Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 29-07-13, 14:47 #1
Patron Patron çevrimdışı
Alarm İş ilanları (sürekli güncel,kamu)


Arkadaşlar bu konu başlığı altında,iş ilanları yayınlanacak olup sürekli güncel olacaktır . Takip etmenizi hepinize tavsiye ediyorum.
Not: Bu konu iş ilanları bölümü olursa forumda ne kadar HIT toplayacağı hakkında bilgi almak amaçlı açılmıştır.

__________________

Mesajı son düzenleyen Patron ( 02-03-15 - 14:01 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 14:47 #2
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)


Orman Genel Müdürlüğü 2012 KPSS sonuçlarına göre 150 Orman Muhafaza Memuru alacak.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 150 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1 . ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak.
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
e) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012-KPSS) en az 50 puan almış olmak.
f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak.

2 . BAŞVURU, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Başvurular 01.08.2013 günü başlayıp 15.08.2013 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi(online) olarak yapacaklardır. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 21.08.2013 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3 . SINAV KURULLARI, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saat ile sınav kurulları 21.08.2013 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 23.08.2013 günü ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Adayların sözlü sınava gelirken yanlarında;
a) Başvuru formunu (www.ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
(Not : Varsa A2 Sınıfı sürücü belgesini)
bulundurmaları gerekmektedir.

4 . SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI
a) Orman Muhafaza Memuru kadrosunun gerektirdiği mesleki bilgi, (40 Puan)
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, (10 Puan)
c) Genel kültür, (10 Puan)
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği, (10 Puan)
e) Uygulama sınavı (30 Puan)
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekmektedir.

5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, merkezi sınav (2012-KPSS) ve sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
İlan olunur.
Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

Mesajı son düzenleyen aa2 ( 29-07-13 - 14:56 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 14:47 #3
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)


Dışişleri Bakanlığı, almanca, fransızca, ingilizce, arapça, çince, gürcüce, ispanyolca, portekizce, rusça, sırpça, urduca ve yunanca dili mezunu 120 Konsolosluk ve İhtisas Memuru alacak.


T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER:

(1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak konsolosluk ve ihtisas memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve ihtisas memurları hakkında ayrıntılı bilgeye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup atama yapılabilecek azami kadro sayı 120'dir.

(4) Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(5) Herhangi bir kategoriden belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan diğer kategori veya kategorilere tahsis edilebilir.

(6) Sınavların çoktan seçmeli ilk aşaması, 14 Eylül 2013 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

(7) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 14/09/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (14/09/1978 ve daha sonra doğmuş olmak),

gerekmektedir. Diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS Puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2012 veya 2013 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.(3) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Genel-1 kategori:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

b) Genel-2 kategori:

Sınava girecek adayların;

- Türkiye'deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmak veya

- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmak veya

- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup sınava girilecek yabancı dilde 2011, 2012 veya 2013 yılları içerisinde KPDS/YDS'de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları.

c) Hukuk ve İnsan Hakları kategorisi:

Sınava girecek adayların Hukuk fakültesinden lisans düzeyinde mezun olmaları veya dört yıllık eğitim veren herhangi bir fakülteden lisans diplomasına sahip olmak kaydıyla insan hakları veya hukuk alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları,

ç) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:

Sınava girecek adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları,

gerekmektedir.

(4) Genel-1, Hukuk ve İnsan Hakları ile Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorilerinden sınava KPSS-3 Puan türü ile başvurmak isteyen adayların bu puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen KPDS/YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslarası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.

(5) Çoktan seçmeli sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için tek bir liste halinde yapılacak sıralamayla belirlenecek olup asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(6) Aday adayları farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

(7) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(8) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları, 12 Ağustos 2013 tarihinde başlayacak ve 23 Ağustos 2013 tarihinde saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular,

Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

ç) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) 40 TL sınav ücretinin Türkiye İş Bankası Dışişleri Bakanlığı Şubesi 4368 0034334 nolu Dışişleri Bakanlığı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu, (Elektronik işlemler sonucu alınan dekont örnekleri de kabul edilmektedir.),

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2011, 2012 veya 2013 yıllarında alınmış en az "B" düzeyinde KPDS/YDS puanı olanlar, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS/YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, KPDS/YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2011, 2012 veya 2013 yıllarında alınan puanların KPDS/YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

A) ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV

(1) Çoktan seçmeli sınav 14 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olup, sınava katılabilecek olan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

(2) Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecek olup, aşağıdaki alanları kapsayacaktır:

a) Genel Yetenek (35 soru)

b) Genel Kültür (35 soru)

c) Anayasa hukuku (10 soru)

ç) İdare hukuku (10 soru)

d) Genel iktisat (10 soru)

(3) Çoktan seçmeli sınavda aşağıdaki esaslara göre ek puan uygulamasına gidilecektir.

