böylece AB üyesi her ülke, sırayla AB Dönem Başkanlığı yapar. Bu süre içinde, Dönem Başkanı olan ülke:
• Toplantılara başkanlık eder.
• Dış politikada koordinasyon sağlar.
İlk 6 ay Son 6 ay
2000 Portekiz Fransa
2001 İsveç Belçika
2002 İspanya Danimarka
2003 Yunanistan İtalya
2004 İrlanda Hollanda
2005 Lüksemburg İngiltere
2006 Avusturya Finlandiya
2007 Almanya Portekiz
2008 Slovenya Fransa
AB Bakanlar Konseyi’nin görevleri:
“Ana karar alma mercii”
• AB’nin yasama koludur.
• Hükümetlerarası işbirliğine dayalı iki alanda birincil rol oynar.
• Üye Ülkelerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlar.
• Diğer ülke(ler) veya uluslararası örgütlerle yapılan uluslararası anlaşmaları imzalar.
Nasıl Karar Alınır?
• Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER):
Üye devletlerin Birlik nezdindeki büyükelçiliklerinden oluşur.
Konsey’in çalışmalarının ön hazırlıklarını gerçekleştirir veya özel konuları incelemekle görevli komiteler oluşturarak Konsey’in talimatlarını yerine getirir.

1) Basit çoğunluk:
Yürütmeye yönelik konular dışında çok başvurulmayan bir yöntemdir.
2) Oybirliği:
Ulusal çıkar, vergi, sosyal güvenlik gibi alanlardaki kararlar oybirliği ile alınır.
Komisyon’un bir önerisinde değişiklik yapmak için de oybirliği gerekir.
3) Nitelikli çoğunluk:
Üye Ülkelerin oyları ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenen bir ağırlıkla hesaplanmaktadır.
AB Bakanlar Konseyi: Oy Dağılımı
Ülke Oy Ağırlığı
Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 29
İspanya 27
Polonya 27
Romanya 14
Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz 12
Macaristan, Çek Cumhuriyeti 12
Avusturya, İsveç 10
Bulgaristan 10
Danimarka, İrlanda, Finlandiya 7
Slovakya, Litvanya 7
Lüksemburg 4
Letonya, Slovenya, Estonya, Kıbrıs 4
Malta 3
TOPLAM (AB-27) 1 Ocak 2007 345
• Nasıl Karar Alınır?
• 1 Ocak 2007’den Sonra
Toplam oy sayısı 345’e yükseldi. Nitelikli çoğunluk için geçerli olan oy sayısı ise 255’e çıktı.
Avrupa Konseyi
• Tarihçesi
Kurucu antlaşmalarda yer almaz.
1974 yılından beri düzenli olarak toplanır.
1986’da Birliğin resmi bir parçası olmuştur.
• Avrupa Konseyi: Yapısı
• Üye Ülke devlet ve hükümet başkanlarından oluşur.
• AB Bakanlar Konseyi’nin Dönem Başkanlığını yürüten Üye Ülkenin devlet veya hükümet başkanının liderliğinde yılda en az 2 defa toplanır.
• Toplantıya Konsey Dönem Başkanlığını yürüten ülkenin başkan ya da başbakanı başkanlık yapar.
• Toplantılara Dışişleri Bakanları ve bir Komisyon üyesi de katılır.
• Avrupa Konseyi: Görevleri
“Avrupa Zirveleri”
• AB’nin orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerler.
• AB Bakanlar Konseyi’nde çözümlenemeyen ihtilafları tartışırlar.
• Yol gösterici genel siyasi kuralları belirler.
• Her zirve toplantısı sonunda Başkanlık Sonuç Bildirisi yayımlanır.
• Avrupa Parlamentosu (AP)
• Avrupa Parlamentosu: Yapısı
• Üyeleri 1979 yılından beri beş yılda bir doğrudan oyla seçilir .
• 500 milyon Avrupa vatandaşının temsilcilerinden oluşur.
• Üye ülkeler, AP’de nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptirler.
• 1 Ocak 2007’den itibaren 732 olan parlamenter sayısı 785’e çıkmıştır.
• AP üyeleri, seçildikleri ülkeden bağımsız olarak, AP’deki siyasi grupların içinde faaliyet gösterirler.
• Aylık genel kurul: Strazburg
• Komite toplantıları ve diğer genel kurullar: Brüksel
• AP’nin Sekreteryası: Lüksemburg’dadır.
