Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-10-11, 17:54 #1
mum mum çevrimdışı
Varsayılan 100 Temel Eser


Nutuk Söylev


[IMG]http://img276.**************/img276/9540/060113624cu.jpg[/IMG]


Yazarı:Atatürk

Arka kapak yazısı:
Bilindiği gibi Atatürk, büyük bir dahi, büyük bir hatiptir. O günkü konuşulan dilde yayımlanan Nutuk, her ne kadar uzun cümleler içerse de, Atatürk'ün güzel ve akıcı üslubu Nutuk'u okuyanlara ayrı bir duygu ve ayrı bir coşku veriyor...
Nutuk, bugüne kadar birçok yazar tarafından çeşitli biçimlerde bastırılarak okuyuculara sunulmuştur. Ne var ki, bunların bazıları kitabın kapsamı küçültülerek verildiği için, her ne kadar dikkatli özetlenmiş olsa da, konular arasında bazı istenmeyen kopukluklar oluşmuştur. Bazı yazarlar da, Nutuk'un Atatürk'ün söylediği dilde basılmasının, onun orijinalliğini koruyacağı düşüncesiyle, eski dilde düzenlemeyi yeğlemişlerdir. Nutuk'un orijinal biçimiyle basılmasına hiç karşı değilim. Ancak, bugünkü Türk gençlerinin, bu güzel yapıtı okurken, o günkü dille okudukları takdirde, içeriğini anlama güçlüğü çekecekleri, apaçık ortaya çıkan bir gerçektir. Eğer Atatürk yaşasaydı, o da, büyük yapıtı Nutuk'un bugünkü dile uyarlanıp, gençlerin okumasına sunulmasını isteyeceğine, hiç kuşku duymuyorum.
Nutuk'u basıma hazırlarken, Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı iki ciltlik basımı temel aldım. Elbette çeşitli baskılardan da yararlandım. Ancak, Nutuk'u bugünkü dile uyarlarken, halkın kullandığı yeni sözcükleri seçmenin yanısıra, hiç kullanılmayan bazı sözcüklerin yerine, her gün kullanılan eş sözcükleri seçtim. Ayrıca, okuyucuların konuları daha kolay bulabilmeleri için Nutuk'un içeriğini on sekiz bölüme ayırdım."


__________________

Mesajı son düzenleyen mum ( 31-03-18 - 17:31 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 17:56 #2
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser


Yazarı:Yusuf Has Hacib
yayınevi:Marmara Kitabevi Yayınları
arka kapak yazısı:
Kutadgu Bilig; adalet, yönetim, eğitim, akıl, bilgi, görgü, ahlak, mutluluk konularında öğütler veren,1077 yılında Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış Türk Edebiyatı'nın ilk siyasetnamesidir. Ele aldığı değerler ve bu değerlere yaklaşımı, eserin günümüze kadar sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlamıştır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 17:56 #3
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser


Yazarı:anonim
yayınevi:timaş yayınevi
kitap hakkında:
Her biri "okuduğum en güzel kitap" dedirtecek güzellikte klasikler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 17:58 #4
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazarı:Yunus Emre
derleyen:Mustafa Uslu
yayınevi:Karanfil Yayınları
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 17:59 #5
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu
yayınevi:Akçağ Yayınları
kitap hakkında:
Büyük bir hacme sahip olması ve her seviyeye uygun konular içermesi sebebiyle Mesnevi'den birçok dilde yüzlerce seçme yapılmıştır. Bu seçmeler sayesinde her yaştaki ve her bilgi seviyesindeki kişilerin Mesnevi'den yararlanma imkanı doğmuştur.
Eldeki seçme hazırlanırken lise ve üniversite çağlarındaki gençler göz önüne alınmış, ancak Mesnevi'nin genel ve üstün özelliklerinin de bu seçmeye yansıması arzu edilmiştir. Bu nedenle okuyucu bazen güçlüklerle karşılaşabilir. Ancak eserin ve konuların önemi hatırda tutulduğunda bu engel dikkatle ve kolaylıkla aşılacaktır
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:01 #6
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

