Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 17-10-11, 18:38 #21
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser


Yazar:Ruşen Eşref Ünaydın
Hazırlayan:Nuri Sağlam
Yayınevi:Kitabevi Yayınları
Kitap Hakkında:
Edebiyatımızın ünlü sanatkar ve fikir adamlarıyla yaptığı bir dizi mülakatı,1918'de Diyorlar ki adıyla kitaplaştıran ve bu münasebetle 'Diyorlar ki Muharriri' olarak şöhret bulan Ruşen Eşref, İstanbul ve İstanbul Çeşmeleri üzerine yazdığı eşsiz yazılardan dolayı 'Çeşmeler Kaşifi' ve 'İstanbul Seyyahı' gibi sıfatlarla da anılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'yı şahsi özellikleri ve askeri dehasıyla ilk defa Türk ve dünya kamuoyuna tanıtan yazar, Mütareke döneminden itibaren daima Paşa'nın yanında bulunmuş, Millî Mücadeleye katılmış ve kırk ay süren bu yürüyüşe dair tahassüslerini gözyaşı, kahır ve sabırla demleyerek kaleminin ucundan damla damla akıtmıştır. Fakat Ruşen Eşref'in gözyaşları, 'Niçin sen mütemadî bir ayrılıksın .Hayat ' feryadıyla altmış yedi yıllık ömrünün özellikle annesini, Tevfik Fikret'i ve Atatürk'ü kaybettiği en sarp yamaçlarında daha bir başka çağlamış, zaman içinde nice yedi göllere ve nice yedi veren güllerine hayat vermiştir. Ruşen Eşref'in hayatı ise -mizacı, edebî şahsiyeti ve bütün eserleriyle birlikte- şimdi elinizdeki bu kitaptadır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:39 #22
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser


Yazar: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yayınevi:İletişim Yayınları
Kitap Hakkında
İmparatorluğun çöküş çanlarının sesi işitilirken kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının, yaşam biçimlerinin çatışmasını sergileyen bir roman. Seniha-Faik-Hakkı Celis üçgeni. Tedirgin, yerleşememiş insanlar topluluğunun ortak ruh halleri, aranan nedenler, bulunan farklı gerekçeler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:40 #23
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser


Yazar : Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yayınevi : İletişim Yayınları
Kitap Hakkında:
Yirminci yüzyılın ilk yarısında Büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup KAdri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeler, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler Türkçe'nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasş ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecr-i Ati'den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir "panorama"dır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:42 #24
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazarı : Refik Halid KARAY
Yayınevi : İnkılap Kitabevi
Kitap Hakkında
Memleket hikayeleri Anadolu'nun ilk hakiki hikayeleridir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:42 #25
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar:Refik Halid Karay
Uyarlayan: Ender Karay
Yayınevi:İnkılap Kitabevi
Kitabın içinden:
Güneş çoktan batmıştı; fakat çiftlik gene, sabah oluyormuş gibi, coşkunluğunu kaybetmeyen bir aydınlık içinde, kuş cıvıltılariyle dolu, gölgesiz, üzüntüsüzdü.
Sıcak iklimlerin akşamlarında, aslında bizim sabahları duyduğumuz bir gönül açıklığı daha doğrusu, bir yaşama, rahata giriş mutluluğu vardır..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:44 #26
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