• Avrupa Parlamentosu Başkanı
• Milletvekilleri arasından, üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. 2,5 yıl görev yapar.
• Resmi etkinliklerde ve uluslararası ilişkilerde Parlamento’yu temsil eder.
• Genel Kurul oturumlarına başkanlık eder.
• Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir.
• Avrupa Parlamentosu’nun görevleri “Vatandaşların temsili”
• Yasama yetkisi
• Bütçe yetkisi
• Yürütme üzerinde denetim yetkisi
• AP Karar Alma Mekanizmaları
• Danışma usulü
• İşbirliği usulü ve onay usulü
• Avrupa Tek Senedi (1986) ile belirlenen yöntem
• Ortak karar usulü
• Birlik Antlaşması (1992) ile eklenen yöntem
• Demokratik Yapı
• Avrupa Parlamentosu, toplantıları ve çalışmaları halka açık olan tek kurumdur.
• Tartışmaları, görüşleri ve kararları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanır.
Avrupa Birliği
Adalet Divanı
• Adalet Divanı: Yapısı
• Her Üye Ülkeden birer tane olmak üzere 27 hakimden ve 8 savcıdan oluşur.
• Hakimler her bir üye devletten seçilirler, fakat tarafsız ve bağımsız olma niteliklerini korurlar.
• 6 yıllık bir süre için seçilirler.
• Hakimler her üç yılda bir kendi aralarından bir Adalet Divanı Başkanı seçerler.
• AB hukukunun yaratılmasına yardımcı olmuş ve Avrupa'nın bütünleşme sürecini hızlandırmıştır.
• Avrupa Antlaşmalarının Üye Ülkeler tarafından hukuka uygun biçimde yorumlanmasını ve ulusal hukuktan üstün olarak uygulanmasını sağlar.
• Ulusal mahkemelerin talebi üzerine antlaşmaların yorumu ve AB hukukunun geçerliliği ve yorumu hakkında hüküm verebilir.
• Üye devletlerin antlaşmalara aykırı davrandığına karar verdiği takdirde antlaşmalardan doğan yükümlüklerini yerine getirmeyen ülkelere uyarı ve para cezaları verebilir.
• Adalet Divanı, Konsey veya Komisyon’un gerektiği gibi hareket etmediği tesbitinde bulunabilir.
• Adalet Divanı: Davalar
• Avrupa Adalet Divanı’nda üye ülkelerin diğer üye ülkelere karşı açtığı davalar: Bunun için önce konunun Komisyon’a sunulması gerekir.
• Komisyon’un üye ülkeler aleyhinde açtığı davalar: Komisyon bir üye devletin antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda gerekçeli görüşünü belirterek o devleti savunma yapmaya çağırmakta, belirli bir süre içinde cevap alamazsa Divan’a başvurmaktadır.
• Topluluk kurumları aleyhine açılan davalar
İptal davaları
• Avrupa İlk Derece Mahkemesi
• 1989 yılında Adalet Divanı bünyesinde İlk Derece Mahkemesi (Bidayet Mahkemesi) oluşturulmuştur.
• Başta gerçek kişiler tarafından açılan ve işletmeler arasındaki haksız rekabete ilişkin olmak üzere çeşitli davalarda hüküm vermek ile görevlidir. Hukuk meseleleriyle ilgili başvurular sadece Avrupa Adalet Divanı tarafından karara bağlanır.
FAYDALI BİLGİLER
• EURO/AVRO
• Avrupa Ortak Para birimi olan Euro/Avro’yu 1 Ocak 2002’den itibaren 12 üye ülke tek para birimi olarak kullanmaya başlamıştır. 1 Ocak 2008 itibariyle 15 Üye Ülke Euro/Avro kullanmaktadır.
• İsveç, İngiltere ve Danimarka ekonomik sebeplerden dolayı Euro/Avro’yu kullanmıyor, tek paraya katılmıyorlar.
• AB’ye üye olan tüm diğer ülkeler, Maastricht Kriterlerini yerine getirdiklerinde Euro/Avro’yu kullanmaya başlayacaklardır.
• AB Hayatboyu Öğrenme Programı
• Comenius (İlk ve Orta Öğretim)
• Erasmus (Yüksek Öğrenim)
• Leonardo (Mesleki Eğitim)
• Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
Burası ödev istek bölümü değil mi?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:56
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016