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil hariç olmak üzere, adayın herhangi bir dilde 2011, 2012 veya 2013 yılında almış olduğu KPDS/YDS puanının 90'in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.

(4) Çoktan seçmeli bilgi sınavının sonuçları ve yazılı sınav tarihi Bakanlığımız internet sitesinde açıklanacaktır.

B) YAZILI SINAV

(1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Türkçe kompozisyon

b) Yabancı dilde kompozisyon

c) Türkçeden yabancı dile çeviri ç) Yabancı dilden Türkçeye çeviri

(2) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir.

(3) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

-Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2011, 2012 veya 2013 yılında almış olduğu KPDS/YDS puanının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

-Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2011, 2012 veya 2013 yılında KPDS'den aldığı puanın 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

(4) Yazılı sınav aşamasının sonuçlarına Bakanlık internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C) SÖZLÜ SINAV

(1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

(3) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara E-posta: [email protected] gov.tr

NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisince 12.07.2013 tarihinde kabul edilen 478 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Sözkonusu Kanunda, giriş sınavı başvuru tarihleri olan 12-23 Ağustos tarihleri arasında, kariyer memurlukları sınavları için öngörülen üst yaş sınırının hangi tarihten itibaren hesaplanacağına ilişkin olarak ilanda yer verilen şartlardan faklı bir düzenleme olması halinde, başvuruların yapılacağı elektronik sistemde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Mesajı son düzenleyen aa2 ( 29-07-13 - 15:01 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 14:48 #4
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na toplamda 111 memur alınacak. Başvurular 12 Ağustos itibari ile sona erecek.


2013 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir. (Kontenjanlar TABLO-1’de belirtilen unvanlar için ataması yapılacak iller için artırılabilecek veya aynı unvan için başka bir il/ilçeye kontenjan ilave edilebilecektir.)

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

d. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (20 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),

(5) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(6) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (20 Eylül 2013) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

NOT: Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adayların mağdur olmamaları (Ulaşım, konaklama vb.) maksadıyla; sınavlar (uygulamalı sınav ve/veya mülakat) safhasına kadar üç aşamada elemeye tabi tutulacaklardır.

(1) 1’İNCİ AŞAMA (ÖN BAŞVURU) :

Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini çervrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Ön başvuruda adaylara sistem tarafından aday numarası verilecektir. Aday numarası almayan adaylar, ön başvuru yapmamış olarak değerlendirilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) 2’NCİ AŞAMA (BAŞVURU) :

Başvurular, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek TABAN PUAN üzerindekilerin, istenilen belgeleri posta yoluyla göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır. (Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi TABLO-2 faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.)

(3) 3’ÜNCÜ AŞAMA (KAYIT-KABUL) :

Her bir unvan için; merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) atama yapılacak boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara gireceği (BARAJ PUANI) belirlenecektir. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kayıt-kabul aşamasında getirecekleri belgelerin asılları kontrol edilerek yapılacaktır. (Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların isim listesi TABLO-2 faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.)

NOT: 2’nci aşamada (BAŞVURU AŞAMASI) belirlenen taban puanın üzerindeki adaylardan başvuru belgelerinin istenmesi, adaylara sınavlara çağırma konusunda bir taahhüt içermez. Adaylar, ayrıca 3’üncü aşamada (KAYIT-KABUL AŞAMASI) belirlenen baraj puanını da geçmesi ile sınavlara girmeye hak kazanırlar.

b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınav tarihleri faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilmiştir.

c. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

ç. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

3. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

a. Çevrimiçi ön başvurular, 23 Temmuz – 12 Ağustos 2013 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

b.Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

c. 15 Ağustos 2013 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (Her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

ç. Ön başvurusu kabul edilen ve taban puan üzerindeki adaylar, 29 Ağustos 2013 tarihine kadar posta veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.

d. Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı (baraj puan) ve çağrılan adayların sınav tarih ve saatleri, faaliyet takviminde belirtilen tarihte (06 Eylül 2013’den sonra) www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

e. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 11 – 20 Eylül 2013 tarihleri arasında icra edilecektir.

f. Faaliyet takvimi TABLO-2’dedir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi şeklinde yapılacaktır. Değerlendirmede ortaya çıkan sonuç puanına göre adaylar başarı sırasına dizilecektir.

b. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir. Asil kadroların tamamlanmasını müteakip kalan adaylar yine sonuç puanına göre genel yedek olarak sıralanacaktır. Asil kadrolarda boşalan unvanlar; puanı en yüksek olan ve o unvanı tercih eden genel yedek adaydan başlamak üzere tamamlanacaktır.

c. Başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

ç. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön başvuruları kabul edilen adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

6. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

g. 2013 yılı birinci dönem temin faaliyeti tamamlandığından, 18 Nisan - 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında başvuru yapan adayların da tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

ğ. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BAŞVURU GÜNCELLEME/SORGULAMA İŞLEMLERİNDE ADAY NUMARANIZI UNUTTUĞUNUZDA CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.NIZ SORULACAĞINDAN BU BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

26. E-POSTA:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (20 Eylül 2013 tarihinden sonra terhis olacakların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

NOT: Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabileceklerdir. (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi: Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.)

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN/UNVANLAR:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları (Adaylar aynı anda en fazla 5 farklı unvan için tercih yapabilecektir.) ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “EVET“, yok ise “HAYIR“ seçeneğini işaretleyiniz. (EVET’i işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getirmeniz sizin yararınıza olacaktır.)

39. KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIYORUM:

İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 562 15 08

E-posta : [email protected]

SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSUÇevrimiçi(online) ön başvuru yapmak için tıklayınız

Mesajı son düzenleyen aa2 ( 29-07-13 - 15:37 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 14:48 #5
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Güncelleme için ayrılmıştır ....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 14:48 #6
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Güncelleme için ayrılmıştır .....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 15:02 #7
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Güncelleme için ayrılmıştır .....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-13, 15:02 #8
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Güncelleme için ayrılmıştır ......
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-07-13, 11:25 #9
MehmetMask MehmetMask çevrimiçi
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

MİT YABANCI DİL UZMANI ALACAK


Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Arapça, Farsça veya İngilizce bilen yabancı dil uzmanı alacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Arapça, Farsça veya İngilizce bilen yabancı dil uzmanı alımı yapacak.
Yabancı dil uzmanı alımı için 30 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında "www.mit.gov.tr" internet sitesinden ilan yayımlanacak ve başvurular da bu adres üzerinden online olarak yapılacak.
Başvuruda bulunacak adayların Arapça, Farsça veya İngilizce dillerinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip olması gerekiyor.
Arapça ve Farsça dillerinde en az lise ve dengi okul mezunları, İngilizce dilinde ise İngiliz dili ve Edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngilizce mütercim-tercümanlık, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dilbilimi veya İngilizce çeviri bilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olan başvurular değerlendirmeye alınacak.
Yabancı dil uzmanı olarak alınacakların taşıması gereken şartlar da teşkilatın internet sitesinde yayınlanacak ilanda detaylı olarak açıklanacak.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-07-13, 11:53 #10
Mert TıpıRdaMaZ Mert TıpıRdaMaZ çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Teşekkürler takipteyim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-07-13, 15:08 #11
herkul02 herkul02 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-08-13, 10:29 #12
halilibrahimmm halilibrahimmm çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

olabilir teşekkurler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-08-13, 15:34 #13
youcansee youcansee çevrimdışı
Varsayılan 3500 Müfettiş Yardımcısı Alımı

http://ekonomi.haber7.com/gundem-ver...-alim-basliyor
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-08-13, 15:40 #14
EyeOfTheLion EyeOfTheLion çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen aa2 Mesajı Göster
arkadaşlar bu konu başlığı altında,iş ilanları yayınlanacak olup sürekli güncel olacaktır . Takip etmenizi hepinize tavsiye ediyorum.
not: Bu konu iş ilanları bölümü olursa forumda ne kadar hıt toplayacağı hakkında bilgi almak amaçlı açılmıştır.
teşekkürler... Takipteyiz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-08-13, 23:28 #15
Elifçe Elifçe çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Takipteyim, teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-08-13, 21:27 #16
aa2 aa2 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

http://ilan.memurlar.net/ilan/25019
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-08-13, 21:45 #17
RepLicanTR RepLicanTR çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 30-08-13, 10:15 #18
Amaranthe Amaranthe çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Elinize sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-13, 10:04 #19
ssmhtrk ssmhtrk çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-09-13, 13:07 #20
mohikan4421 mohikan4421 çevrimdışı
Varsayılan C: Iş ilanları (sürekli güncel,kamu)

Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
iş ilanları

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 21:40
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018