yazar:Halide Edib Adıvar
Yayınevi:Özgür Yayınları
Kitap hakkında:
Halide Edib Adıvar'ın en ünlü romanı, önce 'The Clown and His Daughter', 'Soytarı ile Kızı' adıyla 1935 yılında, Londra'da yayımlanmıştı. Türkçe ilk basımı 1936'da İstanbul'da yapıldı.
37. basımı yakında Özgür yayınlarından çıkacak. Birçok yabancı dile çevrilen yapıt 1942'de CHP Roman Armağanı'nı kazandı.
Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca 1997 yılı için düzenlenen, Seçici Kurul üyeliklerini Ergin Orbey, Dinçer Sümer, Doç. Dr. Hülya Nutku, Kenan Işık ve Tuncer Cücenoğlu'nun yaptıkları 44 oyunun katıldığı Yunus Emre 3'üncü Özgün ve Uyarlama Oyun Yazım Yarışması Uyarlama Dalında Sevgi Sanlı, Halide Edib Adıvar'ın aynı adlı romanından oyunlaştırdığı Sinekli Bakkal adlı oyunuyla Büyük Ödül'e değer görülmüştür
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:44 #27
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Özgür Yayınları
Yazarı : Halide Edib ADIVAR
Kitap Hakkında:
"Mor Salkımlı Ev, yakın tarihimizin ruh iklimini anlamak, kavramak ve o iklimde yaşamak açısından eşsiz bir anı kitabıdır.
Burada Halide Edip, kendi çocukluğunu, yetişme yıllarını, ilk yazılarını ilk evliliğini, eşinden ayrılışını, Milli Mücadele'ye hangi sebeplerle başlandığını kaleme getirirken; bir yandan da İmparatorluğun son dönem peyzajını çizer.
Bu eser, 'hürriyet imtihanı'ndan kimbilir kaç kez alnının akıyla geçmiş bir yazarın, o hürriyet imtihanına savruluş çağını dile getirmektedir."
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:44 #28
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : İnkılap Kitabevi
Yazarı : Reşat Nuri GÜNTEKİN
Kitap hakkında:
REŞAT NURİ GÜNTEKİN'in, Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili çeşitli gözlemleri. Yazar, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği sırasında, uzun yıllar boyu Anadolu'da yaptığı gezilerin sağladığı gözlemlerinden bir bölümünü bu kitapta toplamıştır. Özellikle Anadolu'da sık sık rastlanan tutulat tiyatrolarına da değinilen kitap, yazarından oluşuyor
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:54 #29
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : İnkılap Kitabevi
Yazarı : Reşat Nuri GÜNTEKİN
Kitap hakkında:
ÇALIKUŞU, Reşat Nuri Güntekin^'in en yaygın ününü kazandığı ilk romanı. Romanda, iyi öğrenim görmüş bir İstanbul kızının, Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüven anlatılır. Dekorun yer yer büyük bir güç taşımasına karşın, Çalıkuşu duygusal bir sevgi öyküsüdür. Serüven yönü ağır basan bu romanda, kişilerin duygu dünyaları, ülke gerçeklerinden soyutlanmadan verilir. Çalıkuşu, her yaştan insanın rahatlıkla okuyup sevebileceği önemli romanlarımızdan biridir. Feride, güzel insanların sevgilisidir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:57 #30
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Pozitif Yayınları
Yazarı : Falih Rıfkı ATAY
Kitap Hakkında:
"... Zeytindağı'nı seve seve okudum. Zaten başladıktan sonra bırakmak kabil değil. Bence bu yeni kitabında Falih Rıfkı'nın üslubu, öbür kitaplarından daha göz kamaştırıcıdır ve zannedersem en güzel haline vasıl olmuştur. Zeytindağı, bugünkü Türkçe ile ne kadar kuvvetli anlatım yapılabileceğine sağlam bir delildir."
Nurullah ATAÇ
"... Falih Rıfkı'nın son eseri Zeytindağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden birini teşkil etti. Falih Rıfkı'nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket devirlerinin en faciası, en dehşetlisi ve ruha en çok bezginlik verenidir. Eğer, muharrin keskin ve yüksek zekası bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmemiş olsaydı, biz ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık."
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:57 #31
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar: Faruk Nafiz Çamlıbel
Yayınevi:YKY
Kitap Hakkında:
“Hatta bana insanlara nispetle yakındır / Bahçemde ölen kuş” diyen Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini biraraya getiren Gurbet Ve Saire’ de Han Duvarları ve Bir Ömür Böyle Geçti kitapları da yer alıyor. Şairin ölümünden sonra saklı kalan defterlerinden yapılan bir seçme de ilk kez bir kitapla okura sunuluyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:57 #32
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar:Nazım Hikmet Ran
Editör: Güven Turan
Yayınevi:Yapı Kredi Yayınları
Kitap hakkında:
Türk şiirinin çizgisini değiştirmiş, çok yönlü, evrensel boyutlu bir şair ve yazarın bu basım için yeniden gözden geçirilmiş, kaynak metinler esas alınarak düzeltilmiş "külliyatı"..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:57 #33
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazar : şevket Süreyya Aydemir
Yayınevi:Remzi Kitabevi
kitap hakkında:
Bu kitap, ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken, Birinci Dünya Harbinde savaşa katılan ve sonra Büyük Turan´ı kurmak yolunda Kafkas, Hazer ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikâyesidir. şimdi bu yeni baskısını sunduğumuz bu eserin yazarı şevket Süreyya Aydemir; Rusya´da, Sovyet inkılâbı cereyan ederken, aralarında Enver Paşanın da bulunduğu önemli şahsiyetlerle karşılaşmıştı. Yazar, Rusya´da tahsilini tamamlayarak memleketine dönmüş, hayatın acı ve tatlı çeşitli olaylarını yaşamıştır. Sonra devletin yüksek hizmet mevkilerinde çalışan şevket Süreyya Aydemir´in hayat hikâyesi, Orta Anadolu bozkırında bir “toprağa yöneliş“le biter. “Suyu Arayan Adam“da yüzyılımızın, Avrupa´dan Çin´e ve Himalayalara kadar uzanan çeşitli problemlerini de bulacaksınız.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:57 #34
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yazarı:Memduh Şevket Esendal
Yayınevi:Bilgi Yayınevi
Kitap hakkında:
Ayaşlı ile Kiracıları”, yazarın en önemli yapıtlarından biridir. 1946 CHP Roman Ödülü'nü de alan yapıtta Memduh Şevket Esendal, cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunar. Eğitimleri, uğraşları, dünya görüşleri farklı insanların ilişkilerini büyük bir ustalıkla sergiler; onların kişiliklerinde, dönemin bütün özelliklerini yansıtır. Memduh Şevket Esendal, “Ayaşlı ile Kiracıları”nda, diğer romanlarında ve öykülerinde olduğu gibi, bireysel öğelerden bir bütüne ulaşmanın en güzel örneğini verir. Yalın ve akıcı bir dili vardır. Ayaşlı ile Kiracıları, haklı olarak yazın tarihimizde önemli bir yer edinmiştir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 18:58 #35
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Alkım Yayınları
Yazarı : Peyami SAFA
Kitap hakkında:
İnsanın ruhuyla bedeni arasındaki korkunç ilişkiyi anlatıyor Peyami Safa. Mutlulukların ve felaketlerin bu derece kuvvetli anlatılabilmesi unutulmaz klasikler arasına sokuyor bu kitabı.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 19:01 #36
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Ötüken Neşriyat
Yazarı : Peyami SAFA
Kitap hakkında:
Büyük eserler, büyük ruhların enginliğinde yoğrulur ve doğar. Bu itibarla "Fatih-Harbiye" gibi kudretli eser veren Peyami Safa'nın kişiliği üzerinde söz söylemeyi lüzumsuz buluyoruz.
yazarlar pek çok eserler verirler. Fakat bunların ancak birkaçı sanatın zirvelerine doğru tırmanır. "Fatih-Habiye"de, Peyami"nin san'at dünyasının zirvesine tırmanan eserlerinden biridir. Çünkü Peyami Safa'Nın olgunluk çağının meyvesidir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 19:05 #37
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

