Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 18-09-07, 15:21 #1
DeepThroat DeepThroat çevrimdışı
Question 2007 OKS ve ÖSS'de çıkmış İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları


2007 OKS ve ÖSS'de çıkmış İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları lazım arkadaşlar bulabilirseniz sevinirim..

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-01-08, 22:42 #2
Ahmet Ahmet çevrimdışı
Varsayılan C: 2007 OKS ve ÖSS'de çıkmış İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları


banada lazım bulan arkadaşlar lütfen eklesinler..
Teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-01-08, 23:15 #3
AposStyLe AposStyLe çevrimdışı
Varsayılan C: 2007 OKS ve ÖSS'de çıkmış İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları


1- İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Paris Antlaşması
B ) Reval Görüşmesi
C) Üçlü İttifak'ın oluşması
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Londra Antlaşması

2- Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması .
B ) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması .
C) İlk Türk Anayasa'sının kabulü.
D) II.Meşrutiyet'in ilanı.
E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması.

3-Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya savası sonunda kurulan devletlerden birisi değildir?
A)Romanya B )Yugoslavya C)Çekoslovakya D)Avusturya E)Polonya

4- I.Dünya Savaşının temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesi,aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir?
A)Sanayi Devrimir17;nin
B )Fransız Devrimir17;nin
C)Aydınlanma Çağının
D)İmparatorlukların Kurulmasının
E)İşçi sınıfının ortaya çıkmasının

5- I.Dünya Savaşının temel nedeni, Sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu duruma göre,I.Dünya savaşındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sömürgecilik
B )Ulusal sınırların belirlenmesi
C)Milliyetçilik kavramının gelişmesi
D)Ticareti geliştirme
E)İmparatorluklar kurmak

6-Türkçülük akımının Osmanlıcılık akımı yerine geçmesinde etkili olmuştur.Osmanlıcılık akımının gerçekleşemeyeceğini gösteren bu olay hangisidir?
A)31 Mart Olayı
B )II.Meşrutiyetin İlanı
C)Balkan Savaşları
D)Bulgaristanr17;ın bağımsız olması
E)Trablusgarp Savaşı

7-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Trablusgarb Cephesi
E)Galiçya Cephesi
8-Rodos ve On İki ada aşağıdakilerden hangisinin sonucunda geçici olarak İtalyar17;nın korumasına bırakıldı?
A)I.Dünya Savaşı
B )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)Trablusgarb Savaşı
E)Kurtuluş Savaşı

9-Osmanlı Devletinin Kuzey Afrikar17;daki varlığı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A)Berlin Antlaşması
B )Uşi Antlaşması
C)Mondros Antlaşması
D)Sevr Antlaşması
E)İstanbul Antlaşması

10-Aşağıdaki devletlerden hangisinin çalışmaları Balkan Savaşının çıkması üzerinde daha çok etkili olmuştur?
A)Fransa
B )İngiltere
C)İtalya
D)Rusya
E)Almanya

11-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmamıştır?
A)Sırbistan
B )Bulgaristan
C)Karadağ
D)Romanya
E)Yunanistan

12-Balkan Ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılan ilk ve son devlet hangileridir?
A)Sırbistan-Romanya
B )Bulgaristan-Yunanistan
C)Arnavutluk-Karadağ
D)Yunanistan-Arnavutluk
E) Karadağ-Bulgaristan

13-İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskını denilen hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
A)Birinci Dünya savaşı
B )Meşrutiyetr17;in İlanı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Kanun-i Esasir17;nin ilanı
E)Birinci Balkan Savaşı

14-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Avrupa kıtasında sadece Doğu Trakya toprakları elimizde kaldı.
B )Arnavutluk bağımsız oldu.
C)Ege Adaları elimizden çıktı.
D)Batı Trakya elimizden çıktı.
E)Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal edildi.


