Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 20-10-07, 17:24 #1
capadocia_girl capadocia_girl çevrimdışı
Alarm özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(


özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz arkadaşlar
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-10-07, 02:36 #2
gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(Özgürlük temasını işleyen nazım olarak bunu bulabildim umarım işinize yarar


''Vatan Şairi''diyede anılan Namık Kemal'in,toplumsal konuları ve kavramları işlediği coşkulu şiirleri;güçlü ve heyecanlı söyleyişi ile edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.Vatan sevgisi,özgürlük gibi toplumsal kavramları işlediği Hürriyet Kasidesi bunlara birer örnektir.


HÜRRİYET KASİDESİ

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gaflettenNamık KEMAL

------------------------------------------------------------------------------


Nesir örneği;

Elleri Var Özgürlüğün

1
Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru.

2
Bu uçuş, güvercindeki,
Özgürlük sevinci mi ne!

3
Öpüşmek yasaktı, bilir misiniz,
Düşünmek yasak,
İşgücünü savunmak yasak!

4
Ürünü ayırmışlar ağacından,
Tutturabildiğine,
Satıyorlar pazarda;
Emeğin dalları kırılmış, yerde.

5
Işık kör edicidir, diyorlar,
Özgürlük patlayıcı.
Lambamızı bozan da,
Özgürlüğe kundak sokan da onlar.
Uzandık mı patlasın istiyorlar,
Yaktık mı tutuşalım.
Mayın tarlaları var,
Karanlıkta duruyor ekmekle su.

6
Elleri var özgürlüğün,
Gözleri, ayakları;
Silmek için kanlı teri,
Bakmak için yarınlara,
Eşitliğe doğru giden.

7
Ben kafes, sen sarmaşık;
Dolan dolanabildiğin kadar!

8
Özgürlük sevgisi bu,
İnsan kapılmayagörsün bir kez;
Bir urba ki eskimez,
Bir düş ki gerçekten daha doğru.

Oktay Rıfat Horozcu
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-10-07, 19:51 #3
kenzo007 kenzo007 çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(


"gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ" saol coq i$ime yaradı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-10-07, 17:18 #4
merve58 merve58 çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

benimde işime yaradı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-10-07, 18:45 #5
●ωну η0т ?● ●ωну η0т ?● çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

saolun wallah bende bu konuyu açacaktım ama cevaplamış bile.Tekrar saoL.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-12-07, 13:58 #6
BAYAN PİCH BAYAN PİCH çevrimdışı
13 C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

walla yha cok saol bıızm salak bı hoca war sureklı mal mal odewler werıo
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-12-07, 13:59 #7
BAYAN PİCH BAYAN PİCH çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

yha bıde sunun dıl we anlatım ozlellıklerını yolasanız yha super olacaq
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-10-08, 18:13 #8
ejew ejew çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

cok cok saoL tam aradıklarımı buLdum
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-08, 20:09 #9
oguzhan93 oguzhan93 çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

çok saol kardeş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-10-08, 13:22 #10
PoRTo502 PoRTo502 çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ Helal olsn 10. sınıf dil anlatım ödevi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-10-08, 18:32 #11
miller11 miller11 çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

nesir öreneği yoqmu ? ya ne cins işlerle urasıoz ? help mee!!!!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-10-08, 15:22 #12
tjey35tr tjey35tr çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

[B]Bende arıyorum kardes bulursan buraya yaz yine :S:S[B]
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-10-08, 17:45 #13
iliber iliber çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

çok tsk ederım yhaaa aynen bnmde cok işimee yaradı cok saoLun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-11-08, 19:31 #14
emrekuzu emrekuzu çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

saol
çok işime yaradı
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-10-09, 21:57 #15
soontheend soontheend çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

çok çokk çokkkkk thx herşey var hemde herşey sayenizde 100 aldım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-10-09, 17:01 #16
kevser leke kevser leke çevrimdışı
Varsayılan C: özgürlük temasını işleyen bir nazım ve nesir örneği bulabilir misiniz :(:(

ya bız bulamıyoz
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:27
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018