yazarı:Nihad Sami Banarlı
yayınevi:Kubbealtı Neşriyatı
kitap hakkında:
Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir. Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır. Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 19:09 #38
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

yazarı:Ahmet Hamdi Tanpınar
Yayınevi: Dergâh
kitap hakkında:
Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevî çehresi olan kültürümüzü görmek daha da doğru olur.
Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de, bu değerlere, şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz, bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı. Yüz elli senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaitli manzarayı seyrettik.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 19:09 #39
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

yazarı:Ahmet Hamdi Tanpınar
Yayınevi: Dergâh
kitap hakkında:
Sahnenin Dışındakiler, 1950'de tefrika edildikten sonra ancak 1973 yılında kitap olarak yayımlanabilmiştir. Yazarın diğer romanlarından Mahur Beste ile Huzur bu kitapla birlikte bir Nehir romanın parçaları olarak değerlendirilmiştir.
Sahnenin Dışındakiler'de zaman 1920 yılıdır ve mekan İstanbul'dur. Türk milletinin yaşadığı o ateşten günlerde İstanul hem bir sahnedir, hem de sahnenin dışı. Asıl sahne Anadolu, bu sahne dışı İstanbul'da pek az görünür, değişik aynalardn görülür.
Sahnenin Dışındakiler'de kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Bunlar içinde gözden düşmüş fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları, idealistler, hainler, fedakar kadınlar, düşmüş kadınlar, değişen hayat şartları içinde yerlerini arayanlar, ızdırabın hayatlarını kabarttığı insanlar yer alır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 19:09 #40
Bahcivanoglu Bahcivanoglu çevrimdışı
Varsayılan C: 100 Temel Eser

Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Yazarı : Samiha AYVERDİ
kitap hakkında:
Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri hatta vak'aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek ve yaşanmış bir hayat tablosudur.
Biz, İmparatorluk Türkiyesi'nin hemen de son evlatları; içinde haşır neşir olduğumuz askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi bir tarih meydanında köşe kapmaca oynamış kimseler olarak, görüp duyduklarımızı, tadıp kokladıklarımızı, kudretimiz ölçüsünde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin altında bulunuyoruz. İşte bu kitabın meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zarüretinden ibarettir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 02:37
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018