15-I.Balkan Savaşından en büyük payı alarak diğer Balkan Devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir?
A)Romanya
B )Karadağ
C)Bulgaristan
D)Sırbistan
E)Yunanistan

16-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılmıştır?
A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan

17-Osmanlı Devleti II.Balkan Savaşının çıkması sayesinde hangi toprakları geri alma şansını yakalamıştır?
A)Selanik-Yanya
B )Edirne-Kırklareli
C)Girit-Rodos
D)Bosna-Hersek
E)Eflak-Boğdan

18-II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan

19-Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması

20-İngilterer17;nin Osmanlı Devletini koruma politikasından vazgeçmesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü en büyük olmuştur?
A)Almanyar17;nın birliğini sağlaması
B )İtalyar17;nın birliğini sağlaması
C)Osmanlı devletinin zayıflaması
D)Osmanlı Devletinin Balkan Savaşlarını kaybetmesi
E)İtalyar17;nın Trablusgarbr17;ı alması

21-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı öncesinde Almanyar17;nın Osmanlılara yaklaşmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?
A)Halifenin etkisiyle Müslümanları İngilizlere Karşı ayaklandırmak istemesi
B )Boğazları denetim altına almak istemesi
C)Sömürge yollarına egemen olmak istemesi
D)İngilizlerin savaş yükünü artırmak istemesi
E)Osmanlı Devletinin sanayileşmesini sağlamak istemesi
22-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı kararlardan biridir?
A)Meşrutiyetin ilanı
B )Kanun-i Esasinin ilanı
C)On iki adaların geçici olarak İtalyar17;ya bırakılması
D)Kapitülasyonların kaldırılması
E)Kıbrıs Adasının İngilterer17;ye bırakılması

23-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında savaştığı Cephelerden değildir?
A)Galiçya Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Trablusgarb Cephesi

24-I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk Cephe hangisidir?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Kanal Cephesi
D)Suriye Cephesi
E)Irak Cephesi

25-Osmanlı Devleti I.dünya savaşı sırasında ilk cepheyi hangi devlete karşı açmıştır?
A)İngiltere
B )Fransa
C)Rusya
D)Yunanistan
E)İtalya

26-Aşağıdaki Cephelerden hangisi İngilterer17;nin Sömürgeleri olan Hindistan ve Avusturalya ile bağlantısını kesmek için açılmıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Suriye Cephesi

27-Sovyet Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekildi?
A)Versay Antlaşması
B )Triyanon Antlaşması
C)Brest-Litowsk Antlaşması
D)Moskova Antlaşması
E)Nöyi Antlaşması

28-I.Dünya Savaşının sonucunu belirleyen en önemli olay hangisidir?
A)Çanakkale Savaşı
B )İtalyar17;nın İtilaf Devletleri grubuna geçmesi
C)ABDr17;nin savaşa girmesi
D)Rusyar17;da İhtilal olması
E)Kanal Cephesinin açılması

29-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)Triyanon Antlaşması
B )Nöyi Antlaşması
C)Sen-Jermen Antlaşması
D)Uşi Antlaşması
E)Versay Antlaşması

30-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşına katılmış olamaz?
A)Romanya
B )Japonya
C)Yunanistan
D)Polonya
E)İtalya
31-Çekoslovakya devleti hangi antlaşma sonucunda kurulmuştur?
A)Sen-Jermen Antlaşması
B )Lozan Antlaşması
C)Triyanon Antlaşması
D)Versay Antlaşması
E)Brest-Litowsk Antlaşması

32-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Rusyada Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.


CEVAP ANAHTARI
1 B 6 C 11 D 16 C 21 E 26 D
2 A 7 D 12 D 17 B 22 D 27 C
3 A 8 D 13 E 18 E 23 E 28 C
4 A 9 B 14 E 19 B 24 B 29 D
5 A 10 D 15 C 20 A 25 C 30 D
31 A 32 D

Buyur Kardeşim +rep
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:29
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016