hazırlayan:Ahmet Özdemir
yayınevi:Bordo Siyah yayınları
Kitap Hakkında:
Nasreddin Hoca'nın 14. asrın sonu ile 15. asrın başında Timurla çağdaş olarak yaşadığı şeklinde yanlış bir rivayet vardır. Bu yanlışlıkta Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de Hoca ile ilgili anlattıkları etkili olmuştur. Bugün için elimizdeki belgelerden kesin olarak anlaşılıyor ki Hoca, Anadolu Selçukluları zamanında 13. asırda yaşamıştır.
Kişilerin şahsiyeti ve düşünce dünyası üzerinde, yetiştikleri sosyal çevrenin siyasi, ekonomik, kültürel ve dini durumu büyük ölçede etkilidir. İşte bu açıdan Nasreddin Hoca'yı daha iyi değerlendirebilmek için yaşadığı dönemin şartlarını genel hatlarıyla incelemek yerinde olacaktır
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:02 #7
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Hazırlayan : Erol Battal
Yayınevi : Karanfil Yayınları
Kitap Hakkında:
Osmanlı İslâm medeniyetinin edebiyat alanında estetik zirvesi olan Divan Şiiri, en büyük şairleri ve en güzel örnekleriyle bu kitapta toplandı.
Gazel, Kaside, Mesnevî gibi Divan şiiri nazım biçimlerinden örnekler hem Özgün metinleri hem de açıklamalarıyla biraraya getirilmiştir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:02 #8
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Hazırlayan: Mehmet Yalçın Yılmaz
Yayınevi : Karanfil Yayınları
Kitap Hakkında:
Anadolu halk şiiri insanımızın gönül aynasıdır. Anadolu İnsanının bin yıllık gönül dünyası bu aynada bütün unsurlarıyla görülür. İşte elinizdeki "Halk Şiirinden Seçmeler" adlı bu kitapta halk şiirinin en seçkin örnekleriyle bu dünyaya ayna tutuyoruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:03 #9
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Hazırlayan: Hasan Ahmet Gökçe
Yayınevi:Timaş Yayınları
Kitap Hakkında:
Tarihin en önemli seyyahlarından Evliya Çelebi, elli bir yıllık seyahat hayatı boyunca gezdiği yerleri ve gördüklerini samimi ve nükteli bir üslupla kayda geçirmiştir. Seyahatnâme, Evliya'nın gezdiği memleketlerdeki yaşantıyı, o coğrafyada yaşayan dilleri, dinleri, kültürleri ayrıntılı bir biçimde okuyucuya aktarır.
Evliya Çelebi, maceracı bir ruha sahiptir. Osmanlı ordusunun gerçekleştirdiği, birçok sefere katılmış, sık sık saray erkânında bulunmuş, hem Osmanlı tebaasında, hem de yönetim katında yaşananlara şahit olma imkânını yakalamıştır.
Bu nedenle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi bizim için çok önemli bir tarih, kültür, coğrafya, folklor ve gelenek görenek kaynağıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:04 #10
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Hazırlayan:Sadık Yalsızuçanlar
Yayınevi:Timaş Yayınları
Kitap Hakkında:
Aşıklık ne müşkil haldir.
“Hayır hayır. olamaz! Gerçekten daha gerçekti gördüğü.
Güneş gibi apaşikar. ay gibi pırıl pırıldı...
Eşiğine fırlattı bedenini. Ey yazgımın gülü! Ey alnımın ak yazısı' diye bağırdı.
'Söyle bana hangi bağın gülüsün sen?'
Peri dile gelerek. seslerin en güzeliyle.
'Ey yüreğimin sancısı! 'dedi. 'Kesiş dağının gülü. İriskin bağının sümbülüyüm ben. Sen de söyle bana. hangi rüzigar attı seni buralara?'
Şehzade. anka kuşunun kanatlarına binmişti sanki;
'Ey nergis bakışlım! Ey hilal nakışlım! Gönlümün rüzigarı getirdi beni buralara...'
Elif ile Lam gibi birbirlerine öyle sarıldılar ki. ne gözler görmüş. ne kulaklar işitmiş böyle bir kavuşmayı...”
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:09 #11
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

yazarı:Samipaşazade Sezai
yayınevi:Tİmaş Yayınları
Kitap Hakkında:
Evinden ve yurdundan acımasızca koparılan küçük Çerkes kızı Dilber bir esir gemisine bindirilerek İstanbul’a getirilir ve bir konağa satılır. Bu konak artık, Küçük Dilber’in yeni zindanıdır.. Samipaşazade, 1888’de yayınlanan Sergüzeşt romanında, o yıllarda rağbet gören “esaret” konusunu işlemiş ve esaretin insanlık dışı olduğunu gözler önüne çalışmıştır. Roman, alınıp satılan, oradan oraya sürüklenip horlanan bir genç kızla onu ezen, hakir gören zengin tabaka arasındaki çelişkiler üzerine kurgulanır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:10 #12
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar : Halid Ziya Uşaklıgil
Yayınevi : Özgür Yayınları
Kitap Hakkında:
Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan ve Tanpınar'ın "Türkiye'de nesli adına konuşan ilk eser" diye tanımladığı Mai ve Siyah, döneminin basın, edebiyat ve şiir Hayatına ilişkin gözlemleriyle de ayrı bir öneme sahiptir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:11 #13
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Özgür Yayınları
Yazarı : Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
Kitap Hakkında:
Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme'de 1910 Halley kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaşmasıyla, bu olayın İstanbul'da yarattığı heyecan anlatılır. Yazar bu olayı eğlendirici
bir anlatımla verirken, bilimin ve düşüncenin savunmasını da yapmaktadır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:13 #14
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar : Ahmet Rasim Küçükusta
Yayınevi : Karanfil Yayınları
Kitap Hakkında:
Ahmet Rasim "Şehir Mektupları"nda İstanbul'un artık kaybolmaya yüz tutan tarihi dokusunu, geleneklerini, göreneklerini bazen hikaye ederek, bazen bir mahalle ka6dını veya bir vapur yolcusu ağzından anlatarak okuyucuyu 19. yüzyıl İstanbul'unda tadını doyulmaz mizahi anlatımıyla zevkli bir yolculuğa çıkarır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:18 #15
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : İskele Yayıncılık
Yazarı : Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU
Kitap Hakkında:
Yazar; Çağlayanlar adlı yapıtında Türk tarihinin çeşitil dönemlerini, bu dönemlerdeki acı olayları, halk bağlamında ele aldı. Çoğu zaman süse, yapaylığa ve söz kalabalığına kaçan biçemiyle genç yazarları etkiledi. Dilin arıtılması, yazım kurallarının saptanması gibi konularla yakından ilgilendi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:20 #16
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Ömer Seyfettin'Den Seçmeler 1

Yayınevi : Remzi Kitabevi
Yazarı : Ömer SEYFETTİN
Kitap Hakkında:
İki cilt olarak düzenlenen bu kitap, özellikle gençler ve yeni yetişmekte olan kuşaklar için hazırlamıştır. Ömer Seyfettin, çağdaş Türk hikayeciliğinin başta gelen en güçlü yazarlarından biridir. Ölümünün üzerinden yetmiş yıldan fazla bir zaman geçmiş olduğu halde okunurluğunu sürdürebilmiş bir edebiyat ustasıdır.
Ömer Seyfettin'Den Seçmeler 2
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:20 #17
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : İnkılap Kitabevi
Yazarı : Mehmet Akif ERSOY
Kitap Hakkında:
Büyük şairimiz Mehmet Akif, hayatında <> adı altında yedi manzum kitap yazmış ve neşretmişti. Bundan başka merhumun hayatında hiç neşretmediği veya neşrettiği halde Safahat'a almadığı manzum eserleri vardır. Bunların bir kısmı da bu cildin sonuna ilave olunmuş, böylece büyük şairimizin evvelce basılan ve basılmayan manzum eserleri bir araya getirilerek yeni harflerle neşrolunmuştur.
Merhumun evvelce Safahat'a girmeyen şiirlerinden bazıları da bu yedi esere ilave olunduktan başka, şairin tarihi, edebi, fikri şahsiyetini belirten bir giriş kısmı da ilave edilmiş ve böylece bu eser vücut bulmuştur.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:24 #18
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar : Ahmet Haşim
Yayınevi : Karanfil Yayınları
Kitap Hakkında:
Ahmet Haşim "Bize Göre"de Batı medeniyetinin insanımız üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiyi günlük hayatın ayrıntılarına işaret ederek anlatmaya çalışır.
"Bize Göre" Ahmet Haşim'in, bazen mizaha yakın anlatımıyla doğu ve batı arasında kalan bir toplumun dünyasını, bir şair gözüyle tasviridir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:34 #19
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
Yayınevi:YKY
Kitap Hakkında:
Kitapta, yazarın şimdiye kadar hiçbir kitabına girmemiş olan “Şark İnsaniyeti”, “Yürüyen Bir Fikir” ve “Bir Ses” isimli yazıları da yer alıyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:35 #20
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar: Abdülhak Şinasi Hisar
Yayınevi:YKY
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